MASALADESI IS BACK VISIT www.desimasty.com
filesFLASH IS BACK VISIT www.files-flash.com
Register | Login to browse the forum without any restrictions!

Dear Users, if your unable to see the Xossipz mails in your mail Inbox(For Account Activation / Passwor Reset, etc..), please check mail spam folder.


Thread Rating:
 • 3 Vote(s) - 4.67 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Incest కామదేవత by రవిశంకర్
పదినించీ పదకొండు అంగుళాల బారాటిమొడ్డ అలా పూపెదాల అంచులవరకూ బయటికివొస్తూ ఒక్కవుదుటున మళ్ళీ పూకుకి అడుగంటా దిగబడిపోతూ.. ఆ ప్రక్రియలో పుట్టగుడుగులాంటి రమణమొడ్డశీర్షంతో యోనిగోడలనీ యోనిమడతలలోతుల్లో నిక్షిప్తమైన ప్రతీకామనాడినీ రమణమొడ్డ తడుముతూ, రుద్దుతూ, రాసుకుంటూ జోరుజోరుగా తనయోనిలోతుల్లో కదులుతుంటే.. రమణమొడ్డ అందిస్తున్న కామసుఖానికి మాధవి ప్రవశించిపోతూ.. ఆహ్.. రమణా.. ఓహ్.. స్వర్గం కనిపిస్తున్నాది.. ఆహ్.. అలాగే గుద్దు.. ఐపొవొస్తున్నది.. నాకు.. దగ్గరగావున్నది.. అని మాధవి పరవశంగా పలవరిస్తుంటే.. రమణకూడా.. ఆహ్.. మాధవి.. ఎంతసుఖాన్ని ఇచ్చేవే?.. ఇలాంటి సుఖాన్ని పొంది ఎంతకాలమయ్యిందో.. నీమొగుడిమొడ్డ ఏనాడూ నీపూకులోతుల్లో దిగబడినీపూకుని అరగదీసిన ఫాపానికి పోకపోవడంవలన.. కన్నెపూకుని దెంగినంత సుఖం దొరికిందే.. అని రమణ అంటూ మాధవి పూకుని దెంగసాగేడు.. 

అంతకంతకీ రమణమొడ్డదెంగుడులో వేగం ఆత్రం పెరిగిపోతున్నాయి.. మాధవి పూకుమడతల్లో కదులుతున్న రమణమొడ్డ కొద్దికొద్దిగా పొంగుతున్నాది.. మాధవికి తెలుస్తున్నాది.. రమణకి ఐపోవడానికి ఇంకెంతోసేపు పట్టదని.. అప్పటికే రెండుభావప్రాప్తులు పొందిన మాధవి మూడోభావప్రాప్తికోసమని రమణమొడ్డపోట్లకి అనుగుణంగా తననడుముని కదిలిస్తూ తనయోనిమడతల్లో తనకి ఎలాంటి వొరిపిడీ, రాపిడీ కావాలో అలా తన నడుముని జోరుజోరుగా కదిలిస్తూ రమణమొడ్డకి ఎదురుగుద్దుతున్నాది.. ఆహ్.. మాధవీ.. అంటూ రమణ మొట్టమొదటివిడత వీర్యాన్ని.. మాధవిపూకుమడతల్లొ వెచ్చగా చివ్వుమని చిందించేప్పటికి.. ఆహ్.. రమణా.. ఆహ్.. అలాగే.. గుద్దు.. గట్టిగా గుద్దు.. ఐపోతున్నది.. స్స్స్.. ఆహ్.. నాకుకూడా ఐపొతున్నాది.. పొడు.. జొరుగా నాపూకులో పోటువెయ్యి.. ఆహ్.. అలాగే.. అలాగే.. అంటూ మాధవి తననడుముని జోరుజోరుగా రమణమొడ్డపోట్లకి అనుగుణంగా కదిలిస్తూ తానుకూడా భావప్రాప్తికి దగ్గరవ్వసాగింది.. ఇంతలో.. మళ్ళీ రమణ చివ్వు.. చివూన.. మరో రెండువిడతల వీర్యాన్ని మాధవి పూకులో చిమ్మేప్పటికి.. రమణ వీర్యం వెచ్చగా తన యోనిలొతుల్లోకి జారడాన్ని అనుభవిస్తూ.. రమణా.. ఆహ్.. ఐపోతున్నాది.. ఓహ్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్..స్స్స్.. రమణా.. ఆహ్.. రమణా.. అంటూ మాధవికూడా మరొభావప్రాప్తి పొందేప్పటికి.. రమణకూడా ఆఖరికి వొచ్చేస్తుంటే.. గుభీ.. గుభీ.. అని మాధవిపూకులో పోట్లువేస్తూ.. ఆహ్.. మాధవీ.. అంటూ.. తనమొడ్డమెత్తని మాధవిపూదిమ్మకి అదిమిపెట్టి చివ్వు.. చివ్వు.. చివ్వున.. ఆఖరివిడత వీరాన్ని మాధవిగర్భసంచీలోకే తిన్నగా పిచికారీచేస్తూ తమకంగా మాధవిమీద వాలిపోయేడు.. 

అలా ఒక్క రెండునిమిషాలు మాధవిమీద పడుకుని సేదతీరేప్పటికి.. సోఫాలో దెంగుడుకి అనుగుణంగా లేకపోవడంతో నడుము నొప్పెడుతుండడంతో.. మాధవి రమణని తనమీదనించీ పక్కకితోస్తూ.. నానడుం విరిగిపోయింది ఇంక చాలులే అన్నది రమణని.. అంతపొడవైనది లోపల పడుతుండా అని అడిగేవుగా? చూడు మట్టనికంటా దిగబడిపోయింది.. అన్నడు రమణ నవ్వుతూ.. 

సంతోషించేములే.. నాకు సేఫ్ పీరియడ్ కాబట్టీ సరిపోయిందికానీ.. నువ్వలా నీదాన్ని గర్భసంచీలోకంటాదిగేసి నీవీర్యాన్ని చిమ్మితే.. ఒకేకానుపులో అరడజనుమంది పిల్లలని కనెయ్యడం ఖాయం అన్నాది మాధవి నవ్వుతూ.. 
ఇంతలో.. శారద వీధితలుపు కొడుతూ మాధవీ.. మాధవీ.. అని పిలుస్తుంటే.. అయిస్టంగానె రమణ మాధవిమీదనించీ లేచి లుంగీ కట్టుకుని వీధితలుపు తీసేడు.. 

శారద ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టేసమయానికి మాధవి గబగబా చీరకట్టుకుంటూ, జాకెట్ హుక్కులుపెట్టుకోవడం చూసి.. 
బాగుందమ్మా సంబరం.. ఓపక్క రెండుపూటలా కాఫీలు, టిఫెనులు, వొంటలూ చెయ్యలేక మేమంతా అక్కడ సతమతమైపోతుంటే, ఇక్కడమీరిద్దరూ.. అవ్వ.. అంటూ శారద నోటిమీద చెయ్యపెట్టి నోరునొక్కుకుంటుంటే.. 
నన్నేమనొద్దు.. తప్పంతా రమణదే.. వొద్దువొద్దన్నా వినకుండా మీదెక్కేడు అన్నాది మాధవి.. 

దాంతో శారద రమణ వైపు తిరిగి ఏమయ్యపెద్దమనిషీ.. నీకన్న బుద్దివుండనక్కరలేదూ? రాత్రికి అంతపెద్ద కార్యక్రమం పెట్టుకుని ఈవిడగారు ఇంకెప్పుడూ దొరకనే దొరకదన్నట్లు ఇప్పుడా? ఇలాంటి పనులు? అని అంటూ .. అక్కడ టైలర్ కి కుట్టడానికి బట్టలిచ్చి వొచ్చేవు.. అదన్న వెళ్ళి తీసుకురావాలని తెలుసా? ఐనా నిన్న మొన్నా తను పూర్తిగా మనింట్లోనే వుందిగా? అప్పుడేమిచేసేవు? ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చెయ్యడానికి టైం సరిపోక మేమంతా కిందా మీదా పడుతుంటే ఇప్పుడు గుర్తుకువొచ్చిందా ఆవిడ? అని అనర్గళంగా రమణని పట్టుకుని శారద దుమ్ము దులిపేస్తుంటే.. రమణ అమాయకంగా ముఖం పెట్టి..

సారీ.. రా.. నిన్న మొన్న సుందరం బ్రహ్మాలు ఈవిడని పట్టుకువొదిలిపెడితేగా? నీకు తెలుసు కామదేవత వ్రత నియమం ప్రకారం నేనుకూడా మాధవితో ఇదవ్వాలి కదా? ఒక్కసారి సుందరం బ్రహ్మంలు ముగ్గురు ముగ్గురు కన్నెపిల్లలతో రమించడం ఐపొయేక ఇంక నా ప్రమేయం ఎమీ వుండదు. అందుకే త్వరత్వరగా పని ముగించేసేను. ఇదిగో ఇప్పుడే టైలర్ దగ్గరకి వెళ్ళి బట్టలు తెచ్చుకువొచ్చేస్తాను అంటూ రమణ చెప్పులేసుకుని అక్కడనించీ జంప్ ఐపోయేడు..

శారద మాధవివైపు రెండు అడుగులేసి మాధవిని కౌగలించుకుంటూ.. అలా గట్టిగా అరిచేనని నువు మరోలా అనుకోకు.. కొత్త ఆడది దొరికితే ఈ మగాళ్ళకి ముడ్డిమీద గుడ్డవుండదు. మనం కాస్తంత గట్టిగా వుండకపోతే వీళ్ళు అస్సలు మన మాటవినరు అందుకే అలా అరిచేను అని మాధవి బుగ్గమీద శారద ముద్దుపెట్టుకోబోతుంటే.. మరేమీ పరవాలేదు శారదా నేను అర్ధం చేసుకోగలను అని చెపుదామని మాధవి శారద వైపు ముఖం తిప్పేసమయానికి శారద ముఖం ముందుకి అద్దడంతో శారద పెదవులు మాధవి పెదవులకి తాపడం ఐపోయేయి. 

అప్పుడే ఫ్రెష్ గా దెంగబడిన మాధవి శరీరంలోనించీ గుప్పునకొడుతున్న మదపువాసన రమణ నోటిఎంగిలి మాధవి నోటిఎంగిలి కలగలిసిన వాళ్ళిద్దరి ఎంగిలి శారదనోట్లోకి తియ్యగా అంటుకోవడం.. కామదేవత అనుగ్రహంవలన శారదలో పొంగరిస్తున్న మధురమైన మత్తెక్కించే శారదనోటి ఎంగిలి.. కలగలిసి క్షణకాలంలో శారదా మాధవీ ఇద్దరూ వశం తప్పైపోయేరు. 


శారద తేరుకుని మాధవినివొదిలి దూరంగా జరిగిపోదామనుకునేంతలో మాధవి చేతులు శారదని బలంగా చుట్టుకుపోయి మాధవి నాలుక శారదనోటిలోకి చొరవడి శారదనోటిలో కలియదిరుగుతూ శారదనోటిలోని ఎంగిలి జుర్రుకోవడం మొదలుపెట్టింది.. 

సరిగ్గా అదేసమయానికి మల్లిక నిద్రలేచి హాల్ లోకి వొస్తూ శారదకి గాఢమైన నోటిముద్దు ఇస్తున్న తల్లిని చూసి కిసుక్కున నవ్వడంతో.. ఈలోకంలోకి వొచ్చిపడిన మాధవి శారదని వొదిలిపెట్టి ఖంగారుగా దూరంగా జరిగేప్పటికి.. శారద కూడా సిగ్గుపడుతూ.. రమణతో జరిగినది సరిపోయినట్లు లేదు.. రాత్రి మీ అమ్మాకూతుళ్ళిద్దరినీ ఓ పట్టు పట్టమని సుందరానికి చెపుతానుండు.. ఐనా ఇలాంటి సమయంలో అసలు ఇక్కడికి రావడమే నేను చేసిన తప్పు.. అంటూ.. శారద వడివడిగా తన ఇంటికివెళ్ళిపోయింది.. 
Reply
నేను ఈ కథని చాలా సంవత్సరాల క్రితం HITS తెలుగు గ్రూప్ లొ చదివాను. అసంపూర్నంగా వున్న ఈ కథని ఎవరైన కొనసాగిస్తే బాగున్ను అని ఎదురు చూసిన నాకు ....... మీరు ఈ కథని కొనసాగించడం చాలా చాలా సంతొషాన్నిచ్చింది .
మీ కథనం చాలా ఆసక్తి గా వుంది
పచ్చి గ చెప్పాలంటె ఆ తల్లి కొడుకుల సంగమం గురించి చాలా చాలా ఎదురు చుస్తున్నాను  .
మీ కౄషి కి నా ధన్యవాధములు . Smile Smile Smile
Reply
(01-11-2019, 06:20 PM)ar4087143 Wrote: పదినించీ పదకొండు అంగుళాల బారాటిమొడ్డ అలా పూపెదాల అంచులవరకూ బయటికివొస్తూ ఒక్కవుదుటున మళ్ళీ పూకుకి అడుగంటా దిగబడిపోతూ.. ఆ ప్రక్రియలో పుట్టగుడుగులాంటి రమణమొడ్డశీర్షంతో యోనిగోడలనీ యోనిమడతలలోతుల్లో నిక్షిప్తమైన ప్రతీకామనాడినీ రమణమొడ్డ తడుముతూ, రుద్దుతూ, రాసుకుంటూ జోరుజోరుగా తనయోనిలోతుల్లో కదులుతుంటే.. రమణమొడ్డ అందిస్తున్న కామసుఖానికి మాధవి ప్రవశించిపోతూ.. ఆహ్.. రమణా.. ఓహ్.. స్వర్గం కనిపిస్తున్నాది.. ఆహ్.. అలాగే గుద్దు.. ఐపొవొస్తున్నది.. నాకు.. దగ్గరగావున్నది.. అని మాధవి పరవశంగా పలవరిస్తుంటే.. రమణకూడా.. ఆహ్.. మాధవి.. ఎంతసుఖాన్ని ఇచ్చేవే?.. ఇలాంటి సుఖాన్ని పొంది ఎంతకాలమయ్యిందో.. నీమొగుడిమొడ్డ ఏనాడూ నీపూకులోతుల్లో దిగబడినీపూకుని అరగదీసిన ఫాపానికి పోకపోవడంవలన.. కన్నెపూకుని దెంగినంత సుఖం దొరికిందే.. అని రమణ అంటూ మాధవి పూకుని దెంగసాగేడు.. 

అంతకంతకీ రమణమొడ్డదెంగుడులో వేగం ఆత్రం పెరిగిపోతున్నాయి.. మాధవి పూకుమడతల్లో కదులుతున్న రమణమొడ్డ కొద్దికొద్దిగా పొంగుతున్నాది.. మాధవికి తెలుస్తున్నాది.. రమణకి ఐపోవడానికి ఇంకెంతోసేపు పట్టదని.. అప్పటికే రెండుభావప్రాప్తులు పొందిన మాధవి మూడోభావప్రాప్తికోసమని రమణమొడ్డపోట్లకి అనుగుణంగా తననడుముని కదిలిస్తూ తనయోనిమడతల్లో తనకి ఎలాంటి వొరిపిడీ, రాపిడీ కావాలో అలా తన నడుముని జోరుజోరుగా కదిలిస్తూ రమణమొడ్డకి ఎదురుగుద్దుతున్నాది.. ఆహ్.. మాధవీ.. అంటూ రమణ మొట్టమొదటివిడత వీర్యాన్ని.. మాధవిపూకుమడతల్లొ వెచ్చగా చివ్వుమని చిందించేప్పటికి.. ఆహ్.. రమణా.. ఆహ్.. అలాగే.. గుద్దు.. గట్టిగా గుద్దు.. ఐపోతున్నది.. స్స్స్.. ఆహ్.. నాకుకూడా ఐపొతున్నాది.. పొడు.. జొరుగా నాపూకులో పోటువెయ్యి.. ఆహ్.. అలాగే.. అలాగే.. అంటూ మాధవి తననడుముని జోరుజోరుగా రమణమొడ్డపోట్లకి అనుగుణంగా కదిలిస్తూ తానుకూడా భావప్రాప్తికి దగ్గరవ్వసాగింది.. ఇంతలో.. మళ్ళీ రమణ చివ్వు.. చివూన.. మరో రెండువిడతల వీర్యాన్ని మాధవి పూకులో చిమ్మేప్పటికి.. రమణ వీర్యం వెచ్చగా తన యోనిలొతుల్లోకి జారడాన్ని అనుభవిస్తూ.. రమణా.. ఆహ్.. ఐపోతున్నాది.. ఓహ్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్..స్స్స్.. రమణా.. ఆహ్.. రమణా.. అంటూ మాధవికూడా మరొభావప్రాప్తి పొందేప్పటికి.. రమణకూడా ఆఖరికి వొచ్చేస్తుంటే.. గుభీ.. గుభీ.. అని మాధవిపూకులో పోట్లువేస్తూ.. ఆహ్.. మాధవీ.. అంటూ.. తనమొడ్డమెత్తని మాధవిపూదిమ్మకి అదిమిపెట్టి చివ్వు.. చివ్వు.. చివ్వున.. ఆఖరివిడత వీరాన్ని మాధవిగర్భసంచీలోకే తిన్నగా పిచికారీచేస్తూ తమకంగా మాధవిమీద వాలిపోయేడు.. 

అలా ఒక్క రెండునిమిషాలు మాధవిమీద పడుకుని సేదతీరేప్పటికి.. సోఫాలో దెంగుడుకి అనుగుణంగా లేకపోవడంతో నడుము నొప్పెడుతుండడంతో.. మాధవి రమణని తనమీదనించీ పక్కకితోస్తూ.. నానడుం విరిగిపోయింది ఇంక చాలులే అన్నది రమణని.. అంతపొడవైనది లోపల పడుతుండా అని అడిగేవుగా? చూడు మట్టనికంటా దిగబడిపోయింది.. అన్నడు రమణ నవ్వుతూ.. 

సంతోషించేములే.. నాకు సేఫ్ పీరియడ్ కాబట్టీ సరిపోయిందికానీ.. నువ్వలా నీదాన్ని గర్భసంచీలోకంటాదిగేసి నీవీర్యాన్ని చిమ్మితే.. ఒకేకానుపులో అరడజనుమంది పిల్లలని కనెయ్యడం ఖాయం అన్నాది మాధవి నవ్వుతూ.. 
ఇంతలో.. శారద వీధితలుపు కొడుతూ మాధవీ.. మాధవీ.. అని పిలుస్తుంటే.. అయిస్టంగానె రమణ మాధవిమీదనించీ లేచి లుంగీ కట్టుకుని వీధితలుపు తీసేడు.. 

శారద ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టేసమయానికి మాధవి గబగబా చీరకట్టుకుంటూ, జాకెట్ హుక్కులుపెట్టుకోవడం చూసి.. 
బాగుందమ్మా సంబరం.. ఓపక్క రెండుపూటలా కాఫీలు, టిఫెనులు, వొంటలూ చెయ్యలేక మేమంతా అక్కడ సతమతమైపోతుంటే, ఇక్కడమీరిద్దరూ.. అవ్వ.. అంటూ శారద నోటిమీద చెయ్యపెట్టి నోరునొక్కుకుంటుంటే.. 
నన్నేమనొద్దు.. తప్పంతా రమణదే.. వొద్దువొద్దన్నా వినకుండా మీదెక్కేడు అన్నాది మాధవి.. 

దాంతో శారద రమణ వైపు తిరిగి ఏమయ్యపెద్దమనిషీ.. నీకన్న బుద్దివుండనక్కరలేదూ? రాత్రికి అంతపెద్ద కార్యక్రమం పెట్టుకుని ఈవిడగారు ఇంకెప్పుడూ దొరకనే దొరకదన్నట్లు ఇప్పుడా? ఇలాంటి పనులు? అని అంటూ .. అక్కడ టైలర్ కి కుట్టడానికి బట్టలిచ్చి వొచ్చేవు.. అదన్న వెళ్ళి తీసుకురావాలని తెలుసా? ఐనా నిన్న మొన్నా తను పూర్తిగా మనింట్లోనే వుందిగా? అప్పుడేమిచేసేవు? ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చెయ్యడానికి టైం సరిపోక మేమంతా కిందా మీదా పడుతుంటే ఇప్పుడు గుర్తుకువొచ్చిందా ఆవిడ? అని అనర్గళంగా రమణని పట్టుకుని శారద దుమ్ము దులిపేస్తుంటే.. రమణ అమాయకంగా ముఖం పెట్టి..

సారీ.. రా.. నిన్న మొన్న సుందరం బ్రహ్మాలు ఈవిడని పట్టుకువొదిలిపెడితేగా? నీకు తెలుసు కామదేవత వ్రత నియమం ప్రకారం నేనుకూడా మాధవితో ఇదవ్వాలి కదా? ఒక్కసారి సుందరం బ్రహ్మంలు ముగ్గురు ముగ్గురు కన్నెపిల్లలతో రమించడం ఐపొయేక ఇంక నా ప్రమేయం ఎమీ వుండదు. అందుకే త్వరత్వరగా పని ముగించేసేను. ఇదిగో ఇప్పుడే టైలర్ దగ్గరకి వెళ్ళి బట్టలు తెచ్చుకువొచ్చేస్తాను అంటూ రమణ చెప్పులేసుకుని అక్కడనించీ జంప్ ఐపోయేడు..

శారద మాధవివైపు రెండు అడుగులేసి మాధవిని కౌగలించుకుంటూ.. అలా గట్టిగా అరిచేనని నువు మరోలా అనుకోకు.. కొత్త ఆడది దొరికితే ఈ మగాళ్ళకి ముడ్డిమీద గుడ్డవుండదు. మనం కాస్తంత గట్టిగా వుండకపోతే వీళ్ళు అస్సలు మన మాటవినరు అందుకే అలా అరిచేను అని మాధవి బుగ్గమీద శారద ముద్దుపెట్టుకోబోతుంటే.. మరేమీ పరవాలేదు శారదా నేను అర్ధం చేసుకోగలను అని చెపుదామని మాధవి శారద వైపు ముఖం తిప్పేసమయానికి శారద ముఖం ముందుకి అద్దడంతో శారద పెదవులు మాధవి పెదవులకి తాపడం ఐపోయేయి. 

అప్పుడే ఫ్రెష్ గా దెంగబడిన మాధవి శరీరంలోనించీ గుప్పునకొడుతున్న మదపువాసన రమణ నోటిఎంగిలి మాధవి నోటిఎంగిలి కలగలిసిన వాళ్ళిద్దరి ఎంగిలి శారదనోట్లోకి తియ్యగా అంటుకోవడం.. కామదేవత అనుగ్రహంవలన శారదలో పొంగరిస్తున్న మధురమైన మత్తెక్కించే శారదనోటి ఎంగిలి.. కలగలిసి క్షణకాలంలో శారదా మాధవీ ఇద్దరూ వశం తప్పైపోయేరు. 


శారద తేరుకుని మాధవినివొదిలి దూరంగా జరిగిపోదామనుకునేంతలో మాధవి చేతులు శారదని బలంగా చుట్టుకుపోయి మాధవి నాలుక శారదనోటిలోకి చొరవడి శారదనోటిలో కలియదిరుగుతూ శారదనోటిలోని ఎంగిలి జుర్రుకోవడం మొదలుపెట్టింది.. 

సరిగ్గా అదేసమయానికి మల్లిక నిద్రలేచి హాల్ లోకి వొస్తూ శారదకి గాఢమైన నోటిముద్దు ఇస్తున్న తల్లిని చూసి కిసుక్కున నవ్వడంతో.. ఈలోకంలోకి వొచ్చిపడిన మాధవి శారదని వొదిలిపెట్టి ఖంగారుగా దూరంగా జరిగేప్పటికి.. శారద కూడా సిగ్గుపడుతూ.. రమణతో జరిగినది సరిపోయినట్లు లేదు.. రాత్రి మీ అమ్మాకూతుళ్ళిద్దరినీ ఓ పట్టు పట్టమని సుందరానికి చెపుతానుండు.. ఐనా ఇలాంటి సమయంలో అసలు ఇక్కడికి రావడమే నేను చేసిన తప్పు.. అంటూ.. శారద వడివడిగా తన ఇంటికివెళ్ళిపోయింది.. 
Good Story. I have read it somewhere earlier. Post some more new stories
Reply
meeru katha chaala baaga raasthunnaru but updates konchem fast ga ivvandi....
ikkada maa m****lani samudhaayincha lekapothunnamu
Reply
కామదేవత - 31వ భాగం - 3వ అంకం
మాధవి కూతురిని చూసి నవ్వుతూ.. అనుకోకుండా ఎదో అలా ఐపోయింది. ఎమన్న తింటావా? లెదా కాఫీ పెట్టి ఇవ్వలా? అన్నది. ఇంతలో రమణి రెండు ప్లేట్లలో తినడానికి టిఫిను పట్టుకువొస్తే, రమణి వెనకాలే సీత రెండుచేతుల్లో కాఫీ గ్లాసులు పట్టుకు వొచ్చి వీళ్ళకి అందిస్తూ అమ్మ ఇవి మీకు ఇవ్వమన్నది అంటూ కాఫీ టిఫెనులు అందించేరు. 

మల్లిక వాళ్ళచేతుల్లోనించీ టిఫెను తీసుకుని తుంటుంటే, రమణి సీతలు మల్లిక పక్కన చేరేరు. మాధవికి తెలుసు తాను పక్కనుంటే మల్లిక పిల్లలూ ఫ్రీగా మసలలేరని. అందుకే నాకు లొపల పని వుందని తన టిఫెను ప్లేట్ తీసుకుని పడకగదిలోకి వెళ్ళినాకానీ కానీ ఓ చెవి వీళ్ళ మాటలమీద వేసింది. 

ఆడపిల్లలు ముగ్గురూ మెల్లగా గుసగుసలాడుకుంటున్నారు. మాధవికి తెలుసు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుకుంటారో. మల్లికని అన్నిటికీ మానసికంగా సన్నద్దం చెయ్యడం ఇప్పుడు చాలా ముఖ్యం. పెళ్ళికాకుండానే కూతురిని మరోమగాడి పక్కలో పడుకోపెట్టడానికి సిద్దపడిన ఏతల్లైనా కూతురికి ఏమిచెప్పగలదు? ఇలాంటి సమయంలో రమణి, సీత లాంటి స్నేహితులే తల్లికన్నా ఎక్కువగా వాళ్ళని సిద్దం చెయ్యగలరు. అందుకే వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడానికి అనువుగా వాళ్ళకి కావలసిన ఏకాంతాన్ని కల్పించడానికి నిర్ణయించుకున్న మాధవి అసలు ఇంట్లోనే వుండకుండా వుంటే పిల్లలు మరింత వివరంగా మాట్లాడుకోవడానికి కావలసినంత ఏకాంతం దొరుకుతుందని భావించి.. తన పడకగదిలోనించీ బయటకి వొచ్చి.. నేను అలా సుశీల వాళ్ళింటికి వెళ్ళివొస్తాను. తొందరగా ఆ టిఫిన్ తినేసి మీ కబుర్లు ముగించుకుని నన్ను పిలిస్తే నేను వొచ్చి నీకు వొంటికి నూనిరాసి నలుగుపెట్టి తలంటుపోయాలి. కబుర్లతో ఆలస్యం చెయ్యకండి అని చెపుతూ సుశీల ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది మాధవి. 

మాధవి అలా వెళ్ళిపోగానే రెక్కలొచ్చిన పక్షుల్లా ఫీల్ అయ్యేరు ఆడపిల్లలు ముగ్గురూనూ. ఎదో జరగబోతున్నాదని మల్లికకి తెలుసు. నిన్నటిరోజున  చెప్పేసింది నీకు సుందరం అంకుల్ తో ఎదో జరిపించబోతున్నాను. నాకులా నువ్వు బాధపడకుండా జీవితాన్ని అనుభవించాలి అని. సొంత తల్లి అంతలా చెప్పినాకానీ ఇది అని ఇతిమిద్దంగా తెలియని మల్లిక, సీతతోనూ, రమణితోనూ మాట్లాడి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవాలని అనుకుంటూ.. ఏమిటే ఈ హడావిడంతానూ? అన్నది.. 

మల్లిక మాటకి సీత నవ్వుతూ నీకీరోజు మానాన్నతో శోభనం జరగబోతున్నదే అన్నది చిలిపిగా నవ్వుతూ..
ఛా.. సోభనం అనకూడదే, మల్లికకి సుందరం అంకుల్ తో ఈరాత్రి "కన్నెరికం" జరగబోతున్నాదే.. అన్నది రమణి..
రెండూ వొకటేగా? 
అన్నది సీత
అదెలా? రెండూ ఒకటెలా అఔతుంది? అవి రెండూ వేరు వేరు.. 
అన్నది రమణి..


ఇతలో మల్లిక కల్పించుకుంటూ.. అదేమిటే? పెళ్ళికాకుండానే నాకు సోభనమేమిటే? అన్నది.. (ఓపక్క తనకి తెలిసినా, మరోపక్క తాను ఆ సహాయాన్ని అనుభవించాలని లోపల లోపల తహతహలాడుతున్నా కానీ.. అదేమిటో మాత్రం తెలియని దానిలా నటిస్తూ..)
చూసేవా? అందుకే సోభనంవేరు కన్నెరికం వేరు అంటున్నది.. వుండండి మీఇద్దరికీ అర్ధమయ్యేలా చెపుతాను అంటూ రమణి వివరంగా చెప్పసాగింది..

"సోభనం" అంటే, పెళ్ళి అయ్యేక ఆడపిల్లని గదిలోకి పంపించి తన ఆడతనాన్ని భర్తకర్పించి భర్తతో రతిసుఖాన్ని / సెక్స్ సుఖాన్ని అనుభవించమని ఆడపిల్లకి/మొగుడూపెళ్ళాలకి సమాజం/సంఘం లీగల్ గా ఇచ్చిన అనుమతి.

అదే, "కన్నెరికం" అంటే, వయసుకొచ్చిన ఆడపిల్ల పెళ్ళికాకుండానే తొలిసారి తన ఆడతనాన్ని మరోమగాడికి అర్పించి ఇకమీదట నన్ను ఏమగాడు దెంగుకోవాలన్న నేను సిద్దం అని సంఘానికి అధికారికంగా ప్రకటించడం. అంటే ఆ పిల్ల పెళ్ళిచేసుకుని మరొకడికి భార్య ఆయ్యేవరకూ ఆమె సమ్మతితో సంఘంలో వున్న ఏమగాడైనా ఆమెతో రతిసుఖాన్ని పొందవొచ్చని అర్ధం.

ఇప్పుడు చెప్పు మల్లికకి ఈరోజు జరగబొతున్నది సోభనమా? లేక కన్నెరికమా? 
అన్నది రమణి..
ఎమోనే బాబూ.. ఇలాంటి విషయాలలో నీకు తెలిసినన్నివిషయాలు మన ఇంట్లో ఇంకెవ్వరికీ తెలియవు అన్నది సీత.
అప్పుడు మల్లిక మళ్ళీ వాళ్ల మాటలు అందుకుంటూ, సోభనమో, కన్నెరికమో ఎదో వొకటి.. కానీ అసలు రాత్రి ఏంజరుగుతుందో కాస్త నాకు అర్ధమయ్యేట్లు చెప్పండే? అన్నాది.
దానికి సీత, ఇలాంటి విషయాలు రమణికే బాగా తెలుసు అదే చెపుతుంది అన్నది.
మల్లిక రమణి వైపు తిరిగి అసలు రాత్రి ఏమవ్వబోతున్నదో కాస్త వివరంగా చెప్పవే, నాకైతే ఒకటే ఖంగారుగా వున్నది
 అన్నది 


రమణి నవ్వుతూ అంత ఖంగారు పడవలసిన విషయం ఎమీ లేదే.. ఈరాత్రి మొదలుకొని ఇంకమీదట నువ్వు కోరుకున్నప్పుడల్లా కోరుకున్న విధంగా గొప్ప సుఖాన్ని అనుభవించబొతున్నావే.. ఆ సుఖం ఎలావుంటుందో మాటల్లో వివరించలేము. అది ఎవరికి వాళ్ళుగా అనుభవించి ఆనందించవలసిందే తెలుసా? అన్నది రమణి.

అబ్బా.. నువ్వు ఎదేదో చెపుతున్నావే.. సుఖం అంటావు.. కోరుకున్నప్పుడల్ల కోరుకున్న విధంగా దొరుకుతుండంటావు? కాస్త నాకు అర్ధమయ్యేట్లు చెప్పవే.. ఈ కొత్త బట్టలూ, ఈ పూలు.. పళ్ళు.. స్వీట్స్.. ఈ హడావిడీ.. ఎదో జరగబోతున్నాదని తెలుస్తున్నది.. కానీ అదేంటో నాకు అర్ధమయ్యేట్లు చెప్పవే.. అని మల్లిక అడగడంతో రమణి మల్లికకి అన్నీ వివరించి చెప్పడం మొదలుపెట్టింది.


ఈసాయంకాలం మీ అమ్మ నీ వొంటికి నూనిరాసి, నలుగుపెట్టి తలస్త్నానం చేయించి రాత్రికి కొత్త బట్టలు కట్టి సుందరం అంకుల్ వున్న గదిలోకి నిన్ను పంపిస్తారు. నీతో పాటు మీ అమ్మ మా అమ్మ శారద, వీళ్ళ అమ్మ సుశీల కూడా వుంటారు. సుందరం అంకుల్ నీ వొంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పేసి నిన్ను అప్పుడే పుట్టిన పాపాయిలా చేసేసి నీ సళ్ళని నలుపుతూ పిసుకుతూ మార్చి మార్చి నీ సళ్ళని చీకుతుంటే నీకు స్వర్గం కనిపిస్తుందే.. నీకు కింద అంతా తడివూరిపోయి పూర్తిగా తడిసిపోవడం చూసేక అప్పుడు సుందరం అంకుల్ తనదాన్ని నీ దానిలోపల పెట్టి నీతో సెక్స్ చేసి నిన్ను బాగా సుఖపెడతాడే.. ఆడపిల్లలని సుఖపెట్టడంలొ సుందరం అంకుల్ కి సుందరం అంకులే సాటి గాదా సీతా? అని రమణి అడిగింది..

దానికి సమాధానంగా సీత అఔనే.. మా నాన్నకి మమ్మల్ని సుఖపెట్టడం బాగా తెలుసు.. నాకైతే మా నాన్న చేతుల్లో నలిగిపోతుంటే మా నాన్నని వొదిలిపెట్టాలనిపించదు తెలుసా? అన్నది కళ్ళని చెక్రాల్లా తిప్పుతూ..

సీత మా నాన్న చేతుల్లో నలిగిపోతుంటే మా నాన్నని వొదిలిపెట్టలనిపించదు అని చెపుతుంటే.. ఆశ్చర్యపోవడం మల్లిక వొంతయ్యింది.. అలా ఆశ్చర్యపోతూ.. అదేంటి? సుందరం అంకుల్ సీతతో చెయ్యడమేమిటి? అలా తప్పు కదా? నాన్న కూతురితో చెయ్యడం తప్పుకదా? అన్నది..

మామూలుగా ఐతే తప్పేమో కానీ, కామదేవత వ్రతం ఆచరించే కుటుంబాలవాళ్ళకి అలా తండ్రి కూతురితోనూ, తల్లి కొడుకులతోనూ చెయ్యడం తప్పు కాకపోవడమే కాకుండా, అలా చెయ్యకపోతే అది తప్పౌతుంది.. అంతెందుకూ మా నాన్న కూడా మా ముగ్గురు అప్పచెల్లెళ్ళనూ చేస్తాడు. మా నాన్నతో చేయించుకోవడం నాకు కూడా చాలా ఇష్టం. సుందరం అంకుల్ నా మీద చెలరేగిపోతే మా నాన్న నెమ్మదిగా ఓర్పుగా చేస్తాడు. ఇంక రమణ అంకుల్ ఐతే.. మ్మ్మ్.. అహ్.. ఆ అంకుల్ మగతనం నాలొతుల్లో కదులుతుంటే.. ఆహ్.. ఆ అంకుల్ ని వొదిలిపెట్టబుద్దికాదు అన్నది రమణి తమకంగా.. అంటూ, ఒక్క రహస్యం నీకు చెప్పాలి. మన ఇళ్లలో చేసే ఈ కామదేవత వ్రతం గురించి మనం ఎక్కడా ఎవ్వరితోనూ మాట్లాడకూడదు. అసలు మేము ఈ సంగతులన్నీ నీకు చెప్పినట్లు నువ్వు మీ అమ్మతో కానీ నాన్నతో కానీ చెప్పకూడదు. అలా చెప్పేవో మనం అందరం గొప్ప కష్టాలలో పడిపోతాం.. తెలిసిందా? అంటూ మల్లికకి జరగబోయే ప్రమాదం గురించి గట్టిగా హెచ్చెరించింది. 

రమణి చెపుతున్న మాటలువింటుంటే మల్లికకి తాను సుందరం అంక్లుల్ తో ఆటోలో చేసిన ప్రయాణం మొత్తంగా గుర్తుకొచ్చి తొడలమధ్య చెమ్మ చేరడం గమనింపుకొచ్చింది. రమణి సీత చెప్పిన మాటలు మననం చేసుకుంటూ మల్లిక మౌనంగా ఎవేవో ఊహాలోకాలలో తేలిపోవడం మొదలెట్టింది.

మల్లిక ఊహాలోకాలలో తేలిపోవడం గమనించిన రమణి.. తాను వొచ్చిన పని ఐపోవడంతో.. కళ్ళతోనే సీతకి సైగచేస్తూ.. ఇంక మేము వెళుతున్నామే అంటూ రమణి, సీత నిమ్మదిగా అక్కడనించీ జారుకునారు.


రమణి సీతా వెళ్ళిపోయినా గానీ.. మల్లిక చెవుల్లో రమణి, సీత చెప్పిన మాటలే మారుమోగుతున్నయి. మల్లిక వాళ్ళ మాటలు మననం చేసుకుంటూ అయ్యో.. అనవసరంగా మా నాన్న మీద నేను అరిచి ఆయన్ని తిట్టేసేనే? సీతతోనూ, పద్మినీతోనూ వాళ్ళ నాన్న సుందరం అంకుల్ చేస్తాడుట, అలాగే, రాధిక, దీపిక, రమణిలతొ వాళ్ళ నాన్న బ్రహ్మం అంకుల్ చేస్తాడుట..! మరలాంటప్పుడు నామీద మా నాన్న ఆశపడడంలొ తప్పేమిటి? పోనీలే ఈరోజునించీ పాపం నాన్న ఏమిచేసినా వొద్దనకుండా చేయించుకుంటే సరి.. మా నాన్న కూడా నన్ను చేస్తూ ఆనందిస్తాడు మరి అని మల్లిక తనకి తాను నచ్చచెప్పుకున్నాది.

ఇంతలో సుశీల ఆంటీ ఇంటికి వెళ్ళిన మాధవి తిరిగి వొస్తూ.. నువ్వు రడీయేనా? పద పద.. నాన్న వొచ్చేలోపులో నీ తలంటు ఐపోయి నేను కూడా తల స్త్నానం చేసేసి రడీ ఐపోవాలి. అంటూ మల్లికని తొందరపెడుతూ మల్లికని బాత్రూంలోకి తోలేసి, నూనె, సున్నిపిండి, కుంకుడుకాయలరసం రసం తీసుకుని మల్లిక వెనకాలే మాధవి బాత్రూంలో దూరింది.


బాత్రూంలో మల్లికకి వొంటికి నూనెరాసి నలుగుపెడుతూ మాధవి నిమ్మది నిమ్మదిగా మల్లికని రాత్రి దెంగుడుకి సిద్దం చెయ్యడం మొదలుపెట్టింది. చూడు మల్లికా గత కొద్దిరోజులుగా మన ఇంట్లోనూ నా ప్రవర్తనలోనూ నువ్వు చాలా మార్పులు చూసేవు. నువ్వేమీ చిన్నపిల్లవి కాదని నాకు తెలుసు. మన ఇంట్లో ఏం జరుగుతున్నాదో నీకు అర్ధమౌతున్నాదని కూడా నాకు తెలుసు. మన మధ్య జరుగుతున్నవన్నీ నీ కళ్ళముందే జరుగుతున్నాయి, కావాలంటే ఇవన్నీ నీకు తెలియకుండా నెను చాటుగా కూడా చేయ్యగలను, కానీ అలా నీకు తెలియకుండా నేను చాటుగా చెయ్యడం నాకు ఇస్టం లేదు. నేనేమి చేసినా నీమంచికోసమే చేస్తున్నాను. ఈ వొక్క విషయంలో నువ్వు నన్ను సరిగ్గా అర్ధం చేసుకుంటే చాలు.

నాన్న వున్నా కానీ అమ్మ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాది అని నీకు అనుమానం రావొచ్చు.. రావొచ్చు కాదు ఈపాటికి నీకు ఆనుమానం వొచ్చేవుంటుంది కూడాను. పెళ్ళైన నాటినించీ నేను ఏంకోల్పోయేనో నీకు నేను చెప్పినా నువ్వు అర్ధం చేసుకునే పరిస్తితి కానీ నా బాధనీ.., నేను పడ్డ ఇబ్బందినీ అర్ధం చేసుకునే వయసుకానీ నీకు లేవని నాకు తెలుసు. ఇలాంటి విషయాలలో మాత్రం నువ్వు ఇంకా చిన్నపిల్లవు. ఒక ఆడపిల్ల ఆడపిల్లగా పుట్టినందుకు జన్మ సాఫల్యం పొందే రోజు ఆ ఆడది ఓ ఆడదిగా మారిన రోజు. ఈరోజు అలాంటి రోజు నీకు. ఈరోజు రాత్రి నువ్వు ఆడపిల్లగా పుట్టినందుకు నీ జన్మ సాఫల్యం పొందబోయే రాత్రి. ఈరోజు రాత్రి సుందరం అంకుల్ చేతుల్లో నువ్వు పూర్తి సుఖాన్ని అనుభవించేక.. నేను ఈ పని ఎందుకు చేసేనో ఈరోజు నీకు అర్ధం కాకపోవొచ్చు. కానీ రేపు నీకు పెళ్ళి అయ్యి, నీ మొగుడితో ఓ 10/15 ఏళ్ళు కాపురం చేసేక, వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే, ఈరోజు నేను చేసిన పనికి ఆరోజు నువ్వు తప్పక నాకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటావు.

ఈరోజు రాత్రి శారదా ఆంటీ ఇంట్లో జరిగేది/జరగబోయేది మన ఇద్దరి మధ్యనే వుండిపోవాలి. రాత్రి మనకి శారదా అంటీ ఇంట్లో పూజ అని మీ నాన్నకి చెప్పేను. నువ్వు కూడా మీ నాన్నకి అలాగే చెప్పలి. ఈరాత్రంతా మనం శారదా ఆంటీ ఇంట్లోనే వుండబోతున్నం. రేపు వుదయం మనం ఇంటికి వొచ్చేక మీ నాన్నతో రాత్రంతా మనం పూజలోనే వున్నమని మాత్రమే చెప్పలి. అక్కడ ఎం జరిగిందో నీకూ నాకూ తప్ప మూడోకంటికి తెలియకూడదు. అలా మన ఇద్దరి రహస్యం మన ఇద్దరి మధ్యనే వుంచుతానని మాట ఇవ్వు అంటూ మాధవి మల్లికతో ఓట్టు వేయించుకున్నాది మాధవి.


అలా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ మల్లికకి మాధవి స్త్ననం చేయించేసింది. మల్లిక స్త్ననం ఐపోయేక మల్లిక తల తుడిచి సాంబ్రాణి పొగవేసి మల్లిక జుత్తు ఆరబెట్టి ప్రస్తుతానికి మంచం మీద పెట్టిన బట్టలు కట్టుకో. ఇంకో అరగంటలో రమణ అంకుల్ నీ కొత్తబట్టలు తెచ్చి ఇస్తారు. నేను స్త్ననం చేసి వొచ్చేలోపులో నువ్వు తల చిక్కు తీసుకుని వుండు. నేను వొచ్చి జడవేస్తాను అని చెప్పి మాధవి స్త్ననం చెయ్యడానికి బాత్రూంలోకి వెళ్ళింది.

మాధవి స్త్ననం కి వెళ్ళి 5 నిమిషాలు కూడా గడవకముందే ఫేక్టరీ నించీ మణి ఇంటికి తిరిగివొచ్చేడు. తండ్రి ఇంటికి రావడానికి కొద్ది నిమిషాల ముందే మల్లిక బట్టలుకట్టుకుని ఇంకా పడకగదిలోనించీ బయటకి రానేలేదు ఇంతలో ఫేక్టరీ నించీ వెనక్కి వొచ్చిన మణివణ్ణన్ బట్టలు మార్చుకోవడానికని వాళ్ళ పడకగదిలోకి అడుగుపెట్టేడు.

ఆ ముందురోజే మల్లిక నెలసరి పూర్తికావడం, ఇప్పుడు తలారా తలంటిపోసుకుని తల దువ్వుకోకుండా కురులు విరబోసుకుని నిగనిగలాడుతూ నిగారింపులో మెరిసిపోతున్న మల్లికని చూసి మణి వొంట్లో నరాలు జివ్వుమన్నయి. అప్పుడే విరబూసిన ముద్దమందారంలా మెరిసిపోతున్న కూతురి అందాలుచూస్తూ అలా పడకగది గుమ్మంలోనే నిలబడిపోయిన తన తండ్రిని చూసిన మల్లికకి ఇందాకలా రమణి సీత వాళ్ళ నాన్నలు వాళ్ళతో చేస్తారని చెప్పిన విషయం గుర్తుకువొచ్చి మల్లిక ముఖం సిగ్గుతో ఎర్రబడుతుండగా వాళ్ళ నాన్నని చూసి సిగ్గుపడుతూ తల వొంచుకుని వాళ్ళ నాన్న మణి దగ్గరకి వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నకి మాత్రమె వినబడేలా.. మొన్నవొంట్లోబాగాలేక మీమీద అరిచేసేను. మరోలా అనుకొవొద్దు నన్నా.. అంటూ వెళ్ళి మణిని కౌగలించేసుకుని తండ్రిని వొదిలిపెట్టి బట్టలగూడు దగ్గరకి వెళ్లి లోలంగా వెదుక్కోవడం మొదలుపెట్టింది.


కూతురు అలా వొచ్చి తనని కౌగలించుకుంటూ ఎమీ అనుకొవొద్దు నాన్న అని పచ్చ జండా వూపేప్పటికి మణి ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయేయి.
మల్లిక అలా తండ్రికి అలా ఒకకౌగిలింతని బహూకరించి తన పుస్తకాల గూడు పక్కన వున్న బట్టలగూడులో బట్టలు తీసుకోవడానికని మల్లిక అక్కడికివెళ్ళి రాత్రి కట్టుకోబోయే కొత్త తెల్ల పట్టుపరికిణీలోకి తెల్ల లోలంగా వెదుక్కుంటున్నాది. కూతురు మళ్ళీ దారిలోకొచ్చిందన్న ఆనందంలో తేలిపోతున్న మణి ఇదే అవకాశంగా మళ్ళీ కూతురివెనకాల చేరి కూతురిని వెనకనించీ వాటేసుకుంటూ మల్లిక రెండుచంకలకిందనించీ చేతుపోనిచ్చి కూతురి సళ్ళమీద చేతులేసి మెత్తగా కూతురి సళ్ళు నలిపేస్తూ కూతురి మెడవెనకాల ముద్దులుపెట్టసాగేడు.

తాను తండ్రికి సారీ చెప్పేక ఇలాంటిదేదో జరుగుతుందని వూహిస్తున్న మల్లిక ప్రతిఘటించకుండా తండ్రిచేతుల్లో మెత్తగా సళ్ళు నలుగుతుండడంలో వుండే మజాని ఆస్వాదిస్తూ.. ఏమిటిది నాన్నా.. అమ్మ ఇంట్లోనే వున్నది అమ్మ కానీ మనలని ఇలా చూసిందంటే మన ఇద్దరిపనీ ఐపోతుంది అన్నది.


అమ్మ బాత్రూంలో ఇంకా స్త్ననం చేస్తున్నాది అంటూ మల్లిక బ్లొజ్ కొద్దిగా పైకిలేపి మణి తన చేతులని కూతురి బ్లొజ్ లోకి తొసేడు. 
మల్లిక ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనంగా వుండిపోయింది. బ్లొజ్ లోకి జరిపిన చేతులని అలా అలా పైకి తెచ్చి నగ్నంగా చేతినిండుగా ఇమిడిపోతున్న మల్లిక సళ్ళని తనరెండుచేతులా తమకంగా నలపడం మొదలుపెట్టేడు మణి.


తన సళ్ళు అలా మెత్తగా తన కన్నతండ్రిచేతుల్లో నలుగుతుంటే.. మల్లిక.. ఆహ్.. స్స్స్.. మ్మ్మ్.. నాన్నా.. అంటూ మాత్తుగా మూకుగుతుంటే, మణి మల్లిక ముఖాన్ని తన వైపు తిప్పుకుని మెల్లిక పెదాలని తన పెదాలతో ముడేసి తన నాలుకని మల్లికనోటిలోకి తోసేప్పటికి మల్లిక పెదాలువిడదీసి తన నోట్లో జొరబడుతున్న తండ్రి నాలుకకి దారి ఇచ్చింది. మరో 2/3 నిమిషాలసేపు మణి నాలుక కూతురినోటిలో కలియదిరుగుతూ కూతురి నోటి ఎంగిలి తాను జుర్రుకుంటూ తన నోటి ఎంగిలి కూతురినోటిలోకి తోస్తూ మల్లికని పూర్తిగా వేడెక్కించేసేడు. మల్లికలో కోరికలు పువివిప్పేయి. తన తొడలమధ్య తడివూరడం మల్లికకి స్పస్టంగా తెలుస్తున్నది. ఇప్పుడు తండ్రిచేసినపనితో మల్లికలో కోరికల తీవ్రత ఎంతలా పెరిగిపోయిందంటే ఇప్పటికిప్పుడే తనకి ఎదో కావాలనీ.. ఇంకేదో ఐపోవాలన్నంత కసి రేగింది మల్లికలో.

మణి ఈ పని తెలిసి చేసినా తెలియకచేసినా కానీ., మణి చేసినపనితో మల్లికని మాత్రం రాత్రి సుందరంతో దెంగుడికి పూర్తిగా సిద్దం చేసినట్లయ్యింది. ఇందకలా రమణి సీత వొచ్చినప్పుడు వాళ్ళని వాళ్ళ నాన్నలు దెంగుతారని చెప్పినందువల్లనే మల్లిక భయంలేకుండా తన తండ్రి మణికి తన వొళ్ళిచ్చి తనతండ్రి తనని ఏమిచేసినా సహకరించింది. ఎప్పుడైతే తన తండ్రి తనశరీరాన్ని అలా నలిపేసేడో దానితో మల్లికవొంట్లో కోరికలు రేగడమేకాకుండా..  ఇప్పటివరకూ మల్లిక మనసులో తండ్రీ కూతుర్లమధ్య సెక్స్ మీద వున్నా భయాలూన్నీ పటాపంచెలైపోయి ఇక రాత్రి సుందరం అంకుల్తో జరగబోయే కన్నెరికం కోసం మానసికంగా పూర్తిగా సంసిద్దురాలైపోయి రాత్రి ఎప్పుడౌతుందా అని ఎదురుచూడడం మొదలుపెట్టింది.


ఇంతలో బాత్రూం తలుపుతీసుకుని మాధవి వొస్తున్న శబ్దం అవ్వడంతో మణి మల్లికని వొదిలిపెట్టి ముందుగదిలోకి వెళ్ళిపోయేడు. ఒంటికి తువ్వాలుచుట్టుకుని పడకగదిలో అడుగుపెట్టిన తల్లి మాధవిని చూసి ఫెక్టరీ నించీ నాన్న వొచ్చేడు అని చెప్పింది మల్లిక.
నువ్విక్కడేమిచేస్తున్నావు? అని మాధవి అడగడంతో.. గూడులో బట్టలు సర్దుతున్నాను అన్నాది మల్లిక. ఓ నాలుగురోజులు నువ్వు ఇంట్లో పనులేమీ చెయ్యవొద్దు. ఐనా రాత్రి పూజవుంది. నువ్వు ఎక్కువగా అలిసిపోకు అని కూతురికి చెప్పి. ముందుగదిలో వున్న భర్త మణితో.. ఏమండీ ఒక్క 10 నిమిషాలు బట్టలు కట్టుకువొచ్చి మీకు కాఫీ టిఫెను తెస్తాను అని పడకగదిలోనించీ అరిచి చెప్పింది మాధవి.

అలాగే, నాకేమీ తొందరలేదు.. నువ్వు తెయారయ్యి రా.. అన్నడు మణి..
నువ్విక్కడుంటే నేను బట్టలెలా కట్టుకునేది వెళ్ళి హాల్లో కూర్చో ఒక్క 10 నిమిషాలలో నేను వొచ్చేస్తాను అని కూతురు మల్లికతో చెపుతూ కూతురిని బయటకి పంపేసి మాధవి పడకగది తలుపులు మూసేసుకున్నాది.
పడకగదిలోనించీ బయటకి వొస్తూ తండ్రి మణి ముఖంలోకి చూస్తూ ఇద్దరు తోడుదొంగలు ఎదురుపడినప్పుడు వొకళ్ళ ముఖంలోకి వొకళ్ళు చూసుకుంటూ ఎలా చిన్నగా గుభునంగా నవ్వుకుంటారో అలా మల్లిక తండ్రి మణి ముఖంలోకి చూసి ఓ దొంగ నవ్వు నవ్వింది.


కూతురు విసిరిన దొంగనవ్వుతో మణి వొంట్లో నరాలన్నీ జివ్వుమనిపోయి.. కూతురు తన చేతికి అందేంతదూరంలో వుండడంతో కూతురి చెయ్యపట్టి తన వొళ్ళోకి లాక్కున్నాడు. 
మల్లిక కూడా తండ్రికి ఎదురుచెప్పకుండా వెళ్ళి తండ్రి వొళ్ళోకూర్చున్నాది. వొళ్ళోకూర్చున్న మల్లిక సళ్ళు నలిపేస్తూ మళ్ళీ కూరుతి ముఖాన్ని తనవైపు తిప్పుకుని కూతురి పెదాలని తన పెదాలతో ముడేసి మళ్ళీ కూతురిపెదాలమీద గాఢమైన ముద్దుపెట్టేస్తూ తన చేతులతో కూతురి వొళ్ళంతా తడిమేస్తూ అలా అలా తన చేతిని కూతురు మల్లిక తొడలమధ్యకి జరిపేడు.

తనతొడలమధ్యకి తన తండ్రి చెయ్య జారడంతో తన పూకుని తడమడానికి అనుగుణంగా మల్లిక తొడలు విడదీసి తన తండ్రి మణి చేతికి దారి ఇస్తూ.. అమ్మ వొస్తుంది.. ఇప్పుడు మీరు అల్లరేమీ చెయ్యకండి.. రేపెప్పుడన్నా అమ్మ బయటకి వెళ్ళినప్పుడు మీరేమి చేసినా నేను అడ్డుచెప్పను అని మల్లిక తనతండ్రి తనని ఏమిచేసినా చేయించుకోవడానికి సిద్దంగా వున్నానని చెప్పకనే తండ్రికి చెప్పెయ్యడంతో.. మణి ఆనందంతో పొంగిపోయేడు..
ఇంతలో పడకగదిలో వున్న మాధవి గదిపలుపులు తీస్తున్న శబ్దం అవ్వడంతో తండ్రీకూతుళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళచేతుల్లోనించీ ఒకళ్ళు విడిపోయి సర్ధుకున్నారు. కానీ ముందుగదిలొ అడుగుపెడుతూనే గదిలో వున్నా తండ్రీకూతుళ్ళ మధ్య ఒకరకమైన వ్యకులత / చెంచెలత్వము (అనెజీనెస్) కనిపెట్టింది. దానితో మధ్యహ్నం రమణ చెప్పిన మాటలు గుర్తుకువొచ్చేయి. అంటే, రమణ చెప్పింది నిజమే అన్నమాట. అంటే ఈ తండ్రీ కూతుళ్ల మధ్య ఎదో నడుస్తున్నాది అన్నది నిజమే అన్నమాట. అలా అనుకోగానే మాధవి మనసులొ ఓ చిన్న చిరునవ్వు మెదిలింది. మాధవి తన మనసులో భావాలని బయటకి కనపడనివ్వకుండా.. తాను కట్టుకున్న చీర తయారైన విధానం చూపిస్తూ ఎలా వున్నాను? అన్నది.

కట్టుకున్నది పాతచేరేగా? మొన్న కొనుక్కుని తెచ్చుకున్న కొత్త చీర కట్టుకోలేకపోయేవా? అడిగేడు మణి..
అది సాయంకాలం పూజకి ముందు కట్టుకుంటాను అన్నది మాధవి.

నువ్వు చాలా అందంగా వున్నవమ్మా అన్నది మల్లిక.
సరే ఒక్క ఐదు నిమిషాలు మీకు టిఫెను కాఫీ తీసుకువొస్తాను అని మాధవి బయలుదేరబోతుండగా సుందరం కాఫీ టిఫెను పట్టుకుని ఇంట్లోకి వొచ్చేడు.
అంతపెద్దాయన అలా కాఫీ టిఫెనులు పట్టుకురావడం చూసి మణి మొహమాటపడిపోతూ అదేమిటి సుందరం గారూ మీరు తేవడమేమిటి? మాధవి వొస్తుంది కదా? అన్నాడు.
భర్త మణి మాటలు అందుకుంటూ అదేంటి అన్నయ్యగారూ నేను ఇప్పుడే బయలుదేరుతున్నాను, పోనీ పిల్లలతో ఎవరితోనన్న పంపలేకపోయేరా? అని మాధవి అనేప్పటికి..

సుందరం, నీకు తెలుసుకదమ్మా? ఇంట్లో ఆడవాళ్ళంతా రాత్రి పూజ హడావిడిలో వున్నారు. అదీకాక ఇంక ఇప్పటినించీ ఆడవాళ్ళెవ్వరూ మగవాళ్ళ కళ్ళబడకూడదు. అదిగో రమణ, బ్రహ్మంలు పేకలతోనూ రాత్రి ఇక్కడే పడుకోవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లతోనూ వొచ్చేస్తున్నారు. ఇంక నేను కూడా బయటకి రాకుండా మా ఇంట్లోనే వుండి ఈ ఆడవాళ్ళకి సకల సపర్యలు చెయ్యాలి. అన్నాడు నవ్వుతూ.


వాళ్ళు అలా మాట్లాడుకుంటుండగానే రమణ బ్రహ్మంలు పేకలతోనూ రాత్రి భోజనాల కారేజీలతోనూ కాఫీతో నింపిన ఫ్లస్క్ తోనూ మణి ఇంట్లో అడుగుపెడుతూ.. ఈ ఆడవాళ్ళంతా ప్రతీవారం ఓ 2 రోజుల పాటు ఇలా మగవాళ్ళకి కనపడకుండా వుండేలాంటి వ్రతాలు చేసుకుంటే మనకి పండగే పండగ మణి గారు. హాయిగా పేకాడుకుంటూ వీళ్ల గొడవా గోల లేకుండా వారంలో ఓ 2 రోజులు ప్రశాంతంగా గడపవొచ్చు.. మీరేమంటారు మణి గారూ? అన్నాడు బ్రహ్మం.

మణి నవ్వేస్తూ.. అనడానికేముంటుందడి బ్రహ్మం గారూ మీరు చెప్పింది కూడా బాగుంది. మనకీ ఆటవిడుపు.. వాళ్ళకీ ఆటవిడుపు అన్నాడు మణి..
వాళ్ళ మాటల్లో రమణ మాట కలుపుతూ.. గారు వొద్దులెండి వాడిని బ్రహ్మం అని పిలవండి నన్ను రమణ అని పిలవండి చాలు అన్నాడు నవ్వుతూ..

వాళ్ళలా కబుర్లలో కాలక్షేపం చేస్తుండగానే మణి టిఫెను తినేసి కాఫీ తాగడం పూర్తిచేసేసేడు. అప్పటికి సయంకాలం 5:00 గంటలయ్యింది. ఇంక ఇంట్లో ఆడవాళ్ళ పనులన్నీ ఐపోవడంతో ఆడవాళ్ళు రాత్రి సుందరం మల్లికల కన్నెరికం ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమైయ్యేరు.

ఈమారు మల్లిక మాధవి వాళ్ళ రెండుకుటుంబాలకీ బయటివాళ్ళు ఆవడం వలన కన్నెరికం జరిగే గదిలో మాధవి, శారద, సుశీల, మల్లిక, సుందరంలు తప్ప ఇంకెవ్వరూ వుండకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు. అలాగే, రాధిక, రమణి, దీపిక, పద్మిని, సీతలు సుందరం ఇంట్లో వుండాలనీ, మణికి అనుమానం రాకుండా మణి మధ్యలో బ్రహ్మం ఇంటికి రాకుండా మణికి కాపలా బ్రహ్మం రమణలు వుండి మణిని నిద్దరపోయేవరకూ పేకటలో నిమగ్నమైపోయేలా చెయ్యడానికి ప్రణాళిక రచించేరు. 


అతికస్టం మీద ఆడవాళంతా 6:30 వరకూ ఎలాగో కాలం గడిపేసి 6:30 కి ఇంటిల్లిపాదికీ భోజనాలు పెట్టేసి ఆడవాళ్ళంతా పట్టుచీరలు కట్టుకుని తెయారయ్యేప్పటికి రాత్రి 8:00 గంటలైపోయింది. 8:30 అయ్యేప్పటికి శారదా, సుశీల, మాధవి, మల్లిక, అంతా శారద ఇంట్లో వాళ్ళ పడకగదిలోకి చేరి మల్లికని సుందరంతో కన్నెరికానికి తెయారుచెయ్యడం మొదలుపెట్టేరు.
Reply
కామదేవత - 31వ భాగం - 4వ అంకం
మల్లిక తలనిండా పూలు తురిమి కొత్తగా కుట్టించిన తెల్లపట్టుపరికిణీ తెల్లబ్లౌజ్ తొడిగేరు. జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా మల్లికకి మెత్తటి బ్రా తొడిగి లంగాలోకి అతిమెత్తని తెల్లని లోలంగా కట్టించేరు. మల్లిక అంత మెత్తని బట్టలు ఎప్పుడూ కట్టుకోకపోవడంతో మెత్తని ఆ బట్టల మృదుత్వానికి మైమరచిపోయింది. సాయంకాలం తన తండ్రిచేతుల్లో నలిగినది మొదలు ఎప్పుడెప్పుడు రాత్రి అఔతుందా? ఎప్పుడెప్పుడు సుందరం అంకుల్ చేతుల్లో నలుగుతానా అని ఎదురుచూసిన మల్లికకి ఇప్పుడు సొంత తల్లే దగ్గరుండి శారద, సుశీలలతో కలిసి తనకి పెళ్లికాకుండానే ఇలా తనతల్లి రంకుమొగుడిపక్కలో తనని పడుకోపెట్టడానికని స్వయానా తెయారుచేస్తుంటే మల్లికతోడల్లో తడిచేరిపోతూ ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్లి సుందరం అంకుల్ చేతుల్లో నలిగిపోతానా? అని మల్లిక తహతహలాడిపోసాగింది. మల్లికని తెయారుచేసేప్పటికి రాత్రి 9:00 గంటలయ్యింది.

అక్కడ మల్లికని తెయారుచెయ్యడం మొదలుపెట్టేసమయానికి ఓ గంటముందు సుందరం మణి ఇంటికివెళ్ళి రమణ, బ్రహ్మం, మణిలతో కలిసి ఓ 2 రౌండ్స్ పేకాట ఆడి ఇంక ఆడవాళ్ళ పూజకి టైం అయ్యింది నేనుకూడా స్త్ననం చేసి మడిబట్టలు కట్టుకుని కూర్చుని వాళ్ళపూజకి ఎంకావాలన్నా నేను అందించాలి ఇంక వేళతాను అని చెప్పి అక్కడనించీ ఇంటికిచేరి స్త్ననం చేసి సోభనపు పెళ్ళికొడుకులా తెయారయ్యి బ్రహ్మం ఇంట్లోకి చేరేడు.

సుందరం బ్రహ్మం ఇంటితలుపు కొట్టేప్పటికి తలుపుతెరిచిన మాధవి సుందరాన్ని చూస్తూ.. హబ్బా.. సుందరం.. ఎంత అందంగావున్నవో తెలుసా? నిన్నిలా చూస్తుంటే నాకూతురు మల్లికని కాకుండా నీతో సోభనం గదిలోకి నేనే వొచ్చెయ్యాలనిపిస్తున్నది తెలుసా అనేసింది. అక్కడే వుండి మాధవి మాటలు వింటున్న శారద కల్పించుకుంటూ, నువ్వేమీ బెంగపెట్టుకోనక్కరలేదులే మాధవీ, నీకూతురి కన్నెరికం అవ్వగానే నువ్వు వెళ్ళి సుందరం పక్కన ఎటూ పడుకోవాలి.. నీకూతురి కామరసాలతో ముంచిన సుందరం మగతనాన్ని నీలోకలాపాలని ఓ నియమం ఉందిలే.. నువ్వేమీ బెంగపడనక్కరలేదు.. సుందరం నీ ముచ్చట కూడా తీరుస్తాడులే.. అంటూ శారదా మాధవితో హాస్యమాడింది. 

మాధవి శారదల మాటలు విన్న సుశీల ముందుగదిలోకివొస్తూ సోభనపు పెళ్ళికొడుకులా తెల్లబట్టల్లో మెరిసిపోతున్న సుందరాన్ని చూస్తూ.. సుశీల కూడా మాధవి అన్నట్లుగానే అదే మాట అన్నాది. "మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తుంటే మల్లికని కాకుండా నేనే సోభనపు పెళ్ళికూతురులా మీతో మరోసారి కన్నెరికం చేయించుకోవాలనిపిస్తున్నాదండీ" అని. సుశీల అన్న మాటలకి శారద పక్కున నవ్వుతూ.. బాగుంది మీ ఇద్దరి వరసా.. చూడబోతే మీరిద్దరూ కలిసి ఈరోజు మల్లికకి కన్నెరికం జరగనిచ్చేట్లు కనపడడంలేదు అనిఅంటూ క్షణం క్రితమే మాధవి ఏమన్నదో శారద సుశీలకి చెపుతూ.. సుందరం వైపు చూసి.. వాళ్ళిద్దరూ అన్నారని కాదు కానీ సుందరం నువ్వు మాత్రం ఈ రాత్రి చుక్కల్లో చెంద్రుడిలా వెలిగిపోతున్నావయ్యా అన్నాది శారద తమకంగా సుందరాన్ని చూస్తూ.. శారద కూడా అలా అనగానే అక్కడ వున్నా ఆడవాళ్లు ముగ్గురూ పక్కున నవ్వేసుకున్నారు. దానితో సుశీల తన కంటికాటుకతీసి సుందరం మెడవెనక బొట్టుపెడుతూ.. నాదిష్టే తగిలేట్లున్నది అన్నది.

సుశీల చేసిన పనితో సుందరం సుశీలని దగ్గరకితీసుకుని ముద్దుపెట్టుకుంటూ.. భర్తకి ఎప్పటికీ భార్యా దిష్టి తగలదులే అన్నాడు నవ్వుతూ.. 
పడకగదిలో సుందరం అంకుల్ రాకకోసం ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తున్న మల్లిక తన తల్లితోపాటుగా ముందుగదిలో సుశీల శారదల మాటలు వింటూ.. ఇలా వూరుకుంటే ఈ పెద్దవాళ్ళు సుందరం అంకుల్ ని గదిలోకి పంపేట్లు లేరని అసహనపడిపోతూ మంచం పక్కన పెట్టిన మంచినీళ్ల గ్లాసుని చెయ్యజారి కిందపడిపోయినట్లుగా నీళ్ళగ్లాసుని కిందపడేసింది.

దబ్బున నీళ్ళగ్లాసు కిందపడిన శబ్దం వింటూ ఒక్క అంగలో పడకగదిలోకి అడుగుపెట్టిన శారద మల్లికని చూస్తూ నవ్వుతూ.. మాధవీ.. నువ్వు కానీ సుందరాన్ని తొందరగా గదిలోకి పంపలేదనుకో.. ఇప్పుడైతె నీ కూతురు నీళ్ళగ్లాసు కిందపడేసింది.. ఇంకొంచెం ఆలస్యం ఐతే ఏంపడేస్తుందో ఇంకేమి విసిరేస్తుందో.. అన్నది.

దానితో మల్లిక వుక్రోషంగా నేనేమీ కావాలని పడెయ్యలేదు.. మంచినీళ్ళు తాగుదామనుకుంటే చెయ్యవొణికి గ్లాసు జారికిందపడిపోయింది అన్నాది. మల్లిక మాటవని సుశీల గబుక్కున మల్లికదగ్గరకి వెళ్ళి మల్లికని దెగ్గరకితీసుకుని గుండెలకి హత్తుకుంటూ.. నువ్వు మరీనే శారదా.. పాపం చిన్నపిల్ల ఇక్కడ జరుగుతున్నవన్నీచూస్తూ బెంబేలెత్తిపోతుంటే.. నువ్వెంటే..? అయినా నీకు ఎప్పుడు పరాచికాలాడాలో కూడా తెలియదు అని శారదని దెబ్బలాడేప్పటికి.. శారద కూడా మల్లికని కౌగలించుకుని.. సారీనే బంగారు.. మరేమీ ఖంగారు లేదు అని మల్లికని ఓదార్చింది.

ఇంతలో మాధవి సుందరం చెయ్యపట్టుకుని గదిలోకి తీసుకువొచ్చి సుందరాన్ని పందిరిమంచం మీద కూర్చోపెట్టి కూతురు మల్లిక దగ్గరకి వొచ్చి కూతురి చెయ్యపట్టుకుని పందిరిమంచం మీద కూర్చున్న సుందరం దగ్గరకి తీసుకువొచ్చి మల్లికని సుందరం వొళ్ళో కూర్చోపెట్టి.. నా కూరుతు మల్లికని మస్పూర్తిగా నీసొంతం చేస్తున్నాను. నాకూతురి కన్నెచెర విడిపించి నాకూతురికి కన్నెరికం చేసి దాన్ని పూర్తిగా నీదాన్ని చేసుకో అని మల్లికని సుందరం వొళ్ళొ కూర్చోపెట్టింది.

తన వొళ్ళో కూర్చోపెట్టిన మల్లిక నడుం చుట్టూ చేతులువేసి మల్లికని తనవొంటికి దగ్గరగా హత్తుకుంటూ.. నేనంటే నీకు ఇస్టమేనా? అన్నడు సుందరం.
సుందరం అడిగిన ప్రశ్నకి మల్లికానించీ మౌనమే సమాధానమయ్యింది.
సుందరం మల్లిక మెడవెనుక ముద్దులుపెడుతూ.. నువ్వు నీనోటితో సమాధానం చెప్పకుండా నేను నిన్నేమీ చెయ్యకూడదు అది వ్రతనియమం అంటూ.. చెప్పు మల్లికా.. నాతొ చేయించుకోవడం నీకు ఇష్టమేకదా? అని మళ్ళీ అడిగేడు సుందరం.  


అప్పటికే సిగ్గుతో కోరికల భారంతో బరువెక్కిన కళ్ళరెప్పలని టపటపలాడిస్తూ కళ్ళని కిందకి దింపి నేలచూపులు చూస్తూ అతికష్టంమీద ఇష్టమే అన్నట్లుగా తలవూపింది మల్లిక.
సుందరం మల్లికని మరింతగా తనఒంటికి హత్తుకుంటూ తన చేతులతో సన్నని మల్లిక నడుం మడతలని మెత్తగా పిసుకుతూ తనచేతులని మల్లిక పొట్టమీదకి తెచ్చి అలా అలా తనచేతులని మల్లికసళ్లమీదకి జరుపుతూ.. మల్లికకట్టుకున్న తెల్లనిపట్టు బ్లౌజ్ మీదనించీ సుతారంగా మల్లిక సళ్ళని తడుముతూ నోటితో చెప్పాలి నేనంటే ఇష్టంఉందోలేదో.. నాతొ చేయించుకోవడం ఇష్టం ఔనో కాదో..? అన్నాడు సుందరం.


అసలే సాయంకాలం నించీ కోరికలవేడిలో కాగిపోతున్న మల్లిక వొంటికి వెచ్చగా మెత్తగా సుందరం అంకుల్ వొళ్ళు హత్తుకుంటూ వొత్తుకుంటుంటే, మల్లిక ప్రమేయం లేకుండానే వయసుకొచ్చిన పరువాలు బరువెక్కి మెత్తని ఆమె బ్లౌజ్ లో బిర్రెక్కి బిగిసి నిక్కి నిలుచున్నాయి. ఇప్పుడు ఉన్నపళంగా సుందరం అంకుల్ అలా సన్నని మల్లిక నడుం పట్టుకుని నలిపేస్తూ అలా సళ్ళని కూడా తడిమేసేప్పటికీ మల్లికలో కోరికలతీవ్రతకి మల్లిక కళ్ళు మత్తుగా మూతులుపడిపోసాగేయి.. ఇప్పుడు జరుగుతున్నది సరిపోదనట్లు అసలే మల్లిక సళ్ళు నడుము అత్యంత సున్నితమైన భాగాలు. అక్కడ ఏమాత్రం వొత్తిడికలిగినా మల్లిక వొళ్ళు వశం తప్పిపోతుంది. అలాంటిది సుందరం అంకుల్ అలా ఆమెనడుముని నలిపేస్తూ సళ్ళని తడిమెప్పటికీ మల్లికలోని ఆసున్నితమైన భాగాలని సుందరం అలా ప్రేరేపిస్తూ మల్లికని అలా రెచ్చగొడుతుంటే.. మల్లిక వొంట్లో కోరికలు వరదలైపొంగి నరాలని మెలిపెట్టేసి ఎక్కడెక్కడో ఎదేదో ఐపోతూవుండగా.. తొలిసారిగా  ఏభయమూ.. బెరుకూ.. తొందర.. ఖంగారు.. లేకుండా.. అలా ఓమగాడి వొంటిస్పర్శ ఓమగాడిచేతిబిగింపులో ఓ ఆడది పొందే సుఖాన్ని మత్తుగా కళ్ళుమూసుకుని ఆస్వాదిస్తుండగా.. స్స్స్.. ఆహ్.. అంకుల్.. అంటూ చిన్నగా సుందరంకి మాత్రమే వినిపించేలా గుణిసింది.

ఎప్పుడైతే మల్లిక అలా మత్తుగా గుణిసిందో అదే అదనుగా సుందరం మరోసారి మళ్ళీ మల్లికని అడిగేడు.. మరి నాతో చేయించుకోవడం నీకు ఇస్టమేనా? సమాధానం చెప్పు అంటూ.. తన రెండుచేతులనీ మల్లిక చంకలకిందనించీ మల్లిక సళ్ళమీదకి తెచ్చి సున్నితంగా సుతారంగా మల్లిక సళ్ళని తనచేతివేళ్ళ చివరలతో మీటుతూ అడిగేడు.

ఓపక్క మల్లిక పరిస్తితి ఇలా వుంటే అటు సుందరం పరిస్తితి ఎలా వుందంటే, తనవొళ్ళోకూర్చున్న మల్లిక వొళ్ళు మెత్తగా తనవొంటికి హత్తుకుంటుంటే, పసిడిముద్దలాంటి సళ్ళు లోతుగా కత్తిరించిన బ్లౌజ్ లోనించీ మల్లిక భుజంమీద తలపెట్టి ముద్దులాడుతున్న సుందరం కళ్ళకి మూడొంతులు నగ్నంగా కనిపిస్తూ కసిగా కౌవ్విస్తుంటే మల్లిక తొడలమధ్యన చిక్కుపడిన ఆమె పరికిణీకిందనించీ ఎత్తుగా పొంగరించి వుత్పుల్లమైన ఆమెపూదిమ్మ మరియు ఆమెపూరెమ్మల అందాలని ప్రస్పుటంగా అక్కడఏముందో చూపిస్తూవుంటే, మరోపక్క నిక్కి నిగిడిన సుందరం మగతనం ఆమెగుద్దపాయల్లోనించీ మల్లిక పూరెమ్మలపాయలమడతల్లో వొత్తుకుంటూ సుందరాన్ని వెర్రెక్కించేస్తుంటే.. బలంగా బలిసిన మల్లిక తొడలు మెత్తగా సుందరం తొడలకి వొత్తుకుంటూ హత్తుకుంటుంటే.. మల్లిక ఆడతనంలోని అణువణువునీ పూర్తిగా కొల్లగొట్టుకుని మల్లిక ఆడతనాన్ని తన సొంతంచేసుకోవాలని సుందరం తహతహలాడిపోతూ ఎప్పుడెప్పుడు మల్లిక తననోటితో..  తనని సుందరం అంకుల్ దెంగడం తనకి సమ్మతమే అని చెపుతుందా? ఎప్పుడేప్పుడు మల్లికని పక్కమీదపడేసి మల్లిక శరీరాన్ని ఆక్రమించేసుకుని మల్లిక కన్నెతనాన్ని కసిగా అనుభవించేద్దామా? అని తహతహలాడిపోతున్నాడు సుందరం.

అప్పుడే గట్టిపడి నిగిడివున్న సుందరం మొగతనానికి మెత్తని మల్లిక గుద్దఒత్తిడి తోడవ్వడంతో సుందరం మగతనం మీద..  మెత్తని మల్లిక గుద్దలోనించీ వెచ్చగావేడి ప్రవహిస్తూ సుందరం మగతనాన్ని మరింతగా రెచ్చగొడుతుండడంతో సుందరం మొడ్డ పూర్తిగా నిక్కి నిగిడిపోయి మల్లిక పట్టుపరికిణీకిందనించీ ఆమెగుద్దపాయల మడతలమధ్య వొత్తుకోవడంతో.. సుందరం అంకుల్ మొడ్డతాకిడిలొని సుఖాన్ని తట్టుకోలేక మల్లిక అసంకల్పితంగా తనరెండుతొడలనీ విడదీసి సుందరం అంకుల్ మగతనం తనపూరెమ్మల మడతల మధ్య వొత్తుకునేలా తననడుముని కదిలిస్తూ సుందరం అంకుల్ వొళ్ళో సర్దుకుని కూర్చున్నాడు.

మల్లికనోరుతెరిచి తనకి సుందరంతొ చేయించుకోవడం ఇస్టమే అని చెప్పవలసిన నియమం ఒకటి వుండడంవలన సుందరం తమకంగా తన బుగ్గని మల్లిక బుగ్గలకి వొత్తిపెట్టిరుద్దుతూ మరోసారి మల్లికని అడిగేడు. చెప్పు మల్లిక నాతో చేయించుకోవడం నీకు ఇస్టంవుందోలేదో నువ్వు చెప్పకుండా నేను నిన్నేమీ చెయ్యలేను అన్నాడు.
సుందరం అలా అడిగేప్పటికి మల్లిక తన పూరెమ్మలపాయల్లో వొత్తుకుంటున్న సుందరం అంకుల్ మగతనం మరింతగా తనపూరెమ్మలపాయల్లోకి గుచ్చుకునేలా సర్దుకునేప్పటికీ నిగిడిన సుందరం అంకుల్ మొడ్డబుడిపె కసుక్కున మల్లిక పూకులోకి గుచ్చుకునేప్పటికి.. కిందిపెదవిని మునిపంటనొక్కిపెట్టి పరవశంగా కళ్ళుమూసుకుని.. స్స్స్.. ఆహ్.. అని మత్తుగా గుణుస్తూ.. సుందరం అంకుల్ వొంటిస్పర్శాసుఖాన్ని అనుభవిస్తూ కైపుతో బరువెక్కిన గొంతుతో ఇస్టమే కానీ ఇలా అమ్మా వాళ్ళ ఎదురుగా ఎలా? ... అంటూ మాటలు మింగేస్తూ.. సిగ్గుతో లోగొంతుకలో సుందరం చెవిలో గుసగుసలాడేప్పటికి.


పక్కనేవుండి ఇదంతా చూస్తున్న శారద, కళ్ళతోనే సుశీలనీ, మాధవినీ పక్కగదిలోకి పదండి అని సైగచేస్తూ వాళ్ళిద్దరినీ పక్కగదిలోకి తీసుకుపోయింది.
(పైవ్యవహారమంతా నడవడానికి ఎంతోసేపు పట్టలేదు. మాధవి మల్లికని తీసుకువెళ్ళి సుందరం వొళ్ళో కూర్చోపెట్టినది మొదలు కొద్ది క్షణాలలోనే ఈ వ్యవహారం అంతా నడిచిపోయింది. )

ఎప్పుడైతే శారద, సుశీల, మాధవిలు వాళ్ళ పడకగది వొదిలిపెట్టి బయటకి వెళ్ళేరో మరునిమిషంలో సుందరం సుడిగాలిలా మల్లికని చుట్టుకుపోతూ.. సన్నని మల్లిక నడుముని పొట్టనీ తడుముతూ పిసుకుతున్న తన చేతులని మల్లిక సళ్ళమీదకి జరిపి మల్లిక రెండుసళ్ళనీ కుదుళ్ళనించీ పట్టి కసిగా పిసకడం మొదలుపెట్టేడు. అలా సుందరం చేతుల్లో తనసళ్ళు మెత్తగా నలిగిపోతుంటే ఆసరికే కోరికలవేడిలో కాగిపోతున్న మల్లిక కాంక్షనిండిన కళ్ళు కోరికలబరువుతో మత్తుగా మూతలుపడిపోతుండగా తలవెనక్కి తిప్పి సుందరం అంకుల్ ముఖంలోకి చూసేప్పటికి.. మల్లిక పెదవులు సుందరం అంకుల్ ముఖానికి దగ్గరగా రావడంతో సుందరం మల్లిక పెదవులని తనపెదవులతో ముడేసి ఆమెని అలా మంచం మీద వాల్చేస్తూ నిలువునా తాను మల్లికమీదవాలిపోయి మల్లిక శరీరం మీద తన బరువంతా మోపేస్తూ మల్లిక వొంటిని ఆక్రమించుకోవడం ప్రారంభించేడు.

అలా సుందరం అంకుల్ మల్లిక పెదవులకి తనపెదవులని చేర్చి బలంగా ముద్దుపెట్టుకునేప్పటికి.. స్స్స్..ఆహ్.. అంకుల్.. అంటూ తన పెదవులని సుందరం అంకుల్ నోటినించీ విడిపించుకుంటూ.. అంకుల్ వూపిరాడటంలేదు.. అంటున్నదేకానీ మల్లిక మాత్రం సుందరం అంకుల్ కింద నలిగిపోతూ అతని కౌగిలిలో మత్తెక్కిపోసాగింది. సుందరం అంకుల్ శరీరం బరువు ఆమెని ఇబ్బందిపెడుతున్నా కానీ.. అలా అంకుల్ బరువుని మొయ్యడంలోకూడా మల్లిక ఒకరకమైన సుఖాన్ని పొందుతున్నది. ఆసరికే కోరికలతో బరువెక్కిపోయిన మల్లిక శరీరం సుందరం అంకుల్ చేతుల్లో కరిగి అంకుల్ శరీరంలో కలిసిపోవాలని తపనపడిపోతున్నాది. అప్పటికే మల్లిక శరీరం అంకుల్ వశమైపోతుండగా సుందరం అంకుల్ ని బలంగా కౌగలించుకుంటూ.. కొంచెం జీరబోయిన గొంతుతో.. వాళ్ళందరిముందు అలా అడిగితే చిన్నపిల్లని నేను ఏమని చెప్పగలను? అంటూ.. మత్తుగా సుందరం అంకుల్ ని అల్లుకుపోతూ ఇప్పుడుచెపుతున్నాను.. నేను మనస్ఫూర్తిగా మీతో చేయించుకోవడానికి మీదగ్గరకి వొచ్చేను.. అంకుల్. ఇప్పుడు నేను మీదాన్ని. నన్నేమిచేసుకుంటావో మీఇష్టం అంటూ మల్లిక సుందరాన్ని అల్లుకుపోయింది.

ఎప్పుడైతే మల్లిక అలా నేనుమీదాన్ని నన్నేమిచేసుకుంటారో మీఇష్టం అంటూ సుందరాన్ని పెనవేసుకుపోయిందో.. దానితో సుదారానికి ఎక్కడలేని ఊపు ఉత్సాహం పొంగుకొచ్చి ఆవూపులో సుందరం మల్లికని బలంగా అల్లుకుపోతూ అదేఊపులో మల్లిక బ్లౌజ్ ని పైకితోసి పసిడిముద్దల్లాంటి మల్లికసళ్ళని నగ్నంగా చేతుల్లో ఇరికించుకుని కసిగా నలిపేస్తూ.. మధ్యమధ్యలో నిగిడిన చనుముచికలని వేళ్ళతో నలిపేస్తూ మల్లికలోని కామావేశాన్ని తారాస్థాయికి తీసుకెళ్లసాగేడు సుందరం.

సుందరం రగిలిస్తున్న కామనెగడులో కాలిపోతున్న మల్లిక అంకుల్ ని పెనవేసుకుపోతూ.. స్. ఆహ్హ్.. అంకుల్.. ఎంచేస్తున్నావు అంకుల్.. మ్మ్.. ఆహ్.. అంకుల్... ఆహ్.. నువ్వు నన్ను ఎదేదో చేసేస్తున్నావు.. ఆహ్.. మ్మ్.. ఆహ్.. నాకు ఏదో ఐపోతున్నది.. ఆహ్.. అంకుల్.. అంకుల్.. ఆహ్.. నువ్వేమిచేస్తున్నావో నాకు తెలియడంలేదు అంకుల్.. ఆహ్.. నాకు పిచ్చెక్కిపోతున్నాది.. అంకుల్.. నాకు పిచ్చెక్కిపోతున్నాది.. ఆహ్.. నాకు ఇంకా ఎదో కావాలని వుంది.. అంకుల్.. అంకుల్.. ప్లీజ్.. అంకుల్..  నాకు ఏంకావాలో నాకే తెలియడంలేదు.. అంకుల్.. ఆహ్.. అంకుల్.. ఏదోఒకటి చెయ్యండి అంకుల్.. ప్లీజ్.. అంకుల్.. నన్ను ఏదోవొకటిచెయ్యండి అంకుల్.. ప్లీజ్.. అంకుల్.. ప్లీజ్.. ఎదో చేస్తున్నావు.. నువ్వు.. ఎంచేస్తున్నావు..?..  అంకుల్.. ఎంచేస్తున్నావు నన్ను? అంటూ మల్లిక సుందరం చేతుల్లో మెలికెలుతిరిగిపోతూ..  మత్తు మత్తుగా పలవరించసాగింది.

ఆసరికే ఏదోకావాలనీ ఇంకేదో అయిపోవాలని పరితపించిపోతున్న మల్లిక బరువైన సుందరం అంకుల్ వొంటికింద నలుగుతున్న మల్లిక తనప్రమేయం లేకుండానే తనరెండుతొడలూ దూరంగా విడదీసి అంకుల్ కి తనలోచొరబడిపోవడానికి తన ఆడతనాన్ని కొల్లగొట్టుకోవడానికీ అనుగుణంగా మరింతగా అంకుల్ కి దారిచ్చింది. నిగిడిన సుందరం అంకుల్ మగతనం మల్లిక కట్టుకున్న పట్టుపరికినీమీదనించీ మల్లిక పూదిమ్మకి బలంగా వొత్తుకుంటున్నాది. అంకుల్ మగతనం అలా తన లంగామీదుగా తన ఆడతనానికి బలంగా వొత్తుకుంటుండంతో ఆపాటి వొత్తిడికీ.. ఒరిపిడికే మల్లిక కరిగినీరైపోతూ పూకంతా రొచ్చురొచ్చుఅపోతుంటే మల్లిక తన నడుముని పైకిలేపుతూ సుందరం మొడ్డకి తనపూదిమ్మని బలంగా అదుముతూ సుందరం మొడ్డఒరిపిడికి తన పూదిమ్మలో కలుగుతున్న కామప్రకంపనల మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఆ సుఖాన్ని మరింతగా అనుభవించాలని తహతహలాడిపోసాగింది.

వసివాడని ఆ కసురుమొగ్గ అందాలని దోచుకోవాలని తహతహలాడిపోతున్న సుందరం తమకంగా మల్లిక వొళ్ళంతా తడుముతుంటే.. సుందరం చేతుల్లో మల్లిక మైనం ముద్దలా కరిగిపోతున్నాది. సుందరం పక్కకిదొర్లి అప్పటివరకూ తనకింద నలుగుతూన్న మల్లికని తనమీదకి లాక్కున్నాడు. ఇప్పుడు మల్లికవొంటిలోని అణువణువూ సుందరం ఒంటికి హత్తుకుపోతూ వాళ్ళిద్దరి శరీరాలలో రగిలిన కామాగ్ని వాళ్ళిద్దరినీ దహించేస్తుంటే.. నిలువునా తనమీదపడుకుని తనని అల్లుకుపోయిన మల్లికని కౌగలించుకుంటూ ఆమె వీపుమీది బ్లౌజ్ హుక్కులని టపటపా తెంచేస్తూ అదే వూపున ఆమెసళ్ళని బించిపట్టివుంచిన ఆమె బ్రా హుక్కునికూడా తెంచేసి ఒక్కఉదుటున మల్లిక వొంటిమీదనించీ బ్రతోసహా ఆమె బ్లౌజ్ ని కూడా లాగి కింద పడేసేడు.

ఎప్పుడైతే మల్లిక వొంటిమీద బ్లౌజ్ బ్రా ఆమె వొంటినిచీ విడిపడ్డాయో.. మరునిమిషయంలో నగ్నంగా బయటకురికిన మల్లిక సళ్ళని తన ముఖంతో కుమ్మేస్తూ సుందరం మార్చి మార్చి మల్లిక సళ్ళని చీకడం మొదలుపెట్టేడు.. అంతకుముందు మల్లిక ఆటోలో వాళ్ళ అమ్మ సళ్ళు కురుస్తున్న సమయంలో సుందరం అంకుల్ తన సళ్ళని కుడిచినాకానీ.. ఈసారి అలా అంకుల్ నోరు వెచ్చగా అలా తన సళ్ళని నోటినిండా పీల్చుకుని మార్చి మార్చి కొరికేస్తూ.. నమిలేస్తూ..  పిసికేస్తూంటే.. మల్లిక మైమరచిపొతూ.. ఆహ్.. అంకుల్.. మ్మ్మ్.. స్స్స్.. ఆహ్.. అంకుల్.. నాకేదేదోఅయిపోతున్నది.. స్స్.. ఆహ్.. అంకుల్.. ఏంచేస్తున్నారు అంకుల్.. మీరేమిచేస్తున్నారు?.. ఆహ్.. నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను.. అంకుల్.. తొందరగా ఏదన్న చెయ్యండి అంకుల్.. ప్లీజ్.. అంకుల్.. ప్లీజ్.. అంటూ.. సుందరం తలని మరింతబలంగా తన గుండెలకి అదిమేసుకుంటూ మల్లిక పిచ్చెక్కిపోతూ.. మత్తెక్కిపోసాగింది.

అటుపక్క మల్లికేకాదు.. ఇటుపక్క సుందరం కూడా అస్సలు ఆపుకునే పరిస్థితిలో లేడు.. వయసుకొచ్చిన పరువాలతో మిసమిసలాడిపోతున్న కన్నెపిల్ల.. నన్నేదన్నా చెయ్యండి అంకుల్.. నన్ను నలిపేసుకోండి.. నన్ను మీలో కలిపేసుకోండి అంటూ వెర్రెక్కిస్తుంటే.. ఏమగాడు మాత్రం ఎంతసేపు ఆపుకోగలడు? ఆసరికే మల్లిక తనచేతుల్లో మైనం ముద్దలా కరిగిపోతున్నాదని అర్ధమైన సుందరం ఇంతకన్నా ఇంకేమాత్రం ఆలస్యంచేసినా మల్లిక తట్టుకునే పరిస్తితిలో లేదని అర్ధమవ్వడంతో.. సుందరం తన చేతులతో మల్లిక లంగా బొందునివెదికి లంగా బొందుముడి విప్పేసి ఆమెకట్టుకున్న లోలంగాతో సహా ఆమెవొంటిమీదనించీ లంగాని కిందకి జరుపుతూ తన కాళ్లతో ఆమె వొంటిమీది లంగాని కిందకి తన్నేసేడు. ఇప్పుడు మల్లిక పూర్తినగ్నంగా ఐపోయి ఆమెనగ్నశరీరం సుందరం ఒంటికి తగులుతుంటే.. ఆమెనగ్నశరీరాన్ని తమకంగా ఆక్రమించుకుంటూ క్షణంలో సుందరంకూడా నగ్నంగా ఐపోతూ మల్లిక నగ్నదేహాన్ని చుట్టేసుకున్నాడు.

అప్పటికే సుందరం అంకుల్ దెంగుడుకోసం పరితపించిపోతున్న మల్లికకి అంకుల్ నగ్నశరీరం తన నగ్నశరీరాన్ని చుట్టేసుకుపోవడంతో.. జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి ఓ ఆడదాని నగ్నశరీరానికి ఓ మగాడి నగ్నశరీరం చుట్టుకుపోతుంటే కలిగే సుఖాన్ని తొలిసారిగా అనుభవంలోకి వొచ్చేప్పటికీ మల్లిక పరవశించిపోతూ.. ఆహ్.. అంకుల్.. స్స్.. మ్మ్.. ఆహ్.. అంటూ తమకంగా తన ముఖాన్ని సుందరం అంకుల్ గుండెలకి వొత్తిపెట్టిరుద్దుతూ.. ఓ ఆడది ఓ మగాడి కౌగిలో దొరికే సంపూర్ణమైన సుఖాన్ని కొద్దిక్షణాలపాటు తనివితీరా ఆస్వాదించి.. ఇంక ఏకొద్దిపాటి విరహాన్ని కూడా భరించలేక.. తానూ పక్కకి దొర్లుతూ సుందరాన్ని తన మీదకి లాక్కుంటూ తన తొడలని తెరిచి తన ఆడతనాన్నికొల్లగొట్టుకుని తన కన్యత్వాన్ని దోచుకోమని తన పూకుతెరిచి సుందరం అంకుల్ కి స్వాగతం పలికింది. సుందరం తమకంగా మల్లిక నగ్నశరీరాన్ని ఆక్రమించుకుంటూ నిగిడిన తన మొగతనాన్ని సుకుమారమైన మల్లిక పూకుమడతల్లోకి దిగెయ్యడానికని తనశరీరాన్ని మల్లిక నగ్నశరీరం మీద సర్దుకుంటూ తనచేతిని వళ్ళిద్దరి శరీరాలమధ్య పెట్టి నిగిడిన తన మొడ్డని పట్టుకుని సుకుమారమైన మల్లిక ఆడతనపు పూరేకుల రెమ్మలమధ్య గుచ్చేడు.

తొలిసారి ఓ మగాడి మగతనం విచ్చుకున్న తనపూరెమ్మలమడతల పాయల్లో వొత్తుకోవడంతో మల్లికవొళ్ళు పులకరింతకిలోనయ్యింది.. వెచ్చగా కొరకంచులా కాలిపోతున్న అంకుల్ మగతనం అలా తనపూరెమ్మలని విడదీసుతూ తనపూకుపాయలమడతల్లో వొత్తుకుంటుంటే కలిగే ఆనందంలో అంకుల్ ముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచేస్తూ.. ఆహ్ అంకుల్.. ఎదో అయిపోతున్నది అంకుల్.. నాకేదో అయిపోతున్నది.. ఆహ్.. స్వర్గం కనిపిస్తున్నది అంకుల్.. ఆపకండి అంకుల్.. ఆపకండి.. అలాగే.. అలాగే..  దింపెయ్యండి అంకుల్.. మీ దాన్ని అలా నాలోతుల్లోకంటా దోపెయ్యండి అంకుల్..  అంటూ సుందరం అంకుల్ మగతనం తన ఆడతనపులోతుల్లో దిగేసుకోవడానికని అసహనంగా కదులుతూ సుందరం అంకుల్ని తనలోకంటా అదిమేసుకోసాగింది మల్లిక.

మల్లికలోని ఆత్రాన్ని అర్ధం చేసుకున్న సుందరం తనచేత్తో తన మొడ్డని పట్టుకుని ఆసరికే తడిసిముద్దైపోయి రొచ్చురొచ్చైపోయిన మల్లికపూరెమ్మల పాయల్లో ఈచివరనించీ ఆచివరవరకూ వొత్తిపెట్టి మెత్తగా మల్లికపూరెమ్మలపాయల్లో నాగలితో క్షేతాన్ని దున్నినట్లు తన తనమొడ్డశీర్షంతో మొత్తని మల్లిక పూరెమ్మలపాయల్లో కిందనించీ పైకి పైనించీ కిందకీ మల్లిక పూకుపొలాన్నిగోల్లించేప్పటికి.. ఆసరికే పదునెక్కివున్న తనపూకులోతుల్లోకంటా అంకుల్ నాగలినిదోపి తన కామక్షేత్రాన్ని దున్ని దున్ని తన పూకుపొలంలో పోట్లువేసి తన పూకుపొలంలో అంకుల్ విత్తనాల్నినాటి తన పూకుక్షేత్రంలో పంటపండించి తన క్షేత్రాన్ని సశ్యశ్యామలం చెయ్యమని మల్లిక తపించిపోతూ.. అంకుల్.. దోపెయ్యిండి అంకుల్.. మీదాన్ని దోపెయ్యండి అంకుల్.. అంటూ మల్లిక కలవరిస్తూ సుందరాన్ని కసిగా తనలోకంటా అదిమేసుకుంటుంటే.

ఆసరికే మల్లిక పూకుతడిలో తడిసిముద్దైపోయిన తనమొడ్డశీర్షాన్ని మల్లిక పూకు పైపెదవులని తనమొడ్డశీర్షంతో విడదీస్తూ తనమొడ్డశీర్షాని మరింతలోతుల్లోకి గుచ్చి ఈమారు మల్లిక పూకులోతుల్లోని లోపలి పూపెదవులనికూడా తనమొడ్డశీర్షంతో విచ్చదీస్తూ..  తనమొడ్డశీర్షాన్ని మల్లికయోనిద్వారపుమూతికి తగులుతుండగా ఆపి..  సుందరం నిమ్మదిగా తన నడుముని ముందుకి గూటించి తన మొడ్డశీర్షంతో మల్లికయోనిమూతిలోకి తనమొడ్డశీర్షాన్ని చొప్పించేప్పటికి.. తనపూకుమడతలలోతుల్లోకి అలా అంకుల్ మొడ్డశీర్షం దిగబడిపోతూ.. తనయోనిమూతిని విడదీసుకుంటూ తన ఆడతనపులోతుల్లోకి చొరబడిపోతుంటే.. మల్లిక ఆనందంతో పిచ్చెక్కిపోతూ.. ఆహ్.. అంకుల్.. ఆహ్.. స్స్.. మ్మ్.. ఆహ్.. అంకుల్.. అలాగే.. ఆహ్.. అంకుల్.. అలాగే.. దించెయ్యండి.. మీదాన్ని అలాగే లోపలికంటా దోపెయ్యండి.. అంటూ మల్లిక కలవరించిపోతూ.. తన తొడలని మరింతగా విడదీస్తూ.. తన ఆడతనపులోతుల్లోకి చొరబడుతున్న అంకుల్ మొడ్డశీర్షానికి స్వాగతం పలుకుతూ.. ఆహ్.. అంకుల్.. ఆహ్.. అలాగే.. దిగబడిపోండి.. అంకుల్.. నాలోకంటా దిగబడిపోండి.. అని తమమకంగా.. మత్తుమత్తుగా పలవరించిపోతూ మల్లిక సుందరాన్ని మరింత బలంగా తన కౌగిట నలిపెయ్యసాగింది..
Reply
మల్లిక ఎంతతొందరపెడుతున్నా అది మల్లిక తొలిసమాగమం అనిబాగా తెలిసిన సుందరం ఏమాత్రం తొందరపడకుండా నిమ్మది నిమ్మదిగా తన మొడ్డశీర్షాని మల్లిక యోనినోటిలోకితోసి బయటకి తీస్తూ మళ్ళీ తనమొడ్డశీర్షాన్ని మల్లిక యోనినోటిలోకితోస్తూ బయటకితీస్తూ మల్లిక యోనిలోతుల్లోకి దిగబడబోతున్న తన మొడ్డని మల్లిక యోనికి పరిచెయంచేస్తూ తనతొలి దెంగుడికి మల్లికయోనిని సిద్దంచెయ్యసాగేడు. 

కానీ తనయోనికుహరపుమూతిని అంచులవరకూసాగదీస్తూ తనయోనిమడతలలోతుల్లోకంటా దిగబడుతున్న తనమొడ్డని పూర్తిగా లోపలికిదోపకుండా మళ్ళీ బయటకి తీసేస్తుండడంతో.. ఇహనో.. ఇప్పుడో.. దిగబడిపోతున్నాది.. దిగబడిపోతున్నాదని.. ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న మల్లికకి సుందరం అంకుల్ తనమొడ్డని తనపూకులోకి దిగేయ్యకుండా.. మల్లికని పీడిస్తూ.. బాధిస్తున్నదానికి తట్టుకోలేక మల్లిక సుందరం అంకుల్ వీపుమీద దభీ.. దభీ.. మని గుద్దుతూ.. ఆహ్.. అంకుల్.. పెట్టెయ్యండి అంకుల్ .. ఆహ్.. ఆ.. ఆ.. అంకుల్.. చిన్నపిల్లననికూడా చూడకుండా నన్ను ఇలా ఏడిపించడం మీకేమన్నా ధర్మంగా వుందా? అంటూ మల్లిక సుందరం అంకుల్ వీపుమీద ఫెడీ.. ఫెడీ.. అని పిడిగుద్దులు గుద్దుతుంటే.. అప్పటివరకూ ముందుగదిలో మౌనంగా వుండి ఎప్పుడెప్పుడు సుందరం తనమొడ్డని మల్లిక పూకుమట్టానికి దెగేస్తాడా? ఎప్పుడెప్పుడు మల్లిక కెవ్వుమనగానే పడకగదిలో దూరిపోదామా అని ఆశగా ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తున్న మాధవి, సుశీల, శారదలు.. గదిలో సుందరం వీపుమీద ఫెడీ.. ఫెడీ.. మని పడుతున్న దెబ్బలశబ్దానికి ఒక్కవుదుటున ఆ ఆడవాళ్ళు ముగ్గురూ పడకగది గుమ్మం దగ్గరకి వొచ్చి గదిలోకి తొంగిచూసేరు.


గదిలోకి తొంగిచూస్తున్న ముగ్గురూ మంచం మీద సుందరం తనమొడ్డని మల్లికపూకుమడతల్లోకి దిగెయ్యకుండా చేస్తున్న అల్లరి చూసేప్పటికి.. అలా మొడ్డదోపకుండా పీడించడం ఎంతనరకమో అనుభవైకపూర్వకంగా తెలిసినవాళ్ళు గనక.. మల్లిక మీద జాలిపడుతూ శారద.. పాపం చిన్నపిల్లఅనైనా చూడకుండా చూడు సుందరం ఎలా మల్లికని ఏడిపిస్తున్నాడో అన్నది.. సుశీలకి ఏమిసమాధానం చెప్పాలో తోచక తన భర్త మగతనం మల్లిక పూకుబొక్కలోదిగబడడాన్నిచూడాలని కళ్ళింతలుచేసుకుని మల్లిక పూకుమడతల్లో అల్లరిచేస్తున్న మొగుడి మొడ్డనే తదేకంగా చూడసాగింది సుశీల. కానీ మాధవి సుందరానికి వత్తసుగా.. చిన్నపిల్ల కదా అందుకే సుందరం తొందరపడకుండా నిమ్మదిగా చేస్తున్నాడు అన్నది.. సొంతపెళ్లం కన్న ఎక్కువగా మాధవి సుందరాన్ని వెనకేసుకురావడం చూసి శారద ఆశ్చర్యపోయింది.. అదృష్టవశాన సుశీల దృష్టి మల్లిక పూకుబొక్కలోదిగబడుతున్న తన భర్త మొడ్డమీద వుండబట్టీసరిపోయిందికానీ లేకపోతే ఆ క్షణంలో అక్కడ ఎవరిమదిలో ఎలాంటి అసూయా పొడసూపేదో అది ఎన్ని ప్రమాదాలకి దారితీసేదో అని శారదకి అనిపించడంతో ఇకతను ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా ఉంటేనే మంచిదని నిర్ణయించుకుని ఇంక తానుమాట్లాడ్డం ఆపి మల్లిక ఆడతనంలోకి దిగబడబోతున్న సుందరం మొడ్డకేసి కళ్ళింతగా విప్పరించి చూడ్డం మొదలెట్టింది.. 

అప్పటికే సుందరానికి కూడా మల్లిక తాపాన్ని తట్టుకోలేక అల్లడిపోతున్నాదని అర్ధమవ్వడం వలన సుందరం ఇంక ఆలస్యం చెయ్యకుండా ఈమారు తన నడుముని ముందుకి గూటించడంతో.. ఆసరికే సుందరం మొడ్డశీర్షం పదేపదే మల్లికయోనిద్వారాన్ని విచ్చదీసుకుంటూ లోపలికిజారుతూ బయటకి వెళ్ళిపోతూ మల్లిక యోనిద్వారంలోకి మొడ్డశీర్షం దిగబడడాన్ని పరిచెయంచేసి వుండడంవలన.. ఈమారు సుందరం తన నడుముని ముందుకి అదుముతూ తనమొడ్డని మల్లికయోనిలోతుల్లోకంటా తోసేప్పటికి.. మెత్తని వెన్నలోకి వెచ్చని కత్తి దిగబడినట్లు.. సుందరం మొడ్డ మల్లిక యోనిద్వారాన్ని విడదీసుకుంటూ.. ఆమె యోనిగోడలని వొరుసుకుంటూ.. కస్సున బిర్రుగా మెత్తగా మల్లిక యోనిలోతుల్లోకంటా దిగబడిపోయింది.. 

మల్లిక యోనిగోడలు సుందరం మొడ్డని బిగుతుగా మృదువుగా వొడిసిపట్టుకుంటే.. మల్లిక పూకులోపలి బయటిపెదాలు వెచ్చగా సుందరం మొడ్డని కరిచిపట్టుకుని సుందరానికి హాయిని సుఖాన్ని అందిస్తుంటే.. బలంగా ధ్రుఢంగా తనయోనిగోడలని వొరుసుకుంటూ.. తన ఆడతనపులోతుల్లోకి దిగబడిపోతున్న నిండైన అంకుల్ మొడ్డరాపిడికి మల్లిక ఆడతనంలో అణువణువూ పులకరించిపోతుండగా.. ఆహ్.. అంకుల్.. స్స్.. ఆహ్.. అంకుల్.. అంటూ మల్లిక సుందరాన్ని తనలోకంటా వొత్తేసుకుంటూ.. అంకుల్ తలని తన రొమ్ములకేసి బలంగా అదిమేసుకుంటూ.. అంకుల్ ని బలంగా పెనవేసుకుపోయింది..


సుందరం తన రెండుచేతులనీ మల్లిక సళ్ళమీదవేసి ఒకపక్క మల్లిక సన్నుని బలంగా నలిపేస్తూ.. మరోపక్క మల్లిక మరోసన్నుని నోట్లోకి పీల్చుకుని చప్పరిస్తూ ఆకురాయిలాంటి నాలుక అంచులతో మల్లిక చనుముచికల చుటూ రాపాడిస్తూ చిన్నగా తన నడుముని కదిలిస్తూ మెల్లగా మల్లిక పూకులోతుల్లో లోతట్టు దరువులువేస్తూ మల్లికని దెంగుతుంటే.. ఆహ్.. అంకుల్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. నాకేదో ఐపోతున్నాది అంకుల్.. ఆహ్... మ్మ్మ్.. ఆహ్.. అంకుల్.. అంటూ మత్తుమత్తుగా మల్లిక పలవరిస్తూ తన నడుముని పైకిలేపుతూ సుందరం మొడ్డకి ఎదురుగుద్దడం మొదలుపెట్టేప్పటికి.. కన్నెపిల్లైన మల్లిక అలా అంత కసిగా తానే చొరవతీసుకుని మరీ సుందరం వేస్తున్న లోతట్టు దరువులు చాలడంలేదని తానే తన నడుం లేపి లేపి సుందరం మొడ్డకి ఎదురుగుద్దుతుండడంతో సుందరంలో హుషారొచ్చి.. 

సుందరం తన రెండుచేతులమీద తన శరీరాన్ని గాలిలోకి లేపి తన శరీరాన్ని మల్లికమీద మరికొంచెం ముదుకు జరుపుతూ.. మల్లిక కామకీలకి (గొల్లికి) తన మొడ్డ వొరుసుకునేలా సర్దుకుంటూ.. సుందరం మల్లిక పూకులో జోరు జోరుగా దరువులెయ్యడం మొదలుపెట్టేడు.. సుందరం మొడ్డదరువులకి పరవశించిపోతూ.. మల్లిక స్స్స్.. ఆహ్.. అంకుల్.. ఆహ్.. స్వర్గం కనపడుతున్నది అంకుల్.. ఆహ్.. ఆహ్.. అంటూ.. మత్తుమత్తుగా కామకుజితాలు చేస్తూ తననడుముని పైపైకిలేపిమరీ సుందరంతో కసిగా దెంగించుకోసాగింది. సుందరం దెంగుడిని మల్లిక ఎంతలా ఆస్వాదిస్తున్నాదో తెలియచెప్పడానికి రుజువుగా మల్లిక పూకులోనించీ తడి బొట్లు బొట్లుగా కిందకి కారసాగింది. 

గదిగుమ్మంలో వుండి ఇదంతా చూస్తున్న సుశీల, శారద, మాధవిలు అవాక్కైపోయేరు. జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా మగాడిపక్కలో పడుకుని దెంగించుకుంటున్న మల్లిక అలా నడుమునిపైకిలేపుతూ సుందరం మొడ్డపోట్లకి ఎదురుగుద్దడమే వాళ్ళకి ఓక వింతైతే అలా ఓ ఆడపిల్ల పూకులోనించీ మదనరసాలు బొట్లు బొట్లుగా కారడం వాళ్ళని మరింత ఆశ్చర్యచెకితులని చేసింది.. 


మల్లికపూకులో తడివరదలు పొంగుతుండడంతో అప్పటివరకూ మల్లిక పూకుమడతలలోతుల్లో బిగుతుగా కదులుతున్న సుందరం మొడ్డకి సరిపడా తడివూరడంవల్ల సుందరం దెంగుడు వూపందుకుని జోరుజోరుగా మల్లిక పూకులో దరువులెయ్యడం మొదలుపెట్టేడు.. దానితో.. మల్లిక.. ఆహ్.. అంకుల్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. స్స్స్.. హబ్బా.. అంకుల్.. ఆహ్.. అంతబలంగా పోట్లు వేయ్యవొద్దు.. ఆహ్.. అంకుల్.. నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను.. అంటున్నా వినకకుండా సుందరం నిలువునా మల్లికమీద వాలిపోయి మల్లిక పెదాలని తన పెదాలతో ముడేసి మల్లికనోటిలోకి తన నాలుక దోపి మల్లికనోటిలోనించీ ఎంగిలి జుర్రుకుంటూ కేవలం తన నడుముని మాత్రమే కదిలిస్తూ కసి కసిగా జోరు జోరుగా మల్లికపూకుని దెంగుతుంటే.. మల్లిక సుందరం పెదవులనించీ తన పెదవులని విడదీస్తూ.. ఆహ్.. అంకుల్... ఐపోతున్నాది.. నాకు కిందంతా తిమ్మిరెక్కిపోతున్నాది.. నా తొడలు తిమ్మిరెక్కిపోతున్నాయి.. కిందంతా ఏదో ఐపోతున్నాది.. అంకుల్.. ఆహ్.. అంకుల్.. ఆహ్.. ఆ.. ఆ.. అంకుల్.. ఆ.. ఆ.. అంకుల్.. అంకుల్.. అంకుల్.. అంతే.. ఒక్కసారిగా మల్లిక నోటివెంట శబ్దాలు ఆగిపోయి.. హిస్స్.. మంటూ బరువుగా వూపిరితీస్తూ.. తన రెండుకాళ్ళతో సుందరం కాళ్ళని పెనవేసి ఒక్కసారిగా సుందరం అంకుల్ ని కదలనివ్వకుండా బలంగా పెనవేసుకుపోతూ సుందరం అంకుల్ చేతుల్లో బిగదీసుకుపోతూ.. జీవితంలో మగవాడి మొడ్డదెంగుడులో కలిగె తొలి భావప్రాప్తిలో ఓ ఆడది పొందే మధురానుభూతిని రుచిచూస్తూ.. సుందరం చేతుల్లో కట్టెలా బిగదీసుకుపోయింది మల్లిక. 

అప్పటికి సుందరం మొడ్డ ఇంకా మల్లిక పూకుమడతలలోతుల్లో నిండుగా గుదిగుచ్చి వుండడంతో మల్లిక పొందిన భావప్రాప్తివలన మల్లిక యోనిలోతుల్లో మల్లిక యోనిగోడలు ముడుచుకుంటూ తెరుచుకుంటూ కంపించడమే కాకుండా.. మల్లిక పూరెమ్మలు, పూపెదవులూ కూడా సుందరం మొడ్డచుట్టూ కంపించడం సుందరం స్పస్టంగా అనుభూతిచెందేడు. ఇప్పటివరకూ ఏనాడూ ఏఆడదానిని దెంగినప్పుడూ సుందరం ఇలాంటి అనుభూతిని పొందడం జరగలేదు. ఆ అనుభూతి సుందరానికి బాగా నచ్చింది. దానితో సుందరంకి మల్లికమీద ప్రేమపొంగి తొలిభావప్రాప్తి వల్ల కలిగిన మత్తులో సోలిపోయిన మల్లిక ముఖం మీద పడిన ముంగురులని ప్రేమతో సవరిస్తూ మల్లిక నుదుటిమీద ప్రేమగా ముద్దుపెట్టేడు. 

అప్పటివరకూ గదిగుమ్మలో నిలబడి సుందరం మల్లికల దెంగుడిని ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్న మాధవి, శారద, సుశీలలు మల్లిక సుందరాల దెంగుడు చూస్తూ వేడెక్కిపోయేరు. ఇంతకుముందు రాధిక, దీపిక, పద్మిని, సీలత కన్నెరికాలు జరిగినప్పుడు గదిలో ముగ్గురు మగాళ్ళూ వుంటూవుండడం వలన, అటు బ్రహ్మం తన కూతుళ్ళకి కన్నెరికం చేస్తుంటే సుందరం, రమణలు సుశీల, శారదల పూకుల్లో వాళ్ళ మొడ్డలు దోపి ఈ ఆడవాళ్ళిదరి పూకుతీట తీర్చేవారు. అలాకాకుండా సుందరం తన కూతుళ్ళకి కన్నెరికం చేస్తుంటే బ్రహ్మం, రమణలు, శారద, సుశీలల పూకుల్లో వాళ్ళ మొడ్డలుదోపి ఈ ఆడవాళ్ళ పూకులో తిమ్మిరి వొదలగొట్టేవాళ్ళు.. 

కానీ మొట్టమొదటిసారి గదిలో బ్రహ్మం, రమణలు లేకుండా సుందరం మరో కన్నెపిల్లకి కన్నెరికం చేయ్యడం.. అలా సుందరం కన్నెపిల్లపూకుని దెంగుతుంటే తమపూకుల్లో మొడ్డలేకుండా వాళ్ళదెంగుడుని చూస్తూ వుండడం జరుగుతుండడంతో ఓపక్క సుందరం మొడ్డదెంగుడులో వుండే మజా ఏమిటో ఈమధ్య బాగా అనుభవంలోకొచ్చిన మాధవి, సుందరం మొడ్డదెంగుడుకోసం అల్లాడిపోతుంటే., ఒక్క సుందరం మొడ్డపోటే కాకుండా, బ్రహ్మం, రమణల మొడ్డపోటుకూడా బాగా రుచిమరిగిన శారద, సుశీలలు వాళ్ళ వాళ్ళ పూకులనిండుగా మొడ్డలులేకుండా అలా గుమ్మం దగ్గరే నిలబడి ఇదంతా చూస్తూ వీళ్ళిద్దరూ కూడా మొడ్డపోటుకోసం అల్లడిపోసాగేరు. 


మామూలుగా ఐతే ఎమో కానీ.. ఈమధ్య శారద, సుశీల పూకుల్లో సరైన మొడ్డపోటు పడి చాలా కాలం అవ్వడం వలనగూడా శారదా సుశీలలు మాధవికన్నా ఇంకాఎక్కువగా ఇప్పుడు సుందరం మొడ్డపోటు కోసం తహతహలాడిపోసాగేరు. (ఆవిషయాన్ని వొస్తే.. సుశీలకన్నా శారదే కొంచెం మెరుగు ఎందుకంటే.. ఆ ముందురోజు రాత్రే శారద పూకులో సుదర్శనం మొడ్డ మునకలేసింది. సుదర్శనం మొడ్డ శారదాపూకులో దూరి ఎలా సుఖపడిందో శారదతో చెప్పిస్తూ బ్రహ్మం ఆరాత్రి మరోసారి శారద పూకుని అరగదీసిపెట్టేడు. ఎటుపోయి ఎటోచ్చినా.. పూకులో మొడ్డదూరి చాలారోజులయ్యింది ఒక్క సుశీలకు పాపం). అలా ఆ ముగ్గురు ఆడవాళ్ళూ పడకగది గుమ్మంలో కామదాహంతో పరితపించిపొతున్నసమయంలో.. మల్లికపూకులో స్కలించేక మల్లిక పూకురసాలలో తడిసిన సుందరం మొడ్డని తీసి మల్లిక తల్లి మాధవి పూకులోదోపి తల్లీకూతుళ్ళ పూకురసాలని కలపాలన్న నియమం సంగతి గుర్తుకువొచ్చిన శారద.. ఆసంగతి సుశీలకి గుర్తుచేసేప్పటికి..  శారద, సుశీలలిద్దరూ కలిసి మాధవివొంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పించేసి మాధవిని నగ్నంగా చేసి., మాధవిని తీసుకువెళ్ళి మల్లిక పక్కలో పడుకోబెట్టేరు. 

అలా మాధవి వొచ్చి మల్లికపక్కన పడుకునేసమయానికి మల్లికలో భావపాప్తివల్ల కలిగిన అలజడి తగ్గి సేదదేరడంతో.. సుందరం మళ్ళీ చిన్నగా తన నడుం ముందుకీ వెనక్కీ కదిలిస్తూ చిన్నగా మల్లికపూకుని దెంగడం మొదలుపెట్టేప్పటికి మల్లిక మత్తుగా కళ్ళుతెరిచి సుందరం అంకుల్ ని ప్రేమగా దగ్గరకి తీసుకుని కౌగలించుకుంటుండగా తనవొంటికి నగ్నంగా మరోశరీరం తగలడంతో తలతిప్పి పక్కకి చూసేప్పటికి వొంటిమీద నూలుపోగులేకుండా తనతల్లి నగ్నంగా తనపక్కన పడుకునివుండడం చూసి మల్లిక తుళ్ళిపడింది. 

మల్లిక తుళ్ళిపడ్డం చూసిన సుందరం నవ్వుతూ, మరేమీ ఖంగారులేదులే.. ఈసమయంలో మీఅమ్మ నీపక్కనే వుండాలి.. అది కామదేవత వ్రతనియమం అంటూ మల్లికపూకులో తన మొడ్డతో బలంగా పొడిచేడు.. విసురుగా వాటంగా బలంగా సుందరం అంకుల్ మొడ్డ మల్లిక పూకులోతుల్లోకంటా తగిలేప్పటికి.. హబ్బా.. అంకుల్.. ఏంటామోటు దెబ్బలు.. చిన్నపిల్లని తట్టుకోలేను అని గారంగా గుణిసేప్పటికి.. ఇప్పటివరకూ నువ్వు చిన్నపిల్లవే.. కానీ ఇకమీదట కాదు.. మరో రెండురోజులుపోనీ.. అప్పుడు నువ్వే అడుగుతావు.. గుద్దండి అంకుల్.. బలంగా పొడవండి.. అని అంటావు.. అంటూ.. సుందరం మల్లికవొంటిమీద తన మొత్తం బరువంతా మోపేసి జోరుజోరుగా మల్లికపూకుని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు.. 

సుందరం నిలువునా మల్లికమీదపడుకుని కదులుతూ మల్లికపూకుని దెంగుతుండడంతో సుందరం చాతీకింద మల్లికసళ్ళు నలుగుతూ.. సుందరం ముందుకీ వెనక్కీ వూగుతుండడంతో మల్లికశరీరంలో ప్రతీఅంగం సుందరం వొంటికిందనలుగుతూ రాపిడికి వొత్తిడికీ లోనౌతూవుంటే.. రెండు నగ్నదేహాల రాపిడివొత్తిళ్ళలో కలిగే మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తున్న మల్లికలోని కామవాంఛకి మరింతగా ఆజ్యం పోసి మల్లికని మరింతగా వెర్రెక్కించింది. దానితో మల్లిక మరింతగా వెర్రెక్కిపోతూ.. సుందరం మొడ్డపోట్లకి అనుగుణంగా తన పూకుని ఎదురుగుద్దుతూ సుందరంతో కసిగా దెంగిచుకోసాగింది.


ఇంతలో మల్లికపక్కలోచేరిన మాధవి సుందరం మీదచెయ్యవేసి.. సుందరం చేతిని పట్టుకుని తన పొట్టమీదవేసుకుని అలా అలా సుందరం చేతిని తనపొత్తికడుపుమీదకి జరుపుతూ అక్కడనించీ తనపూదిమ్మమీదకి తీసుకువెళ్ళి సుందరం చేతిని తన పూరెమ్మలమీదవేసి తనచేత్తో సుందరం చేతిని తనపూరెమ్మలపాయలమడతల్లోకంటా అదుముకున్నాది.

రసాలూరి రొచ్చురొచ్చైపోయిన మాధవిపూరెమ్మల్లోని తడి వెచ్చగా చేతికి అంటుకునేప్పటికి.. మల్లికని దెంగుతున్న సుందరం తలతిప్పి మాధవిని చూసేడు.. మాధవివీ సుందరంవీ కళ్ళూ కళ్ళూ కలుసుకున్నాయి.. మాధవి కైపుగా నవ్వుతూ నాపూకు నీమొడ్డపోటుకోసం అల్లాడుతున్నది అని పెదవులు కదిలిస్తూ సైగలతో చెప్పింది. 

మాధవి అలా కసెక్కించేలా చెప్పడంతో మల్లికపూకులో కదులుతున్న సుందరం మొడ్డ వులికిపడి మరింత జోరుగా మల్లికని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు.. అప్పటివరకూ ఒకింతసున్నితంగా దెంగుతున్న సుందరం అంకుల్ ఒక్కసారిగా ఆలా జోరుపెంచి కసిగా కుమ్మేస్తుండేప్పటికి.. ఆహ్.. అంకుల్.. ఏంచేస్తున్నరు మీరు? ఆహ్.. ఆ జోరేమిటి.. ఆహ్.. హబ్బా.. నానడుం విరిగిపోతున్నాది.. ఆహ్.. అంకుల్.. ఆహ్.. స్స్స్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. అంకుల్.. అంకుల్.. తట్టుకోలేకపోతున్నాను.. హబ్బా.. అంకుల్.. ఏంటాకుమ్ముడు.. చిన్నపిల్లని.. ఆహ్.. అంకుల్.. అంకుల్.. అని ఓపక్క మల్లిక సుందరం మొడ్డదెంగుడు వేగానికి అల్లాడిపోతుంటే.. మల్లిక పక్కనే పడుకుని సుందరాన్ని రెచ్చగొడుతున్న మల్లిక తల్లి మాధవి.. సుందరాన్ని మరింతగా రెచ్చగొడుతూ.. మరింత కైపుగా సుందరం కళ్ళల్లోకి చూస్తూ కొద్దిగా మంచం పైకి జరిగి సెక్సీగా తనతొడలని విడదీసి తన రెండుచేతులనీ ఆమె పూకుమీదవేసుకుని తన పెదవులని కదిలిస్తూ ఇదిగో నీకు ఇస్టమైన నాతడిపూకు.. చూడు.. నాపూకురసాలు నాకుతావా?అంటూ తనచేతివేళ్ళతో తన పూపెదాలనిపట్టుకుని పూరెమ్మలు విచ్చదీస్తూ ఎర్రగా ముద్దమందారంలా విచ్చుకున్న తనపూకుని సుందరం ముఖానికి అందీ అందనంత దూరంలోపెట్టి దా.. వొచ్చి నాపూకు నాకు అన్నాది పెదవులని కదిలిస్తూ.. 

మాధవి అలా పచ్చిగా రెచ్చగొడుతుంటే సుందరం తనబలం అంతా వుపయోగిస్తూ మల్లిక పూకుని కసి కసిగా అరగదెంగెయ్యసాగేడు.. తనవీపు వెనకాల తన తల్లి ఎంచేస్తున్నాదో తెలియని మల్లికమాత్రం సుందరం అంకుల్ కసిదెంగుడు జోరుకీ.. వేగానికి.. పెనుతుఫానులో చిక్కుకున్న చురునావలా కంపించిపోతూ.. ఆహ్.. అంకుల్.. హబ్బా.. ఎంటాదెంగుడు.. ఎందుకాజోరు.. హబ్బా.. చంపేస్తున్నావు.. అంకుల్.. నన్ను.. నలిపేసి.. పిప్పి.. పిప్పి.. చేసేస్తున్నావు.. నాపూకు.. చింపేస్తున్నావు.. ఆహ్.. అంకుల్.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. అంకుల్.. స్స్స్..ఆహ్.. అంకుల్.. ఆహ్.. ఆపండి.. అంకుల్.. ఆహ్.. ఐపోతున్నాది.. మళ్ళీనాకేదో ఐపోతున్నాది.. అంకుల్.. అంకుల్.. ఆహ్.. ఆహ్..ఆ..ఆ.. ఆహ్.. ఆ.. ఆ.. అంకుల్.. ఆన్..కుల్.. ఆహ్..అన్..కుల్.. అని కలవరిస్తూ.. మల్లిక భళ్లని మరో బలమైన భావప్రాప్తి పొందుతూ సుందరం అంకుల్ మొడ్డని తన పూకురసాలతో అభిషేకించేస్తూ సుందరం చేతుల్లో మరోసారి బిగదీసుకుపోయింది.. 


ఐతే సుందరం మాత్రం ఆపకుండా మల్లికపూకుని దెంగుతూనే వున్నాడు.. ఆరాత్రి మగాడి మొడ్డదెంగుడులో రెండవభావప్రాప్తి పొందిన మల్లికపూకు అప్పటికే సునితత్వాన్ని సంతరించుకుని యోనిగోడలలోనూ, పూకుమడతలలోనూ ఏచిన్న వొరిపిడీ రాపిడీ కలిగినా అది మల్లికలో విపరీతమైన కామప్రకంపనలని కలిగిస్తూ మల్లిక వొంట్లో నరనరాలలో వెయ్యివోట్ల కరెంట్ని సృస్టిస్తుండడంతో.. సుందరం మొడ్డపోటు మల్లికపూకులో పడ్డప్పుడల్లా మల్లిక సుందరం చేతుల్లో ఎగిరెగిరిపడసాగింది.. ఇంతలో సుందరం తలదగ్గరగా తన పూరెమ్మలనివిచ్చదీసిపట్టుకుని తనపూకుని తెరిచి పంగపరిచి చూపిస్తున్న మాధవి తనపూకు వాసన సుందరానికి చూపించడానికని తననడుముని కొద్దిగా కిందకి జరిపి తనపూకుని సుందరం ముఖానికి మరింతదగ్గరగా తెచ్చింది.

దానితో సుందరం తనకాళ్ళతో మంచం కమ్మీని అదిమిపెట్టి తనశరీరాన్ని కొద్దిగా పైకి జరిపేప్పటికి సుందరం ముఖం మాధవి పూదిమ్మకి తాపడం ఐపోయింది. దానితో మాధవి స్స్స్..ఆహ్.. మ్మ్మ్.. అని మత్తుగా మూలుగుతూ.. తనరెండుచేతులనీ సుందరం తలమీదవేసి సుందరం ముఖాన్ని విచ్చుకున్న తనపూరెమ్మలమడతలలోతుల్లోకంటా అదిమేసుకున్నాది.. 

కానీ ఎప్పుడైతే సుందరం తన కాళ్ళని మంచం కమ్మీకి వొత్తిపెట్టి తనశరీరాన్ని పైకితోసేడో ఆక్షణంలో సుందరం మొడ్డ ఇంకా మల్లికపూకుమడతలలోతుల్లో గుదిగుచ్చిదెంగుతూనే వుండడంవల్ల.. సుందరం మొడ్డశీర్షం మల్లికయోనిమట్టానికంటాదిగబడిపోయి.. మల్లిక గర్భసంచీ మూతికి సుందరం మొడ్డశీర్షం దిగ్గున తగిలింది.. దానితో.. మల్లిక కెవ్వుమని అరుస్తూ.. ఆహ్.. నొప్పి.. అంకుల్.. నొప్పి.. అన్నాది కీచుగా అరుస్తూ.. అప్పటికి కానీ సుందరానికీ.. మాధవికీ వాళ్లుచేసిన తప్పేమిటో అర్ధం కాలేదు.. కానీ.. వెచ్చగా తాపడమైపోయిన సుందరం నోటిని తనపూకుమీదనించీ తియ్యడానికి సుతరామూ ఇస్టపడని మాధవి తాను కిందకి జరుగుతూ మల్లికపూకులోతుల్లోకంటా దిగబడిన సుందరం మొడ్డని సరిచేసుకోవడానికి అనువుగా సర్దుకున్నది.. 


అప్పటివరకూ మల్లికపూకుని కసిగా అరగదెంగేస్తున్న సుందరం.. ఒక్కక్షణం మల్లికని దెంగడం ఆపేడు.. అప్పటికి మల్లిక పొత్తికడుపులో నొప్పితగ్గడంతో.. ఓపక్క మాధవి పూకులోకి నాలికదోపి మాధవి పూకుని నాలికతో దెంగుతూనే.. మళ్ళీ మల్లికపూకులో దరువులెయ్యడం మొదలుపెట్టేడు.. మల్లిక భావప్రాప్తిపొందినా కూడా ఆపకుండా సుందరం దెంగుతుండడంతో.. సుందరం మొడ్డ మల్లిక పూకులోతుల్లో కదులుతూ ఆమె యోనిగోడలని వొరుసుకుంటూ.. వొత్తుకుంటూ.. రాపాడిస్తూ.. కదులుతుండడంతో.. సుందరం మొడ్డ మల్లిక పూకులోతుల్లో గుద్దుకున్నపుడల్లా మల్లిక కళ్ళముందు నక్షత్రాలు మెరుస్తున్నట్లై.. సుందరం ప్రతీ మొడ్డపోటూ మల్లికలో ఓచిన్నపాటి భావప్రాప్తిని కలగచేస్తున్నాది.. దానితో సుందరం మొడ్డ మల్లికపూకులోతుల్లో గుచ్చుకున్నప్పుడల్లా.. మల్లిక.. ఆహ్.. స్స్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. అంటూ మత్తు మత్తుగా కామకుజితాలు చేస్తున్నాది..

అప్పటివరకూ సుందరం తననోటిని మాధవిపూకుకి తాపడం చేసి మాధవిపూకురసాలని జుర్రుకుంటుండడంతో.. సుందరం నోట్లో ఇంకా మాధవి పూకురసాలు నిండివున్నాయి. మాధవి పూకురసాలతో నిండిన తననోటిని తీసుకువెళ్ళి సుందరం మల్లికపెదాలతో ముడేసి.. మాధవిపూకులోనించీ తానుజుర్రుకున్న మధనరసాలని మల్లికనోటిలోకి జారుస్తూ.. అప్పటికే చాలాసేపటినించీ మల్లిక పూకుని దెంగుతుండడంతో.. ఇంకా మల్లికలో స్ఖలించేక మల్లిక పూకురసాలతో తడిసిన తన మొడ్డని తీసుకువెళ్లి మాధవి పూకుమడతల్లోదోపి మాధవి కామరసాలతో కలపవలసి ఉండడం వలన.. అప్పటికే సుందరానికి కూడా ఐపోవొస్తుండడం వలన మల్లిక పూకులో జోరుజోరుగా దరువులెయ్యడం మొదలుపెట్టేడు సుందరం.. 

ఉదృతంగా తనపూకుమడతల్లొ కదులుతున్న అంకుల్ మొడ్డ పొంగుతూ లావుగా అవ్వడం మల్లికకి తెలుస్తున్నాది.. ఓమగాడి చేతుల్లోనలిగిపోతూ పూకునిండా మొడ్డదోపించుకుని దెంగించుకోవడం మల్లికకి అదే మొదటిసారవ్వడంవలన అదేమిటో మల్లికకి తెలియలేదు.. కానీ జోరుజోరుగా పూకులోపడుతున్న మొడ్డపోట్లలోని మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూ.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. స్స్స్.. మ్మ్మ్.. అంటూ మత్తుమత్తుగా కామకుజితాలు చేస్తూ సుందరం మొడ్డదెంగుడులో మజాని మల్లిక ఆస్వాదిస్తుండగా.. ఒక్కసారిగా సుందరం తనమొడ్డని మల్లిక పూకుమట్టానికంటా గుదిగుచ్చి.. చివ్వు.. చివ్వున.. వెచ్చని వీర్యాన్ని మల్లికపూకుమట్టంలోతుల్లోకంటా పిచికారే చేసేప్పటికి.. వెచ్చని అంకుల్ వీర్యం తన ఆడతనపులోతుల్లోకి జారుతున్న అనుభూతికి మల్లిక అప్పటివరకూ చిన్న చిన్న భావప్రాప్తులని పొందుతున్నది కాస్తా.. ఒక్కసారిగా సుందరం అంకుల్తో కలిసి మరోబలమైన భావప్రాప్తి పొందుతూ.. ఆహ్హ్.. అంకుల్.. ఐపోతున్నది.. నాకు ఐపొతున్నది.. ఆహ్.. అంకుల్.. స్వర్గం కనిపిస్తున్నది.. అంకుల్.. స్వర్గం కనిపిస్తున్నదిఅని అంటూ  అంకుల్ చేతుల్లో బిగదీసుకుపోతుండగా.. మల్లికలో వీర్యం చిమ్మేక మల్లిక కామరసలతో తనవీర్యంతో తడిసిన తన మొడ్డని సుందరం మల్లిక పూకులోనించీ బయటకి లాగుతూ మల్లికమీదనించీ లేచిపోతుంటే.. మల్లిక.. ఆహ్.. అంకుల్.. వొదలకిండి.. వొద్దు.. వొద్దు.. నన్ను వొదిలివెళ్ళిపోవొద్దు.. నింపండి.. మీవీర్యాన్ని.. నాపూకుమడతలలోతుల్లో పూర్తిగా చిమ్మి.. నాకు కడుపుచెయ్యిండి.. ప్లీజ్.. అంకుల్.. అలా.. సగంలో లేచిపోకండి.. అంకుల్.. ప్లీజ్.. అంకుల్..అంటూ మల్లిక గొడవచేస్తూ సుందరాన్ని బలంగా తనబిగికౌగిలిలో బిగించిపెట్టెయ్యడంతో..  

సుందరం.. అతికష్టంమీద మల్లిక పట్టులోనించీ విడిపించుకుని.. సుందరం తన మొడ్డని బయటకి తీసేప్పటికి మల్లిక కామరసాలతో.. తనవీర్యంతో తడిసిముద్దైన సుందరం మొడ్డమీద తడి తీగలు తీగలుగా కారుతుండగా అలానే తన మొడ్డని తెచ్చి తన మొడ్డపోటుకోసం తొడలుతెరిచి పూకుపరిచి సిద్దంగా వున్న మాధవి పూకుమట్టనికంటా దిగబడేలా విసురుగా మాధవి పూకుబొక్కలోకి దిగేసేప్పటికి ఆహ్.. సుందరం.. అంటూ మాధవి సుందరాన్ని తమకంగా వాటేసుకుని తన రెండుకాళ్ళనీ సుందరం నడుంచుట్టూ లంకేవేసేప్పటికి.. సుందరం జోరు జోరుగా మాధవి పూకులో ఓ అరడజను పోట్లుపొడిచి సుర్రు సుర్రుమని మరో రెండువిడతలు తన వీర్యాన్ని మాధవి పూకులోతుల్లో పిచికారీచేసి.. కొద్దిసేపు ఓర్చుకో ఇప్పుడు నామొడ్డని మళ్ళీ మల్లిక పూకులో దోపి నీ ఇద్దరి కామరసలనీ కలపాలి అని చెపుతూఅప్పటికి చాలాసేపటినించీ మల్లిక పూకుని అరగదెంగుతుండడంతో.. సుందరంకి కూడా ఆపుకోవడం చాలా కష్టంగా వుంది. దానితో సుందరం మాధవి పూకుమడతల్లొ తాపడం ఐపోయిన తన మొడ్డని బయటకి తీస్తూ మాధవికి చెప్పేడు నువ్వు వొచ్చి మల్లిక పక్కన సరిగ్గా సర్దుకుని పడుకో.. నేను నీమీదకి మళ్ళీ వొస్తాను అని మాధవికి చెప్పి మాధవి పూకురసాలతో తడిసిన మొడ్డని మల్లికలో దోపడానికి సుందరం మాధవిమీదనించీ జరిగి మల్లిక మీదెక్కేడు.. సుందరం మళ్ళీ మీదెక్కుతానని చెప్పడంతో మాధవి సంతోషంగా మల్లిక పక్కన పడుకుని సుందరం తనమీదకెక్కి తననని దెంగడానికి అనువుగా తొడలు తెరిచి పడుకున్నాది.. 

కానీ అంతకుముందు.. సుందరం మొదటిసారి స్కలించినప్పుడు మల్లిక పొందిన అనుభూతిని వొదులుకోవడానికి ఇష్టంలేని మల్లిక సుందరం అంకుల్ ని వొద్దు వొద్దు అని వారిస్తున్న వినకుండా నిర్దాక్షిణ్యంగా తనని వొదిలిపెట్టి సుందరం అంకుల్ తనమీదనించీ లేచివెళ్లిపోవడంతో.. కళ్ళనీళ్ళ పర్యంతమైపోయిన మల్లిక, సుందరం మళ్ళీ తనమీదకి ఎక్కి మాధవి పూకురసాలతో తడిసిన తన మొడ్డని తెచ్చి మళ్ళీ మల్లిక పూకులోకి దోపబోతుంటే.. అలిగి ముఖం ముచుచుకుని తన పూకులో మొడ్డ దోపబోతున్న సుందరం అంకుల్ కి పూకులో మొడ్డని దోపనివ్వకుండా కాళ్ళు ముడిచేసుకోవడంతో.. సుందరం మల్లికని కొగలించుకుని సముదాయిస్తూ.. నీకామరసలతో తడిసిన నామొడ్డని తీసుకువెళ్ళి మీ అమ్మ పూకులో కలపాలి.. అలాగే ఇప్పుడు మీ అమ్మ పూకురసాలతో తడిసిన నా మొడ్డని నీపూకులోదోపి మీ ఇద్దరి కామరసాలనీ కలపాలి ఇదికామదేవత వ్రత నియమం అని మల్లికని సముదాయిస్తూ కావాలంటే తరువాత నిన్ను మళ్లీమరోసారి సుఖపెడతానుగా అని సుందరం సముదాయించడంతో.. అంకుల్ తో మరోసారి దెంగించుకునే అవకాశం వొస్తుందని మురిసిపోతూ మల్లికతోడలు తెరిచి సుందరానికి పూకిచ్చింది. హమ్మయ్య అనుకుంటూ సుందరం మళ్ళీ తన మొడ్డని మల్లిక పూకులో దోపి మరో మూడు నాలుగు నిమిషాలపాటు మల్లికని దెంగి.. చివరగా.. చివ్వు.. చివ్వు.. మని తన ఆఖరివిడత వీర్యాన్ని మల్లిక పూకులో పిచికారీచేసి.. తన మొడ్డని మల్లిక పూకుమట్టానికి గుదిగుచ్చి మత్తుగా మల్లికమీద వాలిపోయేడు సుందరం.. 

(కానీ అప్పటికి సుందరానికి గమనింపుకు రాని విషయం ఏమిటంటే సుందరం మల్లిక మాధవి పూకుల్లో స్కలించేక సుందరం మొడ్డ మొడుచుకుపోకుండా ఇంకా నిక్కి నిగిడి నిలబడే వుండడం. మల్లికతల్లి తన పూర్తి సమ్మతితో కన్న కూతురిని తెచ్చి సుందరం పక్కలో పడుకోపెట్టి కూతురికి కన్నెరికం చేయించడంతో సుందరం ముగ్గురు కన్నెపిల్లలని దెంగాలన్న నియమం పూర్తీఇపోవడంతో.. రమణలాగా ఇకమీదటనించీ సుందరం కూడా ఎప్పుడుకావాలంటే అప్పుడు ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు మొడ్డని నిగడబెట్టి ఎంతమంది ఆడవాళ్లనైనా ఎన్నిసార్లైనా దెంగి సుఖపెట్టగలిగే శక్తి ఇప్పుడు సుందరంకి కూడా లభించింది. అలాగే ఇకమీదట సుందరం స్కలించినప్పుడల్లా తాను ఎంతకోరుకుంటే అంతవీర్యాన్ని తాను దెంగే ఆడదానిపూకులో స్కలించగలడు. అదీ కామదేవత వ్రతంలో తొలి అంకం పూర్తిచేసినందుకు గానూ కామదేవత తన భక్తులకి ప్రసాదించే తొలి వరం. ఇప్పటికైతే సుందరానికి ఈ సంగతి గుర్తింపుకురాలేదు. కానీ ఈరాత్రి తెల్లారేలోపులో ఈసంగతిని సుందరం తప్పక గుర్తిస్తాడు.. )
Reply
రవి శంకర్ గారు మీరు ఈ కథని కొనసాగిస్తున్నందుకు మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు

ప్రతి ఎపిసొడ్ చాలా సెక్సీగా వుందండి .

enni saarlu chadivinaa kooda chaduvuthunna prathisaari chaala saarlu kaarchesukuntunnanu

mee thadupari update kosam eduruchustu mee abhimaani.
Thank you so much for putting all your effort into this
Reply
కామదేవత - 31వ భాగం - 5వ అంకం
అలా ఓ ఐదునిమిషాలపాటు సుందరం మల్లికమీద పడి మత్తులోకి జారేప్పటికి.. తనచేతిని ఎవరో పట్టిలాగుతున్నట్లై మత్తుగా కళ్ళువిప్పి చూసేప్పటికి.. మాధవి సుందరం చేతినిపట్టుకుని తన పూకుమీదవేసుకుంటూ కనిపించింది. సుందరం మాధవి ముఖంలోకి చూసేడు.. మాధవి కళ్ళు అరమూతలైవున్నయి.. దానితో సుందరం మాధవి ఏం చేయ్యబోతున్నాదో చూద్దం అని మళ్ళీ కళ్ళుమూసుకుని నిద్రనటించేడు. మాధవి సుందరం చేతివేళ్ళని తనపూకుబొక్కలో దోపుకునే ప్రయత్నం చేసింది. సుందరం నిద్రలో లాక్కున్నట్లుగా తనచేతిని వెనక్కి లాక్కున్నాడు. ఇంక మాధవికి తిక్కరేగి తాను పడుకున్న దగ్గరనించీ కిందకి జారి సుందరం మొడ్డదగ్గరకి ముఖం తెచ్చి సుందరం తొడలమధ్య చూసి మాధవి ఆశ్చర్యపోయింది.. ఎందుకంటే సుందరం మొడ్డ పూర్తిగా నిక్కి నిగిడి వుండడం చూసి.. హమ్మ దొంగా.. నువ్వు దెంగడానికి సిద్దంగా వుండిమరీ నిద్ర నటిస్తున్నావా అనుకుంటూ సుందరం మొడ్డని నోట్లోకి పెట్టుకుని చీకడం మొదలుపెట్టింది.

ఇక దానితో సుందరం నిద్రనటించడం మానేసి మాధవిని పక్కమీదకి లాగేప్పటికి.. ఇదంతా మంచం పక్కనే వుండి చూస్తున్న శారద సుశీలతో.. నువ్వు ఇలా మడికట్టుకు కూర్చుంటే మీఆయన నీకు దక్కడు. ఎన్నాళ్ళయ్యింది సుందరం నీమీదెక్కి? ఎన్నాళ్ళయ్యింది బలమైన మొడ్డ నీపూకులో దిగబడి నీపూకు జిలతీర్చి? సుదర్శనం ధర్మాన మొన్న రాత్రి నాపూకు తీట తీరింది. మరి నీపూకు తీట ఎప్పుడు తీరాలి? వుండు నేను సుందరాన్ని మంచం మీదనించీ కిందకి లాగుతాను. అలా ఐతే నేలమీద నువ్వు మీ ఆయనా కిందా మీదా పడడానికి వీలుగా వుంటుంది అంటూ శారద మంచం దగ్గరకి వెళ్ళి సుందరం ఒక మాట అన్నది.

శారద పిలవగానే సుందరం మంచందిగి లుంగీ కట్టుకుంటూ శారద దగ్గరకి వొచ్చేడు. శారద సుందరాన్ని పక్కగదిలోకి తీసుకువెళ్ళి నిమ్మదిగా అనునయంగా విషయాన్ని చెప్పింది. చూడు సుందరం గత కొద్ది కాలంగా నువ్వు బ్రహ్మం ఎవ్వరితో పడుకున్న ఎవ్వరితో పక్క పంచుకున్నా నేను సుశీల మాట్లాడ్డం లేదంటే కామదేవత వ్రతనియమాలకి కట్టుబడి మౌనంగా వుంటున్నం. అలా అని పెళ్ళం పక్కనే వున్నకూడా మాధవి పిలిచిందని దానిమీదెక్కిపోతే పాపం సుశీల పరిస్తితి ఏంటి చెప్పు? ఐనా గానీ గత 3 రోజులుగా నువ్వు మాధవిని ఎన్నిసార్లు ఎంతలా దెంగినా కూడా మంచిది కాబట్టీ సుశీల ఏమీ అనడంలేదు. ఇంక ఎటూ మల్లికతో కార్యం ఐపోయింది గనక కొద్దిగా సుశీల సంగతి పట్టించుకుంటావని నేను ఇలా నిన్ను పక్కకి పిలిచి నీకు చెపుతున్నాను. నిజానికి నేను ఇలా చెప్పేనని సుశీలకి కూడా తెలీదు. ఎంతైనా నువ్వు మొగుడువి తనకి ఇవ్వవలసిన మరియాద గౌరవం నువ్వు తనకి ఇవ్వకపోతే ఎలా? అన్నది శారద.

శారద మాటల్లో మంచిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్న సుందరం శారదని కౌగలించుకుని శారద పెదవులమీద ఒక సుదీర్ఘమైన ముద్దుపెడుతూ శారద సళ్ళని కసిగా పిసుకుతూ అలా అలా చేతిని శారద చీరకుచ్చిళ్ళలోనించీ పూరెమ్మల్లోకి జార్చేప్పటికి ఆసరికే కామరసాలూరి తడిసి ముద్దిపోయిన శారద పూదిమ్మలో వెచ్చని తడి సుందరం చేతివేళ్ళకి అంటుకొవడంతో.. సుందరం తన చేతిని వెనక్కి తీసి వేళ్ళకి అంటిన తడి నాకుతూ.. అబ్బో.. అమ్మాయిగారు కూడా మంచి కాకమీదునంట్లున్నారే అన్నడు.


గత గంటా గంటన్నరగా అలా కళ్ళముందే కన్నెపిల్ల పూకు పగలదీస్తుంటే వుప్పు పులుతూ తినేవాళ్ళం మాలోమాత్రం కోరికలు రేగవా? మాకు మాత్రం పూకులో తడివూరదా? అన్నది శారద నవ్వుతూ.. అలా అంటూనే శారద చొరవగా తన చేతిని లుంగీమీదనించీ సుందరం మొడ్డని తడిమింది. దానితో సుందరం తాను కట్టుకున్న లుంగీ చెరగులు పక్కకి తప్పించి అప్పటికే గాలిపోసుకుని నిక్కి నిగిడిన తన మొడ్డని శారదకి చూపిస్తూ.. దా.. శారద ఇది నీదీ సుశీలదీను.. ఇది మీ ఇద్దరి వుమ్మడి ఆస్తి. దీన్ని మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు విచ్చలవిడిగా అనుభవించవొచ్చు అన్నాడు.


సుందరం చెప్పిన మాటలకి శారద అల్లరిగా నిగిడిన సుందరం మొడ్డమీద చిన్నగా దెబ్బలు వేస్తూ.. ఈ మాటలకేమీ తక్కువలేదు.. కొత్త పూకు కనపడగానే చొంగకార్చుకుంటూ కొత్తపూకుల్లో దూరిపోతుంది.. అని ముద్దు ముద్దుగా సుందరం మొడ్డని ముద్దుచేస్తూ.. ముందు ఈ వుమ్మడి ఆస్తి అసలు హక్కుదారిణి పూకు పాలసముద్రమైపొతూ ఈ మొడ్డగాడి మొరటుపోటుకోసం ఆకలిగా ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నాది. పద ముందు దాన్ని సుఖపెట్టు అన్నది సుందరం మొడ్డని గుప్పిటపట్టుకుని పడకగదివైపు అడుగులువేస్తూ.


కుక్కమెడలో తాడుపట్టుకుని ముందుకు అడుగులువేస్తుంటే వెనకాల తోకాడించుకుంటూ కుక్కపిల్ల వెళ్ళినట్లు తన మొడ్డ శారద చేతిలో వుండడంతో సుందరం మారు మాట్లాడకుండా శారద వెనకాలే అడుగులు వెయ్యడం మొదలుపెట్టేడు. పడకగది గుమ్మం దగ్గరకి వెళ్ళేక నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు నేను ఇప్పుడే వొస్తాను అంటూ శారద బాత్రూంలోకి వెళ్ళింది. సుందరం నవ్వుకుంటూ పడకగదిలోకి వెళ్ళి మాధవిని చూస్తూ మల్లిక నిద్రపోతున్నది కదా? నువ్వు కూడా వొచ్చి ఇక్కడ పడుకో అంటూ కింద పరుపుమీద కూర్చున్న సుశీల పక్కకి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు.


ఎంతచెడ్డా మాధవి కూడా ఆడదే కదా? చూచాయగా విషయాన్ని అర్ధం చేసుకుని ముందు మీరిద్దరూ కానివ్వండి, మీఇద్దరి పని అయ్యేక నేను మీ పక్కకి వొస్తాను అన్నది. ఇంతలో సుశీల కల్పించుకుంటూ.. రా మాధవీ.. అల్లాంటిదేమీ లేదు.. ఐనా మగాడికి తకనకి ఇస్టమైన ఆడవాళ్ళని ఒకే పక్కమీద ఒకేసారి అనుభవించాలన్న కోరిక వుంటుంది. మళ్ళీ మళ్ళీ మనముగ్గురికీ అలాంటి అవకాశం దొరుకుతుందో దొరకదో.. దా.. నువ్వు కూడా మాతో జతకలువు.. ఈరోజు మనం ముగ్గురం కలిసి మా ఆయన మోజు తీర్చేద్దం. ఇప్పటివరకూ మనల్ని ఒక్కక్కళ్ళనీ సుఖపెట్టి తాను పెద్ద పోటుగాడినని పోజు కొట్టేడు మా ఆయన.. ఈరోజుతో మా ఆయన ఎంతపోటుగాడో తేలిపోతుంది అన్నది సుందరాన్ని సుందరం మగతనాన్ని సవాలు చేస్తూ.. (కానీ పాపం సుశీలకి తెలియనిదేమిటంటే.. ఎక్షణంలో ఐతే మల్లికతో సుందరానికి కన్నెరికం పూర్తి అయ్యిందో ఆక్షణం నించీ కామదేవత అనుగ్రహం వలన ఇప్పుడు సుందరం కూడా రమణ లాగ ఎంతసేపంటే అంతసేపు ఎంతమంది అంటే అంతమంది ఆడవాళ్లని సుఖపెట్టి సంతోషపెట్టే శక్తి సుందరం సొంతమయ్యిందని).


అప్పటికే బాత్రూంకి వెళ్ళిన శారద పడకగదిలో అడుగుపెట్టడంతో.. తాను కూడా వెళ్ళి సుశీల పక్కన కూర్చుంటూ.. ఏమిటే నువ్వు మరీను.. ముందు నువ్వు మీఆయనతో సుఖపడు మాసంగతి తరువాత చూసుకుంటాము అన్నది. అదేమీ కాదులే శారదా.. మాఅవిడ నాకో తియ్యని బహుమతితో కూడిన పరీక్షపెట్టింది. అదేంటంటే మీ ముగ్గురినీ ఒకేపక్కమీద సుఖపెట్టి నేను మగాడినని రుజువుచేసుకొమని సవాలు విసిరింది. మరి బహుమతేమిటంటే ఒకేసారి మీముగ్గురితో ఈరాత్రంతా జాగారం చెయ్యడం అన్నడు సుందరం. సుందరం మాటలకి శారద మురిసిపొతూ.. ఐనా నువ్వంతటి పోటుగాడివేలే.. ఈ పందెంలో నువ్వు తప్పక గెలుస్తావు అన్నది శారద.

మనసులో తనకి ఇష్టమైన ముగ్గురు ఆడవాళ్ళనే ఒకేసారి ఒకే పక్కమీద దెంగే అవకాశం ఇచ్చిన పెళ్ళం సుశీలకి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ.. సుందరం వుత్సాహంగా లేచి నిలబడి కుడిచేత్తో శారద చీరపైట ఎడమచేత్తో సుశీల చీరపైటా పట్టుకుని లాగుతూ.. ఇవన్నీ అడ్డముంటే ఆటకి అంతరాయం.. మరేమిటి ఆలస్యం.. ఈ సవాలుకి నేను సిద్దం అంటూ.. వుండడి.. వుండండి.. ఎవరన్న సవాలు చేస్తే ఇరుపక్షాల వాళ్ళూ ఎదోవొకటి పందెంగా వొడ్డాలిగా? ఈపందెంలో నేను వోడిపోతే నేను పోటుగాడినికాదని నేను వొప్పుకున్నట్లు.. మరి ఒకవేళ నేను గెలిస్తే..? అన్నడు సుందరం సాలొచనంగా.


హ.. గెలిస్తే..? అన్నది సుశీలలో కూడా హుష్రొచ్చి.. (సుశీల నమ్మకమేమిటంటే.. మగాడు ఒకసారి స్కలిస్తే తయారుకావడానికి ఎంతలేదన్న 30 నించీ 45 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.. అలాంటిది ముగ్గురు కాకమీదున్న ప్రౌడలు ఆ గదిలో వున్నారు.. సుందరం చేత కార్పించడం ఎంతసేపన్న ధీమాలో సుశీల వున్నది) అందుకే అంత ధైర్యంగా.. సుశీల మాటని రెట్టిస్తూ.. చెప్పండి శ్రీవారు.. హా.. వొకవేళ మీరు గానీ గెలిస్తే..? అన్నది సుశీల.. అప్పటివరకూ సరదాగా తీసుకున్న సుందరం.. సుశీల అలా రెట్టించేప్పటికి ఒక్కక్షణం ఆలోచింది.. ఏదైతే అయ్యిందని ధైర్యం చేసి.. సరే.. నేనే గనక గెలిస్తే.. మాఅవిడ సుశీల రేపు వూరినించీ వొస్తున్న నా కొడుకులిద్దరినీ తనంతట తానే కౌవ్వించి రెచ్చగొట్టి నా కొడుకులిద్దరూ వాళ్ళంతట వాళ్ళే వాళ్ళ అమ్మ మీద చేతులేసి వాళ్ళ అమ్మని లొంగదీసుకుని వాళ్ళ అమ్మతో రతి జరిపేలా సుశీలే చెయ్యాలి. ఇదివరకు మనం అనుకున్నట్లు శారద పిల్లలని వాళ్ళ అమ్మమీదకి వుసికొల్పకూడదు. అలాగే శారద కూడా నా కొడుకులిద్దరినీ కవ్వించి రెచ్చగొట్టి నా కొదుకులిద్దరూ వాళ్ళంతట వాళ్ళే శారమీద పడి శారదని లొంగదీసుకుని అనుభవించేలా చేసుకోవాలి. ఇది నేను పందెం గెలిస్తే సుశీల శారదలు చెయ్యవలసినది అంటూ.


ఆకరుగా తన కొడుకులిద్దరూ తనని లొంగదీసుకుని అనుభవించేవరకూ సుశీల వేరే ఏమగాడిపక్కలోనూ పడుకోకూడదు. ఇక్కడ వేరేమగాళ్ళ పక్కలో సుశీల పడుకోకూడన్న షరతు పెడుతున్నది సుశీలని ఇబ్బంది పెట్టాలని కాదు కానీ.. సుశీల తన కొడుకులని తానే రెచ్చగొట్టి వాళ్ళంతట వాళ్ళే వాళ్ళామ్మ మీద చేతులేసేలా రెచ్చగొట్టే క్రమంలో ఓఆడది ఎంత కసెక్కిపోయి ఎంత వేడెక్కిపోతుందో నాకు తెలియనిది కాదు.. కానీ సుశీల అలా వేడెక్కిపోయి కసెక్కిపోయి దెంగుడుకోసం తహతహలాడిపోతూ కొడుకుల పక్కలో చేరినరోజు.. తాను కొడుకుల చేతిలో కసిగానలిగిపోతూ తానుపొందే ఆనందాన్ని మాఅవిడ సుశీల సంపూర్ణంగా అనుభవించాలని ఈ షరతు పెట్టింది అన్నాడు సుందరం.


సుందరం మాట్లాడ్డం ఆపగానే శారద.. ఇవెక్కడి నియమాలు.. మేము దీనికి వొప్పుకోము అన్నది శారద. కానీ సుశీల శారదని వారిస్తూ.. సరే నేను ఈపందానికి వొప్పుకుంటున్నాను కానీ మీరు కొత్త కొత్త షరతులు పెడుతున్నారు కాబట్టీ నేను చివరగా ఒక్కటంటే ఒక్కటే షరతు పెడుతున్నాను. ఈరాత్రి నన్ను, శారదనీ, మాధవినీ మా ముగ్గురినీ సుఖపెట్టడమేకాదు.. మా ముగ్గురిలోతుల్లో నువ్వు స్కలించాలి.. ఒకవేళ ఇదంతా చూసి మల్లిక కూడా మాతో చేరితే నువ్వు మల్లికని కూడా సుఖపెట్టి మల్లికలోకూడా వీర్యాన్ని స్కలించాలి (సుశీల నమ్మకమేమిటంటే.. ఒకటి రెండు సార్లు స్కలించేక ఇంక ఏమగాడూ రతి జరపలేడని సుశీల ప్రగాఢమైన నమ్మకం.. నిజానికి నిజం కూడా అదే.. మామూలుగా ఐతే ఏమగాడన్న ఓ 2/3 సార్లు రతిసలిపితే ఇంక అంతే మరి తన మొడ్డని లేపలేడనే సుశీల అంత నమ్మకంగా ఆ షరతుపెట్టింది - అప్పటికే సుందరం ఒకసారి వీర్యం కర్చేసేడు కూడానూ)

సుశీల పెట్టిన షరతులొ మెలిక సుందరానికి అర్ధమయ్యింది. కొడుకులని తనె రెచ్చగొట్టి కవ్వించి లొంగదీసుకోవాలని తాను షరతుపెడితే, సుశీల తనకన్న తెలివిగా మగాడి బలహీనత ఆధరంగా ఒకే ఒక్క షరతుతో తనని ఓడించే పధకాన్ని రచించిన సుశీల తెలివికి ఆశ్చర్యపోతూనే.. పరిస్తితి అంతదూరం వొచ్చేక శారద మాధవిల ముందు ఓడిపోకూడదని బింకంగా కామదేవత అమ్మవారిమీద భారం వేసి.. (సుందరం మనసులో.. అమ్మా కామదేవత నాభార్య సుశీల వేసిన పందేంలో నన్ను గలిపించే భాద్యత నీదే.. ఒకవేళ నేను గనక ఈ పందెంలో వోడిపోతే.. అది నా ఓటమికాదు నీ ఓటమి అఔతుంది చూసుకో అని అనుకున్నాడు - కానీ సుందరానికి సుశీలకీ తెలియని విషయమేమిటంటే ఈ పందెంలో గెలవగలిగిన శక్థి అప్పుడే సుందరానికి సమకూరిందని.. ఇప్పుడు నిజంగా సమస్యలో చిక్కుకున్నది సుశీల శారదలే.. కాకపోతే పాపం ఆ సంగతి వాళ్ళకి ఆ సంగతి తెల్లవాటితె కానీ వాళ్లకి అర్ధమవ్వదు అంతే..) సరే నేను పందానికి సిద్దమే అనేసేడు.


అసలు మాధవి సుందరం మొడ్డని నోట్లోపెట్టుకుని సుందరాన్ని మీదెక్కించుకునే సమయంలో పానకంలో పుడకలా మధ్యలో శారద దూరి సుందరాన్ని బయటకి పిలిచి సుశీలని కూడా పట్టించుకో అని చెప్పడం ... దానితో సుందరం వెళ్లి మాధవిని దా.. మాధవి ఇలా వొచ్చి కిందన పడుకో అని మాధవిని పిలుస్తూ వెళ్లి సుశీలపక్కన కూర్చోవడం.. ఇంతలో సుశీల.. మాధవి శారదాలతో కలిపి ముగ్గురు ఆడవాళ్ళని సుఖపెట్టి మగాడినని ఋజువు చేసుకో అని సుశీల సుందరానికి సవాలు విసరడం.. దానికి ప్రతిగా ఐతే నువ్వు శారదలు మీఅంతట మీరుగా కొడుకులిద్దరినీ కవ్వించి రెచ్చగొట్టి నీమీదెక్కించుకోవాలని షరతులు పెట్టడం ఒక్కటొక్కటిగా జరిగిపోయేయి.. కానీ అక్కడ వీళ్ళ సవాళ్లు ప్రతిసవాళ్ల గొడవలో పడి పక్కనే మాధవి వున్నాడన్న సంగతే మర్చిపోయేరు.. దానితో మాధవికి అహం దెబ్బతిన్నది దానితో మాధవి కలిపించుకుంటూ చూసేవా సుందరం మీరు మీరు ఎప్పుడూ ఒక్కటే నేనే బయటిదాన్ని అని మరోసారి మీరంతా కలిసి నిరూపించేరు అన్నది నిష్ఠూరంగా.. అయ్యో.. అలా ఎందుకు అనుకుంటున్నావు? అని ముక్తకంఠంతో అడిగేరు సుశీల, శారదా, సుందరాలు.

మరింకేమిటి అనుకోవాలి చెప్పండి.. సుందరం కొడుకులు అంటే నా కొడుకులులాంటి వాళ్ళు కాదా? మరి వాళ్ళని వలపించి వశం చేసుకునే అవకాశం ఒక్క శారదా, సుశీలకేనా? నేను దానికి పనికిరానా? అన్నాది.. దానితో సుశీల పకపకా నవ్వేస్తూ.. దానికి ఇన్ని మాటలెందుకు మాధవి.. నామొగుడితో చేయించుకున్నా మాధవికి ఇంకా సరిపోలేదు.. ఇప్పుడు నాకొడుకులతో కూడా చేయించుకుంటే కానీ మాధవికి మనసు తీరేట్లు లేదు అన్నది. దానితో శారద కలిపించుకుంటూ ఐతే నువ్వు కూడా మాకులాగే వాళ్ళిద్దరినీ కవ్వించి రెచ్చగొట్టి వాళ్ళంతట వాళ్ళే నీమీద పడేట్లు చేసుకోవాలి.. మాకో నియమం.. నీకో నియమం వుండదుగా? అన్నాది.. అలా అంటూ.. ఎదో ఆలోచిస్తున్నట్లుగా .. కొద్దిసేపు ఆలోచించి.. ఔనే సుశీల చూడబోతే నువ్వు పెద్ద ప్రమాదంలో పడ్డట్టే కనిపిస్తున్నది గమనించేవా? అన్నది.

శారద మాటలు వింటూ.. ఏమిటే ఆ ప్రమాదం? అని అడిగింది సుశీల.. నేనూ మాధవి బయటివాళ్ళం.. కొద్దిగా చొరవచేస్తే పిల్లలు సంయమనం కోల్పోయి మామీద చేతులు వెయ్యవొచ్చు వాళ్ళని లొంగదీసుకోవడం మాకు కుదిరినతసులువుగా నీకు కుదరకపోవొచ్చు.. కారణం ఏమిటంటే.. నువ్వు కన్నతల్లివి.. నువ్వు ఎంత రెచ్చగొట్టినా రేపొద్దున్న జరగకూడనిది ఏదన్న జరిగితే ఇంట్లో ఎటువంటి గొడవలు జరుగుతాయో అని పిల్లలు చొరవచేసి నీమీద చేతులెయ్యడానికి చాలా భయపడతారు.. అందువల్ల మా ఇద్దరికన్నా నీపని చాలా చాలా కష్టం.. చూసుకో మరి అని.. సుశీలకి తన ముందున్నది ఎంతపెద్ద సవాలో స్పష్టంగా వివరించింది.

దానికి సుశీల తేలిగ్గా నవ్వేస్తూ.. ఏంటి? సుందరం ఈరాత్రి మన ముగ్గురినీ సుఖపెట్టేసి మన ముగ్గురి మానంలో వీర్యస్కలనంచేసేసి అప్పుడే పందెం  గెలిచిపోయినట్లు మాట్లాడుతున్నావు? అని సుశీల అనేప్పటికీ.. శారద.. ఏమో.. గెలుపు ఓటములు దైవాధీనాలు అన్నారు.. ఎందుకైనా మంచిదని నువ్వు కాసిన పందెంలో వుండే సాధకబాధకాలు సంగతి ముందుగానే హెచ్చెరిస్తున్నాను అన్నది శారద. వాళ్ళ మాటల్లో సుందరం కలిపించుకుంటూ.. రాత్రంతా మనం ఇలా మాట్లాడుకుంటూనే గడిపేస్తామా? లేక మనం రంగంలోకి దిగుదామా? అన్నాడు సుందరం.

నీదే ఆలస్యం సుందరం.. దా.. అందుకో అంటూ చీరపైటని సుందరం చేతికి అందించింది శారద .. శారద అందించిన చీరపైటపట్టుకుని దుశ్శాశనుడు ద్రౌపది చీర పట్టుకులాగినట్లు సుందరం శారద చీరపైటపట్టుకుని లాగేడు.

కావాలంటే శారద వున్నచోటునించీ కదలకుండా చీరవిప్పదీసి సుందరంతో దెంగించుకోవొచ్చు. కానీ మల్లికని సుందరం దెంగడంచూసి చాలా వేడెక్కిపోయివున్న శారద మంచి మూడ్లో వుండడంవలన సుందరాన్ని మరింతగా వెర్రెక్కించాలని సుందరం శారద వొంటిమీద చీరలాగుతుంటే ఓ బంతి దొర్లినట్లు శారద గదిలో పరిచిన పరుపులమీద దొర్లసాగింది, మరోపక్క సుందరం తనచేతిలో చీరని పట్టిలాగసాగేడు.. గదిలో పరిచిన పరుపులమీద శారద ఈచివరనించీ ఆ చివర గోదావరకూ దొర్లుకుంటూ వెళ్ళిపోయేప్పటికి శారద వొంటిమీది చీర సుందరం చేతిలో వుంటే.. శారద జాకెట్ లోలంగాతో గదిలో గోడదగ్గరకి చేరింది. కానీ శారద పరుపులమీద పొర్లుతూ దొర్లుతూ వెళ్ళడంవలన శారదవొంటిమీది లోలంగా మోకాళ్ళనిదాటి తొడలమధ్యవరకూ పైకి జరిగిపోయింది. శారద సుందరం కళ్ళలోకి చూస్తూ వొక్కటొక్కటిగా తన జాకెట్ హుక్కులు విప్పదీస్తూ లేచిగోడకి జార్లపడి కూర్చుంటూ.. తొడలని దూరంగా విచ్చదీస్తూ కసిగా.. కైపుగా.. మత్తుగా.. కౌవ్విస్తూ..  చూపుడువేలుతో దా.. ఇలా దా.. అన్నట్లు సుందరాన్ని కసిగా పిలిచింది.

శారదచేసిన కసెక్కించే సెక్సీ ప్రదర్శన చూస్తే ఎలాంటి మగాడైనా గింగిరాలుతిరుగుతూ నిగిడిన మొడ్డని పట్టుకుని నిలువునా ఆ ఆడదాని మీద విరుచుకుపడిపోవలసిందే.. సుందరమేమీ అందుకు అతీతుడు కాదు.. పోనీ సుందరమంటే మగాడు.. కానీ చిత్రంగా గదిలొవుండి శారదచేస్తున్న సెక్సీ విన్యాసాలని చూస్తున్న మాధవి, సుశీలలుకూడా శారదచేసినపనితో కోరికతో కసెక్కిపోయేరు.


ఒక్క క్షణం ఆలస్యమైవుంటే సుందరం ఒక్క అంగలో శారదమీద పడిపోయేవాడే.. కానీ.. ఇందాకలా తాను సుందరం మొడ్డనోట్లోపెట్టుకుని సుందరాన్ని మీదెక్కించుకోబోతుంటే శారద అడ్డంపడి ఒక్కమాట అంటూ సుందరాన్ని బయటకి తీసుకుపోయిన సంగతి మర్చిపోని మాధవి.. మధ్యలో కల్పించుకుంటూ.. అయ్యా సుందరంగారూ మీ అనుగ్రహంకోసం చాలారోజులుగా ఇక్కడ మరోప్రాణంకూడా ఎదురుచూస్తున్నాది.. కాస్తంత ఆవిడని కూదా కనికరించండి.. అంటూ మాధవి సుందరం దృష్టిని సుశీల మీదకి మళ్లించింది. హమ్మ ఎంతపని జరిగింది.. శారద నన్ను బయటకి తీసుకువెళ్ళి చెప్పిందే, సుశీలని పట్టించుకోమని.. ఇదేంటి నేను ఇలా శారద వైపు వెళ్ళిపోతున్నాను.. ఇంకా నయం మాధవి హెచ్చరించకుండా ఉంటే చాలా పెద్దప్రమాదమే జరిగేది అనుకుంటూ.. తన మనసులోని భావాలని బయటకి తెలియనివ్వకుండా.. అదేమీలేదు.. శారద చీరపైట అందించిందని చీరలాగేనే కానీ వరసలో ముందు మాఆవిడే.. అంటూ సుశీలవైపు అడుగేసి సుశీల చీరపైటపట్టుకుని నువ్వు సిద్దమేనా? అని అడిగేడు సుందరం.

చూడబోతే అయ్యగారు మంచి జోరుమీదున్నట్లున్నారు.. నేను ఎప్పటినించో సిద్దంగానే వున్నాను.. అయ్యగారే కాలయాపన చేస్తున్నది.. బహుశా వెంటవెంటనే రంగంలోకి దిగడానికి దమ్ములేక.. ఇలా కాలయాపనచేస్తూ రెండో రౌండుకి సిద్దమౌతున్నట్లున్నారు.. అని సుందరాన్ని దెప్పిపొడిచింది. (సుశీల పన్నాగం ఏమిటంటే.. దెంగుడుకీ దెంగుడుకీ మధ్య సరిపడే విరామం ఇవ్వకుండా ఒకళ్ళని దెంగిన వెంటనే సుందరాన్ని మరోకళ్ళని దెంగడానికి ప్రేరేపిస్తే, విరామలేకుండా వరస దెంగుళ్ళు దెంగలేక సుందరం నీరసపడిపోయి ఇంక నా వల్ల కాదు అని జావకారిపోయేలా చేసి తనకీ సుందరానికీ మధ్య జరిగిన పందెంలో సుందరాన్ని ఓడించాలని సుశీల చూస్తున్నాది. అందుకే సుశీల ఇలా రెచ్చగొట్టె మాటలతో సుందరంలో వుండే ఇగో దెబ్బతినేలా మాట్లాడసాగింది).

ఎప్పుడైతే సుశీల అలా రెచ్చగొట్టేట్లు మాట్లాడిందో.. దానితో సుందరం ఇగో దెబ్బతిని.. ఆహా.. నేనేమన్న అంత తొందరగా జావగారిపోతాననుకుంటున్నావా? ఐతే ఇదిగో చూడు నా ప్రతాపం అంటూ శారద వొంటిమీదనించీ చీరని లాగినట్లే సుశీల వొంటిమీదనించీ కూడా చీరని బరబరా లేగేసేడు. సుశీల కూడా శారద లాగానే దొర్లుతూ వొంటిమీద చీరమొత్తం విప్పేసి.. లోలంగా బొందుముడివిప్పి నడుం పైకిలేపి లోలంగాని విప్పి పక్కనపడేస్తూ ఆసరికే రసాలూరి చెమరించిపోయిన పూకుని సుందరానికి చూపిస్తూ రారా మొగుడా.. నీ మొడ్డదెంగుడుకోసం నా పూకుబిళ్ళ ఆకలిగా ఎదుర్చూస్తున్నది అంటూ చాలా మత్తుగా కైపెక్కిన స్వరంతో సుందరాన్ని పిలిచింది (సుశీల మనసులో ఒక్కటే కోరిక.. సుందరాన్ని సాధ్యమైనతగా వెర్రెక్కించి వేడెక్కించి సాధ్యమైనంత తొందరగా సుందరం జావగారిపోయేట్లు చెయ్యడమే. అందుకే ఎప్పుడూ తాను ప్రవర్తించనంత పచ్చిగా ప్రవర్తిస్తూ సుందరాన్ని రెచ్చగొట్టసాగింది).


సుశీల అలా రెచ్చగొట్టేలా ప్రవర్తిస్తుండడంతో పిచ్చెక్కిపోయిన సుందరం తన వొంటిమీదున్న ఒక్క లుంగీని విప్పి కిందపడేసి అలా గోడవారకి వెళ్ళిపోతే నాకు కుమ్ముకోవడానికి అనువుగా వుండదు ఇలా గదిమద్యలోకి రా అంటూ సుశీలని పిలుస్తూ సుశీలచెయ్యపట్టుకుని గది మధ్యకి లాగుతూ నిలువునా సుశీలమీద పడిపోయేడు. తనమీద పడిపోతున్న మొగుడిని తన కౌగులిలోకి పొదువుకోవడానికి సుశీల తన రెండుతొడలూ విడదీసి రెండుచేతులూ చాచి తనమొగుడి మొడ్డపోటుకోసం సుశీల సిద్దమయ్యింది. ఐతే అప్పటికే సుందరం మొగతనం నిక్కి నిగిడి అతని తొడలమధ్య కోడెనాగులా బుసలుకొడుతూ వెచ్చని ఆడదాని పూకుమడతల్లో దిగబడిపోవాలని తహతహలాడిపోతుండడంతో.. సుశీల అలా తొడలుతెరిచి పంగచాచి మొగుడి మొడ్డపోటుకోసం సర్వసన్నద్దంగా వుండడంతో.. సుశీలమీద పడపోతున్న సుందరం మనసులో మెరుపులాంటి ఆలోచన వొచ్చి నగ్నంగా వున్న తన పెళ్ళం మీద పడేటప్పుడే నిగిడిన తన మొడ్డ తిన్నగా పెళ్ళం పూకుమడతలలోతుల్లోకంటా దిగబడేలా తనని తాను సర్ధుకుంటూ.. నగ్నంగా తొడలుతెరిచి వున్న పెళ్ళం మీదపడుతూనే నిగిడిన తన మొడ్డ తిన్నగా పెళ్ళాం పూరెమ్మల్లమడతల్లోకి గుచ్చుతూ కస్సున తన మొడ్డని పెళ్ళం పూకుమట్టానికి దిగబడేలా దిగేసేడు.

75 కేజీల బరువున్న మనిషి నిలబడివున్నవాడు నిలబడివున్నట్లుగా మీదపడిపోతూ వింటిని సంధించిన భాణంలా నిగిడిన తన మగతనాన్ని తిన్నగా సుశీలపూకులోతుల్లోకంటా గూటించేప్పటికి.. సుశీల కెవ్వుమని అరుస్తూ.. హబ్బా.. చంపేసేవురా మొగుడా.. నాపూకుని.. చింపేసేవురా.. అని.. అంతటి సుశీల కూడా కన్నెపిల్లలా.. నొప్పితో గిజగిజలాడుతూ.. నిన్ను నేను ఎంతరెచ్చగొడితే మాత్రం మరీ అంత మొరటుగానా చేసేది? అని సుశీల ముద్దు ముద్దుగా సుందరాన్ని విసుక్కుంటూ.. తన రెండుకాళ్ళనీ సుందరం నడుంచుట్టూ ముడేసి.. ఒక్కపోటుతోనే కార్పించేసి తప్పించుకుందామనుకుంటున్నావేమో.. ఆ పప్పులేమీ వుడకవు. ఈరోజు నీలోని మగతనాన్ని పిండెయ్యకపోతే నాపేరు సుశీలనే కాదు అని మొగుడి చెవిలో గుసగుసలాడింది.


సరే మనిద్దరి మధ్యలో గెలుపోటముల ప్రసక్తేముంది చెప్పు? ఏది ఏమైనా మన రెండుకుటుంబాలకీ ఆ కామదేవత అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా దొరకడమే మనకి కావలసింది.. ఐనా ఎంతకాలమయ్యింది మనమిద్దరం కసిలి? నీకౌగిలో నలిగి.. నీలోతుల్లో కరిగినీరైపోతూ నీలో కలిసిపోతే నేను పొందే సుఖమే వేరు.. ఈరాత్రి మనస్పూర్తిగా నిన్ను సుఖపెట్టి నేను సుఖపడాలి అదే నాకు కావలసింది.. అంటూ సుశీల పెదవులని తన పెదవులతో ముడేసి.. మళ్ళీ సుశీలకి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకుండా.. గాఢమైన సుదీర్ఘమైన ముద్దుపెట్టేడు సుందరం.. ఆడవాళ్ళు అల్పసంతోషులు. పిసరంత ప్రేమపంచితే వాళ్ళు భర్త చేతుల్లో కరిగి నీరైపోతారు. సుశీలకూడా అందుకు మినహాయింపేమీ కాదు. సుందరం చెప్పిన ఆ రెండుమాటలకే సుశీల మనసు వుబ్బి తబ్బిబ్బులైపోతూ.. సుందరాన్ని ప్రేమగా తన గుండెలకి హత్తుకుంటూ తన ఆడతనాన్ని సంపూర్ణంగా మొగుడిపరం చేసి ముగుడిని సుఖపెట్టడానికి సిద్దపడిపోయింది సుశీల.
Reply
సుందరం సుశీలని పెదవులని తన పెదవులతో బంధించి తన నాలుక పెళ్ళం సుశీల నోటిలోకి తోసి సుదీర్ఘమైన ఎంగిలిముద్దు పెడుతున్నా.. సుందరం చేతులు మాత్రం సుశీల సళ్ళని కసిగా నలిపేస్తున్నాయి.. చాలారోజులతరువాత మొగుడు మీదక్కడంతో సుశీల మనస్పూర్తిగా తనవొళ్ళిచ్చి సుందరంతో కసిగా మనసు నిండేలా దెంగించుకోవాడానికి సిద్దపడుతూ.. పూకునిండుగా దిగబడిపోయి వున్న మొడ్డతో తన పూకుని దెంగమని చెప్పడానికని సుశీల తన నడుంలేపి సుందరం మొడ్డకి ఎదురుగుద్దింది. సుశీల అలా పూకులేపి గుద్దడంతో హుషారొచ్చిన సుందరం.. చిన్నగా తన నడుముని కదిలిస్తూ సుశీలపూకుని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు.. 

ఐతే.. గదిలో వున్న ముదురు కన్యకామణులైన సుశీల, మాధవి, శారదలు ఎంతసేపూ తమ సంగతే చూసుకుంటున్నారు కానీ.. అప్పటికి కొద్దిసేపు ముందే సుందరం చేత కన్నెరికం చేయించుకున్న మల్లిక సంగతే మర్చిపోయేరు.. కానీ.. అప్పటికి కొద్దిసేపు ముందే మగవాడి మొడ్డపోటులో వుండేసుఖం రుచితెలుసుకున్న మల్లిక ప్రౌఢవయసులో తన తల్లివయసుతో సమానమైన వయసులోవున్న సుశీల శారదలు అలా పచ్చిగా రెచ్చిపోవడం చూసేప్పటికి.. మొడ్డపోటుకోసం ఆడవాళ్ళు ఎంతలా రెచ్చిపోతారో చూస్తూ.. వాళ్ళతోసమానంగా తనుకూడా వేడెక్కిపోతూ.. ఇందాకలా అంకుల్ దెంగుడు జీవితంలో తొలిదెంగుడు అవ్వడం వలన సిగ్గుతోనూ.. భయంతోనూ.. తాను ఏమాత్రం సుఖానుభూతిని పొందిందో పూర్తిగా ఆ సుఖానుభూతిని అనుభవించినట్లనిపించక.. మళ్ళీ మరొక్కసారి సుందరం అంకుల్తో దెంగించుకుంటే బాగుండుననిపించింది మల్లికకి. 

కానీ అక్కడ అంకుల్ తన భార్య సుశీల ఆంటీని సుఖపెట్టేపనిలో వున్నాడు.. ఇప్పుడే జీవితంలో తొలిసారి దెంగుడు రుచి చూసిన తాను మంచందిగి వెళ్ళి వాళ్లతో కలిసిపోతే ఏమనుకుంటారో అనే ఒకరకమైన బెదురుతో.. మంచం మీదే వుండి వాళ్ళ దెంగుడు చూస్తూ వేడెక్కిపోతూ విరహంతో వేగిపోవడమా? లేక మరికొద్దిసేపు అక్కడ ఎంజరుగుతుందో చూసి.. సరైన సమయం చూసి వెళ్ళి వాళ్ళతో కలిసిపోవడమా? అన్న మీమాశలో ఎటూ నిర్ణయించుకోలేక.. సరే.. ముందు అనుకుల్ తన భార్య ఐన సుశీల ఆంటీని దెంగడం పూర్తీఇపోయేవరకూ ఆగుదాం.. అని నిర్ణయించుకుని.. వొంట్లో కోరికలు రేగుతుండగా.. సుందరం అంకుల్ నగ్నశరీరం.. సుశీల అంటీ.. నగ్నశరీరాన్ని అల్లుకుపోతూ తన నడుముని ముందుకీ వెనక్కీ కదిలిస్తూ సుశీల అంటీ పూకుని దెంగుతున్న సుందరం అంకుల్ ని కైపుగా చూస్తూ తనవొంతు మళ్ళీ ఎప్పుడువొస్తుందా అని మల్లిక ఆశగా వాళ్ళదెంగుడిని చూడసాగింది..


నిమ్మదిగా మొదలైన సుందరం దెంగుడు క్రమంగా జోరు పెరగసాగింది.. ఆహ్.. హబ్బా.. ఎంతకాలమయ్యిందండి మీరిలా నా పూకుని కుళ్ళబొడిచి.. ఆహ్... అలాగే గుద్దండి.. జోరుగా.. స్స్స్.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. అలాగే.. స్స్స్.. ఆహ్.. అంటూ సుశీల పూకులో సమ్మగా పడుతున్న మొగుడి మొడ్డపోటులోని మజాని సుశీల ఆస్వాదిస్తుంటే.. ఆగదిలోనే గోడకి జార్లపడి కూర్చున్న శారద సుశీలని దెంగుతున్న సుందరాన్ని వాళ్ళపక్కనే నగ్నంగా కూర్చున్న మాధవినీ చూసేప్పటికి.. వాళ్ళంతా వొంటిమీద ఒక్క నూలుపోగన్న లేకుండా పూర్తిగా నగ్నంగా వుంటే తానొక్కాత్తినే జాకెట్ తోనూ.. లోలంగాతోనూ వుండడం గమనించి, ఆసరికే జాకెట్ హుక్కులు వూడదీసి వున్న తన జాకెట్ ని తన వొంటిమీదనించీ తీసి పక్కకి విసిరికొట్టి.. తన లోలంగా బొందు ముడివిప్పి తన నడుముని పైకిలేపి తనవొంటిమీది మిగిలిన ఆ చివరి వస్త్రాన్ని కూడా విసర్జిస్తూ.. అప్పుడే పుట్టిన పాపాయిలా తానుకూడా పూర్తిగా నగ్నంగా మారిపోయి.. ఎప్పుడు తనకి అవకాశం దొరుకుతుందా? ఎప్పుడు తానుకూడా వెళ్ళి సుందరం సుశీల దెంగుడులో చేరిపోదామా? అని తాను వెళ్ళి వాళ్ళతో కలిసిపోయే అవకాశం కోసం ఆశగా చూడసాగింది..

సరిగ్గా అదే సమయానికి.. శారద మొర ఆలకించినట్లు.. సుశీల సుందరాల పక్కనే నగ్నంగా కూర్చున్న మాధవి మొగుడుపెళ్ళాల దెంగుడుని చూస్తూ వేడెక్కిపోతూ తన రెండుసళ్ళమీద చేతులేసుకుని తన సళ్ళని తానే మెత్తగా పిసుక్కుంటూ.. సుందరాన్ని తన మొగుడికంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్న మాధవి తన కళ్ళేదురుగా తనపక్కనే నగ్నంగా సుశీలమీద పడుకుని వూగుతున్న సుందరం విశాలమైన వీపుని చూస్తూ సుందరం మీద తన మనసులో పొంగుతున్న ప్రేమావేశాన్ని ఆపుకోలేక మాధవి తన చేతులని సుందరం వీపుమీదవేసి ప్రేమగా సుందరం వీపంతా తడుముతూ అలా అలా తన చేతులని సుందరం పిర్రలమీద వేసి.. తన రెండుచేతులా సుందరం రెండుపిరుదులని పట్టుకుని కసిగా నలిపేసేప్పటికి.. అప్పటివరకూ తన చుట్టూ వున్నవాళ్ళందరినీ మర్చిపోయి కసిగా పెళ్ళం పూకుని పగలదెంగుతున్న సుందరం.. ఎప్పుడైతే వెచ్చని మాధవి చేతులు ప్రేమగా తన వీపుని తడమడం మోదలుపెట్టేయో.. ఆ క్షణంలోనే సుందరం వొళ్ళు ఝల్లుమని జలదరించిపోయేప్పటికి.. తలెత్తి మాధవి వైపు చూసేడు.. 

కోరికనిండి ఎరుపెక్కిన కళ్ళతో సుందరం నగ్నశరీరాన్ని కాంక్షగా చూస్తున్న మాధవి కళ్ళు సుందరం కళ్ళు కలుసుకున్నాయి.. మాధవి మత్తుగా నవ్వుతూ సుందరం వీపుని తడుముతున్న తన చేతులని మాధవి సుందరం పిరుదులమీదకి జార్చి .. మాధవి తన పెదవుల్ని సున్నాలాచుట్టి సుందరం మొడ్డని నోట్లోపెట్టుకుని చీకుతున్నట్లు ఒకసైగ చేస్తూ.. మాధవి తన రెండుచేతులా సుందరం రెండు పిర్రలనీ కసిగా పిసికింది.. దానితో సుందరం వొళ్ళు జలదరిస్తుండగా.. సుందరం సుశీల పూకులో బలంగా ఓ పోటుపొడిచి తన చేతిని మాధవి మెడవెనక వేసి మాధవి తలని తన ముఖానికి దగ్గరగా లాక్కుంటూ మాధవి పెదాలని తన పెదాలతో ముడేసి.. మాధవి నోటిలోకి తన నాలుకదోపి ఓపక్క పెళ్ళం సుశీల పూకులో మొడ్డదరువులేస్తూనే మాధవికి కసిగా ఓ సుదీర్ఘమైన నోటిముద్దు పెట్టేడు..


శారద ఎటువంటి అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాదో సరిగ్గా అటువంటి అవకాశమే కలిసి రావడంతో ఇంకొక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చెయ్యకుండా శారద వెళ్ళి సుదరం వీపుమీద వాలిపోతూ బరువైన తన సళ్ళని సుందరం వీపుకు బలంగా వొత్తిపెడుతూ సుదరాన్నీ సుశీలనీ కలిపి బలంగా వాటేసుకుంటూ సుందరం మెడవెనకాల ముద్దులుపెడుతూ అలనే తన తన ముఖాని పక్కకి జరుపుతూ సుందరం భుజం కిందవున్న సుశీల పెదాలమీద బలంగా ముద్దుపెట్టేసింది.. 

మెత్తని శారదపెదాలు తనపెదాలమీద బలంగా వొత్తిపెట్టి ముద్దుపెట్టేప్పటికి.. అప్పటివరకూ కళ్ళుమూసుకుని మొగుడి మొడ్డపోటులో మాధుర్యాన్ని మత్తుగా అనుభవిస్తున్న సుశీల కళ్ళువిప్పి శారదని చూసేప్పటికి సుశీలకి శారద పరిస్తితి అర్ధమవ్వడంతో.. సుశీల చిన్నగా నవ్వుతూ తన చేతిని శారద మెడమీదవేసి శారదని తనవొంటికి అదుముకుంటూ తనపెదాలు విడదీసి తననోటిలోకి జొరబడాలని చూస్తున్న శారద నాలుకకి దారిచ్చింది.. 

శారద వొంటిబరువుతోపాటుగా సళ్ళు మెత్తగా తనవీపుకి అదుముకునేప్పటికి అప్పటివరకూ మాధవి నోటికి తన నోరుముడేసి సుదీర్ఘమైన ఎంగిలిముద్దులో ములిగితేలుతున్న సుందరం మాధవిని వొదిలిపెట్టి తన వీపుమీద వాలివున్న శారద నడుం చుట్టూ చెయ్యవేసి శారదని తన పెళ్ళం పక్కకి వొచ్చేలా తనపక్కలోకి లాక్కున్నాడు.. 


అలా శారదని తనపెళ్ళం పక్కకి లాగడంతో శారదా సుశీలల నోటిఎంగిలి ముద్దువిడివడిపోయింది. కానీ సుందరం శారదని తన పక్కలోకి లాగుతూనే శారద సళ్ళు తన ముఖం దగ్గరకి వొచ్చేలా దెగ్గరకి లాక్కుంటూ శారద ఎడమసన్నుని తనోటిలోకి పీల్చుని ఓపక్క తన పళ్ళతో శారద సళ్ళని మెత్తగా నమిలేస్తూ శారద సళ్ళని నోటిండా పీల్చుకుని చప్పరించేస్తుంటే.. శారద కుడిసన్ను సుశీల ముఖానికి బలంగా వొత్తుకుంటుంటే సుశీల నోరుతెరిచి శారద కుడిసన్నుని తననోటినిండా కూరుకుని శారద సన్ను కుడవడం మొదలుపెట్టింది. అలా తన రెండు సళ్ళనీ సుశీల సుందరాలు పంచుకుని కుడుస్తుంటే.. స్స్స్.. ఆహ్.. అని మత్తుగా మూలుగుతూ శారద తన రెండుచేతులా ఆ మొగుడుపెళ్ళాలిద్దరినీ మరింత బలంగా తన గుండెలకి హత్తుకుంటూ మైమరచిపోసాగింది.

సుందరం ఎంతగా శారదా సుశీలల మధ్య నలిగిపోతున్నా కానీ.. పక్కనే మాధవి వుందన్న సంగతి మర్చిపోలేదు.. అందువల్ల మాధవిని కొద్దిగా సుశీల తలవైపు రమ్మని చెత్తో సైగచేసేప్పటికి.. సుందరానికి ఎడమపక్కగానున్న మాధవి కొద్దిగా పైకి జరిగి సుశీల తలవైపు రావడంతో ఓపక్క పెళ్ళం సుశీల పూకుదెంగుతూ, మరోపక్క శారద సళ్ళని కుడుతూ.. ఇంకోపక్క సుందరం తన ఎడమచేతిని మాధవి సళ్ళమీదవేసి మార్చి మార్చి మాధవి సళ్ళని పిసకడం మొదలుపెట్టేడు.. 


అటుపక్క పందిరిమంచం మీదనించీ సుందరం అంకుల్నీ, సుశీల, శారద, తనతల్లి మాధవిలని చూస్తున్న మల్లిక.. ఏకకాలంలో సుందరం అంకుల్ అలా మదించిన ఏనుగుల్లంటి ముగ్గురు ఆడవాళ్ళతో రమించడం చూసేప్పటికి.. అప్పటివరకూ మంచంమీద పక్కకి వొత్తిగిలిపడుకుని చూస్తున్న మల్లిక ఒక్కసారిగా లేచి మంచం మీదకూర్చుని వాళ్ళ నలుగురినీ అబ్బురంగా చూడసాగింది. మల్లిక సుందరం అంకుల్ ని దగ్గరగా చూసింది మొదటిసారి ఆటోలో సిటీకి వెళ్ళుతున్నడు మాత్రమే. ఐతె ఆరోజు ఆటోలో అంకుల్తో ప్రయాణం మొదలుపెట్టినది మొదలుకొని, ఇంటికి తిరిగివొచ్చేవరకూ అంకుల్ చేసిన అల్లరి, అంకుల్ చూపిన చొరవ.. తెగువలకే మల్లికకి సుందరం అంకుల్ అంటే ఒకరకమైన అభిమానం ఏర్పడింది. అలాంటిది ఈరోజు తనకి ఎటువంటి ఇబ్బందీ కలగనివ్వకుండా ఓ పద్దతిప్రకారం తన కన్నెతనాన్ని దోచుకుని తనకి స్వర్గసుఖాన్ని రుచిచూపించడంతో ఆనాడు సుందరం అంకుల్ మీద ఏర్పడిన అభిమానం ఒకరకమైన అనురాగంగా మారింది. ఇక ఇప్పుడు ఏకకాలం లో ముగ్గురు ఆడవాళ్ళని అంకుల్ అలా లొంగదీస్తుంటే.. ఇప్పుడు మల్లిక కళ్ళకి సుందరం అంకుల్ ఓ సూపర్ మాన్ లా కనిపించసాగేడు. 

అప్పటికే ఆడవాళ్లు ముగ్గురూ సుందరం మల్లికని దెంగడం చూస్తూనే వేడెక్కిపోయి వున్నరు. సుశీలనైతే పూకునిండా దోపిన మొడ్డతో సుఖపెడుతున్నాడు కానీ శారద మాధవిలకి మాత్రం సుందరం ఇస్తున్న సుఖం సరిపొవడంలేదు.. వాళ్ళకి ఇంకా ఎదో కావాలనీ.. సుందరం చేతుల్లో మరింతగా ఇంకేదోఐపోవాలనీ తహతహలాడిపోతున్నరు..

అందుకే విరహతాపం భరించలేని శారద మరింతగా పైకిజరుగుతూ తన పూకుని సుందరం ముఖానికి దగ్గరగా తెచ్చి తనతొడని సుందరం భుజమీదుగా అప్పటికేరసాలూరి మొడ్డపోటుకోసం తహతహలాడిపోతున్న తన పూకుని సుందరం నోటికందించింది. శారదపూకులోనించీ గుప్పున మదపువాసన కొడుతుండడంతో.. ఇదివరకే ఒకసారి శారద పూకుతడి రుచిచూసిన సుశీల శారద గుద్దమీద చెయ్యవేసి శారదని మరింతగా పైకి జరుపుతూ సుందరం కన్నా ముందుగా తన నోటిని శారదపూకుకి తాళంవేసి తననాలుకని బారజాపి శారదపూరెమ్మల పాయలని ఈచివరనించీ ఆచివరవరకూ నాకుతూ తననాలుకని శారద పూరెమ్మలపాయల మడతలలోతుల్లోకంటా గుదిగుచ్చి రసాలూరుతున్న శారదపూకుని నాకడం మొదలుపెట్టింది.. ఆహ్.. సుశీలా.. అంటూ శారద తనతొడలని మరింతగా విచ్చదీసిన శారదా తన నడుముని మరింత బలంగా సుశీల నోటికి అదిమిపెట్టి సుశీల తన పూకుని నాకడానికి అనువుగా సర్దుకున్నాది.. 

కమ్మని శారదపూకురసాలని ఆస్వాదించే అవకాశం చేజారిపోయినందుకు విచారిస్తూ సుందరం తన నాకుచివరతో శారద గుద్దబొక్కని తాటించేప్పటికి.. శారద ఎగిరిపడుతూ.. ఆహ్.. సుందరం.. అక్కడేమిచేస్తున్నావు? అని శారద అదిరిపడుతూ అరిచేప్పటికి.. శారదని మరింతగా అల్లరిచేసి వెర్రెక్కించి పిచ్చెక్కించాలని సుశీల శారద నడుముని కదలనివ్వకుండా బలంగా వొడిసిపట్టుకుని మీరు ఆపొద్దు.. ఈరోజు.. శారద గుద్దమీరు పగలదెంగాలి అది నేను చూడాలి అంటూ సుందరాన్ని సుశీల హుషారెక్కిస్తుంటే.. ఓసినీ.. నీకు నేనేమి అన్యాయంచేసేనే.. నీమొగున్ని ఇలా నామీదకి వుసిగొలుపుతున్నావు? ఈరోజు సుందరం కానీ నాగుద్ద పగలదెంగేడో.. రేపు మాఅయన బ్రహ్మానికీ రమణకీ చెప్పి నీగుద్ద నీగుద్ద పగలదెంగించకపోతే నాపేరు శారదే కాదు అన్నది.. శారద పూకులోనూ గుద్దలోనూ మొగుడూపెళ్ళాల నాలుకలు చేస్తున్న విన్యాసాలకి తట్టుకోలేక ఆయాసపడిపోతూ..


సుశీలమాత్రం శారద మాటలుపట్టించుకోకుండా.. సుందరం.. వొదలద్దు.. రేపటిరోజున నాకేమిజరుగుతుందోఅని నువ్వేమీ భయపడవొద్దు.. దాని మాటలు పట్టించుకోవొద్దు.. దాని గుద్దని మాత్రం వొదిలిపెట్టవొద్దు.. అంటూ సుశీల తన భర్తని ఎగదోస్తుంటే.. సుందరం తన నాలుకని సగానికి ముడిచి కత్తిలా బిగించిపెట్టి కసకసా శారదగుద్దబొక్కలో పోట్లువెయ్యడం మొదలుపెట్టేప్పటికి.. ఆహ్.. సుందరం.. ఆహ్.. ఎంచేస్తున్నావు.. స్స్స్.. ఈమె సుశీలా మీఆయన్ని నామీదెకేందుకే ఉసికొల్పుతావు? నీకు అంతకోరికగావుంటే నువ్వు నీగుద్దని మీఆయనతో దెంగించుకో అంటూ..  ఆహ్.. తట్టుకోలేకపోతున్నానే.. ఏమిటే నువ్వూ మీఆయన కలిసి నన్ను చంపేస్తారేమిటే.. అంటూ శారద ఎప్పుడూతనకితెలియనతగా మాట్లాడుతూ భావప్రాప్తికి దగ్గరౌతూ.. ఓపక్క వొద్దు వొద్దూంటూనే శారద తనపూకుని మరింతబలంగా సుశీలముఖానికి అదిమిపెట్టేసి తననడుముని కదిలిస్తూ సుశీలముఖాని కసిగా దెంగేస్తుంటే.. ఇహనో ఇప్పుడో శారద భావప్రాప్తి పొందబోతున్నాదని సుశీలకి అర్ధమైపోవడంతో.. అప్పటివరకూ తన పట్టునించీ విడిపించుకువెళ్ళిపోకుండా శారద నడుముని వొడిసిపట్టుకున్న సుశీల, శారద నడుముని వొదిలేసి తన రెండుచేతులనీ పైకిపెట్టి శారద రెండుసళ్ళనీ కసిగా పిసికేస్తుంటే.. శారద మొగుడూపెళ్ళాలిద్దరూ తనవొంటిమీద చేస్తున్న దాడిని తట్టుకోలేక.. ఆహ్.. సుశీలా.. ఆహ్.. సుందరం.. ఆహ్.. ఐపోతున్నాది.. నాకైపోతున్నాది అంటూ.. భావప్రాప్తికిలోనౌతూ సుశీల ముఖాన్ని తన పూకురసాలతో తడిపేస్తూ.. కొద్దిక్షణాలపాటు తానుపొందిన భావప్రాప్తిలోని మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూ సుశీల ముఖం మీదనించీ తనపూకుని పక్కకి జరుపుతూ పక్కకి వొత్తిగిల్లి పడుకుని అలసట తీర్చుకోసాగింది.. 


కానీ అప్పటికే చాలాసేపటినించీ పెళ్ళం సుశీలపూకుని అరగదీస్తున్న సుందరం.. ఎప్పుడైతే శారద తన పెళ్ళం ముఖ్దం మీదనించీ తన పూకుని అడ్డంతీసేసిందో.. మరునిమిషంలో సుందరం సుశీల ముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచెత్తుతూ.. సుశీల ముఖం మీదనించీ శారద పూకురసాలని నాకుతూ జోరుజోరుగా సుందరం సుశీలపూకుని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు.. సుశీలకి తెలుస్తున్నది.. ఇక సుందరం కూడా స్కలించడానికి దగ్గరపడుతున్నాడని.. అందుకే వాటంగా పూకులోపడుతున్న సుందరం మొడ్డపోటుకి సుశీల తనపూకుతో ఎదురుగుద్దుతూ.. దెంగు సుందరం.. నీపెళ్ళం పూకు కసిగా దెంగు.. ఆహ్.. అలాగే.. ఆహ్.. ఎంగుద్దుతున్నవు సుందరం.. ఆహ్.. మొన్న రమణకూడా నాపూకుని వాడిబారాటిమొడ్డతో ఇలాగే కుళ్ళబొడిడేడు.. స్స్స్.. ఆహ్.. కుమ్ము.. సుందరం.. జోరుగా.. ఇదేనా నీ దెంగుడుదెబ్బా.. ఇంకా జోరుగా గుద్దు.. అహ్.. గుద్దు.. ఇంకా బలంగా గుద్దు.. ఓహ్.. సుందరం.. మొన్న బ్రహ్మం.. ఇనతకన్న బలంగా నాపూకుని కుమ్మేడు.. దొబ్బు.. సుందరం.. నీపెళ్ళం పూకుని బయటివాళ్ళే అంత కసిగా బలంగా దెంగుతుంటే.. నువ్వేంటి సుందరం..? నీపెళ్ళం పూకుని వూర్లోవాళ్ళకి రాసిచ్చేస్తావా ఏంటి?? నీపెళ్ళం పూకుని నువ్వు దెంగవా ఏంటి? అంటూ సుశీల సుందరాన్ని రెచ్చగొట్టేలా మాట్లాడుతూ.. సుదరాన్ని కసెక్కించెయ్యసాగింది..

ఆహ్.. సుశీలా.. నన్నలా రెచ్చగొట్టకే.. నువ్వలా రెచ్చగొడితే నేను ఆపుకోలేనే..  సుశీలా.. ఆపవే.. అంటూ సుందరం తనబలమంతా నడుంలోకి తెచ్చుకుని కసిగా సుశీల పూకులోపోట్లువెయ్యడం మొదలుపెట్టేడు.. ఆహ్.. హబ్బా.. రమణ బ్రహ్మంల పేర్లుచెపితేకానీ మీకు దెంగడానికి సరిపడే కసిరాలేదా సుందరం? అంటూ సుశీల పూకుఎగరేసి ఎగరేసి సుందరం మొడ్డపోటుకి ఎదురుగుద్దసాగింది.. దానితో బలంగా పూకులోపడుతున్న మొడ్డపోట్లకి పరవశించిపోతూ.. సుశీల.. ఆహ్.. స్స్స్.. హుమ్మ్మ్.. ఆహ్.. సుందరం.. మొడ్డపోటంటే.. అదీ.. ఆహ్.. లాగే గుద్దు.. అక్కడే.. ఆహ్.. అలాగే పోటెయ్యి.. స్స్స్.. ఆహ్.. ప్రాణాలుతోడేస్తున్నావు సుందరం.. నీపెళ్ళన్ని ఎం అనుభవిస్తావో.. మొత్తం ఈరాత్రే అనుభవించెయి.. ఆహ్.. హబ్బా.. అదీ.. స్స్స్.. ఆహ్.. స్స్స్.. హబ్బా.. ఎం కుళ్ళబొడుస్తున్నవు సుందరం.. చంపేస్తున్నావు.. ఆహ్.. దెంగుడంటే అలా వుండాలి.. ఆహ్.. దొబ్బు.. నీ పెళ్ళాని కసిగా దొబ్బు.. రేపుతెల్లారితే నీపెళ్ళం పూకు నీకు కాకుండా పోతుంది.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. అబ్బా.. గుద్దు.. ఆహ్.. దెబ్బంటే అలాగే పడాలి.. రేపటినించీ నీపెళ్ళం పూకుమీద సర్వహక్కులూ.. నీకొడుకులకే .. ఆహ్.. హబ్బా.. ఏంపొడిచేవురా మగడా.. కొడుకులవూసెత్తగానే.. ఎంతబలంగా పొడిచేవురా మొగుడా.. ఆహ్.. అని సుశీల కసికసిగా మాట్లాడుతుంటే.. ఆహ్.. ఆ.. ఆ.. ఆపవే సుశీలా .. నన్నలా వెర్రెక్కించకే.. నువ్వలా నన్ను వెర్రెక్కిస్తే.. నేను కారిపోతానే.. అంటూ సుందరం కసిగా సుశీలపూకులో పోటేస్తుంటే.. ఆహ్.. దెంగుకో సుందరం.. ఈవొక్కరాత్రికే నీపెళ్ళం పూకునీది.. నాకొడుకుల మొడ్డలు .. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. నాపూకులో దూరేవరకూ.. స్స్స్... మ్మ్మ్.. హబ్బా.. నాకొడుకుల వీర్యం.. ఆహ్.. ఆహ్.. సుందరం.. సుందరం.. నాకొడుకుల మొడ్డపాలు.. నాపూకులో.. నిండేవరకే.. ఓహ్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. సుందరం.. వాళ్ళ వీర్యం నాపూకునిండుగా నిండేవరకూ.. ఆహ్.. సుందరం.. నీమొడ్డకి నాపూకు ప్రవేశం.. ఆహ్.. సుందరం.. ఒక్కసారి.. ఆహ్.. వాళ్ళ మొడ్డలు.. మ్మ్.. ఆహ్.. సుందరం.. ఒక్కసారి.. మ్మ్.. వాళ్లమొడ్డలు.. నాపూకులో..  ఆహ్.. నా పూకులో.. దూరెయో.. ఆహ్.. ఆహ్.. సుందరం.. ఆహ్.. సుందరం.. సుందరం.. ఆహ్ .. నీమొడ్డని .. ఆహ్.. ఇంక .. నాపూకులో.. దోపనివ్వను.. ఆహ్.. ఐపోతున్నది.. సుంద్రం.. ఐపోతున్నాది... అంటూ సుశీల సుందరాన్ని బలంగా కౌగలించేసుకున్నది.. సుందరం కూడా వెర్రెక్కిపోతూ.. సుశీలా .. వాళ్ళు నాకొడుకులే సుశీలా.. నీపూకు పచ్చడిచేసేస్తారే.. వయసులో వున్న కుర్రాళ్ళే.. నీపూకులో తడి ఆరనివ్వకుండా నిన్ను దెంగుతారే.. సుశీలా.. నీపూకుని.. ఆహ్.. సుశీలా.. నీపూకుని పచ్చడి.. పచ్చడి.. చేసేస్తారే.. ఆహ్.. కొడుకుల మొడ్డలుకావాలే నీకు.. కొడుకులమొడ్డలతో దెంగించుకోవాలనుందే..  నీకు.. కొడుకులమీద అంత మోజుందే?? అంటూ ఆహ్.. సుశీలా.. అంటూ సుందరం ఒక్కసారిగా సుశీలమీద పడిపోయి.. తన మొడ్డని సుశీలపూకుమట్టానికంటా గుదిగుచ్చి.. చివ్వు.. చివ్వు.. చివ్వు.. చివ్వున.. వెచ్చని.. చిక్కని.. తనవీర్యాన్ని సుశీల గర్భాశయమ్నిండుగా నింపేస్తూ.. మళ్ళీ నడుమెగరేసి .. దబ.. దబా.. పోట్లువేస్తూ.. వయసులోవున్న కుర్రాళ్ళేవాళ్ళు.. వాల్ల వీర్యం నీపూకులోపడితే నీకు మళ్ళీకడుపొస్తుందే.. వింటున్నవా సుశీలా? నాకొడుకులు నీకు కడుపుచెయ్యడం.. ఖాయమే..  అంటూ మళ్ళీ తన మొడ్డని సుశీలపూకుమట్టానికి గుదిగుచ్చి.. చివ్వు.. చివ్వున.. ఇంకోవిడత.. తనవీర్యాన్ని పిచికారీచేస్తుంటే.. సుశీల కళ్ళుతెరుచి సుందరం ముఖాని రెండుచేతుల్లోకి తీసుకుని సుందరం పెదవులమీద ముద్దుపెడుతూ.. కంటాను సుందరం.. నీకొడుకులిద్దరితోనూ.. మరో ఇద్దరు ఆడపిల్లలని కని.. ఆ ఆడపిల్లలకి నీ కొడుకులతోనే కన్నెరికం చేయిస్తాను సుందరం అన్నది.. సుశీల సుందరాన్ని కసిగా పెనవేసుకుపోతూ.. నువ్వు మహా కసి లంజవిపోయేవే.. రోజురోజుకీ నీకు దూలపెరిగిపోతున్నాదే అంటూ.. సుందరం దబ.. దబా.. జోరుజోరుగా.. సుశీల పూకులో మరో అరడజను పోట్లువేసి.. చివరసారిగా ఆఖరువిడత వీర్యాని.. బొట్లు బొట్లుగా సుశీల పూకుమడతల్లో కార్చేసి.. ఐపోయిందే సుశీలా.. నీమాటలతో నన్ను కసెక్కించి ఆఖరు బొట్టువరకూ నీపూకులో కార్పించేసేవే.. అంటూ అలసటగా సుశీలమీద వాలిపోయేడు సుందరం.. 

మొగుడూ పెళ్ళాలు కసిగా దెంగుకుంటారని తెలుసు కానీ.. మరీ ఇంత పచ్చిగా మరీ ఇంత కసిగా రెచ్చిపోతూ దెంగుకుంటానరి ఇప్పటివరకూ తెలియని శారద, మాధవిలు.., సుందరం, సుశీలల దెంగుడుచూసి పిచ్చెక్కిపోయేరు.. అప్పుడు వాళ్ళకి అర్ధమయ్యింది.. సుశీల సుందరాలమధ్య అంతబలమైన బంధం ఎందుకువుందో.. మొన్న శారద సుదర్శనం ఇంటికివెళ్ళడానికిముందు సుశీల చెప్పినమాటలు శారద మనసులో గుర్రునతిరిగేయి.. నిజంగా సుశీల సుందరాలు ఓ మంచి ఆదర్శవంతమైన భార్యా భర్తలు అని శారద మాధవిలు అనుకోకుండా వుండలేకపోయేరు.. మంచం మీదవుండి మొగుడూపెళ్ళాలా దెంగులాటని చూస్తున్న మల్లికకైతే మతిపోయింది. మొగుడూపెళ్లాలు ఇలాకూడా మాట్లాడుకుంటారా? అని పిచ్చిదానిలా వాళ్లదెంగుడుచూస్తూ సుందరం అంకుల్ ని ఎలాఅయినా ఒంటరిగా దొరకబుచ్చుకుని మరోసారి కసిగా అంకుల్ తో దెంగించుకోనిదే ఈరాత్రికి నిద్రపోను అని గట్టిగా నిర్ణయించుకుని వాళ్ళిద్దరినీ చూడసాగింది. 

ఇంతలో.. సుశీల ప్రేమగా సుందరాన్ని కౌగలించుకుని సుదరం ముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచెత్తుతూ.. సుఖపడ్డావా సుందరం.. నువ్వు బాగా సుఖపడ్డావా? అన్నది ప్రేమగా సుందరం జుత్తులోకి చేతులుదోపి సుందరం తలనిమురుతూ.. సుందరం సుశీల సళ్ళమధ్య ముఖందోపేసుకుని సేదతీరుతూ.. నన్నైతే నీమాటలతోనే పిచ్చెక్కించేసి కార్పించేసేవు అన్నాడు వొకింతసిగ్గుపడుతున్నట్లుగా.. సుందరం అన్నమాటలకి సుశీల నవ్వుతూ.. అదేగదా నా ప్లాన్.. ఇంకలే.. ఇలా నన్ను వాటేసుకునిపడుకుండిపోయి సేదదేరి మరో సారిదెంగుడుకి సిద్దమయ్యేంత టైం నేను నీకివ్వను.. మన పందెం ప్రకారం నువ్వు ఈరాంత్రంతా వరసపెట్టి మమ్మల్ని అందరినీ దెంగుతూ సుఖపెడితేనే.. నువ్వు మగాడివని వొప్పుకునేది.. నిన్ను అంతలా రెచ్చగొట్టింది.. నీతో పూర్తిగా కార్పించడానికే.. లే.. ఇంక నామీదనించీ లేచి.. తరువాత ఎవరిని దెంగుతావో వాళ్ళమీదెక్కు.. మర్చిపోకు.. వాళ్ళపూకులోకూడా.. నాలో కార్చినంతా కార్చాలి.. నీపనీయ్యేక నువ్వు కార్చేవో లేదో నేను చూస్తాను అన్నది సుశీల అల్లరిగా నవ్వుతూ..

హమ్మనీ.. ఇదంతా పందెం గెలవడానికి నువ్వాడిన నాటకమా? అన్నడు సుందరం ఆశ్చర్యపోతూ.. నీమీద ప్రేమ మాత్రం నిజం సుందరం.. నిన్ను వెర్రెక్కించే మాటలు మాట్లాడేనుచూడు అవన్నీ.. నీలోని రసాలని ఆఖరుబొట్టువరకూ కార్పించడానికి మాట్లాడినవే.. ఐనా నామొగుడికి ఏం మంత్రంవేస్తే.. నామొగుడు కారిపోతాడో నాకు తెలియదా? అని అంటూ.. మాధవికేసి చూస్తూ.. ఇంకెంతసేపు నీలో కోరికలని అణుచుకుంటూ మాఅయనకేసి చూస్తూ కూర్చుంటావు? శారదకి ఓసారి కారిందిలే.. దా.. వొచ్చి నీప్రియుడితో నీకోరిక తీరేలా కసిగా చేయించుకో.. అన్నది మాధవిని పిలుస్తూ..
Reply

« Next Oldest | Next Newest »

Thread Tools Search This Thread


Advanced Search


  Posting Rules
  You may not post new posts
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is On
  Smilies are On
  [IMG] code is On
  HTML code is Off
Forum Jump:

Current time: 26-05-2020, 10:00 AM