MASALADESI IS BACK VISIT www.desimasty.com
filesFLASH IS BACK VISIT www.files-flash.com
Register | Login to browse the forum without any restrictions!

Dear Users, if your unable to see the Xossipz mails in your mail Inbox(For Account Activation / Passwor Reset, etc..), please check mail spam folder.


Thread Rating:
 • 3 Vote(s) - 4.67 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Incest కామదేవత by రవిశంకర్
కామదేవత - 32వ భాగం - 10వ అంకం
మంచం మీద పడుకుని కళ్ళు మూసుకున్నాదే కానీ మాధవికి కంటిమీద కునుకు పట్టడంలేదు.. మనసు రకరకాల ఆలోచనలు చేస్తున్నాది.. ఏదో రమణ చెప్పేడని తన కూతురిని లొంగదీసుకున్న మణిని రెడ్ హేండెడ్ గా పట్టుకునేందు అనుగుణంగా పధకం వేసి మరీ మణి పిలకని దొరకబుచ్చుకున్నాది కానీ ఇకమీదట ఇంట్లో పరిస్తితులు ఎలా వుంటాయో.. ఇకమీదట ఇంట్లో మానసిక ప్రశాంతత కరువైపోతుందేమో అన్న భయం మాధవి మనసులో సుడులు తిరుగుతున్నాది.. రేపు తెల్లారుతూనే రమణ దగ్గరకి వెళ్ళి ఇంట్లో జరిగిన విషయాలన్నీ చెప్పి తరువత ఏంచెయ్యాలో ఇప్పుదుడు తనకీ తన భర్త మణికీ మధ్య ఏర్పడిన అగాధాన్ని, స్తబ్దతనీ ఎలా దూరం చెయ్యలో కనుక్కోవాలని అనుకున్నాది..

మాధవి ఆలోచనలు రమణ మీదకి మళ్ళేయి.. నిన్నటిరోజున రమణ ఏం చేసేడు? ఇంట్లో అడుగుపెట్టి వీదిగుమ్మం తలుపేసి అక్కడికి నేనేదో వాడి సొంతపెళ్ళం ఐనట్లు అలా నన్ను లొంగదీసేసుకున్నాడేమిటి? పోనీ రమణ అంటే మగాడు.. మరి తన బుద్దేమియ్యింది? నేనెందుకు అడ్డుచెప్పకుండా అలా లొంగిపోయేను..? అఔను.. ఐనా రమణ మగతనమేమిటి అంత పెద్దగా వుంది? అమ్మో.. అంతపెద్దది నా దాంట్లో పూర్తిగా దూరిపోయింది? అంతపెద్ద రమణ మగతనం నాదోట్లో మొత్తంగా అంతలా ఎలా దూరిపోయిందబ్బా.. అని మాధవి తలుచుకున్నదే తడవుగా ఒక్కసారిగా మాధవి వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోయి.. వొళ్ళంతా తియ్యని సలపరం రేగింది.. కానీ మాధవి దృష్టి రమణమీద ఎక్కువసేపు నిలవలేదు..

మాధవి మనో నేత్రం మీద తాను శారద ఇంటికివెళ్ళడం, శారద పడకగదిలోకి తొంగిచూస్తుంటే బ్రహ్మం, సుశీల సెక్స్ చ్చేసుకోవడం, ఇంతలో సుందరం వొచ్చి వెనకపాటుగా తనని వాటేసుకుని తనని లొంగదీసుకోవడం.. ఐనా పక్కవాడి రంకు మీద నాకెందుకు ఆత్రం? ఆ ఆత్రం వల్లనే కదూ తాను శారద ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కనీసం తలుపులన్నా వేసుకోవాలన్న ధ్యానం కూడా లేకుండా శారద పడకగదిలోకి తొంగిచూస్తూ నన్ను నేను మర్చిపోయి వొంటిమీద తెలివిలేని స్తితికి వెళ్ళబట్టేకదూ సుందరం నన్ను లొంగదీసేసుకున్నది.. మాధవి.. దృష్టి సుందరం మీద ఆగిపోయింది.. 

హబ్బా.. మగాడంటే సుందరమే.. ఆడదాన్ని సుఖపెట్టడం సుందరానికి తెలిసినట్లు ఇంకెవ్వరికీ తెలియదేమో.. ఎంచేసేడు? హబ్బా.. ఎంతలా నన్ను నలిపేసేడు? నిన్నరాత్రి మల్లిక సోభనం గదిలో నలుగురు ఆడవాళ్ళని రాత్రంతా సుఖపెడుతూనే వున్నాడు.. ఆఖరుగా మల్లిక అడిగిందని మమ్మల్నందరినీ సుఖపెట్టేక కూడా మరోసారి మల్లికని కూడా తృప్తి పరిచేడు.. మగాడంటే సుందరమే.. సుందరం గొప్ప అల్లరోడు.. ఆరోజు ఆటోలో కూడా అదే అల్లరి.. పక్కన నా కూతురు మల్లికవుందని కూడా చూడకుండా ఎంత అల్లరి చేసేడు? ఆఖరికి నాకూతురిని నా వొళ్ళోపడుకోపెట్టి నాకూతురితోనే నా సళ్ళు చీకించేడు.. మాధవి ఆలోచన అక్కడకి ఆగిపోయింది..

వొళ్ళంతా వేడెక్కి ఆవిర్లు చిమ్ముతున్నాది.. మాధవి రెండుతొడలనీ దగ్గరగా వొత్తుకున్నాది.. అలా రెండుతొడలూ దగ్గరగా వొత్తుకున్నప్పుడు తొడలమధ్యతో బాగా తడివూరినట్లు తొడలమధ్య జిడ్డు..జిడ్డుగా జారినట్లు అనిపించి మాధవి వెల్లకిల్లా తిరిగి చీరని లోలంగాతో సహా పైకిలేపుకుని అక్కడ చెయ్యపెట్టిచూసుకుంటే.. పూకంతా రొచ్చు రొచ్చు ఐపోయి సుందరం తనని కసిగా దెంగినాక కార్చిన కడివేడు రసం అక్కడ వొలకపోసినత తడిగా అనిపించడంతో.. మాధవి ముఖం సిగ్గుతో ఎరుపెక్కి.. ఛీ.. సుందరం వూసు తలుచుకుంటేనే కన్నెపిల్లలా ఇంతలా తడిసిపోతున్నాను.. ఇంక సుందరమే పక్కలోకి వొస్తే.. నేనేమైపోతానో.. అని అనుకుంటూ అలవాటుప్రకారం కుడిపక్కకి తిరిగేప్పటికి అటుపక్క తిరిగి 3 అంకేసుకుని ముడుచుకుని పడుకున్న మల్లిక కనిపించింది మాధవికి..

ఎప్పుడైతే కూతురు మల్లికని చూసిందో మాధవి మనసు వెన్నలా కరిగిపోయింది.. గత వారం రోజుల్లో సుందరంతో కలిపి ముగ్గురు మగాళ్ళతో తనివితీరా దెంగించుకున్నా కానీ సుందరం తలపురాగానే నేనే ఇంతలా తడిసిపోయి మగాడి పొందుకోసం ఇంతలా అల్లాడిపోతున్నానే.. పాపం మల్లిక.. నిన్న రాత్రే సుందరంతో కన్నెరికం జరిగింది.. పాపం దానికెంత ఆశగా వుండి వుండాలి? ఎంతసేపూ నా స్వార్ధమే ఆలోచిస్తున్నాను కానీ.. పాపం పసిదాని సంగతే పట్టించుకోలేదు నేను.. అందుకే కదా అది వాళ్ళ నాన్నతో కక్కూర్తి పడవలసివొచ్చింది? మణి పక్కలో పడుకుంటే మాత్రం దానికేమి సుఖం దొరుకుతుంది? మణిది పెట్టినా పెట్టినట్లే వుండదు.. పాపం.. నిన్న సుందరంతో చేయించుకునేటప్పుడు సుందరం నామీదకి వొస్తుంటే ఎంత అలిగింది సుందరం మీద? ఇలా ఆలోచిస్తూ వుంటె క్షణ క్షణానికీ మాధవికి కూతురు మల్లికమీద ప్రేమ, అనురాగం పొంగిప్రవహించసాగేయి..

దానితో.. మాధవి కూతురు మల్లిక భుజం మీద చెయ్యవేసి.. మల్లీ.. అమ్మా.. మల్లికా.. పడుకున్నావురా బంగారం.. అంటూ మృదువుగా మెత్తగా పిలిచేప్పటికి.. మల్లిక మౌనంగా వాళ్లమ్మవేపు తిరిగింది.. ఎంత బెడ్‌లైట్ వెలుతురైనా ఆ జీరో వాట్ బల్బు కాంతిలో గదిలో ప్రతీదీ స్పస్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.. ముఖం చిన్నబుచ్చుకుని భయంతో బిక్కచచ్చిపోయిన కూతురి ముఖం చూసేప్పటికి మాధవి మనసు కరిగి నీరిపోయింది..

దానితో ఒక్కవుదుటున మాధవి కూతురు మల్లికని తన కౌగిలిలోకి తీసుకుని మల్లిక ముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచేస్తూ.. మల్లిక ముఖం మీద పడ్డ ముంగురులని ప్రేమగా తలమీదకి వెనక్కి సవరిస్తూ.. మల్లిక కళ్లమీద, బుగ్గలమీద ముద్దులుపెట్టి.. ఒక్క క్షణం ఆగి కూతురు కళ్లలోకి చూస్తూ.. భయపడ్డావా నాన్నలూ అన్నాది ఓదార్పుగా..

అప్పటివరకూ భయంతో బిక్కచచ్చిపోయి ముడుచుకుపోయిన మల్లిక ఆపాటి ఓదార్పు మాటకే కరిగిపోతూ.. ఒక్కసారిగా వాళ్ళమ్మని చుట్టుకుపోతూ ఉగ్గపెట్టుకుని ఆపుకున్న లోపలి బాధంతా ఒక్కసారిగా బయటకి తన్నుకురావడంతో.. వాళ్ళమ్మ సళ్ళమధ్య ముఖం దూర్చి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చేసింది.. 

ఏనాడూ తన కూతురు మల్లిక అలా వెక్కి వెక్కి ఏడవడం చూడని మాధవి మనసుకూడా నీరైపోతుండగా.. కూతుర్ని వోదారుస్తూ.. బాధపడకు నాన్నా.. నీకేమికావాలో నాకు తెలుసు.. పెళ్ళై సంసారాలు చేసుకునేవాళ్ళే సరైన మగాడు దొరికితే ముందువెనక చూసుకోకుండా దాసోహం అని వాళ్ల సర్వస్వాన్నీ అర్పించేస్తున్నారు.. అసలు నాకే బుద్దిలేదు.. నిన్న రాత్రి కన్నెరికం జరిపించుకున్న ఆడపిల్ల ఈరోజు రాత్రి ఒంటరిగా ఎలా పడుక్కోగలదు అన్న ఆలోచనైనా నాకు రాలేదు .. అసలు నాకు బుద్దిలేదు.. ఏడవకు తల్లి.. ఏడవకు.. రేపు నువ్వు స్కూలునించీ రాగానే ఏట్టిపరిస్తిలోనూ నీకు సుందరం అంకుల్‌తో ఏకాంతం దొరికే ఏర్పాటు చేస్తాను.. రేపొక్కరోజే కాదు.. ఒక వారం పదిరోజులపాటు.. నీ మోజు తీరి.. అంకుల్ పక్కన వుండకుండా నువ్వు వుండగలిగేవరకూ.. నువ్వు స్కూల్నించీ వొచ్చేప్పటికి సుందరం అంకుల్ నీకోసం ఎదురుచూసేలా ఏర్పాటు చేస్తాను సరేనా? అని మాధవి మల్లికని ఓదారుస్తుంటే.. మల్లిక మరింతప్రేమగా తన తల్లిని చుట్టేసుకుంది.. 

ఎప్పుడైతే కూతురు కొంచెం తెలిపిన పడ్డట్లు అనిపించిందో ఆ కషణంలో మాధవికి మాధవికి ఎందుకో మల్లికని కొద్దిగా ఆటపట్టించాలనిపించింది .. దానితొ .. ఇంతకీ మీ నాన్నతో ఆ ముచ్చట ఎలా అనిపించింది? అని అడిగింది మాధవి కూతురిని అల్లరిగా.. 

ఇన్నాళ్ళుగా ఆయనతో కాపురం చేస్తున్నావుగా? నీకుతెలియనిదా? మళ్ళీ నన్నెందుకు అడుగుతున్నావు? అని మల్లిక తిరిగి వాళ్ళమ్మనే అడిగింది..
అబ్బో.. నాకూతురికి ఇన్నిమాటలొచ్చని నాకు ఈరోజే తెలిసిందే అన్నాది మాధవి..
ఫో.. అమ్మా.. నువ్వు మరీను.. కానీ ఒక్కవిషయానికి మాత్రం నీకు చేతులెత్తి దణ్ణం పెట్టాలి అన్నది మల్లిక నిజాయితీగా..
దానికి మాధవి ఎందుకే అని అడిగింది..
అలాంటి ఆయనతో ఇంతకాలంపాటు నువ్వు అంతలా కాపురం చెయ్యడమంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు అన్నాది మల్లిక..
దానికి మాధవి కూడా అంతే నిజాయితీగా.. ఈ సుందరం లాంటివాడు నా పెళ్ళైన కొత్తలోనే తగిలివుండివుంటే ఆనాడే మీ నాన్నని నేను వొదిలివుండేసేదాన్నేమో..? మీ నాన్న అదృస్టం సుందరం ఇప్పుడు తగిలేడు అనేసింది మాధవి..
సందర్భం వొచ్చింది కదా అని మల్లిక తన మనసులో వున్న విషయాన్ని తిన్నగా వాళ్లమ్మని అడిగేసింది..

అమ్మా.. గత వారం రోజులుగా నా మనసులో ఓ అనుమానం సుడులుతిరుగుతున్నాది.. ఇప్పుడు సందర్భం వొచ్చిందికదా అని అడుగుతున్నాను.. నీకు అభ్యంతరం లేకపోతె చెప్పు అంటూ అసలు ఇంతకాలం లేనిది సుందరం అంకుల్‌కీ నీకు లంకే ఎక్కడ కలిసింది? అడిగేసింది మల్లిక..

దానికి మాధవి నవ్వుతూ నిమ్మదిగా ఎంజరిగిందో మొత్తం మల్లికకి చెప్పేసింది.. (మాధవి మల్లికకి ఒక్క సుందరం అంకుల్ విషయమె చెప్పింది. బ్రహ్మం, మరియు రమణల ప్రస్తావన అక్కడ అప్రస్తుతం గనక వాళ్ళ సంగతి చెప్పలేదు)
వాళ్ళమ్మ తనకీ సుందరానికీ ఎలా కలిసిందో చెప్పినది విన్నాక.. అందుకేనా ఆరోజు రాత్రి నువ్వు నామీద నాన్న మీద అంతలా చిరాకుపడ్డావు? అన్నది మల్లిక..

ఎంచెయ్యమంటావు చెప్పు? ఇంతకాలంగా మగాళ్ళ మగతనం ఇంచుమించుగా కొంచెం అటూ ఇటుగా మీ నాన్న మగతనంలాగే వుంటుందనుకున్నాను.. సుందరంతో అనుభవం అయ్యేక కదా మీ నాన్నది వున్నా లేనట్లే అని నాకు తెలిసొచ్చింది.. అందుకె ఇన్నేళ్ళ నాజీవితం వృధా ఐపోయిందన్న వుక్రోషం బాధ కలగలిసి ఆరోజు అలా కోపం వొచ్చేసింది అని చెప్పింది మాధవి..

దానితో మల్లిక వళ్ళమ్మని దగ్గరగా కౌగలించుకుంటూ.. పోనీలే అమ్మా.. పోయిన నీ జీవితం ఎటూ తిరిగిరాదు.. ఇకనించీ ఈ మిగిలిన జీవితాన్నైనా పూర్తిగా అనుభవించు.. అందుకు నావొంతుగా నేను చెయ్యగలిగిన సాయం ఏదన్నా నేను తప్పక చేస్తాను అంటూ తన తల్లికి మాటిస్తూ వాళ్ళమ్మని సముదాయించసాగింది మల్లిక..

తన రంకుభాగోతాన్ని వినికూడా తనకూతురు తనకి మద్దతుగా మాట్లాడ్డమే కాకుండా.. తన వొంతు సహాయసహకారాలు అందిస్తానని చెప్పడం మాధవికి గొప్ప సొంతోషాన్ని ఆనందాన్నీ ఇచ్చింది..

అలా తళ్ళీకూతుళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళ కౌగిలిలో ఒకళ్ళు వుండడం.. వొకళ్ళ శరీరలో అంగాంగాలూ వేరొకళ్ళ శరీరలో ప్రతీ అంగానికీ వొత్తుకుంటూ వొరుసుకుంటుండడంతో.. నిమ్మదిగా ఇద్దరి శరీరాలూ వేడక్కడం మొదలయ్యింది.. దానితో.. మాధవి తన ఎడమకాలుని మల్లిక నడుం మీదవేసి మల్లికని మరింతగా తనలోకంటా పొదవుకునేప్పటికి.. మల్లిక సళ్ళు మాధవి సళ్లకి బలంగా హత్తుకుపోయి నొక్కుకుపోసాగేయి.. దానితో అప్పటివరకూ తల్లీకూతుళ్ల మాటలవల్ల చల్లబడిన మాధవిలో మళ్ళీ అగ్గిరాజుకున్నాది.. దానితో మాధవికి ఆరోజు మల్లిక ఆటోలో తన సళ్ళు కుడవడం.. నిన్న రాత్రి మల్లిక తన సళ్ళు కుడిచి.. తన పూకు నాకుతూ తనని సంతృప్తిపరచడం గుర్తుకువొచ్చి.. మాధవి నరనరాల్లో మళ్ళీ కోరిక సుడులుతిరుగుతూ ఒక్కసారిగా మాధవి వొళ్ళు వేడెక్కిపోయింది. దానితో మాధవి మల్లిక గడ్డం కింద చెయ్యపెట్టి మల్లిక తలని పైకి లేపింది..

మాధవి, మల్లికల కళ్ళు కలుసుకున్నాయి.. అంతే.. ఒక్క వుదుటున మల్లిక వాళ్ళమ్మ పెదాలని తన పెదాలతో ముడేసి సుదీర్ఘమైన గాఢమైన ముద్దుపెట్టేసింది.. మల్లిక ఎంత గాఢంగా ఎంతసుదీర్ఘమైన ముద్దుపెట్టిందంటే.. మాధవికే వూపిరాడక.. బలవంతంగా కూతురి ముద్దునించీ విడిపించుకుని రెండుక్షణాలసేపు వూపిరి తీసుకోంటేకానీ మనిషి గుక్కతిప్పుకోలేని పరిస్తితి వొచ్చింది.. దానితో మాధవికి కూతురులో వున్న కొరికల తీవ్రత అర్ధమయ్యింది..

ఈమారు మాధవి గుండెలనిండా గాలిపీల్చుకుని.. ఇంకోమాట లేకుండా మాధవి మల్లిక పెదాలని తన పెదాలతొ ముడేసి తన నాలుకని కూతురి నోట్లోకి చొప్పించి తన నాలుకతో కూతురి నోటిని కలియదిప్పుతూ కూతిరినోటిలోనించీ ఎంగిలి జుర్రుకుంటూ తన చేతులని మల్లిక సళ్ళమీద వేసి కూతురి సళ్ళని మెత్తగా పిసకడం మొదలెట్టింది..

ఎప్పుడైతే తన తల్లే అలా తన సళ్లని పిసకడం మొదలెట్టిందో.. దానితో మల్లికకి పూర్తి ధైర్యం వొచ్చేసింది.. దానితో మల్లిక చొరవగా తన తల్లి వొంటిమీదనించీ చీరపైట తీసి జాకెట్ మీదనించీ వాళ్లమ్మ సళ్ళని పిసకడం మొదలెట్టింది.. కూతురి చేతులు తన సళ్ళమీద వేసి తన సళ్ళని పిసకడం మొదలెట్టేప్పటికి.. మాధవే చొరవగా తన జాకెట్ హుక్కులు విప్పేసి.. కూతురి చేతులని నగ్నంగా బయటకివురికిన సన సళ్ళమీద వేసుకుంది (ఇంక ఆ సళ్ళు నీపరం చేస్తున్నాను నువ్వేమిచేసుకుంటావో చేసుకో అని చెప్పకనే చెపుతూ).. ఒకరకమైన మెత్తతనంతో.. ఒకరకమైన గట్టితనంతో.. మృదువుగా.. మెత్తగా.. చేతుల్లో ఇమడనంత సైజులు వున్న సళ్ళని కుదుళ్ళనించీ పట్టుకుని వడితిప్పి మెలేస్తూ మల్లిక కసబిసా వాళ్ళమ్మ సళ్ళని కసిగా నలిపేస్తుంటే.. మగాడి కన్నా బాగా తన సళ్లని నలిపేస్తూ తన కూతురు తనని పిచ్చెక్కించేస్తుంటే.. మాధవి.. కూతురి ముఖాన్ని తన సళ్ళమీదకి అదుముకున్నాది..

దానితో మల్లిక వళ్ళమ్మ సళ్ళని మార్చి మార్చి కుడవడం మొదలెట్టింది.. ఇంతలో మాధవి కూతిరి వొంటిమీది బట్టలు వొక్కటొక్కతిగా విప్పేసి కూతురిని పూర్తి నగ్నంగా చేసేసింది.. ఒకక్షణం పాటు మాధవి కూతురినించీ విడివడి మంచం దిగి తన వొంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పేసుకుని.. తానుకూడా నగ్నంగా ఐపోతూ.. మంచం మీద నగ్నంగా వున్న ఎదిగిన తన కూతురి అందాలని చూస్తూ మాధవి నిలువునా కూతురిమీద పడి కూతురి సళ్ళని మార్చి మార్చి చీకుతూ.. తన రెండుచేతులతో కూతిరి సళ్ళని కసిగా మర్ధిస్తూ.. (ఒకరకంగా సళ్ళని ఎలా నలపాలో.. ఎలా పిసకాలో.. ఎలా మర్ధించాలో.. నోటితో చెప్పకుండా చేతలతో చెపుతూ) అప్పటికే తల్లీ కూతుళ్ళ దేహాలు కోరికలవేడిలో సలసలా కాగిపోతుండడంతో మాధవి, మల్లికలు 69 భంగిమలో సర్దుకుంటూ మాధవి కింద పడుకుని కూతుని తన మీదకి ఎక్కించుకుని.. ఆటోలో సుందరం చెప్పినట్లు.. నేను నీకు ఎలా చేస్తానో.. నువ్వు నాకు అలా చెయ్యై అని కూతురిని చెప్పి.. తన రెండుచేతులా కూతురి పూరెమ్మలని విచ్చదీస్తూ.. నిన్నరాత్రి తొలిసారిగా కన్నె పొర ఛేదించబడిన కూతురి చిట్టిపూకుని ముద్దాడంది మాధవి.

ఎప్పుడైతే వెచ్చని తల్లి పెదాలు తనపూకుమీద మరింత వెచ్చగా ఒత్తుకున్నాయో.. ఆ సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ.. స్స్స్స్.. ఆహ్.. అమ్మా.. అంటూ మరిమరచిపోతూ మల్లిక కూడా తన చేతులతో వాళ్ళమ్మ దళసరి ముదురు పూరెమ్మలని చేతులతో వొత్తిగించేప్పటికి రసాలూరి రొచ్చు రొచ్చుగా మారిన వాళ్ళమ్మ పూకునిచీ గుప్పున మదపువాసన మల్లిక ముక్కుపుటాలకి సోకడంతో.. ముందురోజు వాళ్ళమ్మ పూకులోనించీ సుందరం మొడ్డరసాలని జుర్రుకున్నప్పటి వాళ్ళిద్దరి కామరసాలు కలిసిన ఆ మదనరసాలరుచి మల్లికకి గుర్తురావడంతో.. మరొక్క ఆలోచనే లేకుండా మల్లిక తన ముఖాన్ని వాళ్ళమ్మ పూదిమ్మకి అదిమేస్తూ తన నోటిపెదాలని వాళ్ళమ్మ పూపెదాలకి తాళంవేసేసింది..

కూతురు మల్లిక విషయం ఎలా వున్నా సుందరం పేరు తలుచుకోగానే ముందుగా మాధవికే పూకులో జిలరేగిపోయింది.. అలా కసెక్కిపోయిన సమయంలో కూతురి వెచ్చని నోరు తన పూపెదాలకి తాళం వెయ్యడంతో మాధవి కూతురి తలమీద చేతులేసి తన తొడలని విశాలంగా విచ్చదీసి కూతురి నోటిని తన పూదిమ్మలోకంటా అదుముకుంటూ.. తానుకూడా మల్లిక పూపెదాలని విచ్చదీసి తన నాలుక బారజాపి అప్పుడప్పుడే రసాలూరుతున్న తన కూతురి పూకుని నాకడం మొదలెట్టింది..

మాధవికి తన కూతురి పూకు రసాలు తియ్యగా మధురంగా అనిపించడంతో మాధవి ఎక్కడా తొందరలేకుండా నిమ్మదిగా తన నాలుకని బారజాపి కూతురి పూకుని ఈచివరనించీ ఆ చివరవరకూ నాకుతూ.. తన నాలుకని కూతురి పూరెమ్మల పాయలమడతల్లో దోపుతూ పూరెమ్మల పాయల్లొ వూరుతున్న కామరసాలని నాకుతూ.. మధ్య మధ్యలో తన నాలుకతో కూతురి కామకీలని తాటిస్తూ.. మల్లికని కామస్వర్గంలోకి తీసుకెళ్ళసాగింది మాధవి..

తన పూకుమీద వాళ్లమ్మ చేస్తున్న విన్యాసాలకి పరవశించిపోతూ.. స్స్స్.. ఆహ్.. అమ్మా.. అని మల్లిక మత్తుమత్తుగా మూలుగుతూ.. తన తల్లి తన పూకుని ఎలాఇతే నాకుతున్నాదో మల్లిక కూడా అలాగే తన తల్లి మాధవి పూకుని నాకడం మొదలుపెట్టింది.

ముందుగా తన నాలుకతో వాళ్లమ్మ ముదురుపూపెదాలని నాకడం మొదలెట్టింది.. అప్పటికి మాధవి పూకుని షేవ్ చేసి 10/15 రోజులవ్వడంతో బాగా మొలకలొచ్చి గరుకు గరుకుగా వున్నా వాళ్ళమ్మ ముదురుపూరెమ్మలు దళసరిగా ఒకింత పెళుసుగా మల్లిక నోటికి తగిలెప్పటికీ ఎందుకో తెలియదు కానీ మల్లికా వొళ్ళు ఒకరకమైన మధురమైన జలదరింపుకి లోనయ్యింది. అప్పటికే మాధవి పూకంతా కామరసాలతో తడిసిపోయి రొచ్చు రొచ్చైపోవడం వలన ఒకింత వుప్పగా.. ఒకింత తియ్యగా ఒకింత మధురమైన రుచితోవున్న వాళ్ళమ్మ పూకురసాలు మల్లిక నోటిని పావనం చేసేయి.. ముందురోజు రాత్రి సుందరం అంకుల్ మొడ్డరసాలతో కలగలిపి నాకిన రసాలకన్న కూడా వాళమ్మ పూకురసాలు కమ్మగా వున్నట్లనిపించి వాళ్ళమ్మ పూరెమ్మలమీదున్న రసాలని మొత్తం నాకేసింది..

ఎప్పుడైతే మల్లిక లేత నాలుక అలా తన ముదురు పూరెమ్మలని నాకడం మొదలెట్టిందో.. ఆ స్పర్శసుఖానికి పరవశించిపోతూ.. స్స్స్.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. మల్లికా.. బాగుందే.. అలాగే నాకవే మల్లికా అంటూ మాధవి తన తొడలని విచ్చదీస్తూ కూతురినోటికి తన పూకుని అందించింది..

తనతల్లి పూరెమ్మలమీది తడి నాకడం పూర్తైపోవడంతో.. మల్లిక ఈమారు తన రెండుచేతులా వాళ్ళమ్మ పూరెమ్మలు విచ్చదీస్తూ తన నాలుకని వాళ్ళమ్మ పూపాయల మధ్య దోపింది.. దానితో గేట్లెత్తిన వరదగోదారిలా వుదృతంగా పొంగుతున్న మాధవిలోని కామరసాలు వరదలా మల్లిక నోటిని పావనం చెయ్యడం మొదలయ్యేప్పటికి.. ఐదునిమిషాల్సేపు మల్లికకి ఆ కామరసాలని వాళ్ళమ్మ పూకులోనించీ జుర్రుకోవడమే సరిపోయింది.. ఐతే మల్లికని అనుభవం లేకపోవడంవలన.. గంగా ప్రవాహంలా వాళ్ళమ్మ పూకులోనించీ పొంగుతున్న కామరసాలని గుంటకలు వేస్తూ మింగేహడావిడిలో మల్లిక ఉదృతంగా తన ముఖాన్ని మాధవి పూకులో కదిలిస్తూ వుండడంతో.. మల్లిక ముక్కు మాధవి కామకీలని విపరీరంగా వొరిపిడి కలిగిస్తుండడంతో.. ఓపక్క ఆకురాయిలాంటి మల్లిన నాలుక తనపూరెమ్మల్లో వుదృతంగా కదులుతుండడం.. మరోపక్క మల్లిక ముక్కు తన కామకీలమీద విపరీతమైన రాపిడి.. ఒరిపిడీ, వొత్తిడీ కలిగిస్తూ వుండడం అదీకాక మాధవి తలపులలో సుందరం తిరుగుతుండడంతో .. 6/7 నిమిషాలకే మాధవి తొలి భావ్రప్రాప్తి ని పొందడంతో.. మాధవి తన తొడలని మల్లిక తలమీదుగా మూడేసి.. మల్లిక ముఖాన్ని తన తొడలమధ్యనించీ కదలనివ్వకుండా తన పూకుకి తాళం వేసింది. అందువల్ల భావప్రాప్తిపొందడం వలన మాధవి పూకులో పోటెత్తిన కామరసాలు మల్లికా నోటిలోకి ప్రవాహంలా జారడంతో.. అప్పటికే వాళ్ళమ్మ పూకురసాల మాధుర్యాన్ని రుచిమరిగిన మల్లిక ఒక్క బొట్టు కామరసాలుకూడా బయటకి పోనీకుండా మొత్తంగా మల్లిక వాళ్ళమ్మ పూకులోనించీ జుర్రుకున్నాడు. 

కొద్దిసేపటికి మాధవి భావప్రాప్తివల్ల కలిగిన మత్తులోనించీ తేరుకుంటూ.. మల్లికని తన తొడలమధ్యనించీ తన పక్కలోకి లాక్కుని మల్లికని తన బిగికౌగిట బంధించేసి కొద్దిసేపు కూతురి కౌగిట సేద దేరింది.. అలా కొద్దిసేపు కూతిరి బిగికౌగిట సేద దేరేక మల్లికని ముద్దాదుతూ.. నీకు అనుభవం లేదుకదా.. ఈసారి నేను ఎలా చెయ్యాలో చూపిస్తాను చూడు.. అంటూ మాధవి కూతురి తొడలమధ్యకి చేరింది..

అలా కూతురి తొడలమధ్యకి చేరుతూనే.. మెత్తని లేత కూతురి పూరెమ్మలని తన చేతివేళ్ళతో సుతారంగా తడుముతూ ముందుగా మాధవి కూతిరి పూకుకిదగ్గరగా తన ముఖాన్ని తెచ్చి కూతురిపూకుని వాసనచూస్తూ.. తన పెదాలు తగిలీ తగలనట్లుగా కూతిరి పూకుని ముద్దాడింది.. అతిసుకుమారంగా అతి సున్నితంగా తనపూకుకుకి కన్నతల్లి పెదాలు అలా హత్తుకునేప్పటికి మల్లిక వొళ్ళు ఒక్కసారిగా ఝల్లుమనిపోయింది..

మల్లిక ఆ పులకరింతనించీ తేరుకునేంతలోనే.. మాధవి కూతురి రెండుతొడలమీద చేతులేసి కూతురి తొడలని సున్నితంగా తడుముతూ కూతురి మోకాళ్ళకి మరికొంచెం పైన చిన్నగా ముద్దుపెట్టింది.. తల్లిపెదాలు పూకుమీద హత్తుకుంటూ పూకుని వొత్తుకుంటుందనుకుంటుంటే.. అలా తొడలమీద తల్లి పెదాలు వొత్తుకోవడంతో మల్లిక వెన్నులో జలదరిపు కలిగింది.. ఇంక అక్కడ మొదలైన మాధవి ముద్దుల పర్వం కూతురి తొడలలో అణువణువూ.. ప్రతీ ఇంచీ ముద్దాడుతూ.. అలా కూతురి మల్లిక రెండుతొడలనీ ముద్దాడి అదే వూపున కూతురి తొడలని రెండింటినీ పైకిలేపేసి కూరుతి గుద్ద పిర్రలని ముద్దాడుతూ.. కూతురి గుద్ద పిర్రలని పళ్ళతో చిన్నగా మెత్తగా కొరుకుతూ నాకుతూ.. ఆ తల్లి ముద్దులు అలా.. అలా మల్లిక వెన్నుపూసమీదుగా పైపైకి ప్రయాణం చేసి మల్లిక మెడవెనుకగా అలా వీపంతా ముద్దులతో నింపి అటుపిమ్మట మల్లిక నడుంఒంపుల్లో నాట్యమాడి.. మళ్ళీ తొడలమీదకి వొచ్చి తొడలని నాకుతూ.. మల్లిక గజ్జలలో ముద్దాడుతూ మల్లిక తొడలలోపలి మడతల్లోకి పూకుకి దగ్గరగా ముద్దాడే సమయానికి.. అప్పటికే సన్నని మూలుగుల్లోనించీ.. మత్తైన పలవరింతలలోకీ.. అటుపైన గిలిగింతలతో కూడిన కేరింతల్లోకి.. అటుపైన తపనల తమకాల ధాటికి తట్టుకోలేక కేరింతలతో కూడిన కేకల్లోకి జారిన మల్లిక, తన తల్లి పెదాలు తన పూకుని పూర్తిగా ముద్దాడకుండానే బలమైన భావప్రాప్తికి లోనై తన తల్లి మాధవిని తనకౌగిలిలోకి లాగేసుకుంటూ.. తల్లి నగ్నశరీరాన్ని కసిగా నలిపేస్తూ.. వాళ్లమ్మ పెదాలని తన పెదాలతో బలంగా ముడేసి.. తన తల్లి నోటితో.. నాలుకతో తనలో రేగిన కామావేశంవల్ల తడారిపోయిన తన నోటి దాహాన్ని వాళ్ళమ్మ నోటిలోని ఎంగిలి జుర్రుకోవడం ద్వారా తీర్చుకుంటూ.. మరో 4/5 నిమిషాలకి తాను పొందిన భావప్రాప్తిలోని మైకం లోనించీ తేరుకుంటూ.. మరీ అంతలా అల్లరిచేస్తారా? అని అడిగింది మల్లిక వాళ్ళమ్మ మాధవిని. 

ఆడది సంపూర్ణమైన సాగత్యసుఖాన్ని పూర్తిగా అనుభవించేది.. ఆస్వాదించేది.. ఈ రకమైన అల్లరిలోనే.. కానీ.. చాలామంది మగవాళ్ళు సెక్స్ అంటే వాళ్ళ మగతనాన్ని ఆడదాని పూకులో పెట్టి దెంగడమే అనుకుంటారు.. నిజానికి ఆడది నిజమైన సెక్స్ ని అనుభవించేది మాత్రం ఈ అల్లరిపనుల్లోనే అంటూ మాధవి, కూతురి సళ్ళమీద చేతులేసి రెండుచేతులా కూతురి సళ్ళని మెత్తగా నిమ్మదిగా మర్దిస్తూ తన నాలుక కొనతో కూతురి చనుగుబ్బలనించీ మొదలుపెట్టి కూతురి చనుముచికల చివరలవరకూ నాకుతూ, మళ్ళీ నాలుక చివరలతో మల్లిక పొట్ట మీదుగా మల్లిక బొడ్దులోకి దోపి 4/5 నిమిషాలసేపు మల్లిక బొడ్డులోతులని కొలిచి అదే సమయంలో తన రెండుచేతులా మల్లిక సళ్ళని కుదుళ్ళలోనించీ పట్టుకుని వడితిప్పి కూతురిసళ్ళని మెలేస్తూ కసిగా నలిపేస్తూ చూపుడువేలు బ్రొటనవేళ్ళతో మల్లిక చనుముచికల బుడిపెలని పట్టుకుని నలుపుతూ.. కూతురి చనుముచికలని చేతులతో పట్టి లాగుతూ మాధవి తన ముఖాన్ని కూతురి పొత్తికడుపుమీదకి తెచ్చేప్పటికీ మల్లిక పూకు పాలసముద్రమే అయ్యింది.. 

తనతల్లి తన వొంటిమీద చేస్తున్న కామవిన్యాసలకి మల్లిక వాళ్ళమ్మ చేతుల్లో మెలికెలుతిరిగిపోతూ ఆడైన తన తల్లిచేతుల్లోనే తాను ఇంతగా మత్తెక్కి మైమరచిపోతుంటే.. అదే సుందరం అంకుల్ లాంటి ఓ మగవాడిచేతుల్లో చేతుల్లో ఇలా నలిగిపోతే ఎలా వుంటుందో కదా అని మల్లిక అనుకుంటుండగా తన తల్లి ముఖం తన పొత్తికడుపుదగ్గరగా వొచ్చి వెచ్చని తన తల్లి శాశ తన పూదిమ్మకి తగులుతుండడంతో తనతలపుల్లో కదులుతున్న సుందరం అంకుల్ వూహల్లోనించీ బయటపడి తన తొడల్లోకి చేరిన తన తల్లిమీదకి దృస్టి సారించేప్పటికి..

వెచ్చని మాధవి పెదాలు అప్పటికేవేడెక్కిపోయి ఆవిర్లు చిమ్ముతున్న తన కూతిరి పూదిమ్మమీద సుతారంగా వొత్తుకునేప్పటికి.. మల్లిక వెన్నులో రేగిన జలదరింపు మల్లిక వొళ్ళంతా పరుచుకునేప్పటికి.. మల్లిక నోటివంట.. ఆహ్.. అని.. బరువైన శాశ వెలువడింది.. ఓఆడది తోటి ఆడదాన్ని సెక్స్ లో ఎలా రంజింపచెయ్యలో నేర్పిస్తాను చూసి నేర్చుకో అని కదా మాధవి కూతురి వొంటిమీద దాడి చెయ్యడం మొదలెట్టింది? అందుకే మాధవి ఏమాత్రం తొందరపడకుండా తన కూతురి వొంటిమీద దాడిని ఓ టీచెర్ ఓ విధ్యార్ధికి ఎలా ఓపికగా నేర్పిస్తుందో అలా మాధవి మల్లికని అర్ధమయ్యేలా ఒక్కోపనినీ నెమ్మది నెమ్మదిగా చెయ్యసాగింది..

ఈమారు మాధవి తన నోటి అడ్డుపెదాలని కూతురి నిలువుపూపెదాలకి ఒత్తిపెట్టి గాఢంగా ఓ సుదీర్ఘమైన ముద్దుపెట్టింది. అప్పటికే ఒకసారి భావప్రాప్తిని పొందిన మల్లిక, ఆతరువాత వాళ్ళమ్మ తన వొంటిమీద చేసిన దాడికి పక్కమీద కుదురుగా వుండలేక మెలికెలుతిరిగిపోతూ వెర్రెక్కిపోతున్న మల్లికకి.. అలా తన తల్లి వెచ్చని నోటిపెదాలు తన పూదిమ్మకి అలా సుదీర్ఘంగా మరింత వెచ్చగా హత్తుకుపోవడంతో.. మరో చిన్న భావప్రాప్తికి లోనవుతూ తన వొంటిలోని కామం కరుగుతూ తనపూకులోనించీ బొట్లు బొట్లుగా మదనజలం రూపంలో పొంగుతుంటే..

కూతురి అవస్తని గమనించిన మాధవి మనసులోనే చిన్నగా నవ్వుకుంటూ మల్లిక పూకులోనించీ పొంగుతున్న మదనజలాన్ని ఈమారు తన నోటిని తెరిచి తన నాలుచ చివరతో సున్నితంగా నాకడం మొదలుపెట్టింది.. ఆకురాయిలాంటి తల్లి నాలుక అలా సున్నితంగా తనపూరెమ్మలపై అలా సుకుమారంగా కదలాడుతూ తనని మరింత వెర్రెక్కించేస్తుండడంతో తట్టుకోలేని మల్లిక తన రెండుచేతులనీ వాళ్ళమ్మ తలమీదవేసి వాళ్లమ తలని బలంగా తన పూకులోకంటా అదిమేసుకున్నాది..

ఇంక మాధవికి తప్పించుకునే దారిలేకపోవడంతో తన రెండుచేతులా కూతురి పూరెమ్మలని విచ్చదీసి తన నాలుకని కూతురి పూరెమ్మల్ల పాయల మడతల్లోకంటా దోపి ఈచివరనించీ ఆ చివరవరకూ కూతిరి పూకు నాకుతూ.. తన నాలుక కూతురి పూకు పైఅంచులదాకా చేరేప్పటికి ఒక్కసారిగా తన నాలుకని కూతురి కామకీలకి అదిమిపెట్టి రుద్దుతూ.. అంతలోనే తన నాలుక చివరని కత్తిలా నిలబెట్టి దానితో కూతురి కామకీలని బలంగా తాటిస్తూ.. ఒక్కసారిగా కూతురి పూరెమ్మలని మొత్తంగా నోటిలోకంటా పీల్చేసుకుని పళ్ళతో కూతురి పూరెమ్మలని మెత్తగా కొరికేస్తూ.. అంతలోనే తన నాలుకని కూరురి పూరెమ్మల పాయల మడతల్లోకంటా దోపి.. కూతురి పూకుకిందకంటా నాకుతూ.. సరిగ్గా తన నాలుక కూతురి యోనిద్వారం దగ్గరకి వొచ్చేప్పట్కి.. మళ్ళీ తన నాలుకని కత్తిలా చేసి కూతురి యోనిమడతలలోతుల్లోకంటా దిగేసి.. మగాడి మొడ్డతో ఆడదాని యోనిలోతుల్లో దెంగినట్లుగా కూతురి యోనిలోకుల్లో తన నాలుక దోపి కూతురి పూకుని దెంగేప్పటికి.

ఆహ్.. అమ్మా.. ఆహ్.. స్స్స్.. మ్మ్మ్.. అహ్హ్... చంపేస్తున్నావే.. అమ్మా.. ఆహ్.. ఈ సుఖం నేను తట్టుకోలేకపోతున్నానే.. అమ్మా.. అంటూ మల్లిక మరో బలమైన భావప్రాప్తికి లోనౌతూ తన తల్లి నోతిని వెచ్చని తన కామరసాలతో నింపేసేప్పటికి.. మాధవి కూతురి పూకులోనించీ పొంగిన కామరసాలని ఆఖరిబొట్టువరకూ జుర్రుకుని.. కూతురి పూకుని నాకి నాకి.. సుబ్బరంచేసేప్పటికి.. మల్లిక తన తల్లిని తన మీదకి లాగేసుకుని ప్రేమగా.. అప్యాయంగా తన తల్లిని వాటేసుకుని.. ఆడపిల్ల మరో ఆడదాని చేతుల్లో కూడా ఇంతటి సుఖాన్ని పొందవొచ్చని నాకు నేర్పినందుకు నేను ఏమిచ్చి నీ రుణం తీర్చుకోగలనమ్మా అన్నది ప్రేమగా తన తల్లి ముంగురులని సవరిస్తూ..
Reply
ఆహ్.. అమ్మా.. ఆహ్.. స్స్స్.. మ్మ్మ్.. అహ్హ్... చంపేస్తున్నావే.. అమ్మా.. ఆహ్.. ఈ సుఖం నేను తట్టుకోలేకపోతున్నానే.. అమ్మా.. అంటూ మల్లిక మరో బలమైన భావప్రాప్తికి లోనౌతూ తన తల్లి నోతిని వెచ్చని తన కామరసాలతో నింపేసేప్పటికి.. మాధవి కూతురి పూకులోనించీ పొంగిన కామరసాలని ఆఖరిబొట్టువరకూ జుర్రుకుని.. కూతురి పూకుని నాకి నాకి.. సుబ్బరంచేసేప్పటికి.. మల్లిక తన తల్లిని తన మీదకి లాగేసుకుని ప్రేమగా.. అప్యాయంగా తన తల్లిని వాటేసుకుని.. ఆడపిల్ల మరో ఆడదాని చేతుల్లో కూడా ఇంతటి సుఖాన్ని పొందవొచ్చని నాకు నేర్పినందుకు నేను ఏమిచ్చి నీ రుణం తీర్చుకోగలనమ్మా అన్నది ప్రేమగా తన తల్లి ముంగురులని సవరిస్తూ..

దానికి మాధవి నవ్వుతూ కూతురి తలని ప్రేమగా నిమురుతూ నేను నీకు నేర్పించిన ఈ విధ్యని మళ్ళీ నామేదే ప్రయోగించి వేడెక్కిపోయిన నా వొంటివేడిని తీర్చేవంటే.. రేపటినించీ ప్రతీరాత్రీ.. ఒక ఆడపిల్ల తన తల్లి చేతుల్లో ఎన్నిరకాలుగా ఎంతగా సుఖపడవొచ్చే రోజుకో కొత్త పాఠం నీకు నేర్పిస్తాను అంటూ కూతురి తలని తన యదయెత్తులకి అదుముకోవడంతో..

అప్పతివరకూ తన తల్లి తనకి నేర్పిన విద్యని తన తల్లిమీదె తిరిగి ప్రయోగిస్తూ మాధవి తన రెండుచేతులనీ వాళ్లమ్మ సళ్ళమీదవేసి కుదుళ్ళనించీ వాళ్లమ్మ సళ్ళని వడితిప్పి మెలేసి పిసుకుతూ తన నాలుక కొసతో వాళ్లమ్మ చనుగుబ్బలని మొత్తంగా నాకుతూ తన నాలుక చివరతో వాళ్లమ్మ చనుముచికలని తాతిస్తూ.. నిమ్మది నిమ్మదిగా వాళ్లమ్మ నగ్నశరీరం మీద ఆరాత్రంతా వీరగం చేసింది..

అలా ఆ తల్లీ కూతుళ్ళిద్దరూ ఆ రాత్రంతా ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు సుఖపెట్టుకుంటూ ఎప్పుదో అర్ధరాత్రి ఒకటి, రెందు గంటల మధ్య వాళ్ళకే తెలియకుండా ఎప్పటికో నిద్దరలోకి జారిపోయేరు..
అలా సుశీల, శారద, మాధవిల మూడుకుంటంబాల వాళ్ళకీ ఆ రాత్రి అలా గడిచిపోయింది..
రేపటిరోజున తెల్లారితే ఏంజరుగుతుందో.. రేపు తెల్లేరేక మనం చూద్దాం..
Reply
కామదేవత - 33వ భాగం - మొదటి అంకం
ఎంత రాత్రంతా నిద్దరలేకపోయినా కానీ, పొద్దున్నే కొడుకులెవ్వరో బాత్రూంకి వెళ్ళివొచ్చిన శబ్దంతో సుశీలకి మెలుకువ వొచ్చేసింది. రాత్రి సుందరం తన కూతుళ్ళిద్దరినీ దెంగడం చూస్తూ తాను బాగా వేడెక్కిపోవడం వలన తొడల్లో వూరిన తడి ఆరిపోయి అట్టలుకట్టేసి ఇబ్బంది పెడుతుండడంతో ఇంక మళ్ళీ నిద్దరపోవడం అయ్యేపనికాదని నిర్ణయించుకున్న సుశీల లేచి స్త్ననం చేసి వొంటగదిలో చేరి భర్తకీ, పిల్లలకీ పొద్దున్నే బ్రేక్‌ఫాస్ట్, మధ్యాహ్నానికి లంచ్‌కి కేరేజీలు కట్టే పనిలో పడింది.
ఐతే రోజూకన్నా ముందుగా అమ్మ నిద్దరలేచి వొంటగదిలో పనిలో పడ్డం గమనించిన మధు కూడా చప్పుడుకాకుండా లేచి దంతావధానం చేసి స్త్ననం చేసేడు. అప్పటికి ఇంట్లో ఇంకా ఎవ్వరూ నిద్దర్లు లేవకపోవడంతో, వొంటగదిలో లైటు వేసుకుని కడిగిన ముత్యంలా తెయారైన వాళ్ళమ్మ సుశీలని చూసేప్పటికి నిన్నటిరోజున జరిగిన సంఘటనలన్నీ కళ్ళముందు సినీమా రీళ్ళులా గుర్రున తిరుగుతూ మొడ్డ 90 డిగ్రీలు నిగిడిపోయేప్పటికి., చప్పుడు చెయ్యకుండా ఒక్కసారి వొంటగదిలో దూరి వెనకపాటుగా అమ్మని వాటేసుకుంటే ఎలా వుంటుంది? అన్న ఒక చిలిపి ఆలోచన మధు మనసులో కలిగింది..
ఐతే మధు నిద్దరలేవడం, చప్పుడు చెయ్యకుండా బాత్రూంలో దూరి స్త్నాదులు ముగించుకోవడం అన్నింటినీ సుశీల గమనిస్తూనే వున్నాది. ఎదన్న చేసి కొడుకుని వొంటగదిలోకి రప్పిస్తే ఎలా వుంటుంది? అన్న ఆలోచన సుశీల మనసులో కదలాడింది. ఇంట్లో ఎవ్వరూ ఇంకా నిద్దరలేవలేదు. ఇలాంటి సమయంలో.. ఇలాంటి ఏకాంతంలో.. మధు ఎదన్న చొరవచేసే..? సుశీల ఆలోచన అక్కడతో ఆగిపోయి సుశీల ఆలోచనలు మరి ముందుకు కదలలేదు.. కానీ.. సుశీల మనసులో ఆలోచన ఎంతబాగుందో సుశీల వొళ్ళు చెప్పకనే చెప్పేసింది.. ఇంతకీ సుశీలకి అలాంటి ఆలోచన రాగానే.. ఒక్కసారిగా సుశీల వొళ్ళంతా ఝల్లుమనిపోయి ఆమె వొంటిలో వెంట్రుకలన్నీ నిక్కబొడుచుకోవడమే కాకుండా.. తన ప్రమేయంలేకుండాడానే సుశీల పూరెమ్మలు కొద్దిగా కంపిచి పూకులోతడిఊరి పూకంతా తడిసిపోవడం సుశీల గమనించింది.
తనతొడల్లో తడి అలా వరదలా పొంగడం గమనింపుకొచ్చిన సుశీల ముఖం సిగ్గుతో ఎర్రబడిపోతుండగా.. ఛీ.. ఛీ.. రోజు రోజుకీ వయసుపెరుగుతున్నాదో.. తగ్గుతున్నాదో తెలిసి ఛావడంలేదు.. మాయదారిది.. కొడుకుల మాట మనసులో మెదలడం ఆలస్యం మరీ కన్నెపిల్లలా తడిసిపోతున్నాను.. అసలు సుందరాన్ని అనాలి.. దిక్కుమాలిన కండీషన్‌లు పెట్టేడు.. అయినా కానీ ఈ వయసులో కూడా నాకు ఇలా అఔతుందని తెలిసే సుందరం ఇలాంటి కండిషన్ పెట్టడా? ఓ తల్లికి కొడుకులమీద మనసుపడితే ఆ ఆడదాని మానసిక పరిస్థితి ఇలా ఉంటుందని  సుందరానికెలా తెలుసబ్బా..? ఈసారి సుందరం వొంటరిగా దొరికినప్పుడు ఈసంగతులన్నీ సుందరానికెలా తెలుసో అడిగెయ్యాలి.. ! ఇలా సుశీల మనసులో ఆలోచనలు నడుస్తూఉన్నాకానీ వొంటగది గుమ్మంముందు మధు టచ్చాడుతుండడం కూడా గమనిస్తూనే ఉన్నాది.. వొంటగదిలో సుశీల పరిస్థితి అలా ఉంటే.. వొంటగది బయటవున్నా మధుకి.. తనకి వొచ్చిన ఆలోచనకి తన గుండె చప్పుడే తనకి వినబడేంతలా మధు గుడే దడదడలాడింది.. ఆలోచనైతె బాగుంది కానీ అమ్మ ఏదన్న అంటే? మధు అరిచేతులు చెమటలు పడుతున్నాయి.. మళ్ళీ నిన్న సోఫాలో అమ్మ తొడలమధ్య ముఖం దోపేసి అమ్మ పూకుని ముద్దాడుతూ అమ్మ పూకులోనించీ జుర్రుకున్న పూకురసాల రుచి మధు మనసులో కదలాడి మధుకి కొద్దిగా ధైర్యం వొచ్చింది.. 

ఒకవేళ నిజంగానే అమ్మకి ఇష్టం లేకపోయివుండివుంటే.. నిన్నటిరోజున ఓ పక్క తమ్ముడు పవన్, మరోపక్క నేనూ అలా అమ్మమీద పడి అమ్మని నలిపేస్తుంటే అమ్మ అలా నవ్వుతూ మాతో చెలగాటాలు ఎందుకు ఆడుతుంది? ఓపక్క తన తొడలమధ్య నా ముఖం తాపడం ఐపోయి.. మరోపక్క నా నోరు అమ్మ పూదిమ్మని ముద్దాడుతూ తనపూకులోనించీ మదనరసాలు జుర్రేసుకుంటున్న సంగతి అమ్మకి తెలియకుండా జరిగే అవకాశమే లేదుకదా? అసలు ఆడవాళ్ళని కొద్దిగా వొంకర చూపులతో చూస్తేనే పసిగట్టేసి జాగ్రత్తపడిపోతారు కదా? అలాంటిది నేనూ తమ్ముడూ అంతలా అమ్మ వొంటిని ఆక్రమించేసి నలిపేస్తుంటే కూడా అమ్మ ఏమీ అనలేదంటే..? అక్కడితో మధూ ఆలోచనలు ఆగిపోయేయి.. మధు ఒక నిర్ణయానికి వొచ్చేసేడు.. అదేమిటంటే.. నేనూ, తమ్ముడూ అలా అల్లరిచెయ్యడం అమ్మకి ఇష్టమే.. నిజంగా అమ్మకి ఇష్టం లేకపోయి వుంటే.. ఆ అల్లరీ.. గడిబిడీ జరిగినతరువాతైనా ఎదో ఒక వంకన మా ఇద్దరినీ తిట్టి వుండాలి.. కానీ అమ్మ అలా చెయ్యలేదు.. మా ముగ్గురి మధ్యన అసలు ఏమీ జరగనట్లే ప్రవర్తిస్తున్నాది.. అంటే.. మమ్మల్ని రెచ్చగొడుతూ.. మేము రెచ్చిపోయి అల్లరి చేస్తుంటే.. అమ్మ కూడా ఆనందిస్తున్నాదనే కదా అర్ధం..? మధు తార్కికంగా తన ఆలోచన సరైనదే అనిపించింది.. అంతే.. ఏమైతే అయ్యింది.. ఒక్కసారి ధైర్యం చేసి చూద్దం.. అమ్మ ఏమాత్రం సహకరించినా ఇక నా పట పండినట్లే అని మనసులో అనుకుంటూ మధు నిమ్మదిగా వొంటగదిలో అడుగుపెట్టేడు..వొంటగదిలో పనిచేస్తున్నాగానీ, గుమ్మంలో టచ్చాడుతున్న మధుమీద కన్నేసిపెట్టిన సుశీల, గుమ్మలో అటూ ఇటూతిరుగుతూ వొంటగదిలోకి రావడానికి తర్జన భర్జన పడుతున్న మధు పరిస్తితి చూసి విషయాన్ని కనిపెట్టేసింది సుశీల. ఎందుకంటే.. మామూలుగా ఓ కొడుకు అమ్మ దగ్గరకి వొచ్చి మామూలుగా ప్రేమగా అమ్మని వాటేసుకుని గుడ్ మార్నింగ్ అనో ఇంకోటో చెప్పడానికి ఏ కొడుకూ కూడా అంతగా మధన పడనక్కలేదన్న సంగతి ప్రతీ తల్లికీ తెలుసు.. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ కొడుకు మనసులో ఆ తల్లిమీద మరోరకమైన ఆలోచన వొస్తుందో.. అలాంటప్పుడే ఆ కొడుకు అమ్మ దగ్గరకి వొచ్చి అమ్మని కౌగలించుకోవడానికి రకరకాలుగా తర్జన భర్జన పడతాడు.. అదీ కాక నిన్నటిరోజున తన కొడుకులిద్దరితోనూ తన ప్రవర్తన ఎలా వుందో దానివల్ల తన కొడుకులిద్దరి మనసుల్లో ఎలాంటి ఆలోచనలు రేగివుంటాయో వూహించుకోలేనంత అమాయకురాలేమీ కాదు సుశీల..

అందుకే చాలాసేపు.. వొంటగది గుమ్మం దగ్గర తార్లాడిన మధు ఎట్టకేలకి వొంటగదిలో అడుగుపెట్టడం గమనింపుకి రాగానే ఈమారు సుశీల వొంట్లో రక్తం వురకలెత్తుతూ.. గుండె వేగం పెరిగి తన గుండె చప్పుడు తనకే వినపడేలా లబ్.. డబ్.. అని కొట్టుకోవడం సుశీలకే వినపడసాగింది.. ఓపక్క సుశీల గుండే ఎంత వేగంగా కొట్టుకుంటున్నాదో.. అందుకు 100 రెంట్ల వేగంతో సుశీల మనసులో ఆలోచనలు పరుగులుపెడుతున్నాయి..

ఎంచేస్తాడు..? వూరకనే కౌగలించుకుంటాడా..? లేక కసిగా వాడి కౌగిలిలో నలిపేస్తాడా..? లేకపోతే మరికాస్త ముందుకువెళ్ళి నన్ను తనవైపు తిప్పేసుకుని నా పెదాలని వాడి పెదాలతో ముడేసి గాఢమైన ఎంగిలి ముద్దులుపెట్టేస్తాడా..? అదీకాకపోతే నన్ను వాడి కౌగిలిలో నలిపేస్తూ గోడకి అదిమిపెట్టి నిగిడిన వాడి మగతనాన్ని నా పూదిమ్మకి వొత్తిపెట్టి అదిమేస్తూ.. నా చీరమీదనించే నన్ను దెంగేస్తాడా..? ఎప్పుడైతే సుశీల ఆలోచనలో కొడుకుమొడ్డ చీరమడతల మీదుగా తన పూదిమ్మమీద ఒత్తుకుంటూ తన పూకుని చీరమీదనించే దెంగేస్తుందన్న భావన కలిగిందో.. అంతే.. మరునిమిషంలో సుశీల వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోతుండగా.. సుశీల తట్టుకోలేక తన రెండుతొడలనీ దగ్గరగా వొత్తుకునేప్పటికి.. ఆ రెండుతొడలమధ్య వొత్తుకుంటూ నలిగిపోయిన పూరెమ్మలమడతల్లో ఓ చిన్నపాటి విస్పోఠనం జరిగి సుశీల మరో భావప్రాప్తి పొందుతుండగా పూకులోనించీ కామజలం జలజలా తొడలమీదకి కారడం గమనిస్తూ.. స్స్స్.. ఆహ్.. సుందరం.. నువ్వు ఏఉద్దేశ్యంతో ఈ షరతులని పెట్టేవోకానీ.. హబ్బా.. ఎంత మధురంగా వుందయ్య ఈ సుఖం.. అనుకుంటూ తాను పొందిన భావప్రాప్తివల్ల కలుగుతున్న మత్తునీ.., మైమరపునీ.. తట్టుకోవడానికని తన రెండుచేతులనీ వొంటపొయ్య గట్టుకు అదిమిపెట్టి కళ్ళుమూసుకుని భావప్రాప్తిలోని మాధుర్యాన్ని మత్తుగా అనుభవిస్తున్న తరుణంలో..

వొంటగదిలో అడుగుపెట్టిన మధు కళ్ళు వాళ్ళమ్మ వెనక అందాలని కాంక్ష నిండిన కళ్ళతో కోరికతో కసిగా తడమసాగేయి.. 5 అడుగుల 6 అంగుళాల పొడవుతో.. విశాలమైన వీపు, అంతలో చిక్కినట్లుగా ఒకంత సన్నని నడుము.. అటుపైన నిలువునా తనమీదపడి తన ఆడతనాన్ని ఆక్రమించుకుని తమ బరువుని మొత్తంగా మీదవేసి తమ మొడ్డబలుపు తమ మగ తనపు కసి తీరేలా కసిగా పూకులో పోట్లువేస్తూ మగాళ్ళు దెంగేటప్పుడు, తనతొడలని పూర్తిగా విచ్చదీసి తన నడుముని లేపిలేపి పూకులోపడుతున్న బలమైన మొడ్డపోట్లకి కసిగా ఎదురుగుద్దడంవలన సాగిపోయిన నడుం విశాలంగా 38/40 సైజు గుద్ద.. ఇంకాస్త కిందకి వెళితే రంభతో పోటీపడే రంభోదరాల్లంటి బలిసిన తొడల పొంకాలు బిగుతుగా కట్టిన చీరలోనించీ కసిగా కౌవ్విస్తూ మధు కళ్ళకి విందులుచేస్తుంటే.. తన తల్లి వెనక అందాలని చూస్తూ.. మధు.. మనసులో.. స్స్స్.. ఆహ్.. ఏమున్నాయే అమ్మా నీ వెనక అందాలు.. మగాళ్ళు నిన్ను ముట్టుకోనుకూడా ముట్టుకోనక్కరలేదు.. ఇలా వెనకనించీ నీ అందాలని చూస్తే చాలు వాళ్ల మొడ్డలు నలుపుకుంటూ కార్చేసుకునేంత కసెక్కించే అందం నీది అని అనుకుంటూ.. వాళ్ళమ్మ దగ్గరగావెళ్ళి వాళ్ళమ్మ వెనకాల నిలబడి..

సరిగ్గా అప్పుడే సుశీల భావప్రాప్తిపొంది తన రెండుచేతులనీ వొంటపొయ్య గట్టుకు అదిమిపెట్టి కళ్ళుమూసుకుని భావప్రాప్తిలోని మాధుర్యాన్ని మత్తుగా అనుభవిస్తున్న తరుణంలో.. .. ఆ మధురక్షణంలో మధు తన రెండుచేతులనీ నగ్నంగా వున్న వాళ్ళమ్మ నడుముకి రెండుపక్కలా వేసి.. వాళ్ళమ్మ నడుమొంపులో వున్న మెత్తని కండని సున్నితంగా తన గుప్పిళ్ళపట్టుకుని.. మరింత మెత్తగా నలుపుతూ. మెత్తని వాళ్ళమ్మ వొంటిస్పర్శని అనుభవిస్తూ.. నున్నగా.. సున్నితంగా.. మెత్తగా.. తన చేతులకి తగులుతున్న వాళ్ళమ్మ నడుముని తడుముతూ.. నిమ్మది నిమ్మదిగా తన రెండుచేతులనీ ముందుకు వాళ్ళమ్మ పొట్టమీదకి జరిపేప్పటికి.. మెత్తని వాళ్ళమ్మ పొట్ట మరింత మెత్తగా మధు చేతులకి తగిలేప్పటికి.. మధు వొంటిని మత్తు ఆవరించేస్తుండగా.. మూడొంతులు నగ్నంగా కనిపిస్తూ కౌవ్విస్తూ రెచ్చగొడుతున్న వాళ్ళమ్మ వీపుమీద తన ముఖాన్ని వాలేసేడు మధు తమకంగా..

(నిజానికి మధు వొంటగది గుమ్మంలో టచ్చాడుతుండగా మధుని కవ్వించడం కోసమని సుశీల తన జడనీ, జుత్తునీ పూర్తిగా తన వీపుమీదనించీ పక్కకి తప్పించి మొత్తంగా తన ముందువైపుకు వేసుకున్నాది.. ప్రొదున్నే స్త్ననం చెయ్యగానే.. ఆరోజు కొడుకులిద్దరినీ మరింతగా కౌవ్వించి రెచ్చగొట్టడంకోసమే సుశీల లోతుగా కత్తిరించిన పెద్ద మెడవున్న జాకెట్‌ని వేసుకున్నాది)


అలా కొడుకు వెచ్చని చేతులు తన నడుమొంపులకి తగిలేప్పటికి.. అప్పటికే భావప్రాప్తివల్ల పొందిన మత్తులో సోలిపోతున్న సుశీల వొళ్ళు పులకరించిపోతుండగా.. తనవొంటిని ఆవరించిన మత్తు.. మైకంగా మారిపోయేప్పటికి.. సుశీల తన వొంటి బరువుని మొత్తంగా కొడుకుమీద వాలేస్తూ.. స్స్స్.. ఆహ్.. అని మెత్తని నిట్టూర్పు విడుస్తూ .. మత్తుగా.. "మీరు నిద్రలేచేరా..?" అని మృదువుగా.. ఒకింతజీరబోయిన లోగొంతులో.. హస్కీగా అడిగింది సుశీల..

తనతల్లిని కౌగలించుకుని మైమరపులోవున్న మధుకి, వాళ్ళమ్మ ఏమంటున్నాదో అర్ధం కావడానికి మధుకి చాలాసేపేపట్టింది.. కానీ మెత్తని అమ్మ వొళ్ళు నిలువెల్లా తన వొంటికి హత్తుకుని వెచ్చని అమ్మవొంటివేడి మరింత వెచ్చగా తనవొంట్లోకి ప్రవహిస్తూ తనని మరింతగా వేడెక్కించేస్తుంటే ఏంసమాధానం చెప్పాలో తెలియని మధు మాట్లాడకుండా.. అప్పటికే మెత్తని అమ్మ పొట్టమీదవున్న తన చేతులతో అమ్మ పొట్ట తడుముతూ.. బొడ్డుకు బెత్తెడు కిందకి కట్టిన అమ్మ చీర కుచ్చిళ్ళ పైన లోతైన అమ్మ బొడ్డు చేతికి తగలడంతో మధు తన వేలుని అమ్మ బొడ్డులోదోపి తడమడం మొదలుపెట్టడంతో.. సుశీల మెత్తగా మత్తుగా నవ్వుతూ..

స్స్స్.. ఆహ్.. అంటూ కళ్ళుమూసుకుని.. తన తలని మధు భుజంమీదకి వాల్చేసి.. రాత్రంతా నన్ను నిద్దరపోనివ్వకుండాచేసిన అల్లరిసరిపోలేదా? మళ్ళీ పొద్దున్నే మొదలెట్టేసేవు..? అన్నాది సుశీల మత్తుగా.. గుసగుసగా..

వాళ్ళమ్మ అలా మత్తుగా కసెక్కించేలా.. హస్కీగా మాట్లాడుతుంటే.. కట్టుకున్న పేంట్లో నిగిడిపోతున్న మొడ్డని దాచుకోవాలన్న ధ్యానంకూడా కోల్పోయి.. వాళ్ళమ్మని మరింతబలంగా తన కౌగిలిలో నలిపేస్తూ.. నిగిడిన తన మొడ్డని వాళ్ళమ్మ గుద్దపాయల్లో అదిమిపెడుతూ.. వాళ్ళమ్మ మెడవెనకాల.. మూడొంతులు నగ్నంగా వున్న అమ్మ వీపుమీద తమకంగా ముద్దులుపెట్టడం మొదలెట్టేడు మధు..

రాత్రినించీ కోరికలవేడిలో కాగిపోతున్న సుశీల, మధు చేస్తున్న అల్లరితో సుశీల పూకు పాలసముద్రమే ఐపోసాగింది..
దానితో.. సుశీల.. స్స్స్.. ఆహ్.. ఎంటండీ.. ప్రొద్దున్న.. పొద్దున్నే.. ఈ అల్లరి..? ఆహ్.. అలా ముద్దులుపెడితే నేనెంతలా తడిసిపోతానో మీకుతెలియదా..? ఆహ్.. వొద్దండీ.. ప్లీజ్.. అల్లరిచెయ్యకండి.. పిల్లలు లేచేవేళయ్యింది.. పిల్లలు చూస్తే బాగోదు.. అంటూ.. సుశీల గారాలుపోతూ.. తన చేతిని వెనక్కి పెట్టి.. నిగిడిపోయి సుశీల పిర్రల్లో గుచ్చుకుంటున్న మధు మగతనం మీదచెయ్యవేసి తడుముతూ.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. అబ్బాయిగారు సిద్దంగా వున్నట్లున్నారు..? అంటూ తన బొడ్డులో కెలుకుతున్న మధు చేతిమీద చెయ్యవేసి.. పక్కకి తప్పించబోతే.. మధు చెయ్య అప్రయత్నంగా వాళ్ళమ్మ కుడిసన్నుమీదకి జరిగింది.. 


అనుకోకుండా కలిసివొచ్చిన అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంటూ పొద్దున్న పొద్దూన్నే తనకి దొరికిన అదృష్టానికి పొంగిపోతూ.. మధు.. సుమారు 38కి కొంచెం ఎక్కువ 40కి కొంచెం తక్కువ వున్న పూర్ణకుంభాల్లాంటి అమ్మ సన్నుని ప్రేమగా తడుముతూ కసిగా నలిపేప్పటికి.. స్స్స్స్.. ఆహ్.. ఏమండీ.. స్స్స్.. పొద్దున్నా.. పొద్దున్నే ఈ అల్లరేంటండీ.. ? మీకేమి.. మీరు మగ మహారాజులు.. నన్ను ఇలా కెలికేసి మీమానాన్న మీరు ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోతారు.. ఇదిమొదలు రోజంతా కోరికలతో కాగిపోతూ.. మీ మొడ్డపోటుకోసం అల్లాడిపోతూ.. ఎప్పుడు రాత్రౌతుందా అని ఎదురుచూడలేక చచ్చిపోయేది నేనే కదా.. అన్నాది సుశీల గారాలుపోతూ..

కన్నతల్లి నోటంట.. అలా.. మీ మొడ్డపోటుకోసం అల్లాడిపోతుంటాను అన్న మాట వినేప్పటికి మధులో కామావేశం నషాళానికెక్కేసి.. ఇంక తనలోని కామావేశాన్ని ఆపుకోలేక తన రెండుచేతులనీ వాళ్ళమ్మ రెండుసళ్ళమీద వేసి కసిగా కసబిసా నలిపేస్తూ.. వాళ్ళమ్మ మెడవొంపులో ముద్దులుపెట్టేస్తూ వాళ్ళమ్మని తన బిగికౌగిట కసికసిగా నలిపెయ్యసాగేడు మధు..

కన్నకొడుకు చేస్తున్న అల్లరికి పరవశించిపోతూ.. ఓపక్క తనని తన కన్నకొడికే కసిగా నలిపేస్తున్నాడని తెలిసినాకానీ.. అక్కడకి తానుమాత్రం తన భర్తతోనే మాట్లాడుతున్నట్లుగా నటిస్తూ.. సుశీల.. హబ్బా.. ఏంటండి ఈ అల్లరి.. స్స్స్.. ఆహ్.. చూడబోతే.. ఈపూట మీకోరిక తీరకుండా మీరు నన్ను వొదిలిపెట్టేట్టులేరు.. కనీసం ఈవొంటగది తలుపులన్నావేసి గడియపెట్టండి.. అన్నాది కొడుకు మధు ఆశలకి వూపిరిలూదుతూ..
అయాచితంగా దొరికిన వరానికి తబ్బిబ్బులైపోతూ.. మధు ఒక్క అంగలో వొంటగది తలుపుమూసి లోపలనించీ గడియవేసి వొచ్చి వెనకనించీ వాళ్ళమ్మని చుట్టేసుకునాడు..

ఇంతలో సుశీల అటుపక్క తిరిగి తన జాకెట్ కింద్రి మూడు హుక్కులని విప్పడం చూసిన మధు పిచ్చెక్కిపోతూ.. ఒక్కవుదుటున వాళ్ళమ్మని వెనకకించీ వాటేసుకుని వాళ్ళమ్మ మెడవెనుక ముద్దులుపెడుతూ, తన బుగ్గలని నగ్నంగా వున్నా వాళ్ళమ్మ వీపుమీదవేసి రుద్దుతూ., వాళ్ళమ్మ వీపంతా ముద్దులతో నింపేస్తూ..  వాళ్ళమ్మ చంకల కిందనించీ తన చేతులని వాళ్ళమ్మ సల్లమీదవేసిన తన రెండుచేతులా వాళ్ళమ్మ వొంటిమీది జాకెట్‌ని పైకి జరిపి.. నగ్నంగా బయటకురికిన వాళ్ళమ్మ రెండుసళ్ళనీ తన రెండుచేతులా పట్టుకుని వాళ్ళమ్మ సళ్ళ మెత్తదనాన్ని అనుభవిస్తూ .. కాంక్షగా.. కోరికగా.. కన్నతల్లి సళ్ళని కసిగా.. కసబిసా నలిపేస్తుంటే.. స్స్స్.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. ఏమండీ.. అంటూ.. సుశీల మత్తుగా గుణుస్తూ.. తన కళ్ళుమూసుకుని తన ముఖాన్ని వెనక్కితిప్పి.. తన పెదాలమధువులు జుర్రుకోమని తనపెదవులని కొడుకు మధుకి అందించింది.. 


నిద్దరలేచీలేవగానే అలా కాన్నతల్లే కోరి తన ఆడతనపు అందాలని పరిచి అందిస్తుంటే ఆనందంతో తబ్బిబ్బైపోతూ మధు తన తల్లి పెదవులని అందుకుంటూ తనపెదవులతో వాళ్ళమ్మ పెదవులని ముడేసి గాఢమైన ముద్దుపెడుతూ.. జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆడదాని ముద్దులో అదీ సొంత తల్లి ముద్దులో దొరికే మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూ మధు మత్తెక్కిపోసాగేడు.. ఇంతలో అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్లు సుశీల అలా కళ్ళుమూసుకునే తనపెదవులు విడదీసి తన నాలుకని కొడుకునోట్లోకి తోస్తూ కన్నతల్లి కోరికతో పెట్టే ఎంగిలి ముద్దులో మాధుర్యాన్ని కొడుకుకి రుచిచూపిస్తూ తన నోటిఎంగిలి కొడుకుకి అందిస్తూ తాను పూర్తిగా కొడుకువైపుకుతిరిగిపోయి కొడుకుని వాటేసుకున్నాది..

మెత్తని తన తల్లి యదఎత్తులు మరింత మెత్తగా తన గుండెలకి హత్తుకోవడంతో వెర్రెక్కిపోతున్న మధు తనలోని తమకాన్ని..  తనలోని  కామకోరికల తీష్ణతనీ తట్టుకోలేక నిగిడిన తన మొడ్డని తన తల్లి చీరకుచ్చిళ్ళ మడతలమీదనించీ తన తల్లి పూదిమ్మకి వొత్తిపెట్టిరుద్దుతూ.. నిన్నటివరకూ కన్నతల్లి లాంటి ఓ ప్రౌఢ స్త్రీ పూకు ఎలా వుంటుందో సొంతంగా కళ్ళతో కూడా చూడనటువంటి మధుకి నిగిడిన తన మొడ్డ అలా కన్నతల్లి పూదిమ్మకి వొత్తుకుంటుండడంతో పిచ్చెక్కిపోతూ.. సొంతతల్లి పూకుని చేత్తో తడిమి పూకు స్పర్శ సుఖాన్ని కూడా రుచిచూడాలని తహతహలాడిపోతూ మధు తమ ఇద్దరి మధ్యకీ చెయ్యపోనిచ్చి .. తన తల్లి చీర కుచ్చిళ్ళ మడతల్లోకి చేతిని దోపేప్పటకి మెత్తని తల్లి తొడలు మరింత మెత్తగా తన చేతికి తగలడంతో.. పులకరించిపోతూ తనచేతిని మరింత లోపలికి దోపేప్పటికి.. సుశీల అప్పటికి 10/15 రోజుల క్రితమే తన పూకుమీద ఆతులు గొరిగి సుబ్బరం చేయ్యడం వలన.. ఈ 10/15 రోజుల్లో మొలిచిన ఆతులు ఒకింత గరుకుకుగా ఒకింత మెత్తగా.. ముదురు అమ్మ పూకు మెత్తగా.. గరుకుగా.. మధు చేతికి తగిలేప్పటికి.. తనేమి చేస్తున్నాడో తనకే తెలియని స్తితిలో ఒక్క వుదుటున తన తల్లి పూకుని మొత్తంగా గుప్పిటపట్టి నలిపేస్తూ.. స్స్స్.. ఆహ్హ్.. అమ్మ్మా.. ఎంత అద్భుతంగా వుందే ఈ అనుభవం అని పైకి అనేసేడు.. మధు..


అప్పటివరకూ తానేదో తన భర్తతోనే సరసాలాడుతున్నట్లుగా నటిస్తున్న సుశీల.. ఎప్పుడైతే మధు ఆహ్హ్.. అమ్మ్మా.. ఎంత అద్భుతంగా వుందే ఈ అనుభవం అని పైకి అనేసేడే, ఆక్షణంలో సుశీల కళ్ళువిప్పి కొడుకుని అప్పుడే చూస్తున్నట్లుగా నటిస్తూ.. ఆహ్.. నువ్వేంటి ఇక్కడ అంటూ ఒక్క వుదుటున మధుని బలంగా వెనక్కి తోసేసింది.. ఇలాంటిదేదో జరగబోతున్నాదన్న ఆలోచన లేని మధు ఎగిరి వొంటగది తలుపుని గుద్దుకుని కిందపడిపోయేడు..

సుశీల చేసిన పనితో అప్పటివరకూ మోహాలమత్తులో మునిగితేలుతున్న మధు ఒక్కసారిగా సృహలోకి వొస్తూ.. జరిగిన పొరపాటు అర్ధమవ్వడంతో.. వాళ్ళమ్మని సర్దిచెప్పుకుని బ్రతిమాలుకోవడానికని కిందనించీ లేచి వాళ్ళమ్మ దగ్గరకి వొస్తూ అదికాదమ్మ అని ఎదో చెప్పబోతున్నంతలో.. మధుకి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకుండా దుర్మార్గుడా.. ఇందాకటినించీ నేను మీ నాన్న అనుకుంటుంటే కనీసం నేను నాన్నని కాదమ్మ మధుని అని కూడా చెప్పకుండా.. ఇప్పుడు ఏం ముఖం పెట్టుకుని నాకు నచ్చచ్చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నావు? అంటూ సుశీల వుగ్రరూపంలో మధుమీద మరీ గట్టిగా కాకున్నా తన కోపం కొడుక్కి మాత్రం పూర్తిగా అర్థమయ్యేలా కోపంతో వూగిపోతూ మధుమీద అరవసాగింది సుశీల (అసలు సుశీల వుద్దేస్యం ఏంటంటే.. తన కోపానికి కొడుకు బెదరాలి కానీ ఈ గొడవకి ఇంట్లో వాళ్ళంతా నిద్దరలేచి వొంటగదిలోకి రాకూడదు.. అలాగే ఈ గొడవ ఇంట్లో ఇక్కెవ్వరికీ తెలియకూడడు - అందుకే సుశీల చాలా తెలివిగా తన కోపాన్ని ప్రదర్శించసాగింది)


అప్పటివరకూ శృంగారమూర్తియై రసరమ్యలోకాల్లో విహరింపజేసిన తన తల్లి అంతలోనే కాళికా మాతలా వుగ్రరూపంలో వూగిపోవడాన్ని చూసి మధు నిజంగానే బెదిరిపోయేడు.. కానీ అంతలోనే ఇంట్లో ఇంకా నిద్దరలు లేవని వాళ్ళు ఈగొడవతో నిద్రలేచి వొంటగదిలో జొరబడితే ఆ కుటుంబంలో తన పరిస్తితి ఎంతదారుణంగా మారిపోతుందో గ్రహించిన మధు ఒక్క అంగలో తన తల్లి సుశీల కాళ్ళమీదపడిపోతూ.. అమ్మా.. నేను మామూలుగానే నీకు గుడ్ మార్నింగ్ చెపుదామని వొచ్చి నిన్ను కౌగలించుకున్నానే అంటూ మధు ఇంకేదో చెప్పబోతుంటే.. మధు మాటలని మధ్యలోనే అడ్డుకుంటూ సుశీల..

ఛత్.. నోర్ముయ్.. దొంగ..**** నామీద నీకెటువండి కోరికలూ.. వుద్దేస్యాలూ.. లేకుండానే నువ్వు నావొళ్ళంతా తడిమేవా? నామీద నీకెటువంటి కోరికలూ లేకుండానే నిగిడిన నీదాన్ని నాలోకంటా వొత్తిపెట్టి నా సళ్ళని తడిమేవా..? అంటూ సుశీల కొడుకుమీద అరుస్తూ కోపంతో వూగిపోతుంటే.. వాళ్ళమ్మ వాగ్ధాటిని ఎలా ఆపాలో తెలియని మధు ఇంకేమిచెయ్యలో పాలుపోక వాళ్ళమ్మ కాళ్ళదగ్గరనించీలేచి ఒక్కవుదుటున బలంగా వాళ్ళమ్మని వాటేసుకుని సుశీలకూడా వూహించని విధంగా తనకున్న సినీమా పరిజ్ణానాన్నంతా వినియోగించి.. ఒక్కసారిగా వాళ్ళమ్మ నోటిని తననోటితో ముడేసి వాళ్ళమ్మకి గాఢమైన సుదీర్ఘమైన ముద్దు పెట్టేసేడు..

ఇలాంటిదేదో జరువుగుతుందని వూహించని సుశీల.., కొడుకుచేసిన పనితో వుక్కిరిబిక్కిరైపోతూ.. ఓపక్క కొడుకు బిగికౌగిలిలోనించీ విడిపించుకోవడానికి పెనుగులాడుతుండగా తన కుడిచెయ్య కొద్దిగా సందు దొరకడంతో ఒక్కసారిగా మధు చెంప ఛెళ్ళుమనిమనేలా లాగిపెట్టి ఒక్కటి కొట్టింది..
ఈ హటాత్పరిణామంతో మధు బిక్కచచ్చిపోతూ వాళ్ళమ్మని వొదిలిపెట్టి దూరంగా జరగడంతో.. సుశీల.. ఛీ.. ఫోరా.. కుక్కా.. అని కొడుకుని ఒక్క కసురు కసరడంతో.. కళ్ళలోనించీ బొటబొటా కారిపోతున్న కన్నీళ్ళని తుడుచుకుంటూ ఒక్కవుదుటున బాత్‌రూంలో దూరిపోయి దడ దడా చల్లని చన్నీళ్ళని నిత్తిమీద గుమ్మరించుకుంటూ తన మనసులో బాధంతా పోయేలా వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ తన మనసు కొద్దిగా తేలిక పడ్డాక నిమ్మదిగా బాత్‌రూంలోనించీ బయటకి వొచ్చి గబ గబా బట్టలుకట్టుకుని తన కాలేజీ పుస్తకాలు తీసుకుని ఇంట్లో ఇవ్వరికీ చెప్పకుండా కాలేజీకని పొద్దున్నే వెళ్ళిపోయేడు..

నిజానికి మధు కాలేజీ ప్రొదున్న 8:00 గంటలనించీ మధాహ్నం 1:00 గంటవరకూ.. కానీ ఆరోజు వుదయం 6:30 కే మధు ఇల్లు వొదిలిపెట్టి బయటకి వెళ్ళిపోయేడు.. 

సుశీలకి తెలుసు తనే తనకొడుకుని రెచ్చగొట్టేనని.. కానీ సుశీల తనకి తానుగానే చొరవచేసి కొడుకుని లొంగదీసుకున్ననన్న భావన తన కొడుకుల్లో కలగడం సుశీలకి ఇష్టంలేదు..
ఏమగాడికైనా తానే ఆడదాన్ని లొంగదీసుకున్నాడన్న భావన గొప్ప సంతోషాన్నీ గొప్ప సంతృప్తినీ ఇస్తుందన్న సంగతి సుశీలకి బాగాతెలుసు.. అందుకే కొడుకుని రెచ్చగొట్టింది.. ఏదిఏమైనా గానీ తనకొడుకే తనని లొంగదీసుకున్న భావన కొడుకుకి దక్కాలనే సుశీల కొడుకుతో అంత కటువుగా ప్రవర్తించింది. 

అంతేకాదు.. ప్రతీకుటుంబంలోనూ.. తల్లీకొడుకుల మధ్య., తండ్రీకూతుళ్ళమధ్య., అన్నా చెల్లెళ్ళమధ్య., అక్కాతమ్ముళ్ళమధ్య., అలాగే కుటుంబంలోనీ ప్రతీ బంధం బంధువుకీ మధ్యకూడా కంటికి కనిపించని ఓ సన్నని.. అతినాజూకైన హద్దు వుంటుంది.. ఈరోజు సుశీల చేసిన పనితో ఆతల్లీ కొడుకుల మధ్య ఆ సన్నని హద్దు చెరిగిపోయింది.. కాదు.. కాదు.. ఆ సన్నని హద్దుని సుశీలే తెలియకుండానే చెరిపేసింది. ఇలాంటి హద్దులు వున్నంతవరకే ఆ కుటుంబంలో ఎవరన్నా హద్దుల్లో బ్రతికేది.. ఒక్కసారి ఆ హద్దులు చెరిగిపోయేయో.. లేదా ఆ హద్దులు చెరపబడ్డాయో.. ఇంక ఆ హద్దులు చెరిపేసిన వాళ్ళు రెండోవాళ్ళని ఏంచేసినా కానీ ఆపలేరు.. ఇప్పుడు ఇక్కడ సుశీల అలాంటి తప్పేచేసింది.. ఇంకమీదట మధుని ఆపడం ఇంక సుశీల వల్ల కాదు.. పాపం ఆసంగతి సుశీలకి తెలియదు.. 
Reply
మధు అలా కన్నీళ్ళుపెట్టుకుంటూ టిఫిన్ కూడా తినకుండా కాలేజీకి వెళ్ళిపోవడం చూసి సుశీల మనసు తరుక్కుపోయింది.. రాత్రినించీ వొంటిన ఆవిహించిన కోరికల మత్తు.. ప్రొదున్న తాను అనుభవించిన కామసుఖంలోని మాధుర్యం అన్నీ సుశీలలో ఆవిరైపోయేయి.. తనకి తెలియకుండానే సుశీల మనసు బరువెక్కింది.. పాపం నా పందెం కోసం పిల్లాడిని ఎంతబాధపెట్టేనోకదా? అని సుశీల మనసు వుసూరన్నాది. కానీ అంతలోనే సుశీల తన గుండేదిటవుచేసుకుంటూ.. ఎంకాదులే.. ఎన్నిరోజులు వాడుమాత్రం అలా ముఖం చిన్నబుచ్చుకుని ఇంట్లో కూర్చుంటాడు? వాడు కాలేజీనించీ వొచ్చేక అస్సలేమీ జరగనట్లుగా నేను మామూలుగా వుంటే చాలు వాడే ఒక్కటిరెండు రోజులో మామూలుగా ఐపోతాడులే అని తన మనసుకి సర్దిచెప్పుకున్నాది..

ఇంతలో ఇంట్లో ఒక్కొక్కాళ్ళూ నిద్దరలు లేవడం పద్మజ, సీత, పవన్‌లు స్కూళ్ళకి వేళ్ళే హడావిడిలో పడ్డారు. పిల్లల హడావిడి కొద్దిగా తగ్గేక సుమారు 7:15/7:30 ల మధ్య సుందరం నిద్దరలేచేడు.. పిల్లల స్కూళ్ళు 8:00 గంటలకే మొదలౌతాయిగనక 7:30/7:40 మధ్య పిల్లలంతా  స్కూళ్ళకి వెళ్ళిపోతారు. సుందరం ఆఫీసు 9:00 గంటలకి గనక సుందరం సుమారు 8:30/8:45 మధ్య ఆఫీసుకి బయలుదేరుతాడు..

సుందరం లేచి స్త్ననం చేసి ఆఫీసుకి వెళ్ళడానికి తయారై టిఫిను చేసే సమయానికి సుశీలకి ఇంట్లోపనులన్నీ ఐపొయి సుశీల కొద్దిగా తెరిపిన పడుతుంది. అప్పుడు సుందరంతో కలిసి రెండో రౌండ్ కాఫీ తాగుతుంది. అలా సుందరంతో కలిసి సుశీల రెండో రౌండ్ కాఫీతాగుతుండగా మాధవి శారద ఇంట్లోకి వెళ్ళడం సుశీల చూసింది. 

అలా పొదున్న పొద్దున్నే మాధవి శారద ఇంట్లోకి వెళ్ళడం చూసిన సుశీల, ఇదేంటి ఇంతపొద్దున్నే మాధవి శారద ఇంట్లోకివెళుతున్నాది? నిన్నకాక మొన్ననే కదా మల్లిక సోభనం రాత్రి సుందరం కింద కసిగా నలిగింది? అప్పుడే మగాడి పొందుకోసం అంతలా తపనపడిపోతున్నాదా? అని అనుకుంటూ..

అంతలోనే.. ఐనా నేను మాధవి గురించి అలా ఆలోచించడంలో అర్ధమే లేదు.. ఓపక్క నాకు సుందరం లాంటి మొగుడు వుండి, అటుపైన బ్రహ్మం, రమణలతో సుఖపడిపోతూకూడా ఈరోజు నా కొడుకుల పొందుకోసం అంగలారుస్తున్నాను. అలాంటిది పెళ్ళై ఇన్నేళ్ళుగా సరైన సుఖానికి నోచుకోని మాధవి ఈరోజు తనకి దొరికిన సుఖం కోసం తపన పడ్డంలో తప్పులేదులే అనుకున్నాది.

ఎప్పుడూ కాఫీతాగేటప్పుడు కబుర్లు చెప్పే సుశీల ఆరోజు అలా మౌనంగా వుండడం చూసిన సుందరం..

ఏంటి మేడంగారు ఒక్కసారిగా అలా ఆలోచనలో పడ్డారు? అని సుందరం పలకరించేప్పటికి.. సుశీల తన ఆలోచనలలోనించీ బయటపడుతూ..

అదేమీ లేదండి.. ప్రొదున్న ప్రొద్దున్నే మాధవి శారద ఇంట్లోకి వెళ్ళడం చూసేప్పటికి.. నాకుతెలియకుండానే నేను ఆలోచనలో పడ్డాను
 అన్నాది సుశీల నవ్వుతూ..మాధవి మాటవొచ్చేప్పటికి సుందరం ఒకింత జాలిగా.. పాపం రాత్రి మణి తనని కెలికేసి సరిగ్గా సుఖపెట్టివుండివుండడు.. అందుకే తెల్లారి పిల్లలు స్కూళ్ళకి వెళ్ళగానే తను రమణకోసమో, లేదా బ్రహ్మం కోసమో వాళ్ళింటికి వెళ్ళి వుంటుంది అన్నాడు.

సుందరం మాటలు వినగానే సుశీలకి సుందరాన్ని ఏడిపించాలనిపించి.. అబ్బో.. మాధవి పేరు చెప్పగానే అయ్యగారికి ఎంత జాలి పుట్టిందో..? ఎంతైనా మనసుపడ్డ ప్రియురాలు కదా..? అనేసింది అల్లరిగా నవ్వుతూ.

సుశీల అన్న మాటలకి సుందరం వుడుక్కుంటూ.. ముఖం కందగడ్డలా ఎర్రగా ఐపోతుండగా.. నువ్వు ఇలా మాట్లాడవొద్దు. నేను నీకు ముందే చెప్పేను.. నాకు నువ్వుతప్ప ఇంకో ప్రియురాలు లేదు.. పెళ్ళామైనా, ప్రియురాలైనా నువ్వే. మనం ముందే అనుకున్నట్లు మంచికో చెడుకో, తెలిసో తెలియకో మనం ఈ కామదేవత వ్రతం మొదలెట్టేము. నేను ఎవరితో పడుకున్నా అది కామదేవత వ్రతంలో భాగంగానే తప్ప నాకు వేరే ఆడవాళ్ళమీద మోజు వుండి కాదు. అంతెందుకు ఆఖరికి నిన్న రాత్రి ఆడపిల్లలిద్దరితోనూ కలిసింది కూడా నువ్వు చెప్పేవనే అన్నాడు సుందరం.

సుందరం చిన్నపిల్లాడిలా వుడుక్కోవడం చూసిన సుశీల నవ్వుతూ లేచివెళ్ళి సుందరాన్ని దెంగ్గరకి తీసుకుని సుందరం తలని తన యద ఎత్తూల్లో అదుముకుంటూ.. మాఅయన బంగారం. నా సుందరం ఏమిటో నాకు కాక ఇంకెవరికి తెలుసుంది? అన్నాది ప్రేమగా..

ఎప్పుడైతే సుశీల అలా తనని దగ్గరకి తీసిందో దానితో సుందరం తన రెండుచేతులా సుశీల పిర్రలని కసిగా పిసుకుతూ.. సుశీల వొంటిమీది చీరని పైకిలేపి తన చేతిని సుశీల పూకుమీదవేసి తన చేతివేళ్ళని సుశీలపూరెమ్మల్లో వొత్తిపెట్టి అదుముతూ సుశీల పూకుగొల్లిని నలిపేప్పటికి.. సుశీల.. అదుపు తప్పిపోయి.. స్స్స్స్.. ఆహ్.. పొద్దున్న పొద్దున్నే నీ కొడుకు నన్ను వేడెక్కించేసి భయపడిపోయి 6:30 కే ఇల్లువొదిలిపారిపోయేడు.. ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను ఇలా వేడెక్కించేసి ఆఫీసుకి పారిపోతే రోజంతా కోరికల వేడిలో అల్లల్లాడిపోతూ ఎప్పుడు రాత్రౌతుండా అని నీకోసం ఎదురుచూడలేక చచ్చిపోవాలి నేను అనేసింది.. అలా అంటూనే .. ఇప్పుడు ఈ పందెం గొడవొకటి నీతో కూడా దెంగించుకునే అవకాశం లేకుండా పోయింది అని అన్నాది తనకి దెనించుకునే అవకాశం కూడా లేకుండాపోయిందన్న అక్కసుని వెళ్లగక్కుతూ.. 


కొడుకుల మాట వొచ్చేప్పటికి సుందరం సుశీలని వొదిలిపెట్టి సుశీల ముఖంలోకి చూస్తూ.. అంటే అప్పుడే పిల్లలని లైన్ లో పెట్టేసేవా? అంతపొద్దున్నే నిన్ను నలిపేసేడంటే వ్యవహారం చాలా దూరం వొచ్చిందన్నమాట.. అబ్బో.. ఒక్కరోజులోనే వ్యవహారం ఇంతదాకా వొచ్చిందంటే నువ్వు ఓ రేంజ్ లో వాళ్ళని రెచ్చగొట్టేసుంటావుగదా? ఏలా వుంది కొడుకులతో దాగుడుమూతలాట? అని సుందరం అనేప్పటికి సుశీల.. ఏమిదాగుడుమూతలాటలో.. నాకు కిందంతా తడిసిపోయి వరదగోదారైపోతున్నాది అనేసింది సుశీల.

అందులో మజాని నువ్వు ఆస్వాదించాలనేగదా మరి నీతో ఇలా పందెం కట్టింది అన్నాడు సుందరం అల్లరిగా నవ్వుతూ

అసలు పిల్లలతో ఇలా దాగుడుమూతలాట ఆడితే ఆడదానికి ఇంత మజా వొస్తుందని నీకెలా తెలుసు? ప్రొదున్న నించీ ఇదే ప్రశ్న అడగాలని నేననుకుంటున్నాను 
అని సుశీల అనేప్పటికి.. సుందరం ఎదో సమాధానం చెప్పబోయేంతలో

శారదా వాళ్ళ ఇంటిముందు ఒక ఆటో ఆగింది. అందులోనించీ సుదర్శనం, తో పాటు ఒక ప్రౌఢ వయసులో వున్న స్త్రీ, మరో 17/18 ఏళ్ళ అమ్మాయి దిగేరు..

సుశీల, సుందరాలు వాళ్ళ గుమ్మంలోనించీ ఆటోలోనించీ దిగినవాళ్లని చూస్తుండగా సుందరం ఇదేంటి సుదర్శనం తన కుటుంబాన్ని ఇక్కడికిక్కడికే ఆటోలో తీసుకువొచ్చేడు అని అన్నాడు..


సుశీల సుదర్శనాన్ని ఐతే గుర్తుపట్టింది. అంతకుముందూ మునుపు సుదర్శనం కుటుంబాన్ని సుశీల చూడకపోవడంవల్ల వాళ్ళు సుదర్శనంతో పాటు ఆటోలో దిగేరు గనక వాళ్ళిద్దరూ శారద చెప్పిన సుబధ్ర, భవానీలు అని మనసులో అనుకుంటుండగా సుందరం అదేంటి సుదర్శనం ఇక్కడికిక్కడికే తన కుటుంబాన్ని ఆటోలో తీసుకువొచ్చేడు అన్న మాటతో సుదర్శనంతో వొచ్చినవాళ్ళు అతని భార్య సుబధ్ర కూతురు భవాని అని సుశీలకి రూఢి అయ్యింది. 


అప్పుడు సుశీలకి శారద చెప్పిన మాటలు గుర్తుకువొచ్చేయి. అదేంటంటే.. శారద వానలో తడుస్తూ సుదర్శనం ఇంటికివెళ్ళినరోజు సుదర్శనం శారదని అనుభవించేక తనని కూడా దెంగాలని సుదర్శనం శారదతో చెప్పిన విషయం, అదే విషయాన్ని శారద సుశీలకి చెపుతూ ఆ సుదర్శనం పెళ్ళానివీ, కూతురివీ.. మత్తుకళ్ళు సుశీలా.. అలా తల్లీకూతుళ్ళ మత్తుకళ్ళుచూస్తుంటేనే నాకు దూలెక్కిపోయిందనుకో.. అదీకాక ఆ సుదర్శనం పెళ్ళం సుభద్ర మహా దూలముండంట.. అలాంటిది మన గేంగులో లేకపోతే మనం చేసే కామదేవత వ్రతానికే అర్ధం లేదనుకో.. ఎదన్న చేసి ఆ సుదర్శనం కూతురిని మా బ్రహ్మం పక్కలో పడుకోపెట్టగలిగేమో.. మనమిద్దరం ఆ తల్లీకూతుళ్లతో కలిసి సుఖపడడమే కాకుండా.. అలాంటి కసిలంజని దెంగే అదృష్టం మన బ్రహ్మం, సుందరాలకి కూడా కలిగించినవాళ్లమౌతాము అని శారద అన్న మాటలు సుశీల మనసులో మారుమోగింది..

ఎప్పుడైతే సుశీలకి ఈ మాటలన్నీ గుర్తుకువొచ్చేయో.. దానితో సుశీల ఆ తళ్ళీ కూతుళ్ళ ముఖాలని సరిగ్గా చూడాలని అనుకున్నాది, కానీ అప్పటికే వాళ్ళంతా శారద ఇంటిలోకి వెళ్ళిపోయేరు..

ఇంతలో సుందరం లేచి ఇంక నేను ఆఫీసుకు బయలుదేరుతాను.. ఇప్పుడు ఆ బ్రహ్మం కోసం ఎదురుచూసేనంటే సుదర్శనం కుటుంబం పలకరింపులు, పరిచెయాలతో ఆలస్యం ఐపోతుంది. అసలే ఆఫీసులో ఆడిటర్స్ వున్నరు అంటూ సుందరం ఆఫీసుకువెళ్ళిపోయేడు..

ఎందుకో తెలియదు కానీ తనకి తెలియకుండానే సుశీల మనసు మళ్ళీ వుత్తేజితమయ్యింది.. ఈవయసులో కూడా తనమీద సుదర్శనం మోజు పడుతున్నాడని శారద చెప్పిన మాటలనే పదే పదే తలుచుకుంటూ.. హబ్బా.. ఇలాంటి సమయంలో వొచ్చేడేంటి ఈ సుదర్శనం? ఓపక్క కొడుకులతో దెగించుకునేవరకూ ఇంకేమగాడితోనూ దెంగించుకోకూడదని షరతుని పెట్టేడు నా సుందరం. నా పరిస్తితి చూస్తుంటే ఇంకా నా కొడుకులని లైన్లో పెట్టడమే పూర్తికాలేదు..

ఎప్పుడు నా కొడుకులిద్దరూ నన్ను దెంగాలి? ఎప్పుడు నేను వెళ్ళి ఆ సుదర్శనం గాడి కోరిక తీర్చాలి..? అని అనుకుంటూ తన పూరెమ్మల్లో కంపనలూ.. దానితోపాటుగా మళ్ళీ పూకులో తడివూరడం గమనించిన సుశీల.. ఛీ.. ఛీ... ఛీ.. రోజురోజుకీ మరీ చిన్నపిల్లనైపోతున్నానేమిటి? అసలు ఏనాడూ దెంగుడు అనుభవమే లేనిదానిలా ప్రతీదానికీ ఇలా తడిసిపోతున్నానేమిటి? అనుకుంటూ.. ఐనా అదేమిటి నేను సుదర్శనంతో పడుకోవడం గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాను..?

ఛా.. ఒక్క 2 రోజులు దెంగుడు లేకపోయేసరికే నేను ఇలా ఐపోతే ఎలా? ఛా.. కొద్దిగా నా ఆలొచనలని పక్కకి మళ్ళిస్తే సరి
 అని అనుకుంటూ సుశీల మళ్ళీ వొంటగదిలోకి దూరి సుందరం ఆఫీసుకువెళ్ళిపోవడంతో మిగిలివిన్న గిన్నేలు తోమేసి వొంటగది మొత్తం సుబ్బరంగా సర్దేసుకుని ముందుగదిలోకి వొచ్చి టి.వి. ఆన్ చేసుకుని కూర్చుని అన్యమనస్కంగా టి.వి. చానల్స్ మారుస్తూ వుండగా సుశీల మనసు శారద వాళ్ళింట్లో వున్న సుభద్ర మీదకీ సుదర్శనం మీదకీ మళ్ళింది..

ఇప్పుడు వాళ్ళింట్లో వాళ్ళేమిచేస్తుంటారు? మళ్ళీ సందు దొరికినప్పుడల్లా సుదర్శనం శారదమీద చేతులువేస్తాడా? ఎలా వేస్తాడు? అక్కడ ఇంట్లో ఇంకా బ్రహ్మం, రమణలు వున్నారుగా? మరితే వాళ్ళేమి చేస్తూ వుండి వుంటారు? పోనీ నేను ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడేమిజరుగుతున్నదో చూస్తే??

అమ్మో.. వొద్దు వొద్దు.. ఒకవేళ ఇప్పుడు నేనున్న పరిస్తితిలో గనక ఆ సుదర్శనం నా మీద చేతులువేస్తే నేను లొంగిపోయినా లొగిపోతాను.. ఇది మరీ ప్రమాదకరం.. అంత నిజంగా నామేదే మోజు వుండివుంటే ఆ సుదర్శనమే తన భార్యనీ కూతుర్నీ పరిచెయం చెసేవొంకతో నా ఇంటికివొస్తాడు.. ఆ సుదర్శనమే మా ఇంటికి వొచ్చేవరకూ నేను ఎదురుచూస్తాను అని సుశీల తన మనసుకి సర్దిచెప్పుకుంటూ ఎప్పుడెప్పుడు సుదర్శనం తన ఇంటికి వొస్తాడా అని ఎదురుచూడసాగింది..

ఇక్కడ సుశీల ఇంట్లో పరిస్తితి ఇలా వుంటే.. అక్కడ పొద్దున్న పొద్దున్నే శారద ఇంట్లో దూరిన మాధవి అక్కడేమిచేసింది? మాధవి వెళ్లిన 15/20 నిమిషాలకి ఆటోదిగిన సుదర్శనం, తన భార్యా కూతురిని వెంటబెట్టుకుని బ్రహ్మం/శారదల ఇంట్లో అడుగుపెట్టేక అప్పుడేమిజరింగింది? ఇప్పుడు ఈక్షణంలో శారద వాళ్ల ఇంట్లో ఏం జరుగుతున్నాదో మనం కూడా చూసి వొద్దం పదండి.. 
Reply
Smile katha and kathanam chala bagundi
please continue
Reply
meeru ichina  ee pedda update ki meeku dhanyavaadhaalu
akkada shaaradha intlo emi jarigindo telusukovaalani chaalaa korikatho unnamandi ......................
veelu chusukuni pedda updates ivvagalarani manavi.........
Reply
post more..

keep rocking
Reply

« Next Oldest | Next Newest »

Thread Tools Search This Thread


Advanced Search


  Posting Rules
  You may not post new posts
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is On
  Smilies are On
  [IMG] code is On
  HTML code is Off
Forum Jump:

Current time: 26-05-2020, 07:45 AM