MASALADESI IS BACK VISIT www.desimasty.com
filesFLASH IS BACK VISIT www.files-flash.com
Register | Login to remove Ads/PopUps and browse the forum without any restrictions!

Thread Rating:
 • 1 Vote(s) - 1 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Adultery సుమలత (గృహిణి-లేక్చరర్-లంజ) by Sailaja
ఈ కథలో కథనాయికి పేరు సుమలత. మరోక నాయికి పేరు శైలజ. ఇవి కాకుండా మరికొంత మంది నటులు కూడా ఉన్నారు.
ఇది ఒక కుటుంబ నేపధ్య కథ..
ఇక కథలోకి వస్తే..
ప్రస్తుతం..
నేను, నా భర్త ఒకే కళశాల లో లేక్చరర్స్ గా పనిచేస్తున్నాము. నా పేరు సుమలత వయసు 37. 36-34-38 ఇప్పుడు నా కొలతలు. నాకు 15 వయసు బాబు కూడా ఉన్నాడు. 8 సంవత్సరాల తరువాత మరల ఇపుడు నా భర్త పిల్లవాడితో సంతోషంగా ఉంటున్నాను.

[Image: 73513715-150770772804869-8167176253770563584-n.jpg]
ప్రస్తుతం గృహిణిగా..
[Image: EVi-LFb-WUw-AAkwqt.jpg]
ప్రస్తుతం లేక్చరర్ గా..
[Image: 93272839-122440686074435-2422772450170241024-n.jpg]
ప్రస్తుతం లంజలా..
మరి ఈ 8 సంవత్సరాలు ఎమి జరిగింది.. అనే అంశాలని నేను మీతో పంచుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. ఈ 8 సంవత్సరాలు ఎమి జరిగిందో తేలుసుకోవాలి అంటే.. నా కథ మొదటి నుండి మీరు వినవలసినదే..
గృహిణి గా:
16 సంవత్సరాల క్రితం :
నాకు పేళ్ళి అయి 16 సంవత్సరాలు అవుతున్నది. నా B.tech చదువు పూర్తి అవ్వగానే.. మా ఆర్ధిక స్థోమతకు తగిన వరుడితో 32-28-30 కొలతలతో ఉన్న నాకు వివాహం అయింది. భర్త మీద ప్రేమ, అనురాగం, గౌరవంతో.. కోటి ఆశలతో.. అత్తవారి ఇంటిలో అడుగు పేట్టాను. మావారు కూడా B.tech చదివి.. కాలేజ్ లో లేక్చరర్ గా ఉద్యోగం చేసేవారు. అత్త మామలది ఒక చిన్న పల్లేటూరు.. అక్కడ తగిన సదుపాయాలు ఉండేవి కావు.. కొత్త పేళ్ళి కూతురు కావడముతో.. ఆ ఊరి అమ్మలక్కలు.. నన్ను చూడటానికి వచ్చేవారు.
[Image: images-49.jpg]
16 సంవత్సరాల క్రిిితం సుమలత ఇంజనీర్
సరదాగా వారు నన్ను ఆట పట్టించేవారు. అలాగే మగవారు కూడా నన్ను ఆట పట్టించేవారు.. కాని నేను ఎపుడు ఎవరీని తాకనివ్వలేదు. నాకు సహజంగా చాలా సిగ్గు, ఎవరైనా చూస్తారేమో అని భయం ఉండేది. పేళ్ళి అయి మూడు నేలలు గడిచిన.. నా నగ్నం శరీరాన్ని నా భర్త కూడా ఎపుడు చూడలేదు. చూడనివ్వలేదు. నా శోభనం కూడా చికటిలో జరిగింది. ఇప్పటికి చికటిలోనే శృంగారం చేస్తాము. నా భర్త కూడా ఎపుడు నన్ను ఇబ్బంది పేట్టలేదు. అంత మంచి భర్త దోరకడం నా అదృష్టంగా భావించాను. అప్యాయత, అనురాగాలు చూపించే అత్త మామలు, ప్రేమ కురిపించే భర్త దోరకడం నా భక్తి పూజల ఫలముగా భావించాను.

మొదటి వివాహ దినోత్సవం వచ్చేసరికి ఒక నేల బాబు. అందరు..  అచ్చువాళ్ళ నాన్న పోలికే అని.. మీవారికి తోందర ఎక్కువే అని వేటకారము పలికేవారు. చిరునవ్వుతో వారికి  సమాధానం ఇచ్చేదానిని.. బాబుకి ఆరోవ నేలలో అన్నప్రాసనం చేశాము. నా పాలు మానిపించడం జరిగింది. బాబు నా దగ్గర కంటే ఎక్కువగా అత్తమామల దగ్గర ఉండేవాడు. బాబు మొదటి పుట్టిన రోజు ఆర్భాటంగా జరిపాము.

కొన్ని రోజులకి మావారు మనము పట్టణం వేళదాం నాకు ఇక్కడకి వచ్చి వేళ్ళడం కష్టం గా ఉన్నది అని చేప్పారు. అలా మేము 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఒక పట్టణంలో.. బాడుగాకు ఒక ఇల్లు తీసుకోవడం జరిగింది.

ఆ ఇల్లు రేండు కుటుంబాలు ఉండే విధంగా నిలువుగా మూడు గదులతో ఉన్నది. ఈ మూడు గదులలో ఒక కుటుంబం.. పక్కన మూడు గదులలో మరోక కుటుంబం ఉండవచ్చు. మేము ఉన్న ప్రాంతం ఊరికి మరీ.. దూరం కాకుండా ఉన్నది. మేము ఉంటున్న ఇంటి చూట్టు చిన్న పిట్టగాడ ఉన్నది. రోడ్డు మీద వేళ్ళే వారు ఎవరు చూసిన ఆ గోడ మీద నుండి లోపట ఎమి జరుగుతున్నదో స్పష్టంగా చూడవచ్చు. ఆ ఇంటి చూట్టు.. ఖాళీ స్థలము ఉన్నది. ఆ ఖాళీ స్థలములోనే.. మేము పనులు చేసుకునే వాళ్ళము.. ఈశాన్యం వైపు నూయ్యి ఉన్నది. ఆ నూతి లో నిటిని తోడుకుని వాడుకునే వాళ్ళము.

కొన్ని రోజులకు బాబు బేంగ పేట్టుకున్నాడు. పోలం పనులు వలన అత్త మామలు ఇక్కడకి రావడం కూదరటం లేదు. నాకు వాళ్ళ దగ్గరకు వేళ్ళడం కూదరటం లేదు.

మావారు : నాతో.. మీ అమ్మనాన్నలని కొంత కాలం మన దగ్గరకు రమ్మను.
నేను : మా అమ్మ నాన్నలని రమ్మని పిలిచాను.. కాని అమ్మ మాత్రమే వచ్చింది..
బాబుని ఆడించి.. లాలించి బుజ్జగించేది.. ఆ విధంగా బాబు బేంగ నుండి తేరుకున్నాడు.. మరియు మా అమ్మకి బాగా చేరిక అయ్యాడు.
అలా మా అమ్మతో.. బాబు తో ఇంటిలో పనులతో.. రోజంతా సమయం తేలియకుండా గడిచి పోయేది..
సంవత్సరం తరువాత అమ్మ మా ఊరు వేళ్ళ వలసి వచ్చింది.
నేను : బాబు బేంగ పేట్టుకుంటాడేమో..
అమ్మ : నాతో తీసుకు వేళతాను.
మావారు : ఇక్కడే ఉండవచ్చు కదా అత్తగారు.
అమ్మ : నేను వచ్చి చాలా కాలం అయింది. కావున నేను వేళ్ళాలి.
మావారు : బాబు సంగతి..
అమ్మ : ఇపుడు 2 వ సంవత్సరమే గా.. నా దగ్గర ఉంటాడు.. నాకు కూడా బాగా అలవాటు అయ్యాడుగా.. మీకు ఎపుడు చూడాలనిపించిన రండీ..
మావారు : సరే అత్తగారు.. 
అని బాబుని మా అమ్మతో పంపారు.. నేను కూడా అమ్మ తో బాబుతో వారం రోజులు ఉండి వస్తాను అని చేప్పి వేళ్ళాను.
మొదటిలో నేలకు ఒకసారి వేళ్ళి చూసి వచ్చేవాళ్ళము.. రాను రాను.. బాబు దగ్గరకు వేళ్ళడం తగ్గింది.
ఇక మేము ఉంటున్న ఇంటిలో మేము ఇద్దరమే ఉండటం వలన మా మధ్య శృంగాభరరితమైన సరసాలకు అడ్డు లేకుండా ఉండేది.
నా భర్త నన్ను ఎపుడైనా సరే బయటకు తీసుకు వేళినపుడు నా సళ్ళని బహిర్గతం చేయమనే వారు. 
[Image: images-53.jpg]
ఇలా మావారు సళ్ళని బహిర్గతం చేయమనేవారు..
నాకు సహజమైన సిగ్గు, భయం వలన నేను ఎపుడు అలా చేయలేదు. అలా అని నాకు నా భర్త మీద ప్రేమ లేదు అనికాదు.. కొన్ని కొన్ని పారదర్శకమైన చీరలు కట్టుకున్న అమ్మాయిల బోమ్మలు చూపించి.. 
[Image: 87953076-182931706476831-2712809865092268032-n.jpg]
మావారు నాకు చూపించిన అమ్మాయి పారదర్శక చీర..
నన్ను కూడా అలా తయారవ్వమనే వారు.. నేను ఛీ పోండి.. సిగ్గు అని ఆయన మాటలని తోసిపుచ్చి..‌ ఒక ముద్దు ఇచ్చేదానిని.. నేను అప్పటికి నా భర్తకు ఎపుడు నా నగ్నత్వం చూపించ లేదు. తను బ్రతిమలాడే వారు.. కాని.. ఎమి చేసిన చీకటిలో మాత్రమే అని బదులు ఇచ్చేదానిని.

ఒక రోజు సినిమాకి వేళదాం అన్నారు. నేను వద్దు.. నాకు సినిమాలు చూసే అలవాటు లేదు.. అవసరం అయితే బయటకు వేళదాం సినిమాకి ఖర్చు పేట్టే డబ్బుతో.. ఎవరికైనా ఒక పూట అన్నం పేడదాం అన్నాను. ఆయన కూడా సరే అన్నారు.

ఎపుడైనా సరే.. నేను నా శరీర అందాలని బహిర్గతం చేస్తానేమో అని చూసేవారు.. కాని నేను ఎపుడు ఆయనకు ఆ అవకాశం ఇవ్వలేదు.
ఆయన రాత్రి 6 గంటలకు కాలేజ్ నుండి ఇంటికి వచ్చేసరికి నేను స్నానం చేసి.. అందంగా చీర కట్టుకుని.. నుదుటిన బోట్టు పేట్టుకుని.. పూవ్వులు పేట్టుకుని తయారయి.. ఆయన తలుపు తడితే.. చిరునవ్వుతో.. పలకరిస్తు తలుపు తీసేదానిని.. నా చిరు నవ్వు ఆయనకు ఎంతో ఇష్టం అయ్యేది.. నీవు ఇలా ఉంటే నా అలసట అంత మాయమౌతుంది అని అక్కడే కౌగలించుకునే వారు.. నేను చీర కట్టినపుడు ఎక్కడ కూడా నా నడుము కాని బోడ్డు కాని వీపు కాని కనపడనిచ్చేదానిని కాదు. సళ్ళని బ్రా, జాకేట్, చీరతో పూర్తిగా కప్పుకునే దానిని..

ఆయన కౌగిలి నుండి విచిపించుకుని.. వంట గదికి వేళ్ళి టీ పేట్టి ఇచ్చేదానిని. ఒక్కోక్కసారి ఆయన  టీ పేడుతుంటే.. నా వేనుకనే వచ్చి కౌగలించుకుంటు.. మెడ మీద ముద్దు పేడుతుంటే.. తన్మయమైపోయే దానిని.. నాకు అలా చేయటం నాకు ఇష్టంగా ఉండేది. అలా సంతోషంగా రోజులు గడిచేవి.
అలా 7 సంవత్సరాలు గడిచాయి..
Reply
గృహిణి నుండి లేక్చరర్ గా..
9 సంవత్సరాల క్రితం..
అప్పటికి నా భర్త నన్ను ఎంత ప్రేమగా చూసుకునే వారు.. నా అందాన్ని ఆరాధించేవారు. నన్ను అత్యంత అందంగా ప్యాషన్ గా తయారు అవ్వమనేవారు.  
నా భర్త కోసం V- ఆకారపు మెడ కలిగిన జాకేట్లు కాని, U ఆకారపు మెడ కలిగిన జాకేట్లు కాని వేసేదానిని.. ఎక్కడ కూడా.. సూదులు వంటివి పేట్టలేదు.. ఆఖరికి.. చీర కుచ్చిళ్ళ దగ్గర కూడా.. ఇంటిలో ఉన్నపుడు బ్రా, పాంటీ వంటి లో దుస్తులు వేసుకోను.. (పూర్తి వివరణ తరువాత భాగాలలో వివరించగలను.)

[Image: images-59.jpg]
ఇంటిలో నేను.. మీ సుమలత.. ఏలా ఉన్నాను. నచ్చానా?
అప్పటికి నాకు 6 సంవత్సరాల కోడుకుని కలిగి ఉన్నాను.. అయినప్పటికి.. నేను రోజు వారి ఇంటి పని.. ఒకే పిల్లవాడు కావడం వలన పోట్ట పేరగలేదు..  చిన్న పిల్ల మాదిరి శరీరంలా కనిపించేది. నన్ను చూసిన వారు నాకు పిల్లలు లేరు అని అనుకునేవారేమో.. 32-30-34 కొలతలు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వరంలా భావించాను. 

నేను చదువుకునే రోజులలో నన్ను చాలా మంది అడిగారు.. ప్రేమించమని, పేళ్ళి చేసుకుంటాను అని.. కాని నేను ఎవరికి అవును అని చేప్పలేదు.. నా భర్త చూపించే ప్రేమే నాకు ఆస్తి అందంగా గౌరవంగా భావించాను.
పేళ్ళి అయి 7 సంవత్సరాలు అయిన నాలో ఇంకా సిగ్గు పోలేదు.. 
సరికదా.. ఇంకా సిగ్గు, బిడియం పేరిగాయి.. భర్త ముందు కూడా సిగ్గగా ఉండేది. నేను చాలా సున్నితమైన మనసు కలిగిన దానిని.. పిరికి దానిని మరియు.. భయస్తురాలిని.
ఒక రోజు రాత్రి శృంగారం తరువాత.. 
మా వారు.. సుల్ల.. (నా ముద్దు పేరు.. మావారు ముద్దు గా అలా పిలుస్తారు.. సమ లో సు.. లత లో ల.. దానికి ఇంకో ల వత్తు కలిపి అలా పిలిచేవారు.. )
నేను : హుం..
మావారు.. నాకు పదిలక్ష రూపాయలు కావాలి.
నేను : జోక్ చేస్తున్నారా?
మావారు.. జోక్ కాదు నాకు నిజంగా కావాలి?
నేను : నవ్వుతూ..  అంత డబ్బు నా దగ్గర ఎక్కడవి.. నేను ఏమైనా ఉద్యోగం చేస్తున్నానా?
మావారు : లేదనుకో.. నేను అప్పు తీసుకుంటాను.. నేను ఒకరి దగ్గర అప్పు అడిగాను.. ఇస్తాము అన్నారు.. కాకపోతే..
నేను : కాకపోతే ఏమిటండి.. ఉత్కంఠం లో పేట్టారు..
మావారు.. ఆడవాళ్ళ పేరు మీద మాత్రమే అప్పు ఇస్తాము అన్నారు.
నేను : నా పేరు మీద అప్పు తీసుకుంటే.. అంత డబ్బు అప్పు ఎలా తిరుస్తారు.. మీకు వచ్చే ఆదాయం సరిపోదుగా..
మావారు.. అవును.. అందుకే నీవు కూడా జాబ్ చేస్తే నీ జీతంతో అప్పు తీర్చవచ్చు మరియు నా జీతంతో ఇల్లు గడపవచ్చు..
నేను : మీకు అంత డబ్బు అవసరం ఎందుకు వచ్చింది.
మావారు.. ఇప్పటి వరకు నిన్ను ఎది అడగలేదు.. ఈ ఒక్కటి నాకోసం చేయి.. నీవు ఈ ఒప్పోందానికి ఒప్పుకోకపోతే.. నేను చచ్చినంత "ఒట్టు".. అని నా కూడి చేతిని ఆయన తల మీద పేట్టారు..

నేను: అయ్యో అదేమి మాటలండి.. 
మావారు.. నీవు ఒప్పుకున్నట్లేగా..
నేను : ఒట్టు పేట్టించారుగా.. తప్పుతుందా?
మావారు.. రేపు ఉదయం 10 గంటలకు శేఠ్ మన ఇంటికి వస్తాడు డబ్బు పట్టుకుని.. కొంచేం సంతకాలు పేట్టించుకుని డబ్బు ఇస్తాడు అని చేప్పారు.
నేను : సరేనండి మీరు ఉంటారు కదా.. 
మావారు : ఉంటాను..
నేను, మావారిని కౌగలించుకుని పడుకున్నాను.
ఉదయం 10 గంటలకు..
నేను ఎప్పటిలా చీర కట్టుకున్నాను.. మావారు మాములుగా ఉన్నారు..  శేఠ.. మరోక ముగ్గురు వచ్చారు.. శేఠ్ వచ్చిన వాళ్ళు.. నన్ను చూపులతోనే రేప్ చేస్తున్నారు. నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నది. నాకు నిప్పల కుంపటి మీద ఉన్నట్లు అనిపించింది. మావారితో.. త్వరగా ఆ సంతకాల పనిపూర్తి చేయమని చేప్పాను.. 
శేఠ్ : కొన్ని పత్రాలు తీసి నాకు ఇచ్చి చదవి.. అందులో షరతులకు ఒప్పుకుంటేనే.. సంతకం పేట్టమన్నాడు..
నాకు వాళ్ళ చూపులు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి.. 5 మంది మగవాళ్ళ మధ్య ఉండలేకపోతున్నాను. 
నేను : మావారితో.. మీరు చదివారు కదా షరతులు అని అడిగాను.
మావారు.. అన్ని చదివిన తరువాత నే.. నీకు చేప్పాను..
నేను : సరే ఎక్కడ, ఎక్కడ సంతకాలు పేట్టాలి?
10 నిమిషాలలో సంతకాలు పూర్తి చేసేసాను.. అవి అన్ని ఫోటోలు తీసుకున్నారు.. నా బ్యాంక్ పుస్తకము.. ఎటియం కార్డు శేఠ్ తీసుకున్నాడు.. అక్కడ నాకు ముళ్ళ కంప మీద ఉన్నట్లుగా అనిపించి నేను అవేమి పట్టించుకోలేదు.. శేఠ్ డబ్బు ఇవ్వగానే.. నేను నా పడక గదికి వేళ్ళిపోయి తలుపు వేసుకున్నాను..
అర్ధ గంట తరువాత మావారు తలుపుకొట్టి.. నేను బయటకు వేలుతున్నాను.. సాయంత్రం బయటకు వేళదాం రడీగా ఉండు అని వేళ్ళిపోయారు..

వాళ్ళు వేళ్ళి పోయాక నేను తలుపులు వేసుకుని ఎప్పటిలాగే.. పనులు పూర్తి చేసుకుని.. TV చూస్తు.. ఇంతకి నన్ను ఏ ఉద్యోగం చేయమంటారో కనుక్కోవాలి.. అనుకుంటు అలా పడుకుండిపోయాను.
సాయంత్ర 5 కావస్తుంది.. నేను లేచి త్వరగా తయారు అయ్యాను. ఇంతలో మావారు వచ్చి ఏవో  పేపర్లతో వచ్చారు. అవి నాకు ఇచ్చి అవే మన ఆస్థి జగ్రత్త పేట్టమన్నారు..
మావారు కూడా తయారయ్యాకా.. ఇద్దరం సరదాగా బండి మీద బయటకు వచ్చాము.. అపుడు అడిగాను.. 
నేను : నన్ను ఏ ఉద్యోగం చేయమంటారు..
మావారు.. నీ కోసం ఒక ఉద్యోగం కూడా చూసాను..
నేను : ఏ ఉద్యోగం అంటే..
మావారు.. నేను పని చేస్తున్న కళశాల లోనే లేక్చరర్ గా..
నేను : సంతోషంగా.. బాగుంది.. ఇద్దరం ఒక చోట అయితే.. నాకు కూడా చాలా ధైర్యంగా కూడా ఉంటాది.. ఇద్దరం కలిసే వేళ్ళి కలిసే రావచ్చు..
మావారు.. నవ్వుతూ.. మనకు అంత అదృష్టం లేదు.. నా ఉద్యోగం నీకు ఇస్తున్నాను. నాకు వేరే కంపేనీలో ఉద్యోగం దోరికింది.
నేను : ఇద్దరికి ఒక్క చోటే ఉద్యోగం చూడవచ్చు కదా..
మావారు.. నాకు అలానే ఉన్నది.. కాని భార్య భర్త ఇద్దరు ఒకే కంపేనీలో ఉద్యోగం ఇవ్వరట..
నేను : సరే సరేండి.. మరి నేను బోధన చేయగలనా.. విద్యార్ధులని నియంత్రణ చేయగలనా?
మావారు.. ఎందుకు అలా అంటున్నావు?

నేను : నేను B.tech చేసి చాలా సంవత్సరాలు అయింది కదా పాఠాలు చేప్పగలనా?
మావారు.. నవ్వుతు.. అంత పేద్ద కష్టం ఎమి కాదుగా.. ఇంటిలో ఉండి రేండు రోజులు.. అనుసరణ చేయి.. అదే వస్తుంది.. తరగతి గదిలో నీవు ఒక పాఠం చేప్పాలి..
నేను : సరేలేండి.. నాకు చాలా భయం సిగ్గు గా ఉన్నది..
మావారు.. ఒకటి రేండు రోజులు కష్టం గా ఉంటాది.. తరువాత అలవాటు అయిపోతాది..
నేను : సరే.. సరేే.. కష్టం అయిన తప్పదు కదా.. అనుసరణ చేస్తాను లేండి..
అలా రాత్రి ఇద్దరం సంతోషంగా శృంగారంతో రోజుని ముగించాము.. చీకటిలోనే.. (రాత్రి 9 తరువాత నా పడక గదిలో బల్బని నేను తీసివేస్తాను.. పోరపాటున మావారు ఎక్కడ లైట్ వేస్తారో అని ముందు జగ్రత్త చర్యగా..)
రేండు రోజుల అనుసరణ తరువాత..
మావారు నేను బండి మీద మావారి కళశాల కి వేళ్ళాము. అది మేము ఉంటున్న ప్రాంతానికి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నది. కళశాల ప్రధానాధికారి(ప్రధానోపధ్యాయిరాలు) గారిని పరిచయం చేసారు.. తరగతి బోధన కోసం వేచి ఉండమన్నారు..

నాకు ఒత్తిడి మొదలైంది.. ఆయన నా ఉద్రిక్తత చూసి నా చేతిని గట్టిగా పట్టుకున్నారు.. ఆ పట్టు.. నేను ఉన్నాను భయపడకు అన్నట్లుగా అనిపించింది..
మావారు.. నవ్వుతూ.. భయపడకు.. నీ ముందు 10 లక్షల అప్పు  ఉన్నది.. అది తీర్చాలి అంటే నీవు కశ్చితంగా.. ఈ ఉద్యోగం నీకు అవసరం.. ఆ అప్పుని నీకు భారంగా అనుకో.. అపుడు నీకే ధైర్యం వస్తాది అన్నారు..


నేను మేల్లగా.. ఆ 10 ల అప్పు నా అప్పుగా భావించాను. నేను ఈ ఉద్యోగం సంపాధించక పోతే.. ఆ అప్పు తీర్చలేను అని నిర్ణయానికి వచ్చి.. ధైర్యం తేచ్చుకున్నాను..
గంట తరువాత.. చప్పట్ల శబ్ధంతో.. నాకు చాలా ఆనందం వేసింది.. చాలా బాగా పాఠం చేప్పారు.. అందరు పోగిడారు.. ఒక సార్ అయితే.. మీరు పాఠం చాలా బాగా చేప్పారు.. అలాగే.. మీరు కూడా అందంగా ఉన్నారు అన్నాడు.. నాకు చాలా సిగ్గు వేసింది.. కానీ ఇక నుండి నేను వారి మధ్య ఉండవలసి రావడంతో.. చిన్న చిరునవ్వుతో.. తప్పించుకున్నాను. పక్కనే మావారు ఉన్నారు.. అతని ఈ కళశాలలో నా స్నేహితుడు.. అన్నారు.. నేను అవేమి పట్టించుకోలేదు.. నా భర్త స్నేహితుడు కాబట్టి.. నాతో చనువుగా ఉండే అవకాశం ఉన్నది.. కావున నేను తనతో జగ్రత్తగా మరియు దూరంగా ఉండాలి అనుకున్నాను.

ఆ రోజు మా వారు రాజీనామ చేసేసారు. నేను ఆయన స్ధానములో చేరడం జరిగింది.. మావారు.. వేరే సంస్ధలో చేరాలి అందుకు వేళుతున్నాను అన్నారు.. నాకు ఇంకా తరగతి ఇవ్వనందు వలన సిబ్బంది గదిలో కూర్చున్నాను..
Reply
గృహిణి గా మరియు లేక్చరర్ గా :
ఇంటిలో నా భర్తకి, భార్య గా.. సకల సేవలు అందిస్తున్నాను..
కళాశాలలో విద్యార్ధులకు పాఠలు చేపుతూ.. నాకు తీరిక లేకుండా అయింది.. విద్యార్ధులు దగ్గర నేను చాలా గంభీరముగా ఉండే దానిని.. ఎవరు కూడా నా మీద వ్యాఖ్యలు చేసే అవకాశం లేకుండా..

 [Image: Pics-Art-05-10-08-12-04.jpg]
కళాళాలలో రాక్షసి టైగర్ సుమలత..
(కనీసం నన్ను చూస్తేనే వాళ్ళు భయపడే విధంగా.. ఒక రకంగా చేప్పాలి అంటే.. నాకు టైగర్ అని, రాక్షసి అని పేర్లు కూడా పేట్టుకున్నారనుకొండి..)
నేను ప్రతిరోజు.. సాధ్యమైనంత వరకు.. ఎక్కడ కూడా నా శరీరం బహిర్గతం కాకుండా.. చూసుకునే దానిని.. నడుము కాని వీపు భాగం కాని.. సళ్ళ భాగం కూడా ఎక్కడ కనపడనిచ్చేదానినికాదు.. పోడవు చేతుల జాకేట్లు వేసుకునే దానిని.. 
[Image: images-48.jpg]
ప్రతి రోజు ఇలా తయారయి కళాశాలకు వేళతాను..
ఈ మధ్య కాలములో.. పేద్ద పేద్ద బంగారం నగల దుకాణంలో అందులో పనిచేసే ఆడవాళ్ళు చీర కట్టు లా.. చూడటానికి అందంగా ఉంటారు.. కాని ఎక్కడ వాళ్ళ శరీరం కనపడదుగా.. అలా.. (పూర్తి వివరణ తదుపరి ఎపిసోడ్ లో వివరించగలను..)

ఒక రోజు నేను తరగతి పాఠము ముగించుకుని.. సిబ్బంది గదిలో నేను పుస్తకము చదువుచుంటిని.. కొంత మంది.. తోటి సహ ఉద్యోగినులు, ఉద్యోగులు కూడా ఉన్నారు. ఎవరితో నేను కలవక పోవడంతో.. నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను. 
ఇంతలో నా భర్త స్నేహితుడు.. సహ ఉద్యోగి.. వచ్చి నా పక్కన కుర్చున్నాడు. నేను సాధారణముగా చిన్న నవ్వు నవ్వాను. అతను నా చేతిని ఆకస్మికంగా పట్టుకున్నాడు. నేను వేంటనే వాడి చేంప పగలకొట్టాను. వాడు.. ఆ చేంప పట్టుకుని అక్కడ నుండి వేళ్ళిపోయాడు. (తరువాత వాడు నాకు సాధ్యమైనంత దూరంగా ఉన్నడనుకొండి).. 

మరుసటి రోజు కి.. ఆ విషయం కళాశాలలో అందరికి తేలిసిపోయింది.. అప్పటి వరకు నన్ను ఆకతాయి వ్యాఖ్యలు చేసే ఒకరిద్ధరు విద్యార్ధులు.. ఆ విషయం తేలిసిన దగ్గర నుండి వాళ్ళు కూడా నా మీద వ్యాఖ్యలు చేయడానికి భయపడ్డారు. నన్ను ఆకతాయి వ్యాఖ్యలు చేసే విద్యార్ధులు మౌనంగా ఉండటంతో నాకు మనసులో నవ్వు వచ్చింది. అందరు నన్ను చూసి రాక్షసి అని భయపడేవారు.. 

నేల పూర్తి అయి 5 వ తేది రాగానే.. నా చరవాణికి ఒక సందేశం వచ్చేది. అది.. శేఠ్ నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నుండి నా జీతము మొత్తం తీసుకునేవాడు.. నా జీతం 10 లక్షలకు వడ్డీకి సరిపోయేది..
మావారు ఎప్పుడు తన జీతముని నాకు ఇచ్చి ఇంటి ఖర్చులు చేయమనేవారు.‌. అందువలన నాకు డబ్బు సమస్య కూడా ఉండేది కాదు.. నేను రోజు కళాశాలకు వేళ్ళి రావడానికి కూడా నాకు ఏవిధమైన ఇబ్బంది లేదు.. ఆ విధంగా నా జీవితం సంతోషంగా సాగిపోతున్నది.
అలా మూడు నేలలు గడిచాయి.. ఒక రోజు..
మావారు.. సంతోషముతో.. నాకు పదోన్నది వచ్చింది.. నన్ను క్రయవిక్రయాల విభాగమునకు మార్చారు.. నేను తరుచు ఊరులు వేళ్ళవలసి ఉంటాది అన్నారు.
నేను : సంతోషం.. మీరు ఎక్కడకి వేళ్ళినా రాత్రికి వచ్చేస్తారుగా..

మావారు.. కొన్ని సార్లు కుదరకపోవచ్చు..
నేను : అలాగేలేండి..
ఇలా రోజులు గడుస్తున్నాయి..
ఒక రోజు.. మా పక్క గదిలోకి ఒక మహిళ బాడుగాకి వచ్చింది. ఆ రోజు ఆదివారం కావడంతో నేను, మావారు కూడా ఇంటి ఇంటి దగ్గర ఉన్నాము. ఆ మహిళ ఏదో అవసరం ఉండి మా ఇంటికి వచ్చింది.
తన పేరు శైలంజ అని.. 
[Image: 21078356-127156037918955-6327218377778643037-n.jpg]
నేనుశైలంజ.. ఎలా ఉన్నాను..
తన భర్త దుబాయిలో ఉంటారు అని.. ఒక స్వతంత్ర యాజమాన్య సంస్ధలో తను పర్యవేక్షకుడిగా పనిచేస్తున్నాను అని పరిచయం చేసుకుంది.. తను చాలా చూడచక్కనిది గా ఉన్నది.. చుడ్డీదార్ లో ఉన్నది.. సళ్ళ మీద.. చూన్ని గాని, దుప్పట కాని వేసుకోలేదు.. తన సళ్ళ కొలతలు.. నా సళ్ళ కొలతలు 32 లాగా ఉన్నాయి. తన శరీర ఆకృతి.. నా శరీర ఆకృతి.. సుమారుగా సమానంగా ఉన్నాయి. కాకపోతే.. తను ఛామనఛాయ రంగులో ఉన్నది.. మరియు తగు మాత్రంలో ముఖమునకు రంగులు హద్దుకున్నది..

నేను : మీ పేరు అలా ఉన్నదేమిటండి?
శైలంజ : మా అమ్మా నాన్నలు శైలజ గానే నా పేరు పేట్టారు.. కాని పదోతరగతిలో మా మాష్టారు.. తనకు లోంగలేదు అని నా మీద కసితో నా పేరుకి.. మధ్యలో 0 కలిపి.. శైలంజ గా పైకి పంపిచారు. ఆ విషయం అప్పటిలో తేలియలేదు.. 10వ తరగతి.. దృవీకరణ పత్రంలో చూసుకున్నపుడు.. నా పేరు శైలంజగా ఉన్నది.. ఆ మాష్టారు తో గోడవ పడ్డాము.. కాని జరగవలసిన అన్యాయం జరిగిపోయిందిగా.. అని సర్ధుకుని.. ఒక జ్యోతిష్యుడిని కలిసారు మా తల్లి-దండ్రులు..

జ్యోతిష్యుడు చేప్పింది వినీ మా తల్లి-దండ్రులు ఆశ్చర్యపోయారట..
నేను: ఏమి చేప్పాడట జ్యోతిష్యుడు..
శైలంజ : తేలుసో, తేలియకో ఆ మాష్టారు తన(నా) పేరుని శైలంజగా మార్చి చాలా మంచి పనిచేశారు అన్నాడట..
నేను : ఎందుకు?
శైలంజ : నా పేరు శైలజ గా ఉంటే.. నా జాతక రీత్య.. పేళ్ళి తరువాత నా జీవితం మొత్తం నరకము అవుతాది.. జీవితాంతం కష్టాలు అనుభవిస్తాది.. అని, అదే శైలంజ గా మార్చడం వలన పేళ్ళి తరువాత ఒక సంవత్సరం కష్టాలు పడిన.. తరువాత.. తన జీవితం.. చాలా బాగుంటాది అని చేప్పారంట.. ఆ విషయం తేలిసిన తరువాత.. నేను కొంత బాధ పడిన.. ఆ పిలుపుకి అలవాటు పడ్డాను.

నేను : ఎవరైనా నిన్ను లంజ అని పిలిస్తే..
శైలంజ : ఆ పిలుపుకి నేను అలవాటు పడ్డాను.. కాబట్టి.. అలా పిలిచిన పలుకుతాను.. నా పేరే కదా..
నేను : సరే సరే.. మీకు పిల్లలు ఎంత మంది?
శైలంజ : నాకు ఇంకా పిల్లలు లేరు..
నేను : అవునా!!! ఇంకా పిల్లలు ఎందుకులేరు?
శైలంజ : తను చేప్పడం ఇష్టం లేదనుకుంటా?? మీరు ఏమి చేస్తారు?
నేను : నన్ను మీరు అనకండీ.. సుమ అని పిలవండి లేదా లత అని పిలవండి అని చేప్పి.. తను అడిగి అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చాను.‌ నాకు 6 సంవత్సరాల బాబు కూడా ఉన్నాడు అని చేప్పాను.‌

శైలంజ: అవునా!! అని ఆశ్చర్యపోయింది.. నీవు అసలు పిల్లలు ఉన్నదానిలాగే లేవు అన్నది..
నేను : ధన్యవాదములు.. చేప్పి తనని పంపించేశాను..
అలా తను ఆదివారం రోజున కాని.. లేక నాకు సేలవు దినమున కాని తను మా ఇంటికి వచ్చేది.. మావారు లేకపోతే.. నేను కూడా వాళ్ళ ఇంటికి వేళ్ళి వంటలు అవి తేలుసుకునే దానిని.. అలా కొన్ని రోజులకి.. మేము బాగా దగ్గర అయ్యాము.. అలా కొన్ని రోజుల తరువాత నా శృంగార పరమైన విషయాలు కూడా తనతో పంచుకున్నాను.. తన భర్త తన దగ్గర లేకపోవడంతో నేను తన శృంగార పరమైన విషయాలు అడగలేకపోయాను.
Reply
రోజులు గడుస్తున్నాయి.. నా భర్త పదోన్నది పొందిన మొదటి లో 15 రోజులకు ఒకసారి ఊర్లు వేళ్ళి రేండు మూడు రోజులు తరువాత వచ్చేవారు.. అప్పుడు ఇంటి ఖర్చుల నిమిత్తము.. తన సగం జీతము నాకు ఇచ్చేవారు.. 
నేను : సగం జీతం ఇస్తున్నారు.. మిగిలిన జీతం ఏది?
మావారు.. మిగిలిన జీతాన్ని.. పొదుపు చేస్తున్నాను.. అప్పు తీర్చాలి కదా..
నేను : అమాయకంగా అలాగేనండి..
మావారు.. నా నుదిటిన ముద్దు పేట్టారు.. ప్రేమగా..

అలా రోజులు గడుస్తున్నాయి.. మరోక్క మూడు నేలలు గడిచే సరికి.. సగం జీతమునకు బదులుగా నేలకు ₹5,000 మాత్రమే ఇచ్చి ఇంటి ఖర్చులు చేయమనేవారు.. అడిగితే.. త్వరగా బాకీ తీర్చడానికి ఎక్కవ పొదుపు చేస్తున్నాను అని చేప్పారు. ఇప్పుడు.. వారంలో మూడు నాలుగు రోజులు.. ఊర్లు వేళుతున్నారు. ఇంటిలో ఉండే సమయం చాలా తగ్గింది. వారంలో ఒక రోజో లేక రేండు రోజులో సాయంత్రం సమయంలో వచ్చేవారు. అలా రోజులు గడిచే కొద్ది.. పూర్తిగా ఇంటికి రావడం తగ్గింది.. నేలకు ఒక సారి లేక రేండు సార్లు మాత్రమే వచ్చేవారు.. అది కూడా నా ఇంటి ఖర్చులకి ఇవ్వడానికి మాత్రమే.. 

నేను : మావారితో.. ఎందుకు మీరు ఇంటికి సరిగా రావడం లేదు?
మావారు.. మన అప్పు త్వరగా తీరాలి అని.. రాత్రి పగలు ఎక్కవ సమయం కష్ట పడుతున్నాను. ఇంటికి వచ్చి వేళ్ళితే.. ఆలస్యం అవుతాది అని నేను వేళ్ళిన ఊర్లలోనే నిద్ర చేసి.. అక్కడ నుండి మరోక ఉర్లలోకి వేళుతున్నాను. పని వత్తిడి కూడా కొంచేం ఎక్కువగానే ఉంటుంది.. అందుకని ఇంటికి రాలేకపోతున్నాను "సుల్ల" అని ముద్దు పేట్టారు.

నేను : నాది ఆడ మనసు.. కరిగిపోయాది..
ఆయన ఇంటికి రాకపోయిన నాకు శైలంజ కి ఖాళీ సమయం ఉంటే.. నేను కళాశాలలో విద్యార్ధులతో ఏలా ఉంటాను.. సహోద్యోగులతో ఏలా ఉంటాను విషయాలు తనతో పంచుకుంటు.. ఎవరేవరు తనని చూసి.. ఎలా స్పందిస్తారు.. ఇలా సరదాగా  కబుర్లతో గడిచిపోయేది.. శృంగారం గురించి ఆలోచనలే వచ్చేవి కావు.. 

తీరిక లేకపోవడంతో.. సంవత్సరం గడిచిందా.. అనిపించింది.. శేఠ్ ఎపుడు నాకు డబ్బులు కోసం అడగడానికి ఫోన్ చేయలేదు.. మరియు.. ఇంటికి కూడా రాలేదు.. కారణం.. నా ఎటియం కార్డు తన దగ్గర ఉన్నది.. ప్రతి నేల తనకి కావలసిన వడ్డీ తీసుకుంటున్నాడు.. అందువలన నాతో మాటలాడే అవసరం శేఠ్ కి రాలేదు..

కాకపోతే.. నా చేతిలోనే డబ్బులు లేకుండా పోయాయి.. పూర్తి జీతం ఇచ్చినపుడు నాకు కొంత (₹ 1000 వరకు ప్రతి నేల) వేనకేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండేది.. అవి మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నేను పొదుపు చేసేదానిని.. అలా పైళ్ళి అయిన దగ్గర నుండి.. ఏడు సంవత్సరాలు పొదుపు చేసాను. నా భర్తకి తేలియకుండా.. ఎక్కువ తక్కువ మీద ఈ ఏడు సంవత్సరాలలో ఆ డబ్బు ₹ 60,000 వరకు పొదుపు అయ్యాయి.. ఆ డబ్బుని బాబు చదువు కోసం మా అమ్మ వాళ్ళ దగ్గరే ఉంచాను.. నా దగ్గర ఉంటే ఏదో ఖర్చు పేడతానేమో అని భయంతో..

మావారు పూర్తి జీతం నాకు ఇచ్చినపుడు.. ఇంటి ఖర్చులు ₹ 5,000 పొయిన.. మావారు ఖర్చులు.. మేము ఇద్దరం బయటకు వేళ్ళి వచ్చే ఖర్చులు పోయిన.. అపుడపుడు నేను చీరలు అవి కొనుకునే అవకాశం వచ్చేది.. 
సగం జీతం ఇవ్వడం మొదలు పేట్టిన తరువాత ఆ జీతం ఇంటి ఖర్చులు, మావారి ప్రయణం ఖర్చులు.. నేను కళాశాలకు రాను పోను ఖర్చులకు (నాకు కళాశాలకు రాను పోను ఖర్చు నేలకు సుమారుగా ₹ 1,500 వరకు అయ్యేది) సరిపోయేది..

ఇపుడు ₹ 5,000 ఇవ్వడంతో ఇంటి ఖర్చు కి సరిపోతుంది కాని.. నాకు కళాశాలకు రానుపోను ఖర్చులు భారంగా మారాయి.. అపుడు నేను ఒక ఆలోచన చేసాను..
కలము, కాగితము తీసుకుని ఇంటి ఖర్చుల పట్టిని రాసుకుని ఏలా తగ్గించ వచ్చు అని ఆలోచన చేసాను..
అప్పటిలో.. (ప్రస్తుతం..)
ఇంటి బాడుగా.. ₹ 2,000 ఖర్చు తగ్గించలేము..
విద్యుత్ రసీద్.. ₹ 300.. ఏలాగు మావారు ఇంటికి రావడం లేదు.. మరియు.. నేను పగలు ఇంటి దగ్గర ఉండను.. రాత్రుళ్ళు మాత్రమే కదా.. 10 గంటల వరకు బల్బులు వేసి విద్యుత్ ని వృధా చేసే కంటే.. గంట ముందుగా బల్బని ఆపితే.. కొంత విద్యుత్ ఆదా అవుతాది.. నేను ఒక్క దానినే కాబట్టి.. సాధ్య మైనంత తక్కువ విద్యుత్ ని వినియోగించి కనీసం నేలకు.. ₹ 100 నుండి ₹ 150 వరకు విద్యుత్ రసీద్ ఆదా చేయాలనుకున్నాను ఆచరణలో పేట్టాను.

మావారు ఇపుడు నేలకు ఒకసారే వస్తున్నారు.. ప్రతి రోజు ఆయన కోసం వంట వండి పాడు చేసుకునే కంటే.. కొంచేం శ్రమ అయిన, ఆయన వచ్చినపుడు వండటం వలన ఆయన కోసం వండే సరుకుల ఖర్చు.. నాకు మీగులుతాయి కదా అనిపించింది.. అలా మా ఇద్దరికి కలిపి నేల అంత ఖర్చు లేక్క గడితే.. సుమారు ₹ 2,400 వరకు అవుతుంది.. అంటే.. నాకు మా వారి ఖర్చు ₹ 1,200 మిగల్చవచ్చు.. 

ఆ విధంగా నా ఇంటి ఖర్చు లేక్కలు గడితే.. నాకు విద్యుత్ లో ₹ 100 మరియు.. మా వారి ఇంటి ఖర్చు ₹ 1,200 మొత్తం ₹ 1,300 మిగులుతాయి.. నాకు కళాశాలకు రాను పోను.. నేలకు ₹ 1,500 అవుతుంది.. అంటే.. నా తిండి ఖర్చులో ₹ 2,00 మిగల్చుకుని.. ₹ 1,500 లతో.. కళాశాలకు రాను పోను ఖర్చులు సర్ధుబాటు చేసుకున్నాను.. ఆవిధంగా.. సర్ధుబాటు చేసుకుని.. రోజులు గడిపే దానిని..
Reply
ఇప్పుడు నా భర్త దగ్గర లేడు అనే బాధ తప్ప.. నేను సంతోషంకరమైన జీవితాన్ని గడపసాగాను..
అలా నేను లేక్చరర్ గా విధులలో చేరి సంవత్సరం అయింది.. ఈ సంవత్సర కాలములో నా వేషధారణ కాని, ప్రవర్తన లో కాని ఏ మార్పు లేదు.
(ఎపిసోడ్ 3 కి అనుబంధం)..
కుడి వైపు భుజాల మీద చీరకు జాకేట్ కు కలిపి.. చీర కిందకు జారకుండా ఉండటం కోసం అక్కడ ఒక సూది వంటిది పేడతాను.. 
ఎడమ వైపు.. జాకేట్ మీద సళ్ళని పూర్తిగా చీరతో కప్పి.. వివిధ పనులు చేసుకునేటపుడు సళ్ళ మీద నుండి చీర పక్కకు తప్పకుండా ఉండటం కోసం అక్కడ ఒక సూది వంటిది..

వేనుక భాగం వీపు కనపడకుండా.. చీరతో పూర్తిగా కప్పి.. నడుము.. ఎడమ వైపు నడుము మీద ఉన్న రేండు మడతలు.. పోట్ట కనపడకుండా.. సళ్ళ మీదకప్పుకున్న చీర పమిట చేంగు ను, వీపు భాగం కప్పిన చీరకు.. కలిపి అక్కడ ఒక సూది వంటిది పేడతాను.. ఆ విధంగా నా శరీరం లో సళ్ళు కాని, వీపు భాగం కానీ, నడుము కానీ ఎక్కడ కనపడనిచ్చే దానిని కాదు..
[Image: images-49.jpg]
కళాశాలకు, బజారుకు సుమలత కట్టుకునే చీర, జాకేట్..
నేను ప్రతి రోజు కళాశాలకు గాని, అపుడపుడు బజారు కు వేళ్ళినపుడు గాని, మరి బయటకు ఎక్కడకు వేళ్ళినా అలా వేళ్ళేదానిని.
(ఎపిసోడ్ 2 కి అనుబంధం)..
రోజువారి ఇంటిలో నేను, నా భర్త కోసం V- ఆకారపు మెడ కలిగిన జాకేట్లు కాని, U-ఆకారపు మెడ కలిగిన జాకేట్లు కాని వేస్తాను.. ఎక్కడ కూడా.. సూదులు వంటివి పేట్టను.. ఆఖరికి.. చీర కుచ్చిళ్ళ దగ్గర కూడా.. ఇంటిలో ఉన్నపుడు బ్రా, పాంటీ వంటి లో దుస్తులు వేసుకోను..
[Image: images-57.jpg]
ఇంటిలో సుమలత(సుల్ల) వేసుకునే జాకేట్ నమూనా..
ఇంటిలో మాత్రం ఇలా ఉంటాను..
నా భర్తకు నా నగ్నత్వం చూపించాను కానీ, పూర్తి నగ్నత్వం చూపించలేదు ఎపుడు.. ఏలా అనుకుంటున్నారా?
ఇక్కడ సంవత్సరంన్నర క్రితం అనుకుంటా.. జరిగిన సంఘటనలు మీకు వివరించాలి అనుకుంటున్నాను.
నా భర్త కి అర్ధ నగ్నత్వం ప్రదర్శన..
మేము పట్టణం వచ్చాకా.. బాబు ని మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకు వేళ్ళాకా.. మేము ఇద్దరమే ఉండేవాళ్ళము.. 
రోజు లాగా.. ఒక ఆదివారం రోజు సాయంత్రం హృదయ మనోహరమైన సమయంలో నేను V- ఆకారపు మెడ కలిగిన జాకేట్ వేసుకున్నాను.. నేను మావారికి నేను తేనీరు చేస్తున్నాను.. మావారు సోఫా మీద కూర్చుని TV లో Cricket ఆటని చూస్తున్నారు. నేను తేనీరు చేసుకుని.. ఒక పళ్ళములో నాకు మావారికి రేండు గ్లాసులతో పట్టుకుని మావారి TV చూపులకి అడ్డంగా వచ్చి వంగి(సినిమాలలో పేళ్ళి చూపులపుడు కథనాయికి వంగి అందరికి తేనీరు అందించే విధంగా.. ఇది మీ ఊహ కోసం మాత్రమే..) మావారితో తేనీరు తీసుకొండి అన్నాను. అలా వంగటం వలన నా చీర పమిట చేంగు.. జారి కింద పడ్డాది..
[Image: d75f4c5a77c8dbc91874845df4c945ac.gif]
వంగి తన భర్తకు తేనీరు అందిస్తున్న సుమలత(సుల్ల)
మావారు.. అప్పటి వరకు అడ్డు తప్పకోమన్నవారు.. నా జాకేట్ లో నుండి సగం వరకు కనిపిస్తున్న తేల్లని బంగినపల్లి మామిడి వంటి సళ్ళని, రేండు సళ్ళని జాకేట్ గట్టిగా నోక్కి పేట్టడం వలన రేండు సళ్ళ మధ్య 10 మిల్లిమీటర్ల వేడల్పు, సుమారు 10 సేంటీమీటర్ల పోడవుతో.. సన్నని గీత మావారికి దర్శనం ఇచ్చింది..
[Image: images-54.jpg]
సుల్ల తన భర్తకు సళ్ళ ప్రదర్శన
మావారు తేనీరు తీసుకోకుండా.. ఆ సళ్ళ మధ్య గీత లో చేతి వేళ్ళని దూర్చి.. సళ్ళని నోక్కేవారు.. నేను తన్మయంతో.. హాం.. అని ములుగుతు.. త్వరగా తేనీరు తీసుకొండి అన్నాను.. ఆయన వినకుండా అలా చేస్తుంటే నేను తన నుండి తప్పించుకుని ఆయన పక్కన కూర్చుని.. చీరని బాగా సర్ధుకున్నాను..
Reply
నా భర్త ముందు నగ్నత్వం ప్రదర్శన..
ఆ రోజు దిపావళీ పండగ.. సాయంత్రం నేను తలస్నానం చేసి పట్టు చీర కట్టుకున్నాను. కొద్దిపాటి నగలు ధరించాను. పూజ చేసుకుని మా ఇంటి చుట్టు దీపాలతో అలంకరించాను.
[Image: images324.jpg]
దీపాలంకరణ చేస్తున్న సుల్ల..
మావారు.. మందుగుండు సామాగ్రి కాల్చుతున్నారు.. మందుగుండు సామాగ్రి కాల్చిన తరువాత.. మా స్నానాల గది ఇంటి పేరటిలో ఉన్నది.. మా వారు స్నానం కు వేళ్ళారు.. నేను చీర మార్చుకుని స్నానంకు సిద్ద పడటం కోసం నేను ప్రధాన ద్వారం తలుపు మూసివేసాను. నా వంటికి ఉన్న నగలు ఒక్కోక్కటి తీసాను. చీర, జాకేట్, బ్రా కూడా తీసాను.. లంగాతో మాత్రమే ఉన్నాను. మావారు తలుపు త్వరగా తీయమని తలుపు కొట్టడంతో.. నేను పక్కనే ఉన్న తువాలు కప్పుకుని త్వరగా వేళ్ళి తలుపు తీసి నేను వేనుకకు తిరిగాను. నా వీపు భాగం నగ్నంగా ఆయనకు కనిపించింది. ఆ విషయం నేను గ్రహించలేదు..

నేను ఆదమరుపులో వేళుతున్నాను.. మావారు.. వేనుక నుండి తువాలు లాగేశారు.. ఊహించని ఆ చర్యకు నాకు సిగ్గు వేసి అక్కడే కింద కూర్చుండిపోయి.. సళ్ళని కప్పుకున్నాను.. 
[Image: jpg.jpg]
సళ్ళని కప్పుకుంటున్న సుల్ల
మావారు కూడా నా దగ్గర కూర్చుని.. సళ్ళ మీద చేతులు తీసే ప్రయత్నం చేసారు.. నేను ప్రతిఘటించాను.. కాని ఆయనే విజయం సాధించారు.. కొన్ని సేకండ్ల పాటు.. నగ్నంగా ఉన్న సళ్ళని చూసారు.. 
[Image: images-72.jpg]
విజయం సాధించిన నా భర్త.. నగ్నంగా నా సళ్ళ ప్రదర్శన..
అప్పటి వరకు చీకటిలో వాటిని పిసకటమే కాని.. నగ్నంగా చూసే అవకాశం ఇవ్వలేదు.. నా అదృష్టం కొద్ది.. విద్యుత్ పోవడంతో.. ఆయన నిరాశ చేందారు. నాకు నవ్వు వచ్చింది.. ఆ చీకటిలో ఆయనను తప్పించుకుని బట్టలు వేసుకున్నాను..

తరువాత.. చాలా సార్లు నా సళ్ళని నగ్నంగా చూసారనుకోండి.. కాని.. నా పూ.. రేమ్మలని మావారు చూడలేదు.. (మొదటిసారి ఎపుడు నా పూ.. రేమ్మలని చూసారో తేలుసుకోవాలి అంటే వేచి ఉండక తప్పదు.. మరి..)
ఆ రోజు ఆదివారం కావడంతో.. ఇంటిలో ఉన్నాను.. సాధారణంమైన జాలువారే చీర, జాకేట్ ధరించాను.  లోపటి దుస్తులు ధరించలేదు.

[Image: 12042902-313347385455521-2458218326869155086-n.jpg][/url]
[url=https://ibb.co/1Rby1jn]ఈ రోజు సుల్ల కట్టిన చీర..

ఆ నేలలో మావారు ఇంటికి రాలేదు. నా దగ్గర ఇంటి ఖర్చులు కూడా లేవు.. ఇంటి బాడుగ కట్టాలి.. విద్యుత్ రసీద్ కట్టాలి.. నా కళాశాలకు రాను పోను ఖర్చులకు డబ్బులు అవసరం..
నేను : శైలంజని మావారు ఇంకా ఇంటికి రాలేదు.. మా వారు వచ్చాక సర్ధుబాటు చేస్తాను. ₹ 1,000 ఇస్తావా?
శైలంజ : నేను నీ అక్కలాంటి దానిని లేదా నీ స్నేహితురాలి లాంటి దానిని.. అంటు ₹ 1,000 ఇచ్చింది..
నేను బజారుకు సరకుల కోసం వేళదాం అనుకున్నాను..
శైలంజ : నాది ఒక చిన్న సందేహం..
నేను : అడుగు
శైలంజ : నీవు ఉద్యోగం చేస్తున్నావు కదా మరి నీ జీతం ఎమి చేస్తున్నావు?.. నీకు ఇబ్బందిగా ఉంటే చేప్పవద్దు లే..
నేను : అయ్యే అదేమి లేదు.. నేను నిన్ను అక్కలా భావిస్తున్నాను.. అని మావారు 10 లక్షల అప్పు.. శేఠ్ దగ్గర చేసారు. అపుడే నేను అప్పు తీర్చడం కోసం కళాశాలలో చేరడం జరిగింది. నా జీతం శేఠ్ వడ్డీకి తీసుకుంటాడు ఇలా జరిగింది మొత్తం చేప్పాను..
శైలంజ : అంత వినీ.. నీవు మోసపోయావే.. సుమ.. నీ భర్త నిన్ను మోసం చేసాడు..
నేను : ఏంటి అక్క "నిన్ను డబ్బులు అడిగాను అని నీకు చూలకన అయ్యానా"  దేవుడిలాంటి నా భర్తని అనుమానిస్తున్నావు.
శైలంజ : నన్ను క్షమించవే.. నీవు ఇలా బాధ పడతావు అనుకోలేదు.. ఏదో నాకు అలా అనిపించింది.. నీకు అవసరం అయితే ఏదైన సహయం అడుగు అని చేప్పింది..

అక్క ఏమిటి "దేవుడు లాంటి నా భర్త ని" ఇలా అనుమానిస్తుంది అని తిట్టుకుంటు.. అపుడు కట్టుకుని ఉన్న "జాలువారే చీర(ఏవిధమైన సూదులు వంటి సంరక్షణలు పేట్టనపుడు కిందకి సులభంగా జారిపోయే చీర..)" తోనే నేను బజారుకు వేళ్ళాను.
Reply
లేక్చరర్ నుండి లంజ గా:

ఆ రోజు ఆదివారం మరియు.. సాయంత్రం కావడంతో.. కాస్త రద్దీగా ఉన్నారు. ఆడవాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నారు. మగవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు.
సాధారణంగా నేను రద్దీ లేని రోజులలో వేళతాను.. కానీ, మావారు ఆ నేలలో డబ్బులు ఇవ్వకపోవడం వలన మరియు ఇంటిలో సరుకులు నిండుకోవడంతో తప్పనిసరై.. ఆ రోజు బజారుకు వేళ్ళవలసి వచ్చింది.. సాధారణంగా బజారుకు వేళ్ళిన, కళాశాలకు వేళ్ళిన ఒకలాగే తయారవుతాను కాని ఆ రోజు శైలంజ నా భర్తని అనుమానించింది అన్న కొపంతో.. చీర మార్చుకోకుండా అప్పటికి నా వంటి మీద ఉన్న "జాలువారే చీర", జాకేట్ తోనే శైలంజ ని తిట్టుకుంటు.. బజారుకు వేళ్ళాను.
[Image: 29543080-347075545784669-88984999689265110-n.jpg]
జాలువారే చీరలో బజారులో నేను..
నేను వంగి కూరగాయలు ఎంచుకునేటపుడు.. నా పక్కన ఉన్న మగతను చేయి నా చేతికి తగిలింది.. అది పోరపాటుగా తగింది.. ఆ వ్యక్తి.. వేంటనే నాకు క్షమాపణ చేప్పి పక్కకు తప్పుకున్నాడు..
నేను మాములుగా వంగి కూరగాయలు ఎంచుకుంటున్నాను.. అలా వంగటం వలన నా చీర పమిట చేంగు జారి కూరగాయల మీద పడ్డాది.
[Image: main-qimg-839b7afd93f97184819a590ab99245e4.jpg]
నా చీర పమిట చేంగు జారటం..
నేను పైకి లేచి నా పమిట చేంగుని సర్దుతున్నాను.. ఆ పమిట చేంగు కింద పడినపుడు కూరగాయలు అమ్మే వ్యక్తి సగం వరకు జాకేట్ లో బహిర్గతం అయిన సళ్ళని చూసే అవకాశం ఉన్నది. కొన్ని నిమిషాలపాటు చీర జారిన విషయాన్ని పట్టించుకోలేదు. ("సాధారణంగా ఇంటిలో భర్త ఉన్నపుడు నా చీర పమిట చేంగు జారిన కొన్ని నిమిషాల పాటు సర్ధుకోకుండా అలాగే ఉంటాను".) ఆ విషయం నేను పట్టించుకోలేదు.. ఆ దుకాణం నుండి మరోక దుకాణం దగ్గరకు వేళ్ళాను.. 

నన్ను ఎవరో.. "సుమలత లంజ" అని పిలుస్తున్నారు.. ఏవరా? అని చూస్తే నా మొగుడు అందరికి వినపడేలా 'సుమలత లంజ" ఇలా రా  అని పిలుస్తున్నాడు.. ఆ పిలుపుకి నాకు సగం మతిపోయింది. నన్నే అలా పిలుస్తున్నాడా? లేక నా పేరుతో ఇంక ఉంటారు కదా వాళ్ళని పిలుస్తున్నాడా? నాకు అర్ధం కాలేదు.
నా మెదడు మందగించింది ఆ సమయంలో..  మావారు.. నా దగ్గరకు వచ్చారు.. మావారి చేయి పట్టుకుని మరోక మహిళ ఉన్నది. తను అందగత్తే ఎమి కాదు. రంగులు హద్దుకోవడం వలన చామనఛాయ రంగులో ఉన్నది. బోడ్డు కిందకి చీర కట్టింది. సళ్ళు కనిపించేల బహిర్గతం చేస్తున్నది.
[Image: images.jpg]
మా వారి పక్కన ఉన్న మహిళ..
వీపు భాగం ఎక్కువగా బహిర్గతం చేసేలా జాకేట్ వేసింది. ఒక రకంగా చేప్పాలి అంటే బజారు లంజ లా తయారయింది. అలాంటి బజారు లంజ ముందు.. అలాగే.. అందరు వినేలా నన్ను బజారు లో "లంజ" అని పిలిచేసరికి నాకు కోపం వచ్చింది.
నేను పలకక పోయేసరికి మావారు నా దగ్గరకు వచ్చి..  ఓసేయి "సుమలత లంజా".. నిన్నే అంటు.. మరల పిలిచారు.

నేను : కోపంతో.. ఏమిటి?
మావారు.. ఏమిటే లంజ.. ఇంటిలో నాకు చూపించినట్లే..
[Image: images-63.jpg]
ఇలా.. వంగి మరి.. బజారులో అందరికి నీ సళ్ళు చూపించి కూరగాయలు కొనుకుంటున్నవా లంజ?
అప్పుడు గుర్తు వచ్చింది.. కొన్ని నిమిషాల క్రితం నా చీర జారి కింద పడిన సంఘటన..
[Image: 3e911a0476d17fe318a7e8e58cd77053-11.jpg]
కొన్ని నిమిషాల క్రితం సుల్ల ప్రదర్శన..
నేను : మౌనంగా ఉండిపోయాను.. మాటలు రావడం లేదు.. ఏడుపు వస్తున్నది.
మావారి పక్కన ఉన్న మహిళ.. మావారితో ఎవరండి ఈమే..
మావారు.. నేను ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చి దేంగేది.. ఈ లంజనే.. అని తనకి చేప్పి.. 
₹ 1,000 కాగితాలు( అప్పుడు మనుగడలో ఉన్నాయి).. 5 తీసి.. నా సళ్ళ మీద ఉన్న చీరని పక్కకు తప్పించి.. సళ్ళ మధ్య గీత లో.. ఆ 5000 ల కాగితాల డబ్బుని పేట్టి.. 
[Image: 8f8c3398397b11b4e25dbec837b6fb5a.gif]
రాత్రికి ఇంటికి వస్తాను చేపల పులుసు పేట్టు అన్నారు. నా సళ మధ్య ఆ డబ్బులు ఉన్నాయి.. ఆ దృశ్యాన్ని అక్కడ ఉన్న అందరు చూస్తున్నారు.
[Image: 69434753-357466098531059-3103832058611367936-n.jpg]
ఇలా మా వారు నా జాకేట్ లో అందరి ముందు లంజలా ₹ 5,000 పేట్టాడు..
అందరి కి నన్ను సిగ్గు లేని బజారు లంజ లా చూపించాడు. అక్కడకి వచ్చిన కొంత మంది మహిళలు నన్ను అలా చూసి.. సిగ్గు, లజ్జా లేకుండా సంసారుల కోంపలలోకి వచ్చేస్తారు.. మా సంసారాలని పాడు చేస్తారు.. అని నన్ను తిడుతుంటే.. నాకు మనసులో అక్కడే భూమిలోకి కూరుకుపోయి భూస్థాపితం అయిపోతే బాగుండును, చనిపోతే బాగుండును అనిపించింది.. చాలా సమయం నా మెదడు మోద్దుబారింది.
కొన్ని నిమిషాల పాటు అలా ఉండిపోయాను..
[Image: images-83.jpg]
బజారు లో అందరి ముందు ఇలా..
సళ్ళ మధ్య డబ్బులు తీసుకుని.. చీర బాగా సర్ధుకుని ఇంటికి బయలు దేరాను.. బజారులో నా మొగుడు చేసిన పనికి, నాలో ఏవిధమైన వ్యతిరేక స్పందన లేకపోవడం అక్కడ ఆ దృశ్యన్ని చూస్తున్న వారిలో ఇద్దరు అబ్బాయిలు నేను నిజంగా లంజని అనుకుని.. నా వేంటపడుతు.. ఆంటీ మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు.. ₹ 5,000 ఇస్తాను.. ఒక్కసారి దేంగడానికి అవకాశం ఇవ్వండి. మీలాంటి లంజని దేంగాలని కోరిక అంటు వేంటపడసాగారు.. నేను  వాళ్ళ మాటలు పట్టించుకునే స్థితిలో లేను.. నేను దుఖఃంని దిగమింగుకుని ఇంటికి వచ్చేసాను.. 
ఇంటిలో మంచం మీద దుఖఃం తీరా ఏడుస్తున్నాను. అలా మంచం మీద పడుకుండిపోయాను. పగలు రాత్రి తేడా తేలియలేదు. 
నేను బయటకు రాకపోవడంతో శైలంజ కు అనుమానం వచ్చి మా ఇంటిలోకి వచ్చింది. నేను మంచం మీద నీరసంతో లేవలేని స్థితిలో ఉన్నాను. తను, నన్ను  ఆ స్థితిలో చూసి ఏమయింది అంటు.. నా నుదిటన చేయి వేసింది. నా వళ్ళు వేడిగా ఉన్నది. జ్వరం వచ్చింది అని త్వర త్వరగా తన ఇంటికి వేళ్ళి వేడి వేడి తేనీరుతో వచ్చి నాకు పట్టించింది. తను, నన్ను ఆసుపత్రికి తీసుకువేళ్ళింది. వైద్యుడు నన్ను పరిక్షించి.. పర్వాలేదు.. ఎక్కువగా ఏడవటం వలన జ్వరం వచ్చింది. ఏమి తినకపోవడం వలన నీరసం అని చేప్పి మందులు రాసి పంపించేసారు.

ఆ రోజు అంత శైలంజ నాతోనే ఉన్నది. మరుసటి రోజుకి నేను కుదిట పడ్డాను. అప్పుడు అడిగింది. ఏందుకు ఏడ్చావు? ఏమి జరిగింది?
నేను : మౌనంగా ఉన్నాను.
శైలంజ : నేను మీ అక్కని అనుకుంటే చేప్పు.. లేదా వద్దులే..
నేను : శైలంజ ని పట్టుకుని ఏడ్చేశాను.
కొంత సమయం తరువాత.. బజారు లో నా మొగుడు చేసి పని అంత వివరంగా చేప్పాను..
శైలంజ కూడా చాలా బాధ పడ్డాది.. ఈ మగాళ్ళు అందరు అంతే.. ఇంకోకదానితో తిరుగుతు పతివ్రత లాంటి పేళ్ళాలని అనుమానిస్తుంటారు. అని తను కూడా చాలా బాధగా చేప్పింది..
తన మాటలలో ఏదో బాధ ఉన్నది అనిపించింది. తనని అడిగాను. నీకు కూడా నా లాంటి సంఘటన జరిగింది అనుకుంటున్నాను.. నీకు అలాంటి సంఘటన జరిగితే.. చేప్పమన్నాను.
శైలంజ : కొంత సమయం మౌనం తరువాత.. తన కథని చేప్పింది.
Reply
శైలంజ కథ :
[Image: images-2020-05-12-T083928-905.jpg]
పేళ్ళి సమయానికి శైలజ..
నాకు 10వ తరగతి పూర్తి అవ్వగానే పేళ్ళిచేసారు. మాది, మా అత్తమామలది కూడా గ్రామీణ ప్రాంతం. నా భర్త వ్యవసాయ‌కూలీ.. తనతో పాటు కూలీ పని చేసే ఇతర మహిళలతో తనకు తోడ సంబంధాలు ఉన్నాయి అని తేలుసుకుని.. తను చేడిపోతున్నాడు అని చేప్పి నన్ను ఇచ్చి పేళ్ళి చేశారు. 

మొదటి లో చాలా బాగా చూసుకునేవారు. చదువుకున్న అమ్మాయి దోరికింది అని చాలా ముచ్చట పడేవారు.  10వ తరగతి చదువుని పేద్ద చదువుగా భావించేవారు. ఆ ఊరిలో నేను అందగత్తేని కావడంతో మగవాళ్ళు నాతో పరిచయాల కోసం వేంపర్లాడేవారు.. సరదాగా వాళ్ళతో మాటలాడేదానిని.. కానీ ఎప్పుడు హద్దు మీరలేదు..
[Image: images-2020-05-12-T085515-001.jpg]
వీధి కుక్కలు..
"వీధి కుక్కలు" (వీధి కుక్కలు అంటే అపుడు అర్ధం కాలేదు.. తరువాత తేలిసింది..) చేప్పిన మాటలకి మావారు నా మీద అనుమానం పేట్టుకున్నారు. అలా సంవత్సర అనుమానంతో కాపురం చేశాను.. సంవత్సరం తరువాత ఎక్కువ తాగి వచ్చి గోడవ పేట్టారు. 
నేను భరించలేక.. నా తల్లిదండ్రుల దగ్గరకు వేళ్ళిపోయాను. నా తల్లిదండ్రులు కూలి పని చేసుకుని మమ్ములని ఆ మాత్రం చదువులు చదివించారు. దేవుడు మాకు ఆస్థులు అంతస్తులు ఇవ్వలేదు కాని.. తగుమాత్రపు అందం ఇచ్చాడు. అప్పటికి ఇంకా పేళ్ళికావలసిన ముగ్గురు చేల్లేళ్ళు ఉన్నారు. 
[Image: images-2020-05-12-T090732-670.jpg]
శైలంజ.. కి పేళ్ళి కావలసిన చేల్లేళ్ళు
నేను కుటుంబానికి భారంగా మారాను. ఆ విషయం నేను గ్రహించి నా చదువుకి తగిన ఉద్యోగం ఏ అటేండర్ నో, లేక ఆయాగానో చేయటానికి హైదరాబాద్ వేళ్ళాను. కొన్ని కార్యలయాలకు వేళ్ళాను. మాకు కొత్త పనివాళ్ళు అవసరం లేదు అని చేప్పారు. కొన్ని సంస్థల వాళ్ళు నా అందం చూసి.. మా పక్కలో పడుకుని రోజు మాకు సుఖాన్ని ఇస్తే.. నీకు జీతం ఇస్తాము అన్నారు. అంతే కాకుండా మేము ఎవరి దగ్గరకు పంపితే
వాళ్ళ దగ్గరకు వేళ్ళి సుఖపేట్టాలి అన్నారు.
పరోక్షముగా నన్ను లంజ లా వాడుకోవాలి అని అర్ధమై.. చావనైన చస్తాను కాని లంజ లా మీ పక్కలలో పడుకోను అని అక్కడ నుండి వచ్చేసాను.
అలా చాలా కార్యలయలు తిరిగాను. నా దగ్గర డబ్బులు నిండుకున్నాయి. తిండి తిని రేండు రోజులు అయింది. నిరసం వచ్చి రాత్రి 9 గంటల సమయంలో బసులు ఆగు స్థలములో కుర్చి మీద కుర్చున్నాను.
కొంత మంది ఆడవాళ్ళు వంటికి రంగులు అద్ధుకుని వాళ్ళ శరీర అవయవాలని బహిర్గతం చేస్తు.. తలలో నిండుగా పూవ్వులు పేట్టుకున్నారు.
కొంత మంది మగవాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళతో ఏదో మాటలాడుకొవడం.. వాళ్ళతో వేళ్ళి పోవడం చేసేవారు. నాకు ఏమి అర్ధం కాలేదు. అలా అందరు వేళ్ళి పోయారు.. చివరిగా ఒకమే వచ్చింది నన్ను చూసి..
మే : నిన్ను ఇక్కడ ఎపుడు చూడలేదు.. నీవు కొత్త అని అడిగింది.
నేను(శైలంజ): ఆకలిగా ఉన్నది..
ఆమే : అయ్యో! అని నన్ను హోటల్ కి తీసుకు వేళ్ళి భోజనం పేట్టించింది.
నేను ఆకలితీర భోజనం చేసిన తరువాత అడిగింది.
ఆమే : నీవు ఏవరు? ఎందుకు ఇక్కడ ఇలా ఉన్నావు?

నేను: హైదరాబాద్ వచ్చిన తరువాత జరిగిన కథ చేప్పాను..
ఆమే : నవ్వుతూ.. నా పేరు హేమలత. వయసు 36. మనకు లాంటి వాళ్ళకి ఉద్యోగం కావాలన్న ఒకడి పక్కలో పడుకోవాలి, మన పని మనం చేసుకోవాలి అన్న ఒకడి పక్కలో పడుకోవాలి, జీతం తీసుకోవాలి అన్న ఒకడి పక్కలో పడుకోవాలి.. ఇలా మనం ఎవడో ఒకడి పక్కలో ఎపుడు పడుకునే ఉండాలి.. అలా వాళ్ళు చేప్పినట్లు ఉంటేనే మనకు ఈ కార్యలయాల వాళ్లు ఉద్యోగం ఇస్తారు. ఉద్యోగం ఇచ్చిన తరువాత వాళ్ళ పక్కలోకి వేళ్ళకపోతే.. ఏదో ఒక రకంగా ఇబ్బందులకు గురిచేసి వాళ్ళ పక్కలోకి వచ్చేలా చేస్తారు. అలా అని అక్కడ నుండి బయటకు రావడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా చేస్తారు..
[Image: images-73.jpg]
తను చేప్పిన మాటలు నిజం అనిపించింది. ఛీ ఈ లోకం అంత వ్యభిచారం, కామంతో ఉన్నది అని తిట్టుకున్నాను.
నేను అలాంటి బాధలు పడ్డాను అని తన కథ చేప్పడం మొదలు పేట్టింది.
Reply
హేమలత కథ..

హేమలత : నేను ఒక లంజని ఇంతకు ముందు ఇక్కడకి కొంత మంది ఆడవాళ్ళు వచ్చారు కదా వాళ్ళందరు కూడా లంజలే.. కొంత మంది పేళ్ళిళ్ళు అయిన వాళ్ళు కొంత మంది పేళ్ళికాని వారు కూడా ఉన్నారు..
[Image: images-2020-05-12-T091948-268.jpg]
లంజలు..
నేను ఇంజనీరింగ్ 85% మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించి.. Software సంస్థలో Campus interview లో ఉద్యోగం సాధించాను. నా తల్లిదండ్రీ వ్యవసాయ కూలీలు.. వాళ్ళ కష్టానికి ఫలితం దక్కింది అనుకుంటు.. కోటి ఆశలతో నా తల్లిదండ్రులని ఇక కష్ట పేట్టకుడదు అని సంతోషంతో ఆ ఉద్యోగం లో చేరాను.. 
మూడు నేలల శిక్షణా కాలం తరువాత నాకు ఒక computer ఇస్తారు. I am a Software employee అని గర్వంగా భావించాను. కాని నాకు ఏవిధమైన computer ఇవ్వలేదు. రేండు నేలలు నేను కార్యలయం కి వేళ్ళడం ఖాళీగా కూర్చోవడం రావడం.. జీతం కూడా ఇచ్చారు..

ఒక రోజు.. మేనేజర్ నన్ను తన గదిలోకి పిలిచాడు. వేళ్ళాను.
[Image: images-68.jpg]
మేనేజర్ గదిలోకి ఇలా వేళ్ళిన హేమ..
మేనేజర్ : నీవు ఇక నుండి పని చేసే సమయం వచ్చింది. ఇపుడు నీకు ఒక ప్రాజేక్ట్ ఇస్తున్నాను.. అది రేపటిలోగా పూర్తి చేయాలి.
హేమ : ప్రాజేక్ట్ అంటే programming అనుకుని సంతోషంగా సరే సార్ అన్నాను..
మేనేజర్ : నాకు ఒక ఫైల్ ఇచ్చి ఒక Client పేరు చేప్పి.. అతను ఉండే హోటల్ అడ్రస్ గది నంబర్ చేప్పాడు.
హేమ : అది ఎందుకు చేపుతున్నాడో అర్ధకాలేదు..
మేనేజర్ : నీవు ఆ Client దగ్గరకు వేళ్ళి సంతకం పేట్టించుకు రావాలి. నీవు Client ని మేప్పిస్తావో, ఓప్పిస్తావో, పక్కలో పడుకుంటావో నీ ఇష్టం. కాని నాకు రేపు సాయంత్రం లోగా ఆ ప్రాజేక్ట్ ఫైల్ మీద సంతకం కావాలి అన్నాడు.

హేమ : నాకు నోట మాట రాలేదు.. చాలా సమయం.. కొంత సమయం తరువాత.. నేను అలాంటి పని చేయను సార్.. రాజీనామా చేస్తున్నాను అన్నాను.
మేనేజర్: నవ్వుతు.. లేచి నా దగ్గరకు వచ్చి.. చూడు హేమ.. ఈ ఫైల్ చూసాకా నిర్ణయం తీసుకో అని మరోక ఫైల్ నాకు ఇచ్చాడు.. నేను ఆ ఫైల్ అందుకున్నాను.. వాడు నా భుజాల మీద చేతులు వేసి నా మీదకు వంగాడు..
[Image: images-2020-05-12-T112602-178.jpg]
హేమ మీదకు వంగిన మేనేజర్..
హేమ : నేను ఆ ఫైల్ తేరిచాను. నేను ఉద్యోగం లో చేరినపుడు.. ఆ సంస్థలో, ఆ సంస్థ తరుపున మూడు సంవత్సరాలు పని చేస్తాను. ఒక వేళ యాజమాన్యానికి గాని, నాకు గాని నచ్చని యేడల 50 లక్షల రూపాయలు సంస్థకు నష్టపరిహారంగా చేల్లించి విధుల నుండి, సంస్థ నుండి తప్పుకోగలను అని ఉన్న ఒక బాండ్ పేపర్ ఉండి అందులో నా సంతకం ఉన్నది.
"నాకు ఒక్కసారి నా తల్లిదండ్రులు గుర్తుకువచ్చారు.. నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది అని చేప్పినపుడు వాళ్ళలో కనపడిన సంతోషం నాకు ఇంకా జ్ఞాపకం ఉన్నది. వాళ్ళలో ఆ సంతోషం చూడటం కోసమే కదా నేను రాత్రి పగలు కష్టపడి చదివినది" అని మనసులో అనుంటున్నాను..

నేను చుడ్డీదార్ లో ఉన్నాను. అప్పటికే నా చూన్నీ కింద పడి ఉన్నది. మేనేజర్ చేతులు నా సళ్ళని పిసుకుతున్నాయి.
హేమ సళ్ళ మీద మేనేజర్ చేతులు..
అది చదివిన తరువాత ఏమి ఆలోచించావు అని అడిగాడు.
హేమ : నేను సంతకం పేట్టించుకుని వస్తాను అని చేప్పాను.

మేనేజర్ : good.. అలా చేప్పిన పని చేయటానికి ఎపుడు సిద్ధంగా ఉండాలి.. రేపు Client దగ్గరకు వేళ్ళు.. రేండు మూడు రోజులు అక్కడే ఉండేలాగా వేళ్ళాలి. అవసరం అయితే.. మరికొన్ని రోజులు అక్కడ ఉండవలసి రావచ్చు కూడా.. అది Client ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటాది.. ఏది అయిన సరే client తో సంతకం మాత్రం పేట్టించుకుని రావాలి..  Client కి అసలే కోపం ఎక్కువ.

తన దగ్గరకు ఇలా బట్టలతో వేళితే తనకి చాలా కోపం వస్తాది.. పూర్తి నగ్నంగా మాత్రమే తన గదిలోకి వేళ్ళాలి.. కాబట్టి, నీకు అలవాటు లేదుగా అల చేయడం. అనుసరణ చేసినట్లుగా ఉంటాది, ఇపుడు నీవు బట్టలు తీయి అంటు.. సళ్ళని పిసుకుతున్నాడు...
[Image: images-2020-05-12-T112656-164.jpg]
హేమ సళ్ళని పిసుకుతున్న మేనేజర్..
హేమ : నాకు ఏమి చేయాలో అర్ధం కాలేదు..
[Image: images-2020-05-12-T111518-694.jpg]
Reply
హేమ : నేను బట్టలు తీయడానికి సిగ్గు పడ్డాను. 
బట్టలు తీయడానికి సిగ్గు పడుతున్న హేమ..
మేనేజర్ : కొపంగా.. రేపు Clint దగ్గరకు ఏలా వేళతావు.. ఇలా సిగ్గపడితే పని జరగదు.. నీతో నాకు అవసరం లేదు.. 50 లక్షలు కట్టి.. Resign చేసి వేళ్ళిపో అని చేప్పాడు..
హేమ : నాకు వేరే మార్గం కనపడలేదు.. ఆలోచించుకునే సమయం కూడా లేదు. నేను మేల్లగా నా పైజామా తీసాను.. అది కింద పడవేయ మన్నాడు.. అది పడేసాను. ఆడవాళ్ళ బనియన్(పేరు తేలియదు) తో ఉన్నాను. 
[Image: images-2020-05-12-T113508-752.jpg]
పైజామా తీసిన తరువాత..
అది కూడా తీసాను. బ్రా తో నిలబడ్డాను. సిగ్గుతో కుచించుకుపోతున్నాను. పాంట్ తీయమన్నాడు.. అలా మొత్తం తీసి నగ్నంగా వాడి గదిలో ఉన్నాను. 
[Image: images-2020-05-12-T102231-869.jpg]
కార్యలయంలో నగ్నంగా హేమ..
అపుడే అటేండర్ లోపటికి రేండు కప్పుల టీ తో వచ్చాడు.. ఒకటి మేనేజర్ కి ఇచ్చాడు.. మరోకటి నన్ను తీసుకోమన్నాడు.. అపుడు నేను వాళ్ళ ముందు. ఒక చేతితో నా 34 సైజ్ సళ్ళని కప్పాను. ఇంకో చేతితో.. నా పూకుని కప్పుకున్నాను..
శైలంజ : హేమా.. పూకు అని పచ్చిగ చేప్పేసరికి నాకు సిగ్గు వేసింది.
హేమ : అటేండర్ టీ నాకు ఇచ్చినపుడు పూకు మీద చేతిని తీసి అందుకోబోతుంటే.. మేనేజర్.. రేండు చేతులతో కప్పుని అందుకోమన్నాడు.. నాకు తప్పక సళ్ళ మీద చేతిని కూడా తీసాను.. నా జీవితం లో ఇద్దరి మగవాళ్ళ ముందు నగ్నంగా నిలబడ్డాను..
నాకు సిగ్గు వేస్తుంది కాని ఏమి చేయలేని పరిస్థితి..
[Image: images-2020-05-12-T102251-736.jpg]
ఏమి చేయలేని స్థితిలో హేమ..
మేనేజర్ : అటేండర్ తో.. మేడం బట్టలు తీసుకుని వేళ్ళి జాగ్రత్త పేట్టు సాయంత్రం వరకు వాటితో పని లేదు అన్నాడు.
అంటే సాయంత్రం వరకు మేనేజర్ గదిలో నగ్నంగా ఉండాలా అనుకున్నాను..
అటేండర్.. నా బట్టలు మూట కట్టి.. నసుగుతూ.. నాకు అన్నాడు.. 
మేనేజర్ : నా తరువాత నీవే కదా లంజ లని దేంగేది..
హేమ : అపుడు నాకు అర్ధమైంది.. నేను ఇపుడు వాళ్ళ లంజని అని.. మేల్ల మేల్లగా ఆ వాతావరణానికి అలవాటు పడ్డాను.. ( తరువాత ఏమి జరిగి ఉంటాదో మీకు తేలుసు అనుకుంటా.. వివరణ ఇవ్వడం లేదు. కారణం కథనాయికి చేసిన శృంగారం మాత్రమే వివరించాలి అనుకుంటున్నాను)
హేమ : అలా మేనేజర్ చేప్పిన ప్రతి యదవ దగ్గరకు వేళ్ళి పడుకున్నాను.. ముష్టి 25 వేల జీతం కోసం.. మూడు సంవత్సరాలలో కనీసం 120 మంది పైగా clients దగ్గర పడుకుని ఉంటాను. నాకు జీతం కంటే వాళ్ళు ఇచ్చే డబ్బులే ఎక్కువగా ఉండేవి. నేలలో 20 రోజులు 5 star hotels లోనే గడిచిపోయేది.

మూడు సంవత్సరాల తరువాత.. అక్కడ నుండి బయటకు వచ్చేసాను.. నాకు పూర్తిగా సిగ్గు లజ్జ పోయింది. హోటల్స్ లో నగ్నంగా ఉండటం.. అక్కడ పని వాళ్ళు నా నగ్నత్వం చూడటం.. అన్ని అలావాటు అయిపోయింది..
మరోక సంవత్సరం నేను సొంతంగా ఇలా లంజలా అడ్డు అదుపు లేకుండా తిరిగి నేలకు లక్ష నుండి 5 లక్షల వరకు డబ్బులు సంపాదించాను..
అవి అన్ని జాగ్రత్త చేసుకుని.. ఇక్కడే ఇల్లు కొనుకున్నాను. డిగ్రీ చదివిన ఒక మంచి ఆస్థి లేని వ్యక్తిని చూసి పేళ్ళి చేసుకున్నాను. నా డబ్బుని చూసి అయిన నా దగ్గర పడి ఉంటాడుగా.. ఇపుడు ఇద్దరి పిల్లల తల్లిని కూడా.. వాళ్ళు బడికి వేళ్ళి చక్కగా చదువుకుంటున్నారు.

ఇక్కడ పేళ్ళి అయిన ఆడవాళ్ళ కు గీరాకీ ఎక్కువ.. అందుకే వయసు ఉన్నంత కాలం సంపాదించి.. తరువాత సుఖంగా ఇంటిలో కూర్చుని భర్త, పిల్లలతో సంతోషకరమైన జీవితం గడుపుదాం అనుకుంటున్నాను అని తన కథని ముగించింది.
హేమ : నన్ను క్షమించు నా కథ చేప్పి నీ మనసు పాడు చేసాను అనుకుంటా..
శైలంజ : అదేమి లేదు.. నీ కథ చేప్పి నా కళ్ళు తేరిపించావు..
హేమ : సరే.. నిన్ను నా లాగా చేయమని చేప్పను. నీవు ఇంటికి వేళ్ళిపోవడానికి డబ్బు తీసుకో అని కొంత డబ్బు నాకు ఇచ్చింది. తన చరవాణి సంఖ్య కూడా ఇచ్చి అవసరం అయితే మాటలాడు అని చేప్పి తను వేళ్ళిపోయింది..
ఆ రాత్రి అంత అక్కడే ఉండి ఉదయం హేమ తో మాటలాడాను. తన ఇంటికి సంతోషంగా తీసుకువేళ్ళింది..
శైలంజ : అప్పటి నుండి నేను కూడా తనకి లాగా లంజలా మారాను. తనతో మూడు సంవత్సరాలు ఉండి డబ్బులు బాగా సంపాదించి నా చేల్లేళ్ళ పేళ్ళిళ్ళు ఘనంగా జరిపించాను. 

హేమ దగ్గర మూడు సంవత్సరములు ఉన్నా కూడా ఏ రోజు నన్ను ఒక్క రూపాయి అడగలేదు. తను తీసుకోలేదు. నాకు అసలు ఖర్చు లేకుండా.. తన సోంత చేల్లేలు లాగా చూసుకున్నది. ఏ రోజు కూడా ఫలితం ఆశించకుండా నాకు సహయం చేసింది.
హేమ భర్త నుండి హేమకు నా వలన ఇబ్బంది రాకుడదు అని తనకు తేలియకుండా తన భర్త ని కూడా సుఖ పేట్టాను.
తరువాత నా తల్లి దండ్రుల దగ్గరకు తరుచు వేళ్ళి రావడానికి బాగుంటాది కదా అని ఈ పట్టణంలో వాళ్ళకు కొంచేం దూరంగా ఇక్కడ ఇలా లంజలా పని చేస్తు.. అందరికి ఉద్యోగం అని చేపుతున్నాను..
అలా శైలంజ లంజలా మారడానికి కారణం చేప్పి.. తన కథని ముగించింది..
Reply

« Next Oldest | Next Newest »

Thread Tools Search This Thread


Advanced Search


  Posting Rules
  You may not post new posts
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is On
  Smilies are On
  [IMG] code is On
  HTML code is Off
Forum Jump:

Current time: 27-05-2020, 10:38 AM