MASALADESI IS BACK VISIT www.desimasty.com
filesFLASH IS BACK VISIT www.files-flash.com
Register | Login to browse the forum without any restrictions!

Dear Users, if your unable to see the Xossipz mails in your mail Inbox(For Account Activation / Passwor Reset, etc..), please check mail spam folder.


Thread Rating:
 • 3 Vote(s) - 4.67 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Incest కామదేవత by రవిశంకర్
కామదేవత - 30వ భాగం - మొదటి అంకం

సుందరం, మల్లిక, మాధవి, అలా ఆటో ఎక్కి వెళ్ళిన ఓ 10 నిమిషాలకి శారద సుశీల దగ్గరకి వొచ్చింది. 
తన ఇంటికి వొస్తున్న శారదని చూసి, సుశీల, ఏమిటే సంగతి? అని అడిగింది. 
మీఆయన పిల్లలిద్దరినీ రమ్మనమని ఫోను చేయ్యమన్నడుగా? వొస్తావా? మనమిద్దరం ఆ సుదర్శనంగాడి ఇంటివివెళ్ళి ఫోను చేసి వొచ్చేద్దం.. అన్నది.
ఈరోజు చాలా పని వుందే శారదా.. ఈవేళ అందరి భోజనాలూ ఇక్కడేకదా? ప్రొదున్న భోజనాలు అయ్యేయి. స్కూళ్ళనించీ పిల్లలు వచ్చేస్తారు, వాళ్ళకి పాలు, కాఫీలు.. మళ్ళీ రాత్రి భోజనాల ఏర్పాట్లు.. చాలా పని వుంది.. పోనీ నువ్వొక్కత్తివే వెళ్ళి ఫోనుచేసి వొచ్చెయ్యరాదటే..? అన్నాది ప్రాధేయపడుతున్నట్లుగా సుశీల..

ఇంకోదగ్గరకీ ఇంకోదగ్గరకీ ఐతె నేను ఒక్కత్తినే వెళ్ళిరావడానికి నాకెటువంటి అభ్యంతరం లేదే.. కానీ మొన్న ఆ సుదర్శనం మాఇంటికి వొచ్చినప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించేడో నువ్వూ చూసేవుగా? అందుకే ఒక్కర్తినీ వెళ్ళడానికి మనసొప్పుకోవడంలేదు అన్నది శారద.

శారద అన్న మాటలకి సుశీల నవ్వుతూ శారద దగ్గరకి వొచ్చి.. ఎమే.. ఈ కామదేవత వ్రతం చేద్దామని మనం అనుకున్నాక ఏనాడు ఇంకో మగాడిని తలవని మనం ఇప్పుడు మన సొంతమొగుళ్ళని లెక్కలోనించీ తీసేస్తే, నువ్వు నేను మరో ఇద్దరు బయటి మగాళ్ళపక్కలో పడుకున్నట్లే కదా? రేపో ఎల్లుడో నాకొడుకులిద్దరూ వొస్తే ఆ లెక్క 4 అఔతుంది. ఇప్పుడీ సుదర్శనం జతకలిస్తే లెక్క 5 అఔతుంది. ఐనా నా కొడుకులిద్దరూ వెనక్కి వొచ్చి నిన్ను నన్ను చేసేక అటుపైన ఏమగాడు మనమీద చేతులేసినా ఎటూ మనం వొద్దనకుండా వొళ్ళిచ్చి పడుకోక తప్పదు. ఇప్పుడు ఈ సుదర్శనం కొంచెం ముందు అంతేగా? అయినా ఈ కామదేవత వ్రతం మొదలుపెట్టేక.. సుదర్శనమో మరో బోడిలింగమో.. ఎవరైతే మాత్రం మనకేమి తేడా పడుతుంది చెప్పు?? అన్నది సుశీల అల్లరిగా కన్నుకొడుతూ..


సుశీల అన్న మాటకి శారద చాల్లేవే నువ్వు మరీను.. అంటూ సుశీల వీపుమీద ఒక్కటేసి బుంగమూతిపెట్టి.. ఛీ.. నువ్వెప్పుడూ ఇంతే.. ఏవిషయానైనా ఇట్టే తేలిగ్గా తీసిపారేస్తావు. ఐనా ఏంటి.. ఈమధ్య మాటిమాటికీ నాకొడుకులు.. నాకొడుకులూ.. అంటూ తెగకలవరించిపోతున్నావు? ఎంటి సంగతి? అంటూ.. ఒక్కమాట అడుగుతాను నిజం చెపుతావా? అన్నది శారద.
అడగవే.. నీదగ్గర నాకు దాపరికాలేముంటాయి..? అన్నది సుశీల 


అడిగేక నువ్వు మాట దాటవెయ్యకూడదు.. అలాగె నిజమే చెప్పాలి.. ఆఖరుగా నువ్వేమీ అనుకోకూడదు.. అంటూ.. నీకొడుకుల పక్కలో పడుకోవాలన్న సంగతి నీకు తెలిసినది మొదలు నీకెలా అనిపిస్తున్నాది? నీమనసులో ఎమీ లేదని మాత్రం చెప్పకు. ఎందుకంటే., ఈమధ్య నువ్వు మాటిమాటికీ నాకొడుకులు.. నాకొడుకులు అని తెగకలవరిస్తున్నావు.. దాన్ని బట్టీ నాకేమనిపిస్తున్నాదంటే., నీకొడుకులతో నువ్వు ఇదవ్వాలని తెగ ఆరాటపడుతున్నట్లుగా నాకనిపిస్తున్నది.. అనేసింది శారద..
శారద అడిగిన ప్రశ్నకి సుశీల కొద్దిక్షణాలు మౌనంగా వుండిపోయి శారద చెయ్యపట్టుకుని సోఫాలో కూర్చోపెడుతూ లోస్వరంలో తన మనసులోమాట చెప్పడం మొదలుపెట్టింది..

మొదటిసారి నువ్వు నాతొ కామదేవత వ్రతం గురించి చెప్పినప్పుడు ముందుగా నేను చాలా ఉద్వేగానికి లోనయ్యేను.. కారణమేమిటంటే.. పెళ్లిఅయ్యి సుందరాన్ని కట్టుకుని ఇక్కడకి వొచ్చి కాపురం పెట్టేక నలుగురు పిల్లలు పుట్టేవరకూ మా వైవాహికజీవితం బాగానే ఉన్నట్లు అనిపించింది.. సుందరం కూడా సెక్స్ లో చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొనేవాడు. పిల్లల పెంపకంలో పది ఓ 7/8 సంవత్సరాలు మేము మాగురించి బ్రతకడమే మర్చిపోయేము. దానివల్ల క్రమంగా మా ఇద్దరిమధ్య దూరంపెరిగింది. మనుషులమధ్యే దూరం పెరిగిపోతే ఇంక సెక్స్ జీవితంసంగతి ఏంచెప్పాలి చెప్పు? పిల్లలు పుట్టినప్పుడే మా సెక్స్ జీవితంలో వుండే వాడీవేడీ ఆవిరైపోయేయి.  ఇంక వాళ్ళని పెంచే క్రమంలో 7/8 ఏళ్లపాటు క్రమక్రమంగా సెక్స్ జీవితం పూర్తిగా నిస్సారమైపోయి పూర్తిగా నిస్తేజంగా మారిపోయింది. 


ఆసమయంలో మాసెక్స్ జీవితంలో కొత్తదనం తేవడానికి సుందరం ఇంటికి సెక్స్ పుస్తకాలు తేవడం మొదలుపెట్టేడు. ముందులో వాటిని చదవడానికి నాలో ఉత్సాహం లేకపోయినా.. క్రమంగా సుందరంకోసం చదవడం మొదలుపెట్టేను. క్రమంగా ఆపాత్రలలో నన్ను నేను ఊహించుకుంటూ నేను బాగా వేడెక్కిపోవడమే కాకుండా నామనసు వేరే మగాళ్ల పొందులో మాధుర్యం ఎలావుంటుందో తెలుసుకోవాలని తహతహలాడడం మొదలుపెట్టింది.. సరిగ్గా అలాంటి సమయంలో సుందరం వేరే రకాల సెక్స్ పుస్తకాలు తేవడం మొదలుపెట్టేడు.. అందులో తల్లీకొడుకుల, తండ్రీ కూతుళ్ళ, అన్నా చెల్లెళ్ళ దెంగులాటలు మరీ పచ్చిపచ్చిగా మరీ నాటుగా రాసిన కధలు ఉండేవి. అప్పటికే సెక్స్ పుస్తకాలు చదవడానికి బాగా అలవాటుపడ్డ నాకు ఈపుస్తకాలు మరింత పిచ్చెక్కించేయి.. వాటిల్లో కొడుకులు తల్లులని దెంగడం, తండ్రులు కూతుళ్ళని దెంగడం నన్ను మరింత మొహంలోకి మత్తులోకి నెట్టేస్తూ మరింతగా వెర్రెక్కించేసేయి.. ఓపక్క ఛ.. ఈకథలేంటి మరీ ఇంత పచ్చిగా వున్నాయి అనిపిస్తున్నా.. మనసులో తప్పుచేస్తున్న భావన కలుగుతున్నా.. ఆకధలు చదువుతూ నేను మరింతగా వేడెక్కుతుండడంతో వాటిని వొదులుకోలేని పరిస్థితిలోకి నేను వెళ్లిపోయెను.. 

ఓపక్క ఆ పుస్తకాలు చదవకుండా ఉండలేని పరిస్థితి.. మరోపక్క మనసులో తప్పుచేస్తున్న అపరాధభావన.. నామనసులో ఈ అపరాధభావన నించీ బయటపడడానికాని ఓరోజు ఇదేవిషయాన్ని నేను మా ఆయన సుందరంతో మాట్లాడేసేను.. ఎందుకండీ నామనసు ఇలా వేరే మగాళ్ల సహచేర్యాన్ని కోరుకుంటున్నది? పోనీ బయటి మగాళ్ల సాహచేర్యం కోరుకుంటే పరవాలేదు.. కానీ నామనసు నా కొడుకుల సహచేర్యాన్ని కోరుకోవడం తప్పు కాదూ? అని అంటూ.. ఇంక మీరు ఆయా పిచ్చి పుస్తకాలు తేవడం మానెయ్యండి.. అవి చదువుతుంటే ఎప్పుడూలేనిది నా మనసు అన్నీ చెడ్డ ఆలోచనలనే చేస్తున్నది.. అని నేను సుందరం తో అంటే.. దానికి మాఆయన సుందరం ఏమన్నడో తెలుసా? అని ఆగింది సుశీల. 
ఏమన్నాడు..? అడిగింది శారద.. 
చూడు సుశీలా మన మానవ మనుగడలో ఈ సంఘం కట్టుబాట్లూ అవీ రాకముందు మనిషికి ఆకలి, దాహం, నిద్ర ఎలాగో సెక్స్ కూడా అలా ఒక శారీరికమైన అవసరంగా ఉండేది. అది ఒక శారీరకమైన అవసరంగా వున్నరోజుల్లో మనిషికి అప్పటికి ఎవరు అందుబాటులో ఉంటే వాళ్ళతో సెక్స్ చేసి వాళ్ళ వాంఛేలు / కోరికలు తీర్చుకునేవాళ్ళు.. క్రమంగా మనిషిలో స్వార్ధం ప్రవేశించి.. ఈమె నాది నాసొంతం ఈమెని ఇంకెవ్వరూ ముట్టుకోరాదు అని తనది అనుకున్న స్త్రీ దగ్గరకి మరోమగ మనిషిని రానివ్వకుండా కట్టుబాటుచేసి కాపలా కాసేవాడు.. తరువాత తరువాత వ్యవస్థలు ఏర్పడ్డాయి.. 

మొదట్లో  స్త్రీ స్వామ్య వ్యవస్థ ఉండేది. స్త్రీ స్వామ్య వ్యవస్థలో ఆడదే సర్వాధికారిణి. ఆ వ్యవస్థలో అప్పట్లో ఆడది తనకి నచ్చిన మగాడి పక్కలో పడుకుని సంతానాన్ని కనేది .. క్రమంగా ఎప్పుడు జరిగిందో.. ఎలా జరిగిందో తెలియదు కానీ మగవాడిలో అసూయపెరిగి క్రమంగా ఆడవాళ్ళని అణగతొక్కేసి పురుషస్వామ్య వ్యవస్థని తెరపైకి తెచ్చేరు.. దానితో ఆడదాని చుట్టూ కట్టుబాట్లుపెట్టి ఆడదాన్ని బందిఖానాలో బంధించేసేడు.. కానీ అప్పటికీ అతిధి దేవోభవా అని ఇంటికి వచ్చిన అతిథుల్ని గౌరవించి సంతోషపరచడానికని ఇంటికి అతిధి వస్తే వాళ్లకి సేవలు చెయ్యడానికానీ, వాళ్లకి సపర్యలు చెయ్యడానికానీ భార్యనీ కూతుళ్ళని నియమించేవాడు.. అప్పుడు భార్య కూతుళ్లు  రాత్రంతా ఆ అతిధి పక్కలో పడుకుని అతనితో పూర్తి రతిసుఖానుభూతిని అనుభవించి మర్నాడు ఉదయం భార్య పతిదేవుని పక్కన చేరేది. ఒక్కోసారి ఆ కూతురిని ఇంటికివొచ్చినా అతిధులు పెళ్లాడేవాళ్లు కూడానూ.. 

క్రమంగా ఈ  పురుషస్వామ్య వ్యవస్థలో కూడా మార్పులొచ్చి ఏకపత్నీవ్రతం అమలులోకివొచ్చింది. ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు చట్టాలుచేసి మరీ మనుషులచుట్టూ తెరలు కట్టడం మొదలుపెట్టేను. కానీ ఎన్ని చేసినా.. ఆదిమానవుడి కాలంలోనించీ మనిషిలో వుండే ఆకలిదప్పులు కోరికలు అలాగే వున్నాయికదా? ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రభుత్వాలు వొచ్చి చట్టాలు చేసినంతమాత్రాన మనిషిలోని కోరికలనీ, ఆశలనీ, వాంఛలనీ నియంత్రించలేవుకదా? అందుకే ఇప్పటికీ మగాళ్లు వేరు వేరు ఆడవాళ్ళ సాహచేర్యాన్ని సాన్నిహిత్యాన్నీ కోరుకున్నట్లే ఆడవాళ్లు కూడా వేరువేరు మగవాళ్ల సాహచేర్యాన్ని కోరుకుంటున్నారు.. ఇది మానవుడి ప్రవృత్తి.. ప్రభుత్వాలూ చట్టాలు మనిషి ప్రవృత్తినైతే మార్చేలేవుకదా? అందువల్ల నేను ఇంకో ఆడదాని సహచేర్యం కోరుకున్నా.., నువ్వు ఇంకోమాగాడి పొందు కోరుకున్నా అది మనిషిలో వుండే సహజసిద్ధమైన కొరికే కానీ ఇందులో ఎటువంటి తప్పూ లేదు.. అందువల్ల నీ మనసులో పుట్టిన కోరికలు చూసి నువ్వు ఖంగారు పడవలసిన పనిలేదు.. 

ఇంక నీ మనసు నీకుడుకుల పొందుకోరుకున్న విషయం అంటావా..? సరే ఇది విను.. అంటూ సుందరం సుశీలతో ఏమన్నాడో చెప్పసాగింది సుశీల.. "చూడు సుశీల.. మగపిల్లాడికి కొద్దిగా వూహవొచ్చి సెక్స్ కోరికలు కలగడం మొదలైన తొలినాళ్ళలో..  మగపిల్లల తొలి శృంగారదేవత వాళ్ళ అమ్మే అఔతుంది. అల్లగే ఆడపిల్లల ఊహల తొలి రాకుమారుడు వాళ్ళ నాన్నే అఔతాడు. ఇది నేనుచెపుతున్నది కాదు. సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ అనే మస్తత్వవేత్త పరిసోధనచేసి నిగ్గుతేల్చిన నిజం ఇది. అంతెందుకు..? నాలో సెక్స్ కోరికలు కలిగిన తొలిరోజుల్లో నావూహలలో మా అమ్మే వుండేది. ఇంకొంచెం వయస్సుపెరిగి పెద్ద అయ్యేప్పటికి వయసులోకొస్తున్న నా అప్పచెల్లెళ్ళని వూహించుకునేవాడిని. అలాగే మనపిల్లలు పద్మినీ సీతలకి వయస్సు వొచ్చి వాళ్ళ శరీరాలు అందాలని సంతరించుకుంటున్నప్పుడు.. ఎన్నిసార్లు నాకళ్ళు ఆశగా వాళ్ళ శరీరాలని తడిమేయో.. నాకే తెలుసు.. అలా అని వాళ్ళని ఎదో చెసెయ్యాలని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు.. కానీ ఎంతచెప్పినా.. ఏమిచేసినా.. నేనూ మగాడినేకదా? ఎంత తండ్రిని ఐనా నాలోనూ ఓ మగాడు వున్నడుకదా? ఆ మగాడిని నేను నిర్బంధించలేదు.. అలా అని నాహద్దులు నేను ఎప్పుడూ దాటలేదు. ఇప్పుడు అవకాశం వొచ్చిందికనుక నువ్వు అడిగేవు గనక.. నిన్ను నేను మస్పూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నాను గనక.. నువ్వు అడిగినప్పుడు .. నేనేప్పుడూ నీకు అబద్దం చెప్పలేను గనక.. నా మనసు విప్పి నీముందు నిజం చెప్పేసేను. ఏది ఏమైనా.. నేను నీదగ్గర నిజాయితీగా వుండదలుచుకున్నాను. నువ్వు తిట్టినా.. కొట్టినా.. అసహ్యించుకున్నా.. నువ్వేమిచేసినా నాకు సమ్మతమే", అని మా సుందరం నాచేతులుపట్టుకుని చెపుతూ.. "నేను వయసుకొచ్చిన కూతుళ్ళని చూసి ఎలా ఆశపడ్డానో.. నువ్వుకూడా ఆ పుస్తకాలలో కధలు చదువుతూ నీకొడుకులమీద ఆశపడ్డావు.. అందులో ఇసుమంతకూడా తప్పులేదు.. నీలోకూడా నిజాయితీ ఉందికనక నాతో ఏదైనా చెక్కుకోవొచ్చనే ధైర్యం నామీద నీకా నమ్మకం వున్నాయి గనకు నువ్వు కూడా ధైర్యంగా నీ మనసులో భావాలని నాతొ చెప్పేవు.." అని సుందరం నాతొ అన్నాడే అని చెపుతూ.. సుశీల ఒక్క క్షణం వూపిరితీసుకోవడానికని ఆగింది.. 

సుశీల చెప్పిన మాటలు వింటున్న శారద కూడా నోటమాటరానట్లుగా అలా కొదిక్షణాలసేపు మౌనంగా సుశీలనే చూస్తూవుండిపోయింది. శారద మనసులో సుందరం మీద గౌరవం కొండంత ఎత్తు పెరిగిపోయింది. మగవాళ్ళలో ఇంత నిజాయితీ వుండేవాళ్ళు వుంటారా? భార్యని ఇంతగా గౌరవించేవాళ్ళు వుంటారా? సుడిగాలిలా చుట్టుకుపోయి అల్లరిచేసే సుందరంలో ఇంత నిజాయితీ దాగివుందా? అందుకేనా సుందరం వొచ్చి నాపక్కలోపడుకున్న.. మాధవిపక్కలో పడుకున్నా.. సుశీల సుందరాన్ని అంతగా ప్రేమించగలుగుతున్నాది? శారద ఇలాంటి ఆలోచనలలో పడి కొట్టుకుపోతుంటే.. సుశీల శారద భుజం మీద చెయ్యవేసి.. ఏమిటే.. మా ఆయన ఎంతచెండాలంగా ఆలోచిస్తాడో అని మా ఆయన్ని తిట్టుకుంటున్నావా? అని సుశీల అడుగుతుంటే.. 

ఛా.. అవేమి మాటలే? నిజానికి మీ ఆయన సుందరంలో వున్న నిజాయితీని చూస్తున్నాను. మగవాళ్ళలో ఇంతనిజాయితీ వుంటుందా? మగవాళ్ళు భార్యని ఇంతగా ప్రేమించగలరా? అని ఆలోచిస్తున్నాను.. భార్య అడిగితే ఇంతపచ్చిగా ఇంతనిజాయితీగా సమాధానం చెప్పగలిగే మొగుళ్ళు ఎంతమంది వుంటారంటావు? అనేసింది శారద.. 


శారద అలా మాట్లాడేప్పటికి సుశీల గుండెలనిండా గాలిపీల్చుకుంటూ.. హమ్మయ్యా.. నేను చెప్పినదంతా విని నన్ను మా ఆయన్నీ నువ్వేమి తిట్టుకుంటావో అనుకున్నాను. నీలాంటి స్నేహితురాలు దొరకడం అందునా మనిద్దరి కుటుంబాలు ఇంతగా కలిసిపోగలగడం నాకు చాలా ఆనందంగా వున్నదే అన్నది సుశీల. 

సుశీల వాక్ప్రవాహానికి అడ్డుకట్టవేస్తూ.. అదిసరే., నేనడిగిన ప్రశ్న ఏమిటి? నువ్వు చెపుతున్న సమాధానం ఏమిటి? అని శారద అనేప్పటికి.. వుండవే అక్కడికే వొస్తున్నాను.. అంటూ సుశీల చెప్పసాగింది..
మా ఆయన అలా "నువ్వు తిట్టినా.. కొట్టినా.. అసహ్యించుకున్నా.. నువ్వేమిచేసినా నాకు సమ్మతమే" అని నాముందు తలవొంచుకుని నా చేతులు పట్టుకుని కూర్చునేప్పటికి నా మనసుకూడా నువ్వు ఆలోచించినట్లుగానే ఆలోచించింది.. నిజమే కదా? మా ఆయన ఏంచెప్పినా నిజాయితీగా చెపుతాడు అనిపించింది.  


ఆయన నాకన్న బాగా చదువుకున్నవాడు.. నాకు తెలిసి మా ఆయన నాదెగ్గర ఎప్పుడూ అబద్దం చెప్పలేదు. అందుకే నేను అన్నాను.. మిమ్మల్ని ఎందుకండీ అసహ్యించుకోవాలి? శాస్త్రవేత్తలే పరిసోధనలు చేసి నిజం ఇది అని నిగ్గుతేల్చేక ఇది తప్పు ఇది వొప్పు అని అనడానికి మనమెవ్వరమండీ? అని నేనేప్పటికి మా ఆయన సుందరం నన్ను దగ్గరకి తీసుకుని కౌగలించుకుని నా పెదవులమీద ముద్దు పెడుతూ.. నీకో నిజం చెప్పనా సుశీలా? అని అడిగేడు.. 

నాదగ్గర మీకు భయమెందుకండీ? నామీద మీకు ఇంత స్వచ్చమైన ప్రేమవుందని ఇప్పుడే తెలిసింది. అలా అని మీ ప్రేమగురించి ఇంతకుముందు నాకు తెలియంది కాదు. మీరు ఎంతగానో నన్ను ప్రేమిస్తున్నారని నాకు తెలుసు. కానీ మీ మనసులో నామీద ఇంతగౌరవం ఇంత వున్నతమైన స్థానం వున్నాదని ఇప్పుడే తెలిసింది. ఇంక మీరేమి చెప్పినా నేను సంతోషంగా నిర్భయంగా వింటాను. అదేకాదు.. ఇకమీదట నామనసులో ఎటువంటి ఆలోచనలు వొచ్చినా నిస్సంకోచెంగా మీదగ్గర మనసువిప్పి చెప్పుకోగలుగుతాను మీలాగే అన్నాది సుశీల. 

తరువాత నువ్వు నాతొ కామదేవత వ్రతం గురించి చెప్పినప్పుడు ఇంకో ఆలోచనలేకుండా నేను ఒప్పేసుకోవడానికి కారణం పైన నేను చెప్పినదే.. ఎందుకంటే సెక్స్ పుస్తకాలు చదువుతున్నప్పుడే సుందరం నాకు చెప్పేడు.. నువ్వు ఇంకో మగాడిపక్కలో పడుకున్నా.. ఆఖరికి నీ కొడుకులతో నీ ముచ్చట తీర్చుకున్నా నాకు అభ్యంతరం లేదని.. అందుకే నువ్వు కామదేవత వ్రతం అనగానే నేను మరో ఆలోచనలేకుండా ఒప్పేసుకున్నాను.. నాకు ఎటూ నాకొడుకులమీద మోజు వుంది. సుందరానికి కూతుళ్ళమీద మోజువుందని సుందరమే చెప్పేడు.. ఇంక నేను ఈవిషయానికి భయపడాలి చెప్పు? అందుకే నువ్వు మాఆయన్ని రెచ్చగొట్టు.. నేను మీఆయన్ని రెచ్చగొడతాను అని నువ్వు పధకం చెప్పినప్పుడు నేను కాదనకుండా వెంటనే ఒప్పేసుకున్నా కారణం / ధైర్యం కూడా అదే.. సుందరంకి కూడా అలాంటి కోరికలు వున్నాయి గనకనే నేను కామదేవత వ్రతం చెయ్యడానికి నువ్వు అడగ్గానే ఒప్పేసుకున్నాను.. 


కానీ కామదేవత వ్రతం మొదలుపెట్టేక ఒకరోజు మళ్ళీ సుందరాన్ని అడిగెను.. మనం సెక్స్ పుస్తకాలు చదివేరోజుల్లో మాట్లాడుకునే మాటలు వేరు.. కానీ ఇప్పుడు నిజంగా మీరు మీకూతుళ్ళతో రమిస్తున్నారు.. అతితొందరలో నాకొడుకులు నాతొ రమిస్తారు. ఆసంగతి తలుచుకుంటుంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నది అని సుందరాన్ని అడిగితె సుందరం ఏమన్నాడో తెలుసా?  "నిజానికి నువ్వు కామదేవత వ్రతం గురించి చెపుతూ "నేను నాకూతుళ్ళతో రమించాలనీ, మన కొడుకులునీతో రమించాలన్నది"  కామదేవత వ్రతనియమం అని నువ్వు చెప్పినప్పుడు., మన కొడుకులిద్దరూ నీతోపడుకుని నీతో రమించి నిన్ను సంతృప్తి పరుస్తారని తెలిసి నేను ఎంత సంతోషించానో తెలుసా?" అని సుందరం అన్నాడని సుశీల శారదతో చెప్పేప్పటికి..  

కొడుకులిద్దరూ నీతో పడుకుని నీతో రమిస్తారని తెలిసి సుందరం ఆనందించడమేమిటి? అని శారద అనేప్పటికి 
అదేమాట నేనూ సుందరాన్ని అడిగేను అని సుశీల అంటూ దానికి మా ఆయన ఏమన్నాడో తెలుసా? అంటూ సుశీల చెప్పసాగింది..

"నువ్వెప్పుడైనా సరిగ్గా గమనించేవోలేదోనాకు తెలియదు కానీ.. ఏ ఇంట్లోనైనా ఎవరైనా పెళ్ళిసంబంధాలు కుదిరినప్పుడు ఆ ఇంటి ఆడపిల్ల నచ్చుకున్న కుర్రాడిని గమనించు.. ఆ కుర్రాడిలో అంతోఇంతో కొంచెం దగ్గరగా ఆపిల్ల తండ్రిపోలికైనా వుంటుంది లేదా ఆపిల్ల అన్నదమ్ముల్లో ఒకళ్ళలా వుంటాడు. అంతేకాకుండా నీకాబోయే మొగుడు ఎలా వుంటాడే అంటే.. దగ్గరబంధువులదగ్గర అనరుకానీ బాగా దెగ్గరిస్నేహితులతోమాత్రం కొద్దిగా మాఅన్నయ్యలాగానో కొద్దిగా మాతమ్ముడిలాగానో వున్నాడని చెపుతారు. వాళ్ళు అలా చెప్పకపోయినా కానీ నువ్వు వెళ్ళీ వాళ్ళని పట్టిపట్టిచూడు..  తప్పక నీకు ఆ పిల్లతాలూకా రక్తసంబందీకుల పోలికలు కనపడతాయి". 

"అలాగే ఆఇంట్లో కోడలిగా వొచ్చే పిల్లను ఆఇంట్లో కొడుకు ఎన్నుకున్న ఆడపిల్లలని చూడు.. ఆపిల్ల రూపురేఖలు ఐతే ఆపిల్లాడి తల్లినిపోలి వుంటుంది లేదంటే ఆ పిల్లాడి అప్పచెల్లెళ్ళని పోలివుంటుంది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? కొడుకు తనభార్యలో తల్లి లేదా అప్పచెల్లెళ్ళరూపాన్ని చూస్తుంటే.. కూతురు తనభర్తలో.. తండ్రి లేదా.. అన్నదమ్ముల రూపాన్ని చూసుకుంటున్నది. అంతేకాదు.. కూతురు తనభర్తతో ఏదన్న విషయాన్ని పోల్చి చెప్పవలసి వొస్తే., మానాన్న ఇలా చెయ్యడు, లేదా మా నాన్న ఐతే ఇలా చేస్తాడు.. అలా చెపుతాడు..  అంటూ తండ్రితో పోలిక తెసుంది. అలగే కొడుకు భార్యతో మాట్లాడేటప్పుడు మా అమ్మ ఇలా చేస్తుంది.. మా అమ్మ అలా చెపుతుంది అంటూ ప్రతీవిషయంలో తల్లితో పోలిక తెస్తాడు" అని సుందరం చెపుతూ.. 

"ఇదంతా ఎందుకు చెపుతున్నానంటే., కొడుకుల తొలివలపు వాళ్ళ అమ్మే., అలాంటి అమ్మపక్కలోపడుకుని అమ్మతో రతిసలిపి సుఖపడే అదృష్టం ఏ కొడుకుకన్నా దొరికితే.. ఆ కొడుకులు వాళ్ళ తల్లిని శృంగారదేవతని ఆరాధించినట్లుగా ఆరాధిస్తారు.. అందుకే మనపిల్లలిద్దరూ నీతో పడుకుని నీతో రతిక్రీడ జరపాలి అని చెప్పినప్పుడు నేను ఎంతో ఆనందించేను. ఈప్రపంచెంలో కొడుకుల వలపులని పొందే అదృష్టం ఏ కొద్దిమంది ఆడవాళ్ళకో కానీ దొరకదు. కానీ ఆఅదృష్టం నీకు దక్కబోతున్నది. అందుకే నేను ఆనందపడ్డాను" అని సుందరం చెప్పేడు అని సుశీల శారదకి చెపుతుంటే.. సుందరం దూరదృష్టికి సుందరం విశాలహృదయానికీ శారద ముగ్ధురాలైపోయింది .. మగవాళ్ళు ఇంతవిశాలంగా కూడా ఆలోచిస్తారా? అనిపించింది శారదకి..

సుశీల తనకీ తన భర్త సుందరానికీ మధ్య కామదేవత వ్రత నియమాలలో ఒకటైన తండ్ర కూతుళ్ళతో రమించాలనీ ., కొడుకులు తల్లితో రమించాలనీ వున్నా కామదేవత వ్రత నియమం గురించి జరిగిన సంభాషణని సుశీల శారదకి చెపుతూ.. ఆఖరుగా మా ఆయన్ని నేను ఒక ప్రశ్న అడిగేను అని సుశీల ఆగింది..
ఏమడిగేవే? అన్నది శారద తెలుసుకోవాలన్న ఆతృతగా.. 
నన్ను వేరేమగాళ్ళూ.. నీకొడుకులూ.. వొంతులువేసుకుని మరీ నాతొ రతిక్రీడలు జరుపుతూ నాతొ రమిస్తుంటే .. నా మనసు సంగతి ఎలావున్నా.. శరీరం మాత్రం ఆ కామసుఖాన్ని అనుభవిస్తుంది గనక.. నేను ఆ కామసుఖాన్ని పూర్తిగా అనుభవిస్తూ వొళ్ళుమరిచిపోయి వాళ్ళచేతుల్లో కామసుఖాన్ని పూర్తిగా అనుభవిస్తూ మైమరచిపోయి వాళ్ళకింద నలిగిపోతూ ఇంక ఇంకా అంటూ పలవరిస్తూ సుఖపడిపోతుంటే అది చూసి నువ్వు అసూయపడకుండా వుండగలవా అని మా ఆయన్ని అడిగేను.. అన్నది సుశీల.. 
సుశీల అడిగిన ప్రశ్న విని శారద, సుశీల ముందుచూపుకి ఆశ్చర్యపోయింది.. అలా ఆశ్చర్యపోతూనే.. మరి సుందరం ఏమన్నాడు? అని అడిగింది.


ఇదేమీ కొత్తగా వొచ్చిన సాంప్రదాయమేమీ కాదు.. ఇది మన సంస్కృతిలో వున్నదే.. మనం వసంతపంచెమి అని జరుపుకునే పండుగ. కొన్ని ప్రాంతాలలో దీనిని రవికల పండుగ అని కూడా అంటారు. ఆరోజు వూరిలో ఆడా మగా అంతా కలిసి అమ్మవారి జాతర చేసుకుంటారు. రాత్రి అయ్యేక ఆడవాళ్ళంతా వాళ్ళ రవికలని  (రవిక అంటే రాత్రి విప్పి కట్టుకునేది అని అర్ధం - ఆ రవికయే కాలక్రమేణా రూపాంతరం చెంది జాకెట్ అయ్యింది) విప్పి అక్కడ పెద్ద కుండీలో వేస్తారు. తరువాత మగవాళ్ళంతా వొచ్చి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో రవికని తీసుకుంటారు. ఏ ఆడదాని రవిక మగవాడిచేతికి వొస్తుందో ఆ ఆడది ఆరాత్రంతా ఆ మగాడితో గడుపుతుంది. ఇది మన సంస్కృతిలో అనాదిగా వొస్తున్న ఆచారం. కాలక్రమేణా మగవాడిలో అభద్రత తన స్త్రీ తనతోనే తప్ప వేరేమగాడితో గడపకూడదన్న అసూయతో.. ఈ సంప్రదాయం కస్తా అనాచారంగా మారిపోయి ఈ పండగల రూపురేఖలని మార్చేసేరు

నేను నా కూతుళ్ళతొనూ.. ఇతరుల భార్యలతోనూ పడుకుని రతిసౌఖ్యాన్ని పొందుతూ సుఖపడాలి కానీ నా భార్య మాత్రం పతివ్రతలా వుండాలి అని కోరుకునేటంత కుసంస్కారిని కాను. మగవాడికి వున్నట్లుగానే ఆడవాళ్ళకీ కోరికలు వుంటాయి. నేను వేరే స్త్రీలతో సంభోగసుఖాన్ని అనుభవించి ఆస్వాదిస్తున్నప్పుడు.. నా భార్య కూడా నాలాగే వేరే మగాళ్ళతో సోంభోగసుఖాన్ని పొంది సుఖపడాలనె నేను కోరుకుంటాను.

ఐనా తొమ్మిదినెలలు నీశరీరంలో పెరిగి నీలోనించీ నీ ఆడతనాన్ని నీ స్త్రీత్వాన్ని నీమానాన్ని విడదీసుకుంటూ బయటకి వొచ్చిన నీకొడుగు పెరిగిపెద్దవాడై ఏస్త్రీ మానాన్ని విడదీసుకుంటూ ఈ భూమిమీదకి వొచ్చేదో అదే స్త్రీ మానాన్ని  విడదీసుకుంటూ ఆ స్త్రీ ఆడతనపులోతుల్లోకంటా దిగబడిపోతూ ఆదే స్త్రీ ఆడతనన్ని తిరిగి ఆమెకే పరిచెయం చేస్తుంటే ఆ స్త్రీ పొందే ఆనందం మాటలలో వర్ణించలేనిది. అందుకే నా కొడుకులిద్దరూ నీతోపడుకుని నీతో రతిసలుపుతూ నిన్ను సుఖపెట్టి వాళ్ళు సుఖపడాలని కోరుకుంటున్నాను. అందుకే నీకొడుకులు నీతో రమించాలి అంటే నేను అంత సంతోషపడింది. సొంత కడుపున పుట్టినకొడుకు అమ్మలోని ఆడతనాన్ని అనుభవిస్తుంటే., ఆ అమ్మ నగ్నంగా కొడుకు బిగికోగిలిలో నలిగిపోతూ కొడుకు మగతనం తన ఆడతనపులోతుల్లో బలంగా దిగబడిపోతుంటే తన సర్వస్వం కొడుకుకి అర్పించి తనని తాను మర్చిపోయి ఆ ఆడది పొందే సుఖంలో మాధుర్యాన్ని నా భార్య అనుభవించాలనే నేను ఈ కామదేవత వ్రతం చెయ్యడానికి వొప్పుకున్నాను. 


నా కొడుకులు వాళ్ళ అమ్మ ఆడతనపులోతుల్లో కరిగి కలిసిపోయే ఆ మధురక్షణం కోసం నేను ఎదురుచూస్తున్నాను. అలాగే నాభార్య తన కొడుకుల బిగికౌగిళ్ళలో నలిగిపోతూ తన ఆడతనాన్ని కొడుకులకి అర్పించి తననుతాను మర్చిపోయి కొడుకులచేతుల్లో మైమరచిపోయే మధురక్షణాలలో నా భార్య అనుభవించే సుఖాన్ని నా కళ్ళారా దెగ్గరుండి చూసి తరించాలని ఆశపడుతున్నాను.. అని సుందరం చెప్పేడు అని సుశీల శారదకి చెప్పింది. 

కన్నకొడుకు చేతుల్లో నలిగిపోతె ఆడది అంతటిసుఖన్ని పొందుతుందని సుందరం చెప్పేవరకూ నాకు కూడా తెలియదు. అందుకే నా కొడుకుల రాకకొసం నేను అంతగా ఎదురుచూస్తున్నాను. వాళ్ళచేతుల్లో నలిగిపోతూ నేను పొందబోయే ఆ సుఖం ఎలావుంటుందా అని ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తున్నాను అని సుశీల చెప్పడం ముగించేప్పటికి శారద తొడల్లో తడి వూరడం శారదకి స్పస్టంగా తెలుస్తున్నాది.

ఆక్షణంలో శారద అనుకున్నాది. సుశీల కొడుకులు నాకు కూడా కొడుకులు లాంటివాళ్ళే.. ఎటూ సుశీల కొడుకులని నేనే ముందుగా లొంగదీసుకుని వాళ్ళని సుశీలమీదకి వుసికొల్పాలి. ఎలా చూసినా నా కొడుకుల లాంటి వాళ్లతో నేను రమించేటప్పుడు వాళ్ళు నా కన్న కొడుకులే అనుకుని రమిస్తూ కన్నకొడుకులతో రమించేటప్పుడు ఓ ఆడది పొందే సుఖాన్ని సుందరం చెప్పినవిధంగా నేను పూర్తిగా అనిభవించేకనే వాళ్ళని సుశీల మీదకి వుసికొల్పుతాను అని నిర్ణయించుకున్నది శారద. 


ఇంతలో పిల్లలు స్కూల్ నించీ రావడం మొదలయ్యింది. సరేనే సుశీల ఐతే నేను సుదర్శనం ఇంటికి వెళ్ళి రెండు రోజుల్లో పిల్లలని వొచ్చెయ్యమని ఫోను చేసి వొచ్చేస్తాను అంటూ శారద రెండువీధుల అవతల వున్న సుదర్శనం ఇంటికి బయలుదేరింది.
Reply
కామదేవత - 30వ భాగం - 2వ అంకం
శారద రెండు వీధులు దాటేటప్పటికి ఒక్కసారిగా ఆకాశం నిండా దట్టమైన నల్లని మేఘాలు ఆవరించుకుని వూహించని విధంగా చిమ్మచీకటి ఆవరించుకుని పెద్ద పెద్ద చినుకులు పడడం మొదలయ్యింది. ఇదేంటిరా భగవంతుడా ఇలా దారిమధ్యలో ఇరుక్కున్నాను వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా అనుకుంటూ సందు మలుపుతిరిగేప్పటికి అంతదూరంలో సుదర్శనం ఇల్లు కనపడింది. వెనక్కి వెళ్ళడం కన్నా ముందుకి వెళ్ళడమే మేలనుకుని శారద గబ గబా పరుగులాంటి నడకతో సుదర్శనం ఇంటివైపు అడుగులు వేసింది.

ఇంతలో జోరున వాన మొదలయ్యింది. శారద సుదర్శనం ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టేప్పటికి శారద పూర్తిగా తడిసి ముద్దైపోయింది. ప్రొదున్న మాధవి సుందరం కోసం తన ఇంటికి వొస్తుందని శారదకి ముందే తెలుసు కాబట్టీ.. మాధవి కన్నా ముందుగా సుందరం గనక వొస్తే సుందరాన్ని ఆటపట్టించి అల్లరిచేసి రెచ్చగొట్టడానికని శారద పలుచని తెల్లచీర అంతకన్న పలుచని తెల్లజాకెట్ తొడుకున్నాది.

కానీ సుందరం కన్న ముందుగా మాధవే రావడం వల్ల తరువాత సుశీలకి వొంటపనుల్లో సాయం చేస్తూ తాను కట్టుకున్న బట్టలసంగతి శారద పూర్తిగా మర్చిపోయింది. అదే ఇప్పుడు శారద కొంపముంచింది.


సుదర్శనం గుమ్మలో అడుగుపెడుతూనే శారద తనని తాను చూసుకున్నాది. పూర్తిగా తడిసిపోయిన తన చీరా జాకెట్లోనించీ బలిసిన తన సళ్ళు ముదురు కాఫీరంగులో బెత్తెడు వెడల్పుతో పెద్ద పెద్ద చనుముచికలు.. ఇందాకలా సుశీల కొడుకులతో పడుకునేటప్పుడు ఓ తల్లి పొందే ఆనందం గురించి సుందరం చెప్పిన మాటలు ఇంకా తన చెవుల్లో మారుమోగుతూ తనని వేడెక్కించెయ్యడం వలని నిక్కినిగిడిపోయిన తన చనుముచికలు.. తడిసిన చీరలో తాను ఇంచుమించు నగ్నంగా కనిపిస్తున్నాది.

అసలే సుదర్శనం బుద్ది ఏమిటో తెలిసిన శారదకి ఈరోజు సుదర్శనం తనని అనుభవించకుండా అక్కడనించీ పోనివ్వడని అర్థమైపోయింది. ఆరోజు సుందరంకి ఫోను వొచ్చిన సంగతి చెప్పడానికని సుదర్శనం శారదా వాళ్ళ ఇంటికి వొచ్చినప్పుడు శారద అందాలని చూసి సుదర్శనం చేసిన అల్లరి శారదకి గుర్తుకువొచ్చింది. బాత్రూంకి వెళ్ళేటప్పుడు తన సళ్ళని సుదర్శనం తన భుజంతో రాసుకుంటూ వెళ్ళడం. తిరిగి  బాత్రూంలోనించీ హాల్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు నిగిడిన తన మొడ్డని తన గుద్దకి రాస్తూ సుదర్శనం తనచేత్తో సుశీల గుద్దని తడమడం.. ఆరోజు తన ఇంట్లోనే అంతమంది మనుషుల మధ్య అంత ధైర్యంగా తన వొంటిమీద చేతులేసిన సుదర్శనం ఈరోజు ఇలా తడిసిన చీరలో మూడొంతులు నగ్నంగా అతని ఇంటి గుమ్మం ముందు నిలబడి వుంటే సుదర్శనం నన్ను దెంగకుండా వొదిలిపెడతాడా? అనుకుంటూ.. ఐనా సుదర్శనం భార్య కూతురూ వుంటారుగా మరేమీ పరవాలేదులే అని తనకి తాను ధైర్యం చెప్పుకుంటూ.. ముందుగదిలో ఎవ్వరూ కనిపించకపోవడంతో వీదితలుపుమీద టక టకా.. అని కొడుతూ సుదర్శనం భార్య పేరు తెలియకపోవడంతో సుదర్శనం గారూ .. సుదర్శనం గారూ.. అంటూ తలుపుమీద శారద శబ్దం చేసింది.


సుదర్శనం లోపల ఎదో పనిలోవున్నటున్నాడు.. ఆ.. వొచ్చే.. వొచ్చే.. ఎవరూ? అంటూ సుదర్శనం హాల్ లోకి వొచ్చి వీదిగుమ్మంలో వానకి తడిసిముద్దైపోయి తనవొంటిలో అంగాంగాలనీ మూడొంతులు నగ్నంగా కనిపిస్తూ గుమ్మంలో నిలబడ్డ శారదని చూసి ఆనందంతో ముఖం చుచ్చుబిడ్డీలా వెలిగిపోతుండగా.. ఎవరు? శారదనే.. ? రండి రండి.. అయ్యో పూర్తిగా తడిసిపోయేరే.. అంటూ శారదని ఆహ్వానిస్తూనే తడిసిన చీరజాకట్ లోపలనించీ స్పస్టంగా కనిపిస్తున్న బలిసిన శారద సళ్ళనీ దానిమీద బెత్తెడు వెడల్పులో కనిపిస్తున్న ఆమె చనుముచికల భాగాన్ని కళ్ళింతగా చేసుకుని చూస్తూ కళ్ళతోనే శారదని రేప్ చేసేస్తుంటే.. ఇప్పుడున్న పరిస్తితిలో తన మానాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడం వృధాప్రయాస అని బాగాతెలిసిన శారద నగ్నంగా కనిపిస్తున్న తన ఆడతనపు అందాలని కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చెయ్యకుండానే సుదర్శనంతో మాట్లాడ్డం మొదలుపెట్టింది.

ఇంటిదగ్గర బయలుదేరినప్పుడు వాతావరణం బాగానేవుంది. రెండువీధులు దాటేంతలో వాతావరణం ఇంతలా మారిపోయి జోరున వానవొచ్చేసి పూర్తిగా తడిపేసింది అన్నాది శారద తాను అలా తడిసిపోవడానికి గల కారణం వివరిస్తూ..


అయ్యయ్యో.. పూర్తిగా తడిసిపోయేరుగా.. వుండండి తువ్వాలు ఇస్తాను తుడుచుకుందురుగాని. అలాగే వుండిపోతే ఏ జలుబో చేస్తుంది. అంటూ సుదర్శనం లోపలకి వెళ్ళి కొత్త తువ్వాలు తెచ్చి శారద చేతికి అందిస్తూ., వానజోరుగా పడుతున్నాది.. వానజల్లు ఇంట్లోకంటా వొచ్చేసి ఇల్లంతాకూడా తడిసిపోతున్నాది. వుండండి తలుపువేస్తే జల్లుకొట్టదు అంటూ శారదని రాసుకుంటూ వెళ్ళి వీధితలుపులు మూసేసేడు.

శారద తువ్వాలుతో తల తుడుచుకుంటున్నా కానీ తనకి తెలుసు తన చేతులు పైకి లేపి తన తలని తుడుస్తుంటే తడిసిముద్దైపోయిన పలుచని జాకెట్ లోనించీ అంతకన్న పలుచని బ్రాలోనించీ తన సళ్ళు ఇంచుమించు నగ్నంగా సుదర్శనం కళ్ళపడతాయని. కానీ ఇప్పుడు శారద వున్న పరిస్తితిలో శారదకి మరోదారి లేదని కూడా తెలుసు. అదీకాక ఆరోజు సుదర్శనం తన ఇంటికివొచ్చి చేసిన పనులకి అప్పుడు శారదకి కోపం వొచ్చినా.. ఇందాకా సుశీల చెప్పినమాటలవల్ల శారద వేడెక్కివుండడం వలననూ ఇకమీదట ఇలాంటి మగాళ్ళు మీదచేతులువేస్తే ఎటూ వొద్దు కాదనకుండా వొళ్ళిచ్చి దెంగిచుకోక తప్పదని శారద మనసు రాజీ పడడం వలనా.. శారదలో ఒకరకమైన తెగింపువొచ్చి ఎమైతే అయ్యిందని అలా సుదర్శనం ఇంటి గుమ్మంలోనే నిలబడి సుదర్శనం ఇచ్చిన తువ్వాలుతో తల తుడుచుకుంటూ.. ఓరకంట సుదర్శనం ఏమిచేస్తున్నాడో శారద గమనించసాగింది.

శారద చేతులని పైకి లేపి తలతుడుచుకుంటుండడంవలన నిండుగా పొంగరించిన శారద సళ్ళు ఆ సళ్ళమధ్య బెత్తెడు వెడల్పున చిక్కని కాఫీరంగులో  చనుముచికలు తడిసిన జాకెట్లోనించీ ప్రస్పుఠంగా కనిపిస్తుంటే సుదర్శనం ఆబగా శారద సళ్ళతోపాటుగా వానకి తడిసిపోయిన చీరపైట దగ్గరగా కూడుకుపోయి వుండచుట్టుకుపోవడం వలన జాకెట్ కిందనించీ మొదలుకొని బొడ్డుకిందదాకా అనాచ్చాదితంగా నగ్నంగా కనిపిస్తున్న శారద పొట్టనీ.., దానిమధ్య లోతైన ఆమె బొడ్డునీ గుటకలు వేస్తూ చూస్తున్న సుదర్శనాన్ని చూసి ఈవయసులోకూడా పిటపిటలాడిపోతున్న తన అవయవసంపద అందాలని చూసి సుదర్శనం అలా నోటమాటరానట్లుగా గుటకలువెయ్యడం చూసేప్పటికి తనకి తెలియకుండానే శారదలో అదోలాంటి గర్వం పొంగుకొచ్చి సుదర్శనాన్ని మరింతగా రెచ్చగొట్టి పిచ్చెక్కించెయ్యాలనే ఓ చిలిపి ఆలోచన శారద మనసులో పుట్టడంతో.. అసలు ఇంట్లో ఎవరెవరు వున్నారో తెలుసుకుని మరీ ముందడుగువేస్తే మంచిదని అనుకుని..

శారద మరికొంచెం ముందుకి వొంగి తువ్వాలుతో తన మెడవెనుక భుజాలమీద తుడుచుకుంటూ.. వొదినగారు ఇంట్లోలేరా? అని అడిగింది.
శారద నగ్నఅందాలని చూస్తూ మైమరిచిపోతూ మత్తెక్కిపోతున్న సుదర్శనం .. ఆ.. సుబధ్రా?? లేదుగా..!! సుబధ్ర అమ్మాయి భవాని కలిసి వాళ్ళవాళ్ళింటికి వెళ్ళేరు. రేపు ప్రొదున్నకల్లా వొచ్చేస్తారు అన్నాడు తొట్రుపాటుగా.

సుదర్శనం తత్తరపాటుకి కారణం తెలిసిన శారద మనసులో నవ్వుకుంటూ.. ఐతే ఇంట్లో మీరొక్కరే వున్నారన్నమాట అంటూ తలమీదనించీ కప్పుకున్న తువ్వాలుతో తలా భుజాలు తుడుస్తుండగా తువ్వాలుతగిలి భుజం మీది తడిచీరపైట పూర్తిగా కిందపడిపోయింది... ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ఖంగారుపడి గందరగోళం అయిపోయి లేనిపోని హడావిడి చెయ్యడం ఎందుకని శారద పైటజారిపోయిన సంగతి తనకి తెలియనట్లుగానే తల జుత్తూ తువ్వాలుతో తుడుచుకుంటూ మరికొంచెం ముందుకి వొంగింది.


శారద అలా మరింతగా ముందుకి వొంగడంతో.. తన రెండుసళ్ళూ ముందుకి వేళ్ళాడుతూ తడిసినజాకెట్ లొనించీ ఆమె రెండుసళ్ళమధ్య లోతైన క్లీవేజ్ తోపాటుగా శారద సళ్ళు మూడుంతులు నగ్నంగా సుదర్శనం కళ్ళపడేప్పటికి ముప్పైలు దాటినా కానీ ఇంకా ఇరవైలలో వున్నట్లుగా నున్నటి నిగారింపుతో యవ్వనపు మిసమిసలతో పిటపిటలాడిపోతున్న శారద సళ్ళని చూసి సుదర్శనం పిచ్చెక్కిపోయేడు.


తడిచీరలో మూడొంతులు నగ్నంగా కనిపిస్తున్న శారద వొంటి మెరుపు నిగారింపు మిసమిసలకే సుదర్శనం మొడ్డ తనలుంగీలో నిగిడిపోయి శారదపూకుమడతల్లో దూరిపోవాలని తహతహలాడిపోతుంటే, అగ్నిలో ఆజ్యం పోసినట్లు అతంతమాత్రంగా అడ్డమున్న శారద చీరపైట అలా కిందకిపడిపోవడం అది సరిపోదన్నట్లు శారద మరింతగా ముందుకి వొంగడంతో లోతుగా కత్తిరించిన లోనెక్ జాకెట్ గుండా శారద సళ్ళు చనుముచికలతో సహా నగ్నంగా సుదర్శనం కళ్ళకి విందులుచేస్తుంటే.., నోరు తడారిపోయి సుదర్శనం అలా చిత్తరువులా నీలబడిపోవడంతో.. సుదర్శనానికి చూపించవలసినదంతా చూపించేసేనని నమ్మకం చిక్కిన శారద గుండెలమీద వుండవలసిన తన చీరపైట జారిపోయినసంగతి అప్పుడే చూసుకున్నట్లు సిగ్గుతో ముఖమంతా ఎర్రగాచేసుకుంటూ శారద తన చీరపైటని తన భుజం మీద వేసుకుంటూ తడిచీర అవ్వడంవలన చలికి..  స్స్స్..ఆహ్.. అని వొణకడంతో.. అప్పటివరకూ శారద నగ్న అందాలని చూస్తూ మత్తులోపడిపోయి బిగదీసుకుపోయిన సుదర్శనం మళ్ళీ ఈలోకంలోకి వొస్తూ..

అరె..రే.. అయ్యో.. అయ్యో.. ఆ.. తడిచీరలో ఎంతసేపు అలా వుంటారు? వుండండి.. బీరువాలో మా సుభద్రది ఎదన్న పొడిచీర తెచ్చిస్తాను.. అంటూ సుదర్శనం వాళ్ల పడకగదిలోకి వెళ్ళేడు.


శారద ఎంతగా వొద్దువొద్దని వారిస్తున్నా వినిపించుకోకుండా తన భార్య సుబద్రది ఓ చీర జాకెట్ లోలంగాతో సహా తెచ్చి శారదచేతిలో పెడుతూ బాత్రూంలోకి వెళ్ళి మీరు ఆతడిచీరవిప్పేసి.. బెడ్రూంలోకి వెళ్ళి ఈపొడిచీర కట్టుకోండి అని చెపుతూ బలవంతంగా శారదని వాళ్ళ బాత్రూంలోకి తోసేడు.

సుదర్శనం చెప్పినట్లే శారద బాత్రూంలో తడిబట్టలు విప్పేసి చేతిలోవున్న తువ్వాలుని నడుంచుట్టూ కట్టుకుని భుజం మీదకి పూర్తిగా రాని ఆ తువ్వాలు అంచుని తన సళ్ళమీద అడ్డంగా పెట్టుకుని అడుగులోఅడుగువేసుకుంటూ బాత్రూంలోనించీ సుదర్శనం పడకగదివైపు అడుగులువేసింది.


తనవొంటిని పూర్తిగా కప్పలేని తువ్వాలుని తొడలపైవరకూ ఎంతపైవరకూ అంటే.. శారద అడుగులువెయ్యడానికి కాళ్ళని కదిలిస్తుంటే తువ్వాలు కింద అంచులనించీ శారద పూరెమ్మలు కనపడతాయా..? అన్నంత పైవరకూ కట్టుకున్న తువ్వలు ఆమె 38" సైజులతో కొవ్వుపట్టి మిసమిసలాడిపోతున్న శారద సళ్ళని పూర్తిగా కప్పలేకపోయిన ఆ తువ్వాలు ఆమెసళ్ళని మూడొంతులు బయటపడేసి బాత్రూంలోనించీ బయటకి వొచ్చిన శారద రూపాన్ని చూసి నోరెళ్ళబెట్టేసి ఎదో చెయ్యలని వున్నా.. ఏంచెయ్యాలో ఎలా చెయ్యాలొ? ఎలా మొదలుపెట్టాలో తెలియక చేస్టలుడిగి నిలబడిపొయి కళ్ళప్పగించి చూస్తున్న సుదర్శనానికి తన వొంటిలో చూడవలసిన అందాలనన్నీ పూర్తిగా చూపిస్తూ.. సుదర్శనం పడకగదిలోకి అడుగుపెట్టేటప్పుడు పూర్తిగా వెనక్కి తిరిగి పూర్తిగా నగ్నంగా వున్న తన వీపునీ ఒక్క తన పిరుదులని తప్ప నగ్నంగా వుండిపోయిన మొత్తం వెనకభాగాన్ని సుదర్శనం పూర్తిగా చూసి తరించి చెలించిపోయేంత నిమ్మదిగా సుదర్శనం పడకగదిలోకి వెళ్ళి వాళ్ల పడకగది తలుపులని మూసి గడవేసింది శారద.

గదిలోకి వెళ్ళిన శారద సుదర్శనం తనకి కట్టుకోమని ఇచ్చిన తన భార్య బట్టలని చూసి ముందు ఆశ్చర్యపోయినా.. పరవాలేదు సుదర్శనం సరసుడే అనుకోకుండా వుండలేకపోయింది. అందుకు కారణం ఏమిటంటే., సుదర్శనం శారదకి ఎర్రని పలుచని నైలెక్స్ చీర అంతకన్న పలుచని జాకెట్, జాకెటంత పలుచనిలోలంగా ఇచ్చేడు.

ఆ బట్టలు చూసి శారద అనుకున్నది. తడిసిన తెల్లచీరలో తాను ఎంతనగ్నంగా కనిపించేనో.. ఈ ఎర్రచీరా జాకెట్ లలో తాను అంతకన్న ఎక్కువ నగ్నంగా కనిపించడం ఖాయం అనుకున్నాది. సుదర్శనం ఇంట్లో తన పెళ్ళానికి ఇలాంటి బట్టలు కొనిపెట్టేడంటే సుదర్శనం తనపెళ్ళం సుబద్రా ఎంతసరసులో కూడా శారదకి అర్థం అయ్యింది.


ఈపాడువాన వలన ఇంకా ఇప్పటివరకూ మధూ పవన్లకి ఫోనులు చెయ్యవలసిన పని ఇంకా మొదలేపెట్టకపోవడంతో, ఇక్కడ తాను ఎంత ఆలస్యం చేస్తే ఇంటికి వెళ్ళడం కూడా అనత ఆలస్యమౌతుందని సుదర్శనం ఇచ్చిన చీరని తాను ఎలా కడితే మరింత సెక్సీగా కనిపిస్తానో అలా కట్టుకుని పక్కనే బీరువాకి వున్న నిలువుటద్దంలో తన ప్రతిరూపాన్ని చూసుకున్న శారద అవాకైపోయింది. ఎందుకంటే సుదర్శనం ఇచ్చిన బట్టలు కట్టుకున్నా అస్సలు తన వొంటిమీద బట్టలు వున్నట్లే లేవు. ఆబట్టలలోనించీ తన సళ్ళు చనుముచికలతోసహా నగ్నంగా కనిపిస్తూ తనపొట్ట అందులో లోతైన బొడ్డు.. తన పొత్తికడుపు.. అతటిబోదెలులాంటి తనతొడలు.. ఆరెండుతొడలూ కలిసేచోట కనీకనిపించనట్లు కనిపిస్తున్న పదిరోజులక్రితం తాను గొరిగిన పూదిమ్మ మీది చిన్నగా మొలిచిన మొలకలమధ్య తన పూదిమ్మా. తనరూపాన్ని అలా నిలువుటద్దంలోచూసుకున్న శారదకి వోళ్ళు జివ్వుమన్నాది.

ఈ చింపిరిజుట్టు జిడ్డుముఖంతోనే నారూపం ఇలా వున్నాదంటే.. ఇంక పూర్తిగా తెయారైతే నువ్వేమైపోతావురా సుదర్శనం అనుకుంటూ శారద ఆ అద్దం పక్కనే వున్న దువ్వెనతో తలదువ్వుకుని ముఖానికి పౌడర్ రాసుకుని చక్కగా బొట్టుపెట్టుకుని మన్మధుడి రాకకోసం సిద్దమైన రతీదేవిలా తెయారయ్యి.. మరోసారి అద్దంలో తనప్రతిరూపాన్ని తానే చూసుకునేప్పటికి.

శారద వొళ్ళు మరోసారి జివ్వుమనడమేకాదు.. మూడొంతులు నగ్నంగా కనిపిస్తున్న తన ప్రతిరూపాన్ని తానే చూసుకునేప్పటికి అనుకోకుండా శారద తొడల్లో తిమ్మిరెక్కి శారద మనసు మత్తుగా మూలిగింది. దాంతో శారద మనసులో.. ఒరేయ్ సుదర్శనం.. ఈరోజు నీపంటపండిందిరా. రతీదేవి మరోరూపంలా మెరిసిపోతున్న ఈ శారద పొందులో ఈరాత్రి నువ్వు జీవితంలో ఎప్పుడూ అనుభవించనంతటి సుఖాన్ని అనుభవించబోతున్నావురా.. ఇక్కడికి వొచ్చేముందు నేనుగనక సుశీల ఇంటికి వెళ్ళకుండా వుండివుంటే నీకు ఈ అదృష్టం దక్కివుండేదికాదు. నీఅదృష్టం అంతబలంగా వుంటే నేనుమాత్రం ఎలా తప్పించుకోగలను? ఇదిగో వొస్తున్నాను.. నువ్వు నన్ను ఎలా చూడాలనుకుని ఈచీర జాకెట్ ఇచ్చేవో అలా.. నువ్వు కోరుకున్న విధంగా నిన్ను ముపించి మరిపించి కైపెక్కించడానికి వొస్తున్నాను. అని మనసులో అనుకుంటూ శారద సుదర్శనం పడకగది తలుపు తీసుకుని అడుగు బయటకి పెట్టింది.


శారద తన పడకగది తలుపులు తీస్తున్న శబ్దం వినబడగానే ఆమె రాకకోసమే ఎదురుచూస్తున్న సుదర్శనం శారదని చూడగానే అప్పటివరకూ సోఫాలో కూర్చున్నవాడుకస్తా ఒక్కవుదుటున లేచి నిలబడి.. కళ్ళింతచేసుకుని శారద వొంటి అందాలని తినేసేటట్లు కాంక్షనిండిన కళ్ళతో చూస్తూ.. అద్భుతం.. మీ అందం ముందు రతీదేవి అందం కూడా దిగతుడుపే.. మీ పొందు దొరికిన మగాడి జన్మ ధన్యం.. అన్నాడు.. కళ్ళతోనే శారద అందాలని నాకేస్తూ.

వొంటిమీద బట్టలున్న అస్సలు బట్టలే లేనంత నగ్నంగా కనిపిస్తున్న శారద అందం సుదర్శనం మీద ఎంతప్రభావం చూపించిదో చెప్పడానికి సుదర్శనం తొడలమధ్య నిగిడిపోయి గుడారంలా లేచిపోయిన సుదర్శనం మగతనమే సాక్ష్యం..


దానితో సుదర్శనం నిగిడిపోతున్న తన మొడ్డని పెద్దగా దాచుకునే ప్రయత్నం చెయ్యకపోయినా సిగ్గుతో ఎర్రబడ్డ తన ముఖాన్ని దాచుకోవడానికని.. అరెరే.. ఇందాకలా తడిబట్టలలో మీరు చలిపెట్టిపోయేరని కాఫీ చేసేను.. వేడిగా కాఫీ తాగితే కొద్దిగా చలి తగ్గుతుంది అంటూ సుదర్శనం కాఫీ తేవడానికి వొంటగదిలోకి వెళ్ళేడు.


సుదర్శనం అలా వొంటగదిలోకి వెళ్ళుతుండగా శారద అన్నాది.. అతిధి మరియాదలు తరువాత చేద్దురుగాని కానీ ముందుగా నేను వొచ్చిన పని మీరు అడగనేలేదు.. అన్నది శారద.

నాకెందుకు తెలియదటండీ..  సుందరం పిల్లలని వెనక్కి వొచ్చెయ్యమని చెప్పడానికని ఫోనుకోసం వొచ్చేరు.. అన్నడు వొంటగదిలో పొయ్యమీది కాఫీని కప్పుల్లో పోస్తూ..
ఆసంగతి మీకెలా తెలుసు? అన్నది శారద.

మొన్న రెండురోజుల క్రితం సుందరం ఆఫీసులో చెప్పేడు.. ఒకటి రెండురోజుల్లో మా ఇంట్లోనించీ ఎవరో వొకళ్ళం వొస్తాము పిల్లలకి ఫోను చెయ్యలి అని..
అసలే ట్రంక్ కాల్.. ఎప్పటికి లైన్ లు దొరుకుతాయో ఏమో.. ముందుగా ఆ పని చూడండి...  అన్నది శారద సుదర్శనం అందిస్తున్న కాఫీ కప్పు అందుకుంటూ..


అయ్యో.. ముందు మీరు ప్రశాంతంగా కాఫీ తాగండి.. మీరు కాఫీ తాగేంతలో నేను టంక్ కాల్ బుక్ చేస్తాను.. మనం కాల్ బుక్ చెయ్యడం వరకె మనచేతిలో వుంటుంది.. మిగతాది దైవాదీనం.. ఆ విషయంలో మాత్రం నన్నేమనకండి.. అన్నడు సుదర్శనం సోఫాలో కూర్చుంటూ ఓ చేత్తో కఫీ కప్పు పట్టుకుని కాఫీ సిప్ చేస్తూ మరోచేత్తో టెలీఫోను ని దగ్గరకి లాక్కున్నాడు.
శారద కాఫీ తాగుతూ పిల్లల ఫోను నెంబర్ మీదగ్గరున్నదని సుందరం చెప్పేడు అన్నది.

నాకు వాళ్ళ పి.పి. నెంబర్ ఖంఠస్తానే.. మీరేమీ ఖంగారు పడకండి.. ఆ ఫోను చేసే బాధ్యత నాది.. అంటూ టెలీఫోను డిపార్ట్మెంట్ కి ఫోను కలిపి ట్రంక్ కాల్ అని చెప్పి నెంబర్ చెప్పేడు.
అప్పటికి శారద కాఫీ తాగడం పూర్తియిపోవడంతో సుదర్శనం శారద చేతిలో కాఫీ కప్ అందుకుని సోఫా వెనకగా పెట్టేడు.
ఈలోపులో శారద.. ఈ ఫోను పని అయ్యేక నేను ఈ బట్టలతోనే ఇంటికి వెళ్ళాలా? ఇలాగే బయటకి వెళితే నేను ఇంటికి వెళ్ళేలోపులోనే ఎవరో ఒకరు నన్ను కిడ్నేప్ చేసెయ్యడం ఖాయం అన్నది నవ్వుతూ..


అయ్యో.. అంతవరకూ ఎందుకు.. ఈ ఫోను కాల్ అయ్యేప్పటికి ఎంతలేదన్న ఓ గంట పడుతుంది. ఈలోపులో మీ బట్టలు ఈ ఫేనుకింద ఆరేస్తే.. మీరు వెళ్ళే టైం కి ఆరిపోతాయి అంటూ సుదర్శనం బాత్రూంలోకి వెళ్ళి శారద విడిచిన తడిబట్టలు బాత్రూంలో పిండి తెచ్చి చీరని మాత్రం శారద చేతికి ఇచ్చి ఇక్కడ ఈ హుక్కుకి చీర ఒక కొంగుముడివేసి.. అటుపక్క ఆ గోడకి వున్న రెండో హుక్కుకి మరోచిన్న ముడివేసి.. ఈటుపక్కనున్న ఈగోడకి వున్న హుక్కుకి తగిలించి ఆఖరుగా ఆ సోఫావెనక వున్న ఆ కిటికీ కమ్మికి ఆ చీర చివరి కొస ముడివేస్తే ఫేనుగాలికి అర్ధగంటలో మీచీర ఆరిపోతుంది. వానలు పాడినప్పుడు మా ఆవిడ తన చీరలని అలానే ఆరేస్తుంది..  అన్నడు సుదర్శనం.

సుదర్శనం చెపుతుండగానే శారద అతను చెప్పినట్లు చీర అంచులని ఆ హుక్కులకి తగిలించి చీర అటుచివరి అంచుని సోఫా వెనుక కిటికీ కమ్మికి ముడివేస్తుండగా  సుదర్శనం సుడిగాలిలా వొచ్చి శారదని వెనకనించీ వాటేసుకుని శారద రెండు చేతులకిందనించీ తన రెండు రెండుచేతులనీ శారద సళ్ళమీదమేసి కసిగా శారద సళ్ళని నలిపేస్తూ శారద మెడవెనుక వీపుమీద ముద్దులుపెడుతూ.. శారదా.. ఆహ్.. ఎంత అందంగా వున్నారు మీరు.. ఇందాకటినించీ నన్ను నేను ఆపుకోవడం నాతరం కావడంలేదు.. అంటూ శారదని చుట్టుకుపోతూ.. తన బిగికౌగిలిలో శారదని కసిగా నలిపెయ్యసాగేడు.


ఎదో ఒకక్షణంలో ఇలాంటిదేదో జరుగుతుందని శారద ఊహిస్తున్నదే ఐనా.. ఒకమోకాలు సోఫామీదపెట్టి రెండుచేతులూ ఎత్తి చీరకొంగుని కిటికీ వూచకి ముడివేస్తున్న స్తితిలో తనని తాను రక్షించుకోలేని పరిస్తితిలో వుండగా సుదర్శనం తనమీద దాడి చేస్తాడని వూహించని శారద.. సుదర్శనం అలా తన వొంటిని చుట్టుకుపోతూ తన సళ్ళని రెండుచేతులా కసిగా నలిపేస్తూ తన మెడమీద (అదే తన వీక్ పోయింట్) ముద్దులుపెడుతూ తనని నలిపేస్తుంటే.

శారద వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోతుండగా.. తుళ్ళిపడుతూ.. సుదర్శనం.. యై.. వొదలండి.. సుదర్శనం.. నన్ను వొదలండి..  అంటూ సుదర్శనం చేతుల్లోనించీ విడిపించుకునే ప్రయత్నం చెయ్యసాగింది.


శారద... ఆరోజు మీ ఇంటికి వొచ్చినప్పుడే నీ అందం నన్ను పిచ్చివాడిని చేసింది.. ఒక్కసారి.. ప్లీజ్.. ఒక్కసారి.. నన్ను కాదనకు.. ప్లెజ్.. అంటూ సుదర్శనం శారదని నలిపేస్తున్నాడు.

వొదలండి సుదర్శనం.. ప్లీజ్.. నన్ను వొదలండి.. నేను పెళ్ళైనదాన్ని.. ఇంకొకళ్ళ భార్యని.. తప్పు.. మీరిలా చెయ్యడం తప్పు.. అంటూ శారద సుదర్శనం చేతుల్లోనించీ విడిపించుకుని ప్రయత్నం చేస్తున్నది.. సుదర్శనం శారదా సళ్ళని కసిగా నలిపేస్తుంటే.. ఓహ్.. ప్లీజ్ .. సుదర్శనం.. నేను ముగ్గురుపిల్లల తల్లిని.. నాలాంటి దానిమీద మీరు ఆశపడడం తప్పు.. ప్లీజ్.. వొదలండి.. నన్ను వొదలండి.. అంటూ శారద గింజుకుంటూ సోఫాలోవున్న కాలు తీసి కిందపెట్టి సుదర్శనం చేతుల్లోనించీ విడిపించుకునేప్రయత్నంలో ఓపక్క అడ్డంగా చీరకట్టేసి వుండడంవలన ఇంక ఎటూ వెళ్ళేదారి లేకపోవడం వలన.. అలా అలా సుదర్శనం పడకగదివైపు అడుగులువేస్తున్నాది..

శారద అంటున్న మాటలు సుదర్శనం అందుకుంటూ.. అదే నేనూ చెపుతున్నాను శారదా.. పెళ్ళి ఐనదానివి కనకనే ఒక్కసారి నాతో ఇదైతే కడుపూ కాలూ వొస్తుందన్న భయం వుండదు.. ఇంకొకళ్ళ భార్యవి కనకనే.. బాగా నలిగిన పూకులో నా మొడ్డదోపితే వుండేసుఖంలో మజాని అనుభవించాలనే నాకు నీమీద అంతకోరిక.. ఇంక నువ్వు ముగ్గురు పిల్లల తల్లివంటే ఎవ్వరూ నమ్మలేరు అందుకే నువ్వంటే నాకు అంతమోజు.. అంటూ సుదర్శనం శారద మెడమీద..  మెడవెనకాలా.. భుజాలమీద..  ముద్దులుపెట్టేస్తూ శారని సళ్ళని కసి కసిగా నలిపేస్తున్నాడు.


మెడా.. భుజాలూ.. మెడవెనుక.. సళ్ళు.. అవన్నీ శారదకి సెక్సువల్ గా చాలా సున్నితమైన భాగాలు. శారద వొద్దు.. వొద్దు.. అని పైకి అంటున్నా.. శారదకి తెలుసు తాను సుదర్శనానికి ఎటూ లొంగిపోబోతున్నానని.. వొద్దు.. వొద్దంటున్నకొద్దీ.. మగాడిలో కోరిక మరింతగా పెరిగిపోయి ఆ మగాడు మరింతగా రెచ్చిపోతాడన్న సంగతి కూడా శారదకి బాగా తెలుసు.

అదీకాక.. తెలిసి చేస్తున్నా తెలియక చేస్తున్నా.. సుదర్శనం శారద మెడమీద.. మెడవెనకాలా.. భుజాలమీద ముద్దులు పెట్టేస్తూ.. శారద సళ్ళని కసికసిగా నలిపేస్తుంటే.. శారద తొడల్లో తిమ్మిరెక్కిపోతున్నాది. పూకులో తడి వరదలైపోతున్నాది. సుదర్శనం తనని ఎంతతొందరగా మంచం మీద పడతోసి తనమీద పడిపోయి చిలకడదుంపలా తన గుద్దపాయల్లో వొత్తిపెట్టిరుద్దేస్తున్న అతని మగతనాన్ని ఎంత తొందరగా తన మానంలోకి తోసి తనపూకుని అరగదీస్తాడా.. అని ఎంత తొందరగా అతని మొడ్డదెంగుడులో సుఖాన్ని అనుభవిస్తానా అని తహతహలాడిపోతున్నాది శారద.. ఐనా కానీ.. తనకి ఇస్టంలేకపోయినా.. సుదర్శనమే తనని బలవంతం చేసి లొంగదీసుకుని అనుభవించేలా చెయ్యాలనే శారద అలా వొద్దు వొద్దంటూ సుదర్శనం చేతుల్లో గింజుకుంటున్నాది..


వాళ్ళిద్దరి పెనుగులాటలో వాళ్ళు ఇద్దరూ సుదర్శనం వాళ్ళ పడకగది గుమ్మం వరకూ వొచ్చేసేరు. వాళ్ళ పెనుగులాటలో శారద చీరపైటకొంగు సుదర్శనం చేతుల్లోచిక్కుకోవడంతో.. సుదర్శనం శారద చీరపైటకొంగుని పట్టుకుని లాగుతున్నాడు..శారద తనగుండెలమీదున్న చీరభాగాన్ని రెండుచేతులా పట్టుకుని ఆపుకుంటున్నాది.. కానీ గుండేలమీద చీరపైట లేకపోవడంతో శారద సళ్ళు పలుచని జాకెట్లోనించీ ఇంచుమించు నగ్నంగా కనిపించడమే కాక శారద చీరపైట కొంగుని రెండుచేతులా పట్టుకునేటప్పుడు ముందుకి వొంగివుండడంతో లోతైన క్లీవేజ్ ఆసరికే కోరికలవేడితో నిగిడిపోయిన శారద చనుముచికలు ఆమె ఎంతవేడెక్కిపోయిందో చెప్పకనే చెపుతుంటే..

శారద జాకెట్ కిందనించీ బొడ్డుకి రెండుబెత్తెలు కిందకి కట్టిన చీరవరకూ ఏ ఆచ్చాదనా లేకపోవడం వలన నగ్నంగా శారద నునుపైన పొట్ట లోతైన బొడ్డు.. వొంటిమీద వున్నా లేనట్లుగా పలుచగా వున్న చీరలోలంగా లోనించీ అరటిబోదెలలాంటి శారద తొడల అందాలు.. ఆ రెండుతొడలూ కలిసేచోట చిన్న నూగుతోకప్పడిన శారద పూకు.. ఆసరికే శారదపూకులో కామరసాలూరి శారద తొడలమధ్య తడిసిపోవడంవలన అసలే పలుచగా వున్న ఆమెవొంటిమీది లోలంగాకి అంటుకున్న పూకుతడి.., ఆమె కట్టుకున్న చీరమడతలని కూడా తడిపేస్తూవుండడం వలన శారద తొడలమధ్య ఆ ప్రాంతం తడిసిపోయి మెరుస్తూ సుదర్శనంకి కనబడేప్పటికి.. కోరికతో శారద పూకు తడిసిపోయినా కానీ.. శారద దేనికో భయపడడమో.. లేదా బెట్టుచెయ్యడమో చేస్తున్నదని అర్ధమైన సుదర్శనం అప్పటివరకూ తనచేతితో పట్టుకుని బలంగా లాగుతున్న శారద చీరపైటని ఒక్కసారిగా వొదిలేసేడు.

సుదర్శనం అలా ఒక్కసారిగా చీరపైటని వొదిలెయ్యడంతో.. అప్పటివరకూ తన చీరనిపట్టుకుని బలంగా గుంజుతున్న శారద ఒక్కసారిగా వెనక్కితూలి తనవెనకాలవున్న మంచం మీదపడిపోయింది. సరిగ్గా అలాంటి అవకాశంకోసమే ఎదురుచూస్తున్న సుదర్శనం సింహంలా శారదమీదకి వురికి నిలువునా శారదమీద పడి శారదని కసికసిగా నలిపెయ్యసాగేడు.. 

అలా తాను వెనక్కిపడిపోవడంతోనే కొంచెం ఖంగారు మరికొంచెం గందరగోళంలో పడిపోయిన శారద ఎంజరిగిందో అర్ధమయ్యేలోపులోనే సుదర్శనం అలా తనమీద పడిపోయి నలిపెయ్యడం మొదలుపెట్టేప్పటికి.. ఇంక సుదర్శనం చేతుల్లోనించీ తప్పించుకునే అవకాశంలేదని శారదకి అర్థమైపోవడంతో.. కొద్దిగా బెట్టుచేస్తూ.. సుదర్శనమే తనని బలవంతం చేసి లొంగదీసుకున్నట్లుగా నటిస్తూ నిమ్మదిగా సుదర్శనానికి లొగిపోవడానికి నిశ్చయించుకుంటూ.. ఎంటిది సుదర్శనం..? వొదులు.. తప్పు.. నువ్వు ఇలా చెయ్యకూడదు.. అంటూ సుదర్శనం చేతుల్లో పెనుగులాడసాగింది శారద.

సుదర్శనం నిగిడిన తన మొడ్డని శారద పూదిమ్మకేసి వొత్తుతూ తన తొడలతో శారద తొడలని తన కాళ్ళతో శారద కాళ్ళనీ తన చేతులతో శారద చేతులనీ వొత్తిపెట్టి.. శారద ముఖం మీద ముద్దులుపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ.. ఒక్కసారి శారద.. ఈ ఒక్కసారికీ వొప్పుకో.. ఒక్కసారి వొప్పుకుంటే.. మళ్ళీ ఎప్పుడూ నీజోలికి రాను.. ఈ వొక్కసారికీకాదనకు.. ప్లీజ్.. ప్లీజ్..  వొప్పుకో శారదా.. ప్లీజ్.. ప్లీజ్.. అంటూ శారద ముఖం మీద ముద్దులుపెట్టే ప్రయత్నం చెయ్యసాగేడు సుదర్శనం.
Reply
సుదర్శనం తన ముఖం మీద ముద్దులుపెట్టనివ్వకుండా శారద తన ముఖాన్ని అటూ ఇటూ తిప్పేస్తున్నాది కానీ చెట్టంతమనిషి అలా తనమీద నిలువునా పడుకుని అతని తొడలతో తన తొడలని అలా వొత్తిపెట్టి నొక్కేస్తూ నిగిడిన అతని మగతనాన్ని తన పూదిమ్మకి వొత్తిపెట్టిరుద్దడానికి ప్రయత్నంచేస్తూ అలా తన ముఖం మీద ముద్దులుపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంటే.. అతని చాతీకింద తన సళ్ళు బలంగా నలిగిపోతూ బాగా వొరిపిడికి గురౌతుంటే.. శారదకి కోరిక ఆపుకొవడం చాలా కస్టంగా వున్నాది.. అలా అని అంత తొందరగా సుదర్శనానికి లొంగిపోవడానికి కూడా తాను అంత సిద్దంగా లేదు.. అందుకే మరికొంచెం సేపు పెనుగులాడుతున్నట్లుగా నటిస్తూ నిమ్మది నిమ్మదిగా అతని శరీరం కింద నలగడానికి అనువుగా తన శరీరాన్ని సర్ధుకోవడం మొదలుపెట్టింది..

ఐతే శారద అలా సుదర్శనం చేతుల్లో పెనుగులాడుతుండగానే సుదర్శనం తన నడుముకి కట్టుకున్న లుంగీ విప్పేసి కిందపడేసేడు.. అలానే తన వొంటిమీది చొక్కా కూడా విప్పేసి కిందపడేసేడు.. ఇప్పుడు సుదర్శనం పూర్తిగా నగ్నంగా ఐపోయి శారదమీద పడుకుని శారదని నలిపేస్తున్నాడు.

శారద పెనుగులాడుతున్నట్లుగా తన తొడలని విడదీసింది.. దానితో అసలే పలుచగా వున్న ఆమె చీర లంగాలమీదనించీ నిగిడిన సుదర్శనం మొడ్డ శారదపూరెమ్మల మధ్య వెచ్చగా వొత్తుకున్నాది. అప్పటికి చాలాసేపటినించీ పెనుగులాడుతుండడంతో అలిసిపోయిన శారద అలసట తీర్చుకోవడానికన్నట్లుగా ఒక్క క్షణం ఆగి.. వూఫ్ఫ్ఫ్.. అని .. గుండెలనిండా గాలిపీల్చుకుని .. నిస్సహాయంగా చూసినట్లు సుదర్శనం కళ్ళలోకి చూసింది.

సరిగ్గా దొరికిన అవకాశాన్ని వుపయోగించుకుంటూ సుదర్శనం శారదపెదాలని తన పెదాలతో ముడేసి కొద్దిగా తన నడుముని పైకిలేపి శారద వొంటిమీది చీరని లోలంగాతో సహా శారద నడుం వరకూ లేపేసి.. తన రెండుచేతులనీ శారద సళ్ళమీదవేసి.. శారద చనుగుబ్బలనించీ వొడిసిపట్టి కసిగా శారద సళ్ళని నలిపెయ్యడం మొదలుపెట్టేడు.

మ్మ్మ్.. మ్మ్మ్.. అంటూ.. శారద గింజుకుంటూ.. దబదబా.. సుదర్శనం వీపుమీద ఓ నాలుగు దెబ్బలు వేసి.. తన కాళ్ళని సుదర్శనం నడుం చుట్టూ లంకెవేసి తన కాలిమడమలతో సుదర్శనం పిర్రలమీద గుభీ.. గుభీ.. అని కాళ్ళతో గుద్దుతూ.. వొదులు.. నన్ను వొదలమంటుంటే నీకు కాదూ.. అంటూ కాళ్లతో చేతులతో సుదర్శనాన్ని తన్నుతూ గుద్దుతూ.. శారద హడావిడి చేస్తుంటే.. సుదర్శనాన్ని కాళ్ళతో తన్నడానికని శారద తన కాళ్ళని సుదర్శనం నడుం చుట్టూ లంకె వెయ్యడంవలన శారద తొడలు విచ్చుకుని.. శారద పంగపరిచి సుదర్శనానికి అందించినట్లయ్యింది.


ఎప్పుడైతె శారద అలా తన పంగతెచి నన్ను దెంగుకో అన్నట్లు సుదర్శనానికి పూకు అందించిందో.. దొరికిన అవకాశాన్ని పూర్తిగా వుపయోగించుకుంటూ సుదర్శనం.. తన నడుం పైకిలేపి.. శారదకీ తనకీ మధ్యలో చెయ్యపెట్టి నిగిడిన తనమొడ్డని చేతపట్టుకుని విచ్చుకున్న శారద పూకురెమ్మలమడతల్లోకి తన మొడ్డశీర్షాన్ని గుదిగుచ్చి.. వొక్క వుదుటున తన మొడ్డని విసురుగా శారద పూకుమడతల్లోకి బలంగా గూటించేడు..

తన పూరెమ్మలు మడతలుపడిపోతుండగా తన ఆడతనాన్ని చీల్చుకుంటూ కస్సున తనమానలోకంటా సుదర్శనం మగతనం విసురుగా దిగబడిపోయేప్పటికి.. ఆహ్హ్.. సుదర్శనం.. ఏంచేసేవు.. నువ్వు.. అంటూ.. ఒక్కసారిగా శారద రెండుచేతులా సుదర్శనాన్ని బలంగా కౌగలించేసుకుని సుదర్శనం నడుం చుట్టూ లంకెవేసిన కాళ్ళని మరింత బలంగా బిగించేస్తూ.. తన తొడలతో సుదర్శనం నడుముని కదలనివ్వకుండా బిగించి వుడుంపట్టులా పట్టు పట్టేసింది శారద.
శారద ఎంతబలంగా సుదర్శనాన్ని పట్టు పట్టిందంటే.. శారద పట్టిన వుడుంపట్టులో సుదర్శనం ఒక్క అంగుళం మేర కూడా కదలలేకపోయేడు. అవకాశం దొరికిందికదా అని నిగిడిన మొడ్డనైతే శారద పూకులోకంటా గూటించేసేడు కానీ... తరువాత పరిస్థితులు పరిణామాలు ఎలా వుంటాయో అని భయపడిపోతూనే అతికష్టం మీద శారదా ముఖంలోకి చూసేడు..  

సుదర్శనం శారద ముఖంలోకి చూసేప్పటికి శారద సుదర్శనాన్ని బలంగా కౌగలించుకుని కళ్ళుమూసుకుని వున్నది. ఎప్పుడైతే సుదర్శనం శారద బిగికౌగిలిలో కదలకుండా అలా వుండిపోయేడో.. సుదర్శనం తనకౌగిలిలో కదలకుండా మెదలకుండా వుండడంతో అనుమానం వొచ్చిన శారద నిమ్మదిగా కళ్ళు విప్పింది.

శారద కళ్ళు తెరిచేప్పటికి.. తనముఖంలోకి ఆందోళనగా చూస్తున్న సుదర్శనం కనపడేప్పటికి.. శారద సుదర్శనం కళ్ళలో కళ్ళుపెట్టిచూస్తూ.. వొద్దు.. వొద్దంటుంటే.. ఇలాగేనా చేసేది? అని గారాలుపోతూ శారదా అడిగేప్పటికి.. అప్పటివరకూ జారిపోతున్న ధైర్యం సుదర్శనంలో తిరిగివొచ్చింది. దానితో సుందరం మెత్తగా.. నవ్వుతూ.. నీలాంటి అందాల కుందనపుబొమ్మ ఎప్పుడుకావాలంటే అప్పుడు దొరుకుంటుందేమిటి? అంటూ శారద ముఖాన్ని తన రెండుచేతుల్లోకి తీసుకుని సుదర్శనం శారద పెదదవులమీద ముద్దుపెట్టేడు.. 

ఈసారి శారద ఎటువంటి ప్రతిఘటనా లేకుండానే సుదర్శనం మెడచుట్టూ చేతులువేసి సుందర్శనాన్ని కౌగలించులున్నది. శారద నించీ అలాంటి ప్రతిస్పందనకోసమే ఎదురుచూస్తున్న సుదర్శనం ఇంక రెచ్చిపోయేడు.. శారద చేతుల్లో కదులుతూ.. తన నాలుకని శారద నోటిలోకి తోసి శారద నోటిలోనించీ ఎంగిలి జుర్రుకుంటూ తన రెండుచేతులనీ శారద సళ్ళమీదవేసి కసబిసా శారద సళ్ళని నలిపేస్తూ.. శారద ముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచేస్తూ.. శారద పూకుమడతల్లో నిండుగా దిగబడిపోయిన తన మొడ్డని కొద్దిగా కదిలిస్తూ శారదని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు సుదర్శనం...

సుదర్శనం తన నడుం కదిలిస్తూ నిమ్మదిగా శారదని దెంగడం మొదలుపెట్టేప్పటికి.. శారద.. స్స్స్.. ఆహ్.. సుదర్శనం.. ఏంచేస్తున్నావు నువ్వు..?? నేను నీ కొలిగ్ భార్యని.. ముగ్గురుపిల్లల తల్లిని.. శారద అలా మాట్లాడే సమయంలో సుదర్శనం.. తన నడుముని పైకంటాలేపి.. తన మొడ్డని శారదపూకు అంచులవరకూ బయటకి లాగి.. గట్టిగా తన మొడ్డమొత్తంగా శారదపూకుమట్టానికంటాదిగబడిపోయేలాగా గూటించి శారదపూకులో పోటు వేసేప్పటికి.. స్స్స్.. ఆహ్.. హుమ్మ్మ్... ఆహ్.. స్స్స్.. చంపేస్తున్నావు.. సుందర్శనం.. ఏంచేస్తున్నావు..? నువ్వు.. ? నీ కొలిగ్.. భార్యని.. ఆహ్.. స్స్స్.. ముగ్గురు పిల్లలకి తల్లిని.. ఆహ్.. స్స్స్.. తప్పు కదూ.. నన్ను ఇలా చెయ్యడం.. ఆహ్.. నీకు భావ్యంగా వుందా.. అంటూ మళ్ళీ సుదర్శనాన్ని బలంగా కౌగలించుకుంటూ.. ఇంక సుదర్శనం మళ్ళీ శారదకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకుండా జోరుజోరుగా ఓ 5 నిమిషాలపాటు ఓ మెషీన్ లా దబ..  దబా..  దబ..  దబా.. శారదాపూకులో ఆపకుండా మొడ్డపోట్లు వెయ్యడంతో.. ఆహ్.. సుదర్శనం.. ఓహ్.. సుదర్శనం.. హబ్బా.. ఆహ్.. ఏంటాజోరు.. ఆపు.. కొద్దిగా నన్ను ఊపిరితీసుకోనివ్వు.. సుదర్శనం.. మ్మ్.. ఆహ్..  సుదర్శనం అంటూ సుదర్శనం మొడ్డ దెంగుడులో ప్రధమ అధ్యాయం సమాప్తమయ్యిందనడానికి సాక్ష్యంగా .. శారద చిన్నపాటి తొలిభావప్రాప్తి పొందింది.. అలా భావప్రాప్తి పొందుతూ మరింతగా సుదర్శనం మొడ్డని తన పూకురసాలతో అభిషేకించింది..

వొద్దు వొద్దు అంటూకూడా తనతో దెంగించుకుంటూ తన దెంగుడిని ఎంజొయ్ చేస్తూ శారద భావప్రాప్తి పొందడంతో.. సుదర్శనంలో హుషారు పెరిగిపోయింది.. దానితో సుదర్శనం తన కాళ్ళని మచం కమ్మీకి దాపెట్టి.. కొద్దిగా తలని పైకి లేపి శారద సళ్ళని నోట్లోకి పీల్చుకుని విసురుగా శారద పూకులో తన మొడ్డతో పిడిదెబ్బలేస్తూ.. మార్చి మార్చి శారద సళ్ళని చీకుతూ శారద పూకుని కసిగా దెంగడం మొదలుపెట్టేడు సుదర్శనం.

ఆహ్.. సుదర్శనం.. ఆహ్.. స్స్స్.. ఆహ్.. ఎక్కడనేర్చుకున్నావు..? ఈ పట్లన్నీ..?? ఆహ్.. కుళ్ళబొడిచేస్తున్నావుకదా..? మ్మ్మ్.. ఆహ్.. స్స్స్.. ఆహ్.. స్వర్గం కనిపిస్తున్నాది సుదర్శనం.. స్స్స్.. ఓహ్.. హబ్బా.. ఎం దెంగుతున్నావురా మగడా.. ఆహ్.. మీ ఆవిడని కూడా నువ్వు ఇలానే దెంగుతావా? అన్నది శారద .. సుదర్శనంతో

దానికి కూడా నాలాగే దూల ఎక్కువ.. కసిలంజని ఎంతదెంగినా దానికి సరిపోదు.. దానివల్లనే నేను ఇలా తెయారయ్యేను.. దానికి మూడ్ వొచ్చిందంటే.. ఎక్కడున్నా.. ఎలా వున్న దెబ్బెయ్యవలసిందే.. లేకపోతే.. లంజ వూరుకోదు.. అన్నడు సుదర్శనం శారదని కసిగా దెంగుతూ..

మీ ఆవిడతో చేసేటప్పుడు కూడా ఇలాగే బూతులు మాట్లాడతావా? అదిగింది శారద..
శారద అడిగిన ప్రశ్నవిని సిగ్గుపడుతూ.. అలవాటు ఐపోయింది మరేమీ అనుకోకు అన్నాడు సుదర్శనం..
ఇలా బూతులు మాట్లాడితే మీ ఆవిడకి ఇబ్బందిగా వుండదూ? మళ్ళీ అడిగింది శారద.

ఆ లంజకి ఇబ్బందా? అసలు నేను ఇలా బూతులు మాట్లాడ్డానికి కారణమే ఆ లంజ.. అన్నాడు సుదర్శనం.. 
హబ్బా.. చాలించవయ్య నీ బూతు పురాణం.. ఆవిడవల్ల నువ్వు బూతులు మాట్లాడ్డమేమిటి? అదిగింది శారద.. నవ్వుతూ.. 

అదా..? మొదట్లో అందరు మగాళ్ళలాగే నేనుకూడా సైలెంట్ గా మాఆవిడని దెంగేవాడిని.. ఓరోజు.. అలా మూగవాడిలా మాట్లాడకుండా చెయ్యడమేమిటి? ఎదన్న మాట్లాదవొచ్చుకదా? అన్నది.. మొదట్లో దానితో దెంగులాటలో వున్నప్పుడు మాట్లాడ్డానికి చాలా..  సిగ్గుగా అనిపించేది..

ఓరోజు.. నాకు బాగా మూడ్ వొచ్చింది.. దానికి ఎందుకో ఆరోజు మూడ్ లేదు.. కానీ నేను దాన్ని వొదిలిపెట్టకుండా దానిమీదెక్కేను.. అది సరిగ్గా దెంగించుకోవడంలేదు.. ఏమిటే నీకు మూడ్ వొచ్చినప్పుడల్లా నేను దెంగాలి కానీ.. నాకు మూడ్ వొచ్చినప్పుడు నిన్ను రమ్మంటే ఒకటే నకరాలు దెంగుతున్నావు.. దెంగుడు లంజా.. అన్నాను.. అంతే.. 
అంతే.. మా ఆవిడ ఏమన్నావు? అని అడిగింది.. 
నకరాలు దెంగుతున్నావేంటే లంజా.. అన్నాను.. మళ్ళీ..
దానితో మా ఆవిడ .. ఆఖరు మాట మళ్ళీ అను అన్నది.. లంజ.. అన్నాను..
అదే మాట మళ్ళీ మళ్ళీ అంటూ దెంగు అన్నది..

ఎంటే లంజ.. నీకు మామూలుగా దెంగితే మూడ్ రాదా లంజా..? నిన్ను లంజని చేసి దెంగితేనే మూడ్ వొస్తుందా.. దొమ్మరిలంజ.. అంటూ దాన్ని దెంగడం మొదలెట్టేను.. దానితో అది.. బాగా ఎక్సైట్ అయ్యింది.. ఇంకా .. ఇంకా అంటూ నాతో దెంగించుకోవడం మొదలెట్టింది.. ఆరోజు మా ఆవిడ రెచ్చిపోయినతగా అంతకు ముందెప్పుడూ అది బెడ్ మీద అలా రెచ్చిపోలేదు.. 
అది మొదలు దానిలో కసిరేపాలంటే నేను బూతులు మాట్లాడ్డం మొదలెట్టేను అంటూ సుదర్శనం శారదని దెంగడం జోరు పెంచేడు.. 

ఆహ్ సుదర్శనం ఎం దెంగుతున్నావయ్యా.. అంటూ శారద వొళ్ళిచ్చి సమ్మగా దెంగించుకుంటుండగా.ఒక్కసారిగా హాలులో వున్న ఫోను.. ట్రింగ్.. ట్రింగ్.. అంటూ మోగడం మొదలెట్టింది..

ఫోను శబ్దం వింటూనే శారద సుదర్శనాలు తుళ్ళిపడ్డారు.. కానీ సుదర్శనానికి దెంగుడు మధ్యలో శారద ని వొదిలిపెట్టి లేవడం ఇస్టం లేక శారదని వొదలకుండా దెంగుతుంటే.. అవతల ఫోను మోగుతున్నాది.. అసలు నేను వొచ్చిందే ఆ ఫోను కోసం.. లే.. లేచివెళ్ళి ఆ ఫోను పట్టుకురా.. అంటూ శారద సుదర్శనాన్ని తనమీదనించీ తొయ్యసాగింది..

నాకు ఇంకా అవ్వలేదు.. ఇంక ఇప్పుడుగానీ నిన్ను వొదిలేస్తే.. మళ్ళీ నన్ను నీ మీద ఎక్కనివ్వవు.. అన్నాడు సుదర్శనం.. శారదని వొదిలిపెట్టి వెళ్ళడం ఇస్టంలేక.. 
శారద నవ్వుతూ.. చాల్లే సంబడం.. ఒక్కసారి ఇంజన్ వేడెక్కేక మాకు మాత్రం కావాలని వుండదేంటి? ఇప్పుడు నువ్వు కానీ సగంలో వొదిలేసావంటే.. నీ మొడ్డకోసేస్తాను.. ఆ ఫోను మోగడం ఆగిపొయేంతలో తొందరగా ఆ ఫోను పట్టుకురా.. అని శారద తొందరచెయ్యడంతో.. ఒక్క అంగలో సుదర్శనం హాలులోకి దూకి ఫోనెత్తి.. హలో.. హలో.. అన్నాడు.. 


టెలీఫోను ఆపరేటర్.. సార్.. మీరు చెప్పిన నెంబరు వాళ్ళు అటుపక్క లైనులో మీకోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.. మాట్లాడండి.. అని లైను కనెక్ట్ చేసేడు..
సుదర్శనం ఫోనుని పట్టుకుని పడకగదిలోకి తీసుకువొచ్చి టెలీఫోను రిసీవర్ని శారద చేతికి అందించేడు.. శారద ఫోను రిసీవర్ని చెవిదగ్గరపెట్టుకునేప్పటికి సుదర్శనం మళ్ళీ శారద నగ్నశరీరాన్ని ఆక్రమించుకుని నిగిడిన తన మొడ్డని శారద పూకులోతుల్లోదిగేసి శారదని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు.. 
Reply
గురువు గారు ఇవాళ్టికి 14 రోజులు దాటింది మా మీద దయ చూపండి
Reply
కామదేవత - 30వ భాగం - 3వ అంకం
సుదర్శనం ఫోనుని పట్టుకుని పడకగదిలోకి తీసుకువొచ్చి టెలీఫోను రిసీవర్ని శారద చేతికి అందించేడు.. శారద ఫోను రిసీవర్ని చెవిదగ్గరపెట్టుకునేప్పటికి సుదర్శనం మళ్ళీ శారద నగ్నశరీరాన్ని ఆక్రమించుకుని నిగిడిన తన మొడ్డని శారద పూకులోతుల్లోదిగేసి శారదని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు..   

ఇంతలో అటుపక్కనించీ హలో.. అంటూ మధు గొంతు వినిపించింది.. హలో.. హలో.. ఎవరు మధునా?.. అడిగింది శారద..
ఆ.. ఎవరు అమ్మా? అన్నడు మధు అటుపక్కనించీ..
కాదురా నేను శారద అత్తని.. అన్నాది శారద.. 

మధుఓహ్.. శారద అత్తా.. ఎలా వున్నావు?
శారదనేను బాగున్నాను.. మీరెలా వున్నరురా?

మధుమేము బాగున్నాము అత్తా.. !
ఇంతలో సుదర్శనం తన కాళ్ళని మచం కమ్మీకి దాపెట్టి బలంగా శారద పూకులో పోటువేసేడు..
శారద: ఆహ్..స్స్స్.. మ్మ్మ్... హబ్బా... ఆహ్.. తాతయ్యగారి ఆరోగ్యం ఎలావున్నది?
మధుఏమయ్యింది.. అత్తా..!!

శారద: కింద ఎదో బలంగా దిగబడింది..
మధుఆ..! ఎమయ్యిది..??
శారద: ఈ ఫోను టేబుల్ పైన వుంది కదా? కింద ఎదో బలంగా దిగబడి నొప్పిపుట్టింది.. అంటూ సుదర్శనం కళ్ళలోకి చిలిపిగా చూస్తూ.. ఇంతకీ తాతయ్యగారికి ఎలా వుందో చెప్పనే లేదు అన్నది
మధునేనూ అదే అనుకున్నాను.. ఎదో బలంగా తగులుకున్నాట్లు వున్నాదని.. ఇప్పుడు తాతయ్యగారు బాగానే వున్నారు.. అక్కడ ఏమి తగులుకున్నాదో ఏమో.. సరిగ్గా చూసుకో..
శారదఆ.. ఆ.. చూసుకున్నాను.. గూటం దిగబడింది.. అదీ నొప్పి..
మధు: అదేంటి గూటం ఇంట్లో ఎందుకున్నాది? అది బయట కదా వుండాలి?
శారద: లేదురా మధ్యహ్నం నించీ ఇక్కడ జోరున ఒకటే వాన.. ఇనుము కదా తుప్పు పట్టేస్తుందని తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టేరుట.. నేను చూసుకొకుండా కూర్చునేప్పటికి.. గూటం దిగిపోయింది.. అన్నది మత్తుగా

మధు: ఓహ్.. అయినా గూటం దింపుకోవడానికి వేరేవాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి గూటం దిగేయించుకోవాలంటి? ఇంట్లో వాళ్ళం మేము లేమా? .. సరే కానీ ఇప్పుడు నొప్పి ఎలా వుంది..??
శారదఇంట్లో మీరంతా వున్నారు.. కానీ ఎప్పుడన్నా ఈ అత్తని పట్టించుకుంటే కదా? ఏదైనా దిగబడగానే నొప్పెడుతుంది.. ఆతరువాత అంత నొప్పిగా అనిపించదులే .. పరవాలేదు.. ఇప్పుడేమీ నొప్పిలేదు..
మధు: అత్తని పట్టించుకోనేలేదని నువ్వనుకుంటున్నావు.. ఊహతెలిసినది మొదలు అత్త.. అత్తా.. అంటూ నీ వెంటతిరిగినది ఎందుకో నీకు తెలిస్తే నువ్వు ఇలా మాట్లాడవు 


శారద:  హబ్బా.. అంతుందా? 
మధు: ఎంతవుందో అవకాశం ఇస్తే కదా తెలిసేది?
శారద:  ఎప్పుడూ ఎవ్వరూ.. రా.. రమ్మని .. పిలిచి అవకాశం ఇవ్వరు..  ఎవరి ప్రయత్నం వాళ్ళు చేసి అవకాశాలని దొరకపుచ్చుకోవాలి.. 
సుదర్శనం గుభీ.. గుభీ.. శారద పూకులో దరువులువేస్తున్నాడు.
మధు: ఏంటి ఆ శబ్దం..?  ఫోను చెయ్యడానికి నాన్నో అమ్మో వొస్తారనుకున్నాను..
శారదబయట చాలా పెద్ద వాన పడుతున్నాది.. బయటనించీ ఆ చప్పుళ్ళు.. మీనాన్న సిటీలోకి వెళ్ళేడు ఎవోకొనవలసినవి వున్నాయని.. అమ్మ ఇంటిపనుల్లో బిజీగా వుండి ఫోను చెయ్యడానికి నన్ను పంపింది
సుదర్శనం శారద సళ్ళని వడితిప్పి కసిగా నలిపేస్తూ తన మొడ్డని పూరెమ్మల అంచులదాగా లాగి విసురుగా తన మొడ్డ మొత్తం శారద పూకుమట్టానికి దిగబడేలా బలంగా శారద పూకులో పోట్లువేస్తున్నాడు..
శారదఆహ్..స్స్స్.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. హబ్బా.. నొప్పి.. దెబ్బ బాగా బలంగా తగులుతున్నదిరా..
మధు: మనం అజాగ్రత్తగా ఉంటే.. ఎక్కడపడితే అక్కడ గూటాలు దిగబడిపోతాయి.. నువ్వు కాస్త జాగ్రత్తగా వుండి చూసుకొవాలి కదా?
శారద: నాకేమితెలుసురా? గూటాన్ని తెచ్చి ఇంట్లో పెడతారని నేనేమన్న కల గన్నానా??

ఇంతలో టెలీఫోన్ ఆపరేటర్ మూడు నిమిషాల టైం అయిపోతున్నది అని వార్నింగ్ ఇచ్చేడు.. 
మధుసరే అత్త 3 నిమిషాలు ఐపొతునది మమ్మల్ని ఎప్పుడు రమ్మని చెప్పేరు నాన్న?
శారద: రెండురోజులు పోయేక వొచ్చెయ్యమన్నాడురా మీ నాన్న..
మధుఅంటే.. రేపు కాకుండా ఎల్లుట రాత్రి బస్సుకు బయలుదేరితే .. అవతలెల్లుండి వుదయానికల్లా మేము అక్కడ వుంటాము.. అంతే కదా?
శారద: అంతే.. అంతే.. ఎల్లుట రాత్రి బసెక్కి వొచ్చెయ్యండి.. 

మధుసరే అత్తా.. వుంటాను.. నిన్ను పట్టించుకోవడంలేదని నా మీద నిందవేసేవుగా.. సిద్ధంగా వుండు.. ఈసారి నిన్ను వొదిలేది లేదు మరి..
శారద: సరేరా మధు.. నేను ఎప్పుడూ సిద్దంగానే వుంటాను.. చూస్తాను.. నన్ను నువ్వు ఎంతలా పట్టించుకుంటావో.. 
మధు
బై..

శారదబై.. బై..
శారద ఫోను పెట్టేయ్యగానే అప్పటివరకూ ఓ మాదిరిగా శారద పూకులో పోట్లు వేస్తున్న సుదర్శనం వూపందుకుంటూ.. ఏంటి? పిల్లాడితో అలా రెచ్చిపోతున్నావు? అన్నాడు
వాడు పిల్లాడేమీ కాదు 20 యేళ్ళు దాటేయి అంటూ.. నువ్వు మాట్లాడకుండా జోరుగా గుద్దు.. దగ్గరలో వున్నాను అన్నాది శారద.. 

సుదర్శనం శారద రెండుసళ్ళనీ వడితిప్పి పట్టుకుని శారద పూకులో జోరుజోరుగా దరువులేస్తున్నాడు.. శారద కళ్ళుమూసుకుని వాటంగా పడుతున్న సుదర్శనం మొడ్డపోటులో మజాని ఎంజొయ్ చేస్తున్నా కానీ శారద మనోఫలకంలో మాత్రం మధు కదులుతున్నాడు.. ఏమన్నాడు వాడు? "ఊహతెలిసినది మొదలు అత్త.. అత్తా.. అంటూ నీ వెంటతిరిగినది ఎందుకో నీకు తెలిస్తే నువ్వు ఇలా మాట్లాడవు", అనా? అంటే.. వాడికి ముందునించీ నా మీద మోజు వుందా? నేనే వాడికి నామీదున్న మోజుని గుర్తించలేదా?

ఇంకేమన్నాడు? "నిన్ను పట్టించుకోవడంలేదని నా మీద నిందవేసేవుగా.. సిద్ధంగా వుండు.. ఈసారి నిన్ను వొదిలేది లేదు మరి..", అనా? అంటే ఈరోజు ఫోనులో మాటలవల్ల నేను వాడితో ఇదవ్వడానికి ఇద్దంగా వున్నానని వాడికి తెలిసిపోయిదనేగా అర్ధం? అంటే వూరినించీ వొస్తూనే ఏంచేస్తాడు? మీద చేతులు వేస్తాడా? నన్ను వాడికౌగిలిలో నలిపేస్తాడా? నన్ను కౌగలించుకుని నా సళ్ళని నలిపేస్తూ నన్ను ముద్దుల్లో ముంచెత్తేస్తాడా? నా చీర పైకిలేపి పూకులోవేళ్ళుపెట్టి కెలికేస్తాడా..?? శారద ఉహలు అక్కడివరకూ వొచ్చేప్పటికి ఒక్కసారిగా బలమైన భావప్రప్తి వొచ్చేసింది శారదకి.


ఆహ్.. సుదర్శనం.. ఐపోతున్నాది.. అలాగే .. గుద్దు.. గట్టిగా గుద్దు.. ఆహ్.. స్స్స్.. ఆహ్.. కుళ్ళబొడిచేసేవుకదా.. ఆహ్.. స్వర్గం చూపించేవు.. అంటూ శారద సుదర్శనాన్ని మీదకి లాగేసుకుని సుదర్శనం పెదవులని తన పెదవులతో ముడేసి గాఢమైన ఎంగిలిముద్దు పెడుతూ.. కార్చెయ్యి సుదర్శనం నాలోతుల్లో నీ తడినింపే అనుభూతిని ఆస్వాదించాలని వున్నది.. కార్చేయి.. నాలో కార్చడానికి మొహమాటపడకు.. అని శారద హుషారుచేసేప్పటికి.. సుదర్శనం తన మొడ్డని శారద పూకు మట్టానికి గుదిగుచ్చి.. చివ్వు.. చివ్వు.. చివ్వు.. చివ్వు.. మని నాలుగు విడతలు తన వీర్యాన్ని శారద పూకుమడతలలోతుల్లో పిచికారీ చేసి మళ్ళీ దబ దబా మరో అరడజను పోట్లు శారదపూకులో పొడిచి చివ్వు.. చివ్వు.. చివ్వు.. మని మరో విడత తన వీర్యాన్ని శారద పొత్తికడుపు నిండా నింపి.. శారదమీద వాలిపోతూ.. శారద ముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచేస్తూ.. మనసు తీరలేదు శారద.. మధ్యలో ఆ ఫోను రావడం అంతా చెడిపోయింది.. అన్నాడు ముఖంలో అసంత్రుప్తి ప్రస్పుటంగా కనిపిస్తూవుండగా.

మీతో వొచ్చిన సమస్య ఇదే.. ఒక్కసారి.. వొక్కసారి అంటూ వేధిస్తారు.. పోనీ కదా అని ఒక్కసారికి అవకాశం ఇస్తే త్రుప్తిగా లేదంటూ మళ్ళీ కావాలంటారు.. అలా అని ఇంకోసారి వొప్పుకుంటే.. అది సరిపోలేదు ఇది సరిపోలేదు అంటూ.. అలా కావాలి ఇలా కావాలి అని కోరికల చిట్టా విప్పుతారు.. ఒక్కసారి ఒక్కసారి అని నువ్వు మీదపడినప్పుడే గట్టిగా ప్రతిఘటించి అరిచి గోల చేసివుండివుంటే పోయేది.. అన్నది శారద
శారద అన్నమాటలకి సుదర్శనం ముఖంచిన్నబోయింది. శారద అదేమీ గమనించనట్లుగానే మాట మారుస్తూ.. ఇంట్లో ఎక్కడా మీ ఆవిడ పిల్ల ఫొటోలు కనిపించవేంటి? ఇంటికి వొచ్చిన ఆడవాళ్ళని లొంగదీసుకోవాలని తెలుసుకానీ పెళ్ళాం పిల్ల నీ మాత్రం దాచేసుకుంటావు అన్నాది.
దెబ్బమీద దెబ్బ లాగ శారద మాటల భాణాలు వొదులుతుంటే.. ఛా.. ఛా.. దాచేసుకునేందుకేముంది..? అని శారదమీదనించీ లేచి లుంగీ కట్టుకుని బీరువా పక్కనున్న ఫ్హామిలీ ఫొటో తెచ్చి శారద చేతికి ఇచ్చేడు.


సుదర్శనం శారద చేతిలోపెట్టిన వాళ్ళ ఫామిలీ ఫొటో చూసిన శారద వొళ్ళు ఝల్లుమన్నాది.. దానికి కారణం ఏమిటంటే.. ఇందాకలా శారదని దెంగేటప్పుడు సుదర్శనం చెప్పేడు కదా? వాళ్ళావిడకి కామం కోరికలు ఎక్కువని.. సుదర్శనం వాళ్ళావిడ కూతురూ ఇద్దరూ తెల్లగా ముట్టుకుంటే మాసిపోయేంత తెలుపు.. అది కాకుండా.. ఆడవాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ అందాలు ఎంతలా పొంగరించి వుండాలో అక్కడక్కడ అంతలా పొంగరించిన ఎత్తులు.. శారద వొళ్ళు ఝల్లుమనడానికి కారణం అదికూడా కాదు.. ఆ తల్లీకూతుళ్ళిద్దరి కళ్ళూ సిల్క్ స్మిత కళ్ళలా.. మత్తెక్కించే మత్తుకళ్ళు.. అదీకాకుండా.. వాళ్ళిద్దరి కళ్ళలోనించీ కామం అమ్రుతంలా కురుస్తున్నాది.

ఆడది ఐన శారదకే వాళ్ళిద్దరి కళ్ళనీ చూసేప్పటికి శారద వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోయి అప్పటిదాకా సుదర్శనం దెంగి దెంగి వొదిలిపెట్టినాకానీ మళ్ళీ ఒక్కసారిగా పూకులో తిమ్మిరెక్కి.. ఈ తల్లీకూతుళ్ళిద్దరితోనూ ఒకేసారి ఒకే బెడ్ మీద లెస్బియన్ సెక్స్ చెయ్యాలన్నత కోరిక కలిగింది శారదలో.. అంతలో శారద మనసులో మెరుపులా ఒక ఆలోచన వొచ్చింది. ఇలాంటి ఆడవాళ్లు లేకుండా కామదేవత వ్రతం ఏమిటి? కళ్ళలో కామం పొంగుతున్న ఇలాంటివాళ్ళని కదా కామదేవతకి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి..? ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వీళ్ళిద్దరినీ మా ఆయన పక్కలో పడుకోపెట్టవలసిందే.. ఇదే నేను కామదేవతకి నా వంతుగా సమర్పించే కానుక అనుకుంటూ.. వీళ్ళ పేర్లేమిటన్నావు సుదర్శనం? అన్నాది శారద.

సుభద్ర, భవాని .. సమాధానం చెప్పేడు సుదర్శనం.. నీకూతురు అంతా మీ ఆవిడ పోలికే.. ఎంతవయసేంటి నీ కూతురుకి? అన్నది..
మరో రెండునెలల్లో 17 నిండి 18 వొస్తాయి అన్నాడు సుదర్శనం.. బాగా చదువుతుందా? వివరాలు రాబెడుతూ అడిగింది..
అదొక్కటీ మాత్రం అడగవొద్దు.. అస్సలు చదువంటే శ్రద్దవుండదు.. రూపమే కానీ మొద్దు బుర్ర అనేసేడు సుదర్శనం 
ఆడపిల్లకి అందం ఉంటే చాలు లేవయ్యా.. చదువెవ్వడికి కావాలి ఈరోజుల్లో.. అని అంటూ.. (స్వగతంలో.. హమ్మయ్య.. 18 ఏళ్ళు వొచ్చేసిన పిల్ల  బాగా తెలివైనది ఐతే మా కామదేవత వ్రతంలోకి లాగడం చాలా కష్టం.. ఇలాంటి పిల్లలు చదువులో ఎంత తక్కువవాళ్ళు ఐతే " అలాంటి విషయాల్లో " కొద్దిగా ముదుర్లు అయ్యి ఉంటారు , అలా అయితే మాపని మరి కొంత సులువు అని మనసులో అనుకుంటూ.. ) శారద తన మనసులోని భావాలని బయటపడనివ్వకుండా.. నీ భార్యా పిల్లా చాలా అందంగా వున్నారయ్యా.. ఇంత అందమైన భార్యని పెట్టుకుని ఇంకా నాలాంటి వాళ్ళ వెనకపడతావెందుకు? అదీ కాక మీ ఆవిడకి ఆ యావ కూడా ఎక్కువే అన్నవుగా? ఇంక నీకేమి తక్కువయిందని ఈ కక్కూర్తి నీకు అనేసింది.

మా ఆవిడ అందంగా లేదని నేను అనలేదు.. కానీ మొన్న మీ ఇంటికి వొచ్చినప్పుడు నిన్నూ సుశీలనీ చూసినది మొదలు కళ్ళుమూసినా కళ్ళుతెరిచినా మీరిద్దరే కళ్ళలో కనిపిస్తున్నారు.. ఎందుకు అని మాత్రం అడగకు.. అందుకే నిన్ను చూడగానే ఆపుకోలేక నీమీద పడిపోయెను.. అన్నాడు సుదర్శనం..
ఓహో.. నీ కన్ను సుశీలమీద కూడా పడిందా? మొత్తానికి మగాడివి అనిపించుకున్నావు.. అంటూ శారద లేచి హాల్లోకి వెళ్లి అక్కడ మేకుకు కట్టి ఆరేసిన చీర తీసుకుని సుదర్శనం ఎదురుగానే తన బట్టలు కట్టుకున్నది.
శారద బట్టలు కట్టుకోవడం అయిపోగానే.. సుదర్శనం శారద దగ్గరకొచ్చి కౌగలించుకుని శారద పెదవులమీద ముద్దు పెడుతూ.. నా ముచ్చట తీర్చినందుకు చాలా థంక్స్.. ఇంటికి వొచ్చిన నిన్ను ఇలా ఇబ్బంది పెట్టినందుకు నన్ను క్షమించు అన్నాడు.
శారద చిన్నగా నవ్వుతూ.. అబ్బో.. నీలో కొద్దిగా మంచితనం కూడా వున్నాదే అన్నది.. కళ్లలో చిలిపితనం పొంగుతుండగా.
శారద అన్న మాటలకి సుదర్శనం వుడుక్కుంటూ.. మగబుద్దికి సహజమైన చెపలత్వం వున్నది వొప్పుకుంటాను.. కానీ నాలోనూ కొద్దిగా సంస్కారం ఆడవాళ్లమీద గౌరవం.. మంచితనం వున్నయి.. అన్నాడు.


దానికి శారద.. ఓహో.. అలాగా.. సరే మరి.. "మొన్న మా ఇంటికి వొచ్చినప్పుడు నన్నూ సుశీలనీ చూసినది మొదలు కళ్ళుమూసినా కళ్ళుతెరిచినా మేమిద్దరమే నీకళ్ళలో కనిపిస్తున్నామన్నావు?" ఇప్పుడు నాతో నీ పనీఐపోయింది.. ఇంటికొచ్చిన నన్ను బలవంతంచేసి అనుభవించేసేవు.. ఇంక నా అవసరం నీకు లేదు.. మరి సుశీలని ఏం చేస్తావు? ఎల్లుండి తెల్లారితే సుశీల పిల్లలు వూరినించీ తిరిగిఒచ్చెస్తారు.. అందువల్ల ఫోనుకోసం సుశీల మీ ఇంటికి వొచ్చేది కూడా లేదు? అన్నాది అల్లరిగా..
శారద అలా సుదర్శనాన్ని ఆటాడేసుకుంటుంటే.. సుదర్శనానికి ఏంచెయ్యడానికీ పాలుపోలేదు.. ఒక్క క్షణం ఆలోచించి సుదర్శనం మోకాళ్ళమీద శారద ఎదురుగా కూర్చుని గబుక్కున శారద తొడలనీ పిర్రలనీ చుట్టేసుకుని తన తలని శారద పొత్తికడుపుకి అదిమిపెడుతూ.. అలా తడిచీరలో మూడొంతులు నగ్నంగా కళ్ళపడేప్పటికి నిగ్రహించుకోలేక నీమీద పడి నిన్ను పాడుచేసేను.. నా తప్పుకి నువ్వేమిశిక్ష వేసినా అనుభవించడానికి సిద్దంగా వున్నాను అనేసేడు సుదర్శనం.

శారద మనసులొ నవ్వుకుంటూ.. తడిచీరలో ఆడది కనిపించేప్పటికి మీరు నిగ్రహం కోల్పోయి మీదపడి ఆ ఆడదానికి పెళ్ళి అయ్యింది.. పిల్లలుకూడా వున్నారనైనా చూడకుండా.. మీపాటికి మీరు మీదపడి మీ కొరిక తీర్చేసుకుంటారు.. ఇటుపక్క మా ఫీలింగ్స్ తో మీకు సంబంధం వుండదు.. అంతా ఐపోయేక మాత్రం మా కాళ్ళు పట్టేసుకుని క్షమించమని ప్రాధేయపడుతూ ఇప్పుడు నువ్వు ఏశిక్ష వేసినా భరించడానికి సిద్దమే అని కాళ్ళమీద పడిపోతారు.. అని ఆగింది.. శారద.
సుదర్శనం తలొంచుకుని శారద కాళ్ళుపట్టుకుని వున్నాడు.. శారద సుదర్శనం వైపు చూస్తూ.. ఛీ.. అలా నువ్వు కాళ్ళదెగ్గర కూర్చుంటే చూడ్డానికి నాకే బాగలేదు.. లే.. లెచి వొచ్చి ఇలా సోఫాలో నా పక్కన కూర్చో.. నువ్వు చేసిన పనికి నీకు చాలా పెద్ద శిక్షే వెయ్యబోతున్నాను.. అదేమిటో చెపుతాను రా.. ఇలా వొచ్చి నా పక్కన కూర్చో.. అన్నది శారద.
సుదర్శనం వొచ్చి శారదపక్కన తలొంచుకుని కూర్చున్నాడు.. ఛీ.. అలా ఆడపిల్లలా తలవొంచుకుని కూర్చోకు.. నేను చెప్పేది వింటావా మరి? అన్నది..
సుదర్శనం తల ఎత్తి శారద ముఖంలోకి చూస్తున్నాడు.. శారద చెప్పడం మొదలుపెట్టింది..

రేపు నీ భార్య కూతురు.. అదే నీ సుబధ్ర.. భవాని.. ఇద్దరూ వూరినించి రాగానే వాళ్ళిద్దరినీ మాఇంటికి తీసుకువొచ్చి నాకూ మాకుటుంబంలోని వాళ్ళందరికీ వాళ్ళని పరిచెయం చెయ్య..  మర్చిపోయేను.. సుశీల కుటుంబంలో వాళ్లకి కూడా.

ఇకమీదట రోజూ ఎదో ఒక వంకన నువ్వూ నీ కుటుంబం మా ఇంటికి వొచ్చిపోతూ వుండాలి. మన మూడు కుటుంబాలూ ఎంతలా కలిసిపొవాలంటే.. నువ్వుకానీ నీ కుటుంబసభ్యులుకానీ మీ ఇంట్లో ఎంత ఫ్రీగా వుంటారో మా ఇంట్లోకూడా మాతోనూ మా కుటుంబసభ్యులతోనూ కూడా అంత ఫ్రీగా వుండేంతలా మన మూడు కుటుంబాలూ కలిసిపోవాలి.
అలాగే నా కుటుంబసభ్యులూ.. సుశీల కుటుంబసభ్యులూ కూడా అంత ఫ్రీగానూ మీ ఇంట్లో మెసలగలగాలి.. నేనేమి చెపుతున్నానో నీకు అర్థమయ్యిందనుకుంటున్నాను.. 
అంటూ శారద తాను చెప్పే విషయాన్ని చెప్పడం ఆపి సుదర్శనం ముఖంలోకి చూసింది.


సుదర్శనం అర్ధమయ్యింది..  అర్ధం కాలెదన్నట్లుగా తలాడిస్తున్నాడు.. శారద నవ్వుతూ సుదర్శనం తలమీద చిన్నగా మొట్టికాయవేస్తూ.. మట్టిబుర్ర.. నీ తెలివితేటలే నీకూతురికి వొచ్చినట్లు వున్నాయి.. సరే.. సరిగా.. చెపుతున్నాను విను.. మన మూడుకుటుంబాలలో స్నేహం ఎంతలా బలపడాలంటే.. రాత్రి 11 గంటలకి నువ్వు మాఇంటికి వొచ్చినా.. లేదా.. మన మూడుకుటుంబాలలోవాళ్ళూ ఎవరన్నా రాత్రి 11:00 గంటలకి నీఇంటికి వెళ్ళినా ఎవ్వరూ ఎవ్వరినీ ప్రశ్నించకూడనంత స్నేహం మన మూడుకుటుంబాలలొ బలపడాలి.. అని చెప్పి ఆగింది శారద.
సుదర్శనానికి శారద ఎందుకు అలా చెపుతున్నాదో ఇంకా అర్ధం కాక.. ఎందుకలాగా? దానివల్ల లాభం ఏమిటి? అది నాకు శిక్ష ఎలా అఔతుంది.. అన్నాడు ప్రశ్నార్ధకంగా ముఖం పెట్టి.

శారద మళ్ళీ సుదర్శనం తలమీద మొట్టికాయపెడుతూ.. అందుకే నిన్ను మట్టిబుర్ర అని ఇందాకలా తిట్టింది..
నీకు అన్నీ విడమర్చి చెపితేకానీ నీకు ఎదీ అర్ధం కాదనుకుంటాను.. సరే ఇలా కాదు కానీ నీకు అర్ధమయ్యేలా నీ భాషలోనే చెపుతాను విను..
మన మూడు కుంటుంబాలలో అంత స్నేహం వున్నాప్పుడే కదా నీకు ఎప్పుడు మొడ్డలేస్తే.. అప్పుడు నిగిడిన నీ మొడ్డని చేత్తోపట్టుకుని వొచ్చి.. దాన్ని నాపూకులోనో.. లేదా.. సుశీలపూకులోనో దోపి మనసుదీరా మాపూకులని దెంగుకుని నీ కోరికలని తీర్చుకోగలుగుతావు? అని శారద చెప్పేప్పటికి.


శారద చెప్పినవిషం ఏమిటో సుదర్శనం బుర్రకి అర్ధమయ్యేప్పటికీ.. సుదర్శనం థ్రిల్ల్ ఐపోతూ శారదని తన కౌగిట్లో బంధించేసి కసిగా నలిపేస్తూ.. శారద ముఖాన్ని ముద్దుల్లో ముంచెత్తేస్తూ.. థక్స్.. శారదా.. థంక్స్.. నువ్వు శిక్ష అంటే.. ఎం చెపుతావో అని భయపడి చచ్చాననుకో.. అంటూ శారదని నలిపేస్తుంటే..
చాలు చాలు.. సంతోషించేము.. అయ్యగారి తెలివితేటలకి.. అని అంటూ సుదర్శనం చేతుల్లోనించీ విడిపించుకుంటూ .. ఇప్పుడైనా అర్థమయ్యిందా?
మన కుటుంబాలమధ్య అంత స్నేహం ఏర్పడితే.. వేళకాని వేళలో ఎవరు ఎవరింటికి వెళ్ళినా.. ఎవ్వరికీ అనుమానం రాదు.. ముఖ్యంగా మీ ఆవిడ సుబధ్రకి.

మన కుటుంబాల మధ్య అంతస్నేహం ఏర్పడితే.. "ఇప్పుడు నువ్వు వాళ్ళ ఇంటికి ఎందుకువెళ్ళేవు? మాటి మాటికీ నువ్వు వాళ్ళ ఇంటికి ఎందుకు వెళుతున్నావు?" లాంటి ప్రశ్నలు మీ సుభద్ర నిన్ను అడగదు.
అలగే.. ముఖ్యంగా మీ ఆవిడా.. నీ కూతురూ మా ఇళ్ళకి వొచ్చినప్పుడు.. మా ఇంట్లో బాగా ఆలస్యం అయ్యిందనుకో.. అప్పుడు.. నువ్వు వాళ్ళని "ఎందుకు ఇంత ఆలస్యం అయ్యింది?" లాంటి ప్రశ్నలు అడగడం మానేస్తే.. మా ఇంటినించీ నువ్వు ఆలస్యంగా ఇంటికివెళ్ళినా మీ సుభద్ర కూడా "నువ్వెందుకు ఆలస్యంగా ఇంటికివొచ్చేవు?" అని నిన్ను ప్రశ్నించడం మానేస్తుంది. ఏమంటావు? అన్నాది శారద.
శారద మాటలకి సుదర్శనం వుబ్బి తబ్బిబ్బైపోతూ.. అంతా బాగానే వుంది కానీ శిక్షవేస్తాననిచెప్పి ఇంత పెద్ద వరం ఇచ్చేసేవేంటి? అన్నాడు సుదర్శనం.
ఓహో.. నీకు వరంలా అనిపిస్తున్నాదా? నాసంగతి సుశీల సంగతీ నీకు ఇంకా తెలియదులే.. ఒక్కసారి వొప్పుకుని రంగంలోకి దిగేక.. రమ్మన్నప్పుడల్లా వావాలి.. పెట్టమన్నపుడల్లా నీ మొడ్డని మాపూకుల్లో పెట్టి మా కోర్కెలని తీర్చాలి.. లేకపోతే నీ మొడ్డ కోసేస్తాను జాగ్రత్త అన్నది శారద నవ్వుతూ.. సుదర్శనం పేంటు మీదనించే సుదర్శనం మొడ్డ తడుముతూ.


దానితో సుదర్శనం మళ్ళీ శారదమీదపడి శారద సళ్ళని నలిపేస్తూ శారదని సోఫాలో వాల్చేసి శారదమీద వాలిపోతుంటే.. చాలు.. చాలు.. మహానుభావా.. ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం ఐపోయింది.. నీ ఫేమిలీ రాగానే వీలుచూసుకుని వాళ్ళతో కలిసి మా ఇంటికి రా.. తొందరలోనే సుశీలకీ నీకూ లింకు కలిపే ఏర్పాటు నేను చేస్తానులే.. అని అంటూ శారద సుదర్శనాన్ని పక్కకితోసి లేచి చీర సవరించుకుని ఇంటికెళ్ళడానికి తెయారౌతూ.. బయట ఇంకా వాన తగ్గలేదు.. గొడుగు వుంటే ఇవ్వు.. రేపు నువ్వు వొచ్చినప్పుడు నీ గొడుగు నువ్వు తీసుకుపోదువుగాని అన్నది.

పద నేను నీకూడా వొచ్చి నిన్ను మీ ఇంటిదగ్గర దింపేసి వెళతాను అన్నాడు సుదర్శనం.
ఎందుకు నాయనా..? అప్పుడు కానీ కాలనీలో జనాలకి మనమీద అనుమానం రాదు. నువ్వేమీ రానక్కరలేదు.. గొడుగు ఇవ్వు చాలు అన్నది శారద.
సుదర్శనం మారు మాట్లాడకుండా గొడుగుతీసి శారద చేతిలోపెట్టేడు..
సరే నేను వెళుతున్నాను.. బై.. అంటూ శారద సుదర్శనం ఇంటినించీ బయలుదేరింది.

శారద ఇంటికెళుతున్నా గానీ తోవపొడవునా సుదర్శనం పెళ్ళాం కూతురే శారద మనసులో మెదులుతున్నారు. శారద మనసులో ఎదో తెలియని ఆనందం. ఇంటికివెళుతూనే సుశీలతో ఈ విషయాలన్నీ పంచుకోవాలని తహతహలాడుతూ వడివడిగా ఇంటికి చేరింది.
Reply
కామదేవత - 30వ భాగం - 4వ అంకం
ఆనందంగా ఇంట్లోకి అడుగుపెడుతున్న శారదని చూస్తూనే గుమ్మలోఎదురైన సుశీల రావే శారదా.. రా.. నీకోసమే వెయ్యికళ్ళతో ఎదురుచూస్తున్నాను అన్నది.
నాకోసమా? ఎందుకు? నాకోసం నువ్వెందుకు ఎదురుచూస్తున్నావు? ఏదన్నా విశేషమా? అన్నది శారద.
నువ్వు ఇలా వెళ్ళేవు అలా వాన మొదలయ్యింది, నాకుతెలిసి నువ్వు సుదర్శనం ఇంటికివెళ్ళేప్పటికే పూర్తిగా తడిసి ముద్దైపోయివుంటావు. మొన్న మీ ఇంటికివొచ్చినపుడే నిన్నూ నన్నూ తినేసేలా చూసేడు వాడు. అదీకాక బాత్రూంకి చెయ్యకడుక్కోవడానికని వెళ్ళి వొస్తూ వాడేమిచేసేడో నీకూ తెలుసు నాకూ తెలుసు. అలాంటిది నువ్వు ఎలాంటి బట్టలు వేసుకునివెళ్లేవో.. ఆ బట్టల్లో నువ్వు వానలో తడిసి ముద్దై వాడి ఇంటికివెళితే వాడు నిన్ను ఏమీ చెయ్యకుండా వొదులుతాడని నేను అనుకోవడంలేదు. అందుకే అప్పటినించీ కళ్ళు కాయలు కాసేలా నీకోసం ఎదురుచూస్తున్నాను.. నువ్వెప్పుడొస్తావా..? ఎప్పుడు అక్కడివిశేషాలు చెపుతావా? అని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నాను.. అని సుశీల అనర్గళంగా మాట్లాడేసేప్పటికి.

శారద నవ్వుతూ.. కొద్దిగా వూపిరితీసుకోవే బాబూ..  ఏమిటా ఖంగారు.. అన్నీ వివరంగా చెపుతాను గానీ.. అనంటికన్న ముందు నీకోసంగతి చెప్పలి అని శారద అనేప్పటికి, సుశీల శారద మాటలు మధ్యలో అందుకుంటూ.
నీముఖం చూస్తుంటే చుచ్చుబుడ్డీలా వెలిగిపోతున్నాది? చూడబోతే సుదర్శనంతో గట్టిగానే బోణీచేయించుకునే వొస్తున్నట్లున్నావు? అనేప్పటికి.. హబ్బా.. చూస్తుంటే ఆ సుదర్శనం గాడితో ఇదైపోవాలని నీకు చాలా తొందరగా వున్నట్లుంది.. ఆ.. వాడు నాపూకుపగలదీసి బోణీ చేసేడు.. నీకు సంతోషమేనా? అన్నాది శారద.
ఎందుకే అంతకోపం ఐపోతున్నావు? ఇలాంటివన్నీ మనకుటుంబంలో ఇకమీదట మామూలుగా జరగవలసిందే కదా? అందుకే తొలిబోణీ.. ఎలా వుందో అని ఆత్రం పట్టలేక అడిగేను అంటూ సుశీల ముఖం చిన్నబుచ్చుకోవడంతో.
శారద సుశీలని దగ్గరకి తీసుకుని సుశీల నుదిటిమీద బుగ్గలమీద ముద్ద్లు పెడుతూ.. అదికాదే నేనే నీకో విషయం చెప్పాలని ఆత్రంగా వొస్తే నువ్వు నాన్ను మాట్లాడనివ్వకుండా నీ ధోరణిలో నువ్వు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే నాకు కోపం వొచ్చేసిందే అంటూ సుశీలని సముదాయించేప్పటికి.. అప్పటికి సుశీలకి తానుచేసిన తప్పేమిటో తెలిసివొచ్చి.. సారీనే.. నేనేదో పిచ్చిదానిలా నా ధోరణిలో నేను మాట్లాడేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేను.. సరే.. ఇంతకీ నువ్వు చెప్పాలనుకున్నదేంటి చెప్పు.. అనేప్పటికి.. శారద సుశీలతో మాట్లాడ్డం మొదలుపెట్టింది.


సరేకానీ.. నువ్వడిగిన ప్రశలకి సమాధానం చెప్పి.. తరువాత నేను చెప్పాలనుకున్నది నీకు చెపుతాను.. అంటూ శారద సుదర్శనం ఇంటికివెళ్ళినది మొదలు ఇంటికి తిరిగి వొచ్చేవరకూ ఎం జరిగిందో వివరంగా సుశీలకి చెప్పింది. కానీ మధుతో తాను ఎం మాట్లాదింది ఎలా మాట్లాడింది మాత్రం చెప్పలేదు.. ఎందుకంటే మధుకి ఇప్పటికే తనమీద మనసుందని సుశీలకి చెప్పడం ఎందుకో శారదకి చెప్పాలనిపించలేదు.. అందుకే ఆ విషయాన్ని మాత్రం దాచిపెట్టి..  ఆఖరుగా.. సుదర్శనాన్ని సుశీలమీద ఎక్కించడానికి.. సుదర్శనం భార్య సుబద్రనీ, కూతురు భవానీని తమ రెండుకుటుంబాలవాళ్ళకీ పరిచెయం చెయ్యమని చెప్పిన సంగతి చెపుతూ విషయాన్ని ముగించింది.
అదేమిటే, పిల్లలకి ఫోను చెయ్యమని పంపిస్తే నువ్వేంటే వాడిని నామెదకి ఎక్కించడానికి ప్లాన్ చేసుకుని వొచ్చేవు? అని సుశీల రాగతం తీస్తుంటే.. శారద నవ్వుతూ.. ఇందాకలా నువ్వే కదా అన్నావు.. ఎప్పటికైనా ఇవన్నీ మనకుటుంబాలలో మామూలుగా జరగవలసిన తతంగమే కదా అని .. అంటూ శారద నవ్వేప్పటికి.. సుశీల శారద జబ్బమీద ఠఫీ.. ఠఫీ.. అని రెండుదెబ్బలేసి.. అదికాదులే.. నీ నవ్వు చూస్తుంటే వేరేవిషయమేదో వున్నట్లుంది ఆ సంగతేంటో చెప్పు అనేప్పటికి.. శారద నవ్వుతూ.. హమ్మయ్య.. ఇప్పటికి నువ్వు దారిలోకొచ్చేవు.. అంటూ.
ముందు ఈమాటకి సమాధానం చెప్పు.. నువ్వెప్పుడన్నా సుదర్శనం భార్యని కూతురినీ చూసేవా? అన్నది 
చూడలేదే?.. ఎంటిట.. అంత గొప్పవిషయం? అన్నది సుశీల

చూడలేదు గనకనే నువ్వు అలా మాట్లాడుతున్నావు.. ఒక్కసారి వాళ్ళని చూసేవంటే వాళ్ళ  కుటుంబాన్ని మన రెండుకుటుంబాలలో కలుపుకోవాలని ఎందుకు తాపత్రయపడుతున్నానో నీకే అర్ధమౌతుంది. అని శారద చెప్పడం ఆపింది..
ఏమిటే వాళ్ళిద్దరిలోనూ అంత గొప్పతనం ఏమిటో.. ? అడిగింది సుశీల.

గొప్పతనం కాదే.. ప్రత్యేకత.. ఇద్దరూ తెల్లని తెలుపు.. అదికూడా కాదు..ఇద్దరూ బొద్దుగా ఆరోగ్యకరంగా వుంటారు.. అదీ పెద్ద విషయం కాదు.. వాళ్ళ వొంటిలో పొంగులు ఎత్తులు ఏవి ఎక్కడ ఉండాలో అవి అక్కడ నిండుగా పొంగరించి వుంటాయి.. వాల్లని ఫొట్లోలో చూస్తేనే నా నరాలు జివ్వుమన్నాయంటే నువ్వు వూహించుకో వాళ్ళ అందం.. అంతకన్న అతిముఖ్యమైనది వాల్లిద్దరి కళ్ళు.. అని శారద చెప్పడం ఆపి సుశీల ముఖంలోకి చూసింది.
సుశీల వూపిరిబిగపెట్టి శారద చెప్పేమాటలని శ్రద్దగావింటున్నది కాస్తా ఈలోకంలోకి వొచ్చి.. చెప్పవే..  సగం సగం చెప్పి నాకు పిచ్చెక్కించకే.. ఏమిటే వాళ్ళ కళ్ళల్లో వున్న ఆ ప్రత్యేకత? అని సుశీల అడిగేప్పటికి.
శారద.. అదే చెపుతున్నానే.. నువ్వు సిల్క్ స్మిత కళ్ళు చూసేవుకదా ఎంతమత్తుగా వుంటాయో?? ఈ తల్లీకూతుళ్ళ కళ్ళతోపోలిస్తే సిల్క్ స్మిత కళ్ళు అస్సలు ఏమీ కాదు.. ఫొటొలోచూస్తేనే నా వొళ్ళు నా వశం తప్పిపోయింది.. ఇంక నిజంగా చూస్తే ఏమైపోతామో? అన్నాది ఎదో తమకంలో మాట్లాడుతున్నట్లుగా శారద సుబద్ర, భవాని కళ్ళగురించి చెపుతూ.


సుశీల శారదని పట్టి కుదుపుతూ.. సంతోషించేములే నీ తెలివితేటేలు చూస్తుంటే నవ్వాలో ఏడవాలో అర్ధం కావడంలేదు అని సుశీల అనేప్పటికి శారద మళ్ళీ వూహాలోకంలోనించీ భూమ్మీదకి వొస్తూ.. అదేమిటే అలాంటివాళ్ళని మన కామదేవత వ్రతంలోకి కలుపుకుంటే మనకే కదా లాభం అనుకుని నేనలా చేస్తే నువ్వేంటే నన్ను అలా తిడుతున్నావు? అన్నది ఈసారి శారద బిక్కముఖం పెట్టుకుంటూ.


చిన్నపిల్లలు మన కూతుళ్ళ పొందు దొరికేప్పటికే మన మొగుళ్ళకి మనలని దెంగే మనసుపోయింది. ఇక అలాంటి మత్తుకళ్ళ ఆడవాళ్ళని మన కుటుంబాలలో కలిపితే ఇంక మన మగాళ్ళు మనముఖాలు చూస్తారుటే? అదీకాక ఇప్పటికే మనకుటుంబాలలో ఆడజనాలు పెరిగిపోయేరు.. నీకూతుళ్ళు, నాకూతుళ్లూ కలిపి 5 మంది నీతో నాతో కలిపి 7 మంది ఇంక నిన్న కొత్తగా కలిసిన ఆ పక్కింటి మాధవి మల్లికతో కలిపి 9 మంది ఆడవాళ్ళం ఇక్కడచూస్తే వున్న మగాళ్ళు ముచ్చటగా ముగ్గురు. ఇప్పుడు ఆ సుబద్ర + భవానీలకి కలిపితె 11 మంది ఆడవాళ్ళం ముగ్గురు మగాళ్ళు.. పోనీ సుదర్శనాన్ని కలుపుకున్న నలుగురు మగాళ్లు.. ఏం తెలివితేటలే నీవి? అన్నది సుశీల శారదని ఉద్దేశించి.

అయ్యో.. నేను అంతదూరం ఆలోచించలేదే.. మాఆయన కామదేవత వ్రతం పూర్తికావడానికి మనకి ఎటూ ఇంకో కన్నెపిల్ల కావాలికదా? అదీకాక ఆ సుభద్ర మహాదూల ముండట.. అందువల్ల దాన్ని వశంచేసుకోవడం మనకి సులువౌతుందని సుభద్రద్వారా భవానీని మాఆయన పక్కలోపడుకోపెడితే మాఆయన కామదేవత వ్రతంకూడా పూర్తిఅవుతుదని ఆలోచించేనే.. కానీ..... కానీ.... ....  ఏమాటకామాటే చెప్పుకోవాలి.. నిజం చెపుతున్నాను.. ఆ తల్లీకూతుళ్ళని ఇద్దరినీ ఆ ఫొటోలో చూడగానే నాకు మతిపోయింది.. అసలు ఆసమయంలో నాకేమనిపించిందో చెపితే నువ్వు నమ్మవు తెలుసా?
 అన్నాది శారద
ఏమనిపించిందేమిటి?? రెట్టించిది సుశీల
ముందు వాళ్ళిద్దరితో మనమిద్దరం ఒకే మంచం మీద లెబియన్ సెక్స్ చెయ్యలన్నత కోరిక కలిగిందే.. ఆతరువాత ఎటూ మా ఆయన కామదేవత ప్రతం పూర్తిచెయ్యడానికి ఇంకో కన్నెపిల్ల కావాలి కనుక ఆ కన్నెపిల్ల ఈ భవానీనే ఐతే బాగుండుననిపించి అలా చేసేనే అన్నది శారద.. అలా అంటూ.. ఐనా కానీ నిజం చెపుతున్నానే.. ఫోటో చూసే నేను అలా ఐపోయేఅంటే.. వాళ్ళని నిజంగా దెగ్గరుండి చూస్తే వాళ్ళని ఎంచుకుని నేను మంచిపనే చేసేనని నువ్వే వొప్పుకుంటావు అన్నది శారద.


ఎమోనే శారద.. ఒక్కవిషయం మాత్రం నేను వొప్పుకుంటాను.. నీ నిర్ణయం ఇప్పటివరకూ ఎప్పుడూ తప్పుకాలేదు.. ఇప్పటివరకూ ఏం జరిగినా మన రెండుకుటుంబాలమధ్యన గనక ఎటువంటి ఇబ్బందీ కాలేదు.. ఇప్పుడు మనం బయట కుటుంబాలని కలుపుకుంటున్నాం.. వాళ్ళు ఎలాంటివాళ్ళో.. ఏమో.. ఇప్పటివరకూ మన రెండు కుటుంబాలే గనక ఎటువంటి అరమరికలూ లేకుండా అన్నీ సజావుగా సాగిపోయేయి.. రేపటిరోజున ఈ మాధవి మల్లిక తోడౌతారు.. రంకు బొంకు దాగవంటారు.. ఈరోజు కాకపోతే రేపు.. రేపు కాకపోతే ఎల్లుట.. ఎదో ఒకరోజు ఈ మాధవి మన మొగుళ్ళతో చేస్తున్న రంకు బయటపడకపోదు.. అప్పుడు ఏం గొడవలు వొస్తాయో అని నాకు భయంగా వున్నది అన్నాది సుశీల.

నువ్వు చెప్పింది కూడా నిజమేనే సుశీల.. కానీ మనం అంత భయపడనక్కరలేదేమో.. ఎందుకంటే కామదేవత అన్నీ సక్రమంగా జరిగేలా చూస్తుందని చెప్పిందిగా? అన్నట్లు చెప్పడం మర్చిపోయేను.. తన పెళ్ళం గురించి చెపుతూ సుదర్శనం ఓ మాట అన్నడు అన్నది శారద
ఏమన్నాడే? అడిగింది సుశీల.

వాళ్ళావిడకి కామం ఎక్కువట.. వాళ్ళావిడ అదే సుబధ్రకి కోరికపుడితే ఎక్కడున్నం? ఎలాంటి పరిస్తితిలో వున్నం? అన్నది సంబంధం లేకుండా.., సుదర్శనం వాళ్ళావిడ సుబధ్రని దెంగి సుఖపెట్టేవరకూ వొదిలిపెట్టదట.. ఇలాంటి దూలముండ ఐతే మనకి ఇబ్బంది వుండదనే వాళ్ళని మనకుటుంబాలకి పరిచెయం చెయ్యమన్నది.. అన్నది శారద..
ఓహో.. సుబధ్రకి ఇలాంటి సుగుణాలు కూడా వున్నాయా..? అంటూ రాగం తీసింది సుశీల..
అదేమిటే.. ఈరోజు నీకేమయ్యింది? నేను ఏంచెప్పినా నువ్వు ఎందుకో వొకందుకు రాగం తీస్తున్నావు? అని శారద అనేప్పటికి..
లేదే.. నీ తెలివికి సంతోషిస్తున్నాను.. అన్నది సుశీల..
ఏమిటోనే.. ఆ చెప్పేదేదో సరిగా నాకు అర్థమయ్యేట్లు చెప్పవే అని శారద అనేప్పటికి.. సుశీల.


ఇందాకలా నేచెప్పినదేనే.. మన కూతుళ్ళని మరిగిన మన మొగుళ్ళు ఇప్పుడు మనజోలిగి రావడం తగ్గిపోయిందని మనం బాధపడుతుంటే.. ఇలాంటి దూలముండని తెచ్చి వీళ్ళచేతుల్లో పెడితే ఇంక వాళ్ళు దాన్ని వొదులుతారాటే? ఒకవేళ వాళ్ళు దాన్ని వొదిలినా అది మనవాళ్ళని వొదులుతుందిటే? అసలే మత్తుకళ్ళంటున్నవు? దానికితోడు దూల లంజ అంటున్నావు.. ఎమోనే తలుచుకుంటుంటేనే భయమేస్తున్నది.. అని సుశీల తన భయాలనన్నిటినీ శారద ముందు విప్పి చెప్పేప్పటికి.. ఇంతలో పిల్లలంతా అన్నాలు అని గొడవచేస్తుంటే.

అదే సమయానికి బ్రహ్మం అక్కడికి వొస్తూనే.. ఫోను చెయ్యడానికని వెళ్ళేవని సుశీల చెప్పింది.. బాగా జోరున వానకురుస్తున్నాది గొడుగు వేసుకుని అక్కడికి వొచ్చే పరిస్తితికూడాలేదు.. ఇప్పుడే కొద్దిగా వాన తగ్గింది గొడుగువేసుకుని నీదగ్గరకి వొద్దామని అనుకుంటుంటే పిల్లలు చెప్పేరు నువ్వు వొచ్చేసేవనీ.. సుశీలతో మాట్లాడుతున్నావనీ.. అంటూ బ్రహ్మం శారద దగ్గరకి రావడంతో.. శారద బ్రహ్మం గుండెలమీద వాలిపోతూ.. మీతో ఒక విషయం చెప్పలి భోజనాలు అయ్యేక మీతో ఏకాంతంగా వున్నప్పుడు చెపుతాను అన్నాది.


బ్రహ్మం శారద భుజం చుట్టూ చెయ్యవేసి శారదని తనకి గుండెలకి దగ్గరగా పొదవుకుంటూ.. సరేనోయ్.. ఎందుకు ఎప్పుడూ లేనిది అత బేలగా వున్నావు? నీకేమీ భయంలేదు.. ఎంతటి కస్టం వొచ్చినా నేను నీకుతోడుగా వుంటాను సరేనా? అన్నాడు బ్రహ్మం .. శారద నుదుటిమీద ముద్దుపెడుతూ.
మీమీద భరోసాతోనే నేను సుశీల ఇద్దరం మనకుటుంబాలని పణంగా పెట్టి ఈ కామదేవత వ్రతంలోకి దిగేము. ఇప్పుడు విషయం మన కుటుంబాలని దాటి బయటి కుటుంబాలమీదకి మళ్లుతున్నాది. రేపు జరగరానిదేదైనా జరిగితే మనం ఈ కాలనీలోనేకాదు.. చుట్టుపక్కల వూళ్ళలోకూడా ఎక్కడా తలెత్తుకు తిరగలేము. అదే విషయం మీద సుశీల నేనూ మధనపడుతున్నాం అని శారద అనేప్పటికి.. బ్రహ్మం సుశీలని కూడా దగ్గరకి తీసుకుని సుశీల నుదిటిమీద ముద్దుపెడుతూ.. మాదేముంది మగాళ్ళం వేరే ఆడవాళ్ళతో సుఖపడొచ్చంటే సిగ్గెగ్గులొదిలేసి ఎంతటిపనికైనా దిగజారిపోతాం.. మీరిద్దరూ చేసిన త్యాగం సామాన్యమైనది కాదు.. సుందరం నేనూ స్కూల్ లో చదువుకునే రోజులనించీ స్నేహితులం. వాడిది చాలా మంచి మనసు.. మీ ఇద్దరి దగ్గరా మేమెప్పుడూ చెప్పలేదు కానీ.. మీ పరోక్షంలో ఎన్నోసార్లు పిల్లలవిషయంలో మీరిద్దరూ చేసిన త్యాగం గురించి మేము మాట్లాడుకున్నాము.


వేరే స్త్రీలతో మాది శారీరకమైన సంబంధమే ఆఖరికి అది కూతుళ్ళతోనైనా కానీ.. అదికూడా కామదేవత వ్రతం కోసమే.. వాడూ నేనూ అనుకున్న మాట, ఇప్పుడు మీఇద్దరికీ చెపుతున్నాను.. సుందరం ఇక్కడలేడు కనుక వాడి మాటకూడా నేనే చెపుతున్నాను కావాలంటే వాడు వొచ్చేక నువ్వు ఈవిషయాన్ని వాడిని అడిగి తెలుసుకొవొచ్చు.
రంభా., ఊర్వసి., మేనకా., తిలోత్తమలు దిగివొచ్చినా కానీ.. నేను నాభార్య శారదకీ.. వాడు నీకు బద్దులమై వుంటాము. మాకుతెలుసు మేము ఎన్నిజన్మలెత్తినా భార్యలుగా మీరుచేసిన త్యాగానికి మేము రుణం తీర్చుకోలేము.. మీరు గమనించేరో లేదో కానీ ఇకమీదట మీరు గమనించండి.. మేము కొత్తగా వొచ్చిన ఏ స్త్రీతోనైనా కామదేవత వ్రతం నిమిత్తం వాళ్ళద్వారా వాళ్ళ కూతుళ్ళని సాధించేవరకే కానీ ఒక్కసారి ఆ పనీఇపోగానే మేము మళ్ళీ వాళ్లజోలికి కానీ మళ్ళీ వాళ్ళ కూతుళ్ళజోలికి కానీ పెద్దగా పోవడంలేదు.. అలా మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళపొందుకోసం మేమిద్దరం వెంపర్లాడడంలేదు కూడానూ.. అన్నాడు బ్రహ్మం (ఆమాటమాత్రం నిజంగా నిజం ఆ సంగతి శారదకీ సుశీలకీ కూడా తెలుసు).


ఏది ఏమైనా మీ మీద మా ప్రేమానురాగాలు ఇసుమంతకూడా తగ్గవు..  సరేనా..? అంటూ బ్రహ్మం శారదని బలంగా కౌగలించుకుని శారద పెదవులమీద ముద్దుపెట్టేప్పటికి.. తేలికపడిన మనసుతో సుశీల బ్రహ్మాన్ని కౌగలించుకుని.. మా ఆయన ఇప్పుడు పక్కనలేడుగనక.. ఆయకి ఇవ్వవలసిన ముద్దు నీకిస్తున్నాను అంటూ సుశీల బ్రహ్మం పెదవులమీద ముద్దుపెట్టింది.

సరిగ్గా అదే సమయానికి ఆకలివేస్తున్నాదని వాళ్ళమ్మని పిలవడానికి అక్కడకి వొచ్చిన సీత వాళ్ళమ్మ సుశీల బ్రహ్మం పెదవులమీద ముద్దుపెట్టడం చూసి.. అల్లరిగా మరి నాకో అంటూ బ్రహ్మం దగ్గరకి వొచ్చేప్పటికి.. అల్లరిపిల్లా అంటూ బ్రహ్మం సీతని బలంగా కౌగలించుకుని సీత సళ్ళమీదచేతులేసి నలుపుతూ సీతపెదవులమీద గాఢమైన ముద్దుపెట్టడంతో.. దీనికి అల్లరెక్కువయ్యింది అంటూ శారద సీత పిర్రమీద ఒక్కటేసి.. పద ఆలస్యమైపోతున్నాది భోజనం చేసి పడుకుందువుగాని మళ్ళీ పొద్దున్నే లేచి స్కూల్ కి వెళ్ళాలి అని సీతని బ్రహ్మం కౌగిలిలోనించీ విడిపించుకుపోయింది శారద.
రెండుకుటుంబాల భోజనాలు ఐపోయేక.. పడుకోవడానికని పిల్లలంత ఎవరిళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేరు. రమణ, బ్రహ్మం, శారద మాత్రం సుందరం వొచ్చేవరకూ సుశీలకి తోడుగా వుంటామని వుండిపోవడంతో.. రమణ కల్పించుకుంటూ.. సుశీలకి నేను తోడుగా వుంటాను నువ్వు శారదా వెళ్ళి పడుకోండి.. వీధితలుపు దగ్గరగా జారేసి వుంచండి సుందరం రాగానే నేనుకూడా వొచ్చి హాల్లో పడుకుంటానని రమణ బలవంతంగా నచ్చచెప్పి బ్రహ్మం శారదలని పంపించేసేడు.

అప్పటికే చాలా ఆలస్యం ఐపోవడంతో రాధిక, రమణి, దీపికలు ఎప్పటిలాగే ముందుగదిలో పక్కలు వేసుకుని పడుకున్నారు. బ్రహ్మం శారదలు వాళ్ళపడకగదిలో తలుపులు వేసుకుని పడుకున్నాక బ్రహ్మం శారదని కౌగలించుకుని శారద పెదవులమీద ముద్దుపెట్టి తన నాలుకని శారద నోటిలోకి తోసి చాలాసేపు తన నాలుకని శారద నోట్లో కలియదిప్పుతూ ఓ సుదీర్ఘమైన ముద్దుపెడుతూ తన చేతిని శారద తొడలమధ్యకి జరిపి శారద చీరకుచ్చిళ్ళమీదనించీ శారద పూకుతడుముతూ అదేవూపున శారద వొంటిమీదచీరని లోలంగాతోసహా లేపేసి శారదపూపెదాలని గుప్పిటపట్టి నలుపుతూ.. ఎంతకాలమయ్యింది నామొడ్డతో ఈ చిట్టిదాని ఆకలితీర్చి? ఈ కామదేవత వ్రతం మొదలుపెట్టినది మొదలు ఎంతసేపూ వాళ్ళనీ వీళ్ళనీ సంత్రుప్తిపరిచేపనిలో పడి సొంతపెళ్ళం పూకు ఆకలి తీర్చే సమయమే చిక్కలేదు అన్నాడు శారదని ముద్దుచేస్తూ..
Reply
ఏంటి? కిందనంతా తడి అట్టలుకట్టేసింది? సాయంకాలం కానీ బాగా మూడొచ్చి కిందంతా చెరువైపోయిందేంటి? ఏదీ.. తడీఅరి అట్టలుకట్టేసిన నా బుజ్జిదాని అందాలు తనివితీరా చూడనీ.. అంటూ బ్రహ్మం శారద మీదనించీ కిందకి జారుతూ తనముఖాన్ని శారద పూకుదగ్గరకి తెచ్చి శారద పూదిమ్మమీద ముద్దుపెట్టేప్పటికి.. అప్పుడు గుర్తుకువొచ్చింది శారదకి.. సాయంకాలం సుదర్శనం తనని దెంగి తనపూకులో అతనివీర్యం పిచికారీచేసేక ఇప్పటివరకూ తనపూకు కడుక్కోలేదని.. దానితో శారద బ్రహ్మాన్ని అడ్డుకుంటూ.. ఏమండీ.. వొద్దు అక్కడ ఇప్పుడు మీరు ముద్దుపెట్టవొద్దు.. అన్నాది సిగ్గుపడిపోతూ.. 

దానితో బ్రహ్మానికి విషయం చూచాయగా అర్థమైపోయింది.. దానితో బ్రహ్మం నవ్వుతూ.. ఓహో.. అదా సంగతి.. ఐతే ఎవరో మా ఆవిడపూకుని పావనం చేసేరన్నమాట.. ఐతే ఇంకా మంచిది.. ఒకసారి రమణ ఓ మాట చెప్పేడు.. పూకు ఎంతరొచ్చుగా వుంటే ఆ పూకుని అంత ఎక్కువగా ప్రేమించాలని.. అలా ఐతే కామదేవత మరింతగా కనికరించి మరింత ఎక్కువగా ఐస్వర్యం ఇస్తుందని. అలా ఐతె ఈపూకుని మరింతప్రేమగా చూసుకోవలసిందే.. అంటూ బ్రహ్మం రెండుచేతులా బలవంతంగా శారద తొడలని విడదీస్తూ.. శారద పూపెదాలమీద చేతులువేసి రెండుచేతులా శారద పూరెమ్మలని పట్టివిడదీస్తూ గుప్పున కొడుతున్న మదపువానని గుండెలనిండా పీలుస్తూ.. ఎవరునింపేరో కానీ చాలా స్టాకు నింపినట్లున్నాడే అంటూ విడదీసిన శారదపూకుపెదాలమధ్య మూతిపెట్టి శారదపూకుని ముద్దాడుతుంటె.. 

ఏమండీ.. ప్లీజ్.. ఒక్కసారి నా మాటవినరూ.. ప్లీజ్.. ఒక్కసారి నేను చెప్పేది నిన్నాక మీరేమిచేసినా నేను అడ్డుచెప్పను.. ఇందాకలా నేను మీతో వొంటరిగా మాట్లాడాలన్నది ఈ విషయం గురించే.. అని శారద బ్రహ్మాన్ని ప్రదేయపడుతూ అడిగేప్పటికి.. బ్రహ్మం శారద చెప్పేది వినడానికని శారద పూకువొదిలి లేచివెళ్ళి శారదపక్కలో పడుకుంటూ.. ఒక్కరెండునిమిషాలు నాకు టైం ఇవ్వు.. ఆతరువాత నువ్వేమిచెప్పినా శ్రద్దగా వింటాను అని అంటూ తాను తన వొంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పేసుకుని నగ్నంగా ఐపోయి.. శారద వొంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పేసి శారదని నగ్నంగా చేసేసి.. శారదని కౌగలించుకుని శారద పెదవులమీద ముద్దు పెడుతూ ఇప్పుడు చెప్పు.. ఇప్పుడు నువ్వేమిచెప్పినా నేను శ్రద్దగా వింటాను అన్నాడు..


శారద బ్రహ్మాన్ని కౌగలించుకుని సాయంకాలం ఫోనుచెయ్యడానికని బయలుద్రేరి సుదర్శనం వాళ్ళు వుండే వీధిలోకి వెళ్ళేప్పటికే జోరున వాన మొదలైపోయి వాళ్ల ఇంటికి వెళ్ళేప్పటికి మొత్తం తడిసి ముద్దైపోయేను.. అని ఆగి శారద బ్రహ్మం ముఖంలోకి చూసింది..

బ్రహ్మం శారద సళ్ళని రెండుచేతులా నలుపుతూ.. హబ్బా.. ఎంత మంచి అవకాశం నా చెయ్యజారిపోయింది? మనపెళ్ళై ఇంతకాలమైనా కానీ ఒక్కసారి కూడా నిన్ను అలా తడిసిన చీరలో చూడలేకపోయేను .. అయ్యో.. అంటూ బ్రహ్మం శారద సళ్ళని నోట్లోపెట్టుకుని మార్చి మార్చి శారద సళ్ళని చీకడం మొదలుపెట్టేడు.. హబ్బా.. బ్రహ్మం.. నెను చెప్పేది వినకుండా ఈ అల్లరేంటి? అంటూ శారద ప్రేమగా బ్రహ్మం తలని మరింతబలంగా తన సళ్ళకేసి అదిమేసుకుంటూ.. మీరు నన్ను తడిసిన బట్టలలో చూడలేదు కానీ.. ప్రొదున్న నించీ ఇంట్లోనే వుంటానుకదా అని లోబట్టలుఏమీ లేకుండా చీరకట్టుకుని జాకెట్ వేసుకోవడంవల్లా.. నా చీరా జాకెట్ పలుచగా వుండడం వలన.. తడిబట్టలలో మూడొంతులు నగ్నంగా కనిపిస్తున్న నా అందాలని ఆ సుదర్శనం తనివితీరా చూసి కళ్లతోనే నన్ను రేప్ చేసేసేడు.. అని చెపుతూ శారద బ్రహ్మం ముఖలోకి చూసింది.. 

శారద చెపుతుంటే బ్రహ్మం కళ్ళలో మెరుపు.. హబ్బా.. గొప్ప అదృష్టవంతుడు.. తడిసిన చీరలో నాపెళ్ళం అందాలు చూసే అదృష్టాన్ని కొట్టేసేడు.. అంటూ బ్రహ్మం శారదమీద కెక్కి పడుకున్నాడు.. 

బ్రహ్మం శరీరం బరువుమోస్తూ.. అందులో ఆడది పొందే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ... ఎంటండీ.. నేను పడ్డ ఇబ్బంది గురించి చెపుతుంటే ఆవిషయం విని మీరు ఆనందిస్తున్నరు? అన్నది శారద గారంగా..


అఔనోయ్.. మా ఆవిడ అద్భుతమైన అందగత్తె.. అలాంటి అందగత్తె అందాలని తడిసిన చీరలో చూసే భాగ్యం ఎన్నో జన్మల పుణం చేసుకుంటేకానీ మరో మగాడికి దొరకదు.. అంతెందుకు పెళ్ళై ఇన్నాళ్ళైనా కానీ ఆ భాగ్యం నాకే దొరకలేదు.. మరి వాడికి దొరికిందటే.. వాడు అదృష్టవంతుడే కదా? ఇలాంటి అందగత్తె అలా తడిసిన చీరలో కళ్ళముందు కనపడితే.. వాడు కాబట్టి కళ్లతోనే రేప్ చేసేడు.. నేనైతేనా.. నిజంగానే రేప్ చేసేసేవాడిని.. అన్నాడు బ్రహ్మం..

బ్రహ్మం అన్న మాటలతో కోపమొచ్చిన శారద.. ఆ.. ఆ.. మీరేమీ బెంగపెట్టుకోనక్కరలేదు.. ఆ సుదర్శనం ఆపనీ చేసేడు.. మీ ఆవిడని రేప్ చేసి మనసుతీరా దెంగి కింద కడివేడు రసం కార్చేడు. ఇందాకలా మీరు నాకబోయింది వాడి వీర్యమే.. ఇప్పుడు నాక్కోండి వాడి వీర్యాన్ని.. అని కసిగా అనేసింది.. 

దానితో బ్రహ్మం శారదమీదనించీ పక్కకి దొర్లి శారదని కౌగిలించుకుంటూ.. దగ్గరకి తీసుకుని శారద పెదవులమీద ముద్దుపెడుతూ.. వాడు నిన్ను దెంగేడని నాకుతెలుసోయి.. అని లాలనగా అంటూ శారదని మరింత ప్రేమగా గుండెలకి హత్తుకున్నాడు..


బ్రహ్మం చెప్పిన మాటవిన్న శారద తుళ్ళిపడింది.. ఏంటి మీకుతెలుసా? అన్నాది ఆశ్చర్యంగా.. 

నువ్వు చీరకొంగుని కిటికీకి ముడివెయ్యడానికి కిటికీదగ్గరకి వొచ్చినప్పుడు సుదర్శనం నిన్ను చుట్టుకుపోతూ నిన్ను వాళ్ళ పడకగదిలొకి లాగడం నేను బయటనించీ చూసేను.. అని ఆగి శారద కళ్ళలోకి చూసేడు.. 

శారద కళ్ళు ఆశ్చర్యంతో పత్తికాయల్లా విచ్చుకున్నాయి.. సంబ్రమాశ్చర్యాలతో తన మొగుడు బ్రహ్మాన్ని చూస్తూ.. అతి కస్టం మీద నోటినుండీ మాటలు వొస్తుండగా అడిగింది.. మరెందుకు అప్పుడు వొచ్చి వాడినీ నన్నూ ఆపలేదు? అని.. 

ఎలా ఆపమంటావు చెప్పు? నేను వేరేవాడి పెళ్ళాన్ని ఎలాగోవొకలా లొంగదీసుకుని దానిద్వారా కన్నెపిల్ల ఐన దాని కూతురిని అనుభవించాలి.. కానీ నా భార్యమీద మాత్రం మరో మగాడు చెయ్యవెయ్యకూడడు అంటే అదెంత న్యాయం చెప్పు? అదీ కాక వేరేమగాడు నీవొంటిమీదకానీ పిల్లలవొంటిమీద కానీ కొరికతో చేతులేస్తే వొద్దు కాదు అనకుండా మీరంతా వొళ్ళిచ్చి దెంగించుకోవాలని కామదేవత వ్రత నియమం వుండనే వున్నాది.. మరి వొచ్చి వాడిని కానీ నిన్నుకానీ ఎలా ఆపమంటావు చెప్పు? అన్నాడు బ్రహ్మం.. అలా అంటూ...


నీకోమాట చెప్పనా? సుదర్శనం ఇంటినించీ వొస్తూనే నువ్వు సుశీలదగ్గరకి వెళ్ళడం నువ్వు సుశీల మధన పడడం చూసేక ఆ క్షణాన నేను మరింత గట్టిగా ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నాను అదేమిటంటే.. నిన్నూ పిల్లలనీ ఇదివరకటికన్నా రెండురెట్లు మరింత ఎక్కువగా ప్రేమించాలని.. ఎందుకంటే.. అభిమానం వున్న ఆడది అలా ఎవరుమీదచేతులువేస్తే వాళ్ళచేతుల్లో నలిగిపోతూ వాళ్ళతో రతిక్రియలో పాల్గొనడం ఎంత నరకమో అక్కడనించీ ఇంటికివొచ్చేక నువ్వూ సుశీల మధనపడడం నేను చూసేను గనక.. అన్నాడు బ్రహ్మం.. 

బ్రహ్మం అన్న మాటలకి శారద కరిగిపోయి.. ఆర్తిగా బ్రహ్మాన్ని గుండెలకి హత్తుకుంటూ.. ఎంతమచివారండీ మీరు.. మీలా అర్ధం చేసుకునే భర్త వుంటే.. ఆడది ఎంతకైనా తెగించగలదు.. మద్యాహ్నం సుశీల ఇలాంటి విషయాల్లో సుందరం ఎలా ఆలోచిస్తాడో చెప్పింది.. అప్పుడు అనుకున్నాను.. సుందరం ఎంతమంచివాడు అని.. ఇప్పుడు మీ మాటలు విన్నాక నాకు అనిపిస్తున్నాది.. మావారు కూడా అంతకంటే మంచి వారని.. అంటూ.. అఔనూ.. అసలు మీరెందుకు అక్కడికి వొచ్చేరు? మీరు చూసినట్లే వీధిలో అందరూ నన్ను అక్కడ అలా చూసేసేరా..? అని అడిగింది ఒకింత ఆందోళనగా..


ఛీ.. ఛీ.. పిచ్చిదానా.. వీధిలో ఎవ్వరూ చూసే ప్రశ్నేలేదు.. అసలేమయ్యిందటే.. నేను ఆఫీసునించీ ఇంటికివొచ్చేక సుశీల చెప్పింది.. ఫోను చెయ్యడానికి అప్పుడే నువ్వు సుదర్శనం ఇంటికివెళ్ళెవని.. మొన్న వాడు మన ఇంటికి వొచ్చినపుడే వాడు నీతోనూ.. సుశీలతోనూ.. ఎలా ప్రవర్తించేడో నేనూ రమణా చూసేముకదా.. అందుకే వెంటనే గొడుగువేసుకుని నీకోసం అక్కడకి పరిగెత్తుకొచ్చేను.. నేను వొచ్చేసరికే జరగవలసినది కాస్తా మొదలైపోయింది.. నువ్వు చీరకొంగుని ఆ కిటికీకి ముడేస్తుంటే వాడు నిన్ను కౌగలించుకుంటూ నిన్ను నలిపేస్తుంటే.. నీ చెయ్యతగిలి కిటికీ తలుపు కాస్తా తెరుచుకున్నది.. ఆ తెరుచుకున్న కిటికీ తలుపులోనించీ నీ ముఖం కనపడింది.. దానితో ఒక్క అంగలో నేను ఆ కిటికీ దగ్గరకి వొచ్చేను.. నువ్వు వొద్దు వొద్దు వొదిలెయండి అని వాడిని బ్రతిమాలుతున్నావు.. ఒక్కసారి.. ప్లీజ్.. ఒక్కసారి వొప్పుకో అంటూ వాడు నిన్ను ఆక్రమించుకుంటున్నాడు.. వాడు నిన్ను గదిలో మంచం మీదకి తోసి నీ మీద పడడం వరకూ అక్కడేవుండి అన్నీ చూసేను.. ఆతరువాత ఇంక అక్కడ వుండి చేసేదేమీలేక నిమ్మదిగా ఇంటికి వొచ్చేసేను.. అని బ్రహ్మం చెప్పడం ఆపి.. శారదని గుండెలకి హత్తుకుంటూ.. మనం ఈ కామదేవత వ్రతం మొదలుపెట్టకముందే ఇవన్నీ ఆలోచించుకుని ఉండాలి.. అయినా పండగనాడు కూడా పాతమొగుడేనా? మేమేనా ఎప్పుడూ కొత్త కొత్త ఆడవాళ్ళతో కొత్త కొత్త రుచులు కొత్త కొత్త సుఖాలూ అనుభవించేది? ఇకమీదట.. అలా బాధపడకుండా.. ఈసారి ఓ కొత్త మగాడితో దెంగించుకునే అవకాశం వొస్తే ఎటువంటి అరమరికలూ లేకుండా చక్కగా వాడితో దెంగించుకుని ఆ కొత్త మగాడితో ఆ అనుభవం ఎలావుందో నువ్వు వాడితో ఎంతటి సెక్స్ సుఖాన్ని అనుభవించేవో వొచ్చి నాకు చెప్పాలి.. సరేనా? అన్నాడు బ్రహ్మం..  


ఇందులో నీ తప్పుఏమాత్రం లేదు.. ఇంగ్లీషులో ఓ సామెత వుంది.. అదేమిటంటే.. when ---- is inevitable enjoy it అని అందువల్ల ఇప్పుడు మనం వెనకడుగు వేసే పరిస్తితిలేదుగనక.. అన్నీ మర్చిపోయి ఆనదంగా నిద్రపో.. అంటూ.. అన్నట్లు నేను మొదలుపెట్టిన పనిని మధ్యలో వొదిలేస్తే మా ఆవిడకి నిద్ర ఎలా పడుతుంది అంటూ బ్రహ్మం మళ్ళీ శారద తొడలమధ్యకి జారుతూ.. రెండుచేతులా శారద తొడలని విడదీసి.. తన నాలుకని విచ్చుకున్న శారద పూరెమ్మలమడతలలోతుల్లోకంటాదోపి నాకడం మొదలుపెట్టేప్పటికి.. ఛీ.. ఇదేమి మనిషో బాబూ.. అస్సలు అసహ్యమే పుట్టదనుకుంటాను అని శారద అనేప్పటికి.. శృంగారంలో ఛీ.. ఛాలు.. అసహ్యాలూ వుండకూడదు మేడం.. అంటూ బ్రహ్మం శారద పూకుబొక్కలోతుల్లోకంటా తన నాలుకదోపి శారద పూకునాకుతుంటే.. అప్పటికే తన భర్తమీద గుండెలనిండా పొంగిన ప్రేమ శారద మనసుని వెన్నలా కరిగించేస్తుండడంవలన.. అన్నీ మర్చిపోయి శారద ఆనందంగా తన తొడలని మరింత విశాలంగా విడదీసి తన పూకుని మొగుడి పరం చేసి కళ్ళుమూసుకుని తన భర్త నోటిపనిలోని మాధుర్యాన్ని మత్తుగా ఆస్వాదించడం మొదలుపెట్టింది.. 

మరో ఐదునిమిషాలలో బ్రహ్మం నోటిపనివల్ల శారద ఆ రాత్రికి తొలిభావప్రాప్తి పొందడంతో శారద తన మొగుడిని తనమీదకి లాక్కుంటూ.. అక్కడ నాకి నాకి సుబ్బరం చేసింది చాలు కానీ.. చాలాకాలమయ్యిది మీ బుజ్జిగాడిని నాదానిలో నిండుగా దోపి.. మీదాన్ని నా బొక్కలోకంటా దిగేసి కసిగా కుమ్మండి.. మీచేతుల్లో ఇలా వొంటరిగా నలిగి ఎంతకాలమయ్యిందో అన్నాది తమకంగా శారద. 


బ్రహ్మం శారదమీదకెక్కి నిగిడిన తన మొడ్డని కస్సున శారదపూకుమట్టానికంటా దిగేసి.. రెండుచేతులా శారద సళ్ళని వొడిసిపట్టి కసిగా పిసికేస్తూ.. హబ్బా.. ఎంతకాలమయ్యిందే నీ పూకులో నా మొడ్డదిగేసి కసిగా దెంగి.. ఆహ్.. అద్భుతంగా వుందే నీ పూకు.. ఒక్క మాట అడుగుతాను సరదగా.. చెప్పు.. వూరికే ఇలా మాట్లాడితే కిక్కొస్తుందని అడుగుతున్నాను.. ఏమీ అనుకోవుగా? అన్నడు బ్రహ్మ.. అయ్యో.. మీదగ్గర ఏమీ అనుకోవడమేమిటండీ.. అడగండి అన్నది శారద..

బ్రహ్మం తన రెండుచేతులనీ శారద రెండుభుజాల కిందకించీ తెచ్చి చేతులతో శారద భుజాలని పట్టుకుని నేను అడిగినది మొదలూ నువ్వు ఆపకుండా నాకు చెపుతూనే వుండాలి.. అది వింటూ ఈరోజు నేను కసిగా నిన్ను దెంగాలి.. మరి అడిగేదా? అన్నాడు బ్రహ్మం..  బ్రహ్మం ఎప్పుడూ శారద మీదెక్కి అలాంటి పట్టు పట్టలేదు.. బ్రహ్మం చేస్తున్న పనులకి శారద ఆశ్చర్యపోతూనే అడగడి అన్నాది.. 

నేనూ, సుందరం, రమణ కాకుండా ఇంకో మగాడు దెంగుతుంటే ఎలా వున్నాది శారదా..? ఆ సుదర్శనం నీమీద పడి వాడి మొడ్డని నీపూకులో దిగేసినది మొదలు నీకేమనిపించిది.. వాడి మొడ్డ నీపూకులోతుల్లో కదులుతుంటే నువ్వెలాంటి సుఖాన్ని అనుభవించేవో పూర్తిగా వివరంగా చెప్పవా ప్లీజ్.. అన్నాడు బ్రహ్మం..

తన భర్త అడిగిన ప్రశని చూసి శారద పిచ్చిదానిలా బ్రహ్మం కళ్లలోకి చూసింది.. కానీ బ్రహ్మం ముఖలో భావాలని గమనించిన శారదకి ఏమర్ధమయ్యిందంటే.. తనని ఇంకో మగాడు దెంగేడన్నవిషయాన్నివిని తన భర్త ఆనిందిస్తున్నాడనిపించింది.. దానితో శారద సుదర్శనం ఇంట్లో ఏం జరిగిందో వివరంగా బ్రహ్మానికి చెప్పడానికే నిర్ణయించుకుని... 


మీరు చూసేరుకదా.. నాతడిచీర ఆరవేసేక కట్టుకొవడానికి అతను నాకు ఎంతపలచని చీర ఇచ్చేడో.. ఆ చీర కట్టుకున్న అసలు వొంటిమీద బట్టలు వున్నట్లే లేదు.. అన్నది.. బ్రహ్మం శారదపూకులో నిగిడిన తన మొడ్డతో కసిగా పోట్లువేస్తూ.. అఔను.. ఆ పలచని చీరలో నువ్వు చీరకట్టుకున్నా నీవొంటిమీద అసలు చీర వున్నట్లేలేదు.. నీ వోళ్ళంతా ఇంచుమించు నగ్నంగా కనిపిస్తున్నది.. అన్నడు..

అసలు ఆ చీర కట్టుకున్నాక మూడొంతులు నగ్నంగా కనిపిస్తున్న నన్ను నేను అద్దంలో చూసుకోగానే.. నీకే వొళ్ళు జివ్వుమనిపోయి.. నా వొంట్లో తాపం రేగింది.. మీరే చూసేరుగా.. చీరని కిటికీకి ముడేస్తుంటే వెనకనించీ వొచ్చి నన్ను కౌగలించుకుని నా సళ్ళని నలిపేస్తూ నా మెడవెనకా.. నా భుజాలమీద వాడు ముద్దులుపెట్టేస్తుంటే.. నాకు కిందంతా తడిసిపోయింది.. అన్నది శారద. శారద మాటలు వింటూ.. బ్రహ్మం వేడెక్కిపోతూ.. కసిగా శారదని దెంగుతూ.. ఆ.. ఆహ్.. సళ్ళు, మెడవెనకా, భుజాలమీద ముద్దులుపెడితే నా పెళ్ళాం వాడికి లొంగిపోతుందని వాడికేలా తెలిసడిందో..? అంటూ.. బ్రహ్మం తమకంగా.. కసిగా శారదా పూకులో గుభీ.. గుభీ.. అని కసిగా పోట్లువెయ్యసాగేడు.. 


ఆహ్.. స్స్.. హబ్బా.. బ్రహ్మం.. పిచ్చెక్కించేస్తున్నావు బ్రహ్మం.. హబ్బా.. ఎంతకాలమయ్యింది నీ మొడ్డపోటు పడి .. గుద్దు బ్రహ్మం.. ఆహ్.. అలాగే గుద్దు అంటూ.. శారద తన నడుమెత్తి బ్రహ్మం మొడ్డపోటుకి ఎదురుగుద్దుతూఉంటే.. 

తరువాత ఏమయ్యింది..? అడిగేడు బ్రహ్మం ...

వాడి పడకగది గుమ్మం దగ్గరకి వెళ్ళేప్పటికే నాపూకులో రసాలు ధరలు కట్టేస్తున్నాయి.. ఆ రసాలతడికి నాచీరలోలంగా కూడా తడిసిపోయింది.. కానీ నేను వాడికి లొంగకూడదని ప్రతిఘటిస్తున్నాను.. వాడు నాచీర పట్టుకుని గుంజుతున్నాడు.. నేను చీరని బలంగా పట్టుకున్నాను.. ఒక్కసారిగా వాడు చీరవొదిలేసేడు.. దానితో నేను పట్టుతప్పి వెనక్కి తూలీ మంచం మీదపడిపోయెను.. వాడు కావాలనే అలా చేసేడు.. అలా మంచంమీద పడిపోవడం నాచీర నామోకాళ్ళపైవరకూ లేచిపోయింది.. 

నేను మంచంమీద పడగానే వాడు అమాంతం నామీదపడి వాడు నా ముఖమంత ముద్దులుపెట్టే ప్రయతనం చేసేడు.. నేను వాడికి నా ముఖం అందకుండా తప్పిస్తూ గింజుకుంటుంటే వాడి చాతీకింద నా సళ్ళు నలిగిపొతున్నాయి.. మీకు తెలుసుగా నాసళ్ళు ఎంత సెన్సిటివ్ ఓ. దానితో నాలో కోరిక తట్టుకోవడం చాలా కష్టమైపోయింది ఇంక వాడిని ప్రతిఘటించడం ఆపేసేను..  అహ్.. నాశారద సళ్ళువాడిచేతుల్లో నలిగిపోయేయన్నమాట.. అంటూ బ్రహ్మం శారద సళ్ళని కసిగా నలిపేస్తూ అదీ.. బ్రహ్మం.. గుభీ. గుభీ... మని శారద పూకులో బలంగా ఫోట్లు వేస్తూ.. తరువాత అన్నాడు.. 

ఇంకేముంది.. నాలో కోరిక రాజుకొవడంతో నాలో ప్రతిఘటన ఆగిపోయింది.. ఆ సంగతి వాడికి అర్ధమైపోయి.. వాడు నాచీరపైకిలేపేసి.. వాడి కాళ్ళతో నా తొడలు విడదీస్తూ నిగిడిన వాడి మొడ్డని కస్సున నా పూకుమట్టానికంటా దోపేసేడు.ఆహ్.. శారద.. ఆహ్.. అంటూ .. బ్రహ్మం.. దబ.. దబా.. శారద పూకులో జోరుగా దరువులేస్తూ.. నీ పూకులో వాడిమొడ్డ అలా దిగబడిపొతుంటే.. నీకెలా అనిపించింది..? అనడిగేడు బ్రహ్మం.


నిజం చెపుతున్నాను.. బ్రహ్మం.. ఆహ్.. స్వర్గం కనిపించిందనుకో.. ఇప్పటివరకూ.. మీరంతా ఎంతో సున్నితంగా ఎంతో ప్రేమగా నా పూకుని దెంగేరు.. వాడు అలా రఫ్ గా విసురుగా కసిగా వాడి మొడ్డని  నా పూకులోకి బలంగా గూటించేప్పటికి.. నా పూరెమ్మలు మడతలుపడిపోయి వాడి మొడ్డతోపాటులోపలికి చుట్టుకుపోతూ నలిగిపోతుంటే.. ఆహ్.. స్వర్గం కనపడింది బ్రహ్మం .. అంతే.. వాడిని నేను అల్లుకుపోయి.. నావొళ్ళు వాడికి అప్పచెప్పేసేను అన్నది.. శారద..

ఆహ్.. శారదా.. దెంగించుకోవే.. ఎన్ని మొడ్డలు దొరికితే అన్నిమొడ్డలతో కసిగా దెంగించుకోవే.. 
అంటూ.. తరువాత ఏమయ్యిందో చెప్పు.. అంటూ బ్రహ్మం.. జోరుజోరుగా కసికసిగా శారదా పూకుదెంగుతుంటే.. 


శారద ఇంక చెప్పడానికేముంది బ్రహ్మం.. ఎప్పుడైతే వాడిదెంగుడులో మజాని నేను ఆస్వాదించడం మొదలుపెట్టేనో.. ఇంక సిగ్గెగ్గులొదిలేసి.. నా వొంటిని వాడిపరం చేసి వాడు కసిగా దెంగుతుంటే.. వాళ్ళిచ్చి వాడిదెంగుడులో సుఖాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించేను.. అని అంటూ.. ఐనా ఎప్పుడూలేనిది అయ్యగారికి ఈ కొత్తరకం కోరికలేంటి? అని బ్రహ్మాన్ని శారద అడిగింది.. 

దానికి బ్రహ్మం నవ్వుతూ.. నిజమే.. కొత్త కొత్త కోరికలే.. ఈ కామదేవత వ్రతం మొదలుపెట్టేవరకూ నాకూ తెలీదు.. నా పక్కనే నేను చూస్తుండగా నా పెళ్ళాన్ని ఇంకోమగాడు కసిగా దెంగుతుంటే చూడ్డంలో అంతమజా వుందని. అదీకాక నా పెళ్ళం వేరే మగాడికింద నగ్నంగా పడుకుని వాడికసిదెంగుడులో మజాని ఆస్వాదిస్తూ.. పరవశించిపోతూ.. ఆహ్.. ఓహ్.. అంటూ పూకు లేపి లేపి ఎదురుగుద్దుతూ కసిగా దెంగించుకోవడంలో వున్న మజా.. నిన్ను సుందరం, రమణా దెంగుతున్నప్పుడే నాకు తొలిసారిగా అనుభవంలోకొచ్చింది. అంటూ శారదని కసిగా కుమ్ముతూ తన నడుం పైకి లాగి లాగి కసిగా శారదపూకులో దరువులేస్తూ శారదని దెంగుతుంటే.. 

ఆహ్.. స్స్స్.. ఓహ్.. హబ్బా.. నువ్వలా మాట్లాడుతుంటే నాలోకూడా కసిరేగుతున్నాది బ్రహ్మం.. ఐనా నీ పెళ్ళాన్ని ఇంకో మగాడు దెంగుతుంటే నీకు అసూయ పుట్టలేదూ? రెట్టించింది శారద.. 


అదేనాకూ చిత్రంగా అనిపించింది శారదా.. అదేమిటో.. నువ్వలా సుందరం రమణల కింద నగ్నంగా పడుకుని పూకిచ్చి దెంగించుకుంటూ వాళ్ళ చేతుల్లో నలిగిపొతూ పరవశించిపోతుంటే.. నాలో అసూయకలగకుండా.. అతిబలమైన కామకోరికలు కలిగేయి.. ఆసమయంలో నేను సుశీలమీదున్న లేక ఏ పిల్లలమీదున్నా కానీ నాలోరేగే ఆ కామకసిని నేను దెంగుతున్నవాళ్ళ పూకుల్లో చూపించి వాళ్ళని మరింత కసిగా దెంగేవాడిని.. అప్పుడే నాకూ తెలిసింది.. నా పెళ్ళం ఇంకోమగాడిపక్కలో పడుకుంటే చూసి నేను బాగా ఆనందిస్తున్నానని. అంటూ శారద పూకులో కసిగా గుద్దుతుంటే.. శారద మనసులో ఓ చిలిపి ఆలోచ్న వొచ్చి తన మనసులో మాట బ్రహ్మానికి చెపితే ఎలా ప్రతిస్పందిస్తాడో చూద్దామని.. బ్రహ్మం.. అంటూ గారంగా పిలిచింది..

ఆ.. చెప్పు శారదా.. అన్నాడు బ్రహ్మం.. శారద పూకులో తన మొడ్డతో పొడుస్తూ.. మరో రెండురోజుల్లో సుశీల కొడుకులిద్దరూ వూరినించీ వొస్తారు.. ఇందాకలా మధుతో ఫోనులో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మధు ఏమన్నాడో తెలుసా? అన్నాది గారంగా జీరబోయిన గుంతుతో.. శారద చెప్పిన విధానం వల్ల బ్రహ్మంలో అదోలాంటి వుత్సాహం కలిగి.. ఏమన్నాడెంటి? అనడిగేడు.

మధు గాడికి చిన్నప్పటినించీ నామీద మోజు వుందిట.. "చిన్నప్పటినించీ అత్తా.. అత్తా.. అంటూ నీ వెంట ఎందుకు తిరిగేను..? నీమీద ఎంతమోజులేకపోతే అలా నీ వెనకాల వెనకాలే తిరుగుతానుఅన్నాడండీ.. అన్నది శారద.. 


ఎప్పుదైతే శారద ఆ మాట చెప్పేడో.. దానితో బ్రహ్మం విపరీతంగా శారదమీద వూగిపొతూ.. శారద రెండుసళ్ళనీ వడితిప్పి మెలేసి కసిగా శారద పూకులో తన మొడ్డతో కుళ్ళబొడిచేస్తూ.. ఆహ్.. శారదా.. ఆహ్.. ఐతే వాడు వొస్తూనే నీమీదెక్కేస్తాడా? ఆహ్.. కుర్ర మొడ్డ.. మాలా నెమ్మదిగా చెయ్యడు.. వెంటవెంటనే కసెక్కిపోతూ.. నువ్వు తేరుకునేలోపులోనే రెండో రౌండుకీ.. మూడో రౌండికీ కూడా సిద్దపడిపోతాడు.. ఈ మాటలు ఎప్పుడొచ్చేయి? అన్నాడు బ్రహ్మం కసిగా శారదని కుళ్ళబొడిచేస్తూ..

ఇందాకా ఫోనులో.. మేము నీకు గుర్తున్నామా? అని నేనంటే వాడు అన్న మాటలు అవి.. అన్నది శారద..


నిజం చెప్పు.. వాడి రాకకోసం నువ్వు ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తున్నావు కదా? అన్నాడు బ్రహ్మం..

కుర్రపిల్లలని దెంగాలని మీకేనేంటి కోరికలు వుండేవి? కుర్రమొడ్డలతో దెంగించుకోవాలని మాకూ వుంటుందిగా? అనేసింది శారద..

శారద.. నాదో చిన్న కొరికోయ్.. అన్నడు బ్రహ్మం తమకంగా.. 

ఏంటో చెప్పండి అన్నాది శారద మత్తుగా.. 


నువ్వు సుశీల పిల్లలతో ఎం చేసినా నేను చూస్తుండగా నాకు కనపడేలా చెయ్యవోయ్.. ఆ కుర్రళ్ళు నీతో చేసే అల్లరి చూడాలని వున్నాది. అలాగే నువ్వు వాళ్ళ చేతుల్లో నలుగుతుంటే ఒహ్.. అది తలుచుకుంటుంటే నాకు ఆగడంలేదు.. అంటూ బ్రహ్మం.. సుర్రు.. సుర్రు.. సుర్రు.. మని వెచ్చగా శారద ఆడతనం లోతుల్లో చితికిపోయేడు.. 

బ్రహ్మంలోనించీ వెచ్చని తడి తనలోతుల్లోకంటా జారుతుంటే.. శారద కూడా భావప్రాప్తి పొందుతూ.. ఆహ్.. బ్రహ్మం.. ఎంతకాలమయ్యింది ఇలా నీచేతుల్లో నేను కరిగిపోయి.. అంటూ.. బ్రహం ముఖాన్ని ముద్దుల్లో ముంచేస్తూ శారద తమకంగా బ్రహ్మాన్ని పెనవేసుకున్నాది. బ్రహ్మం.. జోరుజోరుగా మరో అరడజను ఊపులువూపి.. ఆహ్.. మధు, పవన్ లు నిన్ను దెంగడం వూహించుకోఉంటేనే.. కోరిక ఆగడంలేదు శారదా.. అంటూ జుర్రు.. జుర్రు.. జుర్రు.. మని ఆఖరువిడతగా శారద పూకులో తనమగతనాన్ని ధారపోస్తూ.. సత్తువలేనట్లుగా శారదమీద వాలిపోయేడు.. 


నువ్వలా మాట్లాడుతుంటే.. నాకుకూడా ఎప్పుడెప్పుడు మధు, పవన్ ల చేతుల్లో నలిగిపోతానా? అన్నట్లుగా వుంది బ్రహ్మం.. అంటూ శారదా.. బ్రహ్మం వీపు నిమురుతూ.. అల్లా లా నిమ్మదిగా.. మత్తుగా.. నిద్రలోకి జారిపోయింది..  అప్పటికే రాత్రి బాగా పొద్దుపోవడంతో.. బ్రహ్మం కూడా శారద చేతుల్లో కరిగిపోతూ మత్తుగా నిద్రలోకి జారిపోయేడు.. 

ఇక్కడ బ్రహ్మం తన భార్య శారదా వాళ్ళ పడకగదిలో అలా కిందా మీదా పడుతున్న సమయంలోనే సుందరం, మాధవి, మల్లిక బజారునించీ తిరిగి వొచ్చెయ్యడం సుందరం ఆటోదిగి బజారునించీ తెచ్చిన సామానులన్నీ సుందరం ఇంట్లో ముందుగదిలో సర్దడంలో సాయం చేసేక ఇంక సుందరాన్నీ సుశీలనీ వొదిలిపెట్టి రమణ శారద ఇంట్లోకి వొచ్చి వీధితలుపులు మూసేసి లైటు ఆపెయ్యబోతుంటే రమణి వెల్లకిల్లా తిరిగి కాళ్ళు బారజాపి పడుకుని నిదరపోతూ కనిపించేప్పటికి పూర్ణకుంభాలలా పొంగరించిన రమణి సళ్ళ ఎత్తులూ పలుచని ఆమె పొట్టా.. అరటిబోదెలలాంటి రమణి తొడలు (రమణి లో లంగా వేసుకున్నట్లు లేదు) అందువల్ల వొంటిపొరనున్న ఆమె లంగా ఆమె పూదిమ్మనీ తొడలనీ ప్రస్ఫుటంగా కనపడేలా లంగా పరుచుకుని అదీ కాక ఆ లంగా ఇంచుమించు రమణి మోకాళ్ళవరకూ పైకి లేచిపోయి నున్నగా మెరిసిపోతున్న రమణి కాలి పిక్కలూ చూసేప్పటికి రమణకి నరాలు జివ్వుమనిపోతూ లుంగీలో రమణ మొడ్డ ఒక్కసారిగా ప్రాణంపోసుకుని చివ్వున నిక్కి నిగిడిపోయింది..

హబ్బా.. ఎంతకాలమయ్యింది రమణిని కసిగా దెంగి..? అనుకుంటూ రమణిని అలా చూస్తూ.. రమణ.. ఆహా కామదేవత సంపూర్ణమైన అనుగ్రహం పొందిన పిల్ల.. ఈమెని చూస్తే ఏ మగాడూ కొరికలని ఆపుకోలేడు.. ఇంతటి అందానికి ఆ కామదేవతే రక్షగా నిలబడి తనని కాపాడాలి అనుకుంటూ రమణ రమణి కాళ్లదగ్గర కూర్చుని రమణి వొంటిమీది లంగాని నిమ్మదిగా పైకి జరిపేడు.. నున్నని తొడలు అరటిబోదెల్లా.. యవ్వనపు మిసమిసలతో పిటపిటలాడిపోతూ.. రమణలో కోరిక తీవ్రత పెరిగిపొతున్నాది.. తన చేతులతో రమణి తొడలని తడుముతూ రమణి వొంటిమీది లంగాని నడుం పైవరకూ జరిపేసేడు.. 


రమణి రెండుతొడలూ కలిసేచోట వుత్పుల్లమై పొంగరించి పద్మంలా విచ్చుకున్న రమణి పూకు.. రమణి పూకుని చూస్తూ రమణ మైమర్చిపోతూ ముందుకి వొంగి రమణి పూకునించీ వొస్తున్న మదపువాననని గుండెలనిండా పీల్చుకుంటూ రమణి పూకుమీద ముద్దుపెట్టేడు.. రమణి చిన్నగా కదిలింది. రమణ రెండుచేతులా రమణిపూరెమ్మలు విచ్చదీస్తూ తన నాలుక జాపి రమణి పూకు నాకడం మొదలుపెట్టేడు.. రమణికి మెలకువ వొచ్చి తన పూకునాకుతున్న రమణ అంకుల్ ని చూసి నవ్వుతూ రమణ అంకుల్ ని మీదకి లాక్కుంటుంటే..  

రమణ లేచి లైట్ ఆఫ్ చేసి నిలువునా రమణిమీద పడి రమణి శరీరాన్ని ఆక్రమించుకుంటూ నిగిడిన తన బారాటి మొడ్డని రమణి పూకుమడతల్లోకి గూటించి కసిగా రమణిని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు.. రమణి అంకుల్ పెదాలని తన పెదాలతో ముడేసి.. గాఢమైన ముద్దుపెట్టి.. ఎంతకాలం అయ్యింది అంకుల్ నువ్వు నా మీదకొచ్చి? అన్నాది తమకంగా అంకుల్ ని కౌగలించుకుంటూ...
Reply
అంకుల్ కూడా అఔను.. ఈ మధ్య ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఎక్కువైపోయేరు కదా? ఒకళ్లతరువాత ఒకళ్ళని సంత్రుప్తి పరుచడంతోనే టైమంతా గడిచిపోతున్నాది.. నా ముద్దుల కామదేవతని సంత్రుప్తి పరచడానికి టైమే వుండడంలేదు అంటూ రమణికి కసిగా దెంగడం ప్రారంభించేడు.. రమణి అంకుల్‌కి మరి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకుండా అంకుల్ పెదాలని తనపెదాలతో మూడేసి.. అంకుల్ నోటిలోకి నాలుకదోపి తన నాలుకతో అంకుల్ నోటిలో కలియదిప్పుతూ తన ఎంగిలి అంకుల్ నోట్లోకి తోస్తూ. . అంకుల్ నోటిలోనించీ ఆబగా ఆశగా ఎంగిలి జుర్రుకుంటూ.. తన నాలుకతో అంకుల్ నాలుకని పొడుస్తూ నాలుకలతో యుద్ధం చేస్తూ.. అంకుల్ ని రెచ్చగొడుతూవుంటే.. రమణ, రమణి వొంటిమీది బ్లౌజ్ ని పైకిజరిపేసి నగ్నంగా బయటకురికిన రమణి సళ్ళని కసిగా నలిపేస్తూ తన నడుం కదిలిస్తూ జోరుజోరుగా రమణి పూకులోతుల్లోకంటా తగిలేలా.. తనమొడ్డతో బలంగా పొడుస్తూ.. రమణిని కసిగా దెంగసాగేడు..  రమణికూడా వొళ్ళిచ్చి రమణ అంకుల్ తొ కుతిగా దెంగించుకున్నాది.. అలా అంకుల్ రమణిని 15 నిమిషాలపాటు జోరు జోరుగా గొప్ప కుతిగా దెంగి తన వీర్యాన్ని రమణి పూకుమడతల్లో నింపి.. అలసటగా రమణి మీదనించీ పక్కకి దొర్లేడు.. 

రమణి మీదనించీ అంకుల్ పక్కకి దొర్లడం సరిగ్గా రాధిక పక్కలోకి జారేడు.. రమణ అంకుల్ కి ఏం జరిగిందో అర్ధమయ్యేలోపులో రాధిక రమణ అంకుల్ మొడ్డని నోటిలోకూరుకుని చీకుతూ.. మీకు ఎప్పుడూ అదంటేనే ఇస్టం.. మేము మీ కళ్ళకి ఎందుకు కనిపించమో..? అని అంటూ రమణి పూకురసాలతోనూ రమణ అంకుల్ వీర్యంలోనూ తడిసి ముద్దైన రమణ అంకుల్ మొడ్డని రాధిక చీకుతుండడంతో.. రెండునిమిషాల్లో రమణ అంకుల్ మొడ్డ గాలిపోసుకుని మళ్ళీ మొత్తంగా నిక్కి నిగిడేసింది.. 

రమణ అంకుల్ ఇంక క్షణం కూడా ఆలస్యం చెయ్యకుండా రాదిక వొంటిమీది వోణీని లాగి పడేసి రాధిక జాకెట్ హుక్కులు పటపటా తెంచేసి రాధిక వొంటిమీది లంగాని తొడలపైకి లాగేస్తూ రాధికని కిందచేసి తాను రాధికమీదెక్కి నిగిడిన తన మొడ్డని విసురుగా రాధిక పూకుమట్టానికంటా దిగేసేప్పటికి.. ఆహ్.. అంకుల్.. ఓహ్.. ఎంతకాలమయింది అంకుల్ నీ బారాటి మొడ్డని నా పూకులో దోపి దెంగి.. అంటూ రాధిక తమకంగా అంకుల్ ని పెనవేసుకునేప్పటికి.. అంకుల్ రాధిక రెండుసళ్ళనీ కుదుళ్ళ దగ్గరనించీ పట్టుకుని వడితిప్పుతూ కసిగా నలిపేస్తూ రాధిక నోట్లో తన నాలుకదోపి రాధిక నోటిలోని ఎంగిలి జుర్రుకుంటూ కింద తన నడుముని జోరు జోరుగా కదిలిస్తూ రాధికకి వూపిరితీసుకునే అవకాశం కూడా ఇవ్వనంత వేగంగా జోరుజోరుగా కసి కసిగా 20 నిమిషాలసేపు కసిగా రాధిక పూకుని కుళ్ళబొడిచేప్పటికి రాధికకి వరసపెట్టి అరడజని భావప్రాప్తులు రావడంతో.. ఆహ్.. అంకుల్.. ఇంక వొదిలెయ్యండి.. నా వల్ల కాదు ఇంక వొదిలెయ్యండి అని రాధిక అంకుల్ని ప్రాధేయపడుతుండగా.. ఎవరిదో నగ్నశరీరం తమకంగా తన వీపుమీదపడి తన వొంటిని హత్తుకుంటున్నట్లు అనిపించడంతో .. రమణ అంకుల్ కొద్దిగా తలతిప్పి చూసేప్పటికీ తనఒంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పేసుకుని పూర్తినగ్నంగా నిలులున్నా రమణ అంకులమీదపడి రమణ అంకుల్ నగ్నశరీరాన్ని తమకంగా తడిమేస్తూ వెర్రెక్కిపోతున్న దీపిక కనపడింది. 

కామదేవత అనుగ్రహంవలన ఎప్పుడుకావాలంటే అప్పుడు ఎంతమంది ఆడవాళ్ళనైనా తృప్తిపరచగలిగేలా వరసిద్ధిపొందిన రమణ పరిస్థితిని అర్ధంచేసుకోవడంతో.. తన నడుముని రాధిక పూకుమట్టానికి గుదిగుచ్చి.. చివ్వు.. చివ్వు.. చివ్వు.. మని వెచ్చని తన వీర్యాన్ని రాధిక యోనిమాడతాలలోతుల్లో పిచికారీచేసెప్పటికి.. ఆసరికే.. ఇంక నావల్ల కాదు నన్ను వోదియేయ్యమని బ్రతిమాలుతున్న రాధిక చివరిసారిగా రమణ అంకుల్ తో పాటుగా తానుకూడా మరో భావప్రాప్తి పొంది అంకుల్ మొడ్డ దెంగుడులో సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ.. మత్తుగా కళ్ళు మూతలు పడిపోవడంతో.. మళ్ళీ మత్తుగా నిద్రలోకి జారిపోయింది.. 

రాధిక నిద్రలోకి జారిపోవడం చూస్తూనే.. రమణ అంకుల్.. రాధిక మీదనించీ పక్కకి దొర్లేప్పటికి అప్పటివరకూ వొంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పేసుకుని నగ్నంగా రమణ అంకుల్ మీద పడుకున్న దీపిక నిలువునా అంకుల్ మీద పడిపోతూ..  అలా అంకుల్ మీదపడిపోతున్న తరుణంలో తనతొడలని విడదీస్తూ ఎంతో వొడుపుగా మరి ఇంకెంతో చాకచెక్యంతో  .. నిగిడిన రమణ అంకుల్ మొడ్డని తనపూరెమ్మలమడతల్లో సర్దుకుంటూ.. కసుక్కున రమణ అంకుల్ మొడ్డని.. తన పూకులోనిండుగా దోపేసుకున్న దీపిక రమణ అంకుల్ మొడ్డమీద స్వారీ చెయ్యడం మొదలుపెట్టింది.. 

అందరిలోకీ చిన్నదైన దీపిక తానూ రాదికమీదనించీ పక్కకి దొర్లేనంతలో అంతాఒడుపుగా తనమొడ్డని దీపిక తనపూకులో దోపేసుకోవడమేగాకుండా.. అలా రెచ్చిపొవడం చూస్తూ రమణ అంకుల్ ఆశ్చర్యపోతూనే తన రెండుచేతులా దీపిక సళ్ళని కసిగా పిసుకుతూ తన నడుం ఎగరేసి దీపిక పూకులో పోట్లు వెయ్యసాగేడు.. 10 నిమిషాలసేపు దీపిక రమణ అంకుల్ మొడ్డమీద స్వరీ చేసి అలిసిపోయి అంకుల్ మీద వాలిపోతూ.. అంకుల్.. ప్లీజ్ మీ వీర్యం నాలో చిమ్మెయ్యండి.. పూకులో వీర్యం కారి పూకంతా రొచ్చు రొచ్చు ఐ ఎంతకాలమయ్యిందో అన్నది మత్తు మత్తుగా అంకుల్ చెవిలో.. రమణ నవ్వుకుంటూ దీపికని కిందచేసి తాను దీపికమీదకెక్కి తన మొడ్డని దీపిక పూకులోతుల్లోకంటా గుదిగుచ్చి మరో 5 నిమిషాలసేపు దీపికని కసిగా దెంగి దెంగి.. ఆఖరుగా తన మొడ్డని దీపిక పూకుమట్టానికంటా అదిమిమిపెట్టి.. చివ్వు.. చివ్వు.. చివ్వు.. చివ్వున.. వెచ్చని తన వీర్యాన్ని దీపిక పూకుమడతలోతుల్లోకంటా కారుస్తూ.. దీపిక పొత్తికడుపునిండా తన వీర్యాన్ని నింపి.. ఇప్పుడు నీకు ఆనందమే కదా? అని దీపికని అడిగేప్పటికి.. దీపిక ఆనందంగా రమణ అంకుల్ ని పెనవేసుకుని మత్తుగా నిద్రలోకి జారింది. దానితో రమణ అంకుల్ పక్కకి దొర్లేదు. ఇప్పుడు రమణ అంకుల్ కి కుడిపక్క రాధిక ఉంటే ఎడమపక్క దీపిక వున్నది. అప్పటికే చాలా రాత్రి అయిపోవడంతో.. రమణ అంకుల్ నిమ్మదిగా నిద్రలోకి జారుతుండగా అంకుల్ కి కుడిపక్కనున్న రాధిక తన కాళ్ళనీ చేతులనీ రమణ అంకుల్ మీదవేసి తన తలని రమణ అంకుల్ భుజం మీదకిజరుపుకుని రమణ అంకుల్ ని గట్టిగా పట్టుకుని నిద్దరపోయింది. అదిజరిగిన మరో 5 నిమిషాలకి రమణ అంకుల్ కి ఎడమపక్కనున్న దీపిక కూడా తన కాళ్ళనీ చేతులనీ రమణ అంకులమీదవేసి తనుకూడా తన తలని రమణ అంకుల్ ఎడమభుజం మీదకి జరుపుకుని రమణ అంకుల్ ని గట్టిగా వాటేసుకుని నిద్రపోయింది. 

అలా ఇద్దరు ఆడపిల్లలూ తనభుజాలమీద తలలుపెట్టుకుని మత్తుగా నిద్రపోవడంతో.. రాత్రంతా రమణ కదలకుండా అలా రాధిక, దీపికల బిగికౌగిళ్ళమధ్య అలాగే నిద్రపోయేడు..  
Reply
కామదేవత - 31వ భాగం - మొదటి అంకం
మరుసటిరోజు వుదయం అందరికన్న ముందు శారదే నిద్దరలేచింది. నిద్దరలేవడం లేవడమే శారద చాలా ఆనందంగా నిద్దరలేచింది.  కారణం ఏమిటంటే రాత్రి బ్రహ్మంతో నడిచిన సంభాషణ, అదీకాక ఇప్పుడు తనకి బ్రహ్మం మీద బ్రహ్మానికి తనమీద కుదిరిన నమ్మకం. అదీకాక ఇకమీదట శారద ఎవరితో పడుకున్నా బ్రహ్మానికి అభ్యతరం లేదని తేలిపోవడం., అలాగే బ్రహ్మం ఎవరితో పడుకున్నాకానీ అంతిమంగా బ్రహ్మం ప్రేమమాత్రం తనమీదనే వుంటుదన్న భరోసా.. ఇత్యాది కారణాలవల్ల శారద మనసు సంత్రుప్తిగా వున్నాది. మనసు సంత్రుప్తిగా వుంటే ఆనందం అక్కడే వుంటుంది గనక శారద చాలా హుషారుగా ఆనందంగా నిద్దరలేచి ముందుగదిలోకి వొచ్చి అక్కడ పరిస్తితిచూసి అవాక్కైపోయింది.

వొంటిమీద నూలుపోగన్నాలేకుండా నగ్నంగా పడి నిద్దరపోతున్న రమణనీ, రమణ పక్కలో వొంటిమీద బట్టలులేకుండా నగ్నంగా రమణమీద పడినిద్దరపోతున్న రాధికనీ, దీపికనీ చూసి ఓసివీళ్ళ దుంపతెగా.. మగాడు కనిపిస్తే ఒదిలిపెట్టేట్టుగా లేరు ఈ ఆడపిల్లలు. అసలు ఆడపిల్లలే రమణమీద పడ్డారా? లేక రమణే ఆడపిల్లలమీద పడ్డాడా? అనుకుంటూ.. ఎవరిని ముందుగాలేపాలా అని ఆలోచింది.. రమణనే ముందుగా నిద్దరలేపడం సరైనపని నిర్ణయించుకున్ని.. ముందుగా రమణని నిద్దరలేపింది.

సుదీర్ఘమైన నిద్దరలో వున్న రమణ శారద మెల్లగా తట్టిలేపడంతో ఖంగారు పడి నిద్దరలేచి తనని తాను చూసుకుంటూ.. నవ్వుతూ పక్కనే పడున్న తన లుంగీ వొంటికి చుట్టబెట్టుకుని బాత్రూంలోకి వెళ్ళిపోయేడు.

రమణ బాత్రూంలోనించీ లేచి వొచ్చి ఆసరికే వొంటగదిలో కాఫీలు తెయారుచేస్తున్న శారదని వెనకపాటుగా చుట్టేసుకుంటూ శారద మెడవొంపులో ముద్దులుపెడుతూ శారద సళ్ళని రెండుచేతులా పిసుకుతుంటే.. రాత్రి ఎంజరిగిందో తెలుసుకోవాలని శారద.. చీకట్లో భాణం వేస్తూ.. ఏంటిది రమణ.. ఎంటి రాత్రిడోసు సరిపోలేదా ప్రొదున్నే నామీద పడ్డావు అనేప్పటికి.

హమ్మో.. రాత్రి సంగతి మాట్లాడకు.. ఆడపిల్లాలా వీళ్ళు? రాత్రి నీ ముగ్గురుకూతుళ్ళూ తడిగుడ్డని పిండినట్లు నన్ను పిండేసేరు తెలుసా? అని రమణ అనేప్పటికి.
వూరికే నా పిల్లలమీద నిందలెయ్యకు.. నీసంగతి నాకు తెలీదా? నువ్వేదో చెయ్యకుండా నాకూతుళ్ళే నీమీద పడ్డారంటావా? అని శారద అంటూ.. నిజం చెప్పు.. నువ్వేమి చేసేవో..? అనేప్పటికి.
నేనేమిచేసేను? గదిలోకి వొచ్చి లైటు ఆఫ్ చెయ్యబోతుంటే వెల్లకిల్లా తొడలు విప్పదీసిపడుకున్న రమణి కనిపించింది.. అదీకాక దాని లంగా మోకాళ్ళపైవరకూ జరిగిపోయి నన్ను రారమ్మని పిలిచింది. సరేగదా అని రమణి లంగాని పైకిలేపి దానిపూదిమ్మమీద ముద్దుపెట్టేప్పటికి అది నిద్రలేచి నన్ను మీదకి లాక్కున్నాది. రమణి సంగతి పూర్తిచేసేప్పటికి రాదిక మీదపడింది, దానిపని పూర్తిచేసేప్పటికి దీపిక నామీద పడింది.. అంతకుమించి నేను చేసిన నేరమేమీలేదు అని రమణ అమాయకంగా చెపుతుంటే.


సిగ్గులేకపోతే సరి. సుబ్బరంగా నిద్రపోతున్న పిల్లదాన్ని కెలికి మరి ఇప్పుడు నా కూతుళ్లమీద నిందలేస్తావేమి? వాళ్ళు కాబట్టి నిద్రపోతున్నవాళ్ళని అల్లరిపెట్టినా వాళ్ళ ముచ్చటేదో వాళ్ళు తీర్చుకుని బుద్దిగా పడుకున్నారు. అదే నేనో.. సుశీలో ఐతే నువ్విలా నిద్రపోతున్న మమ్మల్ని కానీ కెలికివుంటే.. నీదాన్ని కోసి కారంపెట్టేసేవాళ్ళం.. వొళ్ళుతెలియకుండా నిద్దరపోతున్న పిల్లలని కెలకడమే కాకుండా మళ్ళీ నా కూతుళ్ళు అక్కడికేదో కామంతో వెరెక్కిపోతున్నవాళ్ళలా చిత్రీకరిస్తావా? అంటూ శారద రమణని ముద్దు ముద్దుగా దెబ్బలాడుతుంటే.
అప్పుడే నిద్దరలేచిన బ్రహ్మం బాత్రూంకి వెళ్ళి వొస్తూ హాల్లో వొంటిమీద బట్టలులేకుండా నిద్దరపోతూ కనిపించిన రాధికనీ దీపికనీ చూసి.. అదేమిటే శారదా.. పిల్లలు అలా పడుకుంటే కనీసం నిద్దరలేపి వాళ్ళని సగిగా బట్టలువేసుకోమనైనా చెప్పలేదు అనేప్పటికి.


పిల్లలని లేపుదామనే నేనూ అనుకున్నాను.. కానీ మీ ఫ్రెండు ప్రబద్దుడుకూడా ప్రొదున్నే పిల్లలతోపాటూ నాకు అలానే దర్శనం ఇచ్చేడు. పిల్లలని ముందుగా లేపితే మళ్ళీ ఏం వుపద్రవం ముచుకొస్తుందో అని ముందు ఈయనగారిని నిద్రలేపితే అక్కడకి నాపిల్లలే ఈయన్ని ఎదో చేసినట్లుగా నా పిల్లలమీద నిందలేస్తుంటే అసలు సంగతి ఈయన గారినించీ రాబెడుతున్నాను అని అంటూ.. ఇప్పుడు ఈయన్ని అటుపక్క పోనివ్వకండి మళ్ళీ నాకూతుళ్ళని ఎదోవొకటి చేసి నాకూతుళ్ళే తనని ఎదో చేసేరని చెప్పినా చెపుతాడు అన్నాది శారద.

శారద అన్నమాటలకి రమణ శారదకి దణ్ణంపెడుతూ.. అమ్మా తప్పైపోయింది.. రాత్రి అల్లరిచేసింది నేనే.. నీకూతుళ్ళు అమాయకురాళ్ళు సరేనా అన్నాడు.. దానికి శారద నవ్వుతూ.. అదీ పద్దతి.. అలా దారిలోకిరా.. అమాయకురాలైన నాకూతురు రమణిని లైన్లో పెట్టి కామదేవత వ్రతం అని చెప్పి మా ఇంటిల్లిపాదిచేత చేయకూడని పనులన్నీ చేయిస్తూ.. తగుదునమ్మా అని మళ్ళీ నాకూతుళ్ళమీదనే నిందలువేస్తే వూరుకుంటాననుకున్నావా? తోలువొలిచేస్తాను అన్నది.. నవ్వుతూ.
వాళ్ళమాటలు వింటూ బ్రహ్మం నవ్వుకుంటూ హాల్లోకి వెళ్ళి ముందు కాళ్ళకి అడ్డంగావున్న దీపికని లేపబోయి.. అమ్మో.. దీన్ని కెలికితే మళ్ళీ మీదపడిపోయినా పడిపోతుంది.. అదికానీ ఈ రాధిక చూస్తే.. మీకు ఎప్పుడూ వాళ్ళిద్దరూ అంటేనే ఇష్టం నన్ను ఎప్పుడూ పట్టించుకోరని గొడవచేస్తుంది.. ఈ పెద్దదానితో చాలా జాగ్రత్తగా వుండాలి అని అనుకుంటూ వెళ్ళి రాధిక పక్కన కూరుచుని నిమ్మదిగా రాధీ.. అమ్మా.. రాధీ.. అంటూ ముద్దు ముద్దుగా కూతురిని నిద్రలేపడం ప్రారంభించేడు.


రాత్రి రమణతో దెంగుడు కార్యకరం ఐపోయేక వొంటిమీద బట్టలువేసుకోకుండా అలాగే నిద్రలోకి జారిపోయిన రాధిక ప్రొదున్నే తన తండ్రి ముద్దుముద్దుగా నిద్దరలేపుతుంటే, అప్పటివరకూ పక్కకి వొత్తిగిల్లిపడుకున్న రాధిక వెల్లకిల్లా తిరిగేప్పటికి.. పెద్దసైజు బత్తయిల్లా.. యవ్వనపు మిసమిసలతో నున్నగా మెరిసిపోతూ నగ్నంగా stiff  గా బోర్లించిన మిఠాయిపొట్లాలలా నిక్కి నిలుచున్న రాధిక సళ్ళని చూడగానే బ్రహ్మం వొళ్ళు తియ్యగా మూలిగి బ్రహ్మం ప్రమేయం లేకుండానే అతని మగతనం గట్టిపడింది. ఎంతాపుకుందామన్నా బ్రహ్మం తనని తాను సంభాళించుకోలేక తన రెండుచేతులనీ రాధిక రెండుసళ్ళమీదవేసి సున్నితంగా రాధిక సళ్ళని నిమురుతూ తడుముతూ పరవశించిపోతుంటే.., నిద్దరలేచి కళ్ళు విప్పిన రాధిక కళ్ళకి తన సళ్ళని మ్రుదువుగా మెత్తగా తడుముతున్న తన తండ్రి కనపడేప్పటికి.. రాధికకి తన తండ్రిమీద ప్రేమపొంగుకొచ్చి ఒక్కవుదుటున తండ్రిమీదకి లంఘించి తన తండ్రిని బలంగా కౌగలించుకుంటూ తండ్రి శరీరాన్ని పెనవేసుకుపోయేప్పటికి.

రాధిక తనమీదకి అలావురికి తనని చుట్టుకుపోతుందని వూహించని బ్రహ్మం.. బేలన్స్ తప్పిపోయి వెనక్కి పడిపోవడంతో.. కిచెన్ లో కాఫీలు పెట్టడం పూర్తైపోవడంతో కాఫీలని గ్లాసుల్లో పోస్తున్న శారద మనిషి వెనక్కి పడిపోయిన శబ్దానికి ఒక్క అంగలో ముదుగదిలోకి వురికి అక్కడ ఏంజరుగుతున్నదో చూసి.. ఏంటిది రాధీ.. ఇంటికి పెద్దపిల్లవి.. బారెడు పొద్దెక్కింది.. లేచి సరిగా బట్టలు కట్టుకోకుండా నిద్రలేపడానికొచ్చిన నాన్నమీద పడి అలా అల్లరిచేస్తే ఎలా చెప్పు? ఖర్మచాలక ప్రొదున్నే ఏ ఇరుగింటిదో ఏ పొరుగింటిదో పంచదారకోసమో., పాఫీ పొడికోసమే వొస్తే మన పరువేంగాను చెప్పు?

పెద్దపిల్లవి నీ చెల్లెళ్ళకి చెప్పవలసిన దానివి నువ్వే ఇలా అల్లరిచేస్తే ఎలాగమ్మా? లే.. లేచి సుబ్బరంగా బట్టలు కట్టుకుని కాఫీ తాగి స్త్ననం చేసి కాకపోతే ఆ తరువాత మీ నాన్నని పడకగదిలో కట్టేసుకో.. పడకగది తలుపులేసుకుని మీ నాన్నని నువ్వేమిచేసుకున్నా నేను నీజోలికి రాను అని శారద ముద్దు ముద్దుగా సముదాయించేప్పటికి.. రాధిక లేచి వాళ్ళమ్మని కౌగలించుకుని మామాంచి అమ్మ.. అని వాళ్ళమ్మ బుగ్గమీద ముద్దుపెట్టుకుని గదిలో చిందరవందరగా పడివున్న తన బట్టలుతీసుకుని బాత్రూంలోకి దూరింది.

హమ్మయ్య., పెద్ద గండం గడిచింది. నేనే దాన్నేదో చేసేనని తెలిసుంటే శారద నన్ను చంపేసుండేది అని అనుకుంటూ నిమ్మదిగా చిన్నదాన్ని దీపికని నిద్రలేపేడు బ్రహ్మం.. దీపిక నిద్దరలేస్తూనే వొంటిమీద బట్టలేమీ లేకుండా నగ్నంగా వుండడం చూసుకుని సిగ్గుపడుతూ గబగబా తన బట్టలు తీసుకుని పడకగదిలోకి తుర్రున పారిపోయింది. బ్రహ్మం గుండెలనిండా గాలిపీల్చుకుని రమణిని నిద్దరలేపేడు.


రమణి మత్తుగా కళ్ళుతెరిచి తనని నిద్దరలేపుతున్న తన తండ్రిని చూసి లేచి తన తలని వాళ్ళ నాన్న వొళ్ళో పెట్టుకుని మళ్ళీ పడుకున్నాది. తల్లీ తెల్లారిందిరా నాన్న.. ఇంక నిద్దరలేవమ్మా ఎవరన్న వొస్తే బాగోదు అని మార్ధవంగా బ్రహ్మం రమణిని నిద్దరలేపుతుంటే.. కాఫీ గ్లాసులతో ముందుగదిలోకి వొచ్చిన శారద రమణి తన తండ్రివొళ్ళో తలపెట్టుకుని పడుకోవడం చూసి.. అమ్మా.. రమణి తల్లీ.. లే అమ్మా.. బారెడు పొద్దెక్కింది.. ఎవరన్న వొస్తే బాగోదు.. అని శారద కూడా రమణికి మేలుకొలుపు పాడుతుంటే.. రమణి కళ్ళు తెరిచి వాళ్ళ నాన్న చెయ్యని పట్టుకుని తన గుండెలమీదుగా తన బుగ్గకింద పెట్టుకుని వాళ్ళ నాన్న చేతిలో ముఖం పెట్టుకుని పడుకున్నాది. కానీ ఇప్పుడు బ్రహ్మం చెయ్య రమణి రెండుసళ్ళమీదగా రమణి బుగ్గకిందకి వెళ్ళడంతో బ్రహ్మం చేతికి రమణి సళ్ళు మెత్తగా వొత్తుకుంటున్నాయి.

శారద విషయం కనిపెట్టింది.. బ్రహ్మం నిస్సహాయంగా శారదవైపు చూసేడు.. శారద నవ్వుతూ.. అమ్మా రమణీ.. తల్లీ.. నువ్వు లేస్తే నాన్నగారు కాఫీ తాగుతారు.. ఆయన కోసం తచ్చిన కాఫీ చల్లారిపోతున్నాది అన్నది.. దానితో రమణికి ఇక లేవక తప్పింది కాదు.. అయిస్టంగానే రమణి లేచి బాత్రూంకి వెళుతుంటే.

రమణ అంకుల్ అన్నాడు.. ఈరోజు సుందరంకి మల్లికకీ మన ఇంట్లోనే సోభనం నువ్వు మరి మాకు ఎమీ సాయం చెయ్యవా? అని రమణితో అంకుల్ అనేప్పటికి రమణిలో ఎక్కడలేని హుషారు వొచ్చేసింది.
అఔనుకదూ.. మరింతసేపూ చెప్పవేమీ..? అంటూ రమణి హుషారుగా బాత్రూంలోకి పరిగెత్తడం చూసి.. ఏమండీ శారద గారు.. మరి మీ పడకగది ఖాళీ చెయ్యడానికి మీరు సాయం చెయ్యాలి మరి అన్నాడు.. రమణ నవ్వుతూ.
వూళ్ళొవాళ్ళందరి సోభనాలకీ నా పడకగదే కావలసివొచ్చిందా? అన్నాది శారద.
హమ్మమ్మ.. అలా అనెయ్యకండి శారద గారూ.. మీ పడకగది కామదేవత గర్భగుడి.. మీ ఆయన బ్రహ్మం, అలాగే మన సుందరం తమ తమ మొదటి ముగ్గురు కన్నెపిల్లల గర్భదానాలూ ఆ కామదేవత గర్భగుడిలోనే జరగాలి.. వ్యవహారం ఇంతదూరం వొచ్చేక ఇప్పుడు మీరు అడ్డం తిరగకండి శారదగారు మీకు పుణ్యం వుంటుంది అని రమణ నాటకీయంగా మాట్లాడుతూ శారదకి వొంగి వొండి దండాలు పెట్టేప్పటికి.


సోభనాలు చేసుకునేది మీరు.. మీ మగవాళ్ళు. మేమెందుకు మీకు సాయాలు చెయ్యాలి.. మీ మిత్రుడు బ్రహ్మాన్ని ఈరోజు ఆఫీసుకి సెలవుపెట్టి మీకు సాయం చెయ్యమనండి అన్నది.. అదే నాటకీయ ఫక్కీలో శారద.

అవశ్యము శారదా మాతగారు అవశ్యము, మీ ఆజ్ఙను శిరసావహించుటే మా బృత్యుల తక్షణ కర్తవ్యము అన్నాడు బ్రహ్మం కూడా నాటకీయ ఫక్కీలో.
ఇంతలో.., రాధిక, దీపిక కాఫీ గ్లాసులతో ముందుగదిలోకి వొచ్చి వీధి తలుపులు తీసి సోఫాలో వాళ్ళ అమ్మ పక్కన కూర్చునేప్పటికి., ఆసరికే శారద కాఫీ తాగడం ఐపోవడంతో తన రెండుచేతులా ఇద్దరు కూతుళ్ళ వీపులు నిమురుతుంటే.. అది చూసిన రమణ.. శారదకి కూతుళ్ళంటే ఎంత ప్రేమో.. వాళ్ళమీద ఈగవాలినా సహించలేదు అన్నడు.
అఔను.. నా ఆడపిల్లలు బంగారు కొండలు.. వాళ్ళజోలికి ఎవరన్నా వొస్తే తోలు వొలిచేస్తాను అన్నది మురిపెంగా.
ఇంతలో రాధిక దీపిక వాళ్ళ మాటల్లో కల్పించుకుంటూ.. ఏమిటే అమ్మా మళ్ళీ మన పడకగది సర్దాలి అంటున్నాడు రమణ అంకుల్.. ఈరాత్రి ఇక్కడ ఎవరు నిద్దర చెయ్యబోతున్నారేంటి? అని వాళ్ళిద్దరూ అడిగేప్పటికి.. శారద ఏమి సమాధానం చెప్పాలా అని రమణ వైపు బ్రహ్మం వైపూ చూసింది.
బ్రహ్మం శారద వైపు చూస్తూ.. శారదా.. ఇప్పుడు పిల్లలకి తెలియని విషయాలు ఏమీ లేవుకదా? ఇంక వాళ్ళ దగార దాపరికాలు ఎందుకు? రమణికి ఎటూ సంగతులు మొత్తం తెలుసుగదా? ఎప్పటికైనా వాళ్ళకి కూడా అన్నీ తెలియవలసిందే కదా? నిజం చెప్పేద్దూ.. అన్నాడు బ్రహ్మం.

ఇవన్నీ నావల్ల కాదు బాబూ.. ఆ వివరాలేవో మీరే మీ కూతుళ్ళకి చెప్పుకోండి.. ఇప్పుడు ఈ మూడు కుటుంబాలకీ వొంటలూ కాఫీలు టిఫెన్లూ అన్నీ చేసేప్పటికి మా వొళ్ళు హూనం ఐపోతున్నది.. అంటూ లేచి సుశీల ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది శారద.

దానితో బ్రహ్మం.. మీఇద్దరికీ తెలుసు కదమ్మా మన కుటుంబాలు రెండూ కామదేవత వ్రతం చేస్తున్నామని.. అంటూ మొదలుపెట్టి మొత్తం విషయాన్ని వివరంగా విపులంగా కూతుళ్ళిద్దరికీ వివరించి చెపుతూ.. చివరకి ఈరోజు మల్లికకి సుందరం అంకుల్ తో మనఇంట్లో సోభనం జరగబోతున్నాది. మీకు ఎలా ఐతే మాతో సోభనం జరిగిందో అలా అన్న మాట అని ముగించేడు బ్రహ్మం.
అలా ఐతే మల్లికకి వాళ్ళ నాన్నతో కదా సోభనం జరగాలి? అనుమానం వెలిబుచ్చింది దీపిక. దీపిక అడిగిన ప్రశ్నకి బ్రహ్మం నవ్వేస్తూ.. కానీ మణి అంకుల్ ఈ కామదేవ వ్రతం సంగతి తెలియదు. మీరుకూడా మన ఇంట్లో జరుగుతున్న ఈ కామదేవత వ్రతం గురించి ఎక్కడా ఎవ్వరితోనూ అనకూడదు. అలాగే ఈ వ్రతాన్ని నేను సుందరం అంకుల్ మాత్రమే చేస్తున్నాం. అందువల్ల మణి అంకుల్ తన కూతురితో సోభనం జరుపుకోనక్కరలేదు. కానీ రేపు ఎప్పుడన్న మణి అంకుల్ కి మల్లికమీద మోజు పుడితే మాత్రం మల్లిక నిరభ్యతరంగా మణి అంకుల్ తో పడుకోవోచ్చన్నమాట అని అంటూ కామదేవత వ్రతం నియమాలూ అన్నీ కూతుళ్ళిద్దరికీ అర్ధమయ్యేట్లుగా వివరించి చెప్పేడు బ్రహ్మం.


ఇంతలో సుశీల అక్కడికి వొచ్చి ఇంకా హాల్లోనే కూర్చుని కబుర్లుచెప్పుకుంటున్న బ్రహ్మం, రమణలను గదమాయిస్తూ.. ఇప్పటికే బారెడు  పొద్దెక్కిపోయింది. మీరేంటి ఇక్కడ ఆడపిల్లలతో కబుర్లుపెట్టుకుని కూర్చున్నారు? పడకగది అలంకరణలూ అవీ ఎవరు చేస్తారు? పిల్లలూ... అర్ధగంట సమయం ఇస్తున్నను మీరు స్త్ననాలు చేసి ఇల్లు ఖాళీ చేసేరో.. సరి లేకపోతే మళ్ళీ రేపటివరకూ మీకు బాత్రూంలు దొరకవు.. అసలు ఈ ఇల్లే మీకు దొరకదు. తొందరగా స్త్నానాలు చేసి తలా జతా బట్టలు తీసుకుని ఇల్లు ఖాళీ చెయ్యండి అని అందరికీ ఆర్డర్ వేసింది సుశీల.

తరువాత రమణ వైపు తిరిగి నువ్వేంటి అంత కులాసాగా కూర్చున్నావు? మల్లికకి తెల్ల పరికిణీ జాకెట్టూ సాయంకాలంలోపులో కుట్టించుకురావొద్దూ? ముందులే.. ఇక్కడనించీ కదులు అని రమణని తొందరపేడుతుంటే ఇంతలో మాధవిని వెంటపెట్టుకుని శారద అక్కడికి వొచ్చింది. మాధవి ముఖంలో కొద్దిగా ఖంగారు కనిపిస్తున్నాది. అదిచూసి రమణ ఎంటి సంగతి? ఎందుకు మాధవి అలా ఖంగారుగా కనిపిస్తున్నాది? అని అడిగేప్పటికి.

శారద రమణతో రాత్రి బజారునించీ కొత్తబట్టలు తెచ్చుకున్నందుకు మణి కోప్పడ్డాడంట. ఈరాత్రంతా మాధవి, మల్లిక బ్రహ్మం ఇంట్లో గడపడం ఎలాగా అని మాధవి ఖంగారుపడుతున్నాది. అని శారద చెప్పేప్పటికి రమణ ఇలాంటిదేదో జరుగుతుందని నేను ముందే వూహించేను. అందుకోసమని అప్పుడే ఒక పధకాన్ని కూడా సిద్దం చేసేను. అదృష్టవశాత్తు సుందరం ఇంట్లో ఆడవాళ్ళందరికీ కొత్త బట్టలు కూడా తెచ్చేడు. మీరేమీ ఖంగారు పడనక్కరలేదు, అని చెపుతూ రమణ తన పధకాన్ని వివరించసాగేడు.


అదేమిటంటే, ఈరాత్రి ఆడవాళ్ళంతా బ్రహ్మం ఇంట్లో అమ్మవారి పూజచేసి ఇక్కడే నిద్దరచెయ్యాలి. ఆపూజ వల్ల ఆడవాళ్ళకి ఆయుర్వ్రుద్ది, యసోవ్రుద్ది ఐశ్వర్యం, ఐదోతనం పెరుగుతాయి. ఈవ్రతం చెయ్యడం వలననే శారదకీ, సుశీలకీ వాళ్ళపిల్లలకీ ఇప్పుడు వాళ్ళలో కనిపిస్తున్న మెరుపు నిగారింపూ వొచ్చేయి. అది చూసే మాధవి శారదనీ, సుశీలనీ విషయం అడిగితే వాళ్ళు ఈ వ్రతం చెయ్యబట్టే వాళ్ళ వయసుకు మించిన మెరుపు, నిగారింపూ వొచ్చేయని చెప్పబట్టీ ఇప్పుడు మాధవి తన కూతురు మల్లిక కూడా ఆ వ్రతం చెయ్యడానికి మనవాళ్ళతో జతకలిసేరు.

ఇది కుటుంబాల స్రేయస్సుకోరి ఆడవాళ్ళు మాత్రమే చేసే పూజ. మగవాళ్ళకి ప్రవేశం పూర్తిగా నిషిర్ధం. ఇప్పుడు బ్రహ్మం ఇంట్లో పూజగనక వొంటలూ అవీ సుశీల ఇంట్లో చేస్తున్నారు.  మగవాళ్ళం బ్రహ్మం ఇంట్లో వుండకూడదు గనక ఈరోజు సాయంకాలం నించీ నేనూ బ్రహ్మం వెళ్ళి మాధవి ఇంట్లోనే తిస్టవేసి ఈరాత్రికి మాధవి ఇంట్లోనే మేమిద్దరం పడుకుంటాము. ఈ సాయంకాలం నించీ మాకు భోజనాలూ అవీ అన్నీ సుందరమే మాధవి ఇంట్లో అందిస్తాడు. సుందరం మాత్రం వాళ్ల ఇంట్లోనే వుండాలి ఎందుకంటే, ఆడవాళ్లకి ఎదన్న అవసరం ఐతే ఆ పూజావొస్తువులూ అవీ సుందరమే వాళ్ళకి అందించాలి. ఇదీ మనం మణికి చెప్పే కధ. అని తన పధకాన్ని మొత్తంగా వివరించేడు రమణ. అలా రమణ, బ్రహ్మం వెళ్ళి మణి ఇంత్లో తిస్టవేస్తే మణికి అనుమానం వొచ్చే అవకాశమే లేదు అంటూ రమణ తన పధకాన్ని చెప్పడం ముగించేడు.


రమణ చెప్పిన పధకం ఇంటిల్లిపాదికీ నచ్చడంతో అందరూ ఈ పధకం చాలా బాగుందని రమణని మెచ్చుకున్నారు. రమణ మాధవి చేతిలో వున్న కొలతల బట్టలు అందుకుంటూ సరే నేను సాయంత్రం మూడు గంటలకల్లా ఈతెల్లలంగా జాకెట్ సిద్దమైపోవాలని టైలర్ కి చెప్పి ఇచ్చి వొస్తాను అని చెప్పి రమణ బయటకి వెళ్ళిపోవడంతో ఇంక ఇంట్లోవాళ్ళు ఎవరు చెయ్యవలసిన పనులలో వాళ్ళు పడ్డారు.

ఇంతలో సుందరం వాళ్ళు సిటీలో ఆర్డర్ చేసిన పూలగంపలూ, స్వీట్లు అన్నీ షాపులవాళ్ళు తెచ్చి బ్రహ్మం ఇంట్లో డెలివరీ ఇచ్చేరు. రాధిక, రమణి, దీపికలు సాయం చేస్తుండగా బ్రహ్మం పడకగదిని అలంకరించడం మొదలుపెట్టేడు. అక్కడ సుశీల ఇంట్లో శారద, సుశీల పిల్లలు పద్మిని, సీతలు మూడు కుటుంబాలవాళ్ళకీ వుదయానికీ సాయంకాలానికీ ఓ రెండు రకాల టిఫెనులూ, అలాగే మధ్యాన్నానికి రాత్రికి భోజనాల ఏర్పాట్లు చెయ్యడంలో తలమునకలుగా వున్నారు.


మణి మధ్యన్నం భోజనానికి ఇంటికి వొచ్చినపుడు మణికి భోజనం సుశీల ఇంటినించీ రావడంతో మణి మాధవిని విషయం ఏమిటని? అడిగేడు. అదే అవకాశంగా తీసుకుని మాధవి సుశీల, శారద కుటుంబాలు ఓ అతిరహస్యమైన దేవతా వ్రతం చేస్తున్నారనీ, రోజు రోజుకీ వయసుపెరుగుతున్నా కానీ శారద, సుశీలలు అలా కుర్రపిల్లలా కనిపిస్తూ వుండడానికి వాళ్ళు చేస్తున్న ఆ రహస్యమైన "దేవతా వ్రతమే" కారణమనీ, ఆ దేవత వ్రతం చెయ్యడం వలన కుటుంబంలో వాళ్ళకి ఆయుర్వృద్ది, యసోవృద్దీ, ఆరోగ్యం, ఐస్వర్యం కలుగుతాయనీ, ఆ "దేవతా" వ్రతాన్ని రాత్రి 8/9 గంటలు దాటినాక అతి రహస్యంగా చెయ్యాలనీ, చెపుతూ అతి కస్టం మీద తననీ (మాధవిని), తన కూతురు మల్లికనీ వాళ్ళు చేసే వ్రతంలో కలుపుకోవడానికి వొప్పుకున్నారనీ చెపుతూ, మీరే చూసేరుగా ఇంతవయసొచ్చినా కానీ, ఆ శారదా సుశీలలు కుర్రపిల్లల్లా ఎలా మిసమిసలాడిపోతున్నారో అని మణితో అంటూ, వాళ్ళు చేసే వ్రతం రాత్రి కదా? అందువల్ల మీరు మధ్యన్నం భోజనానికి వొచ్చినపుడు అడిగి చెపుతానన్నాను. మీరు వొద్దంటే మానేస్తాను. కానీ నేనూ మల్లిక రాత్రి వాళ్ళ పూజలో చేరాలంటే ఈరోజు మన ఇంట్లో పొయ్య వెలించకూడదట. అందుకే వొంటలు మొత్తం సుశీల ఇంట్లో జరుగుతున్నాయి. మీరేమంటారు? అని మాధవి మణిని అడిగింది.

రాత్రి పూజలంటున్నావు.. కొంపదీసి ఏ క్షుద్రపూజలో కాదు కదా? అని అడిగేడు మణి.

ఛ.. ఛా.. అవేం మాటలండీ., మీరు మరీను.. క్షుద్రపూజలైతే ఆ సుశీల శారద కుటుంబాలు అలా వుంటాయా? వాళ్ళ ముఖాలూ, వాళ్ళ పిల్లల ముఖాలూ ఒక్కసారి చూడండి.. ఎంత కళగా వెలిగిపోతున్నాయో.. వాళ్ళుకూడా మొదట్లో ఇలానే అనుమానపడ్డారంట. కానీ వాళ్ళు ఈ "దేవత" వ్రతం చెయ్యడం మొదలుపెట్టేక మొన్నమొన్నటివరకూ ఎండునక్కల్లా వున్న ఆ శారదా సుశీలలు వోళ్ళు నీరుపట్టి నిగారింపొచ్చి ఆడవాళ్ళకే అసూయకలిగేంత అందంగా తయారయ్యేక అప్పుడు వాళ్ళకి కూడా పూర్తి నమ్మకం చిక్కిందంట. ఇప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు తప్పక మాకు అతి త్వరలో ఐస్వర్యం కూడా వొస్తుందంటున్నరు తెలుసా? అని మాధవి ముక్తాయించేప్పటికి.


మిగతా సంగతులు ఎలా వున్నా "శారద, సుశీలల వోళ్ళు నీరుపట్టి నిగారింపొచ్చి ఆడవాళ్ళకే అసూయకలిగేంత అందంగా తయారయ్య్రన్నమాట" మణి మనసుకి  బాగా హత్తుకున్నాది. మణిలో మగాడు నిద్రలేచేడు. పిటపిటలాడుతున్న రమణిని తాను దెంగిన విషయం మణికి గుర్తుకువొచ్చింది. ఏమున్నాది ఒక్క పూజే అంటున్నాది కదా? ఈ వొంకన ఆ రెండు కుటుంబాలతో స్నేహం కలిస్తే తన అదృస్టం కలిసొస్తే శారద, సుశీలలతో పాటుగా వాళ్ళ కూతుళ్ళని కూడా దెంగే అవకాశం చిక్కవొచ్చేమో అని ఆలోచన చేసేడు. దానితో మణి సంతొషంగా., దానిదేముందిలే సరే మీరూ మీరూ ఎంచేసుకుంటారో చేసుకోండి. సాయంకాలం నేను పూజకి వొచ్చి దణ్ణం పెట్టుకుని వొచ్చేస్తాను అన్నాడు మణి.

మణి వొప్పుకున్నందుకు మాధవి సంతోషిస్తూ, అయ్యో.. అన్నట్లు చెప్పడం మర్చిపోయేను. ఆ పూజకి మగాళ్ళు నిషిర్ధం. సాయంకాలం నించీ శారద మొగుడు బ్రహ్మం, వాళ్ళయన ఫ్రెండు రమణగారూ ఇద్దరూ మనింటికి వొచ్చి ఇక్కడేవుండి రాత్రి మన ఇంట్లోనే పడుకుంటారు అన్నాది మాధవి.


అదేంటి వాళ్ళు మన ఇంట్లో పడుకుంటే మరి మీరు? అన్నాడు మణి.. మేము పూజ ఐపోయేక రాత్రి అక్కడే నిద్దరచెయ్యాలట. అందువల్ల ఆడవాళ్ళం అందరం శారద ఇంట్లోనే పడుకుంటాం. సుందరం గారు మాత్రం సుశీల ఇంట్లో వుంటారట. మా పూజకి ఎదన్న కావాలంటే అందించడానికి అని మాధవి చెప్పడంతో.
అంత రహస్యమైన పూజ ఏమిటో.. కానీ నువ్వుచెప్పినట్లు ఈ పూజ మహిమో ఏమిటో.. గత నెలా నెలపదిరోజుల్లో ఆ రెండుకుటుంబాల ఆడవాళ్ళలో మాత్రం నిజంగానే చెప్పుకోదగిన మార్పు ఐతే కనిపిస్తున్నాది. నువ్వుచెప్పినదే నిజమైతే.. ఆ పూజవల్ల నీకు మల్లికకీ అందం, ఆరొగ్యం, మన కుటుంబానికి ఐస్వర్యం వొస్తే అంతకన్న మనకి కావలసిందేముంది. అలాగే కానివ్వండి. ఇంక నాకు ఫేక్టరీకి ఆలస్యం అఔతున్నాది అని చెపుతూ ఆసరికే భోజనం చెయ్యడం ఐపోవడంతో చెయ్యకడుక్కుని  ఆలస్యం ఐపోయిందని ఖంగారు ఖంగారుగా మణి ఫేక్టరీకి వెళ్ళిపోయేడు.
Reply
కామదేవత - 31వ భాగం - 2వ అంకం
హమ్మయ్య ఏది ఏమైతేనేమి మా ఆయన్ని వొప్పించగలిగేను అని మాధవి ఆనందపడుతుండగా రమణ మాధవి వాళ్ళ ఇంటికి వొచ్చేడు.
రండి రండి అన్నయ్యగారూ.. అంటూ మాధవి రమణని సాదరంగా ఇంట్లోకి ఆహ్వానించింది. మల్లిక బట్టలు కుట్టడానికని టైలర్ కి బట్టలు ఇచ్చేసి వొచ్చేను.. మల్లికఏదీ? అని అడిగేడు రమణ.
ఇంక రాత్రంతా పిల్లకి నిద్రవుండదని నేనే పిల్లకి భోజనం పెట్టి పడుకోపెట్టేసేను అన్నయ్యగారూ అన్నాది మాధవి..
ఒహో.. అలాగా..? చాలా మంచిపని చేసేవు.. అంటూ రమణ మాధవీ వాళ్ళ వీధితలుపేసి గడియపెట్టేప్పటికి.. మాధవి ఖంగారు పడుతూ..
ఇప్పుడు తలుపులు ఎందుకు మూస్తున్నారు? అని ఖంగారుగా రమణని అడిగేప్పటికి రమణ నవ్వుతూ.. 


అదేంటి మాధవీ అసలు ఈ కామదేవత వ్రతం మొదలయ్యిందే మా వంశంలో. అలాగే ఈ కామదేవత వ్రతాన్ని శారద కుటుంబంలోకీ సుశీల కుటుంబంలోకీ తీసుకువొచ్చిందే నేను. నాతో కలవకుండా కుండా నువ్వు నీ కూతురికి సుందరం తో కన్నెరికం ఎలా చేయిస్తావు చెప్పు? ఐనా ఇందులో నువ్వు అంత ఖంగారు పడవలసిన విషయం ఏముంది చెప్పు? నువ్వు సుందరంతోనూ  బ్రహ్మంతోనూ కూడా చేయించుకున్నావు. ఈ కాలనీలో ఏ ఆడదైనా మా ముగ్గురిలో ఎవరితోనన్న కలిస్తే ఆమె మా ముగ్గురి వుమ్మడి ఆస్తి ఔతుంది. ఐనా.. అసలు కామదేవత వ్రతం అంటేనే ఎవ్వరు మనసుపడి వొచ్చినా వొద్దు కాదు అనకుండా వాళ్ళని సంత్రుప్తిపరచాలి. మరి నన్ను సంత్రుప్తిపరచవా? అన్నాడు రమణ.

ఇంటికొచ్చిన పెద్దమనిషి ఆ ఇల్లేదో తన సొంత ఇల్లులా తలుపులు మూసి గడియపెట్టడంతో మాధవి ఖంగారు పడింది. ఆ ఖంగారు రమణ ఇంటికి రావడం వల్ల కాదుకానీ అలా స్వతంత్రగా తలుపులు మూసిగడియవెయ్యడం కాలనీలో ఎవరన్న చూస్తే ఏం కొంపలు మునుగుతాయో అన్న ఖంగారు వల్ల వొచ్చిన భయం. అసలే ఇలాంటి కాలనీలలో జనాలు గోరంతవిషయాన్ని కొండంతలు చేస్తారు. మాధవి ఎక్కువగా భయపడింది ఆ కారణంవల్లనే.
ఐతే, రమణ ఇంటితలుపులు మూయడం వలన కలిగిన భయంలోనించీ మాధవి తేరుకోకుండానే రమణ "నువ్వు సుందరంతోనూ బ్రహ్మంతోనూ కూడా చేయించుకున్నావు, ఈ కాలనీలో ఏ ఆడదైనా మా ముగ్గురిలో ఎవరితోనన్న కలిస్తే ఆమె మా ముగ్గురి వుమ్మడి ఆస్తి ఔతుంది. మరి నన్ను సంత్రుప్తిపరచవా?" అని అలా పచ్చిగా ముఖం మీద రమణ అడగడంతో మాధవి చేటలుడిగి బిక్కచచ్చిపోయి హాలు మధ్యలో బుర్ర పనిచెయ్యక బిగదీసుకుపోతూ నోటమాటరాక కొయ్యలా నిలబడిపోయింది. 


మాధవి మౌనాన్ని మరోలా అర్థంచేసుకున్న రమణ చొరవగా మాధవి చెయ్యపట్టుకుని ఆమెని తన వొళ్ళో కూర్చోపెట్టుకుని ఆమెని బలంగా కౌగలించుకుంటూ మాధవి మెడవెనుక ముద్దులు పెడుతూ తన రెండుచేతులనీ మాధవి చంకలకిందనించీ తెచ్చి మాధవి సళ్ళమీదవేసి జాకెట్ పైనించీ మాధవి సళ్ళని మెత్తగా పిసికేస్తుంటే అప్పుడు మాధవి బుర్ర పనిచెయ్యడం మొదలుపెట్టి స్ప్రుహలోకి వొచ్చింది.

తన రెండు సళ్ళూ మెత్తగా రమణ చేతుల్లో నలిగిపోతుండగా.. రమణ చేతుల్లో అసహనంగా కదులుతూ.., ఎంటిది రమణ పట్టపగలు ఇలా నాఇంట్లో చొరబడి పబ్లిక్ గా నా ఇంటితలుపులు వెయ్యడం కాలనీలో ఎవరన్న చూస్తే నా పరువేంకావాలి చెప్పు? చూడకూడని వాళ్ళెవరన్న చూస్తే ఇంక రేపటినించీ నేను ఈ కాలనీలో తలెత్తుకు తిరగగలనా చెప్పు? అన్నాది రమణ చేతుల్లో ఇబ్బందిగా కదులుతూ..

మాధవి ఖంగారుని తేలిగ్గా కొట్టిపడేస్తూ.. ఓహ్.. అదా నీ బాధ.. నీకా ఇబ్బందే లేదు. నేను మీఇంట్లోకి వొచ్చేటప్పుడే అన్నీ చూసుకునే మీ ఇంట్లోకి వొచ్చేను. ఆభయమేమీ నీకు అక్కరలేదు. అని చెపుతూ రమణ మాధవి భుజం మీదనించీ మాధవి చీరపైట తీసేసి ఒక్కొక్కటిగా మాధవి జాకెట్ హుక్కులు విప్పడం మొదలుపెట్టేడు.

మాధవి తన రెండుచేతులనీ రమణ చేతులమీదవేసి జాకెట్ హుక్కులువిప్పుతున్న రమణని అడ్డుకుంటూ, ఇంట్లో మల్లిక కూడా వుంది. అదిచూస్తే ఎం బాగుంటుంది చెప్పు? కావాలంటే మరోరోజు బ్రహ్మం ఇంటికో, సుందరం ఇంటికో వొస్తాను, అక్కడ ఐతే ఎవ్వరికీ అనుమానం కూడారాదు.. ప్లీజ్.. ఇప్పుడు వొదిలెయ్యరాదా? ప్లీజ్.. ప్లీజ్.. అంటూ మాధవి రమణని బ్రతిమాలుకుంటుండగానే..  రమణ మాధవి జాకెట్ హుక్కులన్నీ విప్పేయ్యడంతో, హుక్కులు వూడిపోయిన జాకెట్ అంచులనిపట్టుకుని పక్కకి తప్పిస్తూ.. నగ్నంగా బయటకురికిన మాధవి సళ్ళని రెండుచేతులా బరువులు చూస్తున్నట్లు పట్టుకుని మెత్తగా మాధవి సళ్ళని నలుపుతూ తన చూపుడువేలు బ్రొటనవేళ్ళతో మాధవి చనుముచికలని సున్నితంగా నలిపేప్పటికి.. స్స్స్.. అహ్హ్.. రమణ.. ప్లీజ్.. ఇప్పుడు వొద్దు.. ఆహ్.. అలా నన్ను వెర్రెక్కించి వేడెక్కించకు.. అని మాధవి బ్రతిమాలుకుంటుండగానే.. రమణ మాధవి చెవి వెనకాల నాకుతూ ఆమె చెవితమ్మిని నోటిలోకి పీల్చుకుని మెత్తగా తన పళ్ళతో కొరికేప్పటికి.. స్స్స్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. స్స్స్.. రమణా... అంటూ మాధవి రమణ వొళ్ళో సర్దుకునేప్పటికి ఆసరికే పూర్తిగా నిక్కి నిగిడిపోయిన రమణ మొడ్డ మాధవి చీర మడతలకిందనించీ మాధవి గుద్దపాయల్లో బలంగా వొత్తుకుంటుండడంతో.. ఇనుపగూటం లాంటిదేదో తన గుద్దపాయల్లో వొత్తుకుంటున్నట్లుగా అనుమానం వొచ్చిన మాధవి ఆ అనుమానం తీరక తన నడుముని పైకిలేపి రమణ తొడలమధ్య చెయ్యపెట్టి తడుముతూ షాక్ తగిలినట్లు మరోసారి ఆశ్చర్యంతో బిగదీసుకుపోయింది..


రమణకి ఇలాంటి అనుభవాలు చాలానే వున్నాయిగనక మనసులో నవ్వుకుంటూ మాధవి సళ్ళని నలపడం ఆపేడు. రమణ పొత్తికడుపునించీ మొదలయ్యి రమణ మోకాళ్ళదాకా ఇనుపగూటంలా వెచ్చగా గుండ్రంగా రమణ మగతనం మాధవి చేతులకి తగులుతుంటే.. అప్పటికీ ఇంకా అనుమానం తీరని మాధవి రమణ వొళ్ళోనించీ లేచి మోకాళ్ళమీద నేలమీద కూర్చుంటూ రమణ లుంగీ చెరగులనిపట్టి పక్కకి తప్పించేప్పటికి.. హలో.. గుడ్ మార్నింగ్.. అంటూ స్ప్రింగ్ లా లేచి నిలబడి పలకరించిన రమణ మగతనాన్ని చూసి ఆశ్చర్యంతో మాధవి కళ్ళు పత్తికాయల్లా విచ్చుకున్నాయి.

నిన్నమొన్నటివరకూ మొడ్డ అంటే 4 ఇంచీల సైజు వుండే మొగుడిమొడ్డే అనుకున్న మాధవికి, సుందరం, బ్రహ్మం మొడ్డలని చూసేక మొడ్డలంటే అవే అనుకున్నది. కానీ మగవాళ్ళ మొడ్డలు ఇలా అంతపెద్దగా ఇనుపగూటంలా 10/11 ఇంచీలు కూడా వుంటుందని మాధవి కలలోకూడా వూహించలేదు. పెళ్ళిచేసుకుని మొగుడితో కాపురం చేస్తున్నప్పుడు మాధవికి చూచాయగా తెలుసు తన మొగుడి మొడ్డ చిన్నదని. కానీ సుందరం, బ్రహ్మం మొడ్డలని చూసేక, వాళ్ళ మొడ్డలతో దెంగించుకున్నాక మాధవికి తెలిసొచ్చింది తన మొగుడి మొడ్డ చిన్నది కాదు చాలా చిన్నదని.. కానీ ఇప్పుడు కొండచిలవలా తమ కళ్ళముందు కామంతో వూగిపోతూ కనిపిస్తున్న రమణ మొగతనాన్ని చూసినాక మాధవికి పూర్తిగా తెలిసొచ్చినదేమిటంటే., తన మొగుడి మొడ్డని చాలా చిన్నది అని కూడా అనరని.. అసలు తన మొగుడి మొడ్డ మొడ్డే కాదని ఇప్పుడు మాధవికి రూఢీగా తెలిసొచ్చింది.. 

తన మొడ్డని చూస్తూ చేస్టలుడికి అలా పిచ్చి చూపులుచూస్తూ ఎవేవో ఆలోచనలలో పడి కొట్టుకుపోతున్న మాధవిని ఈ లోకంలోకి తీసుకురావడానికని రమణ మాధవి రెండుచేతులనీ తీసి తన మొడ్డమీద వెయ్యడంతో తన ఆలోచనలలోనించీ బయటపడి ఈలోకంలోకి వొచ్చిపడ్డ మాధవి రమణ మొడ్డ సైజు చూశాక  మొట్టమొదటిసారిగా మాట్లాడిన మాట.. "మగవాళ్ళ మొడ్డ ఇంత పెద్దగా కూడా వుంటుందా?" అని మాత్రమే అనగలిగింది.. అలా అంటూ రమణ మొడ్డ అందాలని నిశితంగా పరిశీలించడం మొదలుపెట్టింది.

ఇనపగూటంలా ఒకరకమైన నలుపూకాదు అలా అని తెలుపూకాని గోధుమరంగులో నరాలుతేలి బుసలుకొడుతున్న కోడెనాగులా రమణతొడలమధ్య వూగిపోతున్న రమణ మగతనాన్ని తమకంగా చూస్తూ మాధవి పెద్దసైజు నిమ్మకాయల్లా వేళ్ళాడుతున్న రమణ వట్టకాయలని బయటికి లాగి తన ఎడమచేత్తో వాటి బరువుచూస్తూ తన కుడిచేతిగుప్పిట పట్టనంత లావున్న రమణ మడ్డని పట్టుకుని పెద్దసైజు పుట్టగొడుగు విచ్చుకున్నట్లుగా ఎర్రగా ముదురు చింతపిక్కరంగులో నిగనిగా మెరిసిపోతున్న రమణ మొడ్డశీర్షాన్ని సంబ్రమాశ్చర్యాలతో చూస్తూ.. మాధవి ముందుకు వాలి కళ్ళుమూసుకుని తమకంగా రమణ మొడ్డని తన బుగ్గలకీ, పెదవులకీ, కళ్ళమీద, నుదుటిమీద రాసుకుంటూ రుద్దుకుంటూ, మోకాళ్ళమీదలేచి రమణ మొడ్డతో తన మెడమీద సళ్ళమీద చనుముచికలమీద వొత్తిపెట్టి రుద్దుకుంటూ మరికొంచెం పైకిలేచి రమణ మొడ్డతో తన పొట్టమీద రుద్దుకుని, రమణ మొడ్డశీర్షాన్ని లోతైన తన బొడ్డులో దోపుకుని తిప్పి.. అప్పుడు కళ్ళు విప్పి రమణ కళ్ళలోకి కోరికతో కసిగా చూసింది.

ఇప్పటివరకూ ఎంతోమంది ఆడవాళ్ళని రమణ అనుభవించేడు కానీ మాధవిలా తన మగతనాన్ని ఒకరకమైన ఆరాధనాభావంతో అలా వొళ్ళంతా రుద్దుకున్న ఆడదాన్ని రమణ ఇప్పటివరకూ చూడలేదు. అందుకే రమణకి కూడా మాధవిమీద ప్రేమపొంగుకొచ్చి మాధవిని లేపి బలంగా కౌగలించుకుని మాధవిపెదవులమీద తమకంగా ఓ సుదీర్ఘమైన ముద్దుపెట్టేడు.
ఎప్పుడైతే రమణ మాధవిని ముద్దువొదిలిపెట్టేడో మరునిమిషంలో మాధవి రమణ కాళ్ళమధ్యలో కూలబడిపోయి రమణ మొడ్డశీర్షాన్ని తన పెదవులకి రాసుకుంటూ నిమ్మదిగా నోరుతెరిచి రమణ మొడ్డశీర్షాన్ని ముందుగా నాలుకతో తడిచేసి నాకుతూ నిమ్మది నిమ్మదిగా రమణ మొడ్డని కుదిరినంతవరకూ నోటినిండా కూరేసుకుని ఎంతో ఇస్టంగా రమణ మొడ్డకుడవడం మొదలుపెట్టింది.

ఓపక్క మాధవి రమణమొడ్డమాయలోపడి తనని తానుమర్చిపోయి రమణ మొడ్డచీకుడులో పరవశించిపోతుంటే, రమణ మాధవి వొంటిమీదనించీ చీరని లోలంగాతోసహా విప్పేసి మాధవిని నగ్నంగా చేసిందికూడా మాధవికి తెలియనంతగా రమణ మొడ్డమాయలో పడిపోయేయింది.
రమణ మాధవి చేతుల్లోనించీ తన మొడ్డని లాగేసుకుని ఆమెని సోఫాలోకి లాగి నిలువునా మాధవి నగ్నశరీరాన్ని ఆక్రమించుకునేప్పటికి మళ్ళీ స్ప్రుహలోకి వొచ్చిన మాధవి భయం భయంగా రమణ కళ్ళలోకి చూస్తూ.. అంతపెద్దది నాలోకంటా దూరుతుందంటావా? అని ఆందోళనగా అడిగింది.
దానికి రమణ నవ్వుతూ, ఇంతపెద్దదేంటి? ఇంకా పెద్దదికూడా సులువుగా దూరిపోతుంది.. అన్నాడు

ఎమో నాకు చాలా భయంగా వున్నాది.. మా ఆయనది మరీ ఇంత ఉంటుంది అని తన చూపుడువేలులో సగం సైజు చూపిస్తూ..
రమణ నవ్వుతూ నాకుతెలుసు రమణి చెప్పింది.. 
అని నోరు జారేసేడు..
మాధవి ఒక్కసారిగా నిఠారుగా ఐపోయి.. ఏమన్నవు? అన్నది..
రమణకి తాను చేసిన పొరపాటు ఏమితో అర్ధమయ్యింది.. కానీ అనుకోకుండా దొరికిన అవకాశాన్ని పూర్తిగా వినియోగించుకోవాలని నర్ణయించుకున్న రమణ.. అఔను.. రమణి చెప్పింది అన్నాను.. అని తిరిగి సమాధానం చెప్పేడు.. 

ఆసంగతి రమణికి ఎలా తెలుసనే నేనడుగుతున్నాను.. అని మాధవి రెట్టించేప్పటికి..

ఓహ్.. ఆసంగతి నీకు తెలియదు కదా? సారీ.. మీ ఆయన మణి రమణిని దెంగేడన్న సంగతి మా రెండుకుటుంబాలలో అందరికీ తెలుసు. సుదరం నీకుకూడా చెప్పేడేమో అనుకున్నాను.. అంటూ.. ఆసరికే మాధవి వుమ్ముతడితో నానిపదునెక్కి జారుడుజారుడుగా తయారైన తన మొడ్డని మాధవి పూరెమ్మలపాయల మడతలమధ్య సర్దుకుంటూ ఒక్కవుదుటున తనమొడ్డని ముందుకి గూటించేప్పటికి రమణ మొడ్డ మూడొంతులవరకూ మాధవి పూకురెమ్మలని విడదీసుకుంటూ కస్సున మాధవి యోనిమడతల లోతుల్లోకంటా దిగబడిపోయేప్పటికి.. ఆహ్.. రమణా.. అంటూ మాధవి తన రెండుకాళ్ళనీ రమణ నడుముచుట్టూ లంకెవేసి రమణని గుండెలకి హత్తుకుంటూ..
మాఆయన చిన్నపిల్ల ఐన రమణిని దెంగడమేమిటి? అన్నది మాధవి ఆశ్చర్యపోతూ..

ఒకసారి రమణి, మల్లిక కోసం మీ ఇంటికివొచ్చినప్పుడు మల్లిక స్నానానికి వెళ్ళిందట. ఆసమయంలో మీ ఆయన రమణి మీద చేతులేసేడట. కామదేవత వ్రతం నియమాలకి కట్టుబడి చిన్నపిల్లా ఐనాకూడా రమణి మీఆయనకి అడ్డుచెప్పకపోవడంతో అదే అవకాశంగా తీసుకున్న మీ ఆయన రమణిని మంచం మీదపడేసి దానిమీదెక్కి దాన్ని పాడుచేసేడట. ఈవిషయం మా అందరికీ తెలిసినా కూడా కామదేవత వ్రతంలో భాగంగా ఆవిషయాన్ని అక్కడితో వొదిలేసేము అని రమణ విషయాన్ని మాధవి చెవిలో వేస్తూ ముందుముందు జరగవలసిన పనులకి మణి అడ్డం పడకుండా వుండేలా మాధవి మనసులో విత్తనం నాటేడు.


రమణ చెప్పినది విన్న మాధవికి చాలా కోపం వొచ్చింది. దెంగలేనిమొగుడికి ఆత్రమెక్కువ అని.. ఆడదాని పూకులోతుల్లోకంటా కూడా దిగబడలేనంత చిన్న మొడ్డవున్న నామొగుడికి కూడా మరో ఆడది కావలసివొచ్చిందా? పోనీ తనవయసుకు తగ్గట్టుగా ఏ శారదమీదనో, సుశీలమీదనో చేతులు వేసేడంటే అర్ధమున్నాది.. కూతురు వయసున్న రమణిమీద చేతులువెయ్యడమేమిటి? ఆ కుటుంబాలవాళ్ళు కామదేవత వ్రతనియమాలలో వుండబట్టి నేరెత్తకుండా వుండిపోయేరు.. అదే ఇంకెవరింటి ఆడపిల్లమీదనన్నా చేతులువేస్తే ఎంత గొడవ ఐపోయేది..అని మాధవి మధనపడుతుంటే.. 

రమణ తన మనసులో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఆలొచనలని అమలుపరచడానికి సరైన అవకాశం దొరికినందుకు సంతోషిస్తూ.. నీకు ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి.. కానీ ఇది విన్నాక నువ్వు నామీద కోపగించుకోనంటే మాత్రమే ఈ విషయం నీకు చెపుతాను అంటూ మాధవి ముందరికాళ్లకి బంధం వేసేడు.
ఈరోజు నేనెప్పుడూ వినననని అనుకున్న విషయాన్ని విన్నాను. ఇంక ఇంతకన్న నన్ను ఇబ్బందిపెట్టే విషయాలు ఇంకెముంటాయిలే.. చెప్పు.. ఇప్పుడు నేను నువ్వేమిచెప్పినా విని తట్టుకునే స్తితిలోనే వున్ననులే అన్నాది మాధవి..
తన భర్త మణివణ్ణన్ (మణి) ఎదురింటి ఆడపిల్ల రమణిని దెంగేడన్న విషయం తెలుసుకుని కూతురి వయసున్న రమణిని మణి అనుభవించేడని తెలుసుకుని ఆవేశపడుతున్న మాధవి మూడ్ ని మార్చి అప్పుడు అసలువిషయాన్ని మాధవి చెవిలో వెయ్యాలని నిర్ణయించుకున్న రమణ మాధవి పెదాలని తనపెదాలతో ముడేసి తన నాలుకని మాధవినోట్లోకి తోసి తన నాలుకతో మాధవి నాలుకని ముడివేసి ఆమెనోటిఎంగిలి తాను జుర్రుకుంటూ తన నోటిఎంగిలి మాధవి నోటిలోతోస్తూ రమణ మాధవి పెదాలని తననోటిలోకి పీల్చుకుంటూ.. తనరెండుచేతులనీ మాధవిసళ్ళమీదవేసి కసిగా నలుపుతూ నిమ్మదిగా తన చేతులని మాధవి పిర్రలకిందకి పోనిచ్చి మాధవి నడుముని తన నడుములోకి లాక్కుంటూ ఆసరికే సగం వరకూ మాధవిపూకుమడతలలోతుల్లోకి దిగబడిన తన మొడ్డని మరింతగా మాధవి పూకులోకంటా అదిమేప్పటికి..
స్స్స్...మ్మ్...ఆహ్.. స్స్స్.. ఆహ్.. రమణా.. ఎంపోసి పెంచేవయ్యా నీ మొడ్డని.. ఆహ్.. నేను జన్మలో ఎప్పుడూ ఇంతసుఖాన్ని పొందుతానని అనుకోలేదుతెలుసా.. ఆహ్.. ఎంతవరకూ దూరిందేమిటి..? అప్పుడే బొడ్డులో తగులుతున్నాది అన్నది మాధవి..

రమణ.. నవ్వుతూ.. అప్పుడే బొడ్డులోకంటా తగులుతున్నాదంటావేంటి..? నాది ఇంకా సగమే దూరింది.. ఇకో సగం బయటే వున్నది అన్నాడు రమణ.

అమ్మో.. ఇప్పటికే బొడ్డులో గుచ్చుకుంటున్నాది.. నీదాన్ని మొత్తంగా లోపలకంటా దిగేసేవంటే ఇంక గొంతులోకి వొచ్చేస్తుందేమో అన్నాది మాధవి తమకంగా..
మరేంపరవాలేదులే.. మొదటిసారిగనక అలా అనిపిస్తున్నాది.. అదే కొద్దిగా అలవాటుపడ్డావంటే.. ఇంకా బలంగా పొడు మరింత జోరుగా గుద్దు అంటూ రెచ్చిపోయి మరీ చేయించుకుంటావు అన్నాడు.. రమణ..
ఎమో రమణ.. నిన్నమొన్నటివరకూ మొగుడిమొడ్డ తప్ప మరో మగాడిస్పర్శతెలియని దాన్ని.. ఏముహూర్తాన ఆ సుందరం నన్ను పాడుచేసేడో.. మాయదారిది.. మూడురోజుల్లో మూడోమగాడిపక్కలో నలుగుతున్నాను అన్నాది మాధవి..
మూడో మగాడైతేనేమి? సుఖాన్ని అనుభవించడంలేదా? అన్నాడు రమణ..

సుఖాన్ని అనుభవించడంలేదని అనడంలేదు రమణా.. నిజానికి పెళ్ళై సుమారు 18/19 ఏళ్ళు గడిచినా మొన్న సుందరం నన్ను పాడుచేసేవరకూ మగాడి పొందులో ఇంతసుఖం దొరుకుతుందని నాకు తెలియనేలేదు.. అన్నది మాధవి..
పాడుచేసేడు.. పాడుచేసేడంటావేంటి? నిన్ను పాడుచేసి సుందరం నీకు చాలా వుపకారం చేసేడు.. నాకు నిన్ను అనుభవించే అవకాశం వొచ్చిందని నేను ఈ మాట అనడంలేదు.. నీ గుండెలమీద చెయ్యేసుకుని ఒక్కసారి నిజం చెప్పు..! నువ్వు బ్రహ్మం, సుందరంల దెంగుడులో సుఖాన్ని అనుభవించలేదని..! అన్నాడు రమణ.. అంటూ.. సగం వరకూ మాధవి పూకులోదూరిన తన మొడ్డని కదిలిస్తూ నిమ్మదిగా మాధవిని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు..  

స్స్స్.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. స్వర్గం కనిపిస్తున్నాది.. రమణ.. నేను అలా అనడంలేదు రమణ.. నిజానికి సుందరం ఒకరకంగా నాకు చాలాపెద్ద వుపకారమే చేసేడు.. పెళ్ళై ఇన్నేళ్ళైనా నా మొగుడు నెలకి ఒకటిరెండుసార్లుతప్ప అంతకుమించి నన్ను గట్టిగా ఎప్పుడూ నాతో సెక్స్ చేసిందిలేదు.. పోనీ అప్పుడన్నా గట్టిగా ఓ పదినిమిషాలసేపు ఎదన్న చేసేవాడా అంటే అదీలేదు.. నా ఖర్మానికి వాడిది నాపూపెదాల మడతలుదాటి నాలోకంటా దిగబడిందీ లేదు.. అసలు అక్కడ వాడికి అది వుంటేకదా? నన్ను గట్టిగా దెంగిసుఖపెట్టడానికి.. అన్నది మాధవి తన మొగుడు ఏనాడూ తనని సుఖపెట్టలేదన్న అక్కసుతో.. 
ఔనుకదా? మారేందుకు నువ్వు బాధపడుతున్నావు? అని అడిగేడు రమణ.. 
అదికాదు రమణా.. రంకు.. బొంకు.. ఎక్కువకాలం దాగవంటారు.. ఎదోఒకరోజు నాగుట్టు మాఆయనకి తెలిసిపోతే అప్పుడు నా పరిస్తితేంటనే నేను భయపడుతున్నాను అన్నాది మాధవి..
సరైన అవకాశం దొరకడంతో రమణ తన నడుముని జోరుజోరుగా కదిలిస్తూ తన మొడ్డని మరింతగా మాధవి పూకుమడతల లోతుల్లోకి మరింతగా దిగేస్తూ.. నువ్వు చెప్పినట్లు దెంగలేని మొగుడికి ఆత్రమెక్కువని పెళ్ళం పూకుని చించలేడు కానీ కన్నెపిల్లలైన రమణీ, కన్నకూతురైన మల్లికమీద మోజు మీఆయనకి.. అంటూ.. జోరు జోరుగా మాధవి పూకులో తన మొడ్డతో పోట్లువెయ్యడం మొదలెట్టేడు రమణ..

ఆహ్.. స్స్స్.. ఆహ్.. రమణా.. ఎక్కడెక్కడో గుచ్చుకుంటున్నాదయ్యా నీమగతనం.. హుమ్మ్మ్.. ఆహ్.. బ్రహ్మం, సుందరం దిగబడినదానికన్నా ఇంకాలోతుగా దిగబడిపోతున్నాది నీది.. ఆహ్..స్స్స్.. ఆహ్.. అంటూ రమణ మొడ్డదెంగుడులో సుఖం మాధవి వొంటిని మత్తెక్కించేస్తుండడం వలన రమణ చెప్పిన మాటలు అర్ధమవ్వడానికి మాధవి మెదడు సమయం తీసుకుంటుండడం వలన.. మణికి.. కన్నెపిల్లలైన రమణి మీద కన్నకూతురైన మల్లికమీద మనసున్నాదని చెప్పిన మాట అతినిమ్మదైగా మాధవి మస్తిస్కం లోకి చేరడంతో.. ఒక్కసారిగా కళ్ళు విప్పారించి రమణ కళ్ళలోకి చూస్తూ ఎమంటన్నావు నువ్వు రమణా..? అని మాధవి గయ్యిమనేప్పటికి..


రమణ మాధవి శరీరాన్ని గట్టిగా సోఫాకి అదిమిపెట్టి.. మాధవి పెదవులని తన పెదవులతో ముడేసి.. దబ దబా జోరుజోరుగా మాధవిపూకులో మొడ్డదరువులేస్తూ.. మూడొంతులకి పైగా తన మొడ్డని మాధవి పూకుమడతల లోతుల్లోకంటా దోపి జోరుగా మాధవిని దెంగుతుండేప్పటికి.. ఆసరికే రమణ మొడ్డ మాధవి పూకుమట్టనికంటా దిగబడిపోవడంతో.. ఇంకా బయటమిగిలిపోయిన తనమొడ్డని మాధవి పూకులోకంటాదిగేసి తన మెత్తని మాధవి పూదిమ్మకి తాపడం ఐపోయేలా మాధవిలోకి దిగబడిపోవాలని రమణ ప్రయత్నం చేస్తుంటే.. రమణ మొడ్డకి మరింతగా మాధవిపూకులోతుల్లో దిగబడే అవకాశంలేకపోవడంతో రమణ మొడ్డశీర్షం మాధవి గర్భసంచీమూతిని తాకుతూ మాధవి గర్భసంచీమూతికి ప్రేరణ కల్పిస్తున్నాది..

దానితో మాధవి కళ్ళముందు నక్షత్రాలు కనిపిస్తుండగా.. ఆహ్.. రమణా.. ఎంచేస్తున్నావు.. ఊహ్.. స్స్స్.. ఆహ్.. ఆపెయి.. వొద్దు.. అలా గుద్దకు. నాకేదోఐపొతున్నాది.. ఆహ్.. రమణా.. రమణా.. అంటూ మాధవి తొలిభావప్రాప్తిపొందుతూ రమణ మొడ్డని వెచ్చని తనకామరసాలతో అభిషేకించేప్పటికి.. మాధవి పూకురసాలతో తడిసిపోయిన మాధవి యోనిమార్గం మరింత జారుడు జారుడుగా మారడంతో రమణ.. తన మొడ్డదెంగుడులో జోరుపెంచుతూ జోరుజోరుగా మాధవి పూకుమడతలలోతుల్లోకంటా తన మొడ్డని గుదిగుచ్చి మాధవిని పూదిమ్మకి తన మొడ్డ మెత్త తాపడమైపోయేలా బలంగా తన మొడ్డని గూటించేప్పటికి.. ఆసరికే మాధవి గర్భసంచీని మూతిని ప్రేరేపిస్తూ వొత్తిడిని కలిగిస్తున్న రమణ మొడ్డశీర్షం మాధవి గర్భసంచీమూతిని విడదీసుకుంటూ కస్సున రమణ మొడ్డశీర్షంతోపాటుగా మరో ఇంచీమేర రమణ మొడ్డకూడా మాధవి గర్భసంచీలోకంటా దిగబడిపోయేప్పటికి.. ఆహ్.. రమణా.. ఆహ్.. మ్మ్మ్... ఆహ్.. ఆ.. ఆ.. రమణా.. ఆ.. అంటూ మాధవి తన చేతివేళ్ళు రమణ జబ్బాలో దిగబడిపోయేలా బలంగా రమణ వొంట్లోకి గుచ్చేస్తూ.. మాధవి నిమిషంలో రెండోసారి మరో బలమైన భావప్రాతి పొందుతూ.. రమణా.. ఆహ్.. ఎం.. చేస్తున్నావు.. నన్ను.. నువ్వేమిచేస్తున్నావు?? ఆహ్.. స్వర్గం చూపించేవు రమణా.. ఆహ్.. స్వర్గం చూపించేవు.. అని మత్తుగా గుణుస్తూ మాధవి రమణని పెనవేసుకుపోయింది.. 

రమణ కొద్దిసేపు మాధవిని సేదతీరనిచ్చి.. అప్పుడు మాట్లాడేడు.. అఔను.. మీఆయనకి నీకూతురు మల్లికమీద కూడా బాగా మోజు వుంది.. నా అనుమానమే నిజమైతే మీ ఆయన మల్లికమీద చేతులువేస్తూ వుండివుంటాడు.. అని రమణ అనేప్పటికి..
మాధవి మత్తుగా కళ్ళువిప్పి ప్రేమగా రమణ కళ్ళలోకి చూస్తూ తన రెండుచేతులా రమణ ముఖాన్ని దగ్గరకి లాక్కుని రమణ పెదాలమీద ముద్దుపెడుతూ.. మా ఆయన మల్లికమీద మోజుందనీ, దానిమీద చేతులేస్తున్నాడనీ నీకుందుకు అనిపించింది? అని అడిగింది..


మాధవి అడిగిన ప్రశ్నకి రమణ సమాధానం చెపుతూ ఎందుకంటే.. మీఆయన మణి రమణిని దెంగేటప్పుడు మల్లికా.. అమ్మా.. మల్లీ.. అంటూ రమణిని దెంగేడట.. అదీకాక.. నిన్న మీరు ఆటోలో సిటీకివెళ్ళినపుడు సుందరం నీకూతురి వొంటిమీదచేతులేస్తే, మల్లిక అడ్డుచెప్పకుండా వొళ్ళిచ్చి సుందరం చేత నలిపించుకున్నాదిట. ఆడపిల్ల వొంటిమీద ఓ మగాడు చేతులయ్యడం అదే మొదటిసారైతే అదీ సొంత తల్లి పక్కనే వుంటే.. ఏ ఆడపిల్లన్న ఖంగారుపడి ఆ మగాడిచేతులని తొసెయ్యడమో కనీసం ఆ మగాడిచేతులకి అందకుండా దూరంగా జరిగి కూర్చోవడమో జరగాలి. కానీ నీకూతురు సుందరం చేతినిపట్టుకుని తన బ్లొజ్ లోకి సుందరం చేతికి దారిచూపించిందటే.. దాని అర్ధం ఏమిటంటావు? పోనీ బయట ఎవరన్నా ఫ్రెండ్స్ వున్నరేమోఅని రమణి వాళ్ళ గేంగు అందరినీ అడిగేను.. వాళ్ళు చెప్పినదానిప్రకారం నీకూతురు మల్లిక తలవొంచుకుని స్కూల్ కి వెళ్ళి తలవొంచుకుని ఇంటికి వొచ్చేరకం అని చెప్పేరు. అందువల్ల తనవొంటిమీద చేతులు వేసే అవకాశం మీఆయనకి తప్ప ఇంకెవ్వరికీలేదు అని రమణ చెప్పడం ఆపి మాధవి ముఖంలోకి చూసేడు.. 

మాధవి మాటలురానిదానిలా ఎమ్మాట్లాడాలో తెలియక రమణముఖంలోకి చూస్తూ.. మరిప్పుడేమిచేద్దా..? పోనీ మల్లికనో.. లేకపోతే మాఅయన్నో.. అడిగేద్దామా? అన్నది మాధవి..
ఛా..ఛా.. అలాంటిపిచ్చిపనిచేసి ఇంట్లో గొడవలు రేపకు.. కొన్నికొన్ని విషయాలు మనకి తెలిసినా తెలియనట్లు మౌనంగా వూరుకోవడమే తెలివైనవాళ్ళు చేసేపని.. అన్నాడు రమణ.
అదెలాకుదురుతుంది? మౌనంగా వూరుకుంటే మాఅయన ఇంకా రెచ్చిపోయి మల్లికని ఏదన్న చేస్తే? అన్నాది మాధవి ఆందోళనగా..

మల్లికని మణి ఎదన్న చెయ్యడమే మనకి కావలసింది.. అన్నాడు రమణ.. నవ్వుతూ..
ఛీ.. నీకేమన్న మతిపోయిందా? ఏమ్మాట్లాడుతున్నవు నువ్వు? అన్నది మాధవి మరింత ఖంగారుగా..
నాకేమీ మతిపోలేదు.. మతివుండే మాట్లాడుతున్నాను.. కామదేవత వ్రతనియమాలు నీకు ఇంకా సరిగ్గా అర్థమైనట్లులేదు.. ఈవ్రతనియమాల ప్రకారం తండ్రి కూతుళ్ళతోనూ, కొడుకులు తల్లితో, అప్పచెల్లెళ్ళతో అందరితోనూ రతిచెయ్యలి. అంటే మీఆయన మల్లికతో రతిచెయ్యడంలో తప్పేమీలేదు.. కానీ ఈసంగతులేవీ మీఆయనకి తెలియవుకనక, నువ్వు మీమల్లికని మీఆయనకి సాధ్యమైనంత దగ్గరగా వుండేలా చూడు. ఎదోఒక సమయంలో మీఆయన కూతురుమీదేక్కుతాడు. సరిగ్గా అప్పుడు వాళ్ళిద్దరినీ పట్టుకో.. అది అవకాశంగా తీసుకుని ఓ కన్నతండ్రి చెయ్యవలసిన పనేనా ఇది? అంటూ మీఆయనమీద విరుచుకుని పడిపో.. అంతే మీఆయననీ గుప్పిట్లోకి వొచ్చేస్తాడు. ఇంక అదిమొదలూ నేను, సుందరం, బ్రహ్మమేకాదు సుందరం కొడుకులిద్దరూ (మధు, పవన్) కూడా నువ్వెప్పుడుకావాలంటే అప్పుడు నీఇంటికి వొచ్చిపోతూవుండవొచ్చు.. ఇంకా గట్టిగా మీఆయన ఎదన్న మాట్లాడితే సరే నేను ఇవన్నీ ఆపేస్తాను నువ్వు మిగతా మగాళ్ళలా నన్ను సుఖపెట్టు అని మీఆయన్ని నిలదియ్యి.. అటుపక్క అంత సీన్ లేదు కాబట్టీ మణికి నోరుమూసుకుని కూర్చోవడంతప్ప మరో దారి వుండదు.


ఇంక నీకూతురిసంగతంటావా? ఒకటిరెండుసార్లు వాళ్ళ నాన్న మణితో ఇదయ్యేక దానికే తెలుస్తుంది. నువ్వు మీఆయంతోకాకుండా మా అందరితోనూ ఎందుకు ఇదౌతున్నావో.. ఒక్కసారి   విషయం అర్ధమైతే నీకూతురు కూడా నీదారే పడుతుంది.. ఇప్పుడర్ధమయ్యిందా నేనేమి చెపుతున్నానో? ఇందాకలా నువ్వు అడిగేవుకదా? రంకు బొంకు ఎక్కువకాలం దాగవు మాఅయనకి దొరికిపోతే ఎలా అని.. ఇలా నేనుచెప్పినట్లుచేస్తే.. నువ్వు మీఆయన గుప్పిట్లో వుండడంకాదు.. మీఆయనే నీగుప్పిట్లో వుంటాడు అని రమణ మొత్తం పధకాన్ని వివరించడమేకాకుండా.. ముందుముందు రమణ, సుందరం, బ్రహ్మమేకాకుండా ఆఖరికి మధూ, పవన్ లు కూడా ఎప్పుడుకావాలంటే అప్పుడువొచ్చి మాధవిని దెంగుకొవడానికి అనువుగా రహదారిపరిచేడు..

రమణ ఆలోచనలోని లోతులని అర్ధంచేసుకోలేని మాధవి.. తన జీవితం తనభర్త మణిచెప్పుచేతలలోనించీ పూర్తిగా తన ఆధీనంలోకివొస్తుందన్న ఆనందంతో రమణ చెప్పినదాన్ని అమలుచెయ్యడానికి ఆనందంగా వొప్పుకున్నాది..

అప్పటికే చాలాసేపటినించీ రమణ తనమొడ్డని మాధవి పూకుమట్టానికంటాదిగేసి దెంగకుండా మాటల్లో కాలయాపనచేస్తుండడంతో.. ఇంకెంతసేపు అలా నీదాన్ని నానబెడుతూ కూర్చుంటావు? నాకుకింద జిలెత్తిపోతున్నాది జోరుగా కానివ్వు అన్నాది మాధవి నడుమెగరేసి రమణమొడ్డకి ఎదురుగుద్దుతూ.

నువ్వేదో ఇబ్బందిపడుతున్నావని ఆగేను.. నాకుమాత్రం కుతిగాలేదనుకున్నావేంటి? అంటూ రమణ మాధవిపెదవులమీద ముద్దుపెడుతూ మళ్ళీ నడుం కదిలిస్తూ మాధవిని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు.. ఐతే రమణ మొడ్డశీర్షమేకాకుండా రమణమొడ్డకూడా ఓఇంచీమేర మాధవి గర్భసంచీలోకంటా దూరిపోవడంతో.. రమణ తననడుముని కదిలించినప్పుడల్లా మాధవి ప్రాణం జివ్వార్చుకుపోతూ ఆహ్.. రమణా.. స్స్స్.. ఓహ్.. ఇదేమిదెంగుడురాబాబూ.. ఎప్పుడూ ఇలాంటి సుఖాన్ని అనుభవించినదిలేదు.. ఆహ్.. కుమ్మురమణ.. నీ మొడ్డతో నాపూకుని చింపెయ్.. అంటూ రమణనడుం కదలికలకి అనుగుణంగా తననడుముని కదిలిస్తూ మాధవికూడా రెచ్చిపోయి రమణతో దెంగించుకోసాగింది.

రమణకూడా చాలాసేపటినించీ తనమొడ్డని అలా వెచ్చని మాధవి తడిపూకులోతుల్లో నానబెట్టుకుని కూర్చోవడంవలన రమణ కూడా భావప్రాప్తికి దగ్గరలోవుండడంవలన ఇంక ఆ దెంగుడు సెషన్ ని పొడిగించే వుద్దేశ్యం లేదుకనక రమణ తన మొడ్డని మాధవి పూకుపెదాల అంచులవరకూ బయటకి తీస్తూ తన మొడ్డ మొత్తంగా మాధవి పూకుమట్టనికంటా దిగబడిపోయేలా జోరుజోరుగా మాధవి పూకులో బలమైనపోట్లు వేస్తూ మాధవి పూకుని అరగదియ్యసాగేడు. 
Reply

« Next Oldest | Next Newest »

Thread Tools Search This Thread


Advanced Search


  Posting Rules
  You may not post new posts
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is On
  Smilies are On
  [IMG] code is On
  HTML code is Off
Forum Jump:

Current time: 25-05-2020, 02:28 PM