Register | Login to remove Ads/PopUps and browse the forum without any restrictions!

 Alert: Avoid "SPAMMING" to keep safe from warnings/banned follow site rules & please stop requesting/irritate into content creators threads if they doesn't allowed. 

Latest News: Earn Money with Xossipz and MasalaDesi | Welcome to our new uploaders

Thread Rating:
  • 3 Vote(s) - 3.33 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
లంజె పెళ్ళం చెక్క మొగుడు(పద్మజ దెంగుడు కధలు పార్ట్ - 1)
నా పేరు శ్రీనివాస్, కొందరు మాత్రం చెక్క శ్రీనివాస్ అంటారు, నా వయసు 49 సవంత్సరాలు, ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో ఉద్యోగం 
నా భార్య పేరు పద్మజ, కొందరు మాత్రం లంజ పద్మజ అంటారు, వయసు 40 సవంత్సరాలు, గృహిణి 
పిల్లలు శ్రీరామ్, శ్రీకాంత్ ప్రస్తుతం డిగ్రీ మొదటి సవంత్సరం, ఇంకొకడు ఇంటర్ మొదటి సవంత్సరం చదువుతూ వున్నారు
ఇక మా జీవితాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను

మాది ఖమ్మం అపుడు నా వయసు 29 , నాకు ఉద్యోగం రావటంతో నాకు పెళ్లి చేయాలనీ ఇంట్లో వాళ్ళు సంబంధాలు చూస్తున్నారు, నాకు ఎక్కడ లేని టెన్షన్ ఎందుకంటె నా మొడ్డ కేవలం రెండు ఇంచులు మాత్రమే అది ఎపుడో ఒకసారి లేస్తుంది, ఆ సంగతి నా తల్లి కామేశ్వరికి మరియు తన ర్యాంకు మొగుడు చంద్రంకు మాత్రమే తెలుసు ఎందుకంటే మా ఇంటికి వోచి మా అమ్మని వేస్తూ నన్ను తలుపు సందునుంచి చూస్తూ వూపుకోరా అని చెప్పేవాడు ఆలా చేస్తున్నపుడు ఒకసారి చూసి అమ్మకి చెప్పేసాడు, నీ కొడుకు పెళ్ళికి పనికి రాడు అని చెప్పేసాడు, కానీ అమ్మకి ఎలాగయినా పెళ్లి చేయాలనీ ఆలోచన
ఒక రోజు ఇంటికి వొచ్చేటప్పటికీ మా మేనత్త మావయ్యలు వాళ్ళ కూతురిని తీసుకొని వోచారు,తాను ఎవరు చూడనప్పుడు ఒకటికి రెండు సార్లు కన్ను కొట్టి, పక్కకి రా అన్నట్టు సైగలు చేస్తోంది, అమ్మని ఇది ఏంటి ఇంత ఫాస్ట్గా వున్నది అనుకున్న, కానీ దీనికి మన ప్రస్థితి తెలీదు, తెలిసిన తరువాత అదే వీడు వొద్దు అని వెళ్ళిపోతుంది.
అంతలో అత్తయ్య వోచి ఎరా నా కూతురు పద్మజాని పెళ్లి చేసుకుంటావా అన్ని అడిగింది, అపుడు అసలు ఏమి తేలినట్టు తలా వొంచుకొని నిలబడింది, దొంగ ముండ ఎంత నంగనాచిలా నాటకాలు ఆడుతున్నవే అనుకున్న, నేను ఏదో చెప్పేలోపు అమ్మ వోచి వాడిది ఏముంది వదిన అంత మన ఇష్టమే అంటూ సంబంధం ఖాయం చేసుకున్నది.
మావయ్య వోచి బాబు రేపు డిసెంబర్ 31st పద్మజ పుట్టిన రోజు నువ్వు ఇంటికి వోచి వెలు, ఒకసారి మా ఇల్లు కూడా చూసినట్టు వుంటది అని చెప్పి వెళ్లిపోయారు
నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి పద్మజ ఆకుపచ్చ రంగు వోణి వేసుకొని వున్నది, పైన నుంచి కింద దాక చూసా, బొడ్డు కిందకి లంగా కట్టి, ఒక సన్ను మొత్తం బయిట పెట్టి వోణి వేసుకొని వున్నది, మేము ఇద్దరమూ మాట్లాడుకుంటూ పొలాల వైపుగా వెళ్ళాము
అక్కడ ఒక గడ్డి మేటు దగ్గర పద్మజ ఆగి బావ ఇక్కడ కూర్చుందాం ఎవరికీ కనిపించం అని కూర్చింది, నేను తన పక్కన కూర్చున్న , పద్మజ తన వోణి తీసేసి ఒకసారి నా మీద చేయి వేసి రా బావ అంటూ ముద్దు పెట్టింది, నేను తనని తపించి ఏంటి పద్మజ పెళ్లి అవకుండానే అన్నాను, బావ నేను నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి నేను కన్యను కాను, రఘు అని మా కాలెజి లోనే చదువుతాడు, వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు లేనపుడు ఎన్నో సార్లు మేము శారీరికంగా కలిసాము, కానీ కులం కారణంతో వాళ్ళ ఇంట్లో మా ఇంట్లో ఒప్పుకోవట్లేదు అందుకే నిన్ను చేసుకోవాల్సివొస్తోంది 
పద్మజ నేను నీకు ఒకటి చెప్పాలి
ఏంటి బావ నువ్వు దేన్నీ అయినా ......
ఆ ఆ అంతలేదు, నా మొడ్డ లేవదు
బావ ఆ ఏంటి ఆనంది షాక్ తో 
అవును పద్మజ నాకు లేవదు, ఎంతో కష్టపడితె ఎపుడో ఒకసారి ఆలా లేస్తుంది, ఒక రెండు నిమిషాల్లో దిగి పోతుంది 
బావ అయితే నువ్వు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు అని చెప్పు ఎందుకంటె నాకు ఆ ఆయావా ఎక్కువ నువ్వు నన్ను తృప్తి పర్చలేవు
లేదు పద్మజ నాకు నువ్వు కావాలి, నేను ఇక్కడికి వోచే ముందే మీ కాలెజి లెక్చరర్ విక్రమ్ ని కలిసాను తాను నా చిన్ననాటి ఫ్రెండ్ వాడు చెప్పాడు ఒరేయ్ అది పెద్ద లంజ దాన్ని అందరు పద్మజ లంజ, పెద్ద గుద్దల ముండ అని పిలుస్తారు, వొద్దు అన్నాడు, ఇపుడు నేను వొద్దు అని చూపిన నీకు ఎప్పటికి పెళ్లి కాదు, ఆలోచించు
ఎవరు చెప్పారు బావ ఆ విక్రమ్ సారా ... లంజాకొడుకు ఎన్నో సార్లు మార్కులు వేసే వొంకతో వాడి మొడ్డ చీకించుకున్నాడో

సరే బావ అయితే నా గురించి ఇంత తెలిసాక కూడా నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటే నీ ఇష్టం, కానీ ఎదోఒకలాగా నన్ను ఒక నాలుగు రోజులు హైదరాబాద్ తీసుకొని వెలు. నేను రఘుతో ఒక నాలుగు రోజులు ప్రశాంతంగా గడిపి వొస్తాను. 

సరే పద్మజ వోచేవారంలో తీసుకొని వెళ్తాను
లేదు బావ ఏదో ఒకటి చేసి రేపే తీసుకొని వెలు
ఇంత తొందరగా అంటే సరే నేను తీసుకొని వెళ్తాను
తరువాత రోజు షాప్పింగ్కి అని ఇంట్లో చెప్పి పద్మజాని తీసుకొని హైదరాబాద్ వెళ్ళాను, బస్టాండ్ లో దిగగానే 
హాయ్ పద్మజ డార్లింగ్ అంటూ ఒకడు వోచి వాటేసి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు, ఇతనే బావ రఘు 
రఘు ఈయనే నా కాబోయే భర్త 
వెనకాలే మరో ఇద్దరు వోచారు ఒకడు దాని చేతిలో సామాను తీసుకున్నాడు, మరొకడు పద్మజ గుద్దని నొక్కుతూ తనని వాళ్ళ కార్ వయిపు తీసుకొని వెళ్ళాడు
నేను మా పిన్ని వాళ్ళ ఇంటికి వోచి పద్మజాని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ హాస్టల్లో దింపాను అని చెప్పాను, కానీ నా మనసు అంత తాను ఎం చేస్తోంది అనే ఆలోచనే 

నేను మూడు రోజుల తర్వాత మల్లి బస్టాండ్ కి వెళ్ళాను, దాదాపు అన్ని బస్సులు వెళ్లిపోతున్నాయి,, ఆఖరి బస్సు 9 గంటలకు అపుడు వొచింది పద్మజ కార్ వెనక వైపునుంచి, ఒకపక్క నుంచి రఘు ఇంకొక వైపు నుంచి వాడి ఫ్రెండ్ దిగారు, మధ్యలో వున్నారు వున్నది పద్మజ, తాను కూడా దిగి నా దగరికి వొచింది, బావ లేట్ అయింది సారీ అంటూ బస్సు ఎక్కింది , నేను వెళ్లి తన పక్కన కూర్చున్న, నా భుజం మీద తల పెట్టి బావ ఈ మూడు రోజులు రఘుతో బాగా ఎంజాయ్ చేశాను, పెళ్లి తర్వాత కూడా ఇలానే ఎంజాయ్ చేయనిస్తావు కదా అన్నది, నేను ఒక చిన్న స్మైల్ ఇచ్చాను, తాను నిద్రలోకి జారిపోయింది.

మా పెళ్లి మరో పది రోజ్జులో వున్నది అనగా మా మావయ్య నాకు అయిదు లక్షల కట్నం ఇచ్చారు, అలానే షాపింగ్ కి పద్మజాని తీసుకొని వూళ్ళో ఒక పెద్ద షాప్కి వెళ్ళాము మాతో పాటు నా తమ్ముడు కూడా వొచ్చాడు, ఎలాగో వాడి కళ్ళు కప్పి నేను పద్మజ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కి వెళ్ళాము అక్కడ అప్పటికే రఘు ఎదురు చూస్తున్నాడు
Reply
హలో శ్రీనివాస్ ఒక అరగంట మా ఇద్దరినీ కాస్త కాపలా కాయి అంటూ పక్కనే వున్నా ట్రయిల్ రూంలోకి వెళ్లారు, నేను బయిట నిల్చున్న ఎవరు అయినా వొస్తాయి చెప్పటానికి.
కాసేపటికి లోపలనుచి సన్నని మూలుగులు వినిపిస్తున్నాయి , నేను నెమ్మదిగా తలుపు జరిపి చూసా పద్మజ తన చీర లంగా లేపి అద్దం వైపు ఒంగొని వున్నది, రఘు తన మొడ్డ తో దాని పూకు లో లాగి లాగి దెబ్బలు వేస్తున్నాడు, నేను నెమ్మదిగా చేసుకోండి మీ అరుపులు బయిటికి వినిపిస్తున్నాయి అన్నాను, రేయ్ శ్రీనివాస్ ఎవరు రాకుండా చూడు అంతే ఎదవ సలహాలు ఇవ్వకు ఊరికే అని విసుక్కున్నాడు 
అంతలో అక్కడ నుంచి వాచ్ మాన్ రావటం చూసాను, అయ్యో పద్మజ వాచ్ మాన్ వొస్తున్నాడు అన్నాను, అబ్బా బావ అన్ని చెప్పాలా వాడికి ఒక వంద ఇవ్వు వాడే వెళ్ళిపోతాడు అన్నది. వాడు రాగానే నేను ఒక వంద ఇచ్చి నువ్వు వెలు లోపల సారూ మేడం వున్నారు అన్నాను, ఒహ్హ్ అవునా ఏది చూడని అంటూ వాడు తలుపు జరిపి చూసాడు, అప్పటికి పద్మజ ఇటు వైపు తిరిగి తన పాంగ జాపి రఘు కి ఎదురోతులు ఇస్తోంది. వాడు హుక్కులు తీసేసిన జాకెట్ని జరుపుతూ ఎడమా సన్ను నొక్కుతూ ఏమే తెల్ల తోలు లంజ చాల రోజులకి వొచ్చావు అంటూ నా వైపు తిరిగి ఈ లంజది ఇక్కడ చాల రెగ్యులర్ మీరు ఏమి టెన్షన్ పడకండి సారూ అంటూ వెళ్ళిపోయాడు
అంతలో ట్రయిల్ రూమ్ అదిరిపోయేట్టలు దభా దభా అంటూ శబ్దాలు వొస్తున్నాయి, ఆ ఆ అలానే వేయి రా అబ్బా ఆ ఇంకో గట్టి దెబ్బ కొట్టు కొట్టు ఆ అమ్మ ఆ ష్ ష్ బ్బ బ్బ వేయి ఆ ఆ ఆ ఆ అమ్మ ఆ అబ్బ్బ వూ వూ వూ ష్ హ హ హ అమ్మ ఆ ఆ


ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత ఇద్దరు బట్టలు అన్ని సర్దుకొని బయిటికి వోచారు, అప్పటికే పద్మజ చీర నలిగి జుట్టు చెదిరి పేదల నుంచి రక్తం వొస్తోంది, మల్లి రఘు నా ముందు ఒక ముద్దు పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. అంతలో నా తమ్ముడు వోచి ఒహ్హ్ మీరు ఇక్కడ వున్నారా నేను షాప్ అంత వెతుకుతున్న అంటూ పద్మజాని చూసి, ఒహ్హ్ ఏంటి వదిన అంతలోనే అన్నయ ఏమి చేసాడు అన్నాడు కొంటెగా నవ్వుతు, హ్మ్మ్ మీ అన్నయ చాల మంచి వారు ఏమి చేయరు అంటూ పద్మజ బాత్రూం లోకి దూరింది. ఆ తరువాత మేము మొత్తం షాపింగ్ పూర్తి చేసి బిల్లింగ్ దగరికి వెళ్ళాము, క్యాషియర్ పద్మజాని చూస్తూ ఏంటి ఈ మధ్య రావటం మానేసావు అన్నాడు, నాకు పెళ్లి కుదిరింది ఈయనే నా కాబోయే భర్త అని పరిచయం చేసింది, వాడు వెటకారంగా నవ్వుతు బాగా డిస్కౌంట్ ఇచ్చి డబ్బులు తీసుకున్నాడు. ఆ తరువాత ఒక పది రోజులకి మా పెళ్లి జరిగింది
Reply
ఆ తరువాత మా పెళ్లి జరిగింది, ఆ రోజు మా మొదటి రాత్రి, పద్మజ పాలు తీసుకొని లోపలి వొచింది 
నేను నెమ్మదిగా తనని దగ్గరకి తీసుకున్న, నాకు ఇవి అన్ని కొత్త కాదు కానీ, తొరగా బట్టలు విప్పండి అంటూ తన చీర తీసేసి కూర్చొంది 
నేను నిదానంగా నా బట్టలు అన్ని విప్పి తన ముందు నిల్చున్న, తన కళ్ళు నా మొడ్డ మీద పడ్డాయి, అది చూడగానే పక పక నవ్వటం మొదలు పెటింది ఏంటి అది మరి అయిదు ఏళ్ళ పిల్లాడి అంత అంటూ వేళ్ళతో పట్టుకుంది , హ్మ్మ్ కనీసం ఓ నాలుగు ఇంచులు అయినా ఉంటుంది అనుకున్న, కానీ మరి రెండే ఇంచులు ఉందిగా అంటూ కాసేపు ఊపింది తరువాత సరే మొదటి రాత్రి తప్పదుగా అంటూ తన లంగా విప్పి బెడ్ మీద పడుకొని రెండు కాళ్ళు బాగా చాపింది 
నేను జీవితం లో అదే మొదటిసారి ఒక ఆడదాన్ని ఆలా నగ్నం గ చూడటం కాస్త నా మొడ్డ లో చెలనం వోచి లేచింది
నెమ్మదిగా మొడ్డ పూకు బొక్క దగ్గర పెట్ట లోపలి అనే లోపు పద్మజ ఒక్కసారిగా తన నడుము ముందుకి జరిపింది 
ఎలాంటి అడ్డు లేకుండా లోపలి వెళ్ళిపోయింది 
సరిగా రెండు నిముషాలు ముందుకి వెన్నకి వుగా అంతే సర్రున కారిపోయింది మొత్తం పూకు మీదనే వొలికిపోయింది
పద్మజ అది చూసి హ్మ్మ్ నీతో పిల్లల్ని కనటం అయ్యేది ల లేదు గ 
సరే కానీసం నా పూకు నాకు అంటూ తన కాళ్ళు చాపింది నేను నెమ్మదిగా నా నాలిక పూకు చీలిక మీద రస, ఆఅహ్హ్హ్ అమ్మ అది అలానే కాస్త మధ్య మధ్యలో కొరుకు ఆ రెమ్మల్ని అంటూ నా తలా మీద చేయి వేసి మరింత గట్టిగ తన పూకు కి ఒత్తుకుంది
నేను మరింత హుషారుగా పూకు లోపలి కూడా నాలిక పొడుస్తూ నాకుతున్న, పద్మజ తన జాకెట్ హుక్స్ విప్పేసి తన సళ్ళని గట్టి గట్టిగ పిసుకుంటూ హ్మ్మ్ రేయ్ ఏమి నాకుతున్నావ్ ర ఆలాగే నాకు నా కొడకా అంటూ తన నడుముని ఎత్తి ఎత్తి నా మొహానికి కొడుతోంది, కాసేపు అలాగే నాకుతూ  వున్నా పద్మజ తన గుద్దలో ఒక వేలుని పెట్టుకొని కెలుకుంటూ హ్మ్మ్ నాకు అంటూ ఇంకా నాకించుకుంటోంది నేను ఏ సరి తన గొల్లిని నా పంటి మధ్యలోకి తీసుకొని నెమ్మదిగా లాగా పద్మజ ఒక్కసారి హమ్మా ఆ బ్బ్బ హ్మ్మ్ అంటూ బళ్ళున్న కార్చేసుకుంది 
ఆ రాత్రి అలానే మరో రెండు సార్లు నాకించుకుంది ఒకసారి తన వేళ్ళతో కేల్లుకొని నా గుండెల మీద నగ్నంగా పడుకొని ఏవండీ మీరు హైదరాబాద్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకోండి, ఎందుకే - రేయ్ నేను నీతో ఉండాలి లేచిపోవాలా ఆలోచించుకో ఎపుడు అయినా నేను చూపిన దానికి ఎదురు ప్రశ్న వేస్తె నేను లేచిపోతా అపుడు అందరు ఆ శ్రీనివాస్ గాడి పెళ్ళాం లేచిపోయింది అంటూ మాట్లాడుకుంటారు ఆలోచించుకో, హ్మ్మ్ అర్ధం అయిందా అంటూ నా పిచ్చలు తన చేతితో నూనె ప్యాకెట్ నలిపినట్టు నలిపేసింది 
నేను నొప్పితో ఆ ఆ అబ్బ్బ వొయిలెయ్ నీకు దణ్ణం పెడతా అర్ధం అయింది ఇంకోసారి నేను ఏమి ఎదురు ప్రశ్న అడగను రేపే ఆఫీసుకి వెళ్లి హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని లెటర్ పెడతా అనగానే అది ఆలా ఉండాలి, అంటూ నా పిచ్చలు వొదిలింది 
గుర్తు పెట్టుకో ఏదో ఒక మొగుడు ఉండాలి కాబట్టి నేను నిన్ను చేసుకున్న ఏదో పెద్ద పోటుగాడిలా ఫీల్ అవ్వకు అంటూ తన కాళ్ళని నా మొహం మీద ఎడంగా పెట్టి హ్మ్మ్ నాకు లంజాకొడకా అంది నేను ఒకపక్క తన పూకు నాకుతూ నా పిచ్చలు నిమురుకుంటూ మొదటి రాత్రి పూర్తి చేశాను
కొన్నాళ్లకి హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, దారిలో పద్మజ చెపింది రఘు వాడి ఫ్రెండ్స్ హైదరాబాద్ లో పీజీ చేయటానికి ఒక రెండు సవంత్సరాలు వుంటారు అంట అందుకే నన్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకోమని చెప్పింది
మేము హైదరాబాదులో ఒక 2bhk అద్దెకు తీసుకొని కొత్త జీవితం మొదలు పెట్టాము 
ఇక పద్మజ కూడా తనకి నచ్చిన విధంగా తయారు అవటం మొదలుపెట్టింది
రోజు నేను ఆఫీసికు వెళ్లగానే రఘు వోచేవాడు , సాయంత్రం వాడు వెళ్ళగానే పద్మజ నాకు ఫోన్ చేసి ఇంకా ఇంటికి రండి అని చెప్పినాక నేను బయలుదేరేవాడిని 
రఘు మాత్రమే వొచ్చివెళ్లేవాడు అనుకున్నాను, కానీ ఆ తరువాత తెలిసింది వాడి స్నేహితులు మరో ఇద్దరు కూడా వోచేవారని తెలిసింది 
ఒక ఆదివారం రోజు మధ్యాహ్నం పద్మజ పూకు నాకుతూ ఉండగా , ఏవండీ మీ అమ్మగారు రోజు ఫోన్ చేస్తున్నారు నాకు మనవడిని ఎపుడు ఇస్తున్నారు అని 
నువ్వే ఇంకో రెండు సవంత్సరాలు లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తా అన్నావ్ 
అవును ఆండీ కానీ ఎందుకో నాకు కూడా పిల్లల్ని కనేస్తే ఒక పని అయిపోతుంది కదా అనిపిస్తోంది , పయిగా రఘు కూడా నీ పాలు ఎపుడు తాగిస్తావే అని అడుగుతున్నాడు
అయితే ఒక రెండు వారాలు ఆఫీస్ కి సెలవు పెట్టనా మరి 
సెలవ ఏమి పీకుదామని ర (పద్మజ మూడ్ లో వున్నపుడు నన్ను చెక్క, బడకవు, లంజాకొడకా అని తిట్టటం మాములే )
నేను కొంచం ఉత్సాహంగా సెలవు పెట్టి రోజుకి ఎలాగో కస్టపడి ఓ రెండు సార్లు లేపుకుని దెంగితె నీకు కడుపు వొస్తుంది కదా 
పద్మజ నా జుట్టు పట్టుకొని పూకుకి గట్టిగ వోత్తుకొని లంజాకొడకా ని రెండు ఇంచుల మొడ్డతో పిల్లల్ని కన్ధమనే 
నేను ఊపిరి ఆడక ఒక్కసారిగా పైకి లేచి మరి నాతోనే కదే మరి పిల్లల్ని కనాల్సింది 
రేయ్ నీ బుల్లి మొడ్డతో దెంగితె కొజ్జాలు పుడతారు, ముందు నువ్వు పూకు నాకటం ఆపకు అని మల్లి కాళ్ళ మధ్యలోకి లాగేసుకుంది 
మరి ఏమి చేదాం పోనీ టెస్ట్ ట్యూబ్ తో పిల్లని కంటావా 
పద్మజ కోపంగా చూసి చెంప పయిన చెళ్లుమని కొట్టి, అక్కడనుండి లేచి ఫోన్ తీసుకొని హాల్ లో కి వెళ్ళింది
వెనకాలే నేను వెళ్తున్న, వెన్నకి తిరిగి రేయ్ కొజ్జా లోపలే చావు వొచ్చావంటె పిచ్చలు కోసి పారేస్తా లంజాకొడకా అన్నది, నేను భయంతో బెడ్ రూమ్ లోనే కూర్చున్న
పద్మజ ఒక అరగంట ఫోన్ మాట్లాడి రేయ్ నేను రఘు హనీమూన్ కి వెళ్తున్నాము, షాపింగ్ కి వెళ్లొస్తా అంతలోపల నా బట్టలు సర్ది పెట్టు అని క్రీం రంగు చీర బొద్దు కిందకి కట్టి గుద్దలు ఊపుతూ వెళ్లిపోయింది 
ఒక మూడు గంటల తరువాత పద్మజ రఘు కలిసి ఇంటికి తిరిగివోచారు , రఘు ఎరా ఎర్రిపుకు ఎలా వున్నావు అంటూ బుజం తట్టి, ఇంద కార్ కిస్ కిందకి వెళ్లి అందులోనుంచి బట్టలు తీసుకొని రా అని నన్ను కిందకి పంపాడు 
నేను బట్టలు తీసుకొని పైకి వొచ్చేటప్పటికీ పద్మజ రఘు మొడ్డ చీకుతూ వుంది నన్ను చూసి రా మనము లోపలి వెళదాము అని వాడి మొడ్డ చేతిలో పట్టుకొని వాడిని బెడ్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్తూ ఎవడి ఆ బట్టలు కూడా సర్ది పెట్టండి అని ఆర్డర్ వేసి వెళ్ళిపోయింది 
కానీ సూటుకేసులు బెడ్ రూంలో ఉండటంతో నేను వాళ్ళ వెనకాలే వెళ్లి బట్టలు సర్దుతున్న, మరో పక్క మా బెడ్ మీద రఘు పద్మజాని నగ్నంగా పడుకో పెడుతూ మెల్లిగా తన మీద పడుకుంటూ తన మొడ్డ ని పూకు లో పెట్టటానికి ట్రై చేసుతున్నాడు, కాని పూకులో అప్పటికే బాగా వురి రసాలు ఉండటంతో అది జారిపోతోంది
రేయ్ శ్రీనివాస్ ఇలా వోచి కాస్త నా మొడ్డ పట్టి దాని పూకులోకి కాస్త వోతి పెట్టు అన్నాడు, నేను చేస్తున్న పని అపి వెళ్లి వాడి మొడ్డ పట్టుకున్న, బాగా వేడిగా కాలిపోతోంది సరిగా పద్మజ పూకులోకి గురి చూసి పెట్ట వాడు మెల్లిగా ఉగటం మొదలు పెట్టాడు కాస్త లోపలి వెళ్ళాక, వాడు ఇంకా చాలు నువ్వు వెలు అన్నాడు, నేను మల్లి వోచి బట్టలు సర్దటం మొదలు పెట్టాను.
కానీ ఒక పక్క వాళ్ళ సరసం చూస్తూనే వున్నాయి, వాడి మొడ్డ దాదాపు 8 ఇంచులు వుంది నరాలు ఉబికి కనిపిస్తున్నాయి
వాడి మొడ్డ పద్మజ పూకు రెమ్మలను చీల్చుకుంటూ లోపలి బయిటికి వొస్తోంది, దాని ఊరిన రసాలు అంత బెడ్ మీద పడుతున్నాయి .కోన్ షేప్ లో వున్నా రొమ్ములను వాడు తన రెండు వేళ్ళ మధ్యలో పట్టుకొని గట్టిగ లాగి లాగి వొదుల్తున్నాడు.
పద్మజ అమ్మ ఆ ఆ ఇంకా గట్టిగ దెంగు ఆ ఆ అమ్మ ఆ అబ్బా అది అలానే వేయి అంటూ ఎదురోతులు ఇస్తూ దెంగిసిన్చుకుంటోంది. రఘు గాడు ఒసేయ్ దొంగ లంజ ఇంకా ఎంత దెంగాలి నిన్ను నీ అమ్మ ఎంత దెంగిన దెంగించుకుంటున్నావ్ కసి మూండా అంటూ ఒక అరగంట దెంగి దెంగి దాని పూకు లో రసం వొదిలేసాడు.
వాళ్ళు వెళ్లే ముందు నేను ఒసేయ్ నేను ఒస్తానే మీతో పాటు మిమల్ని డిస్టర్బ్ చేయను ఒక మూలా కూర్చుంటాను అన్నాను.
పద్మజ నా చిట్టి మొడ్డని తన రెండు వేళ్ళ మధ్యలోకి తీసుకొని రెండు సార్లు పైకి కిందకి , అటు ఇటు ఊపింది అంతే నాకు సర్రున కారిపోయింది . అది చూసి ఇద్దరు నవ్వి దింతో నువ్వు వోచిన ఏమి లాభం రా డబ్బులు బొక్క ఇల్లు జాగరతగా చూసుకో అనేసి స్నానానికి వెళ్లారు. 

ఆ తరువుత ఇద్దరు లేచి రెడీ అయ్యి కిందకి వెళ్లారు నేను వాళ్ళ సామాను తీసుకొని కార్ లో పెట్టి వాళ్ళని డ్రైవర్ లాగా డ్రాప్ చేసి వొచ్చా
Reply
అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకు ఇంటి కాలింగ్ బెల్ మోగింది వెళ్లి తలుపు తీసేటప్పటికీ పద్మజ నిలబడలేక గోడకి అనుకోని వుంది.
నాతో ఏమి మాట్లాడకుండా లోపలి వెళ్ళిపోయింది 
వెనకాలే రఘు వాడి ఇద్దరి ఫ్రెండ్స్ చేతిలో బీర్ బాటిల్స్ తో లోపలి వోచారు, వొస్తూనే రేయ్ కింద కార్ లోనుండి దాని సామాను తీసుకొని రా అన్నారు
నేను పైకి వొచ్చేటప్పటికీ ముగ్గురు హాల్ లోనే పడుకున్నారు, పద్మజ బెడ్ రూమ్ లో నిద్రపోతోంది, నేను వెళ్లి పద్మజ పక్కన పడుకున్న.
మంచి నిద్రలోవుండగా నా మొహం మీద ఏదో చుక్కలు పడుతున్నారు అనిపించి కళ్ళు తెరిచా, మొహం మీద ఒక పూకులోకి ఒక కర్రటి మొడ్డ లోపలి బయిటికి వేగంగా ఊగుతోంది, ఆ మధ్యలోనుంచే ఆ చుక్కలు ఒక ఒకటిగా నా మొహం మీద పడుతున్నాయి, కాసేపటికి వేగంగా ఊగుతున్న మొడ్డ పూకులో కార్చేసింది అంటే నా మొహం అంత ఒకేసారి అరచేయి అంత రసం పడింది, పూకు మొడ్డ వేరుపడ్డాయి
నేను మొడ్డ గాడిని చూసి షాక్ అయ్యాను, వాడు రఘు కాదు, వాడి ఫ్రెండ్ జోసెఫ్ నేను లేచి ఏంటి నువ్వు దెంగుతున్నావ్
ఎరా ని పెళ్ళాం ఏమయినా సతి సావిత్రి అనుకున్నావా రఘు నే కాదు రోజు మేము వేస్తాము అంతే కాదు హనీమూన్ కి కూడా నలుగురం వెళ్ళాము 
పద్మజ ఏంటి వీడు చెప్తోంది నువ్వు రఘు ని కదా ప్రేమించింది, ప్రేమ బొంగా అంటూ రఘు ఇంకో ఫ్రెండ్ ప్రసాద్ తన మొడ్డ ఊపుకుంటూ పద్మజ నోటి దగర పెడుతూ తన తల మీద చేయి వేసి మొడ్డ వైపు లాక్కున్నాడు, పద్మజ ఎంతో ఆబగా మొడ్డ గడవటం మొదలుపెటింది
అంతలో రఘు తన మొడ్డ కడ్డుకోని పద్మజ లంగాతో తుడుచుకుంటూ వొస్తూ రేయ్ జోసెఫ్ ఒకసారి వాడి మొడ్డ చుదురా అంటూ నా లుంగీ లాగేసాడు, నాకు మొదటి నుంచి లోపల ఏమి వేసుకునే అలవాటు లేకపోవటం తో నేను వాళ్ళ ముందు నగ్నంగా నిలబడ్డాను
ఒక్కసారిగా ముగ్గురు పగలబడి నవ్వారు, పద్మజ ప్రసాద్ బాల్స్ చీకుతూ అసలు ఇక్కడ ఏమి జరుగుతోందో పటించుకోవట్లేదు
రఘు రేయ్ మొహం మీద ఏంట్రా అన్నాడు, ఆదా నేనే వాడి పెళ్ళాం పూకు దెంగుతూ కార్చ అది దాని పూకునుంచి మొత్తం వాడి మొహం మీద పడ్డది అంటూ జోసెఫ్ నా దగ్గరకి వోచి తన వేలితో ఆ రసం అంత తీస్తూ నా నోరు తీర్చి పెట్టి నోట్లో పెట్టేసాడు, చీకరా ఎలా వుంది నాది నీ పెళ్లంది కలిసిన రసం, రేయ్ అసలు వీడు హిజ్రా రా అంటూ నవ్వేసాడు
రేయ్ అసలు నా మొడ్డ గుడ్దువు అంటూ ఇందాకే పద్మజ పూకు నుంచి తీసిన రసాల మొడ్డని నోట్లో కుక్కాడు, నేను మొత్తం చీకి క్లీన్ చేసి లేచి నిలబడ్డ, అప్పటికే పద్మజ ప్రసాదుల దెంగుడు అయిపోయింది 
ఆ తరువాత పద్మజ కూడా తన పూకు నాకించుకొని ఏవండీ ఏ రోజుతో వీళ్లు తిరిగి ఖమ్మం వెళ్ళిపోతారు, రేయ్ నా ముగ్గురు మొడ్డగాళ్ళారా నన్ను ఇన్ని రోజులు దెంగి సుఖపెట్టారు, బిడ్డని కనటానికి వూరు వొచినపుడు అందరికి నా పాలు తాగిస్తా అన్నది
ముగ్గురు ఒకేసారి థాంక్స్ ఏ మూండా నువ్వు ఎపుడు వూరువొచ్చినా మా పక్కలో పాడుకోవాలి అని బాయ్ చెప్పి వెళ్లిపోయారు
ఆ తరువాత కొన్నాళ్లకి పద్మజాకి కడుపు వొచింది, తాను ఖమ్మం వెళ్ళిపోయింది ఒక కొడుకుని కన్నది, దానికి రఘు అంటే ఎంతో ఇష్టం అందుకే వాడి మొత్తం పేరు రఘురాం నుంచి, నా కొడుక్కి శ్రీరామ్ అని పేరుపెట్టింది
ఒక ఆరు నెలల తరువాత తిరిగి హైదరాబాద్ వొచింది, నేను అడిగాను మల్లి ఖమ్మం కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకొని నీ ఫ్రెండ్స్ దగరికి అని, రేయ్ హవులే నాకు వాళ్ళ మీద మోజు పోయింది రా ఇంకా ఎలాగూ కొడుకు పుట్టాడు చాలు రోజు నీతో నాకించుకొని పూకులోకి ఒంకాయ తో సరిపెట్టుకుంటా అంటూ నాతో నాకించుకొని పడుకున్నది 
ఒక రెండు నెలల తరువాత
ఆలా ఒక రెండు నెలలు నేను రోజు రాత్రి, పొద్దున్న పద్మజ పూకు నాకి ఒంకాయ లేక క్యారెట్ లేక కీరా తో తృప్తి పరుస్తూ వోచ

ఒక రాత్రి నిద్రమధ్యలో మెలకువ వొచింది, ఉచ్ఛకి పోయి వోచి చూస్తారు నా పక్కన ఉండాల్సిన పద్మజ లేదు, బాబు ఊయలలోనే నిద్రపోతున్నాడు, ఎక్కడికి వెళ్ళింది బహుశా పాక గదిలో బాత్రూం లోకి పోయి వుంటది, అయినా అందులో వరం క్రితమే నా తమ్ముడు సుధాకర్ హైద్రాబాద్లో ఉద్యోగం కోసం వొచ్చాడు. సర్లే వేడిగా ఉందిగా చల్ల గాలి కోసం వాకిట్లోకి వెళ్లినట్టు వుంది అనుకుంటూ హాల్ లోకి వోచ కానీ అక్కడ కనిపించలేదు, అపుడు చూసా నా తమ్ముడు గదిలో ఇంకా లైట్లు వెలుగుతూ వున్నాయి, ఈ టైములో ఏమి చేస్తున్నాడు వీడు అనుకుంటూ కాస్త తలుపు జరిపే అక్కడ నా తమ్ముడు నగ్నంగా కూర్చొని తన లవడా సరిచేసుకుంటున్నాడు , ఒహ్హ్ వీడు కొట్టుకుంటున్నారు వుంది వాడి మొడ్డ నాలాగా కాకుండా బాగా పొడుగా లావుగా వుంది , అంతలో బాత్రూం తలుపు తీసుకొని పద్మజ వొచింది ఒక్కసారిగా నేను అదిరిపడ్డాను, అమ్మని ఇంకెవడితోనూ దెంగించుకొను అని చెప్పి ఇక్కడ ఏమి చేస్తున్నావే అనుకుంటూ చూస్తున్న

సుధాకర్ని పాడుకోబెడుతూ వాడి మీద పడుకొని వాడి పెదవులతో తన పెదాలు కలిపి ఇంగ్లీష్ సినిమాల మాదిరి ముద్దు పెడుతోంది. వాడు తన నైయిటి పైన నుంచే తన గుడ్డలు పిసుకుతున్నాడు నెమ్మదిగా పద్మజ కాస్త కిందకి ముద్దులు పెడుతూ వాడి మొడ్డ దగరికి వోచి ప్రియంగా దాని నోట్లోకి తీసుకొని చీకటం మొదలు పెట్టింది, అబ్బా వదిన ఉదయం నుంచి అయిదు సార్లు దేంగా అయినా ఇంకా నీలో ఇంత కోరిక ఏంటి అంటూ తన తల మీద చేయి పెట్టి ముందుకి, వెనక్కి ఊపుతున్నాడు, పద్మజ అలానే చీకుతూ తన నాలికతో రింగులు చుడుతోంది
నిదానంగా మొడ్డనోట్లోనుంచి పిలుస్తూ బయిటికి తీసి కాసేపు ఊపింది, తర్వాత వాడి బాల్స్ ని నోట్లో పెట్టుకొని ఒక్కసారిగా నోట్లోకి పీల్చేసి వొదిలేసింది, లేచి నుంచొని తన నైటీ విపెసింది, బిడ్డ పుట్టాక పద్మజ సళ్ళు కాస్త గుండ్రంగా అయ్యాయి, నా తమ్ముడు ఒక్కసారిగా తన రెండు సళ్ళు చేతిలోకి తీసుకొని గట్టిగ పిసికాడు అంతే తన ముచ్చికల నుంచి ఒకసారి పాలు ధారగా కారాయి, పద్మజ వాడి మీద పడుకొని తలని తన సళ్ళ పయిన వోత్తుకొని, తరువాత తన కుడి ముచికని వాడి నోటికి అందించింది ఆబగా కుడవడం మొదలు పెట్టాడు, రేయ్ పిల్లాడికి కొన్ని వొదిలి పెట్టరా అంటూ తన రెండో ముచికని వోటుకుంటూ ఆ పాలని వాడి మొహం మీద పోసి నాకటం మొదలు పెట్టింది.

వదిన నా వాళ్ళ కావట్లేదు ఇంకా రా పడుకో, కాదు ఈ సరి నేను అంటూ పద్మజ సుధాకర్ మీద ఆటో కాలు ఇటో కాలు వేసి సరిగా వాడి మొడ్డ పైకి తన పూకు వోచేటట్టు, నిదానంగా వాడి మొడ్డ తన చేతితో పట్టుకొని తన పూకు లో పెట్టుకొని పైకి కిందకి ఉగటం మొదలు పెట్టింది, వాడు తన సళ్ళని గట్టిగ పిసకటం మొదలు పెటాడు , లంజాదనా ఏమి దెంగుతున్నవే, నిజంగా నా అన్న అదృష్టవంతుడే, నీలాంటి పెళ్ళాం దొరికినందుకు అంటూ కింద నుంచి తన నడుముని ఎగేరేస్తున్నాడు, ఇద్దరి నడుములు ఆలా పైకి కిందకి ఒకేసారి తగులుతూ ఉండటం తో తపక్ తపక్ అన్న సౌండ్ మొత్తం గది అంత వొస్తోంది, కాసేపటికి పద్మజ వాడి మీద పడిపోయి, తన గుడ్డ మాత్రం పైకి కిందకి ఉపటం మొదలు పెట్టింది, ఆ అహ్హ రేయ్ అమ్మ బ్బ బ్బ సష్ సష్ అలాగే వేయి ర ని వదిన పూకుని అమ్మ ఆ ఆ అంటూ వేగంగా తన గుడ్డ ఊపేస్తోంది, సుధాకర్ అమ్మ ఆ ఆ వదినాఆ అంటూ తన పూకు లో కార్చేసాడు, పద్మజ లేచేటపుడు బాటిల్ మూత తీసిన శబ్దం వొచింది, వాడి మొడ్డ మల్లి తీసుకొని చీకి క్లీన్ చేసి మల్లి వాడికి ఒక గాఢమయిన ముద్దు పెట్టి , రేపు మల్లి మీ అన్నయ ఆఫీసుకి వెళ్ళగానే మొదలు పెడదాము అంటూ నైటీ చేతిలోకి తీసుకొని తలుపు వయిపు వొస్తోంది నేను గబా గబా మా బెడ్ రూమ్ కి వెళ్లి పడుకున్నట్టు నటించ
Reply
రెండో కొడుకు పుట్టాక పద్మజ ఒక 6 నెలలు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఊలోనే వుంది, నేను తనని తీసుకురావటానికి వెళ్ళాను
వెళ్లిన వెంటనే పద్మజ తన గదిలోకి తీసుకెళ్లి ఒక ముద్దు పెట్టింది, ఏవండీ ఈ రోజే డాక్టర్ దగరికి వెళ్ళాను, నేను ఇంక హాయిగా మొగుడి పక్కలో పడుకోవచ్చు అన్నది, రండి చాల రోజులు అయింది అంటూ తలుపు వేసి తన చీర లంగా లేపి మంచం మీద పడుకున్నది, నేను కూడా చాల రోజులు అవటంతో వెంటనే తన రెండు కాళ్ళ మధ్యలోకి నా తల పెట్టి, కుక్కలా పూకు నాకటం మొదలు పెట్టాను.

పద్మజ ఆ ఆహ్హా అబ్బా అలానే ఇంకా అంటూ నా తల తన పూకు కేసి ఇంకా గట్టిగ నొక్కుకున్నది, నేను తన గొల్లిని నా రెండు పళ్ళ మధ్యలోకి తీసుకొని గట్టిగా లాగి సన్నగా కొరికి వొదిలాను, అమ్మాఆఆ ఆ రేయ్ హమ్మా హా హా అది అలానే నాకు అబ్బా అంటూ తన జాకెట్ విప్పేసి సళ్ళు పిసుకోవటం మొదలు  పెట్టింది, తరువాత నేను నెమ్మదిగా నా ప్యాంటు కిందకి లాగి నా మొడ్డని తన పూకులోకి పెట్టి ఒక రెండు నిముషాలు ఆపకుండా దేంగా, అంతే పద్మజ నేను ఒకేసారి మా రసాలు కలిపేసాము, ఆ తరువాత తాను లేచి కూర్చొని గోడకి అనుకోని అబ్బా ఈ దెంగుడు లేకుండా అయినా ఉండగలను గాని మీ నాకుడు లేకుండా ఉండటం చాల కష్టం, అందుకే ఇంకా పిల్లలు పుట్టకుండా ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను
తిరిగి హైదరాబాద్ వొచెసాము, ఆ రాత్రి పిల్లలు ఇద్దరినీ పక్కనే ఒక చిన్న మంచం కొని దాని మీద పడుకోపెట్టాము 

మధ్య రాత్రి ఏవో సన్న మూలుగులు వినిపిస్తుంటే మెల్లిగా కళ్ళు తెరిచి చూసా, పద్మజ పైకి నా తమ్ముడు సుధాకర్ ఎక్కి వేగంగా ఊగుతున్నాడు, ఆ సష్ హమ్మా అది హా వేయి, అలాగే ఇంకో గట్టి దెబ్బ కొట్టు వాడు మొత్తం మొడ్డ బయిటికి లాగి మల్లి ఇంకో పోతూ వేసాడు, అది హమ్మా ఈ దెబ్బ కోసం మొహం వాచిపోయాను హమ్మా వాడు తన సళ్ళని చాల గట్టిగ పట్టి లాగాడు, ఒక సరి అమ్మాఅ నెమ్మది అంటూ పద్మజ తన రెండు కళ్ళతో వాడిని పెనవేసి, మరింత గట్టిగ లాకున్నది, వాడు అలానే ఇంకో నాలుగు పోట్లు వేసి పద్మజ పూకు లో తన రసాన్ని అంత వొదిలేసాడు తర్వాత తన మొడ్డని గిలక కొట్టుకుంటూ వాడి గదికి వెళ్ళిపోయాడు, నేను అలానే పడుకున్నాను

పద్మజ లేచి గడియవేసి వోచి పడుకొని, వాడు వెళ్ళిపోయాడు ఇంక ఇటు చుడండి అని తన విడిచేసిన బట్టలు ఒక పక్కకి పడేసి నగ్నంగా పడుకొని పాపం చాల కాలం అయింది గ ఆపుకోలేక మీ పాకలోనే మీ పెళ్ళని కుమ్మాడు రేపటినుంచి వాడి గదికే వెళ్తాను లెండి, నేను అవసరం లేదే ఇలా నిన్ను చూస్తూ ఉంటే బాగున్నది, వాడికి నీ అన్న పడుకుంటే లేవదు హాయిగా ఇక్కడ మంచం మీద వేసుకుందాము అని చెప్పు, అబ్బో అయ్యగారికి చాల తెలివి వుండే అంటూ నా మొడ్డ నోట్లోకి తీసుకున్నది, ఆదే మొదటిసారి నా పెళ్ళాం నా మొడ్డ చీకటం
ఆ తర్వాత నుంచి దాదాపు ఒక సవత్సరం వరకు రోజు నా పెళ్ళని నా తమ్ముడు నా పక్కనే దెంగి వెళ్ళేవాడు, నేను ఇంట్లో లేన్నపుడు ఎపుడు అవకాశం ఉంటాయి అపుడు వేసుకునేవాళ్ళు, కొన్నాళ్లకి వాడికి పెళ్లి కుదిరింది వాడు పెళ్లి తరువాత వేరు కాపురం పెట్టాడు, అపుడపుడు వోచి పద్మజ ని వేసి వెళ్ళేవాడు
Reply
ఇలా మా నాకుళ్ళు నా తమ్ముడు పోట్లు కొనసాగుతున్నాయి, ఈ మధ్యకాలం లో నా తమ్ముడు అటు భార్యని, ఇటు పద్మజాని మల్లి ఉద్యోగం మేనేజ్ చేయలేక, పద్మజ దగరికి రావటం బాగా తగ్గిపోయింది, దానితో రోజు రాత్రుళ్ళు నాకు నాకే పని పెరిగింది. ఇంతలో పిల్లల్ని స్కూల్లో జాయిన్ చేసాము.

ఒక రోజు ఉదయం నేను కళ్ళు తెరిచేటప్పటికి పద్మజ తన పూకు ని నా మొహానికి వేసి రుద్దుతూ నాకరా చెక్క నాకు, అంటూ నా మొహం అంత తన రసం రాసేస్తోంది, నేను ఏంటే పొద్దునే ఇలా చేస్తున్నావ్ అంటూనే దాని పూకు నాకటం మొదలు పెట్టాను, అబ్బా అహ్హ అది అలానే కాస్త ఆ గొల్లి కొరుకు అమ్మా ఆ ఆ అబ్బా రేయ్ కొజ్జా నువ్వు ఇంకో అరగంటలో రెడీ అయ్యి పిల్లల్ని తీసుకొని బయటే టిఫిన్ చేసి వాళ్ళని స్కూల్లో దించేసి అటునుంచి ఆటే ఆఫీసుకి వేళ్ళు, మల్లి ఇంటికి రాకు, అంటూ ఆహ్హా అః అః అహ్హ బ్బ హబ్బా అంటూ తన రసం నా మొహం మీద కార్చేసింది.

ఎందుకె రఘు వాళ్ళు ఎమన్నా వొస్తున్నారా, అబ్బా లేదు వాళ్ళు హైదరాబాద్ కి రారు, పోనీ నా తమ్ముడు ఏమయినా వొస్తున్నాడా, రేయ్ వాడికి వాడి పెళ్ళని ఎక్కటానికి సరిపోతోంది, మరి ఏంటే ఈ హడావిడి, ఒకసారి పద్మజ నా పయిన నుంచి లేచి మూసుకొని చెప్పింది చేయరా లంజాకొడకా మళ్ళీ ప్రశ్నలు అడిగావో సుల్లి కోసి కరం పెడతా 

నేను ఆమ్మో ఇది అన్నంతపని చేయగలదు అని తొందరగా రెడీ అయ్యి, పిల్లల్ని తీసుకొని టిఫిన్ చేసి స్కూల్లో దించేసి ఆఫీసుకి బయలుదేరా, కానీ మనసులో ఇది అసలు ఎవడిని పిలుచుకుంది, పోనీ డైరెక్టుగా ఇంటికివెళితె చెప్పేస్తుంది, ఎలా అని అలోచించి చివరకు ఒక నిర్ణయానికి వొచ్చా
ఇంటి వయిపు బండి తీసుకొని, కాస్త దూరంగా ఆపి చప్పుడు చేయకుండా మా బెడ్ రూమ్ వయిపు వున్నా కిటికీ దగరికి వెళ్ళాను 
పద్మజ ఒక పల్చటి నైటీ వేసుకున్నది, అందులోనుంచి దాని గుండ్రని సళ్ళు, లేత పాలిపోయిన గులాబీ రంగు ముచికలు, ఆతులు తీసిన పూకు చక్కగా కనిపిస్తున్నాయి, తాను మా కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని అందులో ఏదో బ్లుఫిల్మ్ చూస్తూ, తన సళ్ళని మెత్తగా ఒత్తుకుంటూ చూస్తోంది. 
అపుడే కాలింగ్ బెల్ మోగింది, పద్మజ చూస్తున్న ఫిలిం ఆపేసి తలుపు తీసింది, వోచిన వాడు నాకు కనిపించటం లేదు, అంతలో ఇద్దరు తిరిగి బెడ్ రూమ్ లోకి వోచారు, వాడు మా పకింటి ఇంటర్ కుర్రాడు, అజయ్.
ఏరా నిన్ను ఎపుడు రామంటె ఎపుడు వోచ్చావ్
సారీ ఆంటీ అమ్మ నాన్న ఆఫీసులకి వెళ్ళాక రమ్మనరుగా అందుకే లేట్ అయింది
సరే మొన్న ఏంటి పార్కులో ఏమి చేస్తున్నావ్
ఏ ఏ పార్క్ అంటి మీరు ఎవరిని చూసి నన్ను అనుకున్నారో అన్నాడు భయంగా
రేయ్ నా ముందు నాటకాలు ఆడకూ అంటూ తన ఫోన్ తీసి ఇదిగో నీ లవెర్ ని నువ్వు ముద్దు పెట్టుకున్న ఫోటో అంటూ వాడికి చూపించింది
వాడు అమాంతం పద్మజ కాళ్ళ మీద పడీ అంటీ ప్లీజ్ డిలీట్ చేయండి, మా నాన్న చుస్తే చంపేస్తారు
వాడిని లేపి తన పక్కన కూర్చోపెట్టుకొని రేయ్ నేను ఎవరికీ చూపించకూడదు అంటే నేను చెప్పిన పని చేయాలి అర్ధం అయిందా
సరే అంటి చెప్పండి ఎం చేయమంటారు అంటూ ఇంకా బయపడుతున్నాడు
వాడి తొడ మీద చేయి వేసి నిమురుతూ నీ గర్ల్ఫ్రెండ్ ని దేన్గావా వాడు ఒకసారి ఆశ్చర్యంగా దాని మొహం లోకి చూసి హా ఇంకా లేదు అంటీ మొన్ననే పార్కులో ముద్దు పెట్ట అంతే 

అయితే ఇంకా ఫ్రెష్యే అన్నమాట అంటూ వాడి నైట్ ప్యాంటు ని వాడు మోకాళ్ళదాకా లాగేసింది, వాడు అంటీ అంటూ తన సుల్లిని చేతులతో మూసేసాడు, పద్మజ నవ్వుతు వాడి చేతిని తీస్తూ, నేను చేసేదానికి అడ్డంపెడితె ని ఫోటో మీ నాన్నకి చూస్పిస్తా అర్ధం అయ్యిందా అంటూ వాడి వట్టలు నిమరడం మొదలుపెట్టింది, నెమ్మదిగా వాడికి ముద్దుపెడుతూ ఒక్కసారిగా వాడి మొడ్డ నోట్లో పెట్టేసుకుంది

వాడి మొడ్డ అలానే ముడుచుకొని ఉండిపోయింది పద్మజ నవ్వుతు ఏంటిరా ఇంకా బయపడుతున్నావా, అవును అంటీ ప్లీజ్ ఆ పిక్ డిలీట్ చేయండి, సరే చేస్తాను కానీ ముందు భయపడకుండా పడుకో అంటూ వాడిని అలానే బెడ్ మీద పాడుకోబెడుతూ, వాడి మొడ్డని చీకటం మొదలు పెట్టింది. వాడికి భయం పోయినట్టు వుంది నెమ్మదిగా లేవటం మొదలు అయింది
వాడి మొడ్డ మొత్తం నిగిడాక పద్మజ రేయ్ అజయ్ ఇపుడు నీ వొంతు అంటూ తన నైటీ తీసేసి వాడి పక్కన పడుకొని తన రెండు కళ్ళు పంగ చాపింది 

వాడు లేచి పద్మజ పూకుని తన చేతులతో నిమురుతూ, అంటీ మీది చాల మెత్తగా వుంది
ఏది మెత్తగా ఉందిరా చెప్పు, అధె మీ పూకు ఇస్ష్ ఎపుడు ఎవరిది చూడలేదా, లేదు అంటీ మీదే ఫస్ట్
మీ అమ్మ నాన్న దెంగించుకునేటపుడు చూడలేదా, తప్పు లేదురా నేను చూసేదాన్ని అందుకే అడిగా 
లేదు అంటీ కానీ మా అమ్మ జాకెట్ మార్చుకునేటపుడు ఒకసారి అమ్మ సళ్ళు చూసా అంటే
అవునా మరి నావి చూడు అంటూ తన చేతులతో సళ్ళని దగరికి చేసి పైకి కిందకి ఊపుతూ 
నావి బావున్నాయి మీ అమ్మవి బావున్నాయి చెప్పు
మీవే అంటీ అంటూ ఒక్కాసారి గట్టిగ ఒత్తాడు
అమ్మా ఆ రేయ్ ఆలా కాదు అంటూ వాడి రెండు చేతులని తీసుకొని తన రెండు సళ్ళ పై వేసుకొని ఇపుడు నొక్కు
వాడు నెమ్మదిగా నొక్కుతూ తన మొడ్డ దాని పూకు దగరికి తగిలిస్తున్నాడు
పద్మజ వాడి మొడ్డ తన చేతిలోకి తీసుకొని ఊపి తన పూకులోకి పెట్టుకొని రేయ్ అజయ్ ఇపుడు నెమ్మదిగా నూకు 
వాడు నెమ్మదిగా తన నడుము నూకాడు, అమ్మ ఆ అది అలానే నీ నడుముని పైకి కిందకి అను
ఎంత అయినా కుర్రాడు కదా తొరగా నేర్చుకున్నాడు, కానీ నెమ్మదిగా కాదు వేగంగా దెంగటం మొదలు పెట్టాడు, పద్మజ అమ్మా ఆ ఆ రేయ్ ఆ ఆది అఅఅఅఅఅ అలానే వేయి హా హమ్మా ఆ అది అలానే అంటూ వాడికి ఎదురోతులు ఇస్తూ దెంగించుకుంటోంది, వాడు ఆలా ఒక అయిదు నిముషాలు ఊగి ఒకసారి తన రసం అంత పూకులో పోసేసాడు

ఏరా ఎలా వుంది 
చాలా బాగుంది అంటీ 
మరి మీ అమ్మని కూడా ఇలా చేస్తావా
అంటీ
అవునురా వేస్తావా
కానీ ఒప్పుకోదు కదా ఆంటీ
ఒప్పుకుంటే ఎక్కుతావా
అది అది ........... అంటే
రేయ్ చెప్పు ఒప్పుకుంటే దెంగుతావా
దెంగుతా ఆంటీ 
మీ నాన్నకి వయసు అయిపోతోంది రా అందుకే ఈ మధ్య దెంగలేకపోతున్నాడు అంట, పాపం నాతో వోచి చెప్పుకుంది
నేనే నీతో దెంగించుకో ఆలా అయితే రంకు బయట పడదు అని సలహా ఇచ
మరి అమ్మ ఊపుకుందా అంటీ 
ఎందుకు ఒప్పుకోదు రా అసలే పూకు జిలతో రగిలిపోతోంది
వోచే వారం నుంచి మీ అమ్మ ఆఫీస్ మానేస్తోంది, నేనే దెగ్గర వుంది ని అమ్మని నీతో దెంగిస్తా, సరేనా
థాంక్యూ అంటి అంటూ మల్లి పద్మజాని ఇంకోసారి దెంగి వెళ్ళిపోయాడు
Reply
వాళ్ళ దెంగుడు చూసాక నాకు అప్పుడు అర్ధం అయింది పద్మజ నన్ను ఎందుకు వెళ్ళిపోమన్నదో 
ఆ తర్వాత ఒక రోజు ఆఫీస్ కి వెళ్ళలేదు, మధ్యాహ్నం పక్కన ఇంట్లో నుంచి సన్నని మూలుగులు, పద్మజ బెడ్ రూమ్ లో నిద్రపోతోంది, అపుడు అర్ధం అయింది , అజయ్ గాడు వాళ్ళ అమ్మని ఏకుతున్నాడు అని, ఆ రోజు మటుకు పద్మజాని చుస్తే ఒక లంజ కనిపించింది

తర్వాత రోజు ఆఫీస్ కి వెళ్ళగానే, మా సర్ నన్ను రూమ్ లో పిలిచి
శ్రీనివాస్ ఈ అడ్రస్ కు వేళ్ళు వాళ్ళు నీకు ఒక డబ్బా ఇస్తారు పట్టుకొని రా 

ఆ అడ్రస్కి వెళ్లి సర్ పేరు చెప్పి బాక్స్ తీసుకొని కార్లో ఆఫీస్ కి బయలుదేరాను, దారిలో అసలు ఇందులో ఏమి ఉన్నాయో చూడాలని ఆతృతలో తెరిచి చూసా, ఒక సన్నని తాడు, ఆరు ఇనప క్లిప్స్ , ఒక కొరడా, అలాగే ఒక చిన్న బాల్ వున్నా ఒక ట్యూబ్ అది తీసుకొని బటన్ నొక్కగానే, బాల్ గిర్రున తిరుగుతూ సౌండ్ చేస్తోంది, అవి ఏంటో అంతగా అర్ధం అవ్వక, మల్లి అలానే బాక్స్లో పెట్టి సర్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాను 

సర్ అపుడు ఫోన్లో ఎవరినో అరుస్తున్నారు, 
ఇప్పుడు చెపితె ఎలాగా, ఆ మాత్రం బుద్ధి ఉండక్కర్లేదు, నేను ఎపుడో బుక్ చేసుకున్న, ఇపుడు నేను నా ఫ్రెండ్స్ ఏమి చేయాలి అని ఫోన్ పెట్టేసారు

సర్ ఆ బాక్స్ తెచ్చాను
తీసుకెళ్లి ఏట్లో పడేయి
అదేంటి సర్ ఏదో చిరాకుతో వున్నారు, నేను ఏమయినా హెల్ప్ చేయగలిగితె చేస్తా
సరిగ్గా అపుడే పద్మజ ఫోన్ చేస్తోంది, నేను కట్ చేశాను
రాత్రికి నేను నా ఫ్రెండ్స్ ఒక లంజని బుక్ చేసుకున్నాము, ముండా హ్యాండ్ ఇచ్చింది, నైట్ పార్టీ అంత వేస్ట్ అయిపోయింది
అంతలో మల్లి పద్మజ ఫోన్ చేసింది
వెళ్లి ఆ ఫోన్ మాట్లాడి రా అన్నాడు
నేను ఫోన్ ఎత్తగానే
ఏంటి ఎన్ని సార్లు చేయాలి అంత ఏమి పీకి కట్టలు కడుతున్నావ్  అన్నది చిరాకుగా 
జరిగినది అంత చెప్పా
అవునా సరే ఎంత ఇస్తున్నారో అడుగు నేను లైన్లోనే వుంటా, నేను ఫోన్ జేబులో పెట్టుకొని సర్ దగరికి వేళ్ళ 
సర్ ఇంతకీ ఇంతకీ బుక్ చేసుకున్నారు 
పాతిక వేళకి , నీకు ఎవరుఅయిన తెలుసా కావాలంటే ఇంకో అయిదు వేలు ఇస్తా 
కన్నుకొని చెప్తా సర్ అంటూ బయటికి వోచి ఫోన్లో ఏమీ విన్నావుగా ఇంకా పెట్టేసుతున్న
అరేయ్ చెపేధి విను నీకు తెలిసిన లంజ వుంది, దాన్ని తీసుకొస్తా అని చెప్పు మొత్తం ముప్పై వేలు తీసుకో
నాకు ఎవరు తెలీదు కదే
ఓరీ నా ఎర్రిపుకు మొగుడా, నేను వున్నా కదా నన్నే తీసుకెళ్ళు 
ఒసేయ్ ఏదో వాడితో వీడితో పడుకుంటే సరేలే నావల్ల కాదు కాబట్టి ఆలా చేసావు అనుకున్న, మరీ ఇలా లంజలాగ బజారులోకి వెళ్తాను అంటావ్ ఏంటే
చుడండి ఇక్కడ ఫ్రీగా ఎవడి పకలోనో పడుకుంటాను, అక్కడ డబ్బులు కూడా వొస్తాయి, ఇంకా నువ్వు ఏమి మాట్లాడకుండా వెళ్లి చెప్పు
నేను లోపలి వెళ్లి
సర్ నాకు తెలిసిన లంజ వుంది, నేను తీసుకొస్తాను కానీ ముప్పైవేలు అడుగుతోంది
తీసుకోమను కానీ మేము చూపిన దేనికి నో అనకూడదు, ఓకేనా
సరే సర్ 
ఇదిగో పదివేలు అడ్వాన్స్, పని అయ్యాక మిగితా ఇరవయి అంటూ సాయంత్రం ఎక్కడికి రావాలో అడ్రస్ ఇచ్చారు, 
నేను పద్మజాని తీసుకురావటానికి ఇంటికి బయలుదేరాను
ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి పద్మజ తయారు అయి రెడీగా వున్నది

గ్రీన్ కలర్ పూవుల్లా డిజైన్ వున్న తెల్ల చీర, దానికి మాచింగ్ తెల్లజాకెట్ అందులోనుంచి తనసళ్ళు చాల క్లియర్ గ కనిపిస్తున్నాయి, లోపల తెల్ల లంగా , ఒక మూర మల్లెపువ్వులు , అచ్చు లంజలాగ వున్నది

నేను తనని అలానే చూస్తూ వున్నా, ఏంటి ఆలా చూస్తున్నారు.
అసలు నువ్వు పెళ్లి అయినదానిలా లేవే 
మరి
అచ్చు బజారు లంజలాగ వున్నావ్
హ హ మరి మీరు నన్ను తీసుకెళ్తున్నది లంజతనమ్ చేయాటానికేగా 

సరే పద అంటూ తనని తీసుకొని, సర్ ఇచ్చిన అడ్రస్కి వెళ్లి కాలింగ్ బెల్ కొట్టాను, ఎవరో ఒకవ్యక్తి ఇంచుమించు మా సర్ అంత వయసు దాదాపు 50 ఏళ్ళు ఉంటాయి తలుపు తీసి, ఎవరు కావాలి
అదే ప్రభాకర్ సర్ ఈ అడ్రస్ ఇచ్చారు
ఒహ్హ్ శ్రీనివాసా 
అవును సర్
తెచ్చావా మరి
తెచ్చాను సర్ అంటూ  పక్కకి నిలబడ్డ పద్మజాని చూపించాను
వో అదిరింది లంజ, దా లోపలి తీసుకొని రా
పద్మజాని తీసుకొని లోపలి వెళ్ళాను
లోపల ఇందాక తలుపు తీసిన వ్యక్తి తో కలిపి ముగ్గురు వున్నారు అందరు మా సర్ వయసు వాలే, అందరు కేవలం లుంగీలు కట్టుకొని వున్నారు, అంతలో సర్ లోపలినుంచి లుంగీ కట్టుకుంటూ వొస్తూ 
ఒహ్హ్ శ్రీనివాస్ వొచ్చావా నువ్వు హ్యాండ్ ఇస్తావ్ ఏమో అని భయపడ్డ, ఇదేనా 
అవును సర్
రేయ్ ప్రభాకర్ ఎపుడు మన బ్రోకర్ గాడు నల్ల ముండాలనే తెచ్చేవాడు, వీడు మటుకు తెల్ల తోలు లంజని తెచ్చాడు అన్నాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్
రేయ్ తాను నా ఆఫీస్ లో నే పనిచేస్తాడు, బ్రోకర్ కాదు
ఒహ్హ్ అవునా అయితె ఇంకా ఏంటోయ్ ఆలా నిల్చున్నావ్, ఆ మందు అందుకో
నేను మందు పోసుకోటానికి ముందుకి వెళ్ళాను అంతలో వాళ్ళ నలుగురు కళ్ళతో పద్మజాని తినేస్తూ 
ఏంటే ని పేరు ఏంటి
పద్మజ 
పేరు ఏదయితె ఏముంది మేము మటుకు లంజా అనే పిలుస్తాము అంటూ నలుగురు నవ్వారు
నేను పద్మజ ఏమంటుందా అని చూస్తున్న, నాకు షాక్ ఇస్తూ పద్మజ వాళ్ళ వైపు నడుచుకుంటూ వొస్తూ పయిట పడేస్తూ ఒకడి వొళ్ళో కూర్చుంటూ 
లంజని లంజా అనే పిలవాలి బావా అంటూ వాడి మొడ్డని లుంగీ పయిన నుంచే పిసికింది
అబ్బా ఒక పిసుకుడికే రసం లాగేసేలాగా వున్నవే ముండా అంటూ దా అని పైకి లాకొని పిర్రల్ని పిసికేస్తున్నాడు
ఇంకొకడు లేచి రేయ్ దాని తీసుకొని బెడ్ రూమ్ లోకి రారా అంటూ పద్మజ చేయి పట్టి లాగాడు
అది సరిగా వాడి వొళ్ళో పడింది, దాని మొహం వాడి మొడ్డకి దగ్గరగా వున్నది, అలాగే వాడి మొడ్డని లుంగీ పయననుంచే నోట్లోకి పెట్టుకొని చిన్నగా కొరికింది
అంతలో ప్రభాకర్ సర్ రేయ్ ముందు మందు కొడుతూ డాన్స్ చూదాం రా అన్నాడు
పద్మజాని పైకి లేపి, ఒసేయ్ ఇపుడు మెల్లిగా నీవొంటి పైన బట్టలు విప్పుతూ డాన్స్ చేయవలె అన్నాడు
అప్పటికే పయిట తీసేసిన పద్మజ నా పెట్టి తాళం తెరిచి అంటూ తానే పాట పడుతూ, తన చీర విప్పి వాళ్ళ పైకి విసిరేసింది
వాళ్ళందరూ మందు కొడుతూ దాని డాన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు
తర్వాత తన జాకెట్ హుక్స్ ఒకొకటి విప్పుతూ అన్ని హుక్స్ విప్పేసి తన చేతుల్తో జాకెట్ని అలానే పట్టుకొని తన సళ్ళని అటు ఇటు ఊపుతూ పైకి కిందకి అంటూ, వాళ్ళని ఇంకా కవిస్తోంది, ఒక్కసారిగా వెన్నకి తిరిగి తన జాకెట్ విప్పి పైకి తిప్పుతూ వెన్నకి తిరగకుండా వాళ్ళ పైకి విసిరేసింది
వాళ్లలో ఒకడు ఆ జాకెట్ అందుకొని తన మొహానికి అద్దుకొని గట్టిగ వాసనా పిలుస్తూ అబ్బా అంటూ ఆ జాకెట్ని తన లుంగీ విప్పేసి వాడి లేచిన మొడ్డకి చుట్టుకొని పైకి కిందకి ఊపుకుంటూ వున్నాడు
ఇక్కడ పద్మజ బావాలు సయ్య పాట పడుతూ తన లంగా ముడి విపి ఆ బొందుని తిప్పుతూ తన నడుము దానికి అనుగుణంగా తిప్పుతూ డాన్స్ చేస్తోంది
ఇలాంటి కసి ముండని ఎపుడు చూడలేదురా అంటూ మిగితావాళ్లూ మా సర్ ని పొగుడుతున్నారు
పద్మజ నిదానంగా తన లంగా జార్చేసింది , కాస్త వొంగి తన గుద్దలు ఊపుతూ వాటిని తన చేతులతో కొట్టుకుంటూ వాళ్ళకి తనకి గుడ్డ విడదీసి వెనక బొక్క చూపించింది
నీ గుద్ద బొక్క ఈ రోజు పగిలిపోదే లంజ అన్నాడు ఒకడు
ఒకసారి ఇటుపక్కకి తిరిగింది, తన చేతులతో సళ్ళని , పూకుని మూసి పెట్టింది , వాళ్ళ దగరికి వొస్తూ తన చేతులని తీసేసి ఒకొక్కరి మొహం దగరికి వోచి తన సళ్ళని ఊపుతూ వాళ్ళ లుంగీలని లాగేస్తూ మల్లి మొదట డాన్స్ చేస్తున్న చోటికే వెళ్ళింది
Reply
వాళ్లెవరు లోపల డ్రావెర్లు వేసుకోకపోవటంతో వాళ్ళ మొడ్డలు అన్ని లేచి నిలబడ్డాయి


అంతలో ప్రభాకర్ సర్ లేచి లోపల గదికి వెళ్తూ, శ్రీనివాస్ నువ్వు కూడా రా అని లోపల వున్నా బాక్స్ బయిట పెట్టు అని అక్కడే వున్నా ఒక టీ స్టాండని లాక్కొని హాల్ళ్లోకి తోసుకువొచ్చాడు

లంజ దీనిమీద పాడుకోవే అన్నాడు, పద్మజ వోచి దాని మీద పడుకున్నది, దాని కాళ్ళు మాత్రం ఇంకా కిందకే వున్నాయి

బాక్సలోనుంచి సర్ ఒక తాడు తీసి పద్మజ కాళ్ళు టీ స్టాండ్ కాళ్ళకి కట్టేసాడు, నేను సర్ ఎం చేస్తున్నారు అనగానే, పద్మజ అబ్బా ముందే చెప్పారు కదా ఏమయినా చేసుకొనివండి అన్నది, సర్ నన్ను చూసి కన్ను కొడుతూ నువ్వు చూస్తూ వుండు అంటూ ఒక కర్ర పద్మజ చేతిలో పెట్టి రెండు చేతులు వేడంగా చేసి ఆ కర్రకి కట్టేసాడు

తర్వాత తన సళ్ళ నెమ్మదిగా పిసుకుతూ తన రెండు సళ్ళని తాడుతో కట్టి లాగటానికి అనువుగా ఒక కోన వొదిలేసాడు, బాక్సలోనుంచి క్లిప్ లు తీసి, రెండు తన నిప్పలకి పెట్టాడు, మరో రెండు తన పూకు రుద్దుతూ వాటి తొనలకి పెట్టాడు
అంతసేపు నొప్పి తెలీలేదు కానీ అపుడే నొప్పి మొదలు అయినట్టు దాని మొహం చూస్తారు అర్ధం అవుతోంది,
తర్వాత ఒక కాండిల్ వెలిగించి ఆ వేడి రసం అంత తన సళ్ళ మీద పోయటం మొదలు పెట్టాడు
పద్మజ ఆ ఆ ఆ అంటోంది
నిధానంగా కాండిల్ వొళ్ళు అంత పోస్టు, తన పూకు మీద కూడా పోసాడు, మిగితా వాళ్ళు ఆ దృశ్యం చూస్తూ ఆనందిస్తూ మందు కొడుతున్నారు 
ఒకడు లేచి వోచి పద్మజ చెంపల పయిన చెల్లు చెల్లు అని గట్టిగ కొట్టాడు,పద్మజ ఆ అబ్బా అని, కొట్టు ఇంకా కొట్టు అన్నది, దానితో వాడు మరో రెండు సార్లు లాగి కొట్టాడు
వేరేవాడు లేచి వోచి పద్మజ వొంటి పయిన వున్నా కాండిల్ అంత తన చేతులతో పిసికి పిసికి తీసేస్తూ లంజ ఎర్రగా అయ్యావే, అంటూ పూకు మీద చిన్నగా కొట్టాడు
హ్మ్మ్ ఇంకో సారి కొట్టు బావ
ఈ సరి బలంగా కొట్టాడు
హబ్బా హ్మ్మ్ 
వొంటి పయిన వున్నా క్లిప్ లు తీసేసి సళ్ళకి వున్న తాడు తో గట్టిగ లాగుతూ స్కేలుతో సళ్ళ మీద కొడుతున్నాడు
పద్మజ మోహంలో అలసట కనిపిస్తోంది, కానీ ఇంకా కొట్టండి కొట్టండి అంటూ వాళ్ళని రెచ్చెగొడుతోంది


సళ్ళ మీద స్కేలు వాతలు, పొట్ట మీద కాండిల్ మంట, చెంపలపయినా చేతి వాతలు, జుట్టు మొత్తం చెదిరిపోయి, బొట్టు చెరిగి పోయి, వొంటి మీద నూలుగుపోగు లేకుండా పద్మజ 

తరువాత సర్ పద్మజాని కట్టేసిన తాళ్ళని విప్పేసి, దాని వొంగబెట్టి, కొరడా తీసుకొని గుద్ద మీద సట్ సట్ మని కొడుతున్నాడు, పద్మజ ఈ సారి నొప్పి భరించలేక అమ్మ ఆ ఆ అని అర్చేసింది, ఏమే లంజ ఇపుడు నొప్పి వొచ్చిందా అంటూ ఇంకో రెండు దెబ్బలు కొట్టాడు, ఇపుడు వాళ్ళ చేతుల్తో సళ్ళని లాగుతూ, పిర్రలపయినా చళ్ళు చళ్ళు మని కొడుతున్నారు, ఇంకా పద్మజ నిలబడలేక కింద పడిపోయాక దాని జుట్టు పట్టుకొని బెడ్ రూమ్ లోకి లాకెళ్లారు

మోకాళ్ళ మీద కూర్చోబెట్టి నలుగురు చుట్టూ చేరి వాళ్ళ మొడ్డల్ని దాని మొహం మీద పెట్టారు, అది ఒకరి మొడ్డ తర్వాత ఒకరిది చీకుతూ మిగితా వాళ్ళ మొడ్డల్ని తన చేతులతో ఊపుతోంది, దాని జుట్టు పట్టి ఒకడు తన మొడ్డని నోట్లో మొత్తం దూర్చేసాడు, ఆ మొడ్డ మింగలేక పద్మజ చాల అవస్థపడుతూవుంది, అంతలో సర్ ఏమే ముండా బలిసిందా అంటూ కాలితో గుద్ద మీద తన్నాడు, ఆ నొప్పితోనే అది మొడ్డని మొత్తం నోట్లోకి తీసుకొని చీకుతోంది
సర్ బెడ్డుమీద పడుకొని రావే అన్నాడు, పద్మజ సర్ మొడ్డకి తన పూకు గురిచూసి పెడుతూ ఎక్కి ఉగటం మొదలు పెట్టింది, వెనకనుంచి ఒకడు తన మొడ్డని దాని గుద్దలో ఒక్కసారిగా దూర్చాడు, పద్మజ అబ్బా ఆ అంటూ బాధని పంటిబిగువన ఓర్చుకున్నది

మిగితా ఇద్దరు తమ మొడ్డలని దాని నోటికి అందించారు, వెనకనుంచి ఒకడు, కిందనుంచి మరొకడు కుమ్మి కుమ్మి వొదుల్తున్నారు, వాళ్ళు నెమ్మదిగా వాళ్ళ స్థానాలు మార్చుకున్నారు, చీకుతున్నవాళ్ళు దెంగడం మొదలు పెట్టారు, దెంగినవాళ్లు చీకించుకుంటున్నారు

ఏమే నీ గుద్దలోకి కూడా ఇంత ఈజీగా పోతోంది, ఎన్ని దూరాయి ఏంటి, 
ఆ ఆ దా దా ఆ ఫూ ఫూ వూ వూ ఇరవయి అమ్మ ఆ 
అంతలో ముందు వున్నవాళ్లు తమ మొడ్డలు నోట్లోకి దూర్చేసారు
నేను ఆలోచిస్తున్న దీన్ని నాకు తెలిసి దెంగినది అయిదుగురే కదా ఇదేంటి ఇరవయి అంటోంది, సర్లే తర్వాత అడుగుదాం అనుకోని మల్లి మందు సిప్ చేస్తూ వాళ్ళని చూస్తున్న
వాళ్ళ అందరికి ఆఖరికి వ్వొచ్చినట్టు వున్నది, అందరు ఒక్కసారి లేచి దావే అంటూ పద్మజాని మల్లి మోకాళ్ళ మీద కింద కూర్చోబెట్టారు, ఇపుడు మల్లి అది ఒకరి తర్వాత ఒకరి మొడ్డలు చీకుతూ వేరేవాళ్ళ మొడ్డలు చేతితో ఊపుతోంది, దాదాపు అందరూ ఒకేసారి ఆ ఆ అమ్మ ఆ ఆ అంటూ తమ తమ వీర్యాన్ని దాని మొహం మీద చిలకరించారు, తరువుటా దాని నోరు తెరిచి మిగితా రసం అంత వొలకబోశారు, వాళ్ళ రసాన్ని పద్మజ ప్రియంగా మింగుతూ, తన సళ్ళ మీద పడ్డ దాన్ని వేళ్ళతో తీసుకుంటూ మల్లి నోట్లోకి పెట్టుకుంది, తర్వాత అందరి మొడ్డలు బాగా చీకి శుభ్రం చేసి లేవబోయింది

ఏ ఆగవే ఎక్కడికి, బాత్రూముకి కడుకోటానికి, ఆగవే ఇంకా అవ్వలేదు అంటూ పద్మజాని ఆ గది మూలలో కూర్చోబెట్టి, ఒకరి తరువాత ఒకరు ఉచ్చపోసారు, అక్కడ ఒక చిన్న మడుగు లాగా అయింది, మేము వెళ్ళమని దాకా ఆ ఉచ్చలోనే కూర్చో అంటూ వాళ్ళు బాత్రూముకి వెళ్లి వోచారు, నేను పద్మజ మొహంలోకి చూసాను అది ఏమాత్రం బాధపడట్లేదు, పైపెచ్చు ఏదో సాధించిన దానిలాగా నా వైపు గర్వంగా చూసింది

కాసేపటికి సర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వెళ్లిపోయారు, వెళ్లే ముందు చేరి ఒక అయిదు వేలు ఇచ్చి మా తరపున టిప్ ఉంచుకో అన్నారు
సర్ వోచి ఓకే శ్రీనివాస్ ధీ బెస్ట్ లంజని తెచ్చావు, వేరేవాళ్లు ఎంత డబ్బు ఇచ్చిన ఇది చేయము అది చేయము అని బెట్టు చేస్తారు, కానీ ఇది మటుకు అన్ని చేసింది. ఒసేయ్ ఇపుడు ఆ ఉచ్చ అంత క్లీన్ చేసి స్నానం చేసి వేళ్ళు అన్నాడు
పద్మజ స్నానం చేసి వొచ్చి తన బట్టలు కట్టుకొని రెడీ అయ్యాక, ఇదిగో శ్రీనివాస్ మిగితా ఇరవయి వేలు అంటూ ఏమే ఒక రెండు రోజులు ఉంచుకుంటే వుంటావా
నాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు వున్నారు పయిగా మా అయన ఊపుకుంటాడో లేదో 
అమ్మని నీకు పెళ్లి అయ్యి మొగుడు కూడా ఉన్నాడా
హా మీ ముందే వున్నాడు అడగండి
సర్ కొంచం తికమక పడీ 
ఏంటోయ్ శ్రీనివాస్ ఏమంటోంది
అవును సర్ తాను నా భార్య పద్మజ 
మరి ఇది అంత ఏంటయ్యా 
మీరే ముప్పైవేలు అనేటప్పటికీ వొచెసా డబ్బులు ఎందుకు వొదులుకోవాలి అంటూ నవ్వుతూ అప్పటికీ ఇంకా నగ్నంగా వున్నా సర్ దగరికి వెళ్లి మొడ్డని చేతిలో పట్టుకున్నది
అబ్బా శ్రీనివాస్ నాకు ఎప్పటినుంచో వేరేవాడి పెళ్ళని వాడి కళ్ళముందే దెంగాలి అని కోరిక, నువ్వు వు అంటే ఒకేఒకసారి నువ్వు చూస్తూఉండగా దెంగుతా
దానికి ఆయనని అడగటం ఎందుకు సర్, రండి అంటూ పద్మజ తన చీర, లంగా లేపి మంచం మీద ఒంగున్నది
శ్రీనివాస్ నువ్వు ఇటు పక్కకి రా నీకు బాగా కనిపిస్తుంది అంటూ నన్ను వాళ్ళ పక్కకి నిల్చోబెట్టాడు
మొడ్డని సవరదీస్తూ పద్మజ పూకులోకి పెడుతూ నెమ్మదిగా ఊగుతూ అబ్బా ముండా, ఏమి వున్నదే నీకు పూకు 
ఆ ఆ అబ్బా ఆ హా హా అంటూ తన నడుముని వేగంగా ఊపుతూ 
రేయ్ శ్రీనివాస్ చూడు నేను నీ పెళ్ళాం పూకు దెంగుతున్న హా హా హా బ్బ బ్బ 
పద్మజ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హా అది అలాగే వేయండి హా బ్బ హ్మ్మ్ రేయ్ మొగుడా చూడు
నేను పక్కనే ఉండీ నా పెళ్ళాంన్ని దెంగిస్తున్న,

హా హా అబ్బా ఆ నా జీవితంలో ఎప్పటినుంచో ఆ ఆ వున్న కోరిక అయ్యా ఇది, ఈ రోజు నీవల్ల తీరుతోంది అంటూ ఇంకా గట్టిగ వేస్తున్నాడు
హామ్మ బ్బ బ్బ సష్ ష్ సార్ ఆ వేయండి సార్ హా హబ్బా అంటూ పద్మజ కళ్ళు తెలుస్తోంది, సార్ కూడా హా హా హా అంటూ నడుము వేగంగా ఊపుతూ, ఇద్దరు ఒకేసారి తమ రసాలు కార్చుకొని మంచం మీద పడుకున్నారు

కాసేపటికి సార్ లేచి శ్రీనివాస్ చాల చాల థాంక్స్ నా కోరిక తీరింది, సూపర్ పెళ్ళాంని పట్టవు అంటూ పద్మజాకి ఒక ముద్దు పెట్టి , ఎప్పుడయినా ప్లాన్ చేయి ఒక రెండు రోజులు ఆలా తిరిగి వ్వోధము
దీనికి అడగాలా సార్ మీరు ఎపుడు రమ్మంటె అపుడు నేను రెడీ
ఒక రెండు వారాల తర్వాత మా సార్ పద్మజ కలిసి గోవా వెళ్లి ఒక నాలుగు రోజులు ఉండీ వొచ్చారు, అక్కడ నుంచి ఒక రెండు సవంత్సరాలు మా సార్ ఇంకా అయన ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్కి పద్మజ కామన్ ఉంపుడుగతేగా వున్నది, వాళ్ళకి ఎపుడు మూడ్ వొస్తే అపుడు వొచ్చి పద్మజాని దెంగి వెళ్ళేవాళ్ళు, అపుడపుడు ఒక్కఒకరే వోచి కూడా వెళ్ళేవాళ్ళు, వొచినపుడల్లా ఎంతో కొంత డబ్బు ఇస్తూ ఉండటంతో పద్మజ కూడా వాళ్ళని బాగా ఎంకరేజ్ చేసి దెంగించుకునేది.ఆ తర్వాత అందరికి ట్రాన్స్ఫర్లు అవటం తో వాళ్ళు రావటం మానేశారు, పకింటి అజయ్ గాడు అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు.

ఇపుడు పద్మజ ఒక కొత్త మొడ్డ కోసం వేట మొదలు పెట్టింది, ఇపుడు తేడా ఏంటి అంటే కేవలం పూకు దెంగటమే కాదు డబ్బులు కూడా ఇచ్చే వాడు అయివుండాలి
Reply
ఆలా ఎదురుచూస్తూ ఉండగా.........

ఒక రోజు సాయంత్రం ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వొచ్చేటప్పటికీ ఇంటి ముందు తలుపు వెనక తలుపు వేసి వున్నాయి, పిల్లలు ట్యూషన్కి వెళ్లి వుంటారు, దీనికి ఎవడో దొరికి ఉంటాడు వాడితో లోపల కుమ్ముడు మొదలుపెట్టి వుంటది అనుకుంటూ, బెడ్ రూమ్ కిటికీ దగరికి వెళ్ళా, లోపల దృశ్యం చూసి అదిరిపడ్డాను, పద్మజ కాలేజీ ఫ్రెండ్ కుమారి తన నడుముకి మొడ్డలాంటి దాన్ని ఒకటి కట్టుకొని పద్మజాని వొంగబెట్టి గుద్దలో వేస్తోంది.
అమ్మ ఆ ఆ అబ్బా వెయ్యి లంజ అలానే వేయి, ముండా నీకు వెనక కూడా ఇంత గుల ఏంటే అంటూ తన నడుముని మరింత జోరుగా ఊపుతూ దెంగుతూ, చేత్తో పూకు గొల్లిని కెలుకుతోంది. కుమారి కొంచం చమనఛాయగా సన్నగా వున్నది, కానీ సళ్ళు, గుద్దలు మాత్రం దాదాపు పద్మజాకి దగరలో వున్నాయి, ఇంతలో అమ్మ ఆ ఆ ఉఫ్ ఉఫ్, బ్బ బ్బ్బ అంటూ పద్మజ కార్చేసింది.
నేను వెళ్లి ముందు తలుపు వైపు కాలింగ్ బెల్ నొక్కాను, పద్మజ నగ్నంగానే తలుపు తీసి, ఒహ్హ్ వోచారు రండి అంటూ మల్లి తలుపు వేసేసింది,
అంతలో కుమారి నగ్నంగా డిల్డోతో నడుచుకుంటూ వొస్తూ, ఏంటి అన్నయ్యగారు బాగున్నారా 

ఆ ఆ బాగున్నా, మీరు.....
ఒహ్హ్ ఆదా ఈ మధ్య మీరు ఎవర్ని వెతికి పెటట్లేదు అంట కదా అందుకే నేనే వోచ అంటూ డిల్డో విప్పింది
పద్మజ ఇపుడు ఆ డిల్డో కట్టుకుంటూ, మీరు వెళ్లి ఫ్రెష్ అయ్యి రండి నేను అంతలో దీన్ని ఒక దెబ్బ వేస్తా అంటూ ఇద్దరు బెడ్ రూంలోకి వెళ్లారు, నేను పక్క గదిలో ఫ్రెష్ అయ్యి వొచ్చేటప్పటికీ పద్మజ కుమారి మీద పడుకొని పూకులో డిల్డో పెట్టి దెంగుతోంది
అబ్బా అబ్బా ఆ ఆ ఒసేయ్ దెంగవే అలానే వేయి నా లంజ అమ్మ ఆ అంటూ కుమారి కార్చేసుకుంది, అపుడు చూసా డిల్డో ని కుమారి రసాలతో నల్లగా నీగ్రో వాడి మొడ్దలగ వున్నది
ఏంటి అన్నయ్యగారు ఆలా ఆశ్చర్యపోతున్నారు, ఇది నాదే మా అయన కూడా మీ టైపే చిట్టి గాడు అంటూ ఇద్దరు నవ్వేశారు.
కాసేపటిలో వొస్తరు హాయిగా ఇద్దరు మందు కొట్టండి అంటూ డిల్డో తీసేసి ఇద్దరు కవుగిలించుకొని పడుకున్నారు.
కాలింగ్ బెల్ మోగటం తో వెళ్లి తలుపు తీసా
హలో సర్ నేను కుమారి భర్త శేఖర్ 

రండి లోపలి 
చేతిలో ఏవో బాగ్స్ వున్నాయి, లోపలి వొస్తూనే
పొద్దున్న దింపి వేళ్ళ ఇంకా చేసుకుంటున్నారా
నేను ఆశ్చర్యపోయా వీడు ఏంటి ఇంత డైరెక్టుగా అడుగుతున్నాడు అనుకుంటూ, లోపలి వెళ్లి చూస్తారు ఇద్దరు అలానే నగ్నంగా కవాలించుకొని పడుకున్నారు
నవ్వుతు వెనక్కి వొస్తూ సర్లెండి రండి మనం మందు కొడదాము వాళ్ళు లేచేలోపల అంటూ ఇందాక తెచ్చిన బాగ్ లో నుంచి ఒక ఫుల్ బాటిల్ తీసి టేబుల్ మీద పెట్టి, ఐస్ క్యూబ్స్, గ్లాసులు తెచ్చాడు. 
వీడికి ఏవి ఎక్కడ వుంటాయో ఎలా తెలుసు అబ్బా అనుకుంటున్నా, అంతలో ఏంటి సార్ ఆలోచిస్తున్నారు, మీరు లేనపుడు చాల సార్లు వోచము, అంటే మీరు కూడా..... ఆ ఆ అంతలేదు నేను మీ టైపు, మన పెళ్ళాల భాషలో చెప్పాలి అంటే చిట్టి మొడ్డ గాడు అంటూ నవ్వేసాడు
అంతలో కుమారి ఇద్దరి పిల్లలు (వాళ్ళకి కూడా ఇద్దరు మగపిల్లలు), మా పిల్లలు వోచారు. 
శేఖర్ ని వాళ్ళ పిల్లలు నాన్న అమ్మ ఎక్కడ - అంటే నిద్రపోతోంది చిట్టి  - అంతే నేను ఆపేలోపల నలుగురు బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లారు. అక్కడ తమ తల్లులు నూలుపోగు లేకుండా పాడుకోటం చూసి మళ్ళీ హాల్ళ్లోకి వోచారు.
శేఖర్ వెంటనే చిప్స్ ప్యాకెట్లు ఇస్తూ మీరు ఈ గదిలోకి వెళ్లి ఇవి తింటూ కాసేపు చదువుకోండి అంటూ వాళ్ళని మా రెండో బెడ్ రూమ్ లోకి పంపాడు. 
నేను ఏంటి మరి పదియేళ్లు వోచిన పిల్లలని ఆలా పంపించారు వాళ్ళ గదిలోకి
మాస్టారు తప్పు అనుకోకండి ఇవి ఏమయినా పతివ్రతలా, అయ్యో అమ్మని ఆలా చూడకూడదు అనుకోటానికి
కాదు అనుకోండి కానీ మరీ కన్నకొడుకులని ..........
ఊరుకోండి బ్రదర్ ఇవి ఎపుడు ఇలా నిగనిగలాడుతూ ఉంటాయా, కొన్నాళ్ళకి సళ్ళు జారిపోయి, పొట్ట వోచి, పూకు లూజు అయిపోయి ఉంటాయి, అప్పటికి మనకి నాకే ఓపిక అసలు ఉండదు, అపుడు నాకిన దెంగిన వీళ్ళే కదా
చ చ మరీ పిల్లలతో చేస్తారు అని అనుకోను
ఎందుకు చేయం మంచి మొడ్డలు మొలిస్తే వాళ్ళని కూడా వొదిలే ప్రసక్తే లేదు అంటూ ఇద్దరు నైటీలు వేసుకొని వోచారు
ఏమంటావ్ అన్నట్టు శేఖర్ నన్ను చూసాడు, హ్మ్మ్ ఇవి మరి బరితెగించాయి అని మనసులో అనుకోని నేను మందు సిప్ చేయటం మొదలు పెట్టాను
అంతలో పద్మజ ఏవండీ మీకు తెలుసా ఈయనది కూడా మీ అంతే ఉంటుంది అంటూ, ఎంత చనువుగా శేఖర్ ప్యాంటు జిప్ తీసి మొడ్డని బయటికి తీసి తన వేళ్ళతో ఊపుతూ నాకు చూపించింది 
అవునే సేమ్ నాదే అక్కడ పెట్టినట్టు వున్నది అంటూ నేను ఆనందంతో చూసా, మనసులో పోనీ నాలాగే ఇంకొకడు కూడా వున్నాడు అనుకున్న
సరెలేవే మనం ఇంక ఈ మొడ్డగాళ్ళ గురించే చెప్పుకోవాలి, పద వంట చేదాం అని కుమారి దాని లోపలి తీసుకెళ్లింది
Reply
వంట పూర్తి చేసి పిల్లలకి తినిపించేసి వాళ్ళని పాడుకోబీటి మేము నలుగురం మళ్ళీ మందు బాటిల్స్ తో మా బెడ్ మీద కూర్చున్నాము

అబ్బా ఈ బట్టలు ఇంకా అవసరమా అంటూ శేఖర్ తన బట్టలు విప్పేసి, వెళ్లి పద్మజ నీటి తీస్తున్నాడు, నేను నా బట్టలు తీసేసి కూర్చున్న, ఏంటి మా అయన అంత కస్టపడి మీ పెళ్ళాం బట్టలు విపితె, మీరు ఆలా కూర్చుంటారు అంటూ కుమారి వోచి నా పక్కన నిలబడింది, నేను కుమారి నైటీ తీసి తన సల్లకేసి చూస్తున్న, ఏంటి అన్నయ్యగారికి నా సళ్ళు అంత నచ్చాయ అంటూ తన కుడి సన్ను ముచిక నా నోట్లో తోసింది, నేను పద్మజ ఏమంటుందా అని తన వైపు చూసేటప్పటికి శేఖర్ పద్మజ సళ్ళని చపాతీ పిండి కలిపినట్టు నలుపుతూ వున్నాడు, నేను ఇంకా కుమారి సళ్ళని మామిడి పళ్ళని జుర్రినట్టు జుర్రుకుంటున్నాను

ఇద్దరు నెమ్మదిగా మంచం మీద పడుకొని పంగలు చాపారు, నేను పద్మజ పూకు వైపు వెళ్లబోతుంటె కుమారి తన కాలిని  నా మెడ మీద వేసి తన వైపు లాకుంటూ, నేను ఎంత నాకిన ఈ లంజ నా మొగుడి అంత బాగా నాకాలేవె అంటుంది , ఒకసారి నాది నాకండి మీ నాకుడు ఏంటో నాకు తెలుస్తుంది అన్నది, పద్మజ కూడా వూ వెళ్ళండి శేఖర్ ఉన్నాడుగా నాకు నాకి పెదతాదులెండి అని వాడిని తన కాళ్ళ మధ్యలోకి లాక్కున్నది
అసలు మాలాంటివాళ్ళకి పెళ్లిళ్లు అవటమే ఒక వింత అయితే, ఇలా వెళ్లాలని మార్చుకునే అవకాశం మరో వింత

కుమారి అంత కసిగా పూకు నాకమనేటప్పటికీ నేను వెంటనే తన పూకు దగ్గరికి తల పెట్టి నా నాలిక బాగా బయిటికి పెట్టి, పూకు మీద ముందు నా ఉమ్ముతో రాసి, నాలికని పూకు కిందభాగం నుంచి నాకటం మొదలు పెట్టి నెమ్మదిగా రెమ్మల పయిన నుంచి గొల్లిదాకా అపాకుండా పైకి కిందకి నాకుతున్న, అమ్మ ఆ ఆ ఉఫ్ ఉఫ్ సష్ ష్ ష్ హా హామ్మ ఆ అలానే ఇంకా నాకు ఉమ్మ్ ఆ అని అంటూ నా తలని రెండు కాళ్ళ మధ్యలోకి లాకున్నది నా ముక్కు కూడా తన పూకు ని పామేస్తూ వెనకనే నాలిక కూడా కదుల్తూవుండేటప్పటికీ తన నడుముని పై పైకి ఎగరేస్తూ నాకించుకుంటోంది

పక్కన పద్మజ పూకు ని శేఖర్ కూడా అలానే నాకుతున్నాడు, కానీ పద్మజ నాతో నాకించుకున్నంత కసిగా లేదు అని అర్ధం అవుతోంది , వాడు ఇపుడు తన మధ్య వేలితో పూకు లో పెట్టి కొడుతున్నాడు, పద్మజకి కావలసిన కసి వొచ్చేసింది, హ్మ్మ్ అలానే ఆ ఆ ఇంకోఊఊ  వేలు కూడా పెట్టు , వాడు ఈ సరి ఒక సరి మూడు వేళ్ళు లోపలి బయిటికి అనటం మొదలు పెట్టాడు, పద్మజ సమ్మగా వాడితో ఎంజాయ్ చేస్తోంది
నేను ఇక్కడ నెమ్మదిగా నా నాలిక కుమారి గుద్ద బొక్కకి తీసుకెళ్లి అక్కడ నాకటం మొదలుపెట్టగానే, హమ్మా ఆ బ్బ అన్నయ్యగారు చి అక్కడ పెట్టారు ఏంటి అంటూనే ఎంజాయ్ చేస్తోంది.

హా హా ఇంకా  ఇంకా అంటున్న వున్నది, నేను నెమ్మదిగా గొల్లిని పంటితో లాగి లాగి వొదులుతున్న, అంతే ఒకసారిగ తన మదన రసాలు వొలకపొసింది, ఇక్కడ పద్మజ కూడా తన రసాలతో వాడి వేళ్ళని తడిపేసింది.

ఇద్దరు లేచి బాత్రూమ్కి వెళ్లి వోచారు, కుమారి వాళ్ళ అయినా తెచ్చిన బాగ్ నుంచి ఇంకో డిల్డో తీసి నాకు ఇస్తూ అన్నయ్యగారు మా తరఫున మీ ఇద్దరికీ ఈ బహుమతి అంటూ ఇచ్చింది, శేఖర్ వోచి దాని ఎలా వేసుకోవాలో చూపించి నాకు తొడిగాడు, నేను దాని వేసుకొని పద్మజ వైపు వెళ్తుంటాయి, అయ్యో అన్నయ్యగారు ఇటు అంటూ కుమారి తన పంగ చాపింది, శేఖర్ కూడా మునుపటి డిల్డో కట్టుకొని పద్మజ వైపు వెళ్ళాడు, ఇద్దరమూ ఒకేసారి మా పెళ్లాలని ఆ డిల్డోలతో దెంగటం మొదలు పెట్టాము, ఇద్దరు బాగా కసిగ వేయించుకొని, మల్లి కార్చుకున్నారు, తరువాత బోర్లా పడుకొని గుడ్డలు తెరిచారు, మేము ఇద్దరమూ వాళ్ళ గుద్దలో కూడా కాసేపు వేసిన తరువాత, శేఖర్ లేచి తన డిల్డో విప్పేసి పద్మజాకి కట్టాడు.
ఇక్కడ కుమారి కూడా నా డిల్డో తీసుకొని కట్టుకొని హ్మ్మ్, ఇంకా వొంగుంది అన్నయ్యగారు 

అదేంటి నేను వొంగటం ఏంటి
ఏంటే ని మొగుడికి ఎపుడు చేయలేదా
లేదే తాను ఎపుడు అడగలేదు
అవునా అయితే అన్నయ్యగారు వొంగుంది మీకు ఒక కొత్త అనుభవం చూపిస్తాను అంటూ నన్ను వొంగబెట్టి ఆ డిల్డో ఒక్కసారిగా నా గుద్దలో తోసింది, మంట, నొప్పి ఒకేసారి కలిగాయి, దానితో అమ్మ ఆ ఆ అంటూ అరిచా 
బ్రదర్ మొదట్లో అలానే వుంటది కానీ నెమ్మదిగా నచుతుంది కాస్త ఓపిక పట్టండి
రేయ్ నీకు ఈ అలవాటు కూడా హ హ హ ఉందా 
హవును అన్నయ్యగారు మీరు కేవలం పద్మజాని వేరే మొగాడి పక్కలో పడుకోబెడతారు, ఈయన నాతో పాటు పడుకుంటారు , వాళ్ళ లవడాలు చీకి, గుద్దలో వేయించుకొని కానీ వొదలరు అంటూ మొగుడిని ముద్దుగా పిర్ర పయిన కొట్టింది
శేఖర్ చెపింది నిజమే మొదట్లో కాస్త కష్టంగా వున్నా నిదానంగా చాల బాగా అనిపించింది, ఆ రోజు నేను పట్టుకున్న రఘు గాడి మొడ్డ, చీకినా వాడి ఫ్రెండ్ మొడ్డ గుర్తుకు వొచ్చాయి, అలానే మా ప్రభాకర్ సార్ మొడ్డ కూడా మనసులో మెదిలింది 
అపుడు గుర్తు వొచింది పద్మజ అన్న మాట గుద్దలో ఇరవయి మొడ్డలు దూరాయి అన్ని

నేను ఆలా గుద్దలో కుమారితో వేయించుకుంటూనే పద్మజని ఆ విషయం అడిగా, దానికి కుమారి నవ్వుతూ ఈమె నీ మొగుడికి చెప్పలేదా 

లేదే వీడికి అసలు ఆ రఘు విషయం లోనే వాడి ఫ్రెండ్స్ గురించి చెప్పలేదు, వెధవలు ఇంట్లో పడుకొని వెళ్ళిపోతాము అని చెప్పి ఈయన పక్కనే వేసి గుట్టు రట్టు చేసారు. 

అబ్బా ఎందుకే దాచిపెట్టటం వీడికి చెప్పిన ఏమయినా పీకుతాడా అంటూ గట్టిగ గుద్దలో డిల్డోతో పొడిచింది
అమ్మ బ్బ 

ఆలా కాదే ఎంతయినా మొగుడు కదా 
హ్మ్మ్ చూడవే ముండా, మొగుడు కొజ్జా అయినా ఎంత మర్యాద ఇస్తోంది , నువ్వు వున్నావ్ నా ముందే లంగా లేపుకుని వెళ్తావ్
Reply


« Next Oldest | Next Newest »

Thread Tools Search This Thread


Advanced SearchCurrent time: 01-10-2020, 02:49 PM