Register | Login to remove Ads/PopUps and browse the forum without any restrictions!

Thread Rating:
 • 0 Vote(s) - 0 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
పెళ్లి కోసం శోభనం - by Good Memories
పెళ్లి కోసం శోభనం - మొదటి భాగం 
యిరవైనాలుగేళ్ల పద్మ నాలుగేళ్ల కిందటే డిగ్రీ పూర్తిచేసి పెళ్లికోసం ఎదురుచూస్తున్నది.  పాపం వాళ్ళ తల్లితండ్రులు పిల్ల పెళ్లి కోసం చెయ్యని ప్రయత్నం లేదు. కొంచెం రంగు తక్కువైనా చూడచక్కని రూపం. వయసుపొంగులతో కోరికల బరువుతో పిటపిటలాడిపోతున్న పరువాలతో చూసేవాళ్లు ఊహల్లో ఏవేవో చిలిపి ఆలోచనలు రేకెత్తించేలాగే ఉంటుంది. అవకాశం దొరికితే ఆమె పొందు ఏ మగాడూ ఒదులుకోడు. కానీ ఎందుకో పద్మకి పెళ్లి కావడం లేదు. 

చూడ చక్కని రూపం, పెద్ద కళ్ళు, ఆమె  వొంటిలో పెరిగిపోతున్న కోరికలకు గుర్తుగా పెరిగిపోయిన 38 సైజు సళ్ళు, 34 సైజు గుద్దతప్ప నడుము మాత్రం 30/32 సైజు మధ్య నాజూకుగానే ఉంటుంది. దరువేసేవాడిలో దమ్ముండాలేకానీ ఆ ముందు వెనెకెత్తుల అందాలతో పండుగ చేసుకోవడం ఖాయం. ఇంక అరటిబోదేల్లాంటి ఆ తొడల అందాలు ఏమని వర్ణించాలి? మగాళ్లు వాళ్ళ తలని ఆ తొడలమీద పెట్టి ప్రాణాలు ఒదిలెయ్యడానికి కూడా సిద్దపడిపోయే అంత  అందం. అంత మంచి కసెక్కించే ఫిగర్ వున్నా పాపం పద్మ ఖర్మమో లేక భగవంతుడు ఆమె నుదుటన ఇంకేమి రాసేడో మనకైతే తెలియదు కానీ పద్మ కి మాత్రం పెళ్లి కావడంలేదు .. 

పద్మ కి ఓ అక్కయ్య వుంది. పేరు ఉమ. పద్మ కన్నా 9 ఏళ్ళు పెద్దది. పద్మకి ఉమకి మధ్య ఓ ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిపోవడంతో వీళ్లిద్దరి మధ్య అంత వయసు తేడా ఒచ్చింది. ఉమకి పెళ్లి అయ్యే సమయానికి పద్మ వయసు 8 ఏళ్ళు. ఉమకి పెళ్ళైనాక కొడుకు పుట్టెడు ఇప్పుడు వాడి వయసు 16/17 ఏళ్ల మధ్య ఉంటుంది. వాడి పేరు మోహన్ .. 

మోహన్ ప్రతీ పండుగ సెలవులకి తాతగారి వూరు వస్తుంటాడు. గత 2 ఏళ్లుగా వాడికి తాతగారి ఇంటికి రావడం కుదరలేదు. మళ్ళీ 2 ఏళ్ల తరువాత ఇదే తాతగారి ఇంటికి రావడం. ఇప్పుడు 10వ తరగతి పరీక్షలు రాస్తూనే వచ్చే 1/2 ఏళ్లలో మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ కోచింగులు గట్రా అని చితకొట్టేస్తారు కాబట్టీ మళ్ళీ మళ్ళీ పలేటూరి అందాలు చూడ్డం కుదురదని పరీక్షలు పూర్తికాగానే బస్సెక్కి తాతగారింటికి పరిగెత్తుకుని వచ్చేసేడు .. 

దురదృష్టవశాన ఈసారి వీడితో ఆదుకునే స్నేహితులందరూ సెలవులకి వేరే వేరే ఊళ్ళు వెళ్లడంతో వీడికి 2వ రోజునించే ఆ పల్లెటూరు బోరుకొట్టడం మొదలయ్యింది. ఎం చెయ్యడానికీ తోచక 3వ రోజు సాయంత్రం తన ఇంటిపక్కనున్న చిన్నపిల్లలందరినీ పోగుచేసి వాళ్ళతో దొంగాట ఆడడం మొదలెట్టేడు .. 

ఆసమయంలో పద్మపిన్ని  ఒక్కర్తే ఇంట్లో వుంది. తాతయ్య ఇంకా పొలం నించీ ఇంటికి రాలేదు. ఆయన రాత్రి 7:00 గంటలైతే కానీ ఇంటికి రారు. ఎవరికో సాయానికని అమ్మమ్మ వేరేవాళ్ళింటికి వెళ్ళింది. 16/17 ఏళ్ల పిల్లాడు మోహన్ తో 24 ఏళ్ల పిన్నికి ఎటువంటి టైం పాస్ ఔతుంది? అందుకనే పద్మ తనకి రోజూ అలవాటు ఐన పని., అదే నవలలలు చదవడానికాని ఎవరో కొత్త రైటర్ బాగా హాట్ గా రాసేడంటూ ఎవరో స్నేహితురాలు ఇచ్చిన ఆ కొత్త నవల పుచ్చుకుని తన పడకగదిలో పందిరి మంచం ఫ్రెముకి ఓ 2/3 తలగడాలు వేసుకుని గుండెలమీద వరకూ దుప్పటీ కప్పుకుని కంఫోర్టాబుల్ గా కూర్చుని నవల చదవడం మొదలెట్టింది. 

ఆ రచయిత కధలో సెక్స్ బాగా గుప్పించేడు. ఆ నవల ఓఅమ్మాయి జీవితగాధ. ఆడపిల్లకి అందమే శత్రువు అని చెపుతూ ఆమె అందం ఆమెని ఎలా ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టిందో వివరిస్తున్నాడు రచయిత. ఆ పిల్లకి 14/15 ఏళ్ల వయసు వచ్చినది లగాయితూ ఇంటికి వచ్చే మగవాళ్ళు ఆ పిల్ల ఒంటిమీద చేతులు వెయ్యడం మొదలెట్టేరు. 

తెలిసీ తెలియని వయసులో తన అందాన్ని పొందునీ కోరే మగవాళ్ళు, చుట్టుపక్కల అంకుల్స్  తనని ముద్దు ముద్దుగా చూసుకుంటూ తనకి ఖరీదైన బహుమతులు కొనిపెడుతూ అదే సమయంలో వయసులోకొస్తున్న తన పరువాలని నలిపేస్తూ, ఒక్కోసారి ఏకాంతంగా దొరికిన తనని తమ తమ పడకగదిలో తమ మంచాలమీద వాల్చేసి వాళ్ళు నిలువునా తనమీద వాలిపోయి తన అందాలని ఆక్రమించుకుంటూ సెక్స్ అంటేనే తెలియని వయసులో ఖరీదైన బహుమతులు ఆశగా చూపించి తన ఒంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పించేసి నిగిడిన వాళ్ళ మగతనాన్ని తన పూదిమ్మ మీద ఒత్తిపెట్టి రతి సుఖాన్ని వాళ్ళు పొందుతుంటే .. ఆ పిల్ల కూడా అందులో సుఖాన్ని మజానీ అనుభవించడాన్ని అద్భుతంగా వర్ణిస్తూ చదివేవాళ్ళు శరీరం కోరికలతో బుసలు కొట్టేంత కసిగా రాసేడు. 

అదంతా చదువుతూ పద్మ కోరికల వేడితో కసెక్కిపోయింది. 24 ఏళ్ల పద్మ పూకు కామరసాలతో తడిసి ముద్దైపోయింది. కోరికల భారంతో సళ్ళు బరువెక్కిపోయి చనుముచికలు నిక్కీ నిలబడి బలమైన మగాడి కసి పిసుకుళ్లకోసం అల్లాడిపోసాగేయి. పద్మ ఊపిరి బరువెక్కిపోయింది. పద్మ కళ్ళముందు 14/15 ఏళ్ల పిల్లని నగ్నంగా చేసి ఆక్రమించుకుని నిగిడిన మగతనాన్ని ఆ పిల్ల పూరెమ్మల్లో రుద్దుతూ రతిసుఖాన్ని పొందుతున్న మగవాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు. ఆ 14/15 ఏళ్ల  పిల్ల తానే అయినట్లు ఆ మగవాళ్ళు తననే ఆక్రమించుకుని తనతో రతి జరుపుతున్నట్లు ఊహించుకుంటూ వేడెక్కిపోతున్న సమయంలో దభాలున తలుపుతోసుకుని పద్మ గదిలోకి అడుగుపెట్టిన మోహన్ పిన్నీ అర్జన్ట్ గా నన్ను ఎక్కడన్నా దాచెయ్యవా, వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు అన్నాడు ఖంగారుగా. ఊహించని విధంగా ఆసమయంలో అలా తన గదిలోకొచ్చిన మోహన్ ని చూసి పద్మ చాలా ఖంగారు పడింది. పద్మ ఖంగారుకి కారణం అప్పుడు తానున్న పరిస్థితి. 

అలా మోహన్ గదిలోకి వస్తూనే గదితలుపులు మూసెసి నన్ను ఎక్కడైనా దాచేయి అని మోహన్  ఖంగారు పెట్టెయ్యడంతో ఎం చెయ్యాలో ఏమి చెప్పాలో పద్మ కి తెలియలేదు. పద్మ బుర్రలో ఎటువంటి ఆలోచనా తట్టలేదు. ఎందుకంటే అప్పుడు పద్మ ఏమీ ఆలోచించలేని పరిస్థితిలో లేదు. అలాంటి తత్తరపాటులో వున్నా పద్మ ఖంగారులో తాను ఏమి చెపుతున్నాదో తనకే తెలియని పరిస్థితిలో మోహన్ ని ఇలా వచ్చి ఈ దుప్పట్లో దూరిపో అనేసింది. అంతకు మించి ఏమి చెయ్యాలో ఏమి చెప్పాలో ఆ సమయం లో పద్మ బుర్రకి తట్టలేదు .. 

ఆక్షణంలో అక్కడేమీజరగబోతున్నాదో వాళ్ళిద్దరికీ తెలియదు .. ఇందుకేనేమో కానున్నది కాకమానదన్న  నానుడి ఒచ్చింది .. 

పిన్ని చెప్పిన మాట వింటూనే మరో ఆలోచన లేకుండా మోహన్ తన పిన్ని కాళ్ళ దగ్గర దుప్పటిని రెండుచేతులా పట్టి లేపుతున్నాననుకుంటూ ఖంగారులో పిన్ని కాళ్ళమీద కప్పుకున్న దుప్పటితోపాటుగా పిన్ని ఒంటిమీది చీరని లోలంగాతో సహా పైకిలేపేస్తూ తాను ఏంచేస్తున్నానో తనకే తెలియని స్థితిలో అమాంతం  పిన్ని లంగాలో దూరిపోతూ పిన్ని వొంటిమీది చీరని లంగానీ దుప్పటిలా తనపై పూర్తిగా కప్పేసుకున్నాడు. 

నిజానికి మోహన్ తాను దుప్పటీ మాత్రమే పైకి లేపెననుకున్నాడు కానీ వాడు దుప్పటితోపాటుగా పిన్ని ఒంటిమీది చీరని లోలంగానీ మొత్తంగా లేపేసి పిన్ని తొడలమధ్య దూరిపోతున్నాడని గుర్తించలేకపోయేడు .. కానీ గుర్తించవలసిన పద్మ గుర్తించేసరికే ఆలస్యం అయిపోయింది.. జరిగిన  ప్రమాదాన్ని గుర్తించిన పద్మ ఖంగారుగా కాళ్ళు రెండూ ముడుచుకునేప్రయత్నం చేసేప్పటికే రెండు కాళ్ళ మధ్య మోహన్ ఉండడంతో కాళ్ళు ముడుచుకోవడం కుదరకపోవడమే కాకుండా రెండుతొడలూ పూర్తిగా విడదీయ్యవలసి ఒచ్చింది .. అలా రెండుతొడలూ విడదియ్యడంతో పూరెమ్మలు విచ్చుకుని ఆసరికే కోరికల వేడితో సలసలలాడిపోతూ మదనరసాలతో  తడిసి ముద్దైపోయిన పద్మ ఆడతనం కోరికల ఉధృతికి వొంట్లో పొంగి ప్రవహిస్తున్నరక్తం మొత్తం పూరెమ్మల్లోకి చేరిపోవడంతో  పొంగురించిన  పూరెమ్మలు  ముద్దమందారంలా విచ్చుకునేప్పటికీ ఆమె మదనరసాలు తీగలు తీగలుగా సాగుతుండగా., మదపువాసనలు గుప్పునఎగచిమ్ముతూ పద్మ పూకు తెరిచిపెట్టిన పుస్తకంలా విచ్చుకుంది.  

సరిగ్గా అదేసమయానికి మోహన్ ముఖం పద్మ పొత్తికడుపుమీదవాలి విచ్చుకున్న పద్మ పూరెమ్మల రోమాలు గరుకుగా మోహన్ ముఖమంతా రాసుకుంటూ పద్మ పూకులోని మదనరసాలు మోహన్ ముఖమంతా అంటుకుంటుండగా ఘాటైన మదపువాసన మోహన్ ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసింది. ఆసరికే కోరికల వేడిలో కాగిపోతున్న పద్మ పూదిమ్మ మీద మోహన్ ముఖం బలంగా రాసుకుంటూ ఒరుసుకుంటుంటే పద్మ వెన్నులో వెయ్యి ఓల్ట్ ల కెరెంటు ప్రవహించినట్లై పద్మ శరీరం ఆ మంచం మీద ఎగిరిపడింది. 

జరిగిన ప్రమాదాన్ని గుర్తించిన పద్మ మోహన్ ముఖాన్ని బయటకి తోసేద్దామని మోహన్ తలమీద తన రెండు చేతులనీ వేసింది కానీ .. గరుకుగా ముఖమంతా రాసుకుంటూ గిలిగింతలు పెడుతున్న పద్మ పూకుమీది బొచ్చు .. వెచ్చగా తడి తడిగా జిగట జిగటగా అదోలా మత్తెక్కిస్తూ మైకం కలిగిస్తున్న పద్మ పిన్ని పూకు మదపువాసన.. అప్రయత్నంగా మోహన్ ని  పద్మ తొడల మధ్య బోర్లా తిరిగేలా చేసింది .. తన ప్రమేయం లేకుండానే మోహన్ చేతులు పద్మ తొడలని చుట్టేసుకున్నాయి. దానితో అప్పటివరకూ పందిరిమంచం ఫ్రెముకు జార్లపడి కూర్చునివున్న పద్మ అప్రయత్నంగా కిందకి జారడంతో పద్మ తొడలు మరింతగా విచ్చుకున్నాయి .. అప్పటికే మోహన్ తలమీదున్న పద్మ చేతులు తన ప్రమేయం లేకుండానే మోహన్ తలని విచ్చుకున్న తన పూరెమ్మల మడతల్లోకి బలంగా అదిమెయి.. 

పద్మ పూరెమ్మల మడతలమధ్య ఊపిరాడక ఇబ్బంది పడుతున్న మోహన్ గాలిపీల్చుకోవడానికని అప్రయత్నంగా నోరు  తెరవడం సరిగ్గా అదే సమయానికి పద్మ చేతులు మోహన్ తలని విచ్చుకున్న తన పూమడతల్లోకి బలంగా ఆదమడం ఏకకాలంలో జరిగేయి.. అంతే విచ్చుకున్న మోహన్ నోరు పిన్ని పూపెదాల మడతల్లోకంటా తాపడం అయిపోయింది. కమ్మగా ఉప్పగా తియ్యగా అదోరకమైన ఒగరుతోకూడిన మధురమైన కామరసాలు అప్రయత్నంగా మోహన్ నోటిలోకి జారేయి.  

వెచ్చని మోహన్ పెదాలు ముఖం తన పూరెమ్మలమడతల్లోకి తాపడం అయిపోవడంతో పద్మ శరీరం వశం తప్పిపోయి వివశురాలైపోతూ.. స్స్.. ఆఅహ్.. అని మత్తుగా మూలుగుతూ ఆ కామసుఖం ఒళ్ళంతా పరుచుకుంటుండగా కైపెక్కిన కళ్ళు మత్తుగా మూతలు పడిపోతుండగా చేష్టలుడిగి ఆ కామసుఖంలోని మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూ పక్కమీద అచేతనంగా అలా పడుకుండిపోయింది పద్మ. 

కానీ భగవంతుని సృష్టి అతి చిత్రమైనది. కొన్ని కొన్ని విద్యలు ఎవరిప్రమేయం లేకుండా వాటంతట అవే అవసరానికి అనుగుణంగా బయటపడుతుంటాయి. అలాగే మోహన్ కి ఎవరూ చెప్పనవసరం లేకుండానే నోటిలోకి జారిన పిన్ని కామరసాల రుచి మోహన్ లోని కోరికలని నిద్ర లేపింది. మోహన్ ప్రమేయమేమీ లేకుండానే మోహన్ నోరు తెరిచి తన నాలుకని  పిన్ని పూకులోకి తోసేడు. అంతే విద్యుతాఘాతం తగిలిన పక్షిలా పద్మ శరీరం ఒక్కసారి మంచం మీద ఎగిరిపడింది. ఈమారు పద్మ రెండు తొడలూ మోహన్ భుజాలమీద వేసి తన రెండుతొడలనీ మరింత విశాలంగా విడదీసి మోహన్ ముఖాన్ని మరింతగా తన పూకుమడతల్లోకంటా అదుముకుంది. 

ఏంజరుగుతున్నదో మోహన్ కి అర్ధం కావడంలేదు కానీ జరుగుతున్నది ఎదోకానీ చాలా అద్భుతంగా మధురంగా అనిపిస్తున్నది మోహన్ కి . మెత్తని  కండరాలు మరింత మెత్తగా ఆకురాయిలాంటి మోహన్ నాలుక కి మృదువుగా ఒరుసుకుంటుంటే కమ్మని మదనరసాలు మోహన్ నోటిలోకి జారి మోహన్ కె తెలియని మధురమైన రుచిని రుచిచూపిస్తుంటే ., ఆ మధురమైన కామరసాల రుచిని తనినితీరా అనుభవించడానికి ఈసారి మోహన్ తన నాలుకని మొత్తంగా బారజాపి పద్మ పిన్ని పూకు ఈచివరినించీ ఆ చివరివరకూ నాకడం మొదలెట్టీడు.  ఆహ్.. మోహన్.. ఆహ్... అంటూ పద్మ మత్తుగా మూలుగుతూ అసహనంగా తన నడుముని కదిలించింది. తానూ చేస్తున్న పని పిన్నికి ఆనందం కలిగిస్తున్నదని మోహన్ కి అర్ధమయ్యి మరింత జోరుగా తన తలని కదిలిస్తూ తన నాలుకని పిన్ని పూరెమ్మల పాయల మడతలలోతుల్లోకంటా దిగేసి జోరు జోరుగా పిన్ని పూకుని నాకడం మొదలెట్టేడు. 

మోహన్ కష్టానికి ఫలితంగా పద్మ పిన్ని మత్తైన మూలుగులూ పెరగసాగేయి .. అంతకంతకీ ఆ మూలుగులు పెరిగి పెరిగి ఒక్కసారిగా మోహన్ ముఖాన్ని కదలనివ్వకుండా పద్మ తన రెండుతొడలతో మోహన్ తలని బలంగా బిగించి పట్టేసి తన రెండు చేతులా మోహన్ తలని పట్టేసుకున్నాది.. పద్మ మొదటి భావప్రాప్తికి లోనయ్యి పద్మ పూకులోనించీ కామరసాలు వరదలై పొంగి మోహన్ ముఖాన్ని ముంచెత్తేయేయి.. 

మోహన్ కి ముఖాన్ని కదిలించే అవకాశం కూడా లేదు .. అందుకే మరో దారి లేక తన నాలుకని పిన్ని పూకుమడతలలోతుల్లోకి దిగేసి నోటిలోకి పట్టినంతగా పిన్ని కామరసాలని జుర్రుకుంటూ గుటకలు వేస్తూ పిన్ని పూకులోని కామరసాలని తాగసాగేడు. అలా మోహన్ ఆకురాయి లాంటి తన నాలుకని తన పద్మ పిన్ని పూకులో దోపి కామరసాలని జుర్రుకుంటున్నప్పుడల్లా పద్మ తెరలు తెరలుగా భావప్రాప్తులని పొందుతూ తన ఒంటిలో శక్తిని మొత్తం ఎవ్వరో పీల్చేసుకున్నట్లుగా ఓపిక లేనట్లుగా అలసటగా మైధునపు మత్తులో 15 నిమిషాలపాటు సోలిపోయింది. 

మోహన్ కూడా తన తలమీద వున్నా పిన్ని లంగానీ చీరని మొత్తంగా పైకి లేపేసి గుండెలనిండా గాలి పీల్చుకుంటూ వాడు పిన్ని పూకుని ముద్దాడుతూ అలాగే పిన్ని పూదిమ్మమీద అలసటగా సోలిపోయేడు. అలా వాళ్లిద్దరూ సేదతీరుతుండగా మోహన్ తో కలిసి ఆటలాడుతున్న పిల్లలు మోహన్ గురించి వెదుకుతూ వాళ్ళ ఇంట్లో జొరబడి మోహన్ మోహన్ అని గట్టిగా పిలుస్తున్న పిలుపులకి ఈ లోకంలోకి వచ్చి పడిన పద్మ మోహన్ ని పక్కకి తోసి విసురుగా పడక గది  బయటకి వచ్చి ఇంట్లో జొరబడిన పిల్లల మీద అరుస్తూ గట్టి గట్టిగా వాళ్ళని గదమాయించి వాళ్లందరినీ తరిమేసి విసురుగా ఇంటితలుపులన్నీ బిడాయించేసి అంతే విసురుగా అంతకన్నా కోపంగా తన పడకగదిలోకి వచ్చి పడకగది తలుపులనీ కిటికీలనీ మూసేసి గడియలు వేసేసింది.   

తన పద్మ పిన్నిని అలా ఎప్పుడూ కోపగించుకోవడం చూడని మోహన్ కి ఏమి జరుగుతున్నదో అర్థం కావడంలేదు. పిన్నికి కోపం ఎందుకొచ్చిందా అని మోహన్ ఖంగారు పడుతూ ఇప్పుడు తన పని ఏమిటా అని భయంపడిపోసాగేడు.  అది కోపం కాదు ఇన్నాళ్లుగా గూడుకట్టుకున్న సెక్స్ కోరికలు ఒక్కసారిగా కట్టలు తెంచుకోవడం వల్ల వచ్చిన సెక్సువల్ ఫ్రాస్ట్రేషన్ అని? 

అలా పడకగది తలుపులూ కిటికీలూ వేసేస్తూనే, గదిలో ట్యూబు లైట్ ఆన్ చేసి  పద్మ తన ఒంటిమీది చీర విప్పి పడేసింది.  ఇది చూస్తున్న మోహన్ కళ్ళు ఆశ్చర్యంతో విప్పారేయి. ఇదేంటి పిన్ని తన ఒంటిమీది చీర ఎందుకు విప్పేస్తుంది అని అనుకుంటుండగానే తన లోలంగా బొందు విప్పేసి తాను వచ్చి మంచం మీద పడుకుని మంచం మీద కూర్చున్న మోహన్ కి రెండుపక్కలా తన కాళ్ళు వేసి తన లోలంగాని నడుం పరివరకూ లేపేసుకుని తన తొడలు విడదీసి మోహన్ తలమీద చెయ్యవేసి మోహన్ ముఖాన్ని విచ్చుకున్న తన పూదిమ్మమీదకి అదుముకుంటూ .. రారా మోహన్ ఇంక ఇప్పుడెవ్వరూ మనల్ని డిస్ట్రబ్ చెయ్యరు అంటూ మోహన్ ముఖాన్ని తన పూకుమడతల్లోకి అదుముకుంది పద్మ .. 

గుప్పున కొడుతున్న మదపువాసన మదన్ ముక్కుపుటాలని తాకుతుంటే కలిగే కైపుకి కళ్ళు మత్తుగా మూతలుపడుతుంటే .. మారు మాట్లాడకుండా మదన్ నోరు తెరిచి నాలుకని బారజాపి తన పిన్ని పూకుపాయల మడతల్లో ఈచివరినించీ ఆ చివరివరకూ నాకెప్పటికీ.. స్స్.. ఆహ్.. అలాగేరా మోహన్ .. అలా నాకు అంటూ పద్మ తన రెండు తొడలు మరింతగా విడదీస్తూ తన రెండుచేతులా తన పూరెమ్మల్ని విడదీసి పట్టుకుని నీ నాలుకని మరింత లోతుగా తొయ్యి అంటూ కొడుకు వరసైన కొడుకులాంటి మోహన్ ని ఉత్సాహపరుస్తున్నది.. ఐతే పద్మ తన పూరెమ్మల్ని విడదియ్యడం వల్ల అప్పటివరకూ పూరెమ్మల పాయల మడతల్లో కప్పడిపోయిన పద్మ కామ కీల ఇప్పుడు బయటకి పొడుచుకొచ్చి పిన్ని పూకు నాకుతున్న మోహన్ ముక్కు కి ఒరుసుకుంది .. దానితో పద్మ ఒళ్ళు ఝల్లుమనిపోయింది. 

అదే సమయానికి పిన్నిపూకుని తలతో కుమ్మేస్తున్న మోహన్ పట్టుకోసం తన రెండుచేతులనీ పద్మ నడుం పైన పద్మ సళ్ళకి పక్కన గట్టిగా ఒడిసిపట్టేడు .. మోహన్ గట్టిగా ఒడిసిపట్టడం వలన పద్మకి  అదోలాంటి తియ్యని నొప్పి కలిగి మోహన్ చేతులని పక్కకి జరుపుదామని మోహన్ చేతులమీద తన చేతులేసి కిందకి తన నడుమోపులోకి తొయ్యబోయే సమయానికి మోహన్ కొద్దిగా పైకి జరగడంతో మోహన్ రెండు చేతులూ పద్మ సళ్ళమీద పడ్డాయి. మెత్తగా వెన్నముద్దల్లా చేతులకి దొరికిన పిన్ని సళ్ళని మోహన్ బలంగా ఒడిసిపెట్టెయ్యడంతో .. పద్మ ఒంట్లో వెయ్య ఓట్ ల కెరెంటు పాకినట్లై .. ఆహ్.. మోహన్.. అని మత్తుగా మూలిగింది.

పిన్ని అలా తన పేరు పలవరిస్తూ తన చేతుల్లో అలా మెలికెలు తిరిగిపోతుంటే మోహన్ మరింత ఉత్సాహంగా తన నాలుకని పిన్ని పూరెమ్మల పాయల్లో బలంగా ఒత్తిపెట్టి నాకుతూ తలని పిన్ని పూకు పైదాకా తెచ్చేప్పటికీ ఆకురాయిలాంటి మోహన్ నాలుక పద్మ కామ కీలని బలంగా ఒత్తుకుని ఒరుసుకునేప్పటికీ .. పద్మ నరనరాల్లో కెరెంటు పాస్ అయినట్లుగా ఒక్కసారిగా పద్మ మోహన్ చేతుల్లో ఎగిరిపడింది. పిన్నికి ఏమయ్యిందో  మోహన్ కి  తెలియలేదు కానీ తన నాలుక తన పిన్ని పూకుపైకి పొడుచుకొచ్చిన ఆ చిన్న మీటని తాకగానే పిన్ని పరవశించిపోయిందని గమనించిన మోహన్ తన నాలుకతో పద్మ కామకీలమీద దాడి ప్రారంభించేడు. 

పద్మ.. ఆహ్.. మోహన్.. చంపేస్తున్నావురా.. మ్మ్.. ఆహ్.. అని మత్తుగా మూలుగుతూ తన రెండు చేతులనీ మోహన్ తలమీద వేసి మోహన్ తలని తన పూదిమ్మకి బలంగా అదిమేసుకుంటూ .. మత్తు మత్తుగా మూలుగుతూ కామ కూజితాలు చేస్తున్నది. మోహన్ తన రెండుచేతులా తన పిన్ని సళ్ళని కసికసిగా  నలిపేస్తూ ఉదృతంగా తన పిన్ని పూకునీ పిన్ని కామకీలనీ జోరు జోరుగా నాకుతున్నాడు.. పూకులో మోహన్ నాలుక వీరంగం .. సళ్ళమీద మోహన్ చేతుల కసి నలుపుళ్లు .. పద్మ శరీరం స్వర్గంలో తేలిపోతుంది .. కానీ బలమైన చేతిపిసుకుళ్లకి పద్మ సళ్ళు పొంగురించి జాకెట్లో ఇమడలేక పద్మకి  ఊపిరాడ్డంలేదు .. దానితో పద్మ తన జాకెట్ హూక్స్ టపటపా విప్పేసి బిరుసెక్కిపోయిన తన సళ్లకి విముక్తి ప్రసాదిస్తూ జాకెట్ పైనించీ నలిపేస్తున్న తన కొడుకు చేతులకి నగ్నంగా బయటపడ్డ తన సళ్ళని అందించింది. 

ఏ ఆచ్చాదనా లేకుండా నగ్నంగా తనచేతులకి ఇమడనంత సైజుల్లో మెత్తగా నలిగిపోతున్న పిన్ని సళ్ళని మరింత కసిగా నలిపేస్తూ తనకి తెలియకుండానే తన చూపుడు బ్రొటనవేళ్ళతో తన పిన్ని చనుముచికల్ని కసిగా నలిపెప్పటికీ పద్మ శరీరం మోహన్ చేతుల్లో ఎగిరిపడింది.. సరిగా అదే సమయానికి మోహన్ నోటిపనివల్ల పద్మ పూకులోరేగుతున్న కామసుఖం ఆకురాయిలాంటి మోహన్ నాలుక ఒరిపిడివల్ల పద్మ కామకీల నలుగుతూ పద్మలో బలమైన రెండో భావప్రాప్తి కలిగింది. ఎం జరిగిందో ఎలా జరిగిందో తెలియదు .. మరు నిమిషంలో పద్మ తన కొడుకు వరసైన మోహన్ ని తన తొడల మధ్యనించీ తన మీదకి లాగేసుకుని వాడిని కిందచేసి వాడిపెదాలని తన పెదాలతో మూసేసి తన నాలుకని 13 ఎల్లా కొడుకు నోట్లోకి తోసి తమకంగా వాడి ఎంగిలి జుర్రుకుంటూ .. ఎం జరుగుతున్నదో మోహన్ కి అర్ధమయ్యేలోపులోనే వాడి వొంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పేసి తాను వెల్లకిల్లా తిరుగుతూ మోహన్ ని తన మీదకి లాక్కుని తన రెండు తొడలూ మోహన్ నడుం చుట్టూ లంకె వేసి తమ ఇద్దరి శరీరమధ్యకి చెయ్యపోనిచ్చినిగిడిన  మోహన్ మొడ్డని గుప్పిటపట్టుకుని విచ్చుకున్న తన పూరెమ్మలమడతల మధ్యన దాగిన తన పూకు కన్నం లో సర్దుకుని తన రెండుకాళ్ళతో మోహన్ నడుముని బలంగా కిందకి అదిమెప్పటికీ .. మోహన్ మొడ్డ కసుక్కున తన పిన్ని యోనిమడతల్లోకి జారి పద్మ యోనిగోడలని ఒరుసుకుంటూ పద్మ యోని మట్టానికంటా దిగబడిపోయి మోహన్ మొడ్డ మెత్త పద్మ యోనిధిమ్మకి తాపడం అయ్యేప్పటికీ .. ఆహ్.. మోహన్.. చంపేసేవురా అంటూ పద్మ తమకంగా మూలుగుతూ మోహన్ ని కసిగా బలంగా కౌగలించుకున్నాది  ఇదంతా రెండు క్షణాల్లో జరిగిపోయింది..

ఏమిజరుగుతున్నాదో మోహన్ కి అర్ధమయ్యేప్పటికే మోహన్ మొడ్డ వెచ్చని మెత్తని పిన్ని పూకుమడతల్లో తాపడం అయిపోయి ఓ మగవాడి మొడ్డ తొలిసారిగా ఓ ఆడదాని పూకు మడతల్లో దిగబడి వెచ్చని పూకుమడతల ఒరిపిడిలో దొరికే సుఖంలో మాధుర్యాన్ని తొలిసారిగా అనుభవించసాగేడు. మోహన్ లాగానే పద్మ కూడా ఆడదాని పూకునిండుగా మొగాడి మొడ్డ నిండిపోయి యోనిగోడలని ఒరుసుకుంటూ పూకుమడతలలోతులని తడుముతున్న మొడ్డ ఆడదానికి అందించే సుఖంలోని మాధుర్యాన్ని పరవశంగా అనుభవించసాగింది. కొద్దిక్షణాలు అలా పిన్నీ కొడుకు భగ లింగాల సంపర్కము లో మాధుర్యాన్ని అనుభవించేక పద్మ మెల్లగా కళ్ళు తెరిచి మోహన్ కళ్ళలోకి చూస్తూ ఎలా ఉందిరా మోహన్ అని అడిగింది. హబ్బా.. స్వర్గంలో వున్నట్లుగా వుంది పిన్ని అన్నాడు మోహన్.. అవునురా నాకూ అలానే వుంది అంటూ పద్మ మోహన్ పెదవులమీద ముద్దు పెడుతూ మోహన్ పిర్రలమీద చేతులేసి వాడి నడుముని బలంగా తనలోకి అదుముకుంది. 

పద్మ చేసిన పనితో మోహన్ మొడ్డ తన పిన్ని యోనిగోడలని ఒరుసుకుంటూ మరింతగా తన పిన్ని యోనిలోతులని తాకింది. పద్మ మోహన్ పెదవులని వదిలిపెట్టి ..  స్స్.. ఆహ్,, హబ్బా... నువ్వు అలా లోపలికంటా తగులుతుంటే నాలో తాపం రేగిపోతున్నాదిరా అంటూ మళ్ళీ మోహన్ నడుముని తనలోకి ఒత్తుకున్నాది. మరోసారి మోహన్ మొడ్డ పద్మ యోని గోడల్ని ఒరుసుకుంటూ పద్మ యోనిమాడతల్లో కదిలింది. ఆహ్.. అలా చిన్నగా నీ నడుముని కదిలించారా మోహన్ అన్నది పద్మ తమకంగా.. మోహన్ కి అంతకు మించి చెప్పవలసిన అవసరం లేకపోయింది. అంతే మోహన్ తనకి తోచిన విధంగా జోరు జోరుగా నడుముని కదిలిస్తూ పిన్ని పూకుని తన మొడ్డతో అడ్డదిడ్డంగా కుళ్లబొడవడం మొదలెట్టేడు. మొదటి సారేఅయినా గానీ 6 నించీ 7 నిమిషాలపాటు తన పిన్ని పూకుని ఆపకుండా తన మొడ్డతో కసిగా దెంగేసి ఒక్కసారిగా భావప్రాప్తి పొందుతూ.. పిన్నీ .. అంటూ మత్తుగా గుణుస్తూ తన పిన్ని శరీరాన్ని బలంగా కౌగిలించుకుంటూ తన పద్మ పిన్ని సళ్ళమీద వాలిపోయేడు. ఐతే మోహన్ నోటిపనికే భావప్రాప్తి పొందిన పద్మ ఆ 6 /7 నిమిషాల దెంగుడు కి మరో 2 / 3 భావప్రాప్తులు పొంది మోహన్ తో పాటుగా కైపెక్కిపోయి బలంగా మోహన్ ని పెనవేసుకుపోతూ మోహన్ ముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచెత్తుతూ ఇద్దరూ కలిసి సంభోగసుఖఃము వల్ల కలిగిన మైకంలో సోలిపోయి 30 నిమిషాలపాటు మత్తుగా నిద్దరపోయేరు ..  

ముందుగా పద్మ కి మెలకువ వచ్చి లేచి చీర కట్టుకుని మోహన్ ని నిద్రలేపి బట్టలు కట్టబెట్టి మోహన్ చేత ఒట్టు వేయించుకుంది.. ఈ రహస్యం వాళ్ళయిద్దరి మధ్యే ఉండేటట్లు .. అలా మోహన్ గనక ఆ రహస్యాన్ని దాచిపెట్టినట్లైతే అక్కడ ఉన్నన్నాళ్లూ రోజూ మోహన్ తో పద్మ దెంగించుకుంటూ మోహన్ ని పద్మ సుఖపెట్టేటట్లు ఒట్టు వేయించుకుంది. అలా ఒట్టు వేస్తూనే మోహన్ అడిగేడు మళ్ళీ నిన్ను ఎప్పుడు దెంగనిస్తావు అని .. పద్మ వాడి బుగ్గలమీద ముద్దుపెట్టుకుంటూ మొత్తానికి మొగవెధవవి అనిపించుకున్నావు.. ఇప్పుడే కదా మొదటి సారి దెంగుడు రుచు చూసింది మళ్ళీ అప్పుడే కావలసి వచ్చిందా అని అడిగింది. మోహన్ సిగ్గుపడుతూ అలా నీమీదెక్కి కదులుతుంటే మత్తుగా చాలా బాగుంది అన్నడు .. పద్మ మురిపెంగా వాడి బుగ్గలు చిదిమి వాడి నిక్కర్లోనించీ వాడి మొడ్డని బయటకి తీసి నోట్లో పెట్టుకుని ఐస్ఫ్రూట్ చీకినట్లు చీకెప్పటికీ.. స్స్.. ఆహ్.. పిన్నీ.. మ్మ్.. హబ్బా.. ఎం చేస్తున్నావు అన్నాడు తమకంగా కళ్ళు మూసుకుని తలని వెనక్కి వాల్చేసి పద్మ తలని రెండుచేతులా పట్టుకుని మోహన్ ఏదోలోకాలలోకి వెళ్లిపోతుండగా, పద్మ చీకుతున్న మోహన్ మొడ్డని వదిలేసి .. నిక్కరు సరిచేసి ఈరోజునించీ నా ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి మనం  మెడమీద పడుకుంటాము. ఫలానా అప్పుడని చెప్పలేను కానీ రాత్రి కానీ నీతో దెంగించుకునే అవకాశం ఉంటే మాత్రం రాత్రి తప్పక నీకు ఆ అవకాశం ఇస్తాను అన్నది మళ్ళీ మోహన్ ని మరోసారి బలంగా కౌగలించుకుని మోహన్ పెదవులమీద బలంగా ముద్దు పెడుతూ .. 

పోనీ ఇప్పుడే ఇంకోసారి చేసుకోవచ్చు కదా ? అన్నాడు మోహన్ .. వెధవా.. తాతయ్య అమ్మమ్మ ఇంటికి వచ్చేస్తారు వాళ్లకి కానీ దొరికిపోయేమా ఇంక ఎప్పటికీ నన్ను దెంగే అవకాశం నీకు రాదు .. నోరు మూసుకుని బయటకి ఫో.. అని వాడి ముడ్డి మీద ఒక్కటి చరిచి .. మురిపెంగా నవ్వుకుంటూ చీర మడతలమీదనించీ పూకుని తడుముకుంటూ .. చిన్నవెధవ అయినా కానీ బాగా సుఖపెట్టేడు అని తమకంగా అనుకుంటూ రేగిపోయిన జుట్టు నలిగిపోయిన బట్టలు సవరించుకుంటూ ముఖం కడుక్కుని తయారయ్యి ఏమీ జరగనట్లు  ముందు గదిలో ట్.వి. ఆన్ చేసుకుని కూర్చున్నది. అలా పిన్ని ట్.వి. ముందు కూర్చోవడం చూసి మోహన్ వచ్చి పిన్ని ఒళ్ళో తలపెట్టుకుని పడుకుని అలా నిద్దరలోకి జారిపోయేడు.. ఇందాకలా దెంగుడు వల్ల కలిగిన సుఖం తాలూకా మత్తు తమకాలు ఇంకా ఒంటిని ఒదిలిపెట్టకపోవడంతో తెనకి తెలియకుండానే పద్మ కూడా చిన్నగా నిద్దర మత్తులోకి జారిపోయింది .. 

అలా పిన్నీ కొడుకు సుమారు గంటా గంటన్నర సేపు ఒళ్ళు మరిచి నిద్రపోయేరు .. ఇంతలో సుమారు 6:30 అవుతుండగా పద్మ తల్లి ఇంటికి వచ్చి హల్ లో ట్.వి. ఎదురుగా నిద్ద్రపోతున్న కూతురిని మనువడినీ నిద్రలేపుతూ .. ఏటూ కానీ వేళ ఈ నిద్దరలేమిటిరా? ఓ గంటలో వొంటచేస్తాను భోజనాలు చేసి పడుకుందురుగాని .. ఈరోజు నించీ నువ్వు నీ స్నేహితులతో కలిసి మెడమీద పడుకుంటానన్నావుగా వాళ్లకి గుర్తు వున్నదో లేదో ఓ మారు వెళ్లి వాళ్లకి గుర్తుచేసిరా.. అలాగే నిన్ననే పనివాళ్ళకి చెప్పి మిద్దె మీద అంతా కడిగించెను.. మరో గంట ఆగి వెళ్లి ఓ 4 బకెట్ల నీళ్లు పోసిరా .. వేడి తగ్గి పడుకునేందుకు వీలుగా చల్లబడుతుంది అన్నది.

సరేనమ్మా నేను వెళ్లి హేమకీ, నీలకీ (నీలిమని నీల అని పిలుచుకుంటారు) ఓ మాట చెప్పేసి వస్తాను అని పద్మ ఇంట్లోనించీ బయటపడింది. 
Reply
Rolleyes :cool:
Reply
Story adirindi......
Continue చేయండి pls
Reply
పెళ్లికోసం శోభనం - 2వ భాగం
మామూలుగా వేసవికాలంలో పద్మ వాళ్ళ అమ్మానాన్నలు పెరట్లో మంచాలు వేసుకుని పడుకుంటే పద్మ తన ఫ్రెండ్స్ హేమా నీలలతో కలిసి మేడమీద పడుకుంటారు. హేమ వయసు 18 ఏళ్ళు. తీర్చిదిద్దినట్లుండే మంచి వుంపుసొంపులతో పరువపు బరువులతో మిసమిసలాడిపోతుంటుంది.  పల్లెటూరు కదా అందుకే ఇంకా అక్కడ పట్నపు పోకడలు పొడసూపలేదు. అందువల్ల చక్కగా లంగా వోణీ వేసుకుని ఆశగా చూసే మగవాళ్ల నోరూరేలా చూపించీ చూపించకుండా తన అందాలని ఆరబోస్తూవుంటుంది. అసలే 5'.5" పొడవు 36 సైజు సళ్ళు ఇంకా ఏ మగాడు వాటిమీద చేతులెయ్యలేదుగనక 36 సైజుల్లో వున్నాయి. పలుచని నడుము ముచ్చటైన గుద్ద. ఒక్కసారి ఏమగాడికిందైనా నలగడం మొదలుపెట్టిందా ఆసైజులన్నీ తప్పక పెరిగి మరింతగా ఆశగాచూసే మగాళ్లని నిద్దరలేకుండా చేస్తాయన్న విషయంలో ఎవ్వరికీ అనుమానమే లేదు. 

ఇంక నీల (నీలిమ) విషయానికి వస్తే నీలకి 15 దాటి 8 నెలలయింది మరో 4 నెలల్లో 16 లోకి అడుగుపెడుతుంది. పైనచెప్పినట్లు ఇంకా పల్లెటూరే గనక నీల పొడుగు లంగాలు పైన జాకెట్ వేస్తుంది కానీ ఇంకా ఓణీలు వెయ్యడం లేదు. 34 సైజు సళ్ళు., కానీ ఇంకా ఓణీలు వేయకపోవడం వల్ల ఆ పొడుగు లంగాలపైవేసే జాకెట్లో కార్ హెడ్ లైట్స్ లా కొట్టొచ్చినట్లు కనపడుతూ మగాళ్లని కవ్విస్తుంటే 5' పొడవు మనిషేమో బలమైన తొడల అందాలు బోర్లించిన యిత్తడి చెంబుల్లా గుండ్రంగా  నిండుగా కసిగా కౌవ్విస్తూ కాకెక్కిస్తూ చూసే మగాళ్ల మనసుల్లో కసికోరికలు రేకెత్తిస్తుంటాయి. అయితే నీలది ఇంకాపెరిగే వయసేకనక ఈ అందాలు సైజులు ఇంకా పెరుగి మరింత అందంగా మందంగా మారే అవకాశం వుంది. చూసే జనాల అదృష్టం బాగుంటే ఇప్పటినించీ నీల వొంటిమీద ఏమగాడిచెయ్యయినా పడిందా ఆ అందాలు మరింతపెరిగి మగవాళ్ళకి నిద్దరలేని రాత్రులు గడిపేలా చేస్తాయన్న విషయంలో సందేహమే లేదు. 

ఇంత వివరంగా వాళ్ళగురించి ఎందుకు చెప్పవలసి ఒస్తున్నాదంటే పద్మతో పాటే నీల హేమలు కూడా అన్నిరకాల నవలలూ చదువుతూ కోరికల వేడితో సలసలా కాగిపోతున్నారు. ఇప్పటివరకూ ఏమగాడూ ప్రయత్నం చెయ్యకపోబట్టేకానీ కొంచెం ధైర్యంచేసి చొరవచేసి వాళ్ళ ఒంటిమీద ఏమగాడన్నా చేతులువేస్తే హేమా నీలలు ఒద్దు కాదు అనకుండా వొళ్ళు అప్పగించేసి మగాళ్ళచేతుల్లో కసిగా నలిగిపోవడానికి సిద్ధంగా వున్నారు. సరే మరి చూద్దాం ఈ వేసవిసెలవలనోనైనా వాళ్ళ శరీరంలోని తపనలని తీర్చే మగాడు వాళ్లకి తగులుతాడోలేదో .. 

పద్మ తన ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్లి ప్రతీ వేసవి కాలంలో లాగానే ఈ వేసవి కాలంలో కూడా మెడమీద పడుకోవడం ఈరోజు నించే మొదలు కాబట్టి పక్కబట్టలు పట్టుకుని రాత్రి 8:30 / 9:00 గంటల మధ్య వచ్చెయ్యండి అని చెప్పింది. ఐతే ఎండలు ఇంకా ముదరకపోవడం వల్ల మధ్యరాత్రి చలి వేస్తుంది కాబట్టి కింద పరుచుకోవడానికి బొంతలు కప్పుకోవడాని దళసరి దుప్పట్లు తీసుకువెళ్ళమని హేమా వాళ్ళ అమ్మ చెప్పడంతో హేమ అదేవిషయాన్ని పద్మ కి చెపుతూ అంత బరువైన బొంతలూ దుప్పట్లు మొయ్యడం కష్టమని చెప్పి పోనీ మీ పాలేరుని పంపరాదే పక్కబట్టలన్నీ వాడికి ఇచ్చి  పంపించేస్తా అని చెప్పడంతో సరే ఐతే మీ ఇంటికీ నీలా వాళ్ళ ఇంటికీ పాలేరుని పంపిస్తానని చెప్పి పద్మ ఇంటికి వచ్చేసింది. 

తన ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పినట్లే వాళ్ళ పక్కబట్టలు తేవడానికి పాలేరుని పంపి వాడు వాడు తన ఫ్రెండ్స్ పడుకునే పక్క బట్టలు తెచ్చేలోపులోనే పద్మ మోహన్ కలిసి మేడమీద నీళ్లు పోసేరు. పాలేరు పక్కబట్టలు తెచ్చేసరికి పద్మ మోహన్ల భోజనాలు అవ్వచేసేరు. ఆసరికే మేడ అంతా ఆరిపోవడంతో పాలేరు సాయంతో పద్మ మోహన్ పక్కలు పరిచేరు. అప్పటికి రాత్రి టైం 8:00 అయ్యింది. రాత్రి దాహంవేస్తే తాగడానికి మంచినీళ్లు మధ్య రాత్రి బాత్రూం అవసరాలకి మేడదిగి రానవసరం లేకుండా ఓ పక్కాగా తూముదగ్గర ఓ 3 బకెట్ల నీళ్లు, రెండు మగ్గులు ఏర్పాట్లు చేయించింది పద్మ. 

మొత్తం పడకల ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యేప్పటికీ టైం సుమారు 8:30 అయ్యింది. అప్పటికి పద్మ ఫ్రండ్స్ నీల హేమాలు రాకపోవడంతో వాళ్ళు వస్తే మేడమీదకి పంపించమని వాళ్ళమ్మకి చెప్పి పద్మ మోహన్ లు మేడమీదకి వెళ్ళిపోయేరు. మేడమీదకి వెళ్ళేక ఏమిచెయ్యాలో తెలియక పద్మ గోడకి తలగడాలు వేసుకుని కాళ్ళు బారజాపి గోడకానుకుని కూర్చున్నది. మోహన్ పద్మ ఒళ్ళో తలపెట్టుకుని పడుకుని కబుర్లు చెప్పుకోవడం మొదలుపెట్టేరు. మరో 5 నిమిషాలలో సాయంకాలం జరిగిన సంఘటన మీదకి మాటలు వెళ్ళేయి. అదేంటిరా అలా లంగాలోకి దూరిపోయేవు అని మోహన్ ని అడిగేసింది పద్మ. 

ఏమో పిన్నీ నువ్వు దుప్పటిలో దూరమంటే నేను దుప్పటీనే పైకిలేపేననుకున్నాను .. నాకు తెలియలేదు అన్నాడు మోహన్ సిగ్గుతో ముఖం ఎర్రబడిపోతుండగా .. కొద్దిక్షణాలు వాళ్ళిద్దరిమధ్య మౌనం రాజ్యమేలింది. ముందుగా మోహన్ మాట్లాడుతూ తన చేతిని చీర కుచ్చిళ్ళమీదనించీ పిన్ని పూకుమీదవేసి తడుముతూ ఇక్కడ నాకుతుంటే ఆ తడి భలేరుచిగా వుంది అన్నాడు చిన్నగా పిన్నికి మాత్రమే వినిపించేలా .. 

మోహన్ మాటలకి పద్మ సిగ్గుతో చితికిపోతూ.. అల్లరివెధవ అలా చేసేవేమిటిరా? అసలు నీకేమయ్యిందిరా అన్నది గారంగా గోములు పోతూ.. (అసలు మోహన్ ని తొడలమధ్యనించీ లేవనివ్వకుండా అలా మోహన్ ముఖాన్ని పూకుమడతల్లోకి అదిమేసుకున్నాడు తానే అన్న విషయాన్ని దాటవేస్తూ మొత్తం తప్పంతా మోహన్ దే అన్నట్లు మాట్లాడసాగింది పద్మ)  మోహన్ కూడా అలాగే సిగ్గుపడిపోతూ ఏమో పిన్నీ నాకు కూడా తెలియదు. లోపలకి దూరంగానే వెచ్చగా తడి ముఖమంతా అంటుకుంది. అదీకాక అదోరకమైన వాసన .. ఆ వాసనకి నాకు మత్తెక్కిపోయి ఆ మత్తుకి అలానే అక్కడ వాలిపోయేను అంటూ మళ్ళీ పిన్ని పూకుని  చీరమీదనించీ బలంగా వొత్తేడు .. పద్మ స్స్.. ఆహ్.. అల్లరోడా అంటూ తొడలు రెండూ విడదీసి మోహన్ చేతులకి అందేలా తన పూకుని అందించి తాను ముందుకి వొంగి మోహన్ పెదవులమీద బలంగా ముద్దు పెట్టింది. 

మోహన్ కి ముద్దు పెట్టడానికి పద్మ ముందుకి వాలినప్పుడు పద్మ సళ్ళు మోహన్ చాతీకి వొత్తుకోవడంతో .. మోహన్ తన రెండుచేతులనీ పిన్ని సళ్లమీదవేసి చీర జాకెట్ మీదుగా పిన్ని సళ్ళని తడమసాగేడు. పద్మ మోహన్ చేతులమీద తన చేతులువేసి తన సళ్ళని మోహన్ చేతులతో బలంగా నలిపించుకుంటూ .. అక్కడ నాకాలని నీకెందుకు అనిపించిందిరా? అంది మోహన్ తో జరుపుతున్న పనులవల్ల కలుగుతున్న కైపు వొళ్ళంతా పరుచుకుంటూ పద్మకి మత్తెక్కడం మొదలయ్యింది. 

పిన్ని అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానంగా మోహన్ .. ఏమో పిన్నీ .. ఆ తడి పెదవులకి అంటుకోవడంతో నాకు తెలియకుండానే దాన్ని నాకేను అని మోహన్ చెపుతుండగానే వాడి మాటలని మధ్యలోనే అడ్డుకుంటూ.. దాని రుచి ఎలా ఉందిరా అన్నది (తాను చదివిన పుస్తకాలలో రాసినట్లుగా వున్నదో లేదో తెలుసుకోవాలన్న ఉత్సాహంతో )., పిన్ని అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానంగా మోహన్.. హబ్బా.. పిన్నీ.. అక్కడ వాసనకె మత్తెక్కిపోతుంటే.. ఇంక రుచి సంగతి ఏమిచెప్పేది? ఆ.. తడి రుచిచూస్తున్నకొద్దీ నా వొళ్ళంతా అదోలా అయిపోయింది. అక్కడ ఎంత నాకినా తనివితీరదు., ఆ .. తడి నాకుతున్నకొద్దీ అక్కడ తడి ఇంకా ఇంకా వూరుతున్నాది .. అంటూ మోహన్ తన తన చేత్తో పిన్ని కట్టుకున్న చీరని లోలంగా తో సహా పైకి లేపుతూ మళ్ళీ పిన్ని తొడలమధ్య దూరిపోవడానికని ప్రయత్నిస్తుంటే పద్మ వాడిని అడ్డుకుంటూ .. ఒరేయ్ మోహన్ ఇప్పుడొద్దురా హేమా నీలలు వచ్చే టైమౌతున్నదిరా అన్నది తాపంతో బరువెక్కిన గొంతు జీరబోతుండగా .. 

ఐతే తాయిలం కోసం అల్లరిచేసే పిల్లాడిలా మోహన్ మారాం చేస్తూ .. ఒక్కసారి పిన్ని .. ఒకే ఒక్కసారి .. అన్నాడు పిన్ని పూకుని తడమాలని తహతహలాడిపోతూ..  ఆహ్.. నాకుమాత్రం కోరిక లేదుట్రా? సాయంకాలం నీతో చేయించుకున్నట్లు మళ్ళీ మళ్ళీ నీతో అలా చేయించుకోవాలని నాకు ఒకటే తపనగా ఉందిరా.. కానీ హేమా నీలా వచ్చేసే టైం అయ్యింది. మనం వాళ్ళ కళ్లపడ్డామో మానపనిఅయిపోయినట్లే అన్నది భయం భయంగా పద్మ. 

పొంగే పాలమీద నీళ్లు చిలకరించినట్లు నీరసపడిపోతూ మారేలా పిన్నీ...?  అన్నాడు మోహన్ 

వాళ్లిద్దరూ నిద్రపోయేవరకూ ఓపికపట్టారా .. ఒక్కసారి వాళ్ళు నిద్రలోకి జారేరా ఇక రాత్రంతా నీఇష్టం .. నేనేమీ నీకు అడ్డుచెప్పను అని గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసింది పద్మ పిన్ని .. 

పిన్ని మాటలతో పోయిన హుషారు తిరిగి వచ్చేసిన మోహన్ రెట్టించిన హుషారుతో రెండుచేతుల్లోనలుగుతున్న పిన్ని సళ్ళని మరింత కసిగా బలంగా నలపడం మొదలెట్టెప్పటికీ పద్మ గుండెలమీది పైటచెంగు జారి పొంగురించిన బరువైన సళ్ళు జాకెట్ని చించుకుని బయటపడిపోవడానికి ఆరాట పడిపోతూ మోహన్ ముఖం మీదకి ఉబికెప్పటికీ తమకాన్ని ఆపుకోలేక మోహన్ తన ముఖాన్ని మెత్తని పిన్ని ఎదఎత్తులకి  అదిమిపెట్టి రుద్దుతూ ఆమె కుడిరొమ్ముని జాకెట్ మీదుగా నోటిలోకి పీల్చుకుని పిన్ని సన్ను కుడవడం మొదలెట్టెప్పటికీ .. స్స్.. ఆహ్. ఒరేయ్ .. మోహన్ .. చంపుకుతినేస్తున్నావురా ..  ఓ పక్క హేమా నీల ఒచ్చెస్తారేమో అని భయపడి చస్తుంటే ఇంకోపక్క ఈ అల్లరేమిటిరా అంటూ ముద్దు ముద్దుగా మోహన్ ని విసుక్కోసాగింది పద్మ. 

కానీ నిజానికి పద్మ భయపడిందే నిజమయ్యింది. ఆల్రెడీ హేమా, నీలలు ఒచ్చేసేరు. ఎప్పుడంటే సరిగ్గా మోహన్ తన రెండుచేతులా పిన్ని సళ్ళని నలుపుతుండగా... 

అసలు ఏమయ్యిందంటే ., నీల, హేమాలు వచ్చి మేడమెట్లు ఎక్కుతుండగా పిన్నీ కొడుకులు ముద్దు ముద్దుగా గుసగుసలాడుకోవడం వినిపించింది. దానితో నీల హేమలిద్దరూ చాటుగా పైకొచ్చి ఒక్కసారిగా "భౌ"  .. అని అరిచి పిన్నీ కొడుకులని భయపెడదామని అనుకున్నారు. అలా అనుకుని వాళ్లిద్దరూ నక్కి నక్కి మేడమెట్ల అంచువరకూ వచ్చేప్పటికి మోహన్ తన రెండు చేతులా పిన్ని సళ్ళని బలంగా కసిగా నలపడం మొదలెట్టెడం పద్మ గుండెలమీది పైటచెంగు జారి పొంగురించిన బరువైన సళ్ళు జాకెట్ లోనించీ  బయటపడిపోవడానికి ఆరాట పడిపోతూ మోహన్ ముఖం మీదకి ఉబకడం మోహన్  తమకాన్ని ఆపుకోలేక తన ముఖాన్ని మెత్తని పిన్ని ఎదఎత్తులకి  అదిమిపెట్టి రుద్దుతూ ఆమె కుడిరొమ్ముని జాకెట్ మీదుగా నోటిలోకి పీల్చుకుంటూ జాకెట్ మీదనించే పద్మ సన్ను కుడవడం మొదలుపెట్టడం దానికి ప్రతిగా పద్మ .. స్స్.. ఆహ్. ఒరేయ్ .. మోహన్ .. చంపుకుతినేస్తున్నావురా ..  ఓ పక్క హేమా నీల ఒచ్చెస్తారేమో అని భయపడి చస్తుంటే ఇంకోపక్క ఈ అల్లరేమిటిరా అంటూ ముద్దు ముద్దుగా మోహన్ ని విసుక్కోవడం మొత్తంగా సినిమా చూసినట్లు చూస్తూ పిన్నీ కొడుకుల మధ్య జరుగుతున్నా రాసకేళీ విలాసాలని చూసి నిస్చేస్టులై చూస్తూ ఆశ్చర్యంతో కొయ్యబారిపోయేరు. 

అప్పుడప్పుడు పేపర్లలో ట్.వీ. లలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినట్లు చదవడం / వినడమేగానీ తమ కళ్ళ ఎదురుగానే అలాంటి రంకు సంబంధం జరగడాన్ని కళ్లారా చూడ్డం, వాళ్ళ కళ్ళని వాళ్ళే నమ్మలేనట్లుగా అయిపోయింది వాళ్ళిద్దరికీ.  నీల హేమలకి ఎం చెయ్యాలో తెలియలేదు .. వాళ్లిద్దరూ మేడమెట్ల అంచులమీద అలానే చేస్టలుడిగి  పద్మని మోహన్ ని చూస్తుండిపోయేరు. 

ఐతే ఈ సంగతులేమీ తెలియని పిన్నీ కొడుకులిద్దరూ వాళ్ళ ప్రపంచంలో వాళ్ళున్నారు.. పిన్ని గుండెలమీద పైట జారడం మోహన్ ముఖాన్ని పిన్ని సళ్లకి అదిమిపెట్టి రుద్దుతూనే పిన్ని కుడిసన్నుని నోట్లోకి తీసుకోవడంతో ఆగని మోహన్ అదే ఊపులో తన కుడిచేతిని పిన్ని జాకెట్ లోకి దూర్చేసి పిన్ని ఎడమ సన్నుని నగ్నంగా చేత దొరకబుచ్చుకుని కసిగా కుతిగా నలిపెయ్యడం మొదలెట్టగానే మోహన్ చేస్తున్న అల్లరికి పద్మ ముద్దు ముద్దుగానే విసుక్కుంటూ .. ఒదిలెయ్యరా మోహన్ వాళ్ళు వచ్చేస్తూ వుంటారు అని మోహన్ ని బ్రతిమాలుకోసాగింది. 

కింద దాన్ని ఎటూ ముట్టుకోనివ్వలేదు కనీసం వీటినన్నా నోట్లో పెట్టుకుని చీకనివ్వు పిన్నీ .. అంటూ మోహన్ దీనంగా బ్రతిమాలుకుంటుంటే .. పాపం పద్మకి కూడా మోహన్ ని చూస్తే జాలేసింది. ఐతే ఓ మారు ఆ గోడదగ్గరకి వెళ్లి వాళ్ళేమన్నా ఒస్తున్నారేమో చూడు అన్నది పద్మ. 

పద్మ అన్న మాటలకి నీల, హేమాలు మోహన్ కానీ ఇటుగా వస్తే తమ పరిస్థితి ఏంటి? ఇప్పటికిప్పుడు ఎక్కడ దాక్కోవాలి అని వాళ్లిద్దరూ ఖంగారు పడుతుంటే .. కనిపించని దేముడు కనికరించినట్లు .. తానిప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఒక్క ఇంచీ కూడా కదలడానికి ఇష్టపడని మోహన్ వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళ అడుగుల శబ్దాలు మాటలూ వినపడతాయిగా అన్నాడు.. 

తానున్న పరిస్థితిలో పద్మ కూడా ఆ సుఖాన్ని వదులుకోవడానికి సుముఖంగా లేదు అందువల్ల పద్మ ఇంక మారు మాట్లాడకుండా .. ఒక్క కండీషన్ నువ్వు ఇంకేమీ అల్లరిచెయ్యకుండా బుద్దిగా ఉంటానని మాట ఇస్తే నేను జాకెట్ హూక్స్ విప్పుతాను అన్నది తన తాయిలం కొడుకు వరసైన మోహన్ కి ఇవ్వడానికి ఒప్పుకుంటూ .. ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో అంతకన్నా ఎక్కువ ఆశపడడం కుదరదని గ్రహించిన మోహన్ మారుమాట్లాడకుండా పిన్ని చెప్పిన కండిషన్ కి తల వూపేడు. 

మోహన్ వొప్పుకోగానే పద్మ తన జాకెట్ కింది 3 హుక్కులూ  విప్పదీసి తన జాకెట్ అంచులని పట్టి పైకిలేపుతూ తన సళ్ళని బయటకి తీసి మోహన్ నోటికి అందించింది. మోహన్ తన సళ్ళని కుడవడం మొదలుపెట్టగానే తన చీరపైటతో మోహన్ ముఖాన్ని కప్పేసిం తలని గోడకి వాల్చేసి ఓ మగాడు ఆడదాని సళ్ళని కుదీసేటప్పుడు ఓ ఆడది పొందే సుఖంలో మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుంది. 

నీల, హేమాలు ఓ 5 నిమిషాలు మౌనంగా వాళ్ళిద్దరినీ గమనించి ఇంక వీళ్లిద్దరూ బయటపడేవరకూ అక్కడ పిన్నీ కొడుకులిద్దరూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఒదిలేట్లు కనిపించకపోవడంతో .. హేమ, నీల లు ఇద్దరూ ఓ 10 మెట్లు కిందకి దిగి అప్పుడే వస్తున్నట్లు పెద్దగా మాట్లాడుకుంటూ శబ్దాలు చేస్తూ మేడపైకి వచ్చేరు .. 

వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళు వస్తున్న శబ్దాలు విన్న పద్మ గబుక్కున మోహన్ నోటిలోనించీ తన సళ్ళని తీసేసి జాకెట్ అంచులని పట్టుకుని కొడుకు నొటిచీకుళ్లకి పొంగురించి జాకెట్లో ఇమడమని మొరాయిస్తున్న తన సళ్ళని బలవంతంగా జాకెట్లోకి తోసేసి తన చీరపైట కిందనించీ మోహన్ ని పక్కకి నెట్టేసి పైట సవరించుకుని కూర్చోవడం మొత్తం హేమా నీల చూసేసేరు. 

కానీ ఇందాకటినించీ పిన్నీ కొడుకుల కామక్రీడలని చూసిన హేమా నీలాలు అక్కడ ఏమిజరుగుతున్నాదో అర్ధం చేసుకున్నాకానీ  ఏమీ తెలియనట్లే మౌనంగా ఉండిపోయేరు. ఐతే ఇందాకటినించీ తమ ఫ్రెండ్ తన కొడుకు వరసైన మోహన్ తో జరిపిన కామకేళీ విలాసాలని చూసి తాముకూడా వేడెక్కిపోయిన సంగతి అందువల్ల వాళ్ళ తొడలమధ్య పూరెమ్మలమధ్య చెమరించిపోయిన తమ తమ ఆడతనాల తడి ఇంకా వాళ్ళ గుర్తింపుకి రాలేదు. 

వాళ్లిద్దరూ మేడపైకి వొస్తూనే ఎం చేస్తున్నారే పిన్నీ కొడుకులిద్దరూ ఇక్కడ చీకట్లో? అని పద్మని అడిగేరు. ఏముంది మీఇద్దరికోసమే మేము ఎదురుచూస్తున్నాం. వీడు నా ఒళ్ళో తలపెట్టుకుని పడుకున్నాడు అంటూనే అదేమిటే  ఇంత ఆలస్యం చేసేరు అన్నది పద్మ. నేను ముందుగానే రెడీ ఐపోయెనే,. ఇదిగో నీల వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఆలస్యం అయిపోయింది అన్నది హేమ. 

వాళ్ళు అలా మాట్లాడుకుంటూనే పక్కల దగ్గరకి వచ్చి నీటుగాపరిచిన పక్కలని చూస్తూ ఎవరు వేసేరు పక్కలు ఇంత చక్కగా అన్నాది హేమ. పాలేరుచేతే వేయించెను అన్నది పద్మ. ఇంతలో నీల మేడ  చుట్టూ చూస్తూ .. మీ మేడ నాకు బాగా నచ్చుతుంది .. చుట్టూరా 4 పక్కలా ఎత్తుగా మీ ఇంటి పైకప్పు లు .. మధ్యలో ఓపెన్ .. మనం ఎవ్వరికీ కనబడం కానీ చక్కగా చల్లగాలి వీస్తూవుంటుంది అన్నది. 

వాళ్ళు అలా మాట్లాడుకుంటుంటే హేమ అడిగింది మేము ఎటుపక్క పడుకోవాలి?  అని 
అటుపక్క చివరకి నీల, నీలకి ఇటుపక్కన నువ్వు నీ పక్కన నేను నా వెనకాల వీడు పడుకుందాము అన్నాది పద్మ. 
ఆరాత్రి ఆ మేడమీద పిన్నీ కొడుకుల మధ్య జరిగే రంకు భాగోతాన్ని దగ్గరగా చూడగలిగే అవకాశం దొరికినందుకు హేమ చాలా సంతోషపడింది .. కానీ నీల నేను నీ పక్కన పడుకుంటానే అని పద్మతో అంటూ ఎటూ అందరిలోకీ పొట్టిదాన్ని నేనే గనక మనం మాట్లాడుకునేటప్పడు హేమ అడ్డంగా ఉంటే మీ ముఖాలు నాకు కనిపించవే అంటూ ., కావాలంటే నేను నా దిండుని కొద్దిగా కిందకి వేసుకు పడుకుంటాను అలా ఐతే నేను పద్మకి నీకు అడ్డం రాకుండా వుంటాను అన్నది హేమతో (నేను పొట్టిదాన్ని కనుక నేను కొద్దిగా కిందకి దిండు వేసుకుపడుకుంటే మన పక్కనే  పిన్నీ కొడుకులు చేసుకునే రంకుపనులు నువ్వు చూడ్డానికి నేను నీకు అడ్డం కాను అని హేమ కి ఇండైరెట్ గా హింట్ ఇచ్చింది నీల). 

నీల చెప్పిన విషయాన్ని అర్ధం చేసుకున్న హేమ సరెలేవే మనం ఎంతలో నిద్దరలోకి జారిపోతాము. అయినా ఈరోజు ఇంట్లో పని చాలా ఎక్కువయ్యింది నాకు ఇప్పుడే నిద్దర ముంచుకొచ్చేస్తున్నది అని "ఈరోజు ఎక్కువ సమయం మాటలతో గడపకు మనం తొందరగా పడుకుంటేనే వాళ్ళు తొందరగా పనిలో పడతారు" అని చెప్పకనే నీలకి చెప్పడంతో .. హేమ మనసులో భావాన్ని అర్థం చేసుకున్న నీల.,  ఔను నాకుకూడా ఈరోజు ఇంట్లో పని ఎక్కువయ్యింది. అలసటకి నాకుకూడా నిద్దర ముంచుకొచ్చేస్తున్నది అన్నది ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ నీల  .. 

వాళ్ళ మాటలని విని అందరికన్నా ఎక్కువగా ఎవరన్నా సంతోషించేరంటే అది మోహనే .. 

హేమా నీల లు పక్కమీద నడుంవాల్చేరు. అలా పడుకునేటప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ లంగాలని వాళ్ల తొడలమధ్య తోసుకునేటప్పుడు ఇందాకా పిన్ని కొడుకుల రంకు వ్యవహారం చూసినప్పుడు వాళ్ళ తొడలమధ్య ఊరి లంగాలకి అంటుకున్నతడి తగిలి అప్పుడు తెలిసివచ్చింది వాళ్లలో రేగిన కామకోరికలకి వాళ్ళ పూకులు ఎంతలా తడిసిపోయేయో. 

హేమపక్కన నీల, నీల పక్కన పద్మ ఆమె వెనుక మోహన్ పడుకున్నారు. మోహన్ పద్మ వొంటికి అంటుకుని పడుకుని పిన్ని నడుంమీదుగా తనచేతిని పిన్ని పొట్టమీదవేసి పిన్ని పొట్టని తడమసాగేడు. మోహన్ చేస్తున్న పని నీలకీ హేమకీ కనపడకుండా మోహన్ చేతిని తన పైట కొంగుతో కప్పేసింది పద్మ. 

కానీ మేడమీదకి రాకముందే పిన్నీ కొడుకుల రంకు వ్యవహారాన్ని పూర్తిగా చూసిన నీల హేమాలు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఇలాంటిదేదో జరుగుతుందనీ, అక్కడ జరిగే రంకు వ్యవహారం కన్నార్పకుండా చూసి ఆనందించాలనీ గట్టిగా నిశ్చయించుకుని వున్నారు గనుక అలాంటి రంకువ్యవహారం మొదటినించీ చూడాలని ఆరాటపడుతుండడం వలన వీళ్లిద్దరూ ఏమిచేస్తున్నారో గమనించడమే పనిగా పెట్టుకున్నారు గనుక మోహన్ చెయ్యవేయ్యడం పద్మ వాడిచేతిని తన పైటకొంగుతో కప్పడం హేమ, నీలాల కళ్ళ పాడనే పడింది. పాపం పద్మ మాత్రం తన ఫ్రెండ్స్ ఏమీ చూడలేదని అనుకున్నది.  

అవి వేసవికాలపు రాత్రులు అవ్వడం వల్ల  ఆకాశం తెల్లగా వుంది అందువల్ల చిమ్మచీకటి ఆవరించేటంత చీకటి కూడా లేదు ..  కొద్దిగా చీకటికి అలవాటుపడ్డ కళ్ళకి అక్కడ ఏమిజరిగినా అన్నీ వివరంగా విసదీకరించినట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. అందువల్ల పద్మ మోహన్ లు ఏమిచేసుకున్న నీల హేమలకి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది ఆఖరుకి పద్మ చీరపైట చాటున మోహన్ చేతికదలికలతో సహా.. 

అంతే తొలిసారిగా ఓ ఆడది ఓ మగవాడితో సెక్స్ లో పొందేసుఖాన్ని రుచిచూసి ఇంకా కొద్దిగంటలే అవ్వడం, అప్పటికే గత 30 / 40 నిమిషాలుగా తన సళ్ళని మోహన్ విడవకుండా నోటిలో పెట్టుకుని చీకుతూ కైపెక్కించడం, ఎప్పుడెప్పుడు మళ్ళీ మోహన్ ని తన మీద ఎక్కించుకుని ఆ సెక్స్ సుఖాన్ని అనువభవించాలా అని అదే తపనలో పద్మ ఉండడం తన చుట్టూ ఏమిజరుగుతున్నాడో గమనించే పరిస్థితిలో పద్మ లేకపోవడం నీల హేమలకి కలిసొచ్చింది. 

పద్మ, నీల, హేమాలు అవీ ఇవీ కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. ఐతే ఇక్కడికి వచ్చినది మొదలు మోహన్ పద్మాల కామ క్రీడలు చూడ్డం వల్ల వాళ్ళ కబుర్లు మొత్తం వూరిలో జరుగుతున్నా రంకుపురాణాల చుట్టూనే తిరుగుతున్నది. వాళ్ళవీ  వీళ్లవీ రంకుభాగోతాలు మాట్లాడుకుంటూ ఆముగ్గురు ఆడవాళ్లూ వేడెక్కిపోతుంటే ఆమాటలు వింటున్న మోహన్ మాత్రం నిగిడిపోతున్న తనమొడ్డని పిన్ని గుద్దపాయల్లో ఒత్తిపెట్టి రుద్దుతూ పిన్ని పొట్టతడుముతున్న చేతిని పిన్ని సళ్లమీదవేసి పిన్ని సళ్లని తడమసాగేడు. ఐతే ఇందాకా నీల హేమా వచ్చినప్పుడు పద్మకి జాకెట్ హుక్కులు పెట్టుకునే సమయం లేకపోవడంవల్ల పద్మ జాకెట్  హుక్కులుపెట్టుకోకుండా అలా వదిలెయ్యడంవల్ల మోహన్ చేతికి వాడిపిన్ని సళ్ళ కుదుళ్ళు వెచ్చగా మెత్తగా తగిలాయి. 

అంతే మోహన్ లో ఉత్సాహం ఉరకలువేసి తన చేతిని తిన్నగా పిన్ని జాకెట్లోకి తోసే ప్రయత్నం చేసేడు. ఐతే ఏదైనా పట్టు ఉంటేనే కదా జాకెట్ కైనా బిగువు ఉండేది? వున్నా 5 హుక్కుల్లో క్రింది 3 హుక్కులు విప్పేసి ఉండడం వలన మోహన్ చేతిని జాకెట్ లో కి తొయ్యడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే అడ్డు బిగువు లేకపోవడంతో పద్మ వొంటిమీది జాకెట్ మొత్తంగా పైకి జరిగిపోయి పిన్ని సళ్ళు నగ్నంగా బయటపడిపోయేయి. 

గత గంటనించీ పిన్నీ కొడుకుల సళ్ళ పిసుకుళ్ళు, చీకుళ్లతో వేడెక్కిపోయి వున్నా మోహన్ కానీ పద్మ కానీ ఇవన్నీ పట్టించుకునే పరిస్థితిలో లేరు. నగ్నంగా బయటపడ్డ పద్మ సళ్ళు వెచ్చగా మోహన్ చేతుల నిండుగా అమిరేయి. మరో ఆలోచన లేకుండా మోహన్ హుషారుగా పిన్ని సళ్ళని మార్చి మార్చి కసిగా పిసకడం మొదలెట్టేడు. కసిగా జోరుగా సళ్ళమీద జరుగుతున్నా దాడికి పద్మకి తెలియకుండానే పద్మకి  కైపెక్కడం మొదలయ్యింది. క్రమంగా ఆ కైపు వొళ్ళంతా ఆవరించుకుంటూ నషాళానికెక్కిపోయి పరిశరాల స్పృహ కోల్పోయింది పద్మ. మోహన్ చేతి పిసుకుళ్లకి ఆమెసళ్ళు బిరుసెక్కిపోయి చనుముచికలు నిక్కినిగిడిపోయేయి.. ఆమెకి తెలియకుండానే అప్రయత్నంగా .. ఆ..ఆహ్.. అని బరువైన నిశ్వాస ఆమెనోటివెంట బయటపడింది .. అప్పటికే మాటలు తగ్గించేసిన నీల హేమాలు పూర్తిగా మాట్లాడ్డం మానేసి కళ్ళు అరమూసి నిద్దరనటిస్తూ పద్మ పైటచాటున కదులుతున్న మోహన్ చేతికదలికలనే నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. అంతలో అలా చూస్తున్న నీల హేమల గుండెలు జారే సంఘటన ఒకటి జరిగింది. 

ఏమయ్యిందంటే అప్పటివరకూ మోహన్ చేతిని కప్పివుంచిన పద్మ చీర పైట గుండెలమీదనించీ మొత్తంగా జారి కిందపడిపోయి పద్మ సళ్ళు నగ్నంగా బయటపడిపోయేయి.  ఐతే అదెలా జరిగిందంటే .. మోహన్ మార్చి మార్చి పద్మ సళ్ళని నలుపుతుండడంతో అప్పటికే జాకెట్ వి 3 హుక్కులు విప్పి ఉండడం వలన మోహన్ చెయ్య పద్మ జాకెట్ లోకి తోసినప్పుడు ఏ అడ్డూ లేకపోవడంతో ఆ జాకెట్ అంచులు పైకి లేచిపోయి పద్మ సళ్ళు నగ్నంగా బయటపడిపోయిన సంగతి పాపం పద్మకి కానీ మోహన్ కి కానీ తెలియలేదు? కానీ పద్మ మాత్రం సళ్ళు ఇంకా తన జాకెట్లొనే ఉన్నాయని అనుకుంటున్నది. పిన్ని సళ్ళు జాకేట్లోవున్నాయో లేక జాకెట్ బయట ఉన్నాయో తెలుసుకోవలసిన అవసరం మోహన్ కి లేదు. వాడికి కావలసిందల్లా ఒక్కటే మెత్తని పిన్ని సళ్ళు కసిగా నలుపుకోవడానికి నగ్నంగా తనచేతులకి దొరుకుతున్నాదా లేదా? అంతే., వాడికి అంతకుమించి ఇంకేమీ పట్టడం లేదు. 

పసుపచ్చవర్ణంలో పసిడిముద్దల్లా 38 సైజుల్లో బంతుల్లా మెరిసిపోతున్న పద్మ సళ్ళు వాటిమీద ముదురు గులాబీ రంగులో గుండ్రని వృత్తాలు వాటిమీద కోరికల తాపంలో పెన్సిల్ వెనకాల ఉంటే రబ్బర్లలా నిక్కినిలబడిపోయిన చనుముచికలు చూసేప్పటికీ నీల హేమలకి నోరు తడారిపోయింది. పద్మతోపాటుగా వాళ్ళూ అన్నిరకాల నవలలూ చదివేరు .. ఆ నవలలో ఎన్నోసార్లు ఎంతోమంది ఆడవాళ్ళ సళ్ళు మగవాళ్ల చేతుల్లో ఎన్నోరకాలుగా నలిగిపోవడం చదివేరు కానీ కళ్ళముందు అసలే పెద్ద పెద్దవైన 38 సైజు పద్మ సళ్ళు అలా మోహన్ చేతుల్లో రకరకాలుగా నలిగిపోతూ అలా దగ్గరగా చూడడం చూస్తూ తట్టుకోవడం వాళ్ళ వల్ల కావడం లేదు. 

మోహన్ తనపిన్ని సళ్ళని కుదుళ్ళదగ్గరపట్టుకుని బలంగా పిసుకుతున్నాడు. మధ్య మధ్య చూపుడువేలు బ్రొటనవేళ్ళతో పిన్ని చనుముచికలని నలుపుతున్నాడు ..అలా వాడు పద్మ చనుముచికలని నలిపినప్పుడలా పద్మ .. స్స్.. మ్మ్.. అని మత్తుగా గుణుస్తూన్నది. అక్కడ మోహన్ తన పిన్ని సళ్ళని అలా నలుపుతుంటే అది చూస్తున్న హేమ నీలలకి అక్కడికి మోహన్ తమ సళ్ళనే నలుపుతున్నట్లు నీల హేమాలు ఫీల్ అయిపోతూ పరవశించిపోసాగేరు .. మరో 5/10 నిమిషాలపాటు మోహన్ పిన్ని స్థనమర్దన జరుగుతూనే వుంది. ఆ సమయంలో ఆ మేడమీద నిశ్శబ్దం రాజ్యమేలింది. ఆ నిశ్శబ్దాన్ని ఒకే ఒక్క శబ్దం ఛేదించింది .. అదేమిటంటే .. కామంతో కసెక్కిపోయిన ఆ ముగ్గురమ్మాయిల బరువైన ఉచ్చాసనిశ్వాశలతో అక్కడి వాతావరణం బరువెక్కిపోయింది. 

అప్పటికి పద్మలో కామంతారాస్థాయికి చేరుకుంది. పద్మ శరీరంలో అణువణువూ మగవాడి బిగికౌగిలిలో నలిగిపోవాలని తహతహలాడిపోతోంది. మేడంతా నిశబ్దం .. పద్మ చిన్నగా కళ్లుతెరిచి నీల హేమలని చూసింది .. వాళ్ళు నిద్దరపోతున్నట్లుగా బరువుగా వూపిరితీస్తున్నారు .. వాళ్లిద్దరూ నిద్దపోతున్నారని నిర్ధారించుకుని జారిపోయిన చీరపైటని గుండెలమీదనించీ మొత్తంగా తీసేసి జాకెట్ పైన వున్నా మిగతా 2 హుక్కులూ విప్పేసి మోహన్ వైపు తిరిగి  తన చూపుడువేలు మధ్యవేలుని కత్తెరలా చేసి తన సన్ను ని దగ్గరగా నొక్కి తల్లి పాలుతాగే పిల్లాడికి సన్ను అందించినట్లు తన సన్నుని మోహన్ నోటికి అందించింది. అందుకోసమే ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న మోహన్ తన పిన్నిని కౌగిలించుకుంటూ తన పిన్ని శరీరాన్ని ఆక్రమించుకుంటూ నగ్నంగా బయటపడ్డ పిన్ని సళ్ళని ఆబగా నోట్లో కూరుకుని కుతిగా మార్చి మార్చి తన పిన్ని రెండుసళ్ళనీ చీకడం మొదలెట్టేడు. 

పద్మ అలా అటుపక్క తిరిగిపోవడంతో హేమ నీలలు చాలా డిసిపాయిన్ట్ అయ్యేరు. కానీ పద్మ గుండెలమీది పైట తీసెయ్యడం జాకెట్ హుక్కులు మొత్తం విప్పేసి అటుపక్క తిరిగిపోవడం అలాగే పద్మ చేతుల కదలికల బట్టీ నీల కీ హేమకీ అటుపక్క తిరిగిపోయిన పద్మ ఏంచేస్తున్నదో స్పష్టంగా అర్థమైపోతుంది. కానీ వాళ్లిద్దరూ ఎక్కువసేపు ఎదురుచూడకుండానే పద్మ వెల్లకిల్లా తిరిగిపోయింది. అదెలా ఎప్పుడు జరిగిందంటే..

తనసళ్ళని వెచ్చని మోహన్ నోటికి అందించేప్పటికీ అందుకోసమే ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న మోహన్  ఆబగా  పిన్నిసళ్ళని నోటిలోకి పీల్చుకునేప్పటికీ .. స్స్.. మ్మ్.. ఆహ్.. అని మత్తుగా మూలుగుతూ పద్మ మోహన్ ముఖాన్ని మరింత బలంగా తన సళ్లకి అదుముకుంది. మోహన్ రెండుచేతులా పిన్ని సళ్ళని కుదుళ్ళదగ్గరనించీ ఒడిసిపట్టి పిసుకుతూ  మార్చి మార్చి పిన్ని సళ్ళు కుడుస్తూ పిన్ని పూకుమడతల్లోకి నిగిడిన తన మొడ్డని దిగెయ్యడానికి తెగ ఆరాటపడిపోతూ నిగిడిన తన మొడ్డని పిన్ని తొడలమధ్య ఒత్తిపెట్టి పిన్ని చీరపైకుచ్చిళ్ళ మీదుగా అదిమిపెట్టి గుద్దుతుంటే పద్మ కూడా ఇంక తట్టుకోలేక తాను వెల్లకిల్లా తిరిగిపోతూ మోహన్ ని కూడా తన మీదకి లాక్కున్నది. 

అందుకోసమే ఎదురుచూస్తున్న మోహన్ పద్మ శరీరాన్ని ఆక్రమించుకుంటూ పద్మ రెండుతొడలమధ్య సర్దుకుంటూ పద్మ పూకుని దెంగుతున్నట్లుగా తన నడుం కదిలిస్తూ పద్మ చీరమీదముగా పద్మ పూకుని తన మొడ్డతో కుమ్ముతుంటే .. ఆహ్.. మోహన్.. అంటూ పద్మ మోహన్ ముఖాన్ని రెండుచేతులా తన ముఖానికి దెగ్గరగా లాక్కుని మోహన్ పెదాలని తన పెదాలతో మూడేసి తన నాలుకని మోహన్ నోటిలోకి తోసి మోహన్ నోటిలోనించీ ఎంగిలి జుర్రుకుంటూ.. తన నోటిలోని ఎంగిలిని మోహన్ నోటిలోకి తోస్తూ .. గాఢమైన దీర్ఘమైన ముద్దు పెట్టి .. మధ్యాహ్నం లా అక్కడ ఒక్కసారి నాకరా అన్నది గుస గుసగా మోహన్ చెవిలో.. 

ఆమాట కోసమే ఎదురు చూస్తున్న మోహన్ మరునిమిషం లో పద్మ తొడల మధ్యకి జరిగేడు .. ఈలోపులో పద్మ తన చీరని లోలంగాతోసహా నడుం పైవరకూ లేపేసింది.
Reply
అంతదగ్గరగా మరో ఆడదాని నగ్న అందాలని నీల హేమాలు ఇద్దరూ ఎప్పుడూ అలా చూసి వుండలేదు. జాకెట్ లేకుండా నగ్నంగా పద్మ సళ్ళు గుండ్రంగా పూర్ణకుంభాల్లా ఇంకా మగాడి చేతి నలుపుళ్ళకీ పిసుకుళ్ళకీ అలవాటు పడకపోవడం వల్ల యవ్వన మదం తో బలంగా ధృడంగా ముందుకు పొడుచుకువొచ్చి నిలబడ్డ సళ్ళ మధ్య ముదురు కాఫీ రంగులో వృత్తాలులా చను ముచికలు వాటిమీద నిక్కి నిగిడిన చను ముచికలు, బొడ్డుకి కింద కటి ప్రాంతంలో విశాలంగా పరుచుకుని అరటిబోదెలలాంటి పద్మ తొడలు బంగారు రంగులో మిసమిసలాడిపోతూ కనపడేప్పటికీ నీలకీ, హేమకీ వొళ్ళంతా మొహం కమ్మేసింది. ఆడవాళ్ళైనా వాళ్ళకే అమాంతం పద్మమీద పడిపోయి పద్మ నగ్న అందాలని తనివితీరా నలిపేయాలన్న కోరికని బలవంతంగా అదిమిపెట్టుకుంటూ మోహన్ ఏంచెయ్యబోతున్నాడా అని ఊపిరిబిగపెట్టి చూడసాగేరు .. 

వాళ్ళు ఎన్నో నవలలూ పుస్తకాలూ చదివేరుగానీ నిజమైన అనుభవం లేదుకదా? పద్మ తన నడుం వరకూ చీర పైకి లేపేసి తన పూకుని నగ్నంగా మోహన్ ముఖం దగ్గర  పెట్టెప్పటికీ మరో ఆలోచన లేకుండా మోహన్ తన ముఖాన్ని పద్మ పూకులోకి అదిమేసేప్పటికీ .. అక్కడకి మోహన్ ముఖమేదో తమ పూకుమడతల్లోనే దిగబడిపోయినట్లు నీల హేమాల శరీరాలు కేరంట్ షాక్ కొట్టినట్లు ఎగిరిపడ్డాయి.  ఇంక పద్మ సంగతైతే చెప్పనక్కరనే లేదు .. వెచ్చని మోహన్ పెదాలు తన పూకుపెదాలమీద తాపడం అయిపోగానే .. ఆహ్.. అని పెద్దగా గుణుస్తూ పద్మ తన రెండుతొడలనీ మరింత ఎడంగా విడదీస్తూ తన రెండుచేతులా తన పూరెమ్మల్ని విచ్చదీసి పూకు పగలదీసి మోహన్ నోటికి అందించింది. 

మోహన్ తన నాలుకని బారజాపి విచ్చదీసిన పిన్ని పూపాయలలోతుల్లోకంటా తన నాలుకని దిగేసేడు .. అంతే పద్మ తన రెండుతొడలనీ దగ్గరగా లంకెవేసి  మోహన్ తలని తన తొడలమధ్య బంధించింది. అప్పటికే సుమారు గంటకు పైగా పిన్ని సళ్ళని నలుపుతూ పిసుకుతూ పిన్నలో కాకకోరికలని నషాళానికెక్కించడంతో ఆకురాయిలాంటి వెచ్చని మోహన్ నాలుక పద్మ పూకుమడతలలోతుల్లో దిగబడేప్పటికీ ఆసరికే పాలసముద్రమైపోయిన పద్మ పూకు ఆపాటి స్పర్శకే చిప్పిలిపోయి తొలిభావప్రాప్తి పొంది మోహన్ నోటిలో కామరసాలతో నింపేసింది. పద్మకి తొలిభావప్రాప్తి ఎంతబలంగా వచ్చిందంటే పక్కదుప్పటిని పట్టుకున్నాననుకుని నీల పూదిమ్మమీద చెయ్యవేసి బలంగా నీల పూకుని నలిపేసింది. 

మరొకప్పుడూ మరొక్కప్పుడూ ఐతే పద్మ నొక్కినంత బలంగా ఇంకెవరన్న నీల పూకుని అలా నొక్కి ఉంటే నీల కెవ్వుమని కేకవేసి లేచి కూర్చునేది.. కానీ ఆ సమయంలో తాను వున్న పరిస్థితిలో నీల కెవ్వుమని కేకవేయ్యడానికి బదులుగా మోహన్ నాలుక తనపూకులోనే దిగబడినట్లుగా తానుకూడా ఓ బలమైన భావప్రాప్తి పొందింది.. ఐతే తన నోటిలోనించీ శబ్దం రాకుండా వుండడానికని నీల ఓ చేతిని తన నోటిమీదపెట్టుకుని నోటిలోని కేక బయటకి రాకుండా ఆపుకుంటూ పద్మ చేస్తున్న పనిని హేమకు చెప్పాలని తన ఎడమచేతిని హేమ తొడమీద వేస్తున్నాననుకుని తానుకూడా తన ఎడమచేతిని హేమ పూదిమ్మమీదవేసి బలంగా హేమ పూకుని నలిపేసేప్పటికీ .. హేమకు కూడా తన నోటిలోనించీ శబ్దం రాకుండా వుండడానికాని ఓ చేతిని తన నోటిమీదపెట్టుకుని నోటిలోని కేక బయటకి రాకుండా ఆపుకుంటూ ఓ బలమైన భావప్రాప్తి పొందింది. 

అలా ఆ ముగ్గురు ఆడవాళ్లు ఆ రాత్రికి తొలిభావప్రాప్తిలోని మాధుర్యాన్ని అనుభవించి అందులోనించీ తేరుకునేప్పటికీ మరో 3 నిమిషాలు పట్టింది 
Reply
Lovly story keep posting
Reply
(24-03-2020, 10:45 AM)ar4087143 Wrote: అంతదగ్గరగా మరో ఆడదాని నగ్న అందాలని నీల హేమాలు ఇద్దరూ ఎప్పుడూ అలా చూసి వుండలేదు. జాకెట్ లేకుండా నగ్నంగా పద్మ సళ్ళు గుండ్రంగా పూర్ణకుంభాల్లా ఇంకా మగాడి చేతి నలుపుళ్ళకీ పిసుకుళ్ళకీ అలవాటు పడకపోవడం వల్ల యవ్వన మదం తో బలంగా ధృడంగా ముందుకు పొడుచుకువొచ్చి నిలబడ్డ సళ్ళ మధ్య ముదురు కాఫీ రంగులో వృత్తాలులా చను ముచికలు వాటిమీద నిక్కి నిగిడిన చను ముచికలు, బొడ్డుకి కింద కటి ప్రాంతంలో విశాలంగా పరుచుకుని అరటిబోదెలలాంటి పద్మ తొడలు బంగారు రంగులో మిసమిసలాడిపోతూ కనపడేప్పటికీ నీలకీ, హేమకీ వొళ్ళంతా మొహం కమ్మేసింది. ఆడవాళ్ళైనా వాళ్ళకే అమాంతం పద్మమీద పడిపోయి పద్మ నగ్న అందాలని తనివితీరా నలిపేయాలన్న కోరికని బలవంతంగా అదిమిపెట్టుకుంటూ మోహన్ ఏంచెయ్యబోతున్నాడా అని ఊపిరిబిగపెట్టి చూడసాగేరు .. 

వాళ్ళు ఎన్నో నవలలూ పుస్తకాలూ చదివేరుగానీ నిజమైన అనుభవం లేదుకదా? పద్మ తన నడుం వరకూ చీర పైకి లేపేసి తన పూకుని నగ్నంగా మోహన్ ముఖం దగ్గర  పెట్టెప్పటికీ మరో ఆలోచన లేకుండా మోహన్ తన ముఖాన్ని పద్మ పూకులోకి అదిమేసేప్పటికీ .. అక్కడకి మోహన్ ముఖమేదో తమ పూకుమడతల్లోనే దిగబడిపోయినట్లు నీల హేమాల శరీరాలు కేరంట్ షాక్ కొట్టినట్లు ఎగిరిపడ్డాయి.  ఇంక పద్మ సంగతైతే చెప్పనక్కరనే లేదు .. వెచ్చని మోహన్ పెదాలు తన పూకుపెదాలమీద తాపడం అయిపోగానే .. ఆహ్.. అని పెద్దగా గుణుస్తూ పద్మ తన రెండుతొడలనీ మరింత ఎడంగా విడదీస్తూ తన రెండుచేతులా తన పూరెమ్మల్ని విచ్చదీసి పూకు పగలదీసి మోహన్ నోటికి అందించింది. 

మోహన్ తన నాలుకని బారజాపి విచ్చదీసిన పిన్ని పూపాయలలోతుల్లోకంటా తన నాలుకని దిగేసేడు .. అంతే పద్మ తన రెండుతొడలనీ దగ్గరగా లంకెవేసి  మోహన్ తలని తన తొడలమధ్య బంధించింది. అప్పటికే సుమారు గంటకు పైగా పిన్ని సళ్ళని నలుపుతూ పిసుకుతూ పిన్నలో కాకకోరికలని నషాళానికెక్కించడంతో ఆకురాయిలాంటి వెచ్చని మోహన్ నాలుక పద్మ పూకుమడతలలోతుల్లో దిగబడేప్పటికీ ఆసరికే పాలసముద్రమైపోయిన పద్మ పూకు ఆపాటి స్పర్శకే చిప్పిలిపోయి తొలిభావప్రాప్తి పొంది మోహన్ నోటిలో కామరసాలతో నింపేసింది. పద్మకి తొలిభావప్రాప్తి ఎంతబలంగా వచ్చిందంటే పక్కదుప్పటిని పట్టుకున్నాననుకుని నీల పూదిమ్మమీద చెయ్యవేసి బలంగా నీల పూకుని నలిపేసింది. 

మరొకప్పుడూ మరొక్కప్పుడూ ఐతే పద్మ నొక్కినంత బలంగా ఇంకెవరన్న నీల పూకుని అలా నొక్కి ఉంటే నీల కెవ్వుమని కేకవేసి లేచి కూర్చునేది.. కానీ ఆ సమయంలో తాను వున్న పరిస్థితిలో నీల కెవ్వుమని కేకవేయ్యడానికి బదులుగా మోహన్ నాలుక తనపూకులోనే దిగబడినట్లుగా తానుకూడా ఓ బలమైన భావప్రాప్తి పొందింది.. ఐతే తన నోటిలోనించీ శబ్దం రాకుండా వుండడానికని నీల ఓ చేతిని తన నోటిమీదపెట్టుకుని నోటిలోని కేక బయటకి రాకుండా ఆపుకుంటూ పద్మ చేస్తున్న పనిని హేమకు చెప్పాలని తన ఎడమచేతిని హేమ తొడమీద వేస్తున్నాననుకుని తానుకూడా తన ఎడమచేతిని హేమ పూదిమ్మమీదవేసి బలంగా హేమ పూకుని నలిపేసేప్పటికీ .. హేమకు కూడా తన నోటిలోనించీ శబ్దం రాకుండా వుండడానికాని ఓ చేతిని తన నోటిమీదపెట్టుకుని నోటిలోని కేక బయటకి రాకుండా ఆపుకుంటూ ఓ బలమైన భావప్రాప్తి పొందింది. 

అలా ఆ ముగ్గురు ఆడవాళ్లు ఆ రాత్రికి తొలిభావప్రాప్తిలోని మాధుర్యాన్ని అనుభవించి అందులోనించీ తేరుకునేప్పటికీ మరో 3 నిమిషాలు పట్టింది 
waw....
Reply


« Next Oldest | Next Newest »

Thread Tools Search This Thread


Advanced Search


  Posting Rules
  You may not post new posts
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is On
  Smilies are On
  [IMG] code is On
  HTML code is Off
Forum Jump:

Current time: 04-07-2020, 06:00 AM