MASALADESI IS BACK VISIT www.desimasty.com
filesFLASH IS BACK VISIT www.files-flash.com
Register | Login to remove Ads/PopUps and browse the forum without any restrictions!

Thread Rating:
 • 3 Vote(s) - 4.67 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
కామదేవత by రవిశంకర్
కామ దేవత
మొదటి భాగము
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Disclaimer 

(1) ఈ కథ 20 ఏళ్ళ వయసుపైబడిన పెద్దలకు మాత్రమే, మంచికి, చెడ్డకి వ్యత్యాసం తెలిసినవాళ్ళు, మరియు నిజాలకు, కల్పనకి మధ్య వ్యత్యాసం గుర్తించగలిగిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఈకథ పరిమితము. మరోవిషయం, ఈకథ ఆధ్యతమూ కుటుంబ వ్యక్తుల (రక్తసంబందీకులు) మధ్య, బయటవ్యక్తులతో లయంగిక, కామ కేళీ విలాపాల వర్ణనలతో నిండి వుంటుంది. పచ్చిగా చెప్పలంటే ఇది పచ్చి బూతు కథ. మీరు 20 సంవత్సరాల వయసుకు లోబడినవారైనాగానీ, లేదా కుటుంబ వ్యక్తుల (రక్తసంబందీకులు) మధ్య కామ కలాపాలు నచ్చని వారైతే, మీరు ఈకథని చదువవొద్దని విన్నపము. ఇంతకన్న మరొక్క ఆక్షరం మీరు చదివినా మీరు దానికి సంపూర్ణ భాధ్యత మీదేగానీ, నాకు (ఆంటె ఈ కథా రచయితకు) గానీ, ఈకథని ప్రచురించిన ఈ గ్రౌప్ అడ్మిన్ కు గానీ ఎటువంటి భాధ్యతాలేదని విన్నవించుకుంటున్నాను. దీని సంబంధమైనటువంటి యెటువంటి పరిణామాలకైనా మీదే పూర్తి బాధ్యత అని మరొక్కసారి మీకు తెలియచేసుకుంటున్నాను.

(2) ఈకథ పూర్తిగా ఊహాజనితము (కల్పితం). ఈకథలో పాత్రలు, వారి మధ్య జరిగే సంఘటనలు, పాత్రోచిత ప్రవర్తనలు ఆన్నీగూడా ఊహాజనితాలే (కల్పితాలే). ఈలాంటి సంఘటనలు ఎక్కడా, ఏసంఘంలోనూ, ఏవ్యవస్థలోనూ, ఏదేశంలోనూ జరగవుగాక జరగవు. మీ నిజజీవితాలలో ఈలాంటి ప్రయత్నాలు చేసి తలవొంపులు తెచ్చుకోవద్దని విన్నపము. 
-----------------------------------------------------------------------------------------

నేను 24 ఏళ్ళ వయసులో వుండగా అమెరికా వొచ్చేను. నా భర్త ఉద్యోగం మూలంగా ఇక్కడకి రావడమైంది. నా 20వ ఏటనే నాకు పెళ్ళైపోయింది. ఇప్పుడు నావయసు 28 సంవత్సరాలు. వుప్పొంగేప్రౌఢ ఆందాలు నాసొత్తు. నాకన్ను పడినవాళ్ళేవరైనా సరే నా ఆందం ముందు నా ఆడతనం ముందు దాసోహం అనవలసిందే. నాలో వున్న ఆ పవర్ ఏమిటనుకుంటున్నారా? ఐతే నా గురించి మీరు వివరంగా తెలుసుకోవలసిందే. 

మానాన్నగారు వొకప్పుడు ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంటులో గుమస్తాగా వుండేవారు. మేము కంపెనీవాళ్ళు ఇచ్చిన క్వర్టర్లో వుండేవాళ్ళం. రెండు గదులు, ఓ కిచెన్, అటచ్ బాత్ & లెట్రిన్. మేము ముగ్గురు అప్పచెళ్ళెళ్ళం. నాకు ఒక అక్క పేరు రాధిక (**), ఒకచెల్లి పేరు దీప (**). ఇక నాపేరు రమణి అప్పటికి నాకు ** ఏళ్ళమీద ఓ పది నెలలు. నేను పదిన్నర ఏళ్ళకే పెద్దమనిషినయ్యను.

ఒకటి రెండు నెలలో నా ** వ పుట్టినరోజు వుందనగా, ఆ సమయంలో మా నాన్నగారి పాత స్నేహితుడొకరు మా నాన్నగారి కంపనీలో పెద్ద పోస్టులో జోయిన్ కావటానికి వొచ్చేడు. ఆయనపేరు రమణ. మేమందరం ఆయనని రమణ అంకుల్ అని పిలుస్తాము. ఆయన మాకు గత 10ఏళ్ళుగా స్నేహం. ఆయన మా నాన్నగారికేగాకుండా మా అందరికీ మంచి స్నేహితుడనేచెప్పాలి. ఆయన అంటే మా ఇంటిలో ఆందరికీ చాలా ఇష్టం, యెందుకంటే, ఆయన దగ్గర చాలా డబ్బు వుంది. అదేగాకుండా ఆయన వొచ్చినప్పుడల్లా మా అందరిమీదా చాలా ఖర్చుపెడతాడు. ముఖ్యంగా నేనంటే అంకుల్ కి చాలా ఇష్టం. నాకు కూడా అంకుల్ అంటే చాలా ఇష్టం యెందుకంటే నన్ను బంగారు బొమ్మలా చూసుకుంటాడు. 

ఆయనకి క్వార్టర్ అలాట్మెటుకు ఓ నెలా రెండు నెలలు పట్టవొచ్చుననీ మా నాన్నగారు మా ఇంటిలోనే వుండమన్నారు. చిన్న ఇల్లు మీకు ఇబ్బంది అఔతుంది అని ముందు వొద్దన్నా తరువాత మా ఇంటిలోనే వుండడానికి వొప్పుకున్నారు. ఆయన వొప్పుకున్నందుకు మేమంతా చాలాసంతోషించేము. ముఖ్యంగా నేను. యెందుకంటే ఆ అంకుల్ నాకు కొండమీద కోతిని తెమ్మన్న తెచ్చి ఇస్తారు ఆందువల్ల.

అమ్మా, నాన్నా వాళ్ళ బెడ్రూంలొ పడుక్కొటే ఇంక ఇంటికి ఎవ్వరు వొచ్చినా హల్ లో మాతోపాటుగా పడుక్కోవలసిందే. అందువల్ల నేను, మా అక్కయ్య రాధిక, మాచెల్లి దీప అంకుల్ ఆందరం హల్ లోనే పక్కలు పరుచుకుని పడుక్కున్నం. మా చెల్లెలు దీప ఆప్రక్క గోడదగ్గర పడుకున్నది, దాని కుడిప్రక్క మా అక్కయ్య రాధిక, దానికి కుడిప్రక్కగా నేను, నాకు కుడిప్రక్క సోఫా మీద అంకుల్ పడుక్కున్నము. 

మొదటిరోజు రాత్రి సుమారుగా 11:30 అఔతూవుండగా దోమలు కుడుతున్నయి అనిచెప్పి అంకుల్ వొచ్చి నా ప్రక్కన పడుకున్నాడు. నేనేమీ ఆంతగా పట్టించుకోకుండా నా మానాన నేను నిద్రపోసాగేను. ఇంతలో నిద్రలో వేసినట్లుగా అంకుల్ తన కుడి చెయ్యి కుడికాలూ నామీదవేసాడు. ఆచెయ్య వెయ్యడం వెయ్యడం సరాసరి నా ఎత్తైన సళ్ళమీదవేసేడు. అతనిమోకాలు నాదిమ్మని బరువుగావొత్తుతున్నది. ఆంతే నా నిద్ర యెగిరిపోయింది. 

అసలే నాసళ్ళు చాలాపెద్దవి. నావయసుకు వుండవలసినదానికన్న చాలాపెద్దగా పెరిగేయి. చుట్టుప్రక్కల అంకుల్స్, కుర్రళ్ళు ఆందరూ ఏదోవొక వొంకన నా ఎత్తులమీద చేతులు వేసి తడమడమొఓ, నిమరడమో, పిసకడమొఓ చేస్తూనే వుంటారు. నాకుగూడా అలా చేతులు వేసి పిసికించుకోవడం చాలా ఇష్టంగా వుండేది. ఈ అంకుల్ గూడా అప్పుడప్పుడు accidental గా తగిలినట్లు తడుముతూ వుండేవాడుగానీ నేను పెద్దగా పట్టించుకున్నదిలేదు. అలాంటిది ఈవేళ ఇలా పక్కలోకివొచ్చి అలా మీద చేతులు వేసేప్పటికి నాకు ఎక్కడెక్కడో ఏమేమొఓ ఐపోతున్నాది. అంకుల్ ఇంకా ఎమైనా చేస్తేబాగుండుననిపిస్తోది. నేను అంకుల్ తరువాత ఏమిచేస్తాడో అని ఎదురుచూస్తున్నను.

మరో 5 నిమిషాలు ఎదురుచూసి బోర్ కొట్టి అటుప్రక్కకి తిరిగి పడుకున్నాను. అంకుల్ నాకు దగ్గరగా జరిగి నిమ్మదిగా నా జాకెట్ గుండీలు విప్పడం ప్రరంభించేడు. నాగుండెలు వేగంగా కొట్టుకోవడం ప్రరంభించేయి. నాశరీరంలో రక్తం వేగంగా ప్రవహించసాగింది. అంకుల్ చాలా నిమ్మదిగా తొందరలేనట్లుగా వొక్కొక్కగుండీ వూడదీసేడు. ఏదో జరుగుతుదని ఎదురుచూస్తున్న నాకు వొంట్లో రక్తం పోటెక్కిపోతున్నది. జాకెట్ గుండీలు వూడదీస్తూనే నా సళ్ళని కసితీరా నలిపేస్తాడనుకుంటూవుంటే అంకుల్ నిమ్మదిగా బ్రా హుక్ తీస్తూ వుంటే నాకు చిర్రెత్తుకోచ్చి చిరాకుగా వెల్లకిల్లా తిరిగేను. 

అంకుల్ అందుగురించే యెదురు చూస్తున్నట్లుగావుంది. నా జాకెట్ని పైకి జరిపేడు. బ్రా నిపైకితోసేడు. అంకుల్ చేతిస్పర్శకోసం పరితపించిపోతున్న నా సళ్ళు కోరికతో బిగిసిపోయి, ముచికలు నిక్కి నిలుచున్నాయి. అప్పుడు ఓరగా అంకుల్ వైపు తిరిగేను. మోట్టమోదటిసారిగా అంకుల్ నా రెండుసళ్ళమీద రెండు చేతులువేసి మెత్తగా మర్ధించడం మోదలుపేట్టేడు. నావొళ్ళు జల్లుమంది. నాశరీరం అణువణువూ అతనిచేతిస్పర్శకి పులకరించిపోయింది. నాప్రమేయం లేకుండానే నా తొడలమధ్యలో తడి వరదలైపోతున్నాది. 

సరిగ్గా అదేసమయంలో అంకుల్ నన్ను బలంగా కౌగలించుకుని పెదవులమీద గాఢంగా ముద్దుపెట్టుకున్నారు. నేను అతనికౌగిలిలో కరిగిపోతున్నను. నా శరీరం స్వర్గంలో తేలిపోతున్నది. అతని నాలుక నా పెదవులని చేధించుకుని నా నోటిలోకి ప్రవేసించి నా నాలుకని తాకింది. అతనిచేతులు మొట్టమొదటిసరిగా నా సళ్ళని బలంగా పిసికేసరికి నా మేనిలో 100 వోల్ట్ ల కెరెంట్ ప్రవహించింది. నాకాళ్ళని అతని కాళ్ళును  పెనవేసుకుపోతున్నయి. నేను నాసమస్తాన్ని అంకుల్ ప్రరంచేసి అతని కౌగిలిలో నలిగి పరవసించిపోతున్నను.

అంకుల్ నన్ను వెల్లకిల్లతిప్పి, పెదవులపైన ముద్దుపెడుతూనే తనకుడిచేతిని నా దిమ్మపైన వేసి గట్టిగావొత్తేడు నా లంగాపైనుండే. నశరీరంలో మళ్ళీ మరో విద్యుత్ ఘాతం. నేను అంకుల్నిమరింతబలంగా నా కౌగిలిలోకి అదుముకుంటూ తొడలని వేరుచేసేను అంకుల్ హద్దులు దాటడానికి అనువుగా. అంకుల్ నా లంగాని పైకి జరిపి పేంటీలో చెయ్యపెట్టి పూర్తిగా ఆతులుగూడా మొలవని నున్నని నా పూరెమ్మలని గట్టిగా పిసికుతూ నా పూపెదిమలు విడదీసి నా నిలువు పెదాలమధ్యపాయలో వేలేసి కెలుకుతూవుంటే నా నరాలు పురెక్కిపోయి అంకుల్ వీపులోకి బలంగా నాగోళ్ళు దిగేసి అంకుల్ని కరుచుకుపోతుంటే అంకుల్ నా గొల్లిని తన చూపుడువేలు, బొటనవేళ్ళమధ్యలో పెట్టి నలుపుతూవుంటే ఇంక తట్టుకోలేక నా రెండు కాళ్ళని అంకుల్ నడుం చుట్టూబిగించి వొడిపడుతూవుండగా నాకు మొట్టమొదటిసారిగా భావప్రాప్తి జ్రరిగింది. 

నా పూకులోనుండీ తడి వరదలై పొంగింది. అంకుల్ నా తడిపూకుతో మరో పదినిమిషాలు ఆడుకుని నాకు మరో మూడు సార్లు భావప్రప్తి జరిగేట్లుగా చేసి తన సోఫా మీదకి వెళ్ళి పడుకుండిపోయాడు. నేను అంకుల్ రుచిచూపించిన సుఖాలమత్తులోపడి ఆ రాత్రికి వొళ్ళుతెలియకుండా నిద్రపోయాను. ఆరాత్రికి ఆంతకు మించి ఇంకేమీ జరగలేదు. 

మరునాడు వుదయం నిద్రలేచేప్పటికి నా వొళ్ళు యెంతో తేలికగా సుఖంగా వున్నట్లు అనిపించింది. అప్పుడు రాత్రి జరిగిన విషయాలు జ్ఞాపకమోచ్చేయి. ఖంగారుగా ప్రక్కకి తిరిగి చూసుకున్నను. అంకుల్ ప్రక్కలో లేడు. నా జాకేట్ హుక్స్ చూసుకున్నాను. సరిగ్గనేపెట్టివున్నయి గానీ బ్రా మాత్రం లోపల అస్తవ్యస్తంగా వుంది. వొక్క అంగలో బాత్రూంలోకిపోయి తలుపేసుకున్నను. 

ఆరోజు సాయంకాలం నేను వొంటరిగా వున్నప్పుడు చూసి అంకుల్ నా చెవిలో చిన్నగా చెప్పేడు "ఆడపిల్లలు రాత్రుళ్ళు పేంటీలు, బ్రాలు వేసుకుని పడుకోకూడదని". నేను వెంటనే పెంటీ, బ్రా విప్పేసి అంకుల్ యెదురుగా సొఫాలో కూర్చోని కళ్ళు యెగరేశాను ఇప్పుడు ఒకేనా అని. అంకుల్ సోఫా లోనించీ బయటకు వెళుతున్నట్లుగా వెళుతూ, లోపల బ్రా లేని నా సళ్ళని జాకెట్ పైనుంచి రెండుచేతులా పిసికి ఏమీ యెరగని వాడిలా బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. నా వొళ్ళు జల్లు మంది. ఇంక అప్పటినుండీ ఎప్పుడు రాత్రి అఔతుందా అని నేను ఎదురుచూడడం మొదలుపెట్టేను.
Reply
కామ దేవత - 2వ భాగము
రెండవ భాగo

ఆ రాత్రి సుమారుగా 10:30, 11:00 గంటల మధ్యలో అంకుల్ తిన్నగా నా పక్కలోకి వచ్చాడు. అలా పక్కలోకి వస్తూనే నన్ను బలంగా కౌగలించుకుని నా పెదవులని తన పెదవులతో బంధించేసి నా అధరామృతాన్ని జుర్రుకుంటూ నా వంటిని యెక్కడెక్కడో తడిమేస్తున్నాడు. నేను సొంత మొగుడి పక్కలో పడుకున్నట్లుగా అంకుల్ చేతుల్లో కరిగిపోతూ నా శరీరం అంకుల్ కి అప్పగించేసేను. అంకుల్ నా జాకెట్ పైకి జరిపి బ్రా అడ్డులేకుండా నగ్నంగా వున్న నా సళ్ళని రెండుచేతులతో మెత్తగా నలిపేస్తున్నాడు. నేను పరిసరాలు మర్చిపోయి అంకుల్ అందిస్తున్న సుఖాల మత్తులో కరిగిపోతున్నాను. 

ఇంతలో మా అమ్మ, నాన్నల గదిలో లైట్ వెలిగింది. అంకుల్ ఒక్క ఉదుటున సొఫా మీదకు వెళ్ళిపోయాడు. నేను ఎంతో అయిష్టంగా పైకి జరిగిపోయిన నా జాకెట్ ని సరిగా సవరించుకున్నాను. మా అమ్మ నాన్నలు  ఎవరైనా గదిలోనుండీ బయటకు వస్తారేమోనని ఎదురుచూసేను. కానీ ఎవ్వరూ రాలేదు. తలుపు సందులోనుండీ వెలుతురు బయటకుపడుతున్నది. 

ఇంతలో అంకుల్ బాత్రూం కి వెళ్ళేడు. నేను కూడా బాత్రూంకి వెళదామనిలేచి మా అమ్మ వాళ్ళ బెడ్రూం దగ్గర నిలబడి ఎదురుచూస్తున్నాను. అంకుల్ బాత్రూం లోనుండి బయటకు రావడం కొంచం లేట్ అయిందిగానీ మా అమ్మ వాళ్ళగదిలోనుండీ చిన్నగా గుసగుసలు, మా అమ్మ చేతుల గాజుల శబ్డాలు వినిపిస్తున్నాయి. గత రెండురోజులుగా అంకుల్ చేత వొళ్ళు పిసికించుకుంటున్న నాకు ఆ గదిలో అమ్మా నాన్న ఏమి చేసుకుంటున్నారో అర్థం ఆవ్వసాగింది. క్రమంగా ఆగుసగుసలు మత్తయిన మూలుగులుగా మారేయి. మరికొంచెం సేపటికి ఆ మత్తైన మూలుగులు పరవశాల పలవరింతలుగా మారేయి. ఇంతలో అంకుల్ బాత్రూం లోనుండి బయటకు  రావడంతో నేను బాత్రూం లోకి వెళ్ళి 2 నిమిషాలలో తిరిగి వచ్చాను.

నేను బాత్రూం లోనుండి బయటకు వచ్చే సమయానికి అంకుల్ తలుపు కన్నంలోనుంచీ మా అమ్మ నాన్నల గదిలోకి తొంగిచూస్తున్నాడు. నేను అంకుల్ వీపుమీద చిన్నగా తడుతూ "ఏమిచేస్తున్నావు.." అని అడిగాను. అంకుల్ మాట్లాడవద్దని సైగ చేస్తూ గదిలోకి చూడమని నన్ను తలుపు కన్నం దగ్గరకి తోసేడు. నేను గదిలోకి చూసి అవాక్కైపోయాను.

గదిలో అమ్మ నాన్న నగ్నంగా వున్నారు. అమ్మని అలా నగ్నంగా చూడడం అదే మొదటిసారి. మా అమ్మ గుండ్రంగా చాలా నిండైన విగ్రహంతో చాలా sexy గా ఉంది. నగ్నంగా వున్న మా అమ్మని మా నాన్న గోడకి అదిమిపెట్టి గుండ్రంగా, అందంగా, ఆరోగ్యంగా వున్న మా అమ్మ సళ్ళని మా నాన్న రెండుచేతులా కసి కసిగా నలిపేస్తూ, మడతలులేని మా అమ్మ పొట్టమీద ఆబగా తడి ముద్దులు పెట్టేస్తున్నడు మా నాన్న.

మధ్య మధ్యలో మా నాన్న తన నాలుకని లోతైన అమ్మ బోడ్డులో పెట్టి గుండ్రంగా తిప్పుతూవుంటే అమ్మ "స్స్స్స్.." అని మూలుగుతూ రెండు పిడికిళ్ళతో నాన్న జుత్తుని ఒడిసిపట్టుకుని నాన్న ముఖాన్ని మరింత బలంగా తన పొట్టకేసి  అదుముకుంటూ ఉంటే, ఎందుకు అమ్మ అలా చేస్తున్నదో అర్ధంగాక ఆశ్చర్యంగా చూడసాగాను. 

ఇంతలో అమ్మ నాన్న ముఖాన్ని రెండు తొడల మధ్యలోకి తొయ్య సాగింది. అప్పుడు నాన్న లేచి నిలుచుని అమ్మని అడుగుతున్నాడు..

"బొక్కలో నా గూటాన్ని దిగేయమంటావా అని". 

దానికి అమ్మ "ముందు అక్కడ నోటిపని కానివ్వండి, మీ దండాన్ని తరువాత లోపల పెడుదురుగాని" అని.

అప్పుడు మొదటి సారిగా అమ్మ ఆడతన్నాని స్పష్టంగా చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను. అరటి బోదెల లాంటి తొడలమధ్యలో అరచేతిమందాన బూరెలా పొంగి, అప్పుడే కోసిన పనసతొనల్లా నున్నగా అరవిచ్చుకున్న పూ పెదాలు, వాటి మధ్యలోంచి ఆకలిగా బయటకు తొంగిచూస్తున్న గొల్లి చూస్తూ ఉంటే నాకు ఉన్నపళంగా వెళ్ళి అమ్మ పూకు ఎలా వుందో తడిమి చూడాలనే కోరిక కలిగింది. 

ఇంతలో నాన్న తన మోకాళ్ళమీద కూర్చోని అమ్మ తొడలమీద ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఉంటే, నాన్న తలని తన తొడలమధ్యలోకి తొయ్యడానికి అనువుగా ఒక కాలు ఎత్తినప్పుడు, పనస తొనలలాటి అమ్మ పూపెదాలు విచ్చుకుని, ఆకలిగా నోరు తెరుచుకున్న ఆమె మదన మందిరం ఎర్రగా నాకు సాక్షాత్కరించింది. తొలిసారిగా నేను ఆడదాని పూకులోని అందాన్ని చూసాను. ఇంతలో నాన్న తన ముఖాన్ని మా అమ్మ తొడలలో దూర్చి ఆబగా మా అమ్మ పూకు లోనుండీ మదన రసాలని జుర్రుకోవడం ప్రారంభించేడు. 

మా నాన్న తల కదలికలనిబట్టీ నాకు తెలుస్తున్నది మా నాన్న యెంత ఉద్రుతంగా మా అమ్మ పూకు రసాలని జుర్రుకుంటున్నడో. మా నాన్న యెంత జోరుగా అమ్మ పూకులోతులని తన నాలుకతో దొలిచేస్తున్నాడో అమ్మ అంత బలంగా తన పూకుని నాన్న నోటికి ఆందిస్తూ నాన్న మొహాన్ని తన పూకులోకి అదిమేసుకుంటూ పరవసించిపోతున్నది. ఆంతకంతకూ నాన్న నోటిపని వేగం పెరిగిపోతున్నది, అలాగే అమ్మ పరవశాల మూలుగుల శబ్డాలు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి. 

నేను ఇలా అమ్మా నాన్నల రతికేళి చూస్తూ పరవసించి పోతూవుంటే, ఇక్కడ అంకుల్ ఎప్పుడు నన్ను తన వశం చేసుకున్నాడో నాకు తెలియదు. ఒక చేత్తో నా రెండు సళ్ళనీ మెత్తగా నలిపేస్తూ, తన కుడిచేత్తో నాపూరెమ్మలని వొత్తిగించి, వెనుకనించీ నామీద వాలి నా మెడమీద తడిముద్దులు పెడుతూ, నిగిడిన నాగొల్లిని తన చూపుడు వేలు, బ్రొటన వేళ్ళ మధ్యలో నలుపుతూవుంటే నేను సెగ తగిలిన వెన్నముద్దలా అంకుల్ చేతిలో కరిగి పోతూవుంటే నాపూకు లోనుండి మదన రసాలు నాతొడలమీదుగా క్రిందికి కారిపోతున్నయి.

నాశరీరాన్ని అంకుల్ వశం చేసి మళ్ళీ నేను గదిలోకి చూసాను. అక్కడ గదిలో అమ్మ క్రింద పరచిన పరుపుమీద పడుకుని, తొడలు రెండూ బారజాపి నాన్న గురించి పంగతెరిచి పడుకుంది. నాన్న అమ్మ తొడలమధ్యలో పడుని తన మొడ్డని చేతపట్టుకుని దాన్ని అమ్మపూకులోదోపడానికి సర్దుకుంటున్నప్పుడు మొదటిసారిగా నిగిడిన నాన్న మగతనాన్ని చూసాను. సుమారుగా 8 నుంచి 8.5 అంగుళాల పొడవు, నా గుప్పిట పట్టనంత లావుతో నాన్న తొడలమధ్యలో నాగస్వరం విన్న నాగుపాములా నిక్కి, నరాలు పొంగి పైకీ క్రిందకీ ఉద్రేకంగా వూగసాగింది. 

పూర్తిగా నిగిడి ఉద్రేకంలో ఉండి నిగిడిన మొగతనాన్ని చూడడం అదే మొదటిసారి నాకు. నా కళ్ళు అలాగే నాన్న మగతనాన్నే చూస్తున్నాయి. నాన్న అమ్మమీద బోర్లా పడుకున్నాడు. అమ్మ నిగిడిన నాన్న మగతనాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని తొడలు విడదీసి పూకు పరిచి నాన్న మొడ్డకోసమే ఆకలిగా తెరిచిపెట్టుకున్న పూపెదాలమడతల మధ్యలో పెట్టుకుంది. అమ్మ పూకు తడితడిగా మెరుస్తున్నది. నాన్న నిగిడిన తన మగతన్నాని ఒక్క వుదుటున అమ్మ పూకులోకంటా దిగబడేలా బలంగా తోసాడు. అమ్మ "ఆహ్.. స్స్స్స్ .... అబ్బా.. ఏమిటా మొరటుదనం కొద్దిగా నిమ్మదిగా తొయ్యవచ్చుకదా " అని మత్తు మత్తుగా గుణుస్తూ రెడు కాళ్ళనీ నాన్న నడుంచుట్టూ మెలివేసి నాన్నని కదలకుండా గట్టిగా తన బిగికౌగిట బలంగా బంధించేసింది. 

సరిగ్గా అమ్మ పూకు లోతులోకి నాన్న తన మగతనాన్ని తోసిన సమయంలోనే, ఇక్కడ అంకుల్ తన మధ్యవేలిని నా పూకులోకి తోసేడు. దానితో నాకు మా నాన్న మొగతనమే నాలోతులలోకి దిగినంత అనుభూతి కలిగింది. అక్కడ గదిలో మా నాన్న తన నడుముని జోరు జోరుగా కిందకీ పైకీ కదిలిస్తూ మా అమ్మ తడిపూకు లోతులని తన నిగిడిన లింగంతో కొలతలు వేయడం మొదలుపెట్టేడు. అక్కడ మానాన్న అమ్మ పూకు లో తన మొడ్డని దిగేదెంగుతుంటే ఇక్కడ అంకుల్ నాపూకులోతుల్లోకి తన చేతివేళ్ళని తోస్తూ తన వేళ్ళతో నాపూకుని దెంగుతూ, నన్ను మా నాన్నే దెంగుతున్న అనుభూతిని కలిగించాడు. 

అక్కడ ఆంతకంతకూ నాన్న జోరు జోరుగా అమ్మ పూకులోతులలో దరువులు వేస్తూ ఉంటే, ఇక్కడ అంతే జోరుగా అంకుల్ నాపూకుని తన చేతితో దెంగసాగాడు. అక్కడ సరిగ్గా నాన్న అమ్మ పూకు లోతులలో తన వీర్యాన్ని వొలకపోసి అమ్మ మీద వాలిపోయాడో సరిగ్గా అదేసమయానికి నేను కూడా నా కన్నెతనపు హద్దులని చెరిపేస్తూ అంకుల్ చేతిని తడిపేసి ఇంక నిలబడే ఓపికలేక అంకుల్ చేతులలో వొరిగిపోయాను. 

అంకుల్ నన్ను తన చేతులలో ఎత్తుకుని తీసుకువెళ్ళి నా ప్లేసులో పడుకోపెట్టాడు. భావప్రాప్తిలో మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూ నేను సుమారుగా ఓ 15, 20 నిమిషాలవరకూ అలాగే మత్తుగా నిద్రపోయాను. ఆ సమయంలో మా అమ్మా నాన్న ఇద్దరూ ఒకరి తరువాతగా ఒకరు బాత్రూం కి వెళ్ళి వాళ్ళగదిలోకి వెళ్ళేముందు మా గదిలోకి తొంగి చూసి మేమందరమూ నిద్రపోతున్నామని నిర్ణయించుకుని వాళ్ళ గదిలోకి వెళ్ళి తలుపులు వేసుకుని, లైట్ ఆర్పేసి నిద్రపోయారు.

వాళ్ళ గదిలో ఇలా లైట్ ఆరిందోలేదో అంకుల్ మళ్ళీ నాప్రక్కలో కి వచ్చేసాడు. నేను ప్రేమగా అంకుల్ని అల్లుకుపోయాను. అంకుల్ కొద్దిసేపు నా వళ్ళంతా నిమిరి నేమ్మదిగా నా చేతులలోనుండి కిందకు జారి తన ముఖాన్ని నా లంగా పైనుండి నా తొడలమధ్యలో అదిమాడు. మళ్ళి నా వళ్ళు జల్లుమంది. అంకుల్ నెమ్మదిగా నా లంగాని నా తొడలపైదాకా జరిపి తన ముఖాన్ని ఆతులులేని నా దిమ్మమీద రుద్దటం ప్రారంభించాడు. గరుకుగా వున్న అంకుల్ బుగ్గలు, గడ్డం, పెదాలు నా పూరెమ్మలమీద రాసుకుంటూ ఉంటే మళ్ళీ నాపూకులో జల వరదలై పొంగడం మొదలైంది. 

ఆంతే, నేను మా అమ్మలాగే రెండు తొడలు విడదీసి అంకుల్ ముఖాన్ని నాపూకులోకి అదుముకున్నాను. అంకుల్ నాపూపెదాలని వొత్తిగించి, తన నాలుకతో నాపూకు నిలువు పెదాలని ఈ చివరనుంచీ ఆచివరదాకా 
అరగదీస్తూవుంటే, నోటిపనిలోని మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూ, నడుంపైకెత్తి మరింతగా నాపూకుని అంకుల్ నోటికి ఆందిస్తూ  మత్తుగా మూలగసాగాను. అంకుల్ ఓ 5 నించి 10 నిమిషాలపాటు నాపూకుతో ఆడుకుని ఆఖరుగా నాపూపెదాలు వొత్తిగించి తన నాలుకని నాఇరుకు బొక్కలోకి తోసాడు. ఆంతే నేను మళ్ళీ భావప్రాప్తి పొందాను. 

ఆతరువాత మరో 10 నిమిషాలపాటు విడిచిపెట్టకుండా అంకుల్ నారసాల బొక్కలోతులని తన నాలుకతో తాటించి, నాకు మరో 4 / 5 సార్లు భావప్రాప్థి కలిగించేరు. అప్పటికి నేను పూర్తిగా అలిసి సొలిసిపోవడంతో ఆ రోజుకు నన్ను విడిచిపెట్టి అంకుల్ తన సోఫా పైకి వెళ్ళి పడుకుండిపోయారు. నేను ఆరోజు అనుభవించిన అద్భుతమైన అనుభూతులని నెమరు వేసుకుంటూ, మా నాన్నగారి మగతనం నాపూలోతులలో దిగబడుతూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అని ఊహించుకుంటూ, అప్పటిదాకా పొందిన భావప్రాప్తులవల్ల కలిగిన మత్తులో సొలిసి అలాగే నిద్రపోయాను.

ఆరోజు మొదలు, ఓ 15 రోజులపాటు నేను రాత్రి ఎప్పుడౌతుందా అని ఎదురు చూడసాగాను. ఆలాగే రాత్రి కాగానే అంకుల్ నాదగ్గరకి రావడం, నన్ను స్వర్గాల తీరాలకు తీసుకుపోవడం. నేను ఆసుఖాల మత్తులో అలసి సొలిసి నిద్రపోవడం అలవాటుగా మారిపోయింది. అలా ఓ 15 రోజులు గడచిపోయాక నాకు ఒక అనుమానం వచ్చింది. 

"అంకుల్ గత 15 రోజులుగా నాకు సుఖం ఆందిస్తున్నాడే కానీ తాను యెప్పుడూ నా నుంచి సుఖం పొందడానికి యెందుకు ప్రయత్నం చేయటంలేదు?" అని. నాకు గూడా మా అమ్మ నాన్నల లాగా అంకుల్ తో ఆరతి సుఖం, సౌఖ్యం పొందాలని చాలా కోరికగా వుంది. ఏమైనా గానీ ఈ విషయాన్ని అంకుల్ని అడగాలని గట్టిగా తీర్మానించుకున్నను. అలా అనుకున్నది మొదలుగా నాకు వొక్క క్షణం కూడా మనసుని  ఏపనిమీదా లగ్నం చేయలేకపోయాను. ఇంక మధ్యానం అయ్యేప్పటికి school లో వుండడం నా వల్ల కాక, తల నొప్పిగా వుందని చెప్పి సుమారుగా 2:00 గంటల సమయంలో ఇంటికి వచ్చేసాను. 

అదేమిటో ఆశ్చర్యంగా మా ఇంటి వీధి తలుపు వేసి వుంది. మా అమ్మ యెప్పుడూ మధ్యాన్నాలు నిద్రపోదు. ఆలాంటిది మా వీధి తలుపు వేసి వుండడంతో రంకు పనులు చేయడం నేర్చిన నాకు ఎందుకో మనసులో ఏదో అనుమానం వచ్చింది. ఆంతే నేను వీధి తలుపు కొట్టడం మానేసి మా quarter కి వెనుక వైపున మేడమీదికి మెట్లు వున్నాయి. ఆ మెట్లకి ఒకవైపు వొక ventilator వుంది. దానిగుండా తొంగిచూస్తే మాఅమ్మ వాళ్ళ బెడ్రూం కనిపిస్తుంది. నేను తిన్నగా ఆ ventilator దగ్గరకు చేరుకుని చప్పుడుచేయకుండా మా అమ్మ నాన్నల బెడ్రూంలోకి తొంగిచూసాను. 

ఆ గదిలోకి నేను ఏ అనుమానంతో తొంగిచూసేనో ఆ అనుమానం నిజమయింది. అక్కడ..
Reply
కామ దేవత - 3వ భాగము

మూడవ భాగం

అక్కడ అమ్మావాళ్ళ పడకగదిలో గదిలో మాఅమ్మా  వాళ్ళమంచం మీద అంకుల్ నగ్నంగా కూర్చొని వున్నడు. మా అమ్మ తల అంకుల్ తొడలమధలో పైకీ క్రిందకీ వూగుతున్నది. ఆడవాళ్ళు అలా గూడా చెస్తారని నాకు తెలియదు. అంకుల్ పరవశంగా కళ్ళు మూసుకుని ఆందులోని మజాని ఆస్వాదిస్తున్నడు. నాకు మాఅమ్మమీద అంకుల్ మీద కోపం వొచ్చినా అది ఎంతో సేపు నిలవలేదు. ఇప్పుడిప్పుడే అలవాటుపడుతున్న క్రొత్త క్రొత్త రుచుల వల్ల నాతొడల మధ్యలో జిల రేగుతూవుండడంతో నేను వాళ్ళిద్దరినే కళ్ళారకుండా చూస్తున్నను. 

ఇంతలో అంకుల్ తలయెత్తి కళ్ళుతెరిచి చూసేడు. సరిగ్గా అంకుల్ కళ్ళ ఎదురుగా ventilator కు అత్తుక్కుని నేను కనిపించేను. నావొళ్ళు ఝల్లు మంది. అక్కడినుండీ లేచిపోదామా అనుకునేటంతలో అంకుల్ నాకు కన్ను కొట్టేడు. ఆంతేగాకుండా చూడు చూడు అన్నట్లుగా తన చూపుడువేలుతో మా అమ్మని చూపించేడు. నాకు వొళ్ళు మండింది. కాలికి వున్న చెప్పుతీసి చూపిద్దమని అనుకునేటంతలో అంకుల్ అమ్మ తలని రెండు చేతులా పట్టుకుని ప్రక్కకి తప్పించేడు. చెప్పుమీద చేతులు వేసిన నేను అలాగే బొమ్మలా చూస్తూ వుండిపోయాను.

ఆందుకు కారణం అంకుల్ మొగతనం 9" నించీ 10" అంగుళాల పొడవున సుమారుగా 3.5" నుంచీ 4" అంగుళాల చుట్టుకొలతతో గాడిద మొడ్డలాగ నిగిడి నరాలుతేలి అమ్మ నోటి తడివల్ల నున్నగా మెరూస్తూ వున్నది. ఆంతలావు మొడ్డని చూడడం అదే మొదటిసారేమో నేను ఆశ్చర్యపోయాను. మొన్న నాన్న మొడ్డచూసినప్పుడే ఆమ్మో అంతపెద్దదా అనిపించినా నాకు రమణ అంకుల్ మొద్దసైజు చూసేప్పటికీ కళ్ళు తిరిగినంతపనయ్యింది. ఇంతలో అంకుల్ అమ్మ పెదవులమీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ పూర్ణ కుంభాల లాంటి అమ్మ సళ్ళని రెండుచేతులా నలిపేస్తూ అమ్మని నిమ్మదిగా మంచం మీద పడుకోపెట్టి తాను ఆమ్మ మీద వాలిపోయాడు. అది చూస్తున్న నాకు వొంట్లో నరాలు జివ్వుమన్నాయి. నా వొంట్లో రక్తమంతా నాతొడలమధ్యకి చేరిపోయింది.

ఈమధ్య బాగా అంకుల్ చెతిపనులకి, నోటిపనులకి అలవాటుపడ్డ నావొళ్ళు నాప్రమేయంలేకుండానే నాచేతులని నాపూకు మీదకు పంపేయి.

అక్కడ మంచం మీద అమ్మ అంకుల్ నిఆర్తిగా, ఆశగా అల్లుకు పోతున్నది. అమ్మ రెండు తొడలనీ విడడీసి నిగిడిన అంకుల్ మొడ్డని కుడిచేతిలోకి తీసుకుని విడివడిన పూరెమ్మల మధ్యలో కి పెట్టుకున్నాది. అంకుల్ క్రొద్దిగా తలేత్తి నేను చూస్తూవుండగా కసుక్కున తన మొడ్డని అమ్మ పూకులోకి తోసేడు. ఆహ్హ్..  అని మత్తుగా మూలుగుతూ అమ్మ అంకుల్ ని బలంగా కౌగలించుకున్నది. వొక్క క్షణం అంకుల్ కదలకుండా వుండి తరువాత నిమ్మదిగా తన నడుముని వూపడం మొదలుపెట్టేడు. 

అంకుల్ అమ్మ పూకులో దరువులు వెసేటప్పుడు తన మొడ్డని కడదాకా పైకంటాలాగి వొక్కసారిగా మెత్తలు గుద్దుకునేలాగ లోతుగా పోట్లు వేస్తున్నడు. అంకుల్ అలా గుదిగుచ్చి గుద్దుతుంటే అమ్మ పరవశంగా మూల్గుతున్నది. అంకుల్ అమ్మ పూకులోనుండీ తన మొడ్డనిపైదాకా లాగుతునప్పుడు అమ్మ పూకు రసాలలో తడిసిన అతని మొడ్డ నూనిలోముంచిన ఇనుపగూటంలా నల్లగా మెరిసిపోతున్నది. 

అలా అంకుల్ అమ్మ లోతులలోకి తన మొడ్డని కసి కసిగా దించుతూ కసి కసి గా దెంగుతూవుంటే నీను నాపూకుని నాచేతివేళ్ళతో కసి కసిగా పొడుచుకుంటున్నను. ఇంతలో మాఅమ్మ ఎదో పలవరిస్తూవుంటే అటుప్రక్క చెవులు రిక్కించేను.  

ఆహ్హ్ .. అదే రమణా .. అలాగే ... ఉ.. ఉ..  ఇంకా జోరుగా.. ఆహ్... అలాగే.. జోరుగా.. ఇందుకె ఈదెంగుడు కోసమే ఏడేళ్ళక్రితం నువ్వు  మొదటిసారిగా నాపూకులోకి నీ మొడ్డని తోసినాప్పుడు అల్లరిచేయకుండా నీకు లొంగిపోయినది. అప్పటినుండీ ఇప్పటిదాకా అదేజోరు .. ఆహ్..  అదే వూపు.. అదే దెంగుడు.. ఆ..హ్హ్హ్.. రమ...ణా... ఇంకా .. దెంగు .. ఉ... అలా అమ్మ పరవశంగా మూలుగుతూవుంటే అప్పుడు ఆర్థమైంది.. అంకుల్ కి అమ్మకి మధ్యసంబంధం గత 7 సంవత్సరాలుగా నడుస్తున్నదని. 

ఇంతలో అంకుల్ అమ్మ మీదనుండీ లేచిపోయాడు. అమ్మ రమణా ఆపోద్దు అని అంకుల్ చెయ్య పట్టుకున్నది. అంకుల్ అమ్మని లేవదీసి మంచం మీదకు వొంగోపెట్టి నిగిడిన తన మొడ్డని నాకు కనపడేలా చూపెడుతూ వెనుకనుండీ అమ్మ పూకులోకి తోసేడు. ఆ భంగిమలో నాకు విచ్చుకుని ఆకలిగా అంకుల్ మొడ్డని మింగేస్తున్న అమ్మ పూకు ఎర్రగా విచ్చుకున్న ముద్దమందారంలా కనిపించింది. అంకుల్ పొడిచేపోట్లకి అనుగుణంగా అమ్మ పూకు పెదాలు మడతలు పడుతూ లోపలికి బయటకి ముడుచుకుంటూ, తెరుచుకుంటూ కనిపిస్తుంటే నాకు కసి ఎక్కిపోయింది. 

అది చూస్తున్న నాకైతే వున్నపళంగా వెళ్ళి అమ్మని తోసేసి రమణ అంకుల్ మొడ్డని నాపూకులో తోసేసుకోవాలన్న కోరికని యెంతో బలవంతంగా ఆపుకుంటూ మరింత జోరుగా నావేళ్ళతో నాపూకులో కొట్టుకోసాగేను. అమ్మ పూకును దెంగుతున్న అంకుల్ మధ్య మధ్యలో తల వెనక్కి తిప్పి నన్ను చూస్తూ చిలిపిగా నవ్వుతున్నడు. దానిని బట్టినాకు ఆర్థమైనది ఏమిటంటే అంకుల్ కావాలనే నేను చూడాలనే అమ్మని అలాంటి భంగిమలో నాకు కనిపించేవిధంగా దెంగుతున్నడని.

ఇంతలో అమ్మ అంటున్నాది .. రమణా నాకు ఐపోతునది .. అని ఆ.. హా.. ఆ.. అంటూ అమ్మ కార్చేసుకున్నది. అలా కార్చేసుకుంటూనే అలసటగా ముందుకు మంచం మీదకు వాలిపోయింది. 

ఇంతలో అంకుల్ మరో గమ్మత్తు చేసేడు. అమ్మ పూకు రసాలతో తడిసిపోయిన తన మొడ్డని వొక్కసారిగా అమ్మ గుద్దలోకి తోసేడు. అమ్మ కెవ్వు మన్నది. అంకుల్ ముందుకు వాలి అమ్మ సళ్ళని రెండుచేతులా వొడిసిపట్టి ఆమె పెదాలని తన పెదాలతో మూసేశాడు. రెండు నిమిషాలలో అమ్మ మౌనంగా ఐపోయింది. అంకుల్ నిమ్మాదిగా మొదలుపెట్టి క్రమంగా వూపందుకున్నదు. అమ్మ ఆహ్.. ఉ.. అంటూనే అంకుల్ వేసే దరువులకి అనుగుణంగా తన సీటుని ఎదురొత్తులు ఇస్తున్నాది.

అంతలో అమ్మ అంకుల్ నుండీ విడివడి అంకుల్ని క్రిందకి పడదోసి తాను అంకుల్ మీదకి ఎక్కి ఇంకా నిగిడి వున్న అంకుల్ మొడ్డని తన రసాలూరుతున్న పూకులోకి తోసుకుని విపరీతమైన వేగంతో వూగసాగింది. అమ్మ అంత కసేక్కిపోవడం నెనెప్పుడూ చూడలేదు. ఆమె వేగానికి అంకుల్ గాక మొరొకళ్ళైతే తట్టుకోలేరేమొ.. ననిపించింది. అలా 5 నిమిషాలపాటు అంకుల్ మీదేక్కి వూగిపోయిన అమ్మ అఖరుగా కార్చేసుకుటూ అంకుల్ మీద అలసటగావాలిపోయింది.

అప్పుడు అంకుల్ అమ్మని క్రిందచేసి తాను అమ్మ గుండేలమీద కూర్చోని ఇంకా బిర్రుగా నిగిడివున్న తన మొడ్డని అమ్మ నోటిలోకితోసి అమ్మ నోటిని దెంగసాగేడు. అలా మరో 3 / 4 నిమిషాలు అమ్మ నోటినిదేంగేసి అప్పుడు వొక్కసారిగా తెల్లని చిక్కని ద్రవాన్ని అమ్మ నోటిలోనూ ముఖం మీద, సళ్ళపైనా పిచికారీ చెసేసి అమ్మ ప్రక్కన అలసటగా వాలిపోయాడు.

అంకుల్ నిమ్మదిగా తన చేతివేళ్ళని అమ్మ పూకులో పెట్టి గొల్లిని నలపడం ప్రారంభించేడు. సాధారణంగా నాకు అంకుల్ అలా చేస్తాడు. నేను అప్పటికే పూకులో వేళ్ళు పెట్టుకుని 3 సార్లు కార్చేసుకున్నను. ఇప్పుడు  నేను నావేళ్ళతో నా గొల్లిని రుద్దుకోవడం ప్రరంభించేను. మరో 3 నిమిషాలలో అమ్మ మరో సారి కార్చేసుకుంది. అమ్మకు కారిపోవడం చూస్తూనే నేను కూడా కార్చేసుకున్నను. తరువాత అంకుల్ తాను వొలకపోసిన తన రసాలని తన వేళ్ళతో తేసి అమ్మ నోటికి ఆందించేడు. అమ్మ అంకుల్ తలని తన పూకులోకి తోసింది. అంకుల్ మరొ 5 నిమిషాలు అమ్మ పూకుని సుభ్రంగా నాకి అమ్మకి మరో 2 సార్లు భావప్రాప్తులు కలిగించేక అప్పుదు వొదిలిపెట్టింది అమ్మ రమణ అంకుల్ని.

మరో 5 నిమిషాలపాటు ఇద్దరూ ఒకళ్ళ వొంటిని ఒకళ్ళు నిమురుకుంటూ తడుముకుంటూ గడిపేక, ఇంక పిల్లలు వొచ్చే వేళ ఐంది అని చెప్పి అమ్మ లేచి బట్టలు కట్టుకుంది. అంకుల్ మాత్రం లుంగీ కట్టుకుని చొక్కా వేసుకోకుండా మంచం మీద కూర్చున్నాడు.

నేను మరో 5 నిమిషాలు మెట్లమీదే కాలక్షేపం చేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళేను. అప్పటికి అంకుల్ హల్లోకి వొచ్చి కూర్చోని వున్నడు. నన్ను చూస్తూనే హలో అన్నడు అంకుల్ . నేను "హు..",  అంటూ విసురుగా ముఖం తిప్పుకుని మా గదిలోకి పోయి విసురుగా నా పుస్తకాల బాగ్ ని గూట్లోకి విసిరికొట్టేను. మా గదిలోకి వొస్తున్నప్పుడు అమ్మ వొంటగదిలో కఫీ చెయ్యడం చూసేను. 

అంకుల్ నా వెనుకే నాగదిలోకి వొచ్చి "అదంతా కోపమే" అని అడిగేడు.

నేను సమాధానం చెప్పకుండా నా పుస్తకాల గూడు దగ్గరనుండీ వెనక్కి తిరిగేప్పటికి అంకుల్ నాదారికి అడ్డంగా నిలబడి నారెండు సళ్ళమీద చెతులువేసి బలంగా పిసికుతూ నాపెదవులమీద బలంగా ముద్దుపెట్టుకుంటూ తన నాలుకని నా నోటిలోకి తోసి నన్ను ఆపుస్తకాల గూటిగోడకి అదిమిపెట్టి నిగిడిన తన మొడ్డని నాపూకులో గుచ్చుకునేలా వాటంగా అదుముతూ తన నడుమును అదిమిపెట్టిరాసేడు. 

ఆశ్చర్యంగా అంకుల్ మొడ్డ ఇంకా నిగిడి గట్టిగా ఆంత పెద్దదిగానూ వుంది. ఆరాపిడి, పిసికుడు అంకుల్ వొంటి స్పర్శ నాకోపాన్ని పోగొట్టడమేకాకుండా నన్ను మళ్ళీ మంచి మూడ్ లోకి తీసుకువొచ్చేయి. అప్పుడు నాకు ఆర్థమైంది, నాకు ఏమి కావాలో. నేను అంకుల్ మెడ చుట్టూచేతులువేసి అంకుల్ నిబలంగా కౌగలించుకున్నను. యెంత బలంగా కౌగలించుకున్ననటే నాసళ్ళు అతని చాతీకి వొత్తుకుని నాకే నొప్పిపెట్టేటంతగా. 

అంకుల్ నాపిర్రలని పిసుకుతూ నాపెదవులలోనుండీ నా ఎంగిలిని జుర్రుకుంటున్నాడు. అంకుల్ నా skirt ని పైకి జరిపేడు. నా panty ని క్రిందకి తోసేసాడు. నా పిర్రలమీద చేతులువేసి నన్ను గాలిలోకి లేపేడు. నిగిడిన తన మొడ్డనా పూపెదాల మధ్యలో తగులుతున్నాది. నావోళ్ళంతా వేడేక్కిపోయింది. అంకుల్ తన మొడ్డ ముందోలు వెనక్కి జరిపి ఎర్రటి తన మొడ్డ తలని రసాలూరి తడిసిపోయిన నాపూపెదాల మధ్యపాయలో పెట్టి నాపూకుపాయ పొడవు వెడల్పులని కోలుస్తూవుంటే, నేను కోరికల వేడిని ఆపుకోలేక అంకుల్ మొడ్డని ఎంత తొందరగా నాపూకులోకి తోసేసుకుందామా అని నా నడుముని మరింత ముందుకు తోసాను. 

అంకుల్ మొడ్డ బుడిపె నాపూకు పైపేదాలని చేధించుకుని నాపూకు లోపలి పెదాలను తాకింది. అంతపాటిదానికే నాకళ్ళు మత్తుగా మూతలుపడ్డాయి. అంకుల్ నానడుముని మరింతగా తనలోపలికి అదుముకుంటూ తన నిగిడిన మొడ్డని నాపూకులోకి తోస్తున్నడు. నేను ఇంక అంకుల్ మొడ్డనా కన్నెపొరని చేధించి నాకు కన్నెరికం చేసేస్తుందనే అనుకున్నను, అంతలో మాగది తలుపుమీద టక టక మని కోడుతూ మాఅమ్మ మా గదిలోకి వొచ్చింది. 

వొక్క వుదుటున అంకుల్ నన్ను క్రిందకు దించేసేడు. నాకు కళ్ళ నీళ్ళు తిరిగేయి. ఆఅనుభవానికి ఆంత దెగ్గరగావొచ్చిన అవకాశం ఆంతలోనే చేజారిపోవడం, నాకు మాఅమ్మ మీద చెప్పలేనంత కోపం వొచ్చింది. ఆక్షణాన ఏమైనా అనేసేదానినే, ఇంతలో మాఅక్కయ్య రాధిక, నాచెల్లి దీప స్కూల్ నుంచీ రావడంతో నేను, మా అమ్మ, రమణ అంకుల్ అందరమూ కఫి కప్పులతో మౌనంగా హల్ లోకి వొచ్చేశాము.

నావోళ్లయితే కోరికలవేడితో సలసలా కాగిపోతున్నది.. ఎప్పుడెప్పుడు అంకుల్ చేతుల్లో నలిగిపోతూ ఎప్పుడెప్పుడు అంకుల్ మొడ్డని నాపూకులో దోపించుకుని ఆసుఖానుభూతిని రుచి చూస్తానా అని నేను తహ తహ లాడిపోతున్నాను. కానీ నాకు అర్ధం కానీ విషయమేమిటంటే అంకుల్ ని నన్నూ అలా చూసి కూడా మాఅమ్మ ఏమీ అనకుండా ఎందుకు మౌనంగా ఉండిపోయిందా అన్న ఆలోచన నన్ను తినేస్తున్నది. కానీ నేను అనుకున్నాను బహుశా తనకి రమణ అంకుల్ తో రంకు సంబంధం ఉందిగనక తాను అంకుల్ని నన్నూ ఏమీ అనలేక మౌనంగా ఉండిపోయిందేమో అనుకుని నన్ను నేను సమాధాన పరుచుకుని రాత్రి ఎప్పుడు అవుతుందా అని ఎదురుచూడసాగెను. 
Reply
కామ దేవత - 4వ భాగము
నాల్గవ భాగం

నేను అలా నా ఆలోచనలలో ఉండగానే .. ఇంతలో మా ఎదురింటి ఆంటీ సుశీల వొచ్చి మా అమ్మని ఎదో సాయం కావాలని తనతో తీసుకువెళ్ళింది. మా అమ్మ వెళుతూ వెళుతూ, ముఖం కడుక్కుని నీ స్కూల్ బట్టలు మార్చుకో, బజారువెళ్ళి రేపు నీపుట్టినరోజుకి డ్రెస్ కొనుకొద్దాం అని చెప్పింది. 

దానితో "హమ్మయ్య అమ్మ నన్ను అంకుల్ తో చూసినా కూడా నామీద అమ్మకి కోపం వున్నట్లుగా అనిపించడం లేదులే" అనుకున్నను. అమ్మ బజారు కి వెళదాం అన్నది కదా అందుకే ముఖం కడుక్కోవడానికాని బాత్రూం లో కి వెళ్లెను. 

రాధిక, దీప నాన్న ఏడీ అని అంకుల్ని అడగడం బాత్రూమ్ లో వున్నా నాకు వినిపించింది. దానికి అంకుల్ మీ నాన్న ఓ15 రోజులు ఆఫీస్ పని మీద వూరు వెళ్ళేరు అని చెప్పడంతో నాన్న వూరు వెళ్ళేరా అందుకేనా అమ్మ అంత ధైర్యంగా అంకుల్ పక్కలో పడుకున్నది అనుకున్నాను.

మరో గంటలో నేను, అమ్మ, అంకుల్ కలిసి ఇంటిలోనుండీ బయట పడ్డాము. బజారంతా తిరిగి తిరిగి ఆఖరికి ఎర్ర బోర్డర్ వున్న ఓ తెల్ల సిల్క్ పరికిణీ, బ్లౌజు కొన్నరు. అలాగే ఓ తెల్ల బ్రా, పేంటీ కూడా కొన్నరు. నాకు ఆ డ్రెస్ చాలా బాగా నచ్చింది. ఇంటికి వొచ్చేదారిలో మర్నాటి సాయంకాలానికి ఓ బుట్టడు మాల్లెపూలు, మరో బుట్టడు సన్నజాజులదండలు ఆర్డర్ చేసింది అమ్మ. నేను అన్ని పూలు ఎందుకమ్మ అని అడుగుతూ వుంటే అంకుల్ నన్ను ప్రక్కకి లాగి సన్నగా చెవిలో చెప్పేడు. 

రేపునీ15వ పుట్టినరోజుగదా నీకు జీవితాంతం గుర్తువుండిపోయే మధురమైన, మరపురాని బహుమతి ఇద్దామని నేను మీ అమ్మ నిర్ణయించుకున్నం అని. అంటే తెల్ల బట్టలు, మల్లెపూలు ఆంతే నాకు వొళ్ళంతా జల్లుమంది. వొంట్లో నరాలన్నీ తీయ్యగా ములిగేయి. సిగ్గుతో బుగ్గలు ఎరుపెక్కేయి. ఏంటి ఆంతా సిగ్గే అంటూ అంకుల్ వీపు నిమురుతున్నట్లుగా నిమురుతూ అంత బజారు మధ్యలోనూ చేతిని క్రిందకి జార్చి నా పిర్రలని గట్టిగా వొత్తి వొదిలేడు. 

ఆంతే నా వొళ్ళంతా సలపరం రేగినట్లు ఐపోయింది. తొడల్లో తడిసిపోయింది. ఖంగారుగా చుట్టుప్రక్కల ఆంతా చూసేను ఎవరైనా చూశారేమోనని భయం భయంగా. ఐతే బజారులో ఆంతా ఎవరి గొడవలో వాళ్ళు వుండడంతో అక్కడ మమ్మల్ని ఎవ్వరూ పట్టించుకున్నట్లు అనిపించలేదు నాకు.  నేను దడదడ లాడుతున్న గుండెలని చిక్క బట్టుకుని అంకుల్ చేతిమీద గట్టిగా గిల్లేను. ఇంతలో అమ్మ బజారుచేయడం ఐపోవడంతో ముగ్గురమూ ఆటోలో ఇంటికి చేరేము.

ఆరోజు భోజనాలు చేసాక అంకుల్ బయటకు వెళ్ళిపోయేడు. ఆ రాత్రంతా ఇంటికి రాలేదు. నేను చాలా సేపు చాలా ఆశగా అంకుల్ గురుంచి ఎదురుచూసి ఎదురుచూసి ఎప్పటికో నిద్రలోకి జారిపోయెను.  

మర్నాడు అమ్మ నన్ను స్కూల్ కి పంపలేదు. మా అక్కయ్య రాధికని, మా చెల్లి దీపని స్కూల్ కి పంపించేశేక నాకు వొంటికి నూని రాసి, మంచిగా నలుగుపెట్టి సుబ్బరంగా తలంటి పోసింది. క్రొత్త బట్టలు సాయంకాలం వేసుకుందువుగానిలే అంది. నన్ను స్కూల్ కి ఎందుకు పంపలేదు అంటే సాయంకాలం నీకు చాలా పనివుంది ఇప్పుడు బాగా నిద్రపోయి విశ్రాంతి తేసుకో అన్నది. నిన్నరాత్రి నించీ అంకుల్ ఇంట్లో కనిపించకపోవడంతో  ఇంక ఉండబట్టలేక అమ్మని అడిగేసేను .. అంకుల్ కనిపించడం లేదేమిటి అమ్మా అని.. దానికి అమ్మ చిన్నగా నవ్వుతూ రాత్రికి ఒస్తారులే నువ్వు ప్రశాంతంగా నిద్రపో.. అన్నది. అమ్మ నవ్వు చూస్తే నాకు ఏదోలా అనిపించింది. 

ఇంతలో మా ఎదురింటి ఆంటీ శారదా.. శారదా.. పిల్లలు స్కూల్ కి వెళ్ళిపోయారా అంటూ ఇంటిలోకి వొచ్చింది (అన్నట్టు చెప్పడం మరచిపోయాను గదూ, మా అమ్మ పేరు శారద). ఇంక మా ఎదురింటి ఆంటీ పేరు సుశీల. వాళ్ళ ఆయన (సుందరం) గూడా మా నాన్నగారితో పాటుగా అకౌట్స్ సెక్షన్ లో పని చేస్తూ వుంటారు. మా నాన్నగారు ఆయన వొకేసారి ఈ కంపెనీ లో జేరేరు. వాళ్ళకి నలుగురు పిల్లలు. పెద్దవాడు మధు (18), తరువాత పద్మ (17), తరువాత సీత (16) ఆఖరుగా పవన్ (15). మా రెండు కుటుంబాలు మంచి స్నేహితులం కావడం మూలంగా మేమంతా ఒక్క కుటుంబంలా చాలా కలుపుగోలుగా కలిసి వుంటాము. 

ఏమిటే నీ ఖంగారు అంటూ అమ్మ గదిలోనుండీ బయటకు వొచ్చింది. సుశీల అమ్మ చెయ్య పట్టుకుని గబ గబా ప్రక్కకి తీసుకుపోయి ఏదో గుసగుస లాడేస్తున్నది. దానికి మా అమ్మ నాకన్న నీకు ఎక్కువ తొందరగా వున్నట్టుందే? అంటూ ఏదీ సాయంకాలం కావాలిగా, అందుకే రమణిని పడుకుని బాగా విశ్రాంతి తీసుకోమన్నను అంటూ గదిలోకి వొచ్చి రమణీ నువ్వు తలుపేసుకుని పడుకోమ్మ నేను సుశీల ఇంటికివెళ్ళి ఓ 10 నిమిషాలలో వొచ్చేస్తా అంటూ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి వెళ్ళిపోయారు. 

తెల్ల బట్టలు, మల్లేపూలు, అమ్మ, ఆంటీ గుసగుసలు నాకు ఆరోజు కన్నేరికం తప్పక జరుగుతుందని చెప్పకనే చెబుతున్నయి. కానీ నాకు ఆర్థం కానిదల్ల వొక్కటే. 

నాకు అంకుల్ కి మధ్య వున్న రహస్యం వీళ్ళకి తెలిసిపోయిందా?  ఏ తల్లైనా తాను ఎవరి పక్కలో పడుకుంటుందో మళ్ళీ వాడి పక్కలోనే తన కూతురిని గూడా పడుకో పెడుతుందా? నాకు కన్నెరికం చేసే విషయంలో సుశీల ఆంటీ ప్రమేయం ఏమిటి? సుశీల ఆంటీ ఎందుకు ఈవిషయంలో ఇంత శ్రద్ధ చూపిస్తున్నది? ఇలాంటి ఆలోచనలతో నా బుర్ర వేడెక్కిపోతున్నది గానీ నిద్ర మాత్రం రావడంలేదు. 

ఇంక ఈ విషయాలు ఆలోచించడం కన్న సాయంకాలం వరకు వేచివుండడమే మంచిదనుకుని, సాయంకాలం అంకుల్ నన్ను ఏమి చేస్తాడు, ఎలా చెస్తాడు, సళ్ళు పిసుకుతాడా? తన బారైన మొడ్డని నా పూకులో పెట్టి అమ్మని దెంగినట్లుగా నన్ను దెంగుతాడా? అలా దెంగితే ఎలా వుంటుంది? తన వేళ్ళు పిట్టినదానికన్న బాగుంటుందా? అని రకరకాలుగా వూహించుకుంటూ నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నిచసాగేను. అలా ఎంతసేపు ఆలోచించేనో ఎప్పుడు నిద్రలోకి జారిపోయానో నాకే తెలియలేదు. 

మళ్ళీ మధ్యన్నం సుమారుగా 2:00 గంటలు అఔతూ వుండగా అమ్మ నన్ను నిద్రలేపింది. అమ్మ సుశీలా ఆంటీ చాలా హుషారుగా వుండడం మాత్రం నేను కనిపెట్టేను. సుమారుగా 4:30 అఔతూ వుండగా రాధిక, దీప స్కూల్ నుంచీ వొచ్చేరు. అదే టైంకి సుశీల ఆంటీ పిల్లలు గూడా స్కూల్ నుంచీ వొచ్చేశారు. వాళ్ళంత స్కూల్ నుంచీ వొస్తూనే ఈవేళ రమణి పుట్టినరోజు కదా ఏ సినిమాకు పంపిస్తున్నరుఅని మా అమ్మని గొడవ చేసేరు. 

దానికి అమ్మ చెప్పింది "రమణికి వొంట్లో నలతగా వుంది, తను మీతో రాలేదుగానీ మీరు ఆందరూ రెండవ ఆటకు వెళుదురుగాని అని". దానితో వాళ్ళాంతా ఆనందంగా ఆటలకి వెళ్ళిపోయారు. మా అక్కా, చెల్లీ, సుశీల పిల్లలు అంతా  గం. 6:30 ని. కల్లా ఆటలు నుండీ తిరిగి వొచ్చేశారు. సుశీల ఆందరికీ భోజనాలు అవీ అన్నీ వాళ్ళ ఇంటిలోనే పెట్టేసి 7:45 నిమిషాలకల్లా వాళ్ళని రెండవ ఆట సినిమాకి పంపించేసింది. వాళ్లంతా సినిమాకి తయారౌతూ నన్ను గూడా వాళ్ళతో రమ్మన్నారు కానీ నామనసు వేరే ఎక్కడో వుంది అందువల్ల నేను నేను వాళ్లతో సినిమాకి వెళ్ళడానికి సుముఖంగా లేను .. అలాగే అమ్మ కూడా దానికి వొంట్లో బాగాలేదని చెప్పెనా? మీరు ఇంకా గొడవ చేస్తే మిమ్మల్ని కూడా సినిమాకు పంపను అనేప్పటికీ వాళ్లంతా మారు మాట్లాడకుండా సినిమాకి వెళ్ళిపోయేరు.  

సుశీల తన పెద్దకొడుకు మధు కి పిల్లల అందరి భాధ్యత అప్పచెప్పి, సినిమా నుంచీ వొచ్చి మమల్ని నిద్రలో disturb చేయ్యకుండా ఈవేళ్టికి సుశీల ఆంటీ ఇంటిలోనే పడుకోమని చెప్పి పంపించింది. ఇలాంటివన్నీ మా ఇళ్ళల్లో మామూలే కాబట్టీ వాళ్ళుగూడా పెద్దగా పట్టించుకోకుండా ఆనందంగా  సినిమాకి వెళ్ళిపోయారు.

పూల దుకాణం వాడు పూల బుట్టలు తెచ్చి ఇచ్చేడు. ఇక్కడ మా భోజనాలు అవీ అఔతూ వుంటే అక్కడ మా అమ్మ మా బెడ్రూం ని పూలతో అలంకరించడంలో హడావిడిపడిపోతున్నది. 

ఆంతా సినిమాకి వేళ్ళేదాక ఓపికపట్టి అప్పుడు సుశీల ఆంటీ ని అడిగేను. అసలు ఇంట్లో ఏమిజరుగుతున్నది అని? దానికి సుశీల ఆంటీ సమాధానం విన్నక నాకు తలతిరిగినంత పని అయింది. 

సుశీల ఆంటీ నాకు ఏమిచెప్పిందనుకున్నరు? 

"అఔనే రమణీ నీకు ఈవేళ రమణ అంకుల్ తో శోభనం జరగబోతున్నది" అన్నాది. నిన్నటినుండీ నేను వూహించుకుంటున్నదే ఐనా అంత directగా నీకు శోభనం అనే సమాధాన్నాన్ని నేను ఊహించలేదు. అందుకే shock అయ్యేను. దానితో ఎదో పిచ్చిదానిలా మీకు ఏమైనా పిచ్చా అని నేను గట్టిగా అరిచేను.

సుశీల ఆంటీ చిన్నగా నానోరు మూస్తూ నాకు ఇందాకాకన్నా ఇంకా పెద్ద shocking  విషయం చెప్పింది. అదేమిటంటే "గత నెలరోజులుగా రాత్రిళ్ళు నాకు అంకుల్ కి మధ్య జరుగుతున్న ప్రేమాయణం తొపాటుగా, నిన్న మద్యహ్నం నేను ventilator గుండా అమ్మని, అంకుల్ని చూడడం వరకు వివరంగా అమ్మకి, తనకూ తెలుసునని". 

సుశీల ఆంటీ చెప్పిన విషయం విని నేను నోట మాటరాక నిశ్చేస్ఠురాలినై అలాగే నిలబడిపోయాను. మరి కొద్దిసేపటికి తేరుకుని, ఈవిషయాలు అన్నీనీకెలా తెలుసు అని సుశీల ఆంటీ ని అడిగేను. సాధారణంగా నేను మీ అమ్మా కలిసే రమణ అంకుల్ దగ్గర పడుకుంటాముగనుక అంది. 

ఇంక సుశీల అంటీ ఇస్తున్న shockలు తట్టుకోలేక, ఓ గ్లాసుడునీళ్ళుతాగి, మీ ఇద్దరేనా ఇంకా ఎవరైనా వున్నారా రమణ అంకుల్ దగ్గర పడుకునేవాళ్ళు అన్నను కొంచెం వెటకారంగా

దానికి సుశీల ఆంటీ నవ్వుతూ, ఇంకా ఈ కాలనీలో రమణ అంకుల్ ప్రక్కన పడుకునేవాళ్ళు చాలామంది వున్నారు అంటూ సుశీల అంటీ రమణ అంకుల్ గురుంచి నాకు చెప్పడం మొదలు పెట్టింది. 
Reply
కామ దేవత - 5వ భాగము

సుశీల రమణ అంకుల్ గురించి రమణికి చెప్పడం మొదలుపెట్టింది "రమణ అంకుల్ చాలా డబ్బు వున్నవాడు. గత 7 ఏళ్ళుగా ఈ కాలనీలో వున్న చాలా కుటుంబాలకి ఆయన ఆర్ధిక సాయం చేస్తున్నాడు. ఐతే ఆయనకి కన్నేపిల్లలంటే ఎందుకోగానీ చాలా వ్యమోహం. అందుకు ఆయన ముందుగా ఆడపిల్లల తల్లులని లొంగదీసుకుంటాడు. అలా అని బలవంతం చేయ్యడు. కానీ అతనిలో అదోలాంటి శక్తి వుంది. వొచ్చి వొంటిమీద చెయ్యవేస్తే ఆడవాళ్ళు వొద్దు, కాదు అనకుండా అతనికి లొంగిపోతూవుంటారు. 


ఆతరువాత ఆ తల్లులకి మరి ఏమి మంత్రం వేస్తాడో ఎఏమో. ఆ తల్లులే తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళ కూతుళ్ళని ఆతని పక్కలో పడుకో పెడతారు. కానీ ఇక్కడ వొకవిషయం చెప్పుకోవాలి. సాధారణంగా కన్నెపిల్లలజోలికి వొకటి రెండుసార్ల కన్నా ఎక్కువగాపోడు. ఆఖరుగా మరో ముఖ్యమైన విషయం వుంది. వొకసారి రమణ అంకుల్ గానీ ఓ పిల్ల పక్కలో పడుకున్నడంటే, ఇంక ఆ పిల్ల పెళ్ళి ఐ అత్తవారింటికి వెళ్ళేదకా మొత్తం అన్ని భాధ్యతలు తనే చూసుకుంటాడు. అదీ వొక కారణం కావొచ్చు. అందువల్లనే ఆడపిల్లల తల్లులు రమణ అంకుల్ అంటే అంత మోజు చూపిస్తారు.

ఇంక చివరగా రమణ అంకుల్ మొగతనం గురించి తప్పక చెప్పితీరాలి. సాధారణంగా మొగవాళ్ళకి మొగతనం 6" నుంచీ 7" మహా ఐతే 7.5" పొడవు వుంటుంది. రమణ అంకుల్ మొగతనం 9" నుంచీ 10" పొడవు వుంటుంది. సాధారణంగా మొగాళ్ళు ఓ 2 తడవలు వాయించేప్పటికి నీరు గారిపోతారు. అదే రమణ అంకుల్ ఐతే ఎడతరిపిలేకుండా ఐదారు మందిని సుఖపెట్టగలిగే సత్త వున్నవాడు. అది రమణ అంకుల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణ. అలా చెప్పుకుపోతున్న సుశీల ఆంటీ మాటలకి అడ్డం వొస్తూ..

"మరి గత నెల రోజులుగా అంకుల్ నాతో ఇన్ని ఆటలాడుకుంటున్నాడుగదా, ఎప్పుడైనా తను నన్ను తన సొంతం చేసుకోవొచ్చుగదా? మరి ఎందుకు ఇంతకాలం ఆగేడు?" అని అడిగేను.

దానికి సమాధానం గా సుశీల ఆంటీ "అ.. ఔను, నీమీద అంకుల్ కన్ను పడినప్పుడే మాతో చెప్పేడు. దానికి మీ అమ్మ వొప్పుకుంది గూడానూ. కానీ మాకూ అదే ఆర్థం కాలేదు గత నెల రోజులుగా నీ పక్కనే పడుకుంటూ గూడా ఎందుకు నిన్ను తన సొంతం చేసుకోలేదా అని మెమూ అనుకుంటున్నము అని అంటూ, నాకు మాత్రం ఎలా చూసినా రమణ అంకుల్ తో వ్యవహారం లాభసాటిగానే వుందని అనిపిస్తున్నది. ఎందుకంటే మొదటిది, తన పొందులో అద్భుతమైన సుఖం దొరుకుతుంది. తరువాత తను ఆర్ధికంగా కుటుంబాలని ఆదుకుంటున్నడు. ఆఖరుగా, ఆడపిల్లల పూర్తి భాధ్యత తనే చూసుకుంటున్నడు ఇంకేమి కావాలి మనకి?" అని ముక్తాయించింది.

ఇంతలో మా గుమ్మం ముందు ఆటో వొచ్చి ఆగింది. అందులోనుండీ రమణ అంకుల్ తెల్లటి పట్టు లుంగీ కట్టుకుని పట్టు జుబ్బా వేసుకుని క్రిందకి దిగేడు. అంకుల్ రావడం చూస్తూనే సుశీల ఆంటీ నన్ను మా ఇంటికి తీసుకుపోయింది.

ఇంటిలోకి రాగానే ఘుప్పు మంటున్న మల్లెపూల, సన్నజాజుల పరిమళానికి పరవసించిపోయాను. ఇంతలో రమణ అంకుల్ ఏదో శీసా ఆంటీ చేతిలో పెట్టి ఆ సీసాలో వున్న ద్రవణం వేడినీళ్ళల్లో కలిపి నాకు స్నానం చేయించి, ఆ నీళ్ళతో నే మా అమ్మని, సుశీల ఆంటీ ని గూడా స్నానం చేసి పట్టు బట్టలు కట్టుకుని రమ్మన్నాడు

మరో 40 నిమిషాలలో మేము ఆంతా అంకుల్ ఇచ్చిన నీళ్ళు కలిపిన నీటితో స్ననం చేసి తెయారయ్యము. నాకు నిన్న కొన్న క్రొత్త బట్టలు కట్టేరు. అమ్మ, సుశీలఆంటీ పట్టు చీరలు కట్టుకున్నారు. తలలో సన్నజాజులు తురుమి నన్ను శోభనపు పెళ్ళి కూతురులా తెయారుచేసి మా అమ్మ వాళ్ళ పడక గదిలోకి తీసుకుపోయారు. 

అమ్మ, ఆంటీ మొత్తం ఇంటి కిటికీలు, తలుపులు అన్నీ బిడాయించేయడంవల్ల గదిలోని మల్లెల పరిమళాలు, అగరోత్తుల సువాసనలు ఇంటిలోని వాళ్ళనందరినీ మత్తెక్కించేస్తున్నయి. 

ఆ గదిలోని మాత్తైన పరిమళం మా అందరిలోనూ కోరికలని రాజేస్తున్నది. అప్పుడు అమ్మ ముందుగదిలోకి వెళ్ళి అంకుల్ కి చెప్పింది పిల్ల సిద్దంగా వుంది అని. అప్పుడు అంకుల్ నేను ఎదురుచూస్తున్న ఆ మధురక్షణాలని నాకు అందించి, నాకలలని పండించడానికి ఠీవీగా గదిలోకి వొచ్చేడు.
  
నేను సిగ్గుల మొగ్గై తలవొంచుకుని అంకుల్ చేతి స్పర్శకై తహతహ లాడిపోతున్నను. అంకుల్ వొచ్చి నాచుంబుకాన్ని ఎత్తి నా కళ్ళలోకి చూస్తూ నా మెడలో ఓబంగారపు గొలుసు వేసి ఆ చేతులని అలాగే క్రిందకి నావీపుమీదగా జార్చి నాపిర్రలని రెండుచేతులా వొత్తి నానడుమును నిగిడిన తన మొడ్డకి అదుముకుంటూ నన్ను బలంగా కౌగలించుకున్నాడు. ప్రక్కనే అమ్మ శారద, ఆంటీ సుశీల నన్ను చూస్తున్నారు అన్న విషయమే మర్చిపోయి, ఎప్పటినుండో ఎదురుచూస్తున్న ఆ మధురక్షణాలని నాసొంతం చేసుకోవాలని తమకంగా అంకుల్ ని అల్లుకుపోయాను. 

అంకుల్ నా పెదవులపై ముద్దుపెట్టుకుటూ తన నాలుకని నానోటిలోకి తోశాడు. నేను సంతోషంగా నాపెదవులు తెరిచి అంకుల్ నాలుకని నానోటిలోకి తీసుకున్నను. మెమిద్దరం పరిశరాలని మర్చిపోయి వొకరికోగిలిలో వొకరం  కరిగిపోతూవుంటే, అంకుల్ చేతులు ముందుకువొచ్చి నాసళ్ళని గట్టగా పిసికేయి. వొక్కసారిగా నావెన్నులోకెరెంట్ పాకినట్లు వొళ్ళు జలదరించింది. నాతొడల్లో తడివూరడం మొదలైంది. అప్పుడు అంకుల్ నన్ను మంచం దగ్గరకు నడిపించుకుంటూ తీసుకువెళ్ళి మంచం మీద కూర్చోపెట్టేడు. 

తరువాత అంకుల్ తన బాగ్ లోనుండీ ఓ ఫొటో బయటకితేశాడు. అందులో ఓఅందమైన దేవతా ముర్తిలాంటి అమ్మయి ఓ ఐదుగురు మొగవాళ్ళుతో నగ్నంగా శృంగారం జరుపుతూ రతిసుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నది. ఆమె ఎదురుగా ఓకన్నెపిల్లని ఓనడివయ్యస్సు అతను నగ్నంగా దెంగుతున్నట్లుగా వుంది. 

అంకుల్ ఆఫొటోని నాచేతులలో పెట్టి పట్టుకోమన్నడు. అంతకు ముందు ఎప్పుడూ అలాంటి ఫొటోలని నేను చూసివుండకపోవడంతో నేను ఆఫొటోని పరవశంగా చూస్తున్నాను. 

ఇంతలో అంకుల్ మాఅందరినీ ఆఫొటోకి మొక్కమన్నాడు. తరువాత తను ఓఅరడజను అగరువొత్తులని వెలిగించి ఆఫొటో చుట్టూతిప్పి ఆఫొటోని మా మంచానికి కాళ్ళవైపు పెట్టి ఈ ఫొటోలోని దేవత పేరు "కామ దేవత". ఈవిడ మాఇంటి ఇలవేల్పు

ఈరమణి నేను అనుభవించబోయే 100వ కన్నెపిల్ల. ప్రతీ 100వ కన్నెపిల్లనీ అనుభవించేటప్పుడు మావంశస్థులు ఆకన్నెపిల్లకి ఆమె తల్లికి, అక్కడవున్నవాళ్ళకి మాకుటుంబానికి సంబంధించిన మాఇంటి ఇలవేల్పు ఈ "కామ దేవత" కథ చెప్పి తీరాలి. ఇది మాఆచారం, కామ దేవత మాకు పెట్టిన నియమం. అంటూ అంకుల్ "కామ దేవత" కథ చెప్పడం మొదలుపెట్టేడు.
Reply
కామ దేవత - 6వ భాగము

ఈరమణి నేను అనుభవించబోయే 100వ కన్నెపిల్ల. ప్రతీ 100వ కన్నెపిల్లనీ అనుభవించేటప్పుడు మావంశస్థులు ఆకన్నెపిల్లకి ఆమె తల్లికి, అక్కడవున్నవాళ్ళకి మాకుటుంబానికి సంబంధించిన మాఇంటి ఇలవేల్పు ఈ "కామ దేవత" కథ చెప్పి తీరాలి. ఇది మాఆచారం, కామ దేవత మాకు పెట్టిన నియమం. అంటూ అంకుల్ "కామ దేవత" కథ చెప్పడం మొదలుపెట్టేడు.


ఇది ఒక పది తరాలకి ముందు అంటే సుమారుగా ఓ 500 సంవత్సరాలకి ముందు (అంటే సుమారుగా 14 / 15 వ శతాబ్దంలో అన్న మాట)  మా వంశస్థుడు ఒకాయన చాలా కురూపిగా వుండేవాడు. ఆ కురూపానికి తోడు నిచ్చెదరిద్రం. దానికితోడుగా తన 14 వ ఏటనే తండ్రి కూడా మరణించేడు. ఎలాగో తల్లి సాయంతో తన 26 ఏటవరకు సంసారాన్ని ఈదుకుంటూ వొచ్చేడు. 

పెరుగుతున్న వయసుతో పాటు అతని వికౄతరూపంగూడా పెరుగుతూవొచ్చింది. దానితో వూరిలో ఎవ్వరూ అతనికి కానీ అతని కుటుంబీకులకి గానీ పని ఇవ్వడం మానేశారు. అప్పటికి అతని వయసు 26 ఏళ్ళు. అతనిమీద తల్లి కాకుండా 5గురు అప్పచెల్లెళ్ళు. తల్లి (41) తరువాత వరసగా 24, 22, 20, 18 & 16 ఏళ్ళ చెల్లెళ్ళు ఆధారపడివున్నరు. ఇంక ఆ దరిద్రాన్ని భరించలేక ఒకరోజు అతను ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి వూరికి దూరంగా కొండల మధ్యలో వున్న నదిలో దూకేశాడు.

ఐతే ఆ కొండల మధ్య ఓ ముని గత 40 సంవత్సరాలుగా తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడతని వయస్సు ఓ 70 ఏళ్ళు వుంటుంది. అతను ఆ టైములో నదిలో సూర్యునికి తర్పణాలు ఇస్తూ సంధ్యావందనం చేసుకుంటున్నాడు. 

కొండమీదనుండీ దుబ్బున నీళ్ళలో పడ్డ మానవాకారాన్ని చూసి అతను గబుక్కున వెళ్ళి మా వన్శస్థుడిని రక్షించేడు. అలా రక్షించేక ఎందుకు నాయనా ప్రాణాలు తిసుకునేటంత సాహసం చేసావు అని అడిగేడుదానితో ఏడుస్తూ ఆతను తన గోడు వెళ్ళబోసుకున్నాడు.

ఒక్కక్షణం ధీర్గంగా ఆలోచించిన ఆ ముని, ఏదో వొక నిశ్చయానికి వొచ్చిన వాడిలా తల విదిలించి, చూడు నాయనా, నాదగ్గర నీ విక్రుతరూపాన్ని పోగోట్టే మందుగానీ, మంత్రంగానీ లేవు. కానీ నేను వయస్సులో వుండేటప్పుడు నా శారీరక వాంచేలు తీర్చుకోవడానికని మా తాతగారి తాళపత్ర గ్రంధాలనుండీ "కామ దేవత" మంత్రాన్ని దొంగిలించి ఎవ్వరికీ తెలియకుండా ఇక్కడికి వొచ్చి తపస్సు చేసి ఆ మంత్రన్ని, ఆ మంత్రాధి దేవతని వశం చేసుకున్నాను. కానీ ఆ మంత్రం నా వశం అయేప్పటికి నాకు 60 ఏళ్ళు వొచ్చేశాయి. 

ఇప్పటికైనా నేను ఆ మంత్ర సిద్ధి మహిమవల్ల ఆ దేవతని వశం చేసుకుని పోయిన నా యవ్వనాన్ని తెరిగి పొందగలను. కానీ కుర్రతనంతో తెలియక మొదలుపెట్టిన సాధన, క్రమంగా ఒక్కక్క మెట్టూ ఎక్కుతూ ఉంటేనేకానీ తెలియరాలేదు అందులోని సాధక బాధకాలు, ఆ మంత్ర సిద్ధిలోని ఇబ్బందులు. పొనీ మధ్యలో సాధన ఆపేద్దామంటే పాణగండం. మరి సాధనపూర్తి చెయ్యక తప్పింది కాదు.

తీరా మంత్రం సిద్ధించేక మంత్ర ఫలాన్ని పొందాలంటే ఆచరణకు సాధ్యం కాని నియమాలు. ఆ దేవత ని సంత్రుప్తి పరచాలంటే ఆ దేవత ఎదురుగా రక్తసంబందీకులతో రతి సలిపాలి. ఆ దేవతని త్రుప్తి పరచటానికి నా తల్లినీ, నా అప్పచేల్లెళ్ళనీ ఆ దేవతకి కానుకగా సమర్పించాలి. ఆ మంత్రం సిద్ధించే సమయానికి నా తల్లి కానీ నా అప్పచెల్లెళ్ళు గానీ ఎవ్వరూ లేరు. అందుకే ఇన్నాళ్ళుగా కష్టపడి సాధినిచిన మంత్రాన్ని నీకు ధారపోద్దమని అనుకుంటున్నాను. బాగా అలోచించుకో. ఇది ఒకనాటితో ముగిసేపోయే పనిగాదు. నీ తరువాతి తరాల వాళ్ళుగూడా, తమ తమ రక్తసంభంధీకులతో రతిక్రీడలు,  కామ కలాపాలు నిరంతరం సాగిస్తూనేవుండాలి.

ఎప్పుడైతే, మీ ఇంట ఈ ఆచారం ఆగిపోతుందో ఆనాటితో మొత్తం మీ సిరిసంపదలు అన్నీ అంతరించిపోయి మీ వన్శం మొత్తం నిర్వంశమైపోతుంది.  నాకు ఈవిషయాలన్నీ మంత్ర సిద్ధి పొందినతరువాతగానీ తెలిసిరాలేదు. ఆ విధంగా నేను వొక వ్యర్థుడిని. ఓ పిచ్చి మంత్రన్ని పట్టుకుని 30 ఏళ్ళ వయస్సుని ఈ అడివిపాలు చేసుకున్నాను.  కనీసం నాకు పనికిరాని విద్య నీకు ఎమైనా వుపయోగపడితే అదేనాకు పదివేలుఅంటూ అతను తన మనసులోని మాటని మా వంశస్థుడిముందు వెల్లడించేడు.

నువ్వు ఇంటికి వేళ్ళి నీ తల్లితోనూ, నీ అప్పచెల్లెళ్ళతోను విషయాలాన్నీ కూలంకుషంగా చెర్చించి, వాళ్ళకి అందరికీ సమ్మతమైతే మళ్ళీ నా దగ్గరకు రా. నీకు ఆ మంత్రోపదేశం చేసి, నేను సిద్ది పొందిన ఆ మంత్రన్ని నీకు ధారపోస్తాను. ఇంకా ఈ మంత్రాన్ని పొందాలంటే చాలా నియమాలు వున్నాయి. చెబుతాను శ్రద్దగా విను. 

"నువ్వు నీ తల్లితోనూ, నీ అప్పచేల్లేళ్ళతోనే గాక, నీ జీవితంతం కన్నెపిల్లలతో రమిస్తూనే వుండాలి. కన్నెపిల్లలతో రమించడం బలవంతంగా చెయ్యరాదు. ముందుగా ఆ కన్నెపిల్లల తల్లితో రమించాలి. ఆతరువాత ఆ కన్నెపిల్ల తల్లి అనుమతితో తల్లి చూస్తూ వుండగా కూతురితో రమించాలి. నీ జీవితకాలంలో కనీసం 100 కన్నేపిల్లలతో రమించాలి. ఆ తరువాత నువ్వు నీ తల్లిద్వరాగానీ, నీ అప్పచెల్లెళ్ళా ద్వరాగానీ కనీసం ఒక్క సంతాన్నానైనా కనాలి. ఆ సంతాననికి ఈ కామ దేవత వ్రత విధాన్నాన్ని ఇచ్చి అతనిద్వరా మీ తరువాతి తరాలకి ఈ కామ దేవత వ్రతాన్ని ఆచారంగా సంక్రమింపచేయాలి. ఆఖరుగా నువ్వు రమించిన కన్నెపిల్లల బాగోగుల పూర్తి భాధ్యత నీదే అఔతుంది. ఆ కన్నెపిల్ల పెళ్ళై జీవితంలో కుదురుగా స్థిరపడేవరకు నువ్వు ఆ కన్నెపిల్లల భాధ్యత వహించాలి". 

"ఆచెరణలో పై విషయాలఓ ఎక్కడ తెడాలోచ్చినా, మీకు ఈ కామ దేవత ద్వారా సంక్రమించిన మొత్తం శిరిసంపదలన్నీ హరించిపోగా, మళ్ళీ మీ వన్శం మొత్తం గర్భ దరిద్రాన్ని అనుభవించి రోగాల పాలై నశించిపోతారు. ఐతే ఇందులో వొక వెలుసుబాటు లేకపోలేదు. కామ దేవత దయవల్ల నువ్వు కోరుకున్న కుటుంబీకులు నీకు కావలసిన విధంగా సహకరిస్తారు"అని ముని ఆ కామ దేవత వ్రతం, నియమాలు చెప్పడం ముగించాడు. 

మా వంశస్థుడు క్రొద్దిసేపు ధీర్గంగా అలోచించి తాను ఈ కామ దేవత వ్రతాన్ని స్వీకరించడానికి వొప్పుకుని ఆ ముని దగ్గర అనుమతి తీసుకుని తన తల్లిని, అప్పచెల్లెళ్ళని ఒప్పించి తీసుకువొస్తానని చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు.

అతను ఇంటికి వెళుతూనే తల్లినీ, అప్పచెల్లెళ్ళనీ పిలిచి తన ఆత్మహత్య ప్రయత్నం మొదలుకుని ముని తనకి "కామ దేవత వ్రతం" ఇస్తాననడం వరకూ వివరంగా వివరించాడు.ముందుగా తల్లికానీ, అప్పచెల్లెళ్ళుగానీ ఒప్పుకోలేదు. కానీ మా వన్శస్థుడు వొకే విషయాన్ని గట్టిగా నొక్కి చెప్పేడు.

"మనకి ఈ ఊరేకాదు ఏ ఊరువెళ్ళినా పనిదొరకక ఆకలితో చచ్చిపోవాలి. పొనీ మీకు పెళ్ళిళ్ళు చేసేసి పంపించేస్తే మీరైనాసుఖంగా వుంటారనుకుంటే ఆ దారీలేదు. మనదగ్గర అంతపాటి డబ్బేవుంటే దానితో ఏదైనా వ్యపారం చేసి వుండి వుండేవాళ్ళం. అందువల్ల మనకి రెండే రెండు మార్గాలు వున్నాయి. ఒకటి నీతి నియమాలు అంటూ ఇలా ఆకలిదప్పులతో మలమలా మాడి చచ్చిపోవడం. లేదా కూడూగుడ్డాపెట్టని ఈ నీతినియమాలని వొదిలిపెట్టి ఆ ముని ఇచ్చే మంత్రాన్ని, "కామ దేవత వ్రతాన్ని" తీసుకుని అటునుండీ అటే వెరే ఊరు వెళ్ళిపోయి క్రొత్తజీవితం మొదలుపెట్టడం" అంటూ ముగించేడు.

ఆ రాత్రంతా ఆ ఇంటిలో ఎవ్వరూ నిద్రపోలేదు. ఆఖరికి మా వన్శస్థుడితల్లి ఓ నిర్ణయానికొచ్చి తనమాటగా ఆ మర్నాడు వేకువజామునే మునిదగ్గరకు సకుటుంబముగా వెళ్ళుతున్నామని ప్రకటించింది. అదివిన్న అతను, అంతని అప్పచెల్లెళ్ళు ఒక్కనిమిషం ఆశ్చర్యపోయారు. అది చూసిన ఆవిడ ఒకే మాట చెప్పింది. 

"నాకు నా పిల్లలు సుఖంగా 100 ఏళ్ళు బ్రతకడంకావాలి. ఈ సంఘానిదేముంది. ఎవరిదగ్గర డబువుంటే వాళ్ళకి సలాం చేస్తుంది. దైవ నిర్ణయం గనుక అలా వుండి వుండకపొతే ఆ ముని మన వాడికి కనిపించేవాడే గాదు. ఈరోజు ఈవిధంగా ఆ "కామ దేవత" మన ఇంటికి రావాలని రాసివుంది. అందుకే ఇటువంటి ప్రస్థావన మన ఇంట వొచ్చింది. ఇంక ఈ విషయాన్ని ఈ ఇంటిలో మరెవరూ తర్కించడానికి వీల్లేదు. అని పిల్లలని ఆ రాత్రికి నిద్రపొమ్మని మర్నాడు వేకువనే నిద్రలేవాలని చెప్పింది".  ఆవిధంగా "కామ దేవత వ్రతాన్ని" మా ఇంటికి తీసుకురావడానికి నిర్ణయం జరిగిపోయింది. 

ఆ మర్నాడు వేకువ జామునేలేచి అతను తన తల్లీ, చెల్లెళ్ళని వెంటపెట్టుకుని ఆ ముని దగ్గరకువెళ్ళేడు. అప్పుడు ఆ ముని వాళ్ళందరిని అక్కడ వున్న కొలనులో స్త్నానంచేసి రమ్మని, ఆ తడిబట్టలతో ఆ కొండ గుహలో వున్న "కామ దేవత" ఆలయంలోకి తీసుకుపోయాడు. 

ఆలయంలోకి వెళ్ళేక ఆ ముని ఆడవాళ్ళంతా తన ఇంటి మొగవానితో రతి క్రీడలు సలపడానికి మస్పూర్తిగా ఒప్పుకునే వొచ్చేరా అని అడిగేడు. 

వాళ్ళు అఔను అనిచెప్పాక "ఒకవేళ మీకు మనసులో ఏమూల ఇష్టంలేక పోయినా ఈ వ్రత ఫలితం దక్కదు, కాబట్టి ముందుగానే చెబుతున్నాను. మీలో ఏ ఒక్కరికి ఇష్టంలేకపోయినా ఇప్పుడే వెళ్ళిపోండి. లేదా ఈ వ్రతఫలితం వక్రించి మనమందరం చచ్చిపోతాము జాగ్రత్త అని హెచ్చరించి అప్పుడు అతను వ్రతం గురుంచి మా వన్శస్థునికి చెప్పడం ప్రరంభించేడు".

ముందుగా మా వన్శస్థునికి మంత్రోపదేశంచేసి ఆ మంత్రాన్ని అక్కడనుండీ కదలకుండా ఒక లక్ష జపం చెయ్యమన్నాడు. ఆ లక్ష జపం పూర్తి కావడానికి ఆతనికి సుమారుగా ఓ 2 రోజులు పట్టింది.

***   ***   ***

అక్కడికి రమణ అంకుల్ ఆ కథ చెప్పడం ఆపేడు. కథ ఆపి నన్ను తన వొళ్ళో కూర్చోమని చెప్పి, మా అమ్మనీ, సుశీల ఆంటీ ని బట్టలు విప్పుకుని నగ్నంగా తన ఎదురుగా మంచం మీద కూర్చోమని చెప్పేడు.

మళ్ళీ అందరం రమణ అంకుల్ చెప్పిన విధంగా మంచం మీద సర్దుకోగానే, అంకుల్ కథ చెప్పడం మొదలు పెట్టేడు.

ఆ లక్ష జపం పూర్తి కాగానే "కామ దేవతకి" తొలి నివేదనగా ముందుగా మా వన్శస్థుడిని కామ దేవత ఎదురుగా తన చెల్లెళ్ళు అందరూ చూస్తూ వుండగా నగ్నంగా తన తల్లితో సంభోగించమని చెప్పేడు. 

తన భర్త పోయినప్పటినుండీ పురుష స్పర్శ ఎరుగని ఆమె గత రెండురోజులుగా ఎదో ఒక క్షణంలో తనకొడుకు తనని సంభోగించి తనని త్రుప్తి పరుస్తాడని ఎదురు చూస్తూ వేడేక్కిపోతున్న ఆమెలోని ఆడతనం ఆముని మాటలు విని ఆనందంగా గంతులువేసింది. 

వెంటనే తను కట్టుకున్న చీర విప్పి పక్కగా పరిచి, తన బట్టలు విప్పుకుని నగ్నంగా వెళ్ళి కామ దేవత ఎదురుగా పడుకుని తొడలు విడదీసి రెండుచేతులూ చాచి కొడుకుని రమ్మని పిలిచింది. 

మా వంశస్థుడు తన తల్లితో సంభోగించడానికి వెళుతుంటే ఆ ముని ఓ 3 గ్లాసుల మూలికారసాన్ని అతనిచేత తాగించి అప్పుడు తన తల్లి దగ్గరకు పంపించేడు. 

అతనుకూడా నగ్నంగా తెయారై తన తల్లిపై పడుకుని, ఆమెని బలంగా కౌగలించుకుంటూ, నిగిడిన తన మొగతనాన్ని అప్పటికే కోరికల తలపులతో తడిసిపోతున్న తన తల్లి పూకులో సంధించి, ఆమెని ఎడతరిపిలేకుండా ఊపిరిగూడా తీసుకోకుండా 15 నిమిషలసేపు సంభోగించేడు. 

అప్పటికి అతనితల్లికి తొలి భావప్రాప్తుల దశదాటి, వరుసగా భావప్రాప్తులు పొందుతున్నది. ఆమెపూకులోనుండీ మదనరసాలు వెల్లువలా పొంగుతున్నాయి. 

ఓప్రక్క అతనితల్లి తన కొడుకుతో సంభోగ సుఖాన్ని తనివితీరా పొందుతూవుంటే, మరొప్రక్క జీవితంలో మొదటిసారిగా స్త్రీపురుషుల సంభోగాన్ని ప్రత్యక్షంగా తమ కళ్ళముందు, అదీ తమ సొంత అన్న, తన తల్లితో అంత విచ్చలవిడిగా సంభోగించడం చూస్తూ, ఆ 5గురు అప్పచెల్లెళ్ళూ పరిశరాలు మర్చిపోయి, ఊపిరిబిగపెట్టి తమకు అలాంటి సుఖం పొందే అవకాశం ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురుచూడసాగేరు.

నిగిడిన తమ అన్న మొగతనం రసాలూరి చిత్తడిగా మారిన తమ తల్లి పూకులో మెత్తగా అడుగంటా దిగబడిపోతూ, మళ్ళీ బయటకు వొచ్చినప్పుడు తల్లి పూకురసాలతో తడిసి నిగనిగా మెరిసిపోతూ, జోరుజోరుగా వాళ్ళ తల్లి పూకు లోతుల అంతు చూస్తూవుంటే ఇక్కడ ఈ అప్పచెల్లెళ్ళ పూకులలో రసాలూరడం మొదలైంది.

ఇలా వీళ్ళందరూ ఎవరి ఆనందంలో వాళ్ళుడగా, ఆ ముని వొచ్చి అప్పచెల్లెళ్లందరినీ బట్టలు విప్పుకుని నగ్నంగా తయారవ్వమని ఆదేశించేడు. వాళ్ళు గుడ్డలు విప్పుకుని నగ్నంగా తెయారయ్యేప్పటికి ఆ ముని ఓ బంగారు పళ్ళాన్ని తెచ్చి, ముందుగా వాళ్ళ తల్లిపూకులో నుండీ పొంగుతున్న మదనరసాలని పళ్ళెంలోకి తేశాడు. తరువాత అప్పచెల్లెళ్ళ పూకులలోనుండీ పొంగుతున్న తడిని ఆ పళ్ళెంలోకి తీయ్యడం మొదలుపెట్టేడు. 

మరో 15 నిమిషాల వుదౄతమైన దెంగుడుతో వాళ్ళతల్లి, పరవశాల మత్తులో సొమ్మసిల్లిపోయింది. ఎప్పుడైతే వాళ్ళతల్లి సొమ్మసిల్లిపోయిందో, ఆముని, పెద్దచెల్లిని వెళ్ళి తన అన్న పక్కలో పడుకోమన్నాడు. మూలికారసాల బలంతో అతను తన పెద్దచెల్లితో సంభోగించడం మొదలుపెట్టాడు. 

మరో 30 నిమిషాలు తన అన్న క్రింద నలిగిన ఆమె, అతని దెంగుడి వేగాన్ని, తాను పొందుతున్న సుఖాల భారాన్ని భరించలేక ఆమెగూడా సొమ్మసిల్లిపోయింది. అలా వొకరితరువాత వొకరుగా 5గురు అప్పచెల్లెళ్ళని దెంగి అతను గూడా అలసటగా వాలిపోయాడు. 

ఓప్రక్క అతను సంభోగ క్రియలో తలమునకలుగా వుంటే, మరోప్రక్క ఆ ముని, వాళ్ళ పూకులలోనుడీ పొంగుతున్న మదన రసాలని బంగారు పళ్ళెంలోకి తియ్యడంలో తలమునకలుగా వున్నాడు.

అతను ఎప్పుడైతే ఆఖరి చెల్లితో సంభోగించడం ముగించి క్రిందకి వాలిపోయాడో మరుక్షణంలో ఆ ముని అతన్నిలేవదీసి అతనిచేత మరో 2 గ్లాసుల మూలికారసాన్ని తాగించేడు. అప్పటికి రాత్రి బాగ ప్రొద్దుపోవడంతో అతన్ని పడుకోమని చెప్పి తాను మాత్రం కామ దేవత ఎదురుగా యజ్ఞం చెయ్యడం ప్రరంభించేడు. 

మరునాడు అందరం నిద్రలేచెప్పటికి ఆ ముని యజ్ఞం పూర్తిచేసి, ఆ అగ్ని నుండీ తీసిన బూడిదనీ, మా అందరిలోనుండీ తీసిన కామరసాలని, మంచిగంధాన్ని కలిపి వొకవిధమైన లేపనాన్ని తెయారుచేశాడు. మా వంశస్థుడిని స్త్నాన్నం చెసి రమ్మని, అతని స్త్నానం కాగానే అతని వొంటినిండా ఆలేపనాన్ని పూతగా పూసి, అతనికి మరో మంత్రాన్ని చెప్పి దానిని కదలకుండా ఓ 2 లక్షల సార్లు జపించమని చెప్పేడు.

ఈసారి ఆ మంత్ర జపం 3 రోజులలో పూర్తి ఐపోయింది. అతని మంత్రజపం పూర్తి ఐపోయేప్పటికి కామ దేవత లోనుండీ ఓ ఐదు మొగ రూపాలు బయటకి వొచ్చి తమను తౄప్తి పరచమని అడిగాయి. వారికి తన ఐదుగురు చెల్లెళ్ళతో రమించి సుఖించమని చెప్పేడు. వాళ్ళు ఆ రాత్రి అంతా, తన తల్లినీ, ఐదుగురు చెల్లేళ్లనీ  తనివితీరా అనుభవించి తెల్లవారుతూ వుండగా అదౄశ్యమైపోయారు.

అప్పుడు ఆ ముని మా వంశస్థుడికి మరో మంత్రం వుపదేశించి ఇది ఆఖరుదీ, మరియు చివరి మంత్రం. దీనిని నువ్వు కామ దేవత ప్రత్యక్షమయ్యే వరకూ జపిస్తూనే వుండాలి. ఆమె ఎప్పుడు ప్రత్క్షమైనా, వెంఠనే సంభోగాన్ని కోరుతుంది. అప్పుడు నువ్వు ఆమెని ఐదు రూపాలలో విడిపోమ్మనీ, ఆ ఐదు రూపాలూ తాను చెప్పేవరకూ అలాగే వుండలనీ, అలా ఐతేనే తనతో సంభోగిస్తానని చెప్పు. 

ఆమె ఐదు రూపాలుగా విడిపోగానే, నువ్వు ఆమెని సంభోగించడం మొదలుపెట్టు. ఆమెకి తొలిసారిగా నీద్వరా భావప్రాప్తి కలగగానే, మొన్నవొచ్చిన ఆమె ఐదుగురు తమ్ముళ్ళూ మాళ్ళీ వొస్తారు. వాళ్ళని సుఖపెట్టమని అడుగుతారు. ఈసారి నువ్వు వాళ్ళకి కామ దేవతలో నుంచీ పుట్టిన ఆమె రూపాలని సంభోగించమని చెప్పు. ఎందుకంటే కామ దేవతకి తన తమ్ముళ్ళంటే విపరీతమైన కామం. నువ్వుగానీ అలా చేశావంటే ఇంక కామ దేవత ఎల్లకాలం నీ ఇంట కొలువుండిపోతుంది. అని ముని చెప్పడం ముగించేడు.

ముని అలా చెప్పడం ముగించగానే మా వన్శస్థుడు తన జపం ప్రరంభించేడు. అలా ఆ జపం 7 రోజులు సాగింది. 8వరోజు రాత్రి సుమారుగా 12:00 గంటలప్పుడు, అత్యంత మనోహరంగా, మూడులోకాలనీ సన్మోహ పరిచేంత ముగ్ధ మనోహరంగా వొచ్చి, మా వన్శస్థుడిని ఓ మానవా నీ దీక్షకి మెచ్చాను. నన్ను సంభోగించి సంత్రుప్తి పరుచు అని అడిగింది.  

ఆమె అద్భుతమైన రూపలావణ్యాలకు మోహితుడైనతను, ముని చెప్పనదంతా మర్చిపోయి, కామ దేవత పొందు అందుకోబోతుడగా, తన 30 ఏళ్ళ తపస్సు, ఇన్నాళ్ళుగా మా వన్శస్తుడితో పడిన శ్రమ బుగ్గిపాలైపోతయన్న భయంతో, ఆ ముని, వొక్క వుడుటన తన చేతిలో వున్న దండంతో మా వన్శస్థుడిని వొక్క పోటు పొడిచి, తన కమండలంలో వున్న మంత్రజలాన్ని అతనిమీద జల్లేడు

దానితో కామ దేవత రౌద్రాకారాన్ని దాల్చి, మునికేసి తిరిగి, మూర్ఖుడా, కొన్ని వేల ఏళ్ళుగా దేవలోకంలో వున్న నన్ను 30 ఏళ్ళు ఆవాహన చేసి, ఈ భూలోకానికి తీసుకువొచ్చావు. ఫలితాన్ని అనుభవించవలసిన నువ్వు, అంతటి తపోఫలాన్ని వెరే ఎవరో తుచ్చమానవుడికి ధారపోశావు. ఇప్పుడు నేను ఈ మానవుడిబారిపడకుండా తప్పించుకునే సమయంలో అడ్డుపడి, నన్ను ఈ మానవుడికి శాశ్వుతాంగా బంధీని చేశావు

ఈ నీఫాఫాలకి పరిహారం చెల్లించవలసిందే అని కామదేవత ఆ మునిని తీక్షణంగా చూసేప్పటికి ఆముని భగ్గున మండి బూడిదైపోయాడుకానీ చిత్రంగా ఆ మునిలోని ప్రణజ్యోతి వొచ్చి మా వన్శస్థునిలో కలిసిపోయింది.  

ఇటువంటి సంఘటనని ఊహించని కామ దేవత చిత్తరువులా నిలబడిపోయింది. ఆ ముని ప్రాణజోతి మా వన్శస్థునిలో కలిసిపోవడంతొనే మరో అద్భుతం జరిగింది. మా వన్శస్థుడి కురూపం పోయి అతిలోక సుందర రూపం కలిగిన నవ యవ్వనవంతునిగా మారిపోయాడు.  అప్పుడు మా వన్శస్థుడు నవ్వుతూ, ఇప్పుడు నేను నిన్ను ఆజ్ఞాపిస్తున్నను. 

"నువ్వు ఐదు రూపాలుగా విడిపోయి నేను చెప్పేవరకూ అలాగే నీ రూపాలని నిలిపివుంచు", అని చెప్పేడు. 

ఇంక కామ దేవతకు మరేమీ చెయ్యడానికి దారిలేక మా వన్శస్థుడి ఆజ్ఞకి కట్టుబడి, తాను ఐదు రూపాలుగావిడిపోయి మా వన్శస్థుడితో సంభోగానికి సిద్దపడింది. ముందుగా ముని చెప్పినట్లుగానే ఆమెకి తొలిసారిగా భావప్రాప్తి కలగగానే ఆమె ఐదుగురు తమ్ముళ్ళూ ఆమె నుండీ బయటకు వొచ్చి తమని సుఖపెట్టమని అడిగేరు. దానికి మా వన్శస్థుడు తన అక్క రూపాలతో రమించి సుఖపడమని బదులు ఇవ్వగానే, వాళ్ళు వెళ్ళి కామ దేవత రూపాలతో రతి సలపడం మొదలుపెట్టేరు.

ఆవిదంగా ఐదు రోజులపాటు, కామదేవత, తన తమ్ముళ్ళతో, మా వన్శస్థుడితో, అతని తల్లితో, అతని అప్పచెల్లెళ్ళతో రకరకాలుగా సంభోగించి ఆమె కామతౄష్ణతీరేక, మా వన్శస్థుడితో వుండిపోతానని, కానీ ఆ ముని చెప్పినట్లుగా మా ఇంట రక్త సంబంధీకుల మధ్య కామ కెళీవిలాపాలు జరుగుతూనే వుండలని, కన్నపిల్లలతో, వారి తల్లులతో రాసక్రీడలు జరుగుతూనే వుండాలని చెబుతూ, ప్రతీ 100 వ కన్నె పిల్లనీ నువ్వుగనీ, నీ వన్శస్థులుగానీ సంభోగించినప్పుడల్ల నేను వొచ్చిమళ్ళీ వాళ్ల ప్రక్కన పడుకుని, ఆ 100వ కన్నెపిల్లకి నా శక్తులలో కొన్నిటిని ఆమెకి ధారపోస్తానని చెప్పి అదౄశ్యమైపోయింది.

అప్పుడు మా వన్శస్థుడు, తన తల్లితో, ఐదుగురు అప్ప చెల్లెళ్ళతో తాను వుండె గ్రామానికి అతిదూరంగా వేరొక నగరానికిపోయి, అక్కడ తన తల్లినీ, తన ఐదుగురు అప్పచెల్లెళ్ళని తానే పెళ్ళాడి వాళ్ళ ద్వరా పిల్లలని కని మా వన్శాన్ని వౄద్దిచేశాడు. కామ దేవత చెప్పిన విధంగానే అనతి కాలంలోనే, ఆ ఊరిలోకెల్ల అతి ధనవంతులలో వొకడుగా వెలుగొందేడు. 

ఐతే ఇది జరిగిన మరో 4 తరాల తరువాత మా వన్శంలో వొకతను ఈ కామ దేవత వ్రతాన్ని మానేయాలని ప్రయత్నిచి, గర్భ దరిద్రంలోకి జారిపోయి ఆ దరిద్రాన్ని తట్టుకోలేక కుటుంబ వ్యక్తులంతా ఎదురుతిరగడంతో మళ్ళీ ఈ కామ దేవత వ్రతాన్ని మొదలుపెట్టేడు.

అంటూ రమణ అంకుల్ తన వన్శ చరిత్రని చెప్పడం ముగించేడు. 

ఈ కథ చెపుతున్నతసేపూ రమణ అంకుల్ చేతులు రమణి వొళ్ళతా తార్లాడుతూ వుండడంతో రమణి పూకులొనూ, రమణీ వాళ్ళ అమ్మ శారద పూకులోనూ, ప్రక్కనే వున్న సుశీల పూకులోనూ రసాలు పొంగిప్రవహిస్తున్నయి. రమణ అంకుల్ వాళ్ళ పూకులోపొంగుతున్న రసాలని ఓ బంగారు పళ్ళెంలోకి తీసి దానికి గంధం జోడించి, తాను బొట్టుగా పెట్టుకుని, మిగతావాళ్ళకి ఆ గంధంతో బొట్టు పెట్టి రమణికి సోభనం జరిపే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టేడు.
Reply
కామ దేవత - 7వ భాగము

అంకుల్ కథ చెబుతున్నతసేపూరమణి అంకుల్ వొళ్ళో కూర్చొనివుంది. ఓప్రక్క అంకుల్ చేతులు రమణి జాకెట్ లోకి వెళ్ళి తను తొడుకున్న బ్రాని పైకి తోసి తన సళ్ళని పిసుకుతూనిగిడిన ముచికలని నలుపుతూ రమణికి కసెక్కించేస్తూమధ్యలో లంగాలో చెయ్యపెట్టి రమణి వేసుకున్న పాంటీని తీసేసిపూకు పాయలచీలికలో వెళ్ళతో ఈచివరనుండీఆ చివరవరకూ కెలుకుతూమధ్యమధ్యలో పూకులో తన మధ్యవేలుతో పొడుస్తూరమణి పూకులోనుండీ మదనరసాలని పొంగించేస్తూఇది చాలదన్నట్లు మధ్యలో చల్లగా వున్న ఆ బంగారపు పళ్ళాన్ని పూకు పాయలలో గుచ్చి పూకులోని రసాలని తీస్తూవుంటేరమణీకి తాపం హద్దులుదాటి వెర్రెక్కిపోతున్నది. 


రమణిని అలా ఒకప్రక్క అంకుల్ చేతులతోనేగాకుండా మరోపక్క అంకుల్ తన మొడ్డతోగూడా భాధిస్తున్నాడు. రమణి అంకుల్ వొళ్ళో వుండటం మూలంగాక్రిందనుంచీ నిగిడిన అంకుల్ మొడ్డ రమణి పూకు పాయలలో గుచ్చుకుని రమణి సహనానికి పరీక్ష పెడుతున్నాది. ఓప్రక్క ఎప్పుడు అంకుల్ కథ చెప్పడం పూర్తి అఔతుందాఎప్పుడు అంకుల్ తన నిగిడిన మొడ్డని తన బంగారు పూకులో దిగేసి తన కన్నెతనాన్ని హరించితనలోని ఆడతనాన్ని తట్టిలేపుతాడా అని రమణి ఎదురుచూస్తూవుండగానెఎలాగైతెనే అంకుల్ కథ చెప్పడం ముగించడం జరిగింది.


అలా కథచెప్పడం ముగించగానేరమణి పూకురసాలతో కలిపిన గంధాన్నిబొట్టుపెట్టిఅంకుల్ రమణి చేతిలోని కామ దేవత ఫోటోని తీసి మంచానికి అటుప్రక్క పెట్టేడు. ఒక్కటొక్కటిగా రమని తొడుక్కున్న జాకెట్ గుండీలు విప్పిచేతినిండుగా వున్న రమణి సళ్ళని రెండుచేతులా పట్టిపిసుకుతూనిమ్మదిగా రమణి మెడమీద ముద్దులుపెట్టుకుంటూ రమణి తొడుక్కున జాకెట్ విప్పేసి క్రిందపడేశాడు. 

రమణిని అలాగే మంచం మీదకి వాల్చి తనవొంటిమీద చొక్కాని విప్పేసి రమణి పక్కనేపడుకుంటూరమణిని బలంగా కౌగలించుకున్నాడు. విశాలంగా వున్న అంకుల్ చాతీకి తన పాలిండ్లు బలంగా అదుముతూమనసుపడ్డ మగవాడి కౌగిలిలో మాధుర్యన్ని తనివితీరా పొందుతూఅంకుల్ ని మరింతగా అల్లుకుపోయింది రమణి.

ఓప్రక్క అంకుల్ పెదాలు రమణి పెదాలని బంధించేసి ఆబగా ఆమె అధరామృతాన్ని జుర్రుకుంటూమరోప్రక్క అంకుల్ రమణి వొంటిమీద వున్న లంగా బొందువిప్పిలంగాని తనవొంటిమీదనుండి తప్పిస్తూవుంటేతాపంతాళలేక రమణి పొత్తికడుపునివుత్పుల్లమై పొంగిన తన పూపెదాలని నిగిడిన అంకుల్ మొడ్డకేసి బలంగా అదుముతున్నది.


రమణిలో కామ వాంఛని ఆర్థంచేసుకున్న అంకుల్తన లుంగీ ముడివిప్పి నిగిడిన తన మొడ్డతొ రమణి తొడలమధ్యలో పొడవసాగేడు. వేడిగా తొడలమధ్యలో తగులుతున్న అంకుల్ కామదండాన్ని తన మదన మందిరంలోకి స్వాగతించడానికి రమణి కాళ్ళురెండూ విడదీసి తొడలు విడదీసి పూకు తెరిచి తన ఆడతనాన్ని రమణ అంకుల్ ముందు పరిచింది.

కోరికలతో కాగిపోతూ కామరసాలతో తడిసిపోయిన రమణి కన్నేపూకు వేడిసెగలు తగిలి అంకుల్ మొడ్డ మరితగా బిగిసిపోయింది. ఇంక కోరికని ఆపుకోలేక అంకుల్ రమణి శరీరాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు. 

ముందుగా తాను రమణిమీదకు చేరాడు. అంతబరువైన అంకుల్ శరీరం క్రింద సుకుమారమైన తన కన్నె శరీరం నలుగుతూవుంటే ఆరెండు నగ్నదేహాల మధ్య రాపిడిలో ఆనదాన్ని ఆస్వాదిస్తూతొడలమధ్యలో గుచ్చుకుంటున్న అంకుల్ మదనదండాన్ని తన లోతుల్లోకి అముర్చుకోవడానికి అనుగుణంగా సర్దుకుని తన పూపెదాలు పూర్తిగా విచ్చుకునేలాతన తొడలని మరింతవిడదీసింది రమణి. 

ఆభంగిమలో నిగిడిన అంకుల్ మదనదండం విచ్చుకున్న రమణి పూకు పెదాలమధ్య గుచ్చుకుంటున్నది. అంకుల్ తన లింగశీర్షాన్ని విచ్చుకున్న ఆమెపూపెదాలమధ్యలో పెట్టి నడుముని ముందుకుతొయ్యగానేఅతని లింగశీర్షం రమణి పూకుపై పెదాలనివిడదీసుకుంటూ ఆమె పూకుఅంతర్ పెదాలని విచ్చదీసుకుని రమణి ఆడతనంలోకి చొరబడసాగింది. 

స్వతిచినుకుకై ఎదురుచూస్తున్న ముత్యపుచిప్పలా రమణి పూపెదాలు అంకుల్ లింగశీర్షాన్ని మెత్తగా చుట్టుకుపోయి ఆత్రంగా తమలోతులలోనికి గుంజుకో నారంభించాయి. ఆకన్నెపూకులో మ్రుదుత్వాన్ని  బిగువులని ఆస్వాదిస్తూతననడుముని మరింత క్రిందకి అదిమేడు రమణ అంకుల్. 

దానితో అతనిమొడ్డచివరి ఎర్రటిబుడిపె రమణి పూకుపాయలని విడదీసుకుంటూపూకులోపలిపెదాలనిదాటిరమణి యోని మార్గంలోకి జారీ యోని మడతలని బలంగా ఒరుసుకుంటూ రమణి యోనికుహరంలోకి తొలిసారిగాప్రవేశించిఆమెకన్నేతనాన్ని కొల్లగొట్టుకుంటూ రమణి యోనిలోతులని  కొలతలువేస్తూ అంకుల్ మొడ్డ మెత్తగా రమణి ఆడతనపు లోతులలోకి దిగబడిపోయింది.

తనపొత్తికడుపునిండుగా ఆవరించుకుంటూతనకు స్వర్గద్వారాలని తెరుస్తున్న అంకుల్ మదనదండాన్ని మస్ఫూర్తిగా తనలోకి ఆహ్వానిస్తూరమణి అంకుల్నిపరవశంగా అల్లుకుపోయిది. వెచ్చగాబలంగా తనమొడ్డని చుట్టుకుపొతూతమ లోతులలోకి లాగేసుకుంటున్న రమణి యోనిగోడల బిగువులోని మాదుర్యాన్ని మత్తుగా అనుభవిస్తూకోరికని ఆపుకోలేక రమణ అంకుల్ నిగిడిన తన మొగతనాన్ని వొక్కవుదుటున బలంగా రమణి యోనిమట్టానికంటా దిగబడేలా తన మెత్త రమణి పూదిమ్మకి తాపడం ఐపోయేలా తన నడుముని గూటించి బలంగా తోసేప్పటికీ రమణ అంకుల్ మదనదండం రమణి యోనిగోడలని ఒరుసుకుంటూ రమణి యోనిమట్టాన్నితాకి రమణి గర్భాయసం మూతిని విడదీసుకుని రమణి గర్భాశయంలోతుల్లోకి జారేప్పటికీ .. రమణి కెవ్వుమని అరుస్తూ .. ఒక్కసారిగా తన ఆడతానపులోతుల హద్దులనతిక్రమించితన యోనిమడతల లోతులచివరలని స్ప్రుజించితన కన్నెతనానికి మోక్షం కలిగించి తనలో మధురమైన స్పందనలు కలిగించిన ఆతాకిడికి పరవసించిపోతూఅన్....కుల్.... అంటురమణ అంకుల్ ని కదలకుండా బలంగా బిగికౌగిలిలో బంధించేసిలతలా అతన్ని పెనవేసుకుపోయింది.

ఒక్కక్షణం వసివాడని ఆకన్నెపూకులోని బిగువులనిపట్టులాంటి ఆకన్నెపూకుగోడలబిగింపులోని మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూరమణ అంకుల్ కొద్దిసేపు అలాగే రమణి ఆడతానపు లోతులలోని తన మొడ్డని కదిలించకుండా భాగలింగాల కలియికలోని మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూ నిమ్మదిగా తన నడుముని కదిలిస్తూ చిన్నగా రమణి పూకులో తనమొడ్డ దరువులెయ్యడం మొదలుపెట్టేడు. 

ఇలాంటి సుఖానుభూతులని పొందడం కోసమే ఎన్నోరాత్రులుగా ఎదురుచూసిన రమణి  ఆమధురక్షణాలలోని మాధుర్యాన్ని తనివితీరా ఆస్వాదిస్తూపరవశంగా తనశరీరాన్ని అంకుల్ పరంచేసిఆతను అందిస్తున్న ఆమధురసుఖాన్ని తనివితీరా అనుభవించసాగింది. 

వెచ్చని రమణి యోనిమాడతల బిగువుల్లో నలిగిపోతూ తన మొడ్డ పొందుతున్న ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ రమణ అంకుల్ రమణి వొళ్ళంతా ముద్దులుపెడుతూనిమ్మదిగా తన మొడ్డ దరువులవేగాన్ని పెంచుతున్నాడు. కత్తిలా తన యోనిమాడతల లోతుల్లో కదులుతూ తన ఆడతానపు  అంతుచూస్తున్న అంకుల్ మొగతనంనిండుగా తన ఆడతనంలో నిండిపోయిఅంకుల్ పొడుస్తున్న ప్రతీపోటుకి పరవసించిపోతూ క్రిందనుంచీ రమణిగూడా ఎదురొత్తులు ఇవ్వసాగింది.


అంకుల్ ఎంత కసిగా దెంగుతున్నాడో రమణి అంతకసిగానూ అంకుల్ చేత దెంగుచుకుంటున్నది. బలమైన అంకుల్ మొడ్డరాపిడికి ఆడ మోగా కలయికలో ఓ ఆడది పొందే రతి సుఖాన్ని రుచి చూస్తూ తొలిసారిగా రమణి ఓ బలమైన భావప్రాప్తిపొందింది. రమణి భావప్రాప్తి పొందడం చూసిన అంకుల్ రమణి పూకులో దరువుల వేగాన్ని పెంచేడు.
 

ఉదృతంగా తగులుతున్న అంకుల్ మొడ్డపోట్లకు రమణిపూకు పాలసముద్రమే అయింది. రసాలుపొంగుతున్న పూకులో తపక్ తపక్ అని గుద్దుకుంటున్న అంకుల్ మొడ్డ ఒట్టకాయల లయబద్దమైన తాకిడికి మరో నాలుగుసార్లు కార్చుకుని రమణి అంకుల్ని కదలనీయకుండా పట్టేసుకుంది. 

రమణి పరిస్తితి చూసి సంత్రుప్తిగా అంకుల్ తన మొడ్డని ఆమె పూకులోతులలోకి అదిమిపెట్టి వెచ్చని తన వీర్యాని ఆమె పొత్తి కడుపులోతుల నిండుగా నింపేశాడు. వెచ్చగా తన పొత్తికడుపు నిండుగా అంకుల్ తనవీర్యాని నింపుతూవుంటే తొలిసారిగా ఒక పురుషుని సంగమంలో ఆఖరి ఘట్టంలో ఒక స్త్రీ పొందే ఆనందాన్ని రుచి చూస్తూ రమణి కూడా మరో భావప్రాప్తి పొందుతూ సంత్రుప్తిగా కళ్ళు మూసుకుంది. 


ఆ క్షణం కోసమే గత గంటగా ఎదురుచూస్తున్న రమణి తల్లి శారదతనని సుఖపెట్టే తనప్రియుడుతన కళ్ళేదురుగానే తన కూతురికి కన్నెరికం చేస్తుంటే చూస్తూతనప్రియుడు తన కూతురు పూకులో పొడిచే ప్రతీపోటు తన పూకులోనే తగులుతున్నట్లుగా వూహించుకుంటూఆవిర్లు చిమ్ముతున్న తన పూకుని వీళ్లతో పొడుచుకుంటూతన కూతురి పూకులో అతను రసాలు వొలకపోయగానేఒక్క క్షణం గూడా ఆలస్యం చేయకుండా తాను వెళ్ళి తన కూతురి ప్రక్కన పడుక్కుని తొడలు రెండూ విడదీసి తన ప్రియుడిని తనమీదకు లాక్కుంది.

అప్పుడే స్కలించినాగానీ మెత్తబడకుండా గట్టిగా నిగిడి రమణి పూకురసాలతో తడిసిన తన మొడ్డని రమణి పూకులోనుండీ తీసి రమణి తల్లి శారద మీదకి జరిగాడు. అలా జరుగుతూనే ఆసరికే వేడెక్కిపోయి రసాలు పొంగుతున్న వాళ్ళ అమ్మ శారద పూకుమట్టానికి తగిలేలా తన మొడ్డని ఒక్కవుదుటున విసురుగా శారద పూకులో దిగేసి జోరుజోరుగా శారద పూకులో దరువులు వెయ్యడం మొదలుపెట్టేడు రమణ.

ఎంతో సేపుగా ఆ మొడ్డ దరువులకోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న శారద రెండుకాళ్ళని రమణ నడుం చుట్టూ లంకెవేసి రెండుచేతులా రమణని బిగికౌగిట భంధించింది. రమణకూడా శారదని పెనవేసుకుపోయి ఆమె తొడలమధ్యలో నడుమును మాత్రమే కదిలిస్తూలోతట్టు దరువులు వేస్తుంటేరమణ గుద్దే ప్రతీగుద్దు శారద యోని కుహరాన్ని తాకుతూ వుంటేఅంతటి లోతైన దరువుల సుఖాన్ని తట్టుకోలేక శారద ఐదు నిమిషాలలో ఒకదానివెనుక ఒకటిగా వరుసగా ఐదారు భావప్రాప్తలు పొంది తన పూకులోనుండీ తెల్లని చిక్కని మదన రసాలు ధారలు ధారలుగా పొంగిపోతూవుండగా శారద సుఖాల మత్తులో సోలిపోయింది. 

అప్పటికి రమణి తన తొలి సమాగమపు అనుభూతులనుండీ తెప్పరిల్లి అంకుల్ని చూసి చిరునవ్వు నవ్వింది. అంకుల్ శారద మీద నుందీ జరిగి రమణిమీద బోర్లాపడుకున్నాడు. అంతవెంఠనే అంకుల్ తనమీదకు వొస్తాడని వూహించని రమణి ఆనందంగా మళ్ళీ అంకుల్ని పెనవేసుకుపోయింది.

ఈసారి అంకుల్ ఎటువంటి ఉపోఘాతమూ లెకుండా తిన్నగా తన మొడ్డని రమణి తెడిపూకులో కి తోసి మళ్ళీ రమణిని  దెంగదం మొదలుపెట్టేడు. రమణి పరవశంగా కళ్ళు మూసుకుని అంకుల్కి వొళ్ళిచ్చి తనివితీరా దెంగించుకోసాగింది. అంకుల్ ఆపకుండా మరో ఐదునిమిషాలపాటు రమణి తడిపూకుని దెంగిదెంగి రమణికి మరో నాలుగుసార్లు భావప్రాప్తులు కలిగించి ఆ సుఖాల కైపులో రమణి సొమ్మసిల్లిపోతూవుండగా సుశీలని మంచం మీదకు రమ్మని పిలిచాడు.

ఆపిలుపుకోసమే ఎదురుచూస్తున్న సుశీలశారదని తట్టిలేపి ఆమెని మంచం మీదనుండీ క్రిందకి తొసినత పనిచేసి రమణి ప్రక్కలో చేరిపోయింది.

అంకుల్ రమణి రసాలతో తడిసిన మొడ్డని ఈసారి సుశీల పూకులోకి తోసి తన రెండు చేతులమేద తన బరువును కాస్తూసుశీల బొక్క అద్రిపోయేలా దెంగడం మొదలుపెట్టాడు. సుశీల రెండుకాళ్ళు గాలిలోకెత్తి రమణ మొడ్డ దరువులు తన యోని కుహరానికి బలంగాతగిలేలా సర్దుకుంది. అంతటి బలమైన పోట్లు పడుతూవుంటే ఐదు నిమిషాలలోనే సుశీల అరవీశడు తడివొలకపోస్తూతన పూకుపాయలలోనుండీ మదనరసాలు తనపిర్రల మధ్యగాడిలోకి కారిపోతూవుండగా వరుస భావప్రాప్తులు పొందుతూ మైధునపు మత్తులో సోలిపోయింది. 

అప్పుడు రమణ తన వీర్యాన్ని సుశీల పూకులో కొంత వొలకపోసిశారదని పిలిచి సుశీల పూకులోనుండీ మొడ్డని బయటకులాగి శారద పూకులోతోసి రెండవసారి ఆమె పూకులో స్కలించిమళ్ళీ మొడ్డని బయటకులాగిరమణిపూకులోతోసి ఆఖరి రెండుతడవలూ ఆమె పూకులో స్కలించి అలసటగా రమణిమీద వాలిపోయాడు.

అలా వొక్కక్షణం అలసట తీర్చుకున్నాక తన మొడ్డని రమణి పూకులోనుండీ బయటకు లాగిరమణిశుశీలశారద పూకులలో తడిని తీసి "కామ దేవత" ఫోటో కి బొట్లు బొట్ట్లుగా పెట్టి, "తల్లీ కామ దేవతా ఈ రమణి నా 100 వ కన్నెపిల్ల నీకు కానుకగా సిద్దంగావుంది. ఒచ్చి నీ కానుకని అదుకోఅమ్మ అని పిలిచేడు". 

అంతే కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపే కాంతితో భువనైక మోహనంగా ఓక అద్భుతమైనరతీదేవిని మరిపించే ఓ నగ్నసుందరి ఆ ఫోటో లోనుండీ బయటకు వొచ్చింది.

రమణిశారదాసుశీలరమణ అందరూ లేచి ఆ భువనైక మోహన రూపాన్ని సన్మోహితులై చూస్తూ వుండిపోయారు.
Reply
కామదేవత – వ భాగం 
ఎనిమిదవ భాగం


అంతేకళ్ళు మిరుముట్లు గొప్లిపే కాంతితో భువనైకమోహనంగా రతీదేవిని మైమరపించే అద్భుతమైన ఓ నగ్నసుందరిఆమెతో బాటుగా ఆమె ఐదుగురు అన్నదమ్ములూ గూడా ఆ ఫోటో నించీ బయటకొచ్చేరు. కామదేవత అన్నదమ్ములుగూడా మన్మధుడిని మరిపించే అందంతో వెలిగిపోతున్నారు.

రమణిశారదాసుశీలరమణ అందరూ కామదేవతఆమె అన్నదమ్ముల భువనైక మోహన రూపాన్ని సన్మోహితులై చూస్తున్నరు. 

అలా ఒచ్చిన కామదేవత తిన్నగా రమణి దగ్గరకొచ్చితనని బలంగా కౌగలించుకున్నాది. అదొక అద్భుతమైన దేవతా మూర్తి చేతి స్పర్శ. ఏమిజరుగుతున్నాదో తెలియనతగా రమణి ఆమెచేతుల్లో తాధాప్యంచెందిపోతున్నాది.


ముందుగా కామదేవత రమణి నోటిలో నోరుపెట్టి గాలూదింది. తరువాత రమణి రెండు తొడలూ విడదీసి పూపెదాలు ఒత్తిగించియోనిపెదాలకి తన పెదాలని చేర్చి రమణి పూకులో గాలూదింది.

ఇంక అప్పటినించీ కామదేవత రమణి శరీరంతో రమించడం మొదలుపెట్టింది. రమణి సళ్ళని నలుపుతూపూకు నాకుతూతన నాలుకని రమణి పూకుమడతల్లో చొప్పించి రమణి లోతుల్లోనించీ కామరసాలని జుర్రుకుంటుంటే రమణికి స్వర్గంలో తేలిపోతున్నట్లుగా వున్నాది.

అలా ఓపక్క కామదేవత రమణితో రమిస్తుండగాకామదేవత అన్నదమ్ములు ఇద్దరు సుశీలని కమ్ముకుపోయి ముందునించీ ఒకడు సుసీలపూకులో తనమొడ్డ దిగేసి దరువులేస్తుంటేవెనకనించీ మరొకడు సుశీల గుద్దలో తనమొడ్డ పెట్టి రెండుపక్కలనించీ సుశీలకి స్వర్గం చూపిస్తున్నారు.

ఇంకోపక్క శారద పరిస్తితి అంతకన్నా భిన్నంగా ఏమీలేదు. అంతకన్నా ఎక్కువగానేవుంది. ఎందుకంటే సుశీలకి మద్దెలదరువులేకానీ శారదని మూడుపక్కలనించీ దున్నేస్తున్నారు.

ఓ ఇద్దరు ముందువెనకలనించీ శారదని దొలిచేస్తుంటేమూడోవాడు ఆమె నోటిపని పడుతున్నాడు. ఐతేసుశీలశారదలు అపర మన్మధుల్లా వున్న కామదేవత తమ్ముళ్ళకి తనివిదీరా తమ ఒళ్ళిచ్చి మనసుదీరా త్రుప్తిగా దెంగించుకుంటున్నారు.

అలా రమణి ఎంతసేపు కామదేవత చేతుల్లో కరిగి పరవశించిపోయిందో రమణికైతే తెలీదు. ఐతే రమణి పూకులో ఏదో బలంగా దిగబడుతున్న అనుబూతికి కళ్ళు విప్పింది. అప్పటికే కామదేవత అన్నదమ్ములిద్దరు రమణిని ఆకలిగా ఆవరించేసుకుని కుమ్మేస్తున్నారు.

ఒకడు తన మొడ్డని రమణి పూకులోతుల్లో దిగేసి దరువులేస్తుంటేమరొకడు రమణి సళ్ళని నలిపేస్తూఆమె సళ్ళని మార్చి మార్చి నోటిలో పెట్టుకుని చీకేస్తున్నాడు. రమణిలో కోరికలు హద్దులుదాటిపోయి సివాలెత్తిపోతున్నది.

రమణి కళ్ళు తెరవడం చూసి కామదేవత అన్నదమ్ముల్లో మరొకడు ఒచ్చి రమణి పక్కలో ఆమె వెనుక చేరిపోతూనేరమణి వెనకనించీ నిగిడిన తన లింగాన్ని ఆమె గుద్దలో సంధించేడు. రమణికి ఏదో ఐపోతున్నట్లుగా వుందిఇంకా ఏదో కావాలన్నట్లుగా వుంది. ఇంతలో మరో అన్నదమ్ముడు వొచ్చి తన మొడ్డని రమణి నోటిలోకి తోసేడు.

పదిహేనేళ్ళ రమణికి అంతమందిని భరించే శక్తి ఎక్కడినించీ వొచ్చిందో  అర్థం కావడంలేదు. కానీ వాళ్ళు తన ఒంటిమీద చేస్తున్న దాడిని తనివితీరా ఆస్వాదిస్తూతన ఒంట్లో దెంగడానికి అనువుగా వున్న ప్రతీ దాన్ని తెరిచి వాళ్ళకి అందిస్తున్నాది. ఆనలుగురు చేతుల్లోనూ తాను నలుగుతూ ఎనలేని కామసుఖాన్ని పొందుతున్నాది.

అలా ఆ కామదేవత ఐదుగురు అన్నదమ్ములూరమణ అంకుల్ ఆరాత్రంతా వొంతులవారీగా కామదేవతనీరమణినీశారదనిసుశీలనీ దెంగుతూ వాళ్ళ రంధ్రాలన్నింటినీ తమ చిక్కని వీర్యంతో రాత్రంతా నింపుతునేవున్నరు. తెల్లవారుఝూమున సుమారు గంటలౌతుండగా కామదేవత అన్నదమ్ములు ఒక్కక్కళ్ళుగా కామదేవతలో కలిసిపోయేరు.

అప్పుడు కామదేవతరమణినిశారదనిసుసీలని వుద్దేశించి ఇలా చెప్పింది.

ఈరాతంతా నన్ను నా అన్నదమ్ములనీ సుఖపెట్టి సంతోషపరిచినందుకుగానూ మీకుమీకుటుంబాలకీ సిరిసంపదలని అనుగ్రహిస్తున్నాను. కానీ మీరూమీ తరువాత మీ వంశస్తులూ నా ఈ కామవ్రతాన్ని కొనసాగిస్తూనేవుండాలి. ఈ కామవ్రతం నియమాలకి అనుగుణంగా మీ కుటుంబవ్యక్తుల మధ్య కామక్రీడలు కొనసాగుతూనేవుండాలి.

ముఖ్యంగా ఎవరన్నా మీతోగానీమీ కుటుంబసభ్యులతోగానీ కామవాంఛలని తీర్చుకోవడానికి మీదగ్గరకి వొస్తే వాళ్ళ కోరికని కాదనకుండా మీరు వాళ్ళతో రమించి వాళ్ళ కోరికలని తీర్చి సంతోషపరచాలి. ముందుగా రమణి తన తండ్రితో రమించేవరకూ మరెవ్వరితోనూ రమించడానికి వీలులేదు. 

ఒకసారి రమణి తన తండ్రితో రమించేకసుశీల భర్తతో రమించాలి. ఆతరువాత రమణి తండ్రిసుశీల భర్తా మరో ముగ్గురు కన్నెపిల్లలతో రతిక్రీడలలో రమించాలి. అప్పటినించీ వాళ్ళ కామవ్రతం వుపాసన మొదలౌతుంది. ఒకసారి ఈ కామవ్రతం మొదలెట్టేక వాళ్ళు జీవితాంతం వీలైనంత మంది కన్నెపిల్లలతో రతిక్రీడని సాగిస్తూనేవుండాలి. 

ఏనాడైతే వాళ్ళు 100 మంది కన్నెపిల్లలతో రతిజరిపి వాళ్ళ కన్న్యత్వాన్ని దోచుకోవడం ముగిస్తారో అప్పటించీ కావాలంటే వాళ్ళు ఈ కామవ్రతాన్ని ఆపేసుకోవొచ్చు. కానీ రమణి మాత్రం తన జీవితాంతం ఈ కామవ్రతాన్ని కొనసాగిస్తూనేవుండాలి.


కానీ రమణి తండ్రిసుశీల భర్తా అనుభవించే కన్నెపిల్లల పెళ్ళిళ్ళు ఐపోయి జీవితంలో స్థిరపడేవరకూ పూర్తి బాధ్యత వాళ్ళదే అఔతుంది. వాళ్ళు అనుభవించే కన్నెపిల్లల తల్లులని ముందుగా వాళ్ళు అనుభవించేక వాళ్ళ తల్లుల సమ్మతితోనే వాళ్ళ కూతుళ్ళకి కన్నెరికం చెయ్యలి. ఆ కన్నెపిల్లలకి కన్నెరికం వాళ్ళ తల్లులు చూస్తుండగానే జరగాలి.

ఇదంతా ఆచెరణసాధ్యమేనా అని ఆశ్చర్యపోవొద్దు. మీరు ఏకన్నెపిల్లమీద ఆశపడతారో ఆపిల్లాఆమె తల్లీ మీరు పెద్దగా శ్రమపడకుండానే నాశక్తివల్ల మీవశమౌతారు. మీరు ఈ నియమాలన్నీ నిష్ఠగా పాటించినతకాలం నా దయవల్ల మీ ఇంట సిరిసంపదలు వెల్లువలా పొంగుతూనేవుంటాయి.

అలా చెపుతున్న కామదేవత సుశీలవైపు తిరిగినీ భర్త నీ కూతుళ్ళతో రమించేక నువ్వు నీ కొడుకులతో రమించాలి. ఆతరువాత నీ కొడుకులు నీ కూతుళ్లతో రమించాలి. అటుపైన మీ రెండు కుటుంబాల మధ్య రతిక్రీడలు కొనసాగుతూనే ఉండాలి. మీ రెండు కుంటుంబాల సభ్యులూ మీ ఇంటికి ఒచ్చినవాళ్ళ కామతౄష్ట్ననీ తీర్చడమేగాక మీదగ్గరకి మనసుపడిఒచ్చిన ప్రతీవాళ్ళ కామతౄస్ట్ననీ చల్లారుస్తూవుండాలి. ఒక్కసారి మీకుటుంబ సభ్యులమధ్య కామక్రీడలు మొదలయ్యేక మీ కుటుంబంలోని మగవాళ్ళకి ఎనలేని కామశక్తి వీర్యవృద్దీ కలుగుతాయి. ఆ కామశక్తి వాళ్ళ మీ ఇంట్లో మగవాళ్ళు ఎంతమంది ఆడవాళ్ళతో ఎన్నిసార్లు రమించినా కానీ వాళ్లకి అలుపురాదు. వాళ్ళు కావాలనుకున్నప్పుడల్లా వాళ్ళ మగతనం గట్టిపడి కోరిన ప్రతీసారీ కోరినంత వీర్యాన్ని స్కలించగలుగుతారు. 

అలా మీ రెండు కుటుంబాలద్వారా నాలోని కామదాహం తీరుతున్నంతకాలం నేనూనాచే ప్రసాదింపబడిన సిరిసంపదలూ మీ ఇంట స్తిరంగా వుంటాయి. అని చెపుతూ రమణివైపు తిరిగి నా దయవల్ల మీ రెండుకుటుంబాల సభ్యులు ఎంతమందితో రతిసలిపినా ఏటువంటి రోగాలూ రుగ్మతలూ మిమ్మల్ని చేరవు. 


నేను నీలో వూదిన గాలివల్ల నీలో ఓ అపూర్వమైన శక్తిచేరింది. అదేమిటంటేఎటువంటి అనారోగ్యంవున్నవాళ్ళ నోటిలోగానీయోనిలోగానీ నువ్వు నీనోటితో గాలివూదితే వాళ్ళు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యంతోలేచి తిరుగుతారు. 

కానీ దీనిని అత్యంత అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే వాడాలి.  మౄత్యవు సమీపించినవాళ్ళమీద దీనిని ప్రయోగించరాదుఅలాంటప్పుడు గానీ నువ్వు ఈ శక్తిని వినియోగిస్తే నీలో ఈ శక్తి నసించిపోతుంది అని చెపుతూ..

ఆఖరుగా నీకు మరో ముఖ్య విషయం చెప్పాలి. నీతో రతిసలిపే 100వ వ్యక్తి నీ భర్తే అయ్యేట్లు చూసుకో. అలా ఐతే నీ భర్తతో నువ్వు గడిపే సోభనపు రాత్రి నేను మళ్ళీ వొచ్చి నీకు నీ భర్తకి మరిన్ని శక్తులు ప్రసాదిస్తాను. అని చెపుతూ కామదేవత అదౄస్యమైపోయింది. చిత్రంగా కామదేవతతోపాటూ ఆగదిలో అలంకరించిన పూవ్వులూ సుగంధ ద్రవ్యాలు అన్నీగూడా మాయమైపోయేయి.

కామదేవత మాయమైపోయేక చిత్రంగా ఆ గదిలో మత్తైన సువాసన ఆవరించుకున్నది. ఐతే అప్పటికే ఎడతెగని రతిక్రీడలతో అలిసిపోయిన రమణ అంకుల్రమణిశారదాసుశీలా ఎక్కడివాళ్ళు అక్కడే ఎలా పడుకుంటున్నారోకూడా చూసుకోకుండా అలాగే అస్తవ్యస్తంగా అడ్డదిడ్డంగా నిద్రలోకి జారిపోయేరు.

మర్నాడు వుదయం 8:30 అఔతుండగా వీధితలుపులు పిల్లలు దబ దబా బాదుతుంటే మెలకువలోకి వొచ్చిన శారదగబ గబా మిగతావాళ్ళని నిద్రలేపి బట్టలు కట్టుకోమనిఅందరూ బట్టలు కట్టుకున్నాక స్తిమితపడి అప్పుడువెళ్ళి వీధితలుపులు తెరిచింది.

ఏమయ్యింది ఇంతపొద్దెక్కినా మీరెవ్వరూ లేచి తలుపులు తియ్యకపోతే మేము ఖంగారుపడుతున్నం అంటూ బిల బిలా ఇంట్లోకి జొరబడుతూ ప్రశ్నలు వేస్తున్న పిల్లలకి ఏమిసమాధానం చెప్పాలో తెలియక శారద తికమక పడుతుంటేగదిలోనించీ బయటకివొచ్చిన రమణ అంకుల్ ఏమీలేదూఅ రాత్రి రమణికి కొంచెం ఎక్కువగా కడుపునొప్పివొచ్చి హడావిడి చెయ్యడంతో రాత్రంతా సరిగ్గా నిద్ద్రలేక లేవడం లేటయ్యింది అని సర్ది చెప్పడంతో అప్పటికి విషయం సద్దుమణిగింది.

ఐతే రమణికి ఎలావుందో చూద్దామని గదిలోకి జొరబడబోతున్న పిల్లమూకలని అడ్డుకుంటూ రమణ అంకుల్రమణి తెల్లవారుతుండగానే నిద్రపోయింది. కాసేపు పడుకోనివ్వండి. తనంతటతానుగా నిద్రలేచేక మాట్లాడుదురుగాని అని సమాధానపరుస్తూ రమణ వాళ్ళెవ్వరినీ రమణి పడుక్కున్న గదిలోకి పోకుండా అడ్డుకున్నాడు.

ఆరోజు రమణి 11 గంటలకి నిద్రలేచింది. రమణికి వొళ్ళంతా అదోరకంగా మత్తుగా తీపులుపెడుతున్నాది. కానీ అదోరకమైన సుఖం వొళ్ళంతా పరుచుకుని లోలోపల ఏదో తెలియని వుత్సాహాన్ని నింపుతున్నాది. రమణి స్తానపానాదులు ముగునిచుకునేప్పటికి సుమారుగా 12:00 గంటలయ్యింది. 

ఇంతలో ఇల్లంతా తిరుగాడుతున్న రాదికదీపికలు నిమ్మదిగా రమణి పక్కన చేరి ఇల్లంతా పరుచుకున్న ఆ మత్తైన వాసన గురుంచి ఆరా తియ్యడం మొదలెట్టేరు. ఆవిషయాన్ని అప్పుడే మొదటిసారిగా గమనించినట్లు నటించిన రమణి గదిలోకెవెళ్ళి గుండెలనిండా ఒక్కసారి ఆ మత్తైన పరిమళాన్ని పీల్చింది.


రమణికి ఒక్కసారిగా ఒళ్ళు ఝల్లుమన్నాది. బ్రాలో బిగించికట్టిన సళ్ళు ఒక్కసారిగా బిగుసుకునిసళ్ళమీది ముచికలు కోరికతో నిక్కి నిలుచున్నాయి. తొడలమధ్యలో అదోరకమైన తిమ్మిరిలా ఎక్కి పూకులో జిల మొదలయ్యింది. 

రమణి ముఖంలో మారుతున్న భావలని గమనించిన రాధికదీపికలు రమణి పక్కన చేరిచూశావానువ్వు ఎలా ఫీల్ అనౌతున్నావో మేము అలానే ఫీల్ అఔతున్నాం. అసలు ఏమయ్యిందే ఈ గదిలో అని మళ్ళీ ఆరాతియ్యడం మొదలెట్టేరు.


ఆ ఏమీ కాలేదురాతి నాచేత ఏవో మందులు తాగించేరు. ఓ మందు సీసా పడి పగిలిపోయింది. దాని వాసననుకుంటాను. అని చెపుతూ ఆ గదిలోనించీ బయటకి వొచ్చేసింది రమణి.
Reply
కామదేవత – వ భాగం
తొమ్మిదవ భాగం


ఆతరువాత మరో వారం పదిరోజులపాటు మా ఇంట్లో ఏమీ జరగలేదు. కానీ రమణిశారదాసుశీల ఒంట్లో మాత్రం చాలా మార్పులు ఒచ్చేయి. వీళ్ళ ముగ్గురి ముఖాల్లో ఓ రకమైన కాంతిఒళ్ళు నిగారింపు ఒచ్చి వీళ్ళని చూసినవాళ్ళ మదిలో ఏవేవో కొత్త కొత్త వూహలు కోర్కెలూ రేకెత్తిసున్నాయి

కొంచెం బాగా పరిచయం వున్నవాళ్ళైతేఏమిచేస్తున్నారేమిటే ఇంతలా మెరిసిపోతున్నారు అంటూ తెగబడి ముఖం మీదనే అడగడం మొదలుపెట్టేరు. 

ఇంట్లో రమణీశారదాసుశీల తప్ప ఇంకెవ్వరూ లేనప్పుడు మాత్రం మా నాన్నాసుందరం అంకుల్ వూరినించీ ఒచ్చేక వాళ్ళని ఈ కార్యానికి ఎలా ఒప్పించాలా అని మాత్రం తెగ ఆలోచించేవాళ్ళం.


ఏతండ్రి ఐనా తన సొంత కూతుళ్ళని అనుభవించడానికి సమ్మతిస్తాడాఅలాగే ఏ కొడుకైనా తన సొంత తల్లిని అనుభవించడానికి ఒప్పుకుంటాడాఅని మాలో మేమే మధనపడసాగేము. 

మేము ఇలా మధన పడడం చూసిన రమణ అంకుల్ తేలిగ్గా నవ్వేస్తూ.. దానికి నా దగ్గర ఓ వుపాయం వుంది అన్నాడు. అదేమిటి దాన్ని ఎలా అములుచెయ్యలి అని మేమంతా ఆత్రంగా అడిగేప్పటికి రమణ అంకుల్ నవ్వేస్తూ.. 

ఏముంది చాలా simple. వాళ్ళిద్దరూ వూరినించీ రాగానేరమణ అంకుల్సుశీల అంటీ చాటుగా రంకుభాగోతాన్ని నడిపుతున్నట్లు నటిస్తూ బ్రహ్మం కళ్ళల్లో పడిపోవడమే. అలాగే శారదా రమణ అంకుల్ రంకు భాగోతాన్ని నడుపుతూ సుందరం అంకుల్ కంట్లో పడడమే. దానితో వాళ్ళిద్దరూ ముందుగా tempt ఐ ఈ ఆడవాళ్ళిద్దరిమీదా పడతారు. తరువాత నిమ్మదిగా ఆడవాళ్ళూ ఈ మగాళ్ళని ముగ్గులోకి దించుతారు. 


ఇలా అనుకున్నదే తడవుగా మేము మా నాన్ననీసుందరం అంకుల్ని ముగ్గులోకి దించడానికి ఓ పధకం తెయారు చేసుకున్నాం. దానిప్రకారం రమణ అంకుల్సుశీల ఆంటీ ఏదో ఒక వొంకన మా బెడ్రూంలో పడుకుంటారు. మా నాన్న పడుకునేలోపులోనే వాళ్ళిద్దరూ మానాన్న చూస్తుండగానే రతి చేసుకుంటారు.

ఆ దెబ్బతో వేడెక్కిపోయిన మానాన్న సుశీల ఆంటీమీద పడతాడు. అప్పుడు సుశీల ఆంటీ మా నన్నకి తనతో పాటుగా తన కూతుళ్ళనీఇంకా కాలనీలో తనకి ఇస్టమైన వాళ్ళందరినీ కలిపి దెంగే అవకాశం వుందనీకానీ అలా చెయ్యాలంటే ముందుగా తన కూతుళ్ళతో కనీసం ఒక్క రాత్రైనా గడపాలనీ ప్రలోభ పెడుతుంది.

ఇదే కధని తిరిగి సుందరం అంకుల్ ఎదురుగా నడుపుతారుకాకపోతే ఈసారి సుశీల అంటీకి బదులుగా మా అమ్మ శారద వుంటుంది. ఆవిధంగా మగవాళ్ళిద్దరినీ ప్రలోభపెట్టి రంగంలోకి దించడానికి రంగం సిద్దమైపోయింది. మా అందరికీ ఈ పధకం బాగా నచ్చింది. ఇంక ఈ పధకాన్ని తూ.చా. తప్పకుండా అమలు జరపాలని నిర్ణయించుకున్నాం.

మరో వారం రోజులపాటు మా నాన్నఎదురింటి సుంద్రం అంకుల్ రాక కోసం భారంగా ఎదురుచూశాము. ఎలా ఐతేనేం ఆ వారం గడిచింది. నేనైతే ఎప్పుడెప్పుడు మా నాన్న వొస్తాడాఎంత తొందరగా మేము లక్షాదికారులమైపోతామాఅని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నాను.

* * * * *

మేమంతా ఆశగా ఎదురుచూసినరోజు రానేవొచ్చింది. మానాన్నాసుందరం అంకుల్ అనుకున్నదానికన్న ఓ రోజు ముందుగానే ఒచ్చేశారు. ఐతే ఆ రావడం తెల్లవారుఝూమున గంటలకి ఒచ్చేరు. నేను మా అమ్మా వాళ్ళగదిలో మా అమ్మతో పడుకుని వున్నాను. 

అసలే గత 15, 20 రోజులుగా ఆడతోడులేక పస్తులు పడుకున్న మా నాన్న గదిలోకి ఒస్తూనేగదిలో ఒస్తున్న మత్తైన మదపు వాసనకి మత్తెక్కిపోయి మా అమ్మని మంచం మీదికి లాగేడు.


మా అమ్మ మంచం శబ్దం చేస్తుందని చెపుతూ నన్ను మంచం మీద పడుకోమని చెప్పి వాళ్ళు క్రింద నేలమీద పక్క పరుచుకుని పడుకున్నారు. పక్కమీద చేరుతూనే మా నాన్న మా అమ్మ చీర విప్పేసి నగ్నంగా తెయారుచేస్తుంటేఅబ్బా ఒద్దండి పక్కన మంచం మీద పిల్లది వున్నాది. అది చూస్తే బాగోదు అంటూనే ఒక్కటొక్కటిగా తన బట్టలన్నీ విప్పడానికి మా నాన్నకి సహకరిస్తూనే రెండు మూడు నిమిషాలలో ఇద్దరూ నగ్నంగా తెయారైపోయేరు. 

మా అమ్మని నగ్నంగా తెయారుచేస్తూనే మా నాన్న మా అమ్మ మీదెక్కి జోరు జోరుగా మా అమ్మ పూకుని దెంగడం మొదలుపెట్టేడు. నిమ్మదిగదిలో పిల్లది వున్నదిశబ్దం చెయ్యకండిఅల్లరొద్దు అంటూనే మా అమ్మ కసిగా మా నాన్న కింద నలుగుతూనే కుతి తీరా మా నాన్న చేత దెంగించుకున్నది. 

వాళ్ళిద్దరి దెంగులాట చూస్తూ నేను వేడెక్కిపోసాగేను. ఐతే నేను వాళ్ళిద్దరి దెంగులాటా చూస్తున్నసంగతి మా అమ్మకైతే తెలుసు. తెలియనిదల్లా మా నాన్నకే. నేను చూస్తున్నాననే మా అమ్మ చాలా ఎక్కువగా మూలుగుతూ మరింత మత్తుగా గుణుస్తూ గొప్ప కసిగా మా నాన్న చేత దెంగించుకుని త్రుప్తిపడింది.


మర్నాడు మానాన్న ఆఫీసుకి సెలవుపెట్టేసి ఇంట్లోనే వుండిపోయేడు. నాకు వొంట్లో బాగాలేదని వొంకపెట్టి స్కూలు ఎగ్గొట్టేశాను. మా అక్క రాధికమా చెల్లి దీపిక స్కూలుకి వెళ్ళేక నేను ముందు గదిలో సోఫాలో పడుకుని నిద్ర నటిస్తున్నాను.

నేను నిద్రపోయాననుకుని మా నాన్న మా అమ్మని ఇంట్లో ఒస్తున్న మత్తైన మదపు వాసనగురించి అడిగేడు. మా అమ్మ ఏమోనండీ మీరు వూరు వెళ్ళినప్పటినిచీ ఆగదిలో అలానే వాసన ఒస్తున్నదని చెప్పింది.

ఏమిటోనే ఈ మదపు వాసన మహత్యమో ఏమిటో నాలో కోరికలు ఆగటంలేదు అంటూ.. ఐనా నువ్వేంటి ఇంతలేటువయసులో ఇలా కొత్త కొత్త అందాలతో మిస మిసలాడిపోతూ నన్ను ఇలా వెర్రెక్కించేస్తున్నవు అంటూ.. మా అమ్మ వొంట్లో ఒచ్చిన మార్పులని వర్ణిస్తూ వెర్రెక్కిపోతూ.. మా అమ్మ ఒంటిపొంగులని తడుముతూ నలుపుతూ పిసుకుతూ నిమ్మదిగా మా అమ్మని గదిలోకి లాక్కుపోయి మళ్ళీ మీదెక్కి కుమ్మెయ్యడం మొదలెట్టేడు.

నాకు ఎందుకో ఒక్కసారిగా సుందరం అంకుల్ గుర్తుకువొచ్చేడు. సరే అక్కడ ఆ అంకుల్ ఏమిచేస్తున్నాడో చూడాలనిపించి నేను చప్పుడుచెయ్యకుండా నిమ్మదిగా సుశీల ఆంటీ ఇంటికి వెళ్ళేను. నేను వాళ్ళ ఇంటిలోకి రావడం చూసిన సుశీల ఆంటీ నన్ను పక్కకి తీసుకుపోయి "ఏంటి సంగతులు?" అని అడిగింది. నేను మా ఇంట్లో జరిగినది జరుగుతున్నది టూకీగా చెప్పేను.

సుశీల ఆంటీ గూడా నవ్వుతూఇక్కడ మీ అంకుల్ కూడా ఆఫీసుకు శలవుపెట్టి తెగ వెర్రెక్కిపోతున్నరు అని చెపుతూ నువ్వుగానీ రావడం మరొక్క ఐదునిమిషాలు ఆలస్యం చేసుంటే నా పరిస్తితిగూడా అలానే వుంది. ఈపాటికి నేనుగూడా మీ అంకుల్ పక్కలో మీ అమ్మలాగానే నలిగిపోతూ వుండేదాన్ని అని అల్లరిగా కన్నుకొడుతూ చెపుతున్నదల్లా ఆగిపోయి.. ఒక్కక్షణం ఏదో ఆలోచించుకుని .. 

రమణి నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు గడియవేసుకుని నిద్రనటిస్తూ వుండు. నేను ఎంత తలుపు కొట్టినా నువ్వు లేచి తలుపు తియ్యకు. ఆ గదిలోనించీ మీ అమ్మేవొచ్చి తలుపు తియ్యలి మరి.. అని చెప్పి నన్ను ఇంటికి పంపించేసింది.


సుశీల ఆంటీ చెప్పినట్లుగానే నేను తలుపు గడియ వేసుకుని సోఫాలో పడుకుని నిద్ర నటించసాగేను. చెప్పినట్లుగానే మరునిమిషంలో సుశీల ఆంటీ వొచ్చి దబ దబా తలుపులు బాదసాగింది.

గదిలో మా నాన్న చిరాకు పడడంమా అమ్మ మా నాన్న చేతులనించీ విడిపించుకుంటూ మంచం దిగడంమా నాన్న మళ్ళీ మా అమ్మని మంచం మీదకి లాగడం శబ్దాలు నాకు స్పస్టంగా వినిపిస్తూనే వున్నయి. ఆ శబ్దాలని బట్టీ ఆగదిలో ఏమి జరుగుతున్నాదో నా కళ్ళ ముందు సినిమాలా స్పస్టంగా కనిపిస్తున్నాది.

ఎలాగో మా అమ్మ మా నాన్న చేతుల్లోనించీ విడిపించుకుని అస్తవ్యస్తమైన చీరతోగుండీలు పూర్తిగా విడిపోయిన జాకెట్ తో ముందుగదిలోకి వొచ్చి పడి నా కళ్ళముందే అలా అస్తవ్యస్తమైన తన వొంటిమీది బట్టలు సవరించుకుంటుంటే నా కళ్ళకి మా అమ్మ అపర రతీదేవిలా కనిపించి నాలో సెక్స్ కోరికలు పడగవిప్పుకుంటూ కసిగా బుసలు కొడుతూ నిద్రలేవడంతో నేను సోఫాలో బోర్లా తిరిగి పడుకుని నిగిడిన నా సళ్ళని సోఫాకి అదిమిపెట్టి నొక్కుకుంటూ తొడల్లో దిమ్మని కసిగా నా చేత్తో నొక్కుకుంటూ నావొంట్లో నరాలు తీయ్యగా తీపులుపెడుతుంటే ఆ సుఖానికి నాకళ్ళు మత్తుగా మూతులు పడుతుంటే నా నర నరాల్లో పాకుతున్న సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఓ రెండు నిమిషాలు మత్తుగా కళ్ళూ మూసుకున్నాను.

ఇంతలో మా అమ్మ తలుపులు తియ్యడంసుశీల ఆంటీ మా అమ్మ చెయ్యపట్టుకుని పక్కకి లాక్కుపోవడం జరిగిపోయేయి. ఓ ఐదు నిమిషాలపాటు మా అమ్మ సుశీల ఆంటీ ఏవేవో గుసగుసలాడుకున్నారు. తవువాత వాళ్ళిద్దరూ అల్లరిగా నవ్వుకుంటూ నాన్న గదిలోకి వెళ్ళడం నేను చూసి వీళ్ళిద్దరూ మా నాన్నని ముగ్గులోకి లాగడానికి ఏదో ప్లాన్ చేసి వుంటారనుకున్నాను.

గదిలోకి వెళుతూనే సుశీల ఆంటి ఎలా వున్నరు అన్నయ్యగారూ అంటూ మా నాన్నని పలకరించడంతోలేని నవ్వుని ముఖానికి పులుముకుంటూకట్టుకున్న లుంగీని సర్దుకుంటూమంచం మీద లేచి కూర్చున్ని సుశీల ఆంటీతో కబుర్లు చెప్పడం మొదలుపెట్టేడు.

ఓ రెండుమూడు నిమిషాలు అక్కడే తర్లాడిన మా అమ్మ ఇప్పుడే వొస్తానని చెప్పి నిమ్మదిగా సుశీల ఆంటీ ఇంటికి వెళ్ళింది.

మా అమ్మ అలా వెళ్ళగానే సుశీల ఆంటీ ముందుగదిలోకి వొచ్చినిద్రనటిస్తున్న నా పిర్రమీద ఒక్కటిచ్చి పక్కనే వున్న కుర్చీ తీసుకుని మా నాన్న వున్న వాళ్ళ పడకగదిలోకి వెళ్ళింది.

నేను ఆంటీ వెనకాలేవెళ్ళి మా వాళ్ళ పడకగది గుమ్మం దగ్గరనక్కి గదిలోకి తొంగిచూడసాగేను. సుశీల ఆంటీ కుర్చీని సరిగా వెంటిలేటర్ గుండా వొస్తున్న వెలుతురు తన వెనకాలనిచీ పడేట్లుగా తన కుర్చీ వేసుకుని మా నాన్నకి అభిముఖంగా కూర్చుని తన రెండుకాళ్ళని ఎత్తి మా నాన్న మంచమీద వేసి కూర్చున్నది.

ఆ భంగిమలో వెనక వెంటిలేటర్ నించీ పడుతున్న వెలుతురువల్ల సుశీల ఆంటీ వొంపుసొంపులన్నీ బట్టలు విప్పదీసుకున్నత స్పస్టంగా మా నన్న కళ్ళకి విందులు చేస్తున్నాయి. ఇది చాలదన్నట్లు ఆంటీ కట్టుకున్న చీర ముందరివైపు మోకాళ్ళమీదకి లేచిపోయింది. 

ఇక ఆ చీర రెండోవైపు క్రిందకి వేళ్ళాడుతూ సుశీల ఆంటీ మోకాళ్ళవరకూ నగ్నంగా తలుపు పక్కన వున్న నాకే కనిపిస్తున్నాయంటే.. సరిగ్గా సుశీల ఆంటీ రెండుకాళ్ళ ఎదురుగా కూర్చున్న మానాన్నకి తప్పకుండా ఆంటీ తొడలు వాటి మధ్య ఎర్రగా విచ్చుకున్న ఆమె ఆడతనం అందాలు కనిపిస్తూ మానాన్నని ఎంతగా వెర్రెక్కిస్తున్నాయో వూహించుకుంటుంటేనే నాకు తొడల్లో జిల రేగిపోతూ నేకట్టుకున్న లంగా నాకామరసాలలో తడిసిపోతూ తడి తడిగా నా తొడల్లో వొత్తుకుంటుంటే.. నేను మా నాన్న ఏంచేస్తాడో అని కుతూహలంగా మానాన్నని చూడసాగేను.


సరిగ్గా నేను వూహించినదే ఆ గదిలో జరుగుతున్నాదనడానికి నిదర్శనంగా మా నాన్న తన కళ్ళని సుశీల ఆంటీ తొడలమధ్యనించీ పక్కకి జరపకుండానే సుశీల ఆంటీ దగ్గరకి జరిగి మంద్రస్వరాన ఆంటీతో ఏదో చెప్పేప్పటికిసుశీల ఆంటీ పడీ పడీ నవ్వసాగింది.

అలా వొళ్ళు మరిచిపోయి నవ్వుతుంటే సుశీల ఆంటీ చీర పైట గుండెలమీదనించీ జారిపోయిజాకెట్ వి పై రెండు గుండీలు పెట్టిలేకపోవడాంతో 38" వున్న ఆమె సళ్ళు నిండుగానగ్నంగా మానాన్న కళ్ళకి విందులు చేసేయి.

జారిపోయిన పైటని అలానే ఒదిలేసి ఆంటీ మరింత ముందుకు వాలి మా నాన్న చెవిలో ఏదో గుస గుసలాడుతుంటుంటే.సుశీల ఆంటీ ముందుకు వాలడంతో జాకెట్లోని ఆమె సళ్ళు కిందకి వేళ్ళాడుతూ నల్లని చనుముచికలు నాకళ్ళకి కనిపించేయి. గుమ్మంలో వున్న నాకే ఆమె సళ్ళు అంతగా కనిపిస్తున్నాయంటేఆమె ఎదుర్గానే వున్న్ మా నాన్నకి ఆమె యద ఎత్తులు మరి ఎంతగా విందులుచేసేయో నేరు వేరే చెప్పక్కర్లేదనుకుంటాను.

మా నాన్న కళ్ళతోనే సుశీల ఆంటీ అందాలని జుర్రేసుకుంటూతాను మంచం మీదినించీ ముందుకు సుశీల ఆంటీకి దగ్గర్గా జరుగుతూ మరింత నెమ్మదిగా ఆమెతో ఏవో గుసగుసలాడుతూ మాటల్లో వేసినట్లుగా తన చెయ్యని సుశీల ఆంటీ మోకాలిమీద వేసేడు. సుశీల ఆంటీ అదేమీ పట్టనట్లుగా మామూలుగానే మా నాన్నతో ఏవేవో విషయాలు గుసగుసలాడుతుంటేమా నాన్నలో ధైర్యం పెరిగిపోయినట్లున్నాదినిమ్మదిగా తన చేతిని సుశీల ఆంటీ తొడల్లోకి జార్చేడు.

అప్పటికే సుశీల ఆంటీ చీర మోకాళ్ళవరకూ లేచిపోయివుండడంతోమాన్నన్న చెయ్యని ఆంటీ తొడల్లోకి జరపడంతో సుశీల ఆంటీ చీర మొత్తంగా నడుం వరకూ జారిపోయి భళ్ళున ఆమె పూకు బయటపడిపోయింది.

సగం దెంగుడులో వుంటుండగా మా అమ్మ లేచివెళ్ళిపోవడంతో మంచి కాకమీదున్న మా నాన్న గబుక్కున తన చేతిని సుశీల పూకుమీద బోర్లించి పూకుపెదాలని బలంగా పిసుకుతూ తన మధ్యవేలుని సుశీల ఆంటీ పూరెమ్మల్లోనించీ కసుక్కున ఆమె బొక్కలోకి దిగేశాడు.

స్స్స్.. మ్మ్మ్.. హబ్బా.. బ్రహ్మం .. ఏంచేస్తున్నవు నువ్వు అంటూ సుశీల ఆంటీ కుర్చీలోనిచీ లేచి నిలబడిపోయింది. మా నాన్న గూడా మంచం మీదనించీ దిగిపోయి సుశీల ఆంటీని బలంగా కౌగలించేసుకుంటూ.. సుసీ.. నిన్ను ఇలా చూస్తూ ఆపుకోలేకపోతున్నాను. ఈ ఒక్కసారికీ ఒప్పుకో .. ప్లీజ్.. అంటూ సుశీలని మంచం మీద వాల్చేసేడు.
Reply
అలా సుశీల ఆంటీని మంచమీద వాల్చేస్తూనే మా నాన్న గూడా సుశీలమీద వాలిపోతూ సుశీల పెదాలని తన పెదాలతో బంధించేశాడు. 

సుశీల ఆంటీ "అబ్బా.. బ్రహ్మం.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. బ్రహ్మం ..." అంటూ.. విడిపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూన్నట్లుగా నటిస్తూనే నిలబడివున్న మా నాన్న మగతనాన్ని తన ఆడతనానికి రాపాడిస్తూ మంచం పైకి జరుగుతూ మా నాన్నమెడచుట్టూ చేతులువేసి అతన్ని మరింత బలంగా తన గుండెలకి అదుముకుంటూ.. 

'తప్పు బ్రహ్మం.. నువ్వేంచేస్తున్నావ్..వద్దూ.. హబ్బా.. ఎంత బలంగా పట్టేవుమ్మ్... నన్ను నలిపేస్తున్నావ్ బ్రహ్మం.. వొద్దు.. అలా నన్ను నలిపేయొద్దు. .. నాకేదో ఐపోతున్నది.. నువ్వు అలా చేస్తుంటే నేను  తట్టుకోలేకపోతున్నాను.. మ్మ్మ్... స్స్స్.... వొ...ద్దన్... టున్.. టే... ఆహ్హ్.. బ్ర..... హమ్మా...మ్మ్.."అంటూ సుశీల ఆంటీ మా నాన్న కట్టుకున్న లుంగీని తన కాళ్ళతో లాగెయ్యడంతో ఆ లుంగీ కాస్థా జారిపోయి ఏడున్నర అంగుళాల పొడవున.. కోరికల భారంతో కసెక్కి .. చిలకడదుంపలా నిక్కిన మా నాన్న మగతనం బయటపడింది. 

సుశీల ఆంటీని మంచం మీద అడ్డంగా వాల్చేయ్యడం వల్లమా నాన్న సుశీలఆంటీ రెండుకాళ్ళ మధ్యలో వుండటంవల్ల నిగిడిన మా నాన్న మగతనం సరిగ్గా సుశీల ఆంటీ తొడలమధ్యలో గుచ్చుకుంటున్నది. 

ఐతే సుశీల ఆంటీ తను వున్న భంగిమలో సర్దుకోవడానికని తన రెండుకాళ్ళనీ ముడిచి మంచం కోళ్ళమీద ఆసరాగా ఆనించి సర్దుకోవడంతో ఆవిడ కట్టుకున్న చీర ఆంటీ తొడలమీదుగా నడుం మీదకి పడిపోయిఆమె ఆడతనం తలుపులు తెరుచుకుని మా నాన్నకి దర్శనం ఇచ్చింది.

ఇదే అవకాశంగా మా నాన్న నిగిడిన తన మగతనాన్ని విచ్చుకున్న సుశీలాంటీ ఆడతనపు లోతుల్లోకి కసుక్కున దిగేశాడు. "స్స్స్.. మ్మ్... బ్రహ్మం.. చంపేశావుగదరా.. "అంటూ ఆంటీ తన రెండుకాళ్ళనీ మా నాన్న నడుంచుట్టూ మెలేసి తన మెత్తని ఎగరేసి మా నాన్న కి ఎదురొత్తులు ఇచ్చింది.

ఎప్పుడైతే సుశీలంటీ అలా ఎదురొత్తులిస్తూ మా నాన్నకి సహకరించడం మొదలుపెట్టిందో దాన్ని అవకాశంగా తీసుకుని మా నాన్న సుశీల ఆంటీ పూకులో సమ్మగా మెత్తగా దరువులేస్తూ ఆంటీ మీదకి వాలి జాకెట్ గుండీలు వూడదీసి కసికసిగా ఆంటీ సళ్ళని పిసుకుతూ మార్చి మార్చి ఆంటీ సళ్ళని కుడవసాగేడు..

అలా మా నాన్న పరవశాంగా సుశీల ఆంటీని దెంగుతుండగా నిమ్మదిగా సుశీల ఆంటీ.. "బ్రహ్మం నాతో పొందు బాగుందా..?", అని మత్తుగా అడిగింది. 

"
నీ పొందులో స్వర్గం కనిపిస్తున్నది"అన్నాడు మత్తుగా మా నాన్న..

"
ఎంతకాలం నించీ వుందేమిటి నా మీద మోజు .."అన్నది ఆంటీ మళ్ళీ విషయాన్ని రెట్టిస్తూ..

"
ఏమో ఇతిమిద్దంగా ఫలానా అప్పటినించీ అని చెప్పలేను గానీ.. కోరికైతే ఏనాటించో వుంది" అన్నడు మా నాన్న..

"
మరి ఇన్నాళ్ళూ చొరవ చెయ్యలేదేమీ.. "అని మళ్ళీ అడిగింది.. 

"
చొరవ చెయ్యలని ఎన్నోసార్లు అనిపించింది గానీ .. ఈరోజులాగ ఇదివరలో నువ్వు నాతో ప్రవర్తించలేదు"అన్నాడు..

"
ఈరోజేమయ్యిందో మరి అబ్బాయిగారికి.."అంది మత్తుగా నవ్వుతూ సుశీల ఆంటీ..

"
ఈరోజులా ఇదివరకే నువ్వు నా మంచం దగ్గర కూర్చుని  నీఅందాలని ఆరబోసివుండి వుంటే..  అప్పుడే చొరవ తీసుకుని వుండేవాడిని .."అని చెపుతూ మా నాన్న జోరు జోరుగా సుశీల ఆంటీని కుమ్మసాగేడు..

"
అహ్హా.. హా.. అప్పుడే అంత తొందరొద్దు.. కొంచెం నిదానంగా చెయ్యి.. ఈరోజు నీతో చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి.."అంటూ సుశీల ఆంటీ మానాన్న జోరుని కొంత ఆపించింది..

"
పరవాలేదులే.. ప్రొదున్న నించీ శారదని సార్లు చేఎసాను ఇప్పుడప్పుడే ఐపోనులే.."అంటూ మా నాన్న సుశీల పూకులో మెత్తగా దరువులేస్తుంటే... 

"
బ్రహ్మం.. ఒక్కమాట అడుగుతాను నిజం చెపుతావా?", అంది సుశీల ఆంటీ..

"
ఇంతదూరం వొచ్చేక ఇంక మొహమాటం ఎందుకు అడుగు"అన్నడు 

"
ఏమీ లేదు నీకు నా ఒక్కదానిమీదనే కన్ను వుందా లేక అవకాశం దొరికితే నాపిల్లలు పద్మనీసీతనీ కూడా చెయ్యాలనిగూడా వుందా ?", అని అడిగింది..

ఆంటీ అలా సూటిగా అడిగేప్పటికి ఆంటీ కాళ్ళ మధ్యలో జోరుగా కదులుతున్న మా నాన్న ఒక్కసారిగా బిర్ర బిగుసుకుపోయాడు. కొద్ది క్షణాల్లో తేరుకుని.. "అదేంటి అలా అనేశావు.. ఏదో మనిద్దరం ఓవయసువాళ్ళమని ఒక్కసారి కాలు జారినంత మాత్రాన.. పిల్లలని గూడా పాడుచేసేటంత చెడ్డవాడిననుకుంటున్నావా నన్ను"అన్నాడు మా నాన్న..

"
చ.. అదికాదు బ్రహ్మం.. నేను నిజంగానే అడుగుతున్నానుచూడు.. 16, 17 ఏళ్ళ పిల్లలు.. ఇంకా కన్నె చెర వీడకుండామగాళ్ళ చేతుల్లో నలగకుండా తాజాగా వున్న వసివాడని కసి పరువాలతో పిటపిటలాడిపోతున్న మన పిల్లలు. ఏం.. నేనుశారదా వొప్పుకుంటే మాకు అభ్యంతరం లేకపోతే మా సీతనిపద్మని మీ రాధికరమణిదీపలని నీ పక్కలో పడుకోపెడితే నువ్వు మడికట్టుకు కూర్చుంటా ఏమిటిచక్కగా వాళ్ళ లేత లేత పరువాలతో కసిదీరా పండగ చేసుకోవూ?", అని అంటూ సుశీల మా నాన్న పెదాలని నోటిలోకి పీల్చుకుని గాఢంగా ముద్దు పెట్టింది.

అలా వాళ్ళిద్దరూ ఓ రెండు మూడు నిమిషాలపాటు గాఢమైన ముద్దుల్లో మునిగితేలుతుంటేనాన్న చేతులు సుశీల ఆంటీ సళ్ళని కసికసిగా మర్దిస్తూ జోరు జోరుగా సుశీల పూకులో దరువులెయ్యసాగేడు.

వాళ్ళలా ఆ పనుల్లో మునిగితేలుతుంటే సుశీల మా అమ్మ ఎటునుంచి నరుక్కొస్తున్నరో నాకు నెమ్మదిగా ఆర్థమవ్వసాగింది. అప్పుడు నాకు మా అమ్మ సంగతి గుర్తుకు వచ్చింది. అంటే అక్కడ సుశీల ఆంటీ ఇంట్లో అమ్మ గూడా సుందర్ అంకుల్ చేతుల్లో నలుగుతూ ఇలానే సుందర్ అంకుల్ కి కూడా చెపుతూ వుంటుందాఆ ఆలోచన రాగానే నా వొళ్ళంతా అదో మాదిరి తిమ్మిరిలా ఆవరించింది. 

వున్నపళంగా నే వెళ్ళి అమ్మ ఏంచేస్తున్నదో చూడాలని కోరిక కలిగింది. ఐతే నాకు ముందుగా మా నాన్న ఏం సమాధానం చెబుతాడో తెలుసుకోవాలని నా కోరికని అణిచిపెట్టి మా నాన్న సమాధానం కోసం ఎదురు చూడ 
సాగేను. మా నాన్న సుశీల ఆంటీ సళ్ళు పిసుకుతూ మరింత జోరుగా సుశీల ఆంటీ పూకులో దరువులెయ్యసాగేడు.

 "
ఏంటి బ్రహ్మం .. నేను నిన్నో ప్రశ్న అడిగేను. నువ్వు ఏమీ సమాధానం ఇవ్వలేదు.."అన్నది సుశీల మా నాన్నని రెట్టిస్తూ...

"
ఏం సమాధానం ఇచ్చేది?.. వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు.. మన కళ్ళముందు పెరిగినవాళ్ళు.. నువ్వు అడిగే ప్రశ్న ఎంత అసహజంగా వుందో.. ఎంత అసమంజసంగా వుందో నీకు తెలుస్తున్నదా..?", అన్నాడు మా నాన్న..

దానికి సుశీల ఆంటీ నవ్వేస్తూ "ఎందుకు అబద్దం చెబుతావు బ్రహ్మం .. నువ్వు నోటితో అలా చెబుతున్నావు కానీ.. నా లోతుల్లో కదులుతున్న మీ వాడు పిల్లల పేరు చెప్పగానే మరింతగా బిగదీసుకుపోయి మరింత 
గట్టిపడి నాలోతుల్ని మరింతగా తరచి తరచి తడిమేస్తూ నీ మనసులోని కోరికని చెప్పకనే చెపుతున్నాడు.. Hippocracy వొద్దు నిజం చెప్పు .. "అంది..

దానికి సమాధానంగా మానాన్న సిగ్గుపడుతూ "నిజమే అనుకో.. కానీ వాళ్ళు మనం కన్న పిల్లలు.. ఎవరికన్నా ఈ విషయం తెలిసినా.. ఎక్కడన్నా.. ఈ సంగతి బయటకి పొక్కినా.. నలుగురూ మన ముఖాలమీద వుమ్మెయ్యరూ .." అన్నాడు నసుగుతూ...

"
అంటే.. ఈ సంఘంనలుగురూ ఏమనుకుంటారో అన్న భయమే గానీ నువ్వు సిద్దమే అన్నమాట .."

"అబ్బా.. అదికాదు నేనంటున్నది.."

"ఏది కాదు బ్రహ్మం.. నాకు ఆర్థమయ్యిందిలే..నేను శారదా వొప్పుకుంటే నువ్వు మనపిల్లల్ని చెయ్యడానికి సిద్దమే అని.. "

"నేను అలా చెప్పలేదు.."

"మరెలా చెప్పేవు.. సరే.. నేనొక విషయం చెపుతాను విను. మనం ఈ పిల్లల్ని కన్నాముపెంచి ఇంతవాళ్ళని చేశాం. రేపొద్దున్న వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు అవీ చెయ్యలిగదాఅలా పెళ్ళిళ్ళూ అవీ చెయ్యాలంటే మంచి 
సంబంధాలు రావాలి.. అలా మంచి సంబంధాలు రావాలంటే మనదగ్గర బోల్డంత డబ్బు కావాలి.. అదెక్కడినించీ తెస్తాం?", అంటున్న సుశీల మాటలకి అడ్డుపడుతూ...

"అంటే పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు చెయ్యలేమని మనమే పిల్లల్ల్ని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని కాపురాలు పెట్టేస్తామా .?.", 

"
అబ్బా.. బ్రహ్మం.. నన్ను పూర్తిగా చెప్పనీ.. నీకు అన్నిటికీ తొందరే.. అసలు పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు ఎందుకు చెయ్యాలి చెప్పువాళ్ళకి కడుపునిండా తిండిపెట్టి వాళ్ళ బొక్కలనిండా దుడ్డుపెట్టి వాళ్ళ వయసుకోరికలు 
తీరుస్తూ వాళ్ళ అచ్చట్లు ముచ్చట్లు తీర్చే మగాడికోసమే గదా?"

"అంటే కూడు గుడ్డతో పాటుగా పెరుగుతున్న వాళ్ళ వయసు కోరికలు తీర్చడానికి ఓ మగాడు కావాలి. అంటే అటువంటి మగాడు ఓ నాలుగు పైసలు సంపాదిస్తూవుండాలి.. అదీ కాక వాడిలో మగతనం ఉండాలి.. ",,, 

"
పోనీ వాళ్ళ వయసుకోరికలు మనమే తీర్చడం ద్వారా ఆ నాలుగు రాళ్ళూ మనమే సంపాదించేసిమనమే డబ్బున్న కుర్రాళ్ళని చూసి పెళ్ళిచేసేస్తే పొలా?",,

"సుశీలా నువ్వేమి మాట్లాడుతున్నావో నాకు అర్థం కావటం లేదు.. మనమే పిల్లల వయసుకోరికలు తీరిస్తే వాళ్ళకి డబెక్కడినించీ వొస్తుంది?"...

"
ఐతే ఇది ముందు చెప్పు.. ఒకవేళ నువ్వు నీ పిల్లలకిమా వారు మా పిల్లలకి కన్నెరికం చేసి వాళ్ళ కన్నె పరువాలని మనసు తీరా దోచుకుని వాళ్ళ వయసుపోరు తీర్చి పెళ్ళికి ముందే వాళ్ళకి స్వర్గ సుఖాల రుచి చూపిస్తే మనకి బోలెడంత డబ్బు వుస్తుందంటే నువ్వు మీ పిల్లలకి కన్నెరికం చెయ్యడానికి సిద్దమేనా".

"అదేమిటి పెళ్ళికాకుండా మా పిల్లలతో మాకు శోభనాలాదానివల్ల మనకి డబ్బు వొస్తుందా.. అదెలా?"

"బ్రహం.. అసలు ఇంకా పచ్చిగా చెప్పాలంటే మనపిల్లలేంటి.. నువ్వు నీ కూతుళ్ళని దెంగడానికి ఒప్పుకుంటే.. ఒక్క నీ కూతుళ్ళేంటి.. మన కాలనీలో వున్న అందరు ఆంటీలని వాళ్ళ పిల్లల్ని ఆందరినీ తెచ్చి నీ పక్కలో పడుకో పెడతాము నేను శారదా కలిసి"

"
ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ... ఒక్కసారి నువ్వు నీ కూతుళ్ళతో పడుకుని వాళ్ళ కన్నెతనాన్ని కొల్లగొట్టుకుంటే నువ్వు కోరుకున్న ప్రతీ ఆడదాన్ని తెచ్చి నీ పక్కలో పడుకోపెడతాం.. కానీ అది ఎంత త్వరగా జరిగితే అంత త్వరగా మీకోరికలు తీర్చడానికి కొత్త కొత్త అందాలు కొత్త కొత్త ఆడవాళ్ళు ఆపై కోరుకున్నత సిరిసంపదలు... ఏమంటావునువ్వు సిద్దమేనా బ్రహ్మం?" 

"
ఒక్కనిమిషం ఆగు!! నీ మనసులో ఏదో వుంది. నీదగ్గర ఏదో ప్లాన్ వుంది.. అటుచేసి ఇటుచేసి నాచేత మన కుంటుంబాలని మీరు సాని కొంపలుగా తెయారు చెయ్యబోవటంలేదుగదా..అన్నాడు బ్రహ్మం. 

"చ... అలా మాట్లాడతావేంటి బ్రహ్మం.. అలా అయితే పోయేది నీ పరువేగాదు మనందరిదీ.. కానీ అసలు విషయం నీకు చెప్పాలంటే ముందుగా నువ్వు నీ కూతుళ్ళకి కన్నెరికం చెయ్యడానికి వొప్పుకోవాలి. తొలిసారిగావాళ్ళ కన్నెతనాన్ని కొల్లగొట్టుకునే మొదటి మగవాడివి నువ్వేకావాలి.. అందుకు నువ్వు వొప్పుకునేవరకు నీకు కొన్ని విషయాలు స్పష్టంగా చెప్పగూడదు.. అది నిషిద్ధం.."

బ్రహ్మం కొద్దినిమిషాలపాటు మౌనంగా వుండి నిమ్మదిగా సుశీల పూకులో దరువులు వేస్తూ .. "సరే.. నేను సిద్దమే.. డబ్బు సంగతి ఎలావున్నా కానీ కన్నెపిల్లలు రక రకాల ఆడవాళ్ళ పొందుకోసమైనా నేను ఈ పనికి ఒప్పుకుంటాను.. కానీ మరి పిల్లలని ఎలా వొప్పించాలి..".. అని బ్రహ్మం నసుగుతూవుంటే..

"
మొత్తనికి మగవాడిననిపించుకున్నావు బ్రహ్మం.. అంటే నలుగురు ఆడవాళ్ళని దెంగే అవకాశం వొస్తుందంటే నువ్వు నీ కూతుళ్ళని దెంగడానికి కూడా సిద్దమైపోతావన్నమాట"

"
అదేంటి సుశీల నువ్వేగదా ఇందాకలినించీ నన్ను వొప్పిస్తున్నది.. నువ్వు చెయ్యవలసిందంతా చేసి ఇప్పుడు నన్ను తప్పు పడతావేంటి "అంటూ బిక్కమొహం వేశాడు బ్రహ్మం
Reply

« Next Oldest | Next Newest »

Thread Tools Search This Thread


Advanced Search


  Posting Rules
  You may not post new posts
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is On
  Smilies are On
  [IMG] code is On
  HTML code is Off
Forum Jump:

Current time: 30-05-2020, 08:46 PM